2 στην 5η

of 12 /12
24 Θ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. FAX: 2610.624333 [email protected] www.amfotolab.gr Θ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. FAX: 2610.624333 [email protected] www.amfotolab.gr Π Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Π Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΡΟΓΡΑΜΜΑ: 2 2 ο ο Γ Γ ΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΝΑΣΙΟ Α Α ΙΓΙΟΥ ΙΓΙΟΥ ôåý÷ïò ôåý÷ïò 5 5 ï ï Μάρτιος Μάρτιος 2005 2005 Υπεύθυνοι Καθηγητές: Αναστάσης Στρατουδάκης Αγγελική Αλευρίτου ΦωτογραφικόΑφιέρωμα: «ΑΘΗΝΑ2004» ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . ΓΕΙΑ ΣΟΥ Παναγιώτης Μανέτας

Embed Size (px)

description

Μαθητικό Περιοδικό 2ου Γυμνασίου Αιγίου: 2 στην 5η. Σχολική Χρονιά 2004-5. Πολιτιστικο Προγραμμα.

Transcript of 2 στην 5η

Page 1: 2 στην 5η

24

Θ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

FAX: 2610.624333

[email protected]

www.amfotolab.gr

Θ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

FAX: 2610.624333

[email protected]

www.amfotolab.gr

ΠΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΡΟΓΡΑΜΜΑ: 22οοΓΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΝΑΣΙΟΑΑΙΓΙΟΥΙΓΙΟΥ

ô å ý÷ïò ô å ý÷ïò 55ï ï Μάρτιος Μάρτιος 20052005

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

• Αναστάσης Στρατουδάκης

• Αγγελική Αλευρίτου

ΦωτογραφικόΑφιέρωµα: «ΑΘΗΝΑ2004»

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

. . . ΓΕΙΑ ΣΟΥ

Παναγιώτης

Μανέτας

Page 2: 2 στην 5η

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα 3

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Σελίδα 7

Σελίδα 8

Σελίδα 10

Σελίδα 12

Σελίδα 14

Σελίδα 16

Σελίδα 17

Σελίδα 18

Σελίδα 19

Σελίδα 21

Σελίδα 22

οµάδα Εργασίας - το Σχολείο µας.

έκθεση Αφίσας περιβαλλοντικών προ-

γραµµάτων.

κατάλογος προγραµµάτων του σχολείου

µας: 2003-4.

το σχολείο µας µέλος δικτύων.

Παναγιώτης Μανέτας.

ένας ΠαραΟλυµπιονίκης από το Αίγιο.

Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

ο Προπονητής του.

Η Ελλάδα έφτιαξε το µεγαλύτερο χαµό-

γελο του κόσµου

τα νέα της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

περίεργα

φωτογραφίες µαθητών, www.kolpa.gr

φωτορεπορτάζ, µε/χωρίς µακιγιάζ

ανέκδοτα

ερµηνείες για γνωστές λέξεις, δίαιτες

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ . . . ΓΕΙΑ ΣΟΥ

από την επίσκεψή µας στους αγώνες

23

πανηγυρισµοί και στο Αίγιο. 4-7-2004

Page 3: 2 στην 5η

22

3

Σχεδίαση - Επιµέλεια - Εξώφυλλο - ∆ηµιουργικό:

ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΕ8) url: http://users.ach.sch.gr/Stratoudakis

e-mail: [email protected]

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Π. ΜΕΛΑ 6, 25100, ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 2691022273, FAX: 2691062246, E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: [email protected]

URL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: www.geocities.com/aigio2gymnasio &

http://2gym-aigiou.ach.sch.gr

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ (ΠΕ 8)

• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ (ΠΕ 2)

Α΄ ΤΑΞΗ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΜΑΝΤΩ - ΑΥ∆ΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΣΙ-

ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟ-

ΒΟΥΛΟΣ

Β΄ ΤΑΞΗ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ - ΚΑΚΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑ-

ΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ:

ΑΒΡΑΜΗ ΓΙΩΡΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩ-

ΝΗ - ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΖΟΡ-

ΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΘΡΑΚΑ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΡΑΙΝ∆ΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΤΣΙ∆Η-

ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΟΥΙΤΩΡΟΥ ΛΥ∆ΙΑ - ΚΟΥΝΑ-

ΒΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΒΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΙΟ-

ΚΑΣΤΗ - ΣΓΟΥΡΑ∆ΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΗΜΑΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΠΥΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Το περιΟ∆ΙΚΟ µας είναι ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

σ’ όλες τις φάσεις δηµιουργίας του

έως και την εκτύπωση.

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σχολείο Μας

Page 4: 2 στην 5η

4

Έκθεση Αφίσας Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων από την ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων

Νοµού Αχαΐας στην Πάτρα: 17-6-2004

ΕΝΑ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ ΜΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ). http://www.geocities.com/

eftapita2gym

Η

ΑΦΙΣΑ

ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ

21

(π)λήξη

πλησιάζει µε δυσπιστία και, τι να κάνει, του λέει: «Εσύ είσαι ο σκύλος που ξέρει να µιλάει;» Ο σκύλος τον ξαφνιάζει απαντώ-ντας του, «Ναι, εγώ είµαι.» Ο τύπος σαστίζει και του λέει: «Καλά, πώς γίνεται αυτό; Πες µου λίγα πράγµατα για σένα». Κι ο σκύλος αρχίζει: «Κοίτα, από µικρός που γεννή-θηκα είχα αυτό το χάρισµα. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες µου έκαναν το µεγάλο σφάλµα να το δια-δώσουν και αµέσως µε µάζε-ψαν για πειράµατα. Πριν περά-σει λίγος καιρός, µε απήγαγε η κεντρική υπηρεσία πληροφο-ριών και µε έβαλε να δουλεύω σαν κατάσκοπος. Όπως κατα-λαβαίνεις, κανείς δεν υποπτεύε-ται ότι ένας σκύλος µπορεί να κρυφακούει, και µε έστειλαν σε κάποιες αποστολές στη Μέση Ανατολή µε αποτέλεσµα η ανατροπή ενός απολυταρχικού καθεστώτος να οφείλεται σχε-δόν αποκλειστικά σε δικές µου ενέργειες. Μετά από ένα διά-στηµα άρχισε να µε κουράζει αυτή η ιστορία, και κυρίως τα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, και διαπραγµατεύτηκα µια συµφωνία µε την υπηρεσία. Από τότε καθόµουν στα αερο-δρόµια και παρακολουθούσα συνοµιλίες και ανταλλαγές λαθρεµπόρων. Οι συλλήψεις που ακολούθησαν συζητήθη-καν σε όλες τις εφηµερίδες. Ε, να µην χασοµεράω, από τότε παντρεύτηκα δυο φορές, έκανα ένα κάρο σκυλάκια, και τώρα είµαι πλέον στην σύνταξη και κάθοµαι εδώ µε το καινούργιο αφεντικό αραχτός. Αυτά πάνω κάτω ...» Ο τύπος έχει κουφαθεί τελείως. Πάει στο αφεντικό και του λέει: «Πόσο τον δίνεις;»

Αυτός απαντά «20 Ευρώ». Ο τύπος κουφαίνεται: «Μα καλά, γιατί τόσο λίγο; Ο σκύλος σου είναι απίθανος!» Και το αφεντι-κό του απαντά: «Ρε µην ψαρώνεις... ψεύτης είναι, δεν έκανε τίποτα από αυτά που σου είπε!!!»

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...

∆ιπλωµάτης: Κάποιος

που σου λέει να πας στον

διάολο, µε τέτοιο τρόπο

έτσι ώστε ανυποµονείς να

ξεκινήσεις το ταξίδι

Οικονοµολόγος: Ένας

ειδικός που θα ξέρει αύριο

γιατί αυτό που προέβλεψε

χτες δεν έγινε σήµερα.

Τραπεζίτης: Αυτός που

σου δανείζει την οµπρέλα

του όταν έχει λιακάδα και

την παίρνει πίσω όταν

αρχίζει να βρέχει.

Ψυχολόγος: Κάποιος που

κοιτάει κάπου αλλού όταν

µία όµορφη γυναίκα µπαί-

νει µέσα στο δωµάτιο.

Πρόσκοπος: Ένα παιδί το

οποίο είναι ντυµένο σαν

ηλίθιος και ακολουθεί τις

οδηγίες κάποιου ηλίθιου

που είναι ντυµένος σαν

παιδί.

∆έκατο του δευτερολέ-

πτου: Χρονικό διάστηµα

που µεσολαβεί µεταξύ του

ανάµµατος του πράσινου

φαναριού και του κορνα-

ρίσµατος του πίσω αυτο-

κινήτου.

Οµαδική δουλειά: Η

δυνατότητα να ρίχνουµε

το φταίξιµο στους άλλους

∆ίαιτες ...

∆ίαιτα της πάπιας: Τρώ-

µε απ΄ όλα και κάνουµε

την πάπια.

∆ίαιτα των µουσικών: Τρώµε το µαέστρο στο

φούρνο µε πατάτες. (Όσοι

είναι µουσικοί θα καταλά-

βουν).

Κρητική δίαιτα: Τρώ-

µε ....τον πόδα µας! 100%

δεν παχαίνει.

∆ίαιτα των Πρωτόπλα-στων: Τρώµε τα πάντα

εκτός από µήλα.

(∆υστυχώς, την

έσπασαν...)

Πριν κλείσω, να προ-σθέσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε ένα βασικό κανόνα: Μην τρώτε ποτέ µε άδειο στοµάχι.

Page 5: 2 στην 5η

20

Eπιστήµονες στη NASA έφτιαξαν ένα ειδικό όπλο που εκτοξεύει νεκρά κοτόπου-λα προς τα παρµπρίζ αεροπλά-νων, στρατιωτικών τζετ και του διαστηµικού λεωφορείου, στη µέγιστη ταχύτητα. Η όλη ιδέα είναι να προσοµοιώσουν τα συχνά φαινόµενα προσκρούσε-ων µε πτηνά για να ελέγξουν την αντοχή των τζαµιών. Βρετανοί µηχανικοί άκουσαν για το όπλο και ανυποµονού-σαν να το ελέγξουν στα παρ-µπρίζ των νέων τους τρένων υψηλής ταχύτητας. Οι συµφω-νίες έγιναν, και ένα τέτοιο όπλο στάλθηκε στους βρετανούς µηχανικούς. Όταν έκαναν τη δοκιµή, οι µηχανικοί έµειναν εµβρόντητοι καθώς το κοτό-πουλο όρµηξε έξω από το όπλο, έσπασε το άθραυστο τζάµι σε χιλιάδες κοµµατάκια, πέρασε µέσα από την κονσόλα ελέγχου, έσπασε στα δύο την πλάτη του καθίσµατος του οδηγού και κόλλησε στον πίσω τοίχο της καµπίνας σαν βέλος από τόξο. Οι έντροµοι Βρετανοί έστειλαν στη NASA τα κατα-στροφικά αποτελέσµατα του πειράµατος, µαζί µε τις προδια-γραφές του παρµπρίζ και ζήτη-σαν τη συµβουλή των αµερικα-νών επιστηµόνων. Η NASA απάντησε µε ένα µονόγραµµα: "Ξεπαγώστε το κοτόπουλο."

Μια ξανθιά ήθελε να πιάσει δουλεία σε µια επιχείρη-ση, για να την δοκιµάσουν της έκαναν µερικές ερωτήσεις γενικού γνώσεων τύπου. 1) Πόσα χρόνια κράτησε ο 100ετης πόλεµος; α) 116 β) 99

γ) 100 δ) 110. Α δεν ξέρω λέει η Ξανθιά 2) Ποιο µήνα γιορτάζουν οι Ρώσοι την επα-νάσταση του Οκτωβρίου; α) τον Αύγουστο β) τον Οκτώ-βριο γ) τον Νοέµβριο δ) τον Ιανουάριο. Αχ καλέ δεν ξέρω 3) Πως λεγόταν ο Βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ΙV; α) Γεώρ-γιος β) Εδουάρδος γ) Κάρο-λος δ) Αλβέρτος. Που να ξέρω 4) Από ποιο Ζώο πήραν οι Κανάριοι Νήσοι την Ονοµα-σία τους; α) την Φώκια β) το Άλογο γ) το Καναρίνι δ) τον Σκύλο. ∆εν ξέρω 5) Σε ποια Χώρα ανακαλύφτηκε το καπέ-λο τύπου Παναµά; α) στον Παναµά β) στην Αργεντινή γ) στο Εκουαδόρ δ) στο Μεξικό. ∆εν γνωρίζω. Φυσικά δεν της έδωσαν την θέση και την έδιωξαν κακήν κακώς.

Εσείς γελάσατε µε την ξανθιά και φυσικά ξέρετε όλες της απαντήσεις σω-στά. 1) Ο 100ετης πόλεµος κράτησε 116 χρόνια [1337 έως 1453]. 2) Οι Ρώσοι γιορτάζουν την Οκτωβριανή επανάσταση στης 7 Νοέµβριου. 3) Ο Βασι-λιάς Γεώργιος IV λέγονταν Αλβέρτος, άλλαξε το όνοµα του το 1936. 4) Οι κανάριοι Νήσοι πήραν την ονοµασία τους από το σκύλο Λατινικά. 5) Το καπέλο τύπου Παναµά ανακαλύφθηκε στο Εκουαδόρ. Θα περνάτε εσείς την θέση στην Επιχείρηση; Μάλλον … όχι!!!."

Βασικό χαρακτηριστικό των µικρών παιδιών είναι ότι ρωτά-νε συνεχώς για όλους και για όλα. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε σταµατήσει να το κάνουµε αυτό, γιατί αισθανό-µαστε ότι έχουµε µια εξήγηση για όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω µας. Μήπως δεν θα έπρεπε να είµαστε τόσο σίγου-ροι; Εδώ σας θέλω!

Επισκέφτηκε έναν καταυλισµό αθίγγανων ο πρω-θυπουργός και αφού άκουσε τα παράπονα τους υποσχέθηκε ότι όσοι έχουν δέκα παιδιά και πάνω θα τους δώσει από ένα σπίτι. Πάει ο αθίγγανος στο σπίτι: - Γυναίκα γρήγορα µέτρα τα παιντιά!.. Φωνάζουν τα παιδιά τα µε-τρούν, 9 τα "παιντιά"... - Ρε γυναίκα θα χάσουµε το σπίτι τι κάνουµε τώρα; Σκέφτονται, σκέφτονται... πετάγεται ο γύφτος: - Ρε γυναίκα, ξέρεις όταν ήµουν νέος είχα κάνει ένα παιντί µε µια άλλη, να πάω να το πάρω; Για το σπίτι βλέπεις. Πηγαίνει στην άλλη άκρη του καταυλισµού, το παίρνει και γυρνάει στο σπίτι. - Γυναίκα φέρε τα παιντιά να τα µετρήσουµε. Τα µετρούν 6 τα "παιντιά"... - Τι έγιναν τα άλλα τα παιντιά γυναίκα; Και η γυναίκα ψύχραιµη: - Ήρθαν οι άλλοι και τα πήραν

Περπατάει ένας τύπος στο δρόµο και έξω από ένα σπίτι βλέπει µια ταµπέλα: «Πωλείται οµιλών σκύλος» Από περιέργεια µπαίνει στην αυλή, χτυπάει στην πόρτα και ζητάει πληροφορίες. Ο ιδιοκτή-της του λέει ότι είναι πίσω από το σπίτι ο σκύλος και αν θέλει να πάει να τον δει. Πάει πίσω ο τύπος και βλέπει έναν µαύρο κοπρίτη να κάθε-ται σε µια γωνιά αραχτός. ∆εν του γέµιζε το µάτι, αλλά τον

5

Κατάλογος Προγραµµάτων του σχολείου µας: 2003-4

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ∆ΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ.

ΧΛΩΡΙ∆Α - ΠΑΝΙ∆Α

ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ - ΑΜΠΕΛΙ - ΚΡΑΣΙ

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟ

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

Page 6: 2 στην 5η

6

ΠΟΛΕΙΣ -

Υ∆ΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

∆ΑΣΟΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

• Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος

• Στρατουδάκης Αναστάσης

• Αλευρίτου Αγγελική

• Στριµµένου Ανθούλα

• Ψαχούλια Αικατερίνη

• Βλαχούλη Αικατερίνη

• Καρούζου Παναγιώτα

• Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη

• Μοναστιρλή Αθανασία

• Παναγιωτακοπούλου Μαρία

• Νιγιάννη Νικολίτσα

• Αργυριάδου Φωτεινή

• Τσόλκα Βασιλική

• Πάγκαλος Περικλής

• ∆ρύλλης Αριστοτέλης

• Κατσαούνια Ανθή

• Σώρα Μαριάννα

• Οπλατζάκη Βασιλική

• Βαρβαρίγου Αικατερίνη

• Βαγενά Σταυρούλα

• Αυγέρη Μαριάννα

• Σηµάτης Πάνος

• Σωτηρόπουλος Χρήστος

• Μαυροπούλου Ουρανία

• Τσέλου Μαρία

• Λιάκου Ελένη

• Χριστοπούλου Μελποµένη

• ∆ηµοπούλου Άννα

• Καστανάς Αθανάσιος

• Αγγελοπούλου Μαρία

19

Η ξανθιά γυρίζει στο σπίτι και ρωτάει τον άνδρα της: - Γιώργο που είναι τα παιδιά; - Στ' αγγλικά... - George where are the kids?

Ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό: - Πες µου, Τοτέ, ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία της φύσης; - Η Γη, ο Αέρας, η Φωτιά... και... - Ένα σου µένει! Με τι πλένουµε τα χέρια µας; Και ο Τοτός: - Α, ναι. Το σαπούνι!

Γυρίζει απ' το σχολείο ο Μπόµπος και λέει στο µπαµπά του ότι η κυρία του έβαλε στην αριθµητική 2, και ο µπα-µπάς απορεί... - Γιατί ρε µεγά-λε, τι έγινε; - Να καλέ µπαµπά, απαντάει αυτός, µε ρώτησε η κυρία πόσο κάνει 5x6, κι εγώ της απάντησα 30. - Μπράβο ρε φωστήρα, και µετά τι έγινε; - Μετά µπαµπά µε ρώτησε πόσο κάνει 6x5. - Μα τι βλακεία ερώτηση ειν' αυτή, αγανακτεί ο µπαµπάς, ποια είναι η διάφορα; - Να, αυτό απάντησα και εγώ καλέ µπαµπά!!!

Σ' ένα τραµ, είναι ένας φαλακρός και στο ίδιο τραµ είναι κι ένα παιδάκι µε τη µαµά του. Λέει το παιδί στη µαµά του: - Μαµά, κοίτα αυτόν εκεί! ∆εν έχει µαλλιά! - Μην το λες δυνατά, παιδί µου, θα σ' ακούσει! - Γιατί, µαµά; ∆εν το ξέρει;

Η µικρή Ελενίτσα γράφει στην έκθεση της: "Εκεί που προχωρούσα δεξιά στους θάµνους βλέπω πράσινα σκα-τά! Ααα!!! Θα είναι του Γιαν-νάκη σκέφτηκα, που έφαγε σπανάκι! Πίσω από τις ακακίες βλέπω κίτρινα σκατά! Ααα!!! Θα είναι της Αννούλας σκέφτη-κα, που έφαγε µπανάνες Στη ρίζα της ελιάς βλέπω σκατά κόκκινα! Ααα!!! Θα είναι του Γιωργάκη σκέφτηκα, που έφαγε παντζάρια!!!" Ποιο ήταν το θέµα της έκθεσης; "Οι φίλοι στην ανάγκη φαίνονται"

Στην τάξη λέει η δασκάλα στα παιδιά να πουν µια προφορική έκθεση για το πως πέρασαν την Κυριακή που να περιέχει την λέξη 'προφανώς'. Πρώτη η Αννού-λα λέει: Εµείς κυρία, την Κυρι-ακή που ξυπνήσαµε, πήραµε την Mercedes του µπαµπά και πήγαµε στο εξοχικό µας στο Λαγονήσι. Αφού φάγαµε καλά τις τσιπούρες µας γυρίσαµε το βράδυ σπίτι µας. Αυτά 'προφανώς' γιατί είµαστε πλούσιοι... Ο Αντωνάκης λέει: Εµείς κυρία, την Κυριακή πήραµε το κότερο που έχουµε και πήγαµε βόλτα στον Πόρο. Μετά κάτσαµε στην βίλα µας και απολαύσαµε τους αστα-κούς που είχαµε παραγγείλει από πριν. Αυτά 'προφανώς' γιατί είµαστε πολύ πλούσιοι... Η Μαιρούλα λέει: Εµείς κυρία, την Κυριακή µας πήγε ο σοφέρ µας µέχρι το αεροδρόµιο, και αφού µπήκαµε στο ιδιωτικό αεροπλάνο του µπαµπά, πετά-ξαµε µέχρι την Ελβετία και αφού κάναµε σκι στις Άλπεις, κάτσαµε να φάµε φασιανό. Αυτά 'προφανώς' γιατί είµαστε παρά πολύ πλούσιοι... Και ο

Μπόµπος λέει: Εµείς κυρία, την Κυριακή, µόλις βγήκαµε από το τσαντίρι, καβαλήσαµε το LADA µας και ξεκινήσαµε να πάµε στην γιαγιά µου στο Λιανοκλάδι. Εκεί λοιπόν στην δηµοσιά, βλέπω την γιαγιά να κρατάει τους Financial Times κάτω από την µασχάλη της. 'Προφανώς' πήγαινε για χέσι-µο...!!!

Ο πιτσιρικάς ήταν σκράπα στα µαθηµατικά. ∆εν τα έπαιρνε µε τίποτε. Οι γο-νείς του, στην απελπισία τους και παρ' όλο που ήταν άθεοι, αποφάσισαν να τον γράψουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο που διοικούνταν από καλόγριες και που είχε πολύ καλή φήµη. Ένα µήνα µετά, ο γιος τους άρχισε να φέρνει συνεχώς δεκάρια στα µαθηµατικά. Οι έρµοι γονείς έπαθαν πλάκα. - Πώς έγινε αυτό το καλό; Έχουν καλύτερους δασκάλους στο νέο σου σχολείο; Μπα, το ίδιο είναι. - Έχουν καλύτερα βιβλία; - Μπα, τα ίδια έχουν. - Ε, τότε; - Κατά-λαβα από την πρώτη µέρα, πως εκεί παίρνουν τα µαθηµα-τικά πολύ στα σοβαρά και πως αν δεν τα κατάφερνα, την είχα βαµµένη! - Και πως το κατά-λαβες αυτό; - Μόλις µπήκα στην τάξη, είδα στον τοίχο το αγαλµατάκι ενός τύπου που ήταν καρφωµένος πάνω στο σύµβολο του «συν»!!!

Page 7: 2 στην 5η

18

χωρίς µακιγιάζ

µε µακιγιάζ

ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ

7

Το σχολείο µας ΜΕΛΟΣ των δικτύων

1. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ: «ArtNet: Lov’Art»

Υπεύθυνος καθηγητής:

Στρατουδάκης Αναστάσης

Μαθητές:

Καρανικόλας Γιώργος

Κουιτώρου Λυδία

Κλωνής Νίκος

Λαδικού ∆ανάη

Μάντζαρη Μαρία

Μπαζιώτης Κώστας

Κουνάβη Μαρία

Κατσαρός Ηλίας

Κανέλλος ∆ηµήτρης

Καραΐσκος Βασίλης

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ: «labFuture»

Υπεύθυνος καθηγητής: Στρατουδάκης Αναστάσης

Μαθητές: Β΄ Τάξη του Σχολείου µας.

Page 8: 2 στην 5η

8

Παναγιώτης Μανέτας

Ένας ΠαραΟλυµπιονίκης από το Αίγιο

4η και 5η Θέση στους

ΠαραΟλυµπιακούς Αγώνες

στα 100 και 200 µέτρα.

Υπήρξε ένας πολύ καλός σπρίντερ των

100µ. στους Παραολυµπιακούς Αγώνες

(κατηγορία: Τ36). Προκρίθηκε στον τελικό των

100µ και 200µ. ∆εν κατάφερε να πάρει ένα µετάλ-

λιο αλλά κατέκτησε την 4η θέση και 5η θέση. Ο

λόγος µας για τον Παναγιώτη Μανέτα που µιλάει

στο 25 για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες αλλά

και για τους στόχους του στους Παραολυµπιακούς

του Πεκίνου το 2008.

Μαζί του µας µιλάει και ο προπονητής

του, κ. Θεόδωρος Κατσωνόπουλος.

Πότε σκεφτήκατε να ασχοληθείτε µε τον αθλητι-

σµό;

Ξεκίνησα το 1993, αλλά σταµάτησα µετά από

ένα χρόνο. Ασχολήθηκα ξανά µε το στίβο το

2003 και αν και µεγάλος σε ηλικία (33 ετών)

δεν σκέφτοµαι το ενδεχόµενο να σταµατήσω

ακόµα.

Μόνος σας το θελήσατε ή κάποιος άλλος σας

ώθησε σε αυτό;

Ένας καλός µου φίλος από τη Θεσσαλονίκη µε

ώθησε στην ενασχόλησή µου µε το στίβο και

εκεί οφείλεται το γεγονός ότι ανήκω στο Σύλ-

λογο Α.Σ.Τ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

17

Από το: www.kolpa.gr

Page 9: 2 στην 5η

16

Μήπως ζούµε ανάποδα;;;

Η µεγαλύτερη αδικία στη ζωή είναι το ΠΩΣ

αυτή τελειώνει ... Μετά από x χρόνια µόχθου και

δουλειάς αντί να επιβραβευθείς, πεθαίνεις! Τι κακό κι αυτό, να πρέπει πρώτα

να γεννιέσαι και στο τέλος να πεθαίνεις;

Θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω τη λογική µου.

Πρώτα θα έπρεπε να πεθαίνεις (να

φεύγει αυτό το κακό από τη µέση). Μετά ζεις σε γηροκοµείο. Μόλις γίνεις αρκετά

νεότερος σε πετάνε κλοτσηδόν από το γηρο-

κοµείο και πηγαίνεις στη δουλειά σου, κα-τευθείαν στην θέση του διευθυντή, µε αµάξι

και σπίτι από την Εταιρία.

Εργάζεσαι για σαράντα χρόνια (µε τα νέα µέτρα της Κυβέρνησης) µέχρι να

γίνεις αρκετά νέος για να πάρεις την σύντα-

ξή και το εφ' άπαξ σου. Έτσι τα λεφτά που θα έχεις δεν θα πάνε χαµένα, αφού θα είσαι

στην καλύτερη ηλικία για να τα χαρείς και

να τα ξοδέψεις. Το ρίχνεις στα πάρτι, στο άραγµα, στα ταξίδια. …... και όπου αλλού

µπορείς, έτσι ώστε να τα χαρείς πραγµατι-

κά ... Με το που αρχίζουν να αδειάζουν

οι τσέπες σου, σε καλούνε να πας στο λύκει-

ο. Έπειτα δηµοτικό, γίνεσαι παιδί, παιχνίδι και χαρά. Ούτε ευθύνες ούτε τίποτα να σε

απασχολεί. Έπειτα γίνεσαι µωρό όπου τότε

όλοι σε φροντίζουν, σου κάνουν όλα τα χατίρια, σε ταΐζουν, σε ντύνουν κλπ.

Κάποια στιγµή λοιπόν έρχεται η

ώρα να µπεις στην µήτρα όπου περνάς τους τελευταίους 9 µήνες σου επιπλέοντας ευχά-

ριστα κάνοντας τις βουτιές σου µέχρι να

γίνεις …….… Ξαφνικά τελειώνεις την ύπαρξή

σου απολαµβάνοντας έναν έντονο .....….!

Λοιπόν; ∆εν νοµίζεις κι εσύ ότι είναι

καλύτερα να ζούµε ανάποδα;

Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ MANAGER

Ένας άντρας µέσα σε ένα αερόστατο συνειδη-

τοποιεί ότι έχει χαθεί. Μειώνει ύψος

και βλέπει έναν άντρα στο έδαφος. Κατεβαίνει

κι άλλο και φωνάζει: «Συγγνώµη, µπορείτε να

µε βοηθήσετε; Υποσχέθηκα σε ένα φίλο ότι θα

τον συναντούσα εδώ και µια ώρα, αλλά δεν

ξέρω πού είµαι».

Ο άντρας από κάτω του απαντάει: «Είσαι σε

ένα αερόστατο ζεστού αέρα σε ύψος περί-

που δεκαπέντε µέτρων. Βρίσκεσαι στις 38

µοίρες ανατολικά γεωγραφικό µήκος και στις

23 µοίρες βόρεια γεωγραφικό πλάτος».

«Μήπως είσαι κοµπιουτεράς»; ρωτάει ο αιω-

ρούµενος.

«Ναι, είµαι» λέει εκείνος στο έδαφος, «πώς

το κατάλαβες»;

«Κοίτα, ό,τι µου είπες είναι τεχνικά σωστό,

αλλά δεν έχω ιδέα τι να κάνω µε την πληρο-

φορία που µου έδωσες, και το γεγονός παρα-

µένει ότι είµαι ακόµα χαµένος. Ειλικρινά, δε µε

βοήθησες και πολύ ως τώρα».

Ο από κάτω λέει «Εσύ πρέπει να είσαι

manager».

«Πράγµατι. Εσύ πώς το κατάλαβες»;

«Κοίτα, δεν ξέρεις πού είσαι, ούτε πού πας.

Έχεις ανέλθει στο ύψος σου χάρις σε µια

µεγάλη φούσκα. Έδωσες µια υπόσχεση πού

δεν γνωρίζεις πώς να την κρατήσεις, και

περιµένεις από τους από κάτω σου να λύσουν

τα προβλήµατά σου.

Το θέµα είναι ότι βρίσκεσαι ακριβώς στην ίδια

κατάσταση όπου βρισκόσουν πριν µε ρωτήσεις,

αλλά, κατά κάποιο τρόπο, τώρα είναι δικό µου

σφάλµα».

9

Σε ποια ηλικία πήρατε µέρος

στους πρώτους σας αγώνες;

Ο πρώτος µου αγώνας ήταν

πριν ένα χρόνο στη Χαλκί-

δα. Ήµουν 32 ετών και ήταν

ο αγώνας που µου έδωσε το

εισιτήριο για τους Παραολυ-

µπιακούς Αγώνες.

Ο πρωταθλητισµός ήταν εξ’

αρχής στο µυαλό σας ή ο προ-

πονητής σας βλέποντας τις

επιδόσεις σας, σας ενθάρρυνε

γι’ αυτό το σκοπό;

Ο Πρωταθλητισµός ήταν εξ

αρχής στο µυαλό µου. Μου

αρέσει να µάχοµαι στους

αγωνιστικούς χώρους και να

διακρίνοµαι.

Τι έχετε να πείτε για τον προ-

πονητή σας και το ρόλο που

έπαιξε σε αυτή σας την επιτυ-

χία;

Νοµίζω πως η συµβολή του

ήταν καταλυτική για την

επιτυχία µου. Πίστεψε σε

µένα από την αρχή και πα-

ρότι µε ταλαιπώρησε στις

προπονήσεις, νοµίζω ότι το

τελικό αποτέλεσµα µας αποζηµίωσε µε

τον καλύτερο τρόπο. Με ένα χρόνο δου-

λειά το να είσαι 4ος στον κόσµο µοιάζει

σαν ψεύτικο και αυτό το οφείλω σε µεγάλο

ποσοστό στον προπονητή µου.

Ποια τα συναισθήµατά σας ακούγοντας όλο

το στάδιο να χειροκροτεί για εσάς;

Συγκίνηση, υπερηφάνεια, εθνική έπαρση

αλλά παράλληλα και άγχος αφού ήµουν

άπειρος σε µεγάλες διοργανώσεις.

Πώς νιώσατε όταν καταλάβατε ότι ήρθατε

στην 4η θέση χάνοντας ένα µετάλλιο για το

οποίο παλέψατε έως το τέλος;

Πραγµατικά όταν φθάνεις τόσο κοντά στο

µετάλλιο και το χάνεις στα τελευταία 5

µέτρα πώς να νοιώθεις; Σου µένει µια

πικρία, σίγουρα.

Θα συνεχίσετε τον αθλητισµό έτσι ώστε να

κατακτήσετε κάποιο µετάλλιο στους επόµε-

νους Παραολυµπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο

το 2008;

Αν και στους Παραολυµπιακούς του 2008

θα είµαι 38 ετών, εγώ θα συνεχίσω να

προπονούµαι σκληρά και καταστρώνοντας

το πλάνο µε τον προπονητή µου, πιστεύω

να έχω τις σωµατικές και ψυχικές δυνά-

Page 10: 2 στην 5η

10

µεις για να κάνω κάτι καλό.

Ποιόν αθλητή έχετε ως ίνδαλµα από τους

Παραολυµπιακούς Αγώνες;

Τον Αθανάσιο Μπαράκα, 1ο Παραολυ-

µπιονίκη στο Σίδνευ και 5ο στην Αθή-

να.

Ολυµπιακούς Αγώνες παρακολουθήσατε;

Όχι γιατί αυτή τη περίοδο ήµουν σε

προετοιµασία στο Λουτράκι και τους

παρακολούθησα λίγο στην τηλεόραση.

Ποιο αγώνισµα σας άρεσε στους Ολυµπια-

κούς Αγώνες;

Φυσικά ο στίβος.

Ποιος αθλητής σας άρεσε από τους Ολυ-

µπιακούς Αγώνες και γιατί τον θαυµάζετε;

Θαυµάζω τον Α. Νικολαΐδη που βγήκε

2ος Ολυµπιονίκης στο ταε κβον ντο

γιατί παρότι έχασε µε νοκ ντάουν από

τον Κορεάτη αντίπαλό του και οι

Έλληνες φίλαθλοι γιούχαραν τον Κο-

ρεάτη. ο Νικολαΐδης ανάτρεψε όλο το

κλίµα, τηρώντας τις αρχές της ευγε-

νούς άµιλλας και του «ευ αγωνίζε-

σθαι».

Τώρα ας µιλήσουµε και µε τον

προπονητή του Παναγιώτη Μα-

νέτα κύριο Θεόδωρο Κατσωνό-

πουλο.

Πόσα χρόνια προπονείτε τον

Παναγιώτη;

Είναι ο δεύτερος χρόνος που

προπονώ τον Παναγιώτη.

Πιστεύετε ότι ο Παναγιώτης θα

µπορούσε να διεκδικήσει ένα

µετάλλιο;

Πιστεύω ότι έκανε υπέρβαση,

κάνοντας υπερπροσπάθεια

και δυο µεγάλα Πανελλήνια

ρεκόρ µε 12” 64 και 26” 06

στα 100 και 200 µέτρα αντί-

στοιχα. Να φανταστείτε ότι µε

αυτές τις επιδόσεις θα κατα-

κτούσε 2 αργυρά µετάλλια στο

Σίδνευ.

Ποιοι είναι οι επόµενοι στόχοι

του Παναγιώτη και οι δικοί σας;

Μακροπρόθεσµος και µεγάλος

στόχος είναι φυσικά το Πεκί-

νο. Αλλά µέχρι τότε κύριο

µέληµα µου είναι ο αθλητής να

έχει την υγεία του, να µην

υποφέρει από τραυµατισµούς

και φυσικά να βελτιώνει όσο

µπορεί τις ατοµικές του επι-

δόσεις και να βρίσκεται στους

15

Επιπλέον θα γίνουν επιµορφωτικές συναντήσεις και σεµινάρια στους εκπαιδευτι-κούς που θα συµµετέχουν στα Τοπικά και Εθνικά ∆ίκτυα.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Υπεύθυνοι Π.Ε.: Μεσσάρης ∆ιονύσης – Παπαϊωάννου Ιωάννα

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΟΣ

1 19/10/2004 Σεµινάριο Εισαγωγικής Επιµόρφωσης ΠΑΤΡΑ

2 22-23/10/2004 Σεµινάριο Βασικής Επιµόρφωσης στο ΚΠΕ Θέρµου Αιτ/νιας ΘΕΡΜΟ

3 19-21/11/2004 Σεµινάριο Βασικής Επιµόρφωσης στο ΚΠΕ Κλειτορί-ας ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

4 26/11/2004 Σεµινάριο για Προστατευόµενες Περιοχές στο Κέντρο Ενηµέρωσης στη Στροφυλιά ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ

5 26-28/11/2004 Σεµινάριο Βασικής Επιµόρφωσης στο ΚΠΕ Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ

6 2-5/12/2004 Σεµινάριο ∆ικτύου «ΗΧΟΣ & ΦΥΣΗ» στο ΚΠΕ Ποροϊ-ων ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ

7 10-12/12/2004 Σεµινάριο Βασικής Επιµόρφωσης στο ΚΠΕ Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ

8 15/12/2004 Σεµινάριο – εργαστήριο στο Κέντρο ΓΑΙΑ του Μουσεί-ου Γουλανδρή ΑΘΗΝΑ

9 12/1/2005 Σεµινάριο – Εργαστήριο «Χρήση Βιβλιοθήκης και Internet στην Π.Ε» ΠΑΤΡΑ

10 26/1/2005 Σεµινάριο «Τοπική Ιστορία & Π.Ε.» ΕΦΤΑΠΙΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

11 11-13/2/2005 Σεµινάριο «Χώρος & Χρόνος στην Π.Ε – Χάρτες και Π.Ε.»στο ΚΠΕ Κλειτορίας ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

12 18-20/2/2005 Σεµινάριο «Τέχνες & Περιβάλλον» στο ΚΠΕ Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ

13 18-20/3/2005 Σεµινάριο « Υπόγεια & επιφανειακά νερά. Προστασία – Νοµοθεσία- ∆ράσεις» στο ΚΠΕ Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ

14 18-20/3/2005 Συνάντηση Εργασίας «Ενέργεια και Περιβάλλον» στο ΚΠΕ Κλειτορίας ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

15 15-17/4/2005 Σεµινάριο «Περιβάλλον & Καλλιέργειες –Βιοκαλλιέργειες» στο ΚΠΕ Ακράτας ΑΚΡΑΤΑ

Page 11: 2 στην 5η

14

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 1. Τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης µπορούν να χρηµα-τοδοτηθούν µε το ανώτερο ποσό των 2.400 € από το ΕΠΕΑΕΚ. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαί-δευσης βρίσκονται στη διάθεσή σας για σχετικές πληροφορίες.

2. Θα καλυφθούν οικονοµικά, από το

∆ήµο Πατρέων, οι µετακινήσεις των µαθητών των σχολείων της Πάτρας που συµµετέχουν σε Προ-γράµµατα που αφορούν:

• Αστικό, περιαστικό πράσινο –

∆ιαχείριση πρασίνου

• ∆ιαχείριση απορριµµάτων

• ∆ιαχείριση ενέργειας – Μεταφο-

ρές σε χώρους ιδιαίτερης περι-βαλλοντικής σηµασίας όπως:

Παναχαϊκό όρος

ΧΥΤΑ Πάτρας

∆άσος Στροφυλιάς- Κέντρο Ενη-

µέρωσης

Μπάρµπα-Κλωκός – Κέντρο

Ενηµέρωσης Φτέρης

Μουσείο Υδροκίνησης –

Εφταπίτα Αιγίου.

3. Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο

Προγραµµάτων – Εκπαιδευτικού

υλικού – Εκπαιδευτικών πακέτων

που µπορείτε να δανείζεστε.

4. Θα υπάρξει επιπλέον υποστήριξη

στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης που συνδυάζουν την

αναβάθµιση του Σχολικού Πε-

ριβάλλοντος µε την Ασφάλεια

των µαθητών, στην οποία δίνου-

µε ιδιαίτερη έµφαση.

5. Το Καρναβάλι της Πάτρας 2005

θα είναι αφιερωµένο στο Περιβάλ-

λον και θα µπορούσε να αποτελέσει

ένα επίκαιρο θέµα για Περιβαλλο-

ντική Εκπαίδευση και προβληµατι-

σµό. Μετά από συνεργασία µε το

∆ήµο Πατρέων θα υπάρξει υποστή-

ριξη των σχετικών προγραµµάτων

από το ∆ήµο Πατρέων.

6. Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρο-

νιά 2004 - 5 µπορούν να συµµετέ-

χουν σε ένα µεγάλο κύκλο επι-

µορφωτικών σεµιναρίων – συ-

ναντήσεων – εργαστηρίων :

11

κορυφαίους αθλητές στον κόσµο. Στό-

χος για το 2005 είναι το Α΄ παγκόσµιο

Κύπελλο στο Μάντσεστερ της Αγγλίας

(12-13 Μαΐου) και το Πανευρωπαϊκό

Πρωτάθληµα στο Εσπού της Φιλανδίας

(15-25 Αυγούστου) ελπίζω σε αυτούς

τους αγώνες να κατακτησούµε και το

πολυπόθητο µετάλλιο.

Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη συ-

νέντευξη που µας δώσατε. Επόµενο ρα-

ντεβού στο Πεκίνο!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

18-10-2004.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ - ΚΑΚΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ-

ΝΟΣ - ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ - β5

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Ο Προπονητής του, Καθηγητής στο σχολείο µας

από την επίσκεψη του Παναγιώτη στο σχολείο µας

Page 12: 2 στην 5η

12

Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Η Kodak αποκαλύπτει το µεγαλύτερο φωτογραφικό κολάζ και

καλωσορίζει την επιστροφή των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ

2004 στη γενέτειρά τους.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2003.

H Kodak, µακροχρόνιος υποστηρικτής των Ολυµπιακών Αγώνων,

πραγµατοποίησε σήµερα σε ειδική εκδήλωση την αποκάλυψη του

µεγαλύτερου φωτογραφικού κολάζ του κόσµου, γιορτάζοντας την

επιστροφή των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, στη γενέτειρά

τους. Το 500 τετραγωνικών µέτρων φωτογραφικό κολάζ βρίσκεται

σε κεντρικό κτήριο της Πλατείας Συντάγµατος, στη συµβολή των

οδών Φιλελλήνων και Μητροπόλεως και φιλοξενεί 16.608 χα-

µογελαστές φωτογραφίες Ελλήνων.

Η Kodak, στο πλαίσιο της ενέργειας "Στείλε Φωτογραφία-

Μείνε στην Ιστορία", κάλεσε όλους τους Έλληνες να συµµε-

13

τάσχουν στo µεγαλύτερo φωτογραφικό εγχείρηµα που έγινε ποτέ.

Στο φωτογραφικό κολάζ της Kodak, όλη η Ελλάδα ενώθηκε σε ένα

µεγάλο χαµόγελο. Οι 16.608 φωτογραφίες σχηµατίζουν το χαµογε-

λαστό πρόσωπο ενός παιδιού που ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία

και προσµένει µε περηφάνια τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθή-

να το 2004.