181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

38
181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - Α Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015 Γενικού Λυκείου Νυδριού Λευκάδος

description

Πείραμα Φυσικής Β΄ Λυκείου ΓΠ, με χρήση μεταλλικής ράβδου, πολύμετρου και καμινέτου. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Γενικού Λυκείου Νυδριού Λευκάδος Γουρζής Στάθης - Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015

Transcript of 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Page 1: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - Α

Γουρζής Στάθης – Φυσικός ΥΣΕΦΕ 2014 - 2015 Γενικού Λυκείου Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Σε αυτό το πείραμα, θα δείξουμε με ένα πολύ απλό τρόπο,

την εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία …

Page 3: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Ότι χρειαζόμαστε, φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία …

Καμινέτο

Νερό

Page 4: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Συναρμολογούμε τη βάση στήριξης,

με τη ράβδο και τη λαβίδα …

Page 5: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και τοποθετούμε τη μεταλλική ράβδο,

στερεώνοντας καλά.

Page 6: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Ρυθμίζουμε το ύψος με τέτοιο τρόπο ...

Page 7: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… ώστε να χωρά,

κάτω από τον αγωγό, το καμινέτο.

Page 8: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Ρυθμίζουμε το πολύμετρο, σε ωμόμετρο,

στην κλίμακα των 200 Ω …

Page 9: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και το συνδέουμε με τον αγωγό.

Page 10: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Ανοίγουμε το πολύμετρο

και μετράμε την αντίσταση, σε αυτό το κομμάτι του αγωγού …

R = 0,03 Ω

Page 11: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα smartphone,

σε σταθερή θέση, αν θέλουμε να βιντεοσκοπήσουμε το πείραμά μας.

Page 12: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Τοποθετούμε τα « κροκοδειλάκια » του πολύμετρου σε τέτοια θέση,

ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε « δίπλα » το καμινέτο.

R = 1 Ω

Page 13: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και ρυθμίζουμε τις αποστάσεις για τη βιντεοσκόπηση.

Page 14: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A
Page 15: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Ανάβουμε το καμινέτο ...

Page 16: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και ξεκινάμε το βίντεο.

Page 17: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Τοποθετούμε το καμινέτο,

κάτω από τον αγωγό ...

R = 1 Ω

Page 18: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και παρακολουθούμε

τη ραγδαία αύξηση της αντίστασης.

R = 1,1 Ω

Page 19: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1,2 Ω

Για να μην καταστραφεί ο αγωγός,

απομακρύνουμε γρήγορα το καμινέτο ...

Page 20: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και με το σταγονόμετρο ...

Page 21: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1,2 Ω

… « κρυώνουμε » τον αγωγό.

Page 22: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1,1 Ω

Η αντίσταση γρήγορα, επανέρχεται ...

Page 23: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1 Ω

… στην αρχική της τιμή.

Page 24: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Εδώ, τελειώνει η πρώτη μας προσπάθεια ...

Page 25: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… γιατί αν δοκιμάσουμε την ίδια διαδικασία, με άλλο υλικό ...

Page 26: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… στερεώνοντας, όπως και προηγούμενα,

την ράβδο - αγωγό …

Page 27: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… μπορούμε να δοκιμάσουμε σε διαφορετικές τιμές αντίστασης.

Page 28: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Τοποθετούμε, πάλι, τα « κροκοδειλάκια » του πολύμετρου σε τέτοια θέση,

ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε « δίπλα » το καμινέτο ...

Page 29: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και ανοίγουμε το πολύμετρο,

μετρώντας την αντίσταση, σε αυτό το κομμάτι του αγωγού.

R = 0,3 Ω

Page 30: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Τοποθετούμε το καμινέτο,

κάτω από τον αγωγό ...

R = 0,3 Ω

Page 31: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 0,7 Ω

… και παρακολουθούμε

τη ραγδαία αύξηση της αντίστασης.

Page 32: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1,1 Ω

Page 33: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 1,6 Ω

Για να μην καταστραφεί ο αγωγός,

απομακρύνουμε γρήγορα το καμινέτο ...

Page 34: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

… και « κρυώνουμε » τον αγωγό,

όπως προηγούμενα.

R = 1,2 Ω

Page 35: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Η αντίσταση γρήγορα, επανέρχεται ...

R = 0,8 Ω

Page 36: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 0,4 Ω

Page 37: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

R = 0,3 Ω

… στην αρχική της τιμή.

Page 38: 181 - Εξάρτηση της αντίστασης R από τη θερμοκρασία - A

Τέλος του πειράματος …