2. Κατάσταση σιδήρου

of 17 /17
1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Βασίλης Μούγιος, PhD Αναπληρωτής καθηγητής (2310992237, [email protected], http://users.auth.gr/mougios) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Βασίλης Βασίλης Μούγιος Μούγιος , , PhD PhD Αναπληρωτής Αναπληρωτής καθηγητής καθηγητής (2310992237, (2310992237, mougios [email protected]phed phed. auth auth. gr gr , , http http:// :// users users. auth auth. gr gr/ mougios mougios) Μέρος IV Μέρος IV

Embed Size (px)

Transcript of 2. Κατάσταση σιδήρου

, PhD , PhD , (2310992237, [email protected], http://users.auth.gr/mougios) (2310992237, [email protected] phed. auth. gr, http://users. auth. gr/ mougios) [email protected], http://users.auth.gr/mougios)

IV

1

HDL LDL

3, 1, 2, 7-11

2

20

:

=

() () () () () () ( ) ( )

3

O OOO

6 CO2 + 6 H2O C612O6 + 6 O2

E

Fe 2

4

+ 2

2 O2

5

2 2

2, CO2 + Bohr CO2 / + 2 . , .

6

14

, 13,2-17,3 g/dL , 11,7-15,5 g/dL . .

( )

K

7

=

100 96

8

(M/L) (k/L) (k/L) 39-49 4,3-5,7 4-11 150-400 35-45 3,8-5,1 4-11 150-400

&

9

(6, )

;

10

Nikolaidis et al. Int J Sports Med 24: 506, 2003 ,

; ( ) (, , )

11

Fe2+ . 2-23 % . . , .

12

() ()

() (, ) ()

( 0,6 mg/) . : , 65-175 g/dL , 50-170 g/dL .

13

(C, total iron-binding capacity) C, total iron-binding capacity , . , 250-425 g/dL

TIBC

100 TIBC : , 20-50 % , 15-50 % = TIBC

14

100 TIBC 400 g/dL , 10 % TIBC 10 %. : 100 - 10 % = 90 g/dL TIBC: 400 + 10 % = 440 g/dL : 100/400 100 = 25 % : 90/440 100 = 20 % ( 20 %)

2+ -Fe2+ . , . (sTfR) . 1,3-3,3 mg/L.

15

. , . . . : , 20-250 g/L , 10-120 g/L

16

; , ,

; , , ,

; . .

17