2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και νέες τεχνολογίες - μέρος...

Click here to load reader

download 2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και νέες τεχνολογίες - μέρος 2ο

of 28

description

Εκπαιδευτικό λογισμικό και νέες τεχνολογίες - μέρος 2ο

Transcript of 2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και νέες τεχνολογίες - μέρος...

  • 1. ( 2)

2. 1 eLearning - LMS (Learning Management Systems) LCMS (Learning Content Management Systems) LAMS (Learning Activity Management Systems) 2 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) mLearning MOOCs . - 2 3. 2 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) mLearning MOOCs . - 3 4. CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) . - 4 (collaborative) (cooperative) (collaborative) . 5. CSCL . - 5 ( ) 2 : (. , ) : (. , ) 6. CSCL . - 6 copyboards PC projectors meeting rooms shared files shift work team rooms conference calls data sharing video/tele-conferencing electronic mail forms management voice mail 7. CSCL . - 7 e-Learning, LMS . . 8. CSCL . - 8 . Google Docs ( , , ) (Whiteboards) / Mindmaps . 9. CSCL . - 9 White boards and presenters Presenters Chat To IRC / . MOOs (Mud Object Oriented) & MUDs (Multi User Diemnsions) chat ( ) chat 10. CSCL . - 10 Chat avatars avatars Audio & Video chat () (. , .) & 11. 2 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) mLearning MOOCs . - 11 12. mLearning (mobile learning) . - 12 ( , , ...) , mLearning . : , smartphones, tablets, notebooks . 13. mLearning - . - 13 online online , mLearning / online (http://www.mlearningassociates.com/11%20examples. htm) 14. mLearning - . - 14 . (Podcast) Online . ( ) - 15. 2 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) mLearning MOOCs . - 15 16. MOOC (Massive Open Online Course) . - 16 , 17. MOOCs . - 17 MOOC MOOC ( 1 !) 2 ( ) 18. MOOCs . - 18 MOOC Online 19. MOOCs . - 19 coursera 7-9% course 45% 20. MOOCs . - 20 Coursera (https://www.coursera.org/) Iversity (https://iversity.org/) edX (https://www.edx.org/) ALISON (http://alison.com/) CANVAS (http://www.instructure.com/) OpenLearning (https://www.openlearning.com/) Udacity (https://www.udacity.com/) Khan academy (https://www.khanacademy.org/) 21. 2 CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) mLearning MOOCs . - 21 22. . - 22 Facebook Facebook groups YouTube tutorial YouTube . 23. . - 23 Google+ Ta communities Hangouts - ( 10 ) YouTube (Hangouts on air) Twitter tweets 24. . - 24 Serious games , , , (. , .) web. , . , - (, , , ) 25. ( 1 ) ( ) (ubiquitous) (werables) . - 25 26. . - 26 ; ; ; ! 27. ; , , , , (. ) . ! . - 27 28. . - 28 http://youtu.be/zatL4uFRpC0