2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

of 24 /24
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, 4 η Ενότητα, Α. Κείμενο: «Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 1. Ύπαρξη διαθέσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας – αίθουσα πληροφορικής) και προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου, φυλλομετρητή κα.) 2. Σχετική άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα. 3. Δημιουργία και χρήση ιστολογίου της τάξης όπου γίνονται αναρτήσεις από τη διδάσκουσα και τους μαθητές. 4. Επαρκής γνώση της ύλης της Ενότητας, σωστός σχεδιασμός της διδασκαλίας, αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. 5. Διδασκαλία του κειμένου της Ενότητας μέσα από την επεξεργασία λέξεων – κλειδιών και τη σταδιακή εξαγωγή της μετάφρασης με την επισήμανση βασικών γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. 6. Σαφής στοχοθεσία, έρευνα και συγκέντρωση του ανάλογου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού υλικού. Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. Γνώση βασικών δεξιοτήτων στη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων του. 2. Μελέτη και κατανόηση του κειμένου της Ενότητας. 3. Ενδιαφέρον για την εμβάθυνση και την επέκταση του νοήματος του κειμένου.

Embed Size (px)

Transcript of 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Page 1: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, 4η

Ενότητα, Α. Κείμενο: «Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης»

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

1. Ύπαρξη διαθέσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας – αίθουσα πληροφορικής) και προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου, φυλλομετρητή κα.)2. Σχετική άνεση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα.3. Δημιουργία και χρήση ιστολογίου της τάξης όπου γίνονται αναρτήσεις από τη διδάσκουσα και τους μαθητές.4. Επαρκής γνώση της ύλης της Ενότητας, σωστός σχεδιασμός της διδασκαλίας, αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου.5. Διδασκαλία του κειμένου της Ενότητας μέσα από την επεξεργασία λέξεων – κλειδιών και τη σταδιακή εξαγωγή της μετάφρασης με την επισήμανση βασικών γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. 6. Σαφής στοχοθεσία, έρευνα και συγκέντρωση του ανάλογου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού υλικού.

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ1. Γνώση βασικών δεξιοτήτων στη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων του. 2. Μελέτη και κατανόηση του κειμένου της Ενότητας.3. Ενδιαφέρον για την εμβάθυνση και την επέκταση του νοήματος του κειμένου.4. Συνεργατικότητα και ισοτιμία για την ομαλή λειτουργία της ομάδας.5. Ανάληψη πρωτοβουλιών, πρωτοτυπία στη σκέψη, έρευνα και αποτελεσματική παρουσίαση των ιδεών – προτάσεων.

2. ΣΤΟΧΟΙ – ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Page 2: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΣΚΟΠΟΣΕπιδιώκεται η γενικότερη ευαισθητοποίηση των μαθητών

πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο και την ειρήνη, η έκφραση των δικών τους απόψεων και η υιοθέτηση μιας σωστής στάσης απέναντι σ’ αυτά.

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ1. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι έννοιες ειρήνη – πόλεμος αποτελούσαν ανέκαθεν σημεία προβληματισμού της ανθρώπινης σκέψης.2. Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα ενός σημαντικού αρχαίου ρήτορα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ειρήνης.3. Να αντιληφθούν τους διαφορετικούς τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική – επίκληση στο συναίσθημα) τους οποίους μετέρχεται τόσο ο ρήτορας όσο και οι άλλες μορφές έκφρασης (λογοτεχνία, τέχνη).4. Να διερευνήσουν μέσα από διαφορετικούς τομείς (Λογοτεχνία, Μουσική, Εικαστικά) την προσωπική προσέγγιση των δημιουργών με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες τους από εμπόλεμες κυρίως καταστάσεις.5. Να παραγάγουν οι ίδιοι οι μαθητές κείμενα γραπτά ή πολυτροπικά ή να δημιουργήσουν με τη δική τους φαντασία αναπαραστάσεις της σκέψης ή του προβληματισμού τους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ1. Να συνειδητοποιήσουν τα δεινά του πολέμου και τα αγαθά της ειρήνης, αποκτώντας παράλληλα μια πιο φιλειρηνική στάση ζωής.2. Να συναισθανθούν το φόβο, την ανασφάλεια, την απειλή που προκαλούν οι οποιεσδήποτε αναταραχές και να προωθούν τις αξίες της φιλαλληλίας και της συναδέλφωσης.3. Να λειτουργήσουν συνεργατικά εντός της ομάδας, αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο αλλά και σεβόμενοι τις επιλογές και τις ενέργειες των συμμαθητών τους.4. Να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, μέσα από την κριτική συνανάγνωση κειμένων και εικόνων, υιοθετώντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, με το να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση5. Να εκφραστούν ορθά και ολοκληρωμένα και να αναπτύξουν τη σκέψη τους με τον κατάλληλο ή ζητούμενο τρόπο.6. Να προβάλουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και με άλλες μορφές τέχνης (Ζωγραφική, Μουσική, Λογοτεχνία).

Γ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ

Page 3: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

1. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και να εισαχθούν σταδιακά στο νέο τρόπο μάθησης που είναι πια ηλεκτρονικός (ψηφιακός γραμματισμός).2. Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης και επιλογής πληροφοριών (κριτικός γραμματισμός).3. Να γνωρίσουν επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, ασκούμενοι έτσι με παραδειγματικό τρόπο στην ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών.4. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα νέα ψηφιακά μέσα παραγωγής γραπτού λόγου (επεξεργαστής κειμένου) και παρουσίασης των ιδεών – σκέψεων (πρόγραμμα παρουσίασης).5. Να εξοικειωθούν τελικά με τη χρήση των ΤΠΕ ως μέσου πρόσβασης σε ευρύ πεδίο πληροφοριών και ως μέσου μάθησης, ώστε να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές του με δημιουργικό τρόπο.

Page 4: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑΑφόρμηση αποτελεί το κείμενο της Ενότητας 4 «Τα

πλεονεκτήματα της ειρήνης», που είναι απόσπασμα από το «Περί ειρήνης» του Ισοκράτη. Έχουμε αναλύσει εκτεταμένα με τους μαθητές το κείμενο και έχουμε οδηγηθεί στη μετάφραση του πρωτοτύπου.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΗ παρούσα εργασία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια

προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού λόγου και κατ’ επέκταση της εμβάθυνσης στα νοήματα, τις αξίες και τα διδάγματα της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Μέσα, μάλιστα, από τη μικρή διαθεματική έρευνα εντοπίζεται η διαχρονικότητα της ορθής κριτικής κατά του πολέμου και των πλεονεκτημάτων της ειρήνης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΗ παρούσα διδακτική παρέμβαση συνάδει με τα

προβλεπόμενα στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας καθώς μέσω αυτής οι μαθητές καθίστανται ικανοί:

1. Να αντιληφθούν τη διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας και το ρόλο της ως φορέα και δημιουργού ιδεών και αξιών του ελληνικού και κατ’ επέκταση του παγκόσμιου πολιτισμού.2. Να κατανοήσουν τη σημασία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η οποία συμπυκνώνεται στη σημασία που δόθηκε στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρισμός), ως άτομο και μέλος ενός οργανωμένου συνόλου και στη συνακόλουθη ολόπλευρη μελέτη του ανθρώπου (ανθρωπογνωσία) ως δρώντος ατόμου και πολίτη.3. Να επισημάνουν και να αξιολογήσουν τις διαχρονικές ιδέες και αξίες του ελληνικού πολιτισμού.4. Να επιχειρήσουν τη διασύνδεση του αρχαιοελληνικού κειμένου με θέματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.5. Να πειραματιστούν με τη διαθεματική σύνδεση της Αρχαίας Ελληνικής με τη Νεοελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Λογοτεχνία καθώς και με τις άλλες μορφές Τέχνης. 6. Να προβληματιστούν για ζητήματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και να τα συσχετίσουν με ανάλογα της εποχής μας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΗΓΕΣ) Διαδραστικός πίνακας

Page 5: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής Φυλλομετρητής πλοήγησης στο διαδίκτυο Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Πρόγραμμα παρουσίασης Προγράμματα ήχου, εικόνας, βίντεο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ψηφιακό σχολικό εγχειρίδιο Ιστολόγιο σχολείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ:http://www.e-yliko.gr/default.aspxhttp://www.youtube.com/http://www.remember.org/komski/index.htmlhttp://www.stixoi.info/http://el.wikipedia.org/wiki/http://entertainment.in.gr/html/http://afterschoolbar.blogspot.com/http://www.arxaia.gr/

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προκρίνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς οι μαθητές, 25 στο σύνολο, χωρίζονται σε 5 ομάδες των 5 ατόμων με κριτήρια διαβαθμιστικά στη βάση των επιδόσεων, της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών εργαλείων και της ανταπόκρισής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επιδιώκεται τα μορφωτικά αγαθά να κατακτηθούν βαθμιαία και επαγωγικά από τους μαθητές μέσα από την αναζήτηση, την κριτική επεξεργασία και τη δημιουργική παρουσίαση των συμπερασμάτων τους. Έτσι, η μεθοδολογία της διδασκαλίας βασίζεται στη: διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση ( οι μαθητές συλλέγουν

και επεξεργάζονται ψηφιακό υλικό) γνωστική – εποικοδομιστική ( οι μαθητές οικοδομούν

ενεργητικά τη γνώση εμπλουτίζοντας την ήδη υπάρχουσα ) ομαδοσυνεργατική μάθηση ( οι μαθητές οργανώνουν και

συνθέτουν πληροφορίες συνεργατικά, γεγονός που ευνοεί τη θετική αλληλεπίδραση )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1 συνεχόμενο 2ωρο στην αίθουσα πληροφορικής Στην αίθουσα πληροφορικής και με τη χρήση του

διαδραστικού πίνακα συνδεόμαστε στο διαδίκτυο και εισερχόμαστε στην ιστοσελίδα «Αρχαία», όπου παρακολουθούμε το κείμενο της ενότητας 4 και ταυτόχρονα ακούμε τη νεοελληνική του μετάφραση. Έτσι, γίνεται μια επανάληψη της μετάφρασης και του νοήματος του κειμένου και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο

Page 6: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ρήτορας Ισοκράτης για να πείσει αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της ειρήνης. Ακολούθως, γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και τους ανατίθεται από ένα φύλλο εργασίας.

Οι μαθητές επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας που τους έχουν διανεμηθεί συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Πλοηγούνται στις ιστοσελίδες, συλλέγουν πληροφορίες και απαντούν στις ερωτήσεις και τις εργασίες που τους υποδεικνύονται. Στο τελευταίο 20λεπτο παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τις μεταφορτώνουν στο ιστολόγιο του σχολείου.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Ετοιμάζει το απαραίτητο υλικό, οργανώνει την τάξη και

αναθέτει τις εργασίες στις ομάδες. Παρακολουθεί τις ενέργειες των μαθητών και λύνει τις

οποιεσδήποτε απορίες. Ενισχύει και εμψυχώνει τις προσπάθειες των μαθητών. Επιλύει τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και βοηθά

στην ομαλή λειτουργία των ομάδων.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ενεργητικός και πρωταγωνιστικός ο ρόλος των μαθητών,

καθώς οι ίδιοι αναλαμβάνουν την επεξεργασία των φύλλων εργασίας επιμεριζόμενοι συγκεκριμένες ενέργειες.

Διερευνητικός και ανακαλυπτικός, αφού μέσα από τα οριζόμενα ερωτήματα οδηγούνται στη συλλογή πληροφοριών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ομαδοσυνεργατικός τρόπος εργασίας, μιας και οι μαθητές λειτουργούν ως μέλη ενός συνόλου με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στόχους.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣΑπό την πλευρά της διδάσκουσας:

α. Καλό χειρισμό του διαδραστικού πίνακα και του ηλεκτρονικού υπολογιστή.β. Γνώση των βασικών υπολογιστικών προγραμμάτων (επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, φυλλομετρητή του διαδικτύου) καθώς και ειδικότερων (εικόνας, ήχου και βίντεο).γ. Χρήση του ιστολογίου του σχολείου για την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών.

Από την πλευρά των μαθητών:α. Εξοικείωση με τη χρήση του υπολογιστή και των βασικών προγραμμάτων (κειμενογράφου, φυλλομετρητή, παρουσίασης διαφανειών).β. Γνώση χειρισμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Page 7: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

γ. Χρήση του ιστολογίου του σχολείου για την προβολή των δημιουργιών τους.δ. Ικανότητα ανάγνωσης και μετάφρασης κειμένων στα αγγλικά σε μέτριο επίπεδο και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές, μέσα από το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, αναμένεται να εργαστούν ομαδικά προκειμένου με βάση τα φύλλα εργασίας:

α. Να απαντήσουν γραπτώς στις νοηματικές ερωτήσεις που τα συνοδεύουν.β. Να εντοπίσουν γραμματικά φαινόμενα της αντίστοιχης ενότητας που έχουν διδαχθεί.γ. Να σχεδιάσουν το εξώφυλλο των βιβλίων από τα οποία λαμβάνονται τα αποσπάσματα που διάβασαν.δ. Να δημιουργήσουν μια αντιπολεμική αφίσα ή μια προβολή παρουσίασης με αντιπολεμικό περιεχόμενο.ε. Να μεταφορτώσουν το παραγόμενο υλικό τους στο ιστολόγιο του σχολείου τους.

Page 8: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

4. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σελίδας http://www.e-yliko.gr/default.aspx και από την καρτέλα «Εκπαιδευτικό Υλικό» επιλέξτε «Υποστηρικτικό υλικό» και έπειτα «Ιστορία». Στον «20ο αιώνα» στην πρώτη επιλογή μεταβείτε στο σύνδεσμο «Ελλάδα 1922. Μια κιβωτός προσφύγων» και διαβάστε το απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Οι νεκροί περιμένουν». Δώστε μια σύντομη απάντηση στα παρακάτω:

α. Ποια είναι η κατάσταση των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα;

β. Πώς τους αντιμετωπίζουν οι Έλληνες;

γ. Τι άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους;

2. Από το ψηφιακό σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr μεταβείτε στα μαθήματα της Γ΄ Γυμνασίου και στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Έπειτα επιλέξτε την ενότητα 9 και τη σελίδα 235. Εκεί διαβάστε το απόσπασμα από το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται ελπίς» και απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:

α. Ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση του ήρωα και πού αυτή οφείλεται;

β. Στο κείμενο επαναλαμβάνεται συχνά η λέξη «ελπίδα» (ως ουσιαστικό ή ρήμα). Εντοπίστε ορισμένες φράσεις και εξηγήστε για ποια πράγματα υπάρχει ελπίδα;

Page 9: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

γ. «Ζητείται ελπίς» είναι ο τίτλος του κειμένου. Τι σας θυμίζει και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι επιλέχτηκε αυτή η μορφή του τίτλου;

Page 10: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3. Φανταστείτε τώρα ότι αναλαμβάνετε να σχεδιάσετε το εξώφυλλο των παραπάνω βιβλίων. Ποια μορφή θα τους δίνατε; Αποδώστε τις ιδέες σας σε μια σελίδα του επεξεργαστή κειμένου, χρησιμοποιώντας την εισαγωγή εικόνας και πλαισίου κειμένου για να δώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα εξώφυλλο.

Page 11: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΟΥΣΙΚΗ

1. Ακούστε το τραγούδι «Πρόσφυγας» από τους Active Members και δείτε και το βίντεο που το συνοδεύει. Αφού διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού, σκεφτείτε τα εξής:

α. Πώς αισθάνεται ένας πρόσφυγας; Σημειώστε χαρακτηριστικούς στίχους.

β. Στο βίντεο παρουσιάζεται ένας νέος που συνεχώς τρέχει. Γιατί;

γ. Ποιος είναι ο λόγος που επιλέγεται το α΄ ενικό πρόσωπο;

2. Ακούστε το τραγούδι «Τα κανονικά παιδιά» από το συγκρότημα «Τρύπες» και παρακολουθήστε το βίντεο που το συνοδεύει. Έπειτα διαβάστε και τους στίχους του και απαντήστε στα ακόλουθα:

α. Ποια είναι τα «κανονικά» παιδιά και ποια προβάλλουν οι εικόνες στο βίντεο;

β. Γιατί πιστεύετε ότι επαναλαμβάνεται πολλές φορές η λέξη «κανονικά» ;

Page 12: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

γ. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει το τραγούδι;

Page 13: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3. Ακούστε τώρα και μια αισιόδοξη ερμηνεία ενός ξένου τραγουδιστή: «Imagine» του John Lennon. Διαβάστε κι εδώ τη μετάφραση των στίχων, προκειμένου να εξηγήσετε:

α. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τη λέξη «Φαντάσου» (β΄ ενικό Προστακτικής);

β. Ποιο είναι το όραμα του τραγουδιστή. Επιλέξτε συγκεκριμένες φράσεις που το δηλώνουν.

γ. Με βάση τα όσα είδατε και ακούσατε παραπάνω, αποφασίζετε να σχεδιάσετε ένα ηλεκτρονικό αντιπολεμικό σκίτσο για το ιστολόγιο του σχολείου. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα παρουσίασης , αφού βρείτε εικόνες από την αναζήτηση εικόνων της Google και επιλέξτε στίχους από τα προηγούμενα τραγούδια.

Page 14: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1. Πλοηγηθείτε στις ζωγραφιές και στους πίνακες της παρακάτω ιστοσελίδας http://www.remember.org/komski/index.html και διαβάστε την ιστορία του δημιουργού τους.

Χρησιμοποιείτε το παραπάνω υλικό για να το δημοσιεύσετε στη σχολικό ιστολόγιο με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης

Οκτωβρίου και προβαίνετε στις εξής ενέργειες.

α. Επιλέξτε 2 ζωγραφιές που θεωρείτε τις πιο χαρακτηριστικές και δώστε τους και από έναν τίτλο.

β. Διαλέξτε 2 χαρακτικά και περιγράψτε με συντομία τι παρουσιάζουν.

γ. Ο ίδιος ο Κόμσκι διηγείται την ιστορία του. Φανταστείτε τι θα έλεγε, γράφοντας ένα κείμενο σε α΄ ενικό πρόσωπο.

2. Παρατηρήστε τον πίνακα του Πικάσο «Το Παιδί με το Περιστέρι»:

α.Περιγράψτε την εικόνα.

β. Ποια είναι τα στοιχεία -σύμβολα που χρησιμοποιούνται και γιατί;

γ. Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει ο ζωγράφος;

Page 15: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Page 16: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3. Δημιουργήστε τη δική σας αντιπολεμική αφίσα με υλικό (κείμενο, εικόνες) που θα αλιεύσετε από το διαδίκτυο.

Page 17: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

4Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗ

1. Ακούστε το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» απαγγελόμενο από τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο και διαβάστε τους στίχους του. Έπειτα, απαντήστε στα εξής:

α. Αφού όλοι είμαστε άνθρωποι, τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση «αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»;

β. Πώς πρέπει να ενεργεί ο άνθρωπος, σύμφωνα με το ποιήμα; Ποιες είναι οι θυσίες που οφείλει να κάνει;

γ. Για ποιο λόγο επιλέγεται το β΄ ενικό πρόσωπο στο ποίημα; Πώς αισθάνεσθε ακούγοντάς το;

2. Διαβάστε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη» και ακούστε ένα μελοποιημένο απόσπασμά του.

α. Τι είναι ειρήνη με βάση το ποίημα. Ποιες ειρηνικές σκηνές περιγράφονται;

β. Στο ποίημα κυριαρχεί ο μεταφορικός λόγος. Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα και εξηγήστε γιατί επιλέγεται αυτό το σχήμα λόγου.

γ. Ποιους στίχους ακούσατε μελοποιημένους. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η επιλογή;

Page 18: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

3. Περάστε τώρα να διαβάσετε το ποίημα ενός γερμανού ιερέα την περίοδο της κατοχής, του Martin Niemöller, το οποίο σχολιάζει την απάθεια της «σιωπηλής πλειοψηφίας» την εποχή του Γ΄ Ράιχ. Σχολιάστε ακολούθως τα επόμενα:

α. Γιατί δε «μιλά» ο πρωταγωνιστής του ποιήματος; Τι δείχνει η στάση του αυτή;

β. Τι προσπαθεί να καταδείξει μ’ αυτό του ποίημα ο Niemöller;

γ. Προβληματισμένοι από τα όσα διαβάσατε και ακούσατε παραπάνω, δημιουργήστε μια σύντομη προβολή παρουσίασης με αντιπολεμικό χαρακτήρα που θα αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου. Μπορείτε να δανειστείτε στίχους από τα ίδια τα ποιήματα, να εμπνευστείτε δικούς σας και να προσθέσετε εικόνες και σκίτσα που θεωρείτε κατάλληλα.

Page 19: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

5Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΙΝΤΕΟ

1. Διαβάστε από την εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια τα άρθρα σχετικά με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (μόνο την αρχική περιληπτική παράγραφο)και εξηγήστε:

α. Ποιες είναι οι αντίπαλες παρατάξεις και ποιος είναι ο κύριος λόγος της σύγκρουσής τους;

β. Πότε άρχισε και πότε τελείωσε ο κάθε πόλεμος;

γ. Τι τελικά «κόστισε» ο καθένας τους για την ανθρωπότητα;

2. Δείτε τα τρέιλερς των ταινιών «Το άλογο του πολέμου» και «Καλά Χριστούγεννα», τα οποία αναφέρονται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαβάστε ακόμη το συνοδευτικό κείμενο που παρέχει πληροφορίες για την πλοκή των έργων και απαντήστε στα εξής:

α. Πώς σχετίζονται οι τίτλοι και κατ’ επέκταση το σενάριο των ταινιών με τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;

β. Ποιοι ήρωες πρωταγωνιστούν στις δύο ταινίες και γιατί;

γ. Ποιο είναι το μήνυμα που προβάλλουν τα δύο έργα;

3. Συνεχίστε τώρα με το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις ταινίες «Ο Πιανίστας» και «Η ζωή είναι ωραία». Διαβάστε το σενάριο τους και προβληματιστείτε σχετικά με τα παρακάτω:

α. Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα των ταινιών και πώς καταφέρνουν να «επιζήσουν» παρόλες τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν;

Page 20: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

β. Πώς αισθάνεστε παρακολουθώντας έστω και ένα ελάχιστο χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα δύο έργα; Τι τελικά επιδιώκεται να προκύψει από αυτά;

γ. Γιατί πιστεύετε ότι επιλέχθηκαν αυτοί οι τίτλοι;4. Φανταστείτε πως αναλαμβάνετε να προτείνετε μία από τις παραπάνω ταινίες στους συμμαθητές του σχολείου σας. Πώς θα την προβάλατε έχοντας τόσο οπτικό (την αφίσα και εικόνες από στιγμιότυπα) όσο και γραπτό υλικό (πλοκή, κριτικές) από τις παραπάνω ιστοσελίδες; Ανεβάστε την πρότασή σας στο σχολικό ιστολόγιο.

Page 21: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

5. ΚΡΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αξιολόγηση των μαθητώνΗ αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται τόσο από τη

διδάσκουσα όσο και από το σύνολο της τάξης [ετεροαξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση (γιατί και οι ίδιες οι ομάδες έκριναν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους)], σε συζήτηση που ακολουθεί στην τάξη με βάση τα εξής κριτήρια :

την ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους

τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας (την πληρότητα των κειμένων ως προς το περιεχόμενο, την έκφραση και τη δομή)

τη γενικότερη συμμετοχή τους στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας και τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουν για την επίτευξη των στόχων.

Παρατηρήσεις από την εφαρμογήΜετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης και της ακολουθούσας αξιολόγησης

φάνηκε ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την εργασία σε ομάδες, καθώς δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες συνεργατικής μάθησης

ορισμένοι μαθητές που δε συμμετείχαν και τόσο ενεργά στην τάξη έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον στο σχολικό εργαστήριο και ενσωματωθήκαν στην ομάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έντυπη βιβλίο του καθηγητή Ι.Τ.Υ.. 2010. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση

των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1ο, Γενικό Μέρος. Πάτρα.

Ι.Τ.Υ.. 2010. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3ο, κλάδος ΠΕ02. Πάτρα.

ΥΠΕΠΘ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 2002. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το Γυμνάσιο. Αθήνα.

Δικτυογραφία http :// www . netschoolbook . gr (Διαδίκτυο και Διδασκαλία) http :// www . epyna . gr (Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου)

Page 22: 2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

http :// www . pi - schools . gr (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) http :// www . etpe . gr (Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση)