2Α. Financial Statements - December 2013

download 2Α. Financial Statements - December 2013

of 132

Transcript of 2Α. Financial Statements - December 2013

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  1/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  2/132

  http://www.frigoglass.com/
 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  3/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  4/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  5/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  6/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  7/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  8/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  9/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  10/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  11/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  12/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  13/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  14/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  15/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  16/132

  http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  17/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  18/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  19/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  20/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  21/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  22/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  23/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  24/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  25/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  26/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  27/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  28/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  29/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  30/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  31/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  32/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  33/132

  http://www.frigoglass.com/
 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  34/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  35/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  36/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  37/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  38/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  39/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  40/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  41/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  42/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  43/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  44/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  45/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  46/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  47/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  48/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  49/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  50/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  51/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  52/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  53/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  54/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  55/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  56/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  57/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  58/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  59/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  60/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  61/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  62/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  63/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  64/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  65/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  66/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  67/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  68/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  69/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  70/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  71/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  72/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  73/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  74/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  75/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  76/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  77/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  78/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  79/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  80/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  81/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  82/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  83/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  84/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  85/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  86/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  87/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  88/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  89/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  90/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  91/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  92/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  93/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  94/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  95/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  96/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  97/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  98/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  99/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  100/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  101/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  102/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  103/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  104/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  105/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  106/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  107/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  108/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  109/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  110/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  111/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  112/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  113/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  114/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  115/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  116/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  117/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  118/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  119/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  120/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  121/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  122/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  123/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  124/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  125/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  126/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  127/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  128/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  129/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  130/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  131/132

 • 8/10/2019 2. Financial Statements - December 2013

  132/132