190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

of 28 /28
Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Embed Size (px)

Transcript of 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Page 1: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Page 2: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Θα δοκιμάσουμε σε αυτό πείραμα, να πάρουμε την χαρακτηριστική της αντίστασης R,

με τους αισθητήρες του Multilog και να την προβάλουμε στην οθόνη του υπολογιστή του εργαστηρίου …

Page 3: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Ξεκινάμε το πρόγραμμα DB-Lab …

Page 4: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… που συνδέει το Multilog με το computer.

Page 5: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Από το μενού « Καταγραφέας », επιλέγουμε « Πίνακας Ελέγχου » …

… και στην κάρτα, στο μενού « Ρυθμός », …

… επιλέγουμε « Χειροκίνητα ».

Page 6: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Ξεκινάμε την λήψη των δεδομένων, τις μετρήσεις …

Page 7: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )
Page 8: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Από το μενού « Προβολή », …

… επιλέγουμε « Απεικόνιση Υ(Χ) », και μετά με την επιλογή « Επιλέξατε Χ» …

Page 9: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… αλλάζουμε τον άξονα της γραφικής παράστασης Χ, σε άξονα με τις τιμές της τάσης V.

Page 10: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Έτσι ορίζουμε την γραφική παράσταση, με παρόμοιο τρόπο όπως και το σχολικό βιβλίο.

Page 11: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Ακόμα, μεγαλώνουμε και το παράθυρο της απεικόνισης της γραφικής παράστασης.

Page 12: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Παίρνουμε την πηγή του ρεύματος, και την αντίσταση που θα χρησιμοποιήσουμε …

R = 10 Ω

Page 13: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και τοποθετούμε το Multilog, κοντά στην αντίσταση.

Page 14: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Συνδέουμε πρώτα το αμπερόμετρο του Multilog, σε σειρά με την πηγή …

Page 15: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και κλείνουμε το κύκλωμα συνδέοντας με ένα καλώδιο, με τον άλλο πόλο της πηγής.

Page 16: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Συνδέουμε το βολτόμετρο του Multilog, στην αντίσταση ...

Page 17: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Ανοίγουμε το Multilog …

Page 18: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

V = 0.00 V Ι = 0.00 A

Με την τάση της πηγής « κλειστή », καταγράφουμε την πρώτη μέτρηση με το Multilog …

Page 19: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και ρυθμίζουμε την τάση της πηγής στην δεύτερη μέτρηση, …

V = 2.10 V

Ι = 0.209 A

Page 20: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

Στην οθόνη του Η/Υ σχηματίζεται η γραφική παράσταση, της τάσης και του ρεύματος.

Page 21: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

V = 4.16 V

Ι = 0.415 A

Ρυθμίζουμε την τάση της πηγής στην τρίτη μέτρηση, …

Page 22: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και βλέπουμε την αλλαγή στην γραφική μας παράσταση.

Page 23: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

V = 5.92 V

Ι = 0.605 A

Μετράμε το ρεύμα με την τέταρτη τιμή της τάσης για την πηγή και το κύκλωμα ...

Page 24: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

V = 7.88 V

Ι = 0.805 A

Μετράμε το ρεύμα με την πέμπτη τιμή της τάσης για την πηγή και το κύκλωμα ...

Page 25: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και παρατηρούμε την αλλαγή της γραφικής παράστασης.

Page 26: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

V = 9.99 V

Ι = 1.049 A

Τέλος παίρνουμε τιμή τάσης, κοντά στα 10 V ...

Page 27: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… και ολοκληρώνουμε την δημιουργία της γραφικής παράστασης, στην παρακάτω ευθεία.

Page 28: 190 - 3 - Χαρακτηριστική R, ( Multilog )

… τέλος πειράματος.