ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

of 17 /17
ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1Απρ. :Πρωταπριλιά- Προσοχή στις φάρσες! 3Απρ. :Κλείνουν τα σχολεία! 9Απρ. (Μεγάλη Πέμπτη): Βάφουμε τα αυγά κόκκινα. 10 Απρ. (Μεγάλη Παρασκευή) : Πάμε στον Επιτάφιο. 11Απρ. (Μεγάλο Σάββατο βράδυ) : Πάμε στην Ανάσταση. 12Απρ. (Κυριακή του Πάσχα) : Σουβλίζουμε το αρνί. 20Απρ. : Επιστροφή στο σχολείο.

Embed Size (px)

Transcript of ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

Page 1: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

1Απρ. :Πρωταπριλιά- Προσοχή στις φάρσες! 3Απρ. :Κλείνουν τα σχολεία! 9Απρ. (Μεγάλη Πέμπτη): Βάφουμε τα αυγά κόκκινα. 10 Απρ. (Μεγάλη Παρασκευή) : Πάμε στον Επιτάφιο. 11Απρ. (Μεγάλο Σάββατο βράδυ) : Πάμε στην Ανάσταση. 12Απρ. (Κυριακή του Πάσχα) : Σουβλίζουμε το αρνί. 20Απρ. : Επιστροφή στο σχολείο.

Page 2: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 Απρ: Πρωταπριλιά – Προσοχή στις φάρσες 3 Απρ: Κλείνουν τα σχολεία !!! 9 Απρ ( Μεγάλη Πέμπτη ): Βάφουμε κόκκινα τα αυγά !!! 10 Απρ (Μεγάλη Παρασκευή ) :Πάμε στον Επιτάφιο ! 11 Απρ (Μεγάλο Σάββατο ) : Πάμε στην Ανάσταση 12 Απρ (Κυριακή του Πάσχα ) Σουβλίζουμε αρνί 20 Απρ: Επιστροφή στο σχολείο

Page 3: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

I. 1 Απρίλιου: Πρωταπριλιά. Προσοχή στις φάρσες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

II. 3 Απριλίου: Κλείνουν τα σχολεία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

III. 9 Απριλίου: (Μ. Πέμπτη) βάφουμε τα αυγά κόκκινα

IV. 10 Απριλίου (Μ. Παρασκευή): Πάμε στον επιτάφιο

V. 11 Απριλίου:(Μ. Σάββατο-βράδυ): Πάμε στην Ανάσταση

VI. 12 Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα): Σουβλίζουμε το αρνί

VII. 20 Απριλίου: Επιστροφή στο σχολείο

Page 4: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

1

ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ-ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΑΡΣΕΣ! 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΛΗΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ {Μ. ΠΕΜΠΤΗ} ΒΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ {Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ} ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ {Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ-ΒΡΑΔΙ}ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ {Μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ } ΣΟΥΒΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΝΙ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ

ΣΑ ΚΥ

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30

Page 5: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

1 ΑΠΡ: Πρωταπριλιά –Προσοχή στις φάρσες!!!

3 ΑΠΡ: Κλείνουν τα σχολεία

9 ΑΠΡ (Μεγάλη Πέμπτη) : Βάφουμε τα αυγά

10 ΑΠΡ (Μεγάλη Παρασκευή): Πάμε στον Επιτάφιο

11 ΑΠΡ (Μεγάλο Σάββατο – βράδυ): Πάμε στην Ανάσταση

12 ΑΠΡ (Κυριακή του Πάσχα):

Σουβλίζουμε το αρνί

20 ΑΠΡ: Επιστροφή στο σχολείο

Page 6: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

1 Απρ: Πρωταπριλιά-Προσοχή στις φάρσες! 3 Απρ: Κλείνουν τα σχολεία 9 Απρ: (Μεγάλη Πέμπτη):Βάφουμε τα αυγά 10 Απρ:( Μεγάλη Παρασκευή) :Πάμε στον Επιτάφιο 11 Απρ ( Μ. Σάββατο-Βράδυ) Πάμε στην Ανάσταση 12 Απρ (Κυριακή του Πάσχα) Σουβλίζουμε το αρνί

20 Απρ: Επιστροφή στο σχολείο

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

Page 7: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

1 Απρ : Πρωταπριλιά-Προσοχή στις φάρσες

3 Απρ: Κλείνουν τα σχολεία

9 Απρ: (Μ. Πέμπτη):Βάφουμε τα αυγά κόκκινα

10 Απρ:(Μ. Παρασκευή): Πάμε στον Επιτάφιο

11 Απρ:(Μ. Σάββατο – βράδυ) : Πάμε στην Ανάσταση

12 Απρ:(Κυριακή του Πάσχα) : Σουβλίζουμε το αρνί.

20 Απρ: Επιστροφή στο σχολείο.

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑΒ ΚΥ

1 2 3 4 5

Page 8: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΡΟΤΑΠΙΛΙΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΚΛΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΒΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΣΤΙΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΣΟΥΒΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΝΙ 20 ΠΡΙΛΙΟΥ: ΕΠΕΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟΣΧΟΛΕΙΟΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

1 2 3 5 67 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27

28 29

30

Page 9: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

1 Απρ: Πρωταπριλιά – Προσοχή στις φάρσες !

3 Απρ: Κλείνουν τα σχολεία

9 Απρ: (Μ. Πέμπτη) βάφουμε τα αυγά κόκκινα

10 Απρ: (Μ .Παρασκευή) :Πάμε στον επιτάφιο

11 Απρ: (Μ. Σάββατο-Βράδυ):Πάμε στη Ανάσταση

12 Απρ: (Κυριακή του Πάσχα)Σουβλίζουμε το αρνί

20 Απρ: Επιστροφή στο σχολείο

Page 10: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ1 2 3 4

5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Προσοχή στις φάρσες!!!!!!

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Κλείνουν τα σχολεία!!!!!!!

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:(Μεγάλη Πέμπτη): Βάφουμε τα αυγά!!!!

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: (Μεγάλη Παρασκευή): Πάμε στον Επιτάφιο!!!!

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:( Μεγάλο Σάββατο βράδυ): Πάμε στην

Ανάσταση!!!!!

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: (Κυριακή του Πάσχα): Σουβλίζουμε το αρνί!!!!!

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ : Επιστροφή στο

σχολείο !!!!

Page 11: ε2 ημερολογιο απριλιου ολα

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

1 Απρ. : Πρωταπριλιά-Προσοχή στις Φάρσες!

3 Απρ. :Κλείνουν τα σχολεία.

9 Απρ. :(Μ. Πέμπτη):Βάφουμε τα αυγά κόκκινα.

10 Απρ. :(Μ. Παρασκευή):Πάμε στον Επιτάφιο.

11 Απρ. :(Μ. Σάββατο- βράδυ) : Πάμε στην Ανάσταση

12 Απρ. :(Κυριακή του Πάσχα) Σουβλίζουμε το αρνί

20 Απρ. :Επιστροφή στο σχολείο