188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

of 29 /29
188 - Πίεση με το Multilog - 3, ( στο σπίτι ). Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Embed Size (px)

Transcript of 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Page 1: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

188 - Πίεση με το Multilog - 3, ( στο σπίτι ).

Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Σε αυτό το πείραμα, που υλοποιείται και αυτό εκτός εργαστηρίου, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μεταβολές που θα είναι σύμφωνες με τους νόμους των αερίων.

Page 3: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι …

Page 4: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και ένα κατσαβίδι …

… με το οποίο και κάνουμε μια μικρή τρύπα στο καπάκι του πλαστικού μπουκαλιού.

Page 5: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θα χρησιμοποιήσουμε, ακόμα, και το Multilog, με τους δύο αισθητήρες της θερμοκρασίας και της πίεσης.

T

T

P

Page 6: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Προσαρμόζουμε τον 1ο αισθητήρα της θερμοκρασίας ...

Page 7: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και βιδώνουμε το καπάκι,με τον αισθητήρα στο στόμιο του μπουκαλιού.

Page 8: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Με λίγη πλαστελίνη, μονώνουμε το εσωτερικό του μπουκαλιού,

από το εξωτερικό περιβάλλον ...

Page 9: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και συνδέουμε τον αισθητήρα της θερμοκρασίας.

Page 10: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Πριν ξεκινήσουμε τις μετρήσεις, ρυθμίζουμετον 1ο αισθητήρα της θερμοκρασίας …

Πατάμε το « Port », για να διαλέξουμε τον αισθητήρα …

… και, πατώντας το « Range »,ορίζουμε το σωστό

εύρος τιμών των μετρήσεων, που αναγράφεται

και πάνω στον αισθητήρα, αλλιώς οι μετρήσεις μας

θα είναι λάθος.

Page 11: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Επίσης ρυθμίζουμεκαι τον 2ο αισθητήρα της θερμοκρασίας …

… με τον ίδιο τρόπο,όπως και τον 1ο …

Πατάμε το « Port » …

… και, πατώντας το « Range »,

ορίζουμε το σωστό εύρος τιμών

των μετρήσεων.

Page 12: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Ξεκινάμε τις μετρήσεις …

Θεσ = 20.30 ◦C

Θεξ = 22.33 ◦C

Θεσ = Θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπουκαλιού

Θεξ = Θερμοκρασία περιβάλλοντος, μέσα στη κατάψυξη

Page 13: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και βάζουμε το μπουκάλι στην κατάψυξη.

Page 14: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Παρατηρούμε την πτώση της θερμοκρασίας,κυρίως στο εσωτερικό του μπουκαλιού ...

Θεξ = 11.06 ◦C

Θεσ = 21.52 ◦C

Page 15: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θεξ = 4.16 ◦C

Θεσ = 20.60 ◦C

Θεξ = 0.29 ◦C

Θεσ = 19.01 ◦C

Η θερμοκρασία πέφτει ραγδαία …

Page 16: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Παρατηρούμε την γρηγορότερη πτώση της θερμοκρασίας,στο εξωτερικό του μπουκαλιού ...

Θεξ = -7.71 ◦C

Θεσ = 16.52 ◦C

Θεξ = -12.09 ◦C

Θεσ = 12.72 ◦C

Page 17: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… ενώ η πτώση της θερμοκρασίας,συμβαίνει πιο αργά στο εσωτερικό του μπουκαλιού.

Θεξ = -15.43 ◦C

Θεσ = 7.42 ◦C

Θεξ = -19.39 ◦C

Θεσ = -12.09 ◦C

Page 18: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Ετοιμάζουμε ένα δοχείο με νερό, που θα θερμανθεί …

Page 19: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και βγάζουμε το μπουκάλι από την κατάψυξη, παρατηρώντας μια μικρή μείωση του όγκου του, …

Page 20: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… που συνάδει με την πτώση της θερμοκρασίαςστο εσωτερικό του μπουκαλιού.

Page 21: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θεξ = -3.75 ◦C

Θεσ = -8.34 ◦C

Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει,και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του μπουκαλιού ...

Θεξ = 10.11 ◦C

Θεσ = -1.04 ◦C

Page 22: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θεξ = 14.50 ◦C

Θεσ = 5.94 ◦C

… μέχρι που σχεδόν εξισορροπείται.

Θεξ = 15.45 ◦C

Θεσ = 9.95 ◦C

Page 23: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Βάζουμε τώρα το μπουκάλι μέσα στο δοχείο,ενώ παράλληλα ζεσταίνουμε το νερό …

Page 24: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… και παρατηρούμε την άνοδο της θερμοκρασίας,κυρίως στο εσωτερικό του μπουκαλιού.

Θεξ = 48.52 ◦C

Θεσ = 27.20 ◦C

Θεξ = 17.58 ◦C

Θεσ = 14.74 ◦C

Page 25: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θεξ = 73.71 ◦C

Θεσ = 37.38 ◦C

Θεξ = 60.13 ◦C

Θεσ = 32.13 ◦C

Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει σχετικά γρήγορα …

Page 26: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… ενώ ένα μέρος του νερού πλησιάζει στο σημείο βρασμού.

Page 27: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

Θεξ = 82.65 ◦C

Θεσ = 42.15 ◦C

Σε αυτό το σημείο, σταματάμε το πείραμα ...

Page 28: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… παρατηρώντας ότι ο όγκοςτου μπουκαλιού έχει μεγαλώσει,

( αυτό φαίνεται από την διαστολή των τοιχωμάτων ) ...

… πράγμα που ταιριάζει με την άνοδο της θερμοκρασίαςστο εσωτερικό του μπουκαλιού.

Page 29: 188 - Πίεση με το multilog - 3, ( στο σπίτι )

… τέλος πειράματος …