17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

28
1

description

Παρουσίαση της Atradius που πραγματοποιήθηκε σε επετειακή εκδήλωση της εταιρίας, γιορτάζοντας τα 150 χρόνια παρουσίας στην παγκόσμια, και 17 χρόνια στην ελληνική αγορά

Transcript of 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Page 1: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

1

Page 2: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Atradius Venue in Athens

„17 years Atradius in Greece“

Athens, October 16th, 2014Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe

Page 3: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Agenda

■ Strong network of partners since 1925

■ Atradius – a truly international company

■ Well prepared for economic cycles

Page 4: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Agenda

■ Strong network of partners since 1925

Page 5: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Our strong network of partners since the first steps in 1925

5

1920 … 1950 … 2000 2005 2010

19251925

1954195420012001

20042004

2014201420082008

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 6: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

The Atradius brand was launched on January, 1st 2004

The brand name Atradius The brand name Atradius includes what includes what

differentiates us from the differentiates us from the competition.competition.

AA

stands for our first class service and is the embodiment of what we do.

TradeTrade

is what we help facilitate through our expertise in credit insurance, debt collection, and business information.

RadiusRadius

symbolises a global player with a "360" view of the global markets.

6

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 7: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Our strong parent group since 2008: Grupo Catalana Occidente

7

2008

Gerling

1954

NCM

1925

Headquarters: Barcelona (Spain)

Independent insurance company

Listed on the Madrid and Barcelona Stock

Exchanges

More than 1,186 offices

5,573 employees

A sales network of over 20,000 Agents

Presence in 45 countries

Annual revenue € 3.2 billion

Solvency margin: 497.0% (as of H12014)

A.M. Best credit rating: ‘A-’ (outlook stable)

Celebrates its 150th birthday this year

2004

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 8: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

8

■ Coinciding with the celebration of its 150th anniversary, Catalana Occidente is launching its new brand image this year.

■ On this occasion all parent subsidiaries receive currently a new unique Corporate Design till the end of the year.

■ The old design disappears but our unique brand name and our strong long-time expertise stays.

The proven partner concept stays and something new comes up

2004 – 2014 As of Fall 2014

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 9: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Agenda

■ Atradius – a truly international company

Page 10: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Africa Africa Kenia Kenia

South Africa* South Africa* TunisiaTunisia

Oceania Oceania AustraliaAustralia

New Zealand New Zealand

Oceania Oceania AustraliaAustralia

New Zealand New Zealand

Asia Asia China, Hong Kong, China, Hong Kong, India, Indonesia*, India, Indonesia*, Japan, Malaysia*, Japan, Malaysia*,

Philippines*, Philippines*, Singapore, South Singapore, South Korea, Taiwan*, Korea, Taiwan*,

Thailand*, Vietnam*Thailand*, Vietnam*

North America North America CanadaCanada

USAUSA

Central and South America Central and South America Argentina*, Brazil, Chile, Argentina*, Brazil, Chile,

Mexico, Netherlands AntillesMexico, Netherlands Antilles

Europe Europe Belgium, Denmark, Germany, Great Britain, Finland, France, Belgium, Denmark, Germany, Great Britain, Finland, France,

Greece, Hungary, Island*, Ireland, Italy, Luxembourg, The Greece, Hungary, Island*, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Russia*, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Russia*,

Slovakia, Sweden, Switzerland, Spain, Czech Republic, TurkeySlovakia, Sweden, Switzerland, Spain, Czech Republic, Turkey

Middle East Middle East Israel, Lebanon, United Israel, Lebanon, United

Arab EmiratesArab Emirates**

*Cooperation agreement with local partners

3.300 employees in more than 160 office in 50 countries

We are located where our customers need us

10

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 11: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

■The rating on the core operating entities of Atradius N.V. reflects Atradius’ solid business position in the global trade credit insurance market, strong risk-adjusted capitalisation and good operating performance.

The Ratings of the Atradius group confirm the sound financial strength

11

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 12: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Agenda

■ Well prepared for the current economic cycles

Page 13: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

As Global Player we know how to deal with:

+++ Lehman collapse +++ Global financial crisis +++ Global Recession +++ Rescue package Euro crisis +++ Greek crisis +++ Arab Spring +++ Bad Banks +++ Ukraine Russia conflict +++ Middle East conflict +++

Economic volatility worldwide

13

GDP development in important markets

Source: IHS

Asia-Pacific

GermanyEuro zone

Eastern EuropeUSALatin America

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 14: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

■ The conflict in the Ukraine has a negative impact on the economic performance in Central and Eastern Europe.

■ The future growth opportunitiesfor the Emerging Markets have been revised downwards.

■ After six years of recession Greece recovers slowly. Businesses still suffer from liquidity constraints due to restrictive credit lending conditions.

■ In Europe the number of insolvencies decrease for the first time since 2007 but the insolvency level is twice as high compared to 2007.

14

Current macroeconomic outlook

GreeceItaly

AustriaCanada

Norway Finland

France Belgium

Luxembourg

GermanySweden

SwitzerlandJapan

Newseeland

Netherlands UK

USA Australia

Spain Portugal Ireland

Denmark

Low Medium High

Worse-

ning

Stable

Improving

Insolvency LevelD

eve

lop

me

nt

Source: Atradius

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 15: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Atradius activities in Greece

■ The economic environment in Greece remains rather difficult but we see signs of stabilisation

■ Atradius is located in Athens for the last 17 years, has supported the local companies and feels responsible to continue doing so in the future

■ Greece is an important market for Atradius and we are proud to be the market leaders!

■ The undewritters of Atradius are in close and frequent contact with local buyers and market and base their decisions upon the most recent financial data and sectorial analysis

■ We thank you for your trust and support!

15

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 16: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

16

Atradius Venue in Athens „17 years Atradius in Greece“ October 16th 2014 Dr. Thomas Langen

Page 17: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Atradius Credit Insurance N.V. / Ελληνικό Υποκατάστημα

Atradius Credit Insurance N.V.Ελληνικό Υποκατάστημα

Λ. Κηφισίας 97ΤΚ-115 23Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 [email protected]

Page 18: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Μέγεθος χαρτοφυλακίου

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

18

Page 19: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Ασφαλιστικά έσοδα

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

19

Page 20: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Προκλήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών …

Ανώριμη αγορά για την Ασφάλιση

των Πιστώσεων

Οικονομικοί κύκλοι

π Παγκόσμια ιστωτική κρίση

πΠαγκοσμιο οίηση

Παρατεταμένη ύφεση Ελληνικής

οικονομίας

GREXIT scenario

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

20

Page 21: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

…παράγοντες επιτυχίας …

π , Έμ ειρα καταρτισμένα στελέχη μεπ ελατοκεντρική αντίληψη

π π Υψηλής οιότητας αρεχόμενεςπυ ηρεσίες

π “ Πουλάμε οιότητα και όχι φτηνό”ασφάλιστρο

π Γνωρίζουμε το ροϊόν και την αγορά

tailor Προσφέρουμε τεχνογνωσία καιmade π λύσεις για τις ανάγκες του ελάτη

. μας

Συνεργαζόμαστε με δυναμικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά και

συνεργάτες

π π Έχουμε έμ ιστο και αυστηρά ε ιλεγμένοπ ελατολόγιο

π π Ε ενδύουμε στο ελατολόγιό μας και στους συνεργάτες μας

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

21

Page 22: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

Διατηρησιμότητα πελατολογίου

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

22

Page 23: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

…είμαστε οι μοναδικοί που…

/ AM Αναθέτουμε έναν μία σε κάθεπελάτη

Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας 2 είχαμε μόνο ζημιογόνες χρήσεις

Δεν χάσαμε μέγεθος χαρτοφυλακίου στα χρόνια της κρίσης

Λειτουργούμε στη χώρα ωςπ πυ οκατάστημα αλλοδα ής

πΑσφαλίζουμε τις ροκαταβολές

Special Products Διαθέτουμε τμήμα(multi Buyer coverage, performance guarantee, Pre-Export finance etc.)

Underwriting team Εξειδικευμένο γιαMarine business

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

23

Page 24: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

…σήμερα η Atradius στην Ελλάδα…

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων σε πελάτες με έδρα στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μάλτα

Προσφέρουμε λύσεις Είσπραξης και Διεκδίκησης Απαιτήσεων

Καλύπτουμε Εμπορικό και Πολιτικό κίνδυνο

Εξυπηρετούμε Global πελάτες

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ελληνικούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προσφέροντας πρωτοπόρες εναλλακτικές χρηματοδότησης στους πελάτες μας

Διατηρούμε συνέργειες με πρεσβείες, οργανισμούς, συνδέσμους κλπ για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

24

Page 25: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

…σήμερα η Atradius στην Ελλάδα…

π Διαθέτει αυτόνομο και έμ ειρο τμήμαUnderwriting

π Χρησιμο οιούμε τη βάση δεδομένων του, “ ομίλου για να συμβάλουμε στην εκ του

” π ασφαλούς ανά τυξη των Ελλήνωνεξαγωγέων

π 100 . π Έχουμε ρόσβαση σε εκ ε ιχειρήσειςπαγκοσμίως

Solvency margin : 423%

A.M. Best Rating ‘A’ (Excellent)

Moody’s Rating ‘A3’

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

25

Page 26: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

… εταιρική αποστολή …

… π market leader π Να αραμείνουμε ο στην ροτίμηση π της ελληνικής ε ιχειρηματικής κοινότητας και να

π π π αρέχουμε υ ηρεσίες υψηλής οιότητας καθώς και μοναδικές και ολοκληρωμένες λύσεις Ασφάλισης

π …Πιστώσεων στους ελάτες μας

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

26

Page 27: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

…η στρατηγική μας …

Ενίσχυση συνεργασίας με τους υφιστάμενουςδιαμεσολαβητές

Σύναψη συνεργασίας με νέους συνεργάτες καιοργανισμούς

π . Ανά τυξη εργασιών στην Ελλάδα Αύξηση τωνπ ιστωτικών ορίων σε Έλληνες αγοραστές

110% (31.08.2014 Vs αύξηση των ορίων31.12.2012)  

π marketing Δημιουργία το ικού τμήματος

π social media, π Καμ άνια σε ε ιχειρηματικές πομάδες και Τύ ο

Project OTC / ηλεκτρονική διαχείριση

On line π / : εργαλεία στον ελάτη συνεργάτη

Serv@net, Collect@net, Atradius Insights

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

27

Page 28: 17 Χρόνια Atradius στην Ελλάδα

17 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα

17 π .χρόνια δυναμικής αρουσίας στην Ελλάδα

…Και συνεχίζουμε

π !Σας ευχαριστούμε για τη εμ ιστοσύνη

“17 χρόνια Atradius στην Ελλάδα” Μάκης Τζέης 16/10/2014

28