2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η...

of 20 /20
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ταυτόχρονη Έλλειψη αερίου λόγω θραύσης αγωγού» Συμβάν Νο 1 O δός Θέτιδος - Δήμος Καλαμαριάς Συμβάν Νο 2 O δός Αντώνη Τρίτση - Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 19 Οκτωβρίου 2016 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016

Embed Size (px)

Transcript of 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η...

Page 1: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ταυτόχρονη Έλλειψη αερίου λόγω θραύσης αγωγού»

• Συμβάν Νο 1 Oδός Θέτιδος - Δήμος Καλαμαριάς • Συμβάν Νο 2 Oδός Αντώνη Τρίτση - Δήμος

Κορδελιού - Ευόσμου19 Οκτωβρίου 2016

2η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016

Page 2: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

2ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Συμβάν Νο 1: Περιγραφή άσκησης

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 η 2η Άσκηση Ετοιμότητας για το έτος 2016 της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Στην επιτυχία της συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό της Εταιρίας Παροχής Αερίου με τη συμβολή των εργοληπτικώνεταιρειών.

H άσκηση που πραγματοποίησε η ΕΠΑ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διεξαγωγή 4 Ασκήσεων Ετοιμότητας ετησίως, είχεσκοπό τη δοκιμασία και τον έλεγχο πληρότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενωνδομών, τη βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας, του τρόπου διαχείρισης της πληροφορίας και κυρίως της αποτελεσματικήςαντιμετώπισης του συμβάντος.

Το σενάριο της άσκησης διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων και αφορούσε «Έλλειψη αερίου» λόγω παράλληλωνσυμβάντων που σημειώθηκαν στο δίκτυο διανομής.

Η Άσκηση ξεκίνησε στις 18.00 όπου πολίτης καλεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΠΑ για διαρροή αερίου στην οδό Θέτιδος στονΔήμο Καλαμαριάς. Επειδή η διαρροή είναι έντονη θα πρέπει να κλείσει η βάνα στην οδό Τιβεριουπόλεως με Πολυβίου προκειμένου να τεθείαρχικά σε ασφάλεια η περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες της εκσκαφής. Από την βλάβη απομονώνονται συνολικά 919 m αγωγούδιαμέτρου φ63mm και προκαλείται έλλειψη αερίου σε 49 παροχές.

Page 3: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

3

Συμβάν Νο 1: Περιγραφή άσκησης

Για την επιδιόρθωση της διαρροής στην οδό Θέτιδος στον Δήμο Καλαμαριάς πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

• Χειρισμός με κλείσιμο της σχετικής βάνας

• Διενέργεια αρχικής αυτοψίας, έλεγχος παροχών και άνοιγμα οπών εντοπισμού της διαρροής.

• Έναρξη εργασιών επισκευής με εκσκαφή και τοποθέτηση συσκευής πνιγμού.

• Από την βλάβη που προκλήθηκε που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της ροής του αερίου απομονώνονται συνολικά 919 m αγωγού και 49 παροχές.

• Εργασίες αποκατάστασης.

• Αποκατάσταση παροχής.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 4: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

4

Διαχείριση Κλήσεων από το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 5: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

5

Συμβάν Νο 1: Θραύση αγωγού στην οδό Θέτιδος – Δήμος Καλαμαριάς

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Page 6: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

6

Συμβάν Νο 1: Επέμβαση Τεχνικού Βάρδιας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 7: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

7

Συμβάν Νο 1: Επέμβαση Επιχειρησιακού Τεχνικού Επιφυλακής Ανατολικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 8: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

8

Συμβάν Νο 1: Επέμβαση Επιχειρησιακού Τεχνικού Επιφυλακής Ανατολικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 9: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

9

Συμβάν Νο 1: Λήψη μέτρων ασφαλείας - Χειρισμός Βάνας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 10: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

10

Συμβάν Νο 1: Άφιξη Αναδόχου Επιφυλακής Ανατολικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 11: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

11

Συμβάν Νο 1: Άφιξη Υπευθύνου Επιφυλακής – Έναρξη Εργασιών Αποκατάστασης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 12: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

12

Λήξη 1ου συμβάντος – ώρα 19:35

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 13: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

13

Συμβάν Νο 2: Περιγραφή άσκησης

Στην οδό Αντώνη Τρίτση του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, υπάρχει έντονη οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα η οποία προέρχεται από την σύνδεση τηςπαροχετευτικής σέλας στον αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ63mm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ροή μεγάλης ποσότητας αερίουστην ατμόσφαιρα και την σχεδόν άμεση πτώση της πίεσης στο δίκτυο που τροφοδοτείται από την συγκεκριμένη βάνα. Από την βλάβη προκαλείταιέλλειψη αερίου σε 851 m αγωγού διαμέτρου φ63mm και σε 42 παροχές.

Για την αντιμετώπιση των συμβάντων πραγματοποιείται επέμβαση από το προσωπικό επιφυλακής της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και από το προσωπικόεπιφυλακής των εργοληπτικών εταιρειών.

Για την επιδιόρθωση της διαρροής στην οδό Αντώνη Τρίτση του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

• Χειρισμός με κλείσιμο της σχετικής βάνας

• Τοποθέτηση συσκευής πνιγμού προκειμένου να απομονωθεί το κατάντι τμήμα.

• Έναρξη εργασιών επισκευής και τοποθέτηση συσκευής πνιγμού από τους τεχνικούς της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και το προσωπικό επιφυλακής της εργοληπτικής εταιρείας.

• Από την βλάβη που προκλήθηκε που έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της ροής του αερίου απομονώνονται συνολικά 851 m αγωγού και 42 παροχές.

• Εργασίες αποκατάστασης

• Αποκατάσταση παροχής

Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις 23.15 με την ασφαλή αεριοδότηση του συνόλου των Καταναλωτών.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 14: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

14

Συμβάν Νο 2: Θραύση αγωγού στην οδό Αντώνη Τρίτση του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Page 15: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

15

Συμβάν Νο 2: Άφιξη Τεχνικού Βάρδιας και Τεχνικού Επιφυλακής Δυτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 16: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

16

Συμβάν Νο 2: Άφιξη Εργολάβου Επιφυλακής Δυτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 17: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

17

Συμβάν Νο 2: Έναρξη Εργασιών Αποκατάστασης - Χειρισμός Βάνας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 18: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

18

Συμβάν Νο 2: Έναρξη Εργασιών Αποκατάστασης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 19: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

19

Συμβάν Νο 2: Αποκατάσταση Παροχής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016

Page 20: 2 ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 · Κορλιού-Εόσμο 19 Οκωβρίο 6 2 η ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016 ΤΑΙΡ 5ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΟΥ

20

Συμβάν Νο 2: Λήξη 2ου Συμβάντος – Λήξη Άσκησης ώρα 23:15

Στην Άσκηση Ετοιμότηταςτηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενεςδιαδικασίες και οδηγίες, ενώεπιπρόσθετα πραγματοποιήθηκανόλες οι αναγκαίες προληπτικέςενέργειες και έλεγχοι τουσυστήματος διανομής φυσικούαερίου.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις 23:15μ.μ. αντιμετωπίζοντας με επιτυχίατο περιστατικό που προσομοιώθηκε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2η ΆΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – 19.10.2016