ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3

of 16 /16
 ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ  0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Μάθηµα 0.3: Σ έσει  και  Συνα τ σει  ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 0.3

Transcript of ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3

 • 20 0:

  0.3:

 • .

  1.

  1. 1-1

  2.

  3.

  2.

  1.

  2 , 20, 0.3:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  3.

  .

 • . 1.

  3 , 20, 0.3:

 • . 1.

  4 , 20, 0.3:

 • . 1.

  5 , 20, 0.3:

 • . 1. 1. 1-1

  6 , 20, 0.3:

 • . 1. 2.

  7 , 20, 0.3:

 • . 1. 3.

  8 , 20, 0.3:

 • . 2.

  9 , 20, 0.3:

 • . 2.

  10 , 20, 0.3:

 • . 2.

  11 , 20, 0.3:

 • . 2.

  12 , 20, 0.3:

  2

  0 1 2 3 4

  0

  1

  2

  3

  4

  1

 • . 2.

  13 , 20, 0.3:

 • . 3.

  14 , 20, 0.3:

 • .

  1

  15 , 20, 0.3:

 • .

  2 : =,>,