παρουσίαση1

21
ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 167, ( Το κόκκινο ) Τηλ.2310523047-FAX 2310523047 e-mail: [email protected]

Transcript of παρουσίαση1

Page 1: παρουσίαση1

2η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 167, ( Το κόκκινο )

Τηλ.2310523047-FAX 2310523047

e-mail: [email protected]

Page 2: παρουσίαση1

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι.Ε.Κ. (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ)

ΕΠΑ.Λ.(3 χρόνια)

ΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

ΕΠΑ.Σ.

(2 χρόνια)

Ι.Ε.Κ.ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από τηνΑ΄ τάξη ήΚΥΡΙΩΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Από τηνΑ΄ τάξη ήΚΥΡΙΩΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Page 3: παρουσίαση1

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ < ΕΠΑΣ >

•ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ•ΕΠΙΛΟΓΕΣ•ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθητές και Γονείς, ενημερωθείτε για να αποφασίσετε σωστά.

O Διευθυντής και οι καθηγητές της 2ης ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι στην διάθεση σας για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Page 4: παρουσίαση1

ΕΠΑΣΟι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) είναι δημόσιες σχολές του Υπουργείου

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να

φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά

επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση , με τεχνικά θεωρητικά και

εργαστηριακά μαθήματα, ώστε οι απόφοιτοι τους να εντάσσονται άμεσα στην

αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Η εγγραφή και η φοίτηση δεν έχει

ηλικιακούς περιορισμούς ,δεν έχει επιπλέον περιορισμούς από την αποφοίτηση

σας από σχολές Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι

εγγεγραμμένοι μπορούν να προέρχονται από πολλές και διαφορετικές

περιπτώσεις δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο και στοχευόμενο σύνολο.

Page 5: παρουσίαση1

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι

οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Η φοίτηση μπορεί να είναι και

μονοετής για περιπτώσεις απόκτησης πτυχίου άλλης ειδικότητας μετά από

φοίτηση σε ειδικότητα ενός τομέα . Τα προγράμματα διδασκαλίας

περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές

ασκήσεις 25 ώρες την εβδομάδα.

Η 2η ΕΠΑΣ λειτουργεί κατά βάση σε πρωινό κύκλο 9:00 με 13:00 σε

πεντάωρο ωράριο διδασκαλίας.

Page 6: παρουσίαση1

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18Α).

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα

•Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

•Να εργαστούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

•Να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στα Ι. Ε. Κ. σε αντίστοιχες µε το πτυχίο τους ειδικότητες (Ν. 2640 / 98 Φ.Ε.Κ. 206 / 3-9-1998).

•Να διοριστούν µε το πτυχίο σε θέσεις για πτυχιούχους ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (∆Ε), σύµφωνα µε το Π. ∆. 50/2001, άρθρο 17 και άρθρο 26 παρ.8( Φ.Ε.Κ. 39 /Α / 5-3-2001).ή ακόμη ως βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε ειδικότητες αντίστοιχες µε το πτυχίο τους. κ.λ.π

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΣ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18Α).

Page 7: παρουσίαση1

ΕΓΓΡΑΦΕΣΣτην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται:

1. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου2. Όσοι προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων3. Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ4. Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης

ειδικότητας5. Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου6. Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ,

Εν. Λυκείου, ΕΠΛ7. Μαθητές πτυχιούχοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ8. Προαχθέντες της Α΄ και Β΄ τάξης των Γεν.Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων,

ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών9. Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου10.Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισότιμων προς αυτές σχολών για την

απόκτηση άλλης ειδικότητας11.Απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.12.Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας13.Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄τάξης ΕΠΑ.Σ14.Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση άλλης

ειδικότητας κ.λ.π

Page 8: παρουσίαση1

Στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται:

Οι προαχθέντες στην Β΄ τάξη της ΕΠΑΣ στην ίδια ειδικότητα.

Σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ.84835/γ2/15-07-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να εγγραφούν στην Β΄ τάξη, πτυχιούχοι, σύμφωνα με τη συνάφεια των πτυχίων τους.

Page 9: παρουσίαση1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2ης ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Εργαλειομηχανών CNC

2. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών

5. Αισθητικής Τέχνης

6. Κομμωτικής Τέχνης

Page 10: παρουσίαση1

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟYMENA ΕΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΤίτλος εγγραφής : (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο) που μπορεί

να είναι:•Απολυτήριο Γενικού ΓΛ ή•Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ΕΛ ή•Απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ ή•Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ΤΕΛ•Απολυτήριο Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού ΛΕΝ ή•Απολυτήριο παλιού Εξαταξίου Γυμνασίου ή•Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Πτυχίο Τεχνικού Λυκείου ΤΕΛ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Πτυχίο Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Πτυχίο Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού ΛΕΝ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Πτυχίο ΤΕΣ (για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Πολυκλαδικού Λυκείου ΕΠΛ (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Τεχνικού Λυκείου ΤΕΛ (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού ΛΕΝ (Προαχθέντες) ή•Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης του παλιού Εξαταξίου Γυμνασίου (Προαχθέντες) ή•Α.Δ.Μ. της Α’ Τάξης ΕΠΑΣ (απορριπτέοι) ή κ.λ.π

Page 11: παρουσίαση1

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης

Δήλωση κηδεμονίας & επιλογής ειδικότητας ( Έντυπο του Σχολείου)

Ατομικό Δελτίο Υγείας ( Έντυπο του Σχολείου)

Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν είναι γραμμένος σε άλλο Σχολείο της Β’/θμιας ή Γ’/θμιας Εκπαίδευσης

Συνδρομή στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

4 φωτογραφίες. Απόδειξη ΔΕΗ ή Ο ΤΕ ή ΟΥΘ (απόκομμα), για πιστοποίηση περιοχής

Page 12: παρουσίαση1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΣ

Εργαλειομηχανών CNCΟι απόφοιτοι του τμήματος Εργαλειομηχανών CNC σύμφωνα με τον Ν.1575/85(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85) και το Άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003) μπορούν να αποκτήσουν τις παρακάτω άδειες χωρίς εξετάσεις :1) Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, προϋπηρεσία)2) Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, προϋπηρεσία ) 3) Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, προϋπηρεσία )4) Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, προϋπηρεσία)5) Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, προϋπηρεσία)6) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, προϋπηρεσία)7) Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, προϋπηρεσία)8) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + σχετική προϋπηρεσία)9) Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, προϋπηρεσία)

Page 13: παρουσίαση1

2. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

Π.Δ. 55/2000 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και

λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές

εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματοςΑποκτά τις άδειες του:

• Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού µε το πτυχίο• Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης , 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια βοηθού και ηµεροµίσθια εκ των οποίων καποια στην ειδικότητα και εξετάσεις• Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης , 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Α΄ τάξης και ηµεροµίσθια στηνειδικότητα (ή πτυχίο και ηµεροµίσθια από τα οποία κάποια στην ειδικότητα) και εξετάσεις• Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης , 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Β΄ τάξης και ηµεροµίσθια στην ειδικότητα (ή πτυχίο και ηµεροµίσθια – κάποια στην ειδικότητα) και εξετάσεις

Page 14: παρουσίαση1

3 Αισθητικής ΤέχνηςΟι απόφοιτοι της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης έχουν την δυνατότητα

ενασχόλησης με ένα μοντέρνο επάγγελμα με πολλαπλές επιλογές.Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός αισθητικής σε εξαρτημένη εργασία σε:

Ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα ομορφιάς ,κέντρα SPAΓυμναστήρια- κομμωτήρια

Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδεςΣε εργαστήρια φροντίδας νυχιών

Σε εταιρείες καλλυντικών , σε φαρμακείαΣτην τηλεόραση, κινηματογράφο , θέατρο ως βοηθός μακιγιέρ/μακιγιέζ ή και ως

μακιγιέρ/μακιγιέζ με εξετάσεις και προϋπηρεσία

Σε περιοδικά ως υπεύθυνος ύλης θεμάτων ομορφιάςΣε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων

Ως εκπαιδευτής σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές

Page 15: παρουσίαση1

4. Κομμωτικής ΤέχνηςΕργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός κουρέα ή κοµµωτή σε εξαρτημένη εργασία.

Αποκτά τις άδειες του: • Κουρέα (µόνο ανδρικό κούρεµα)

• Κοµµωτή µε προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις.• Κουρέα Α΄ µετά την άδεια κουρέα,

προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις.• Κοµµωτή Α΄ µετά την άδεια κοµµωτή,

προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. • Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και εξετάσεις.

Η προϋπηρεσία µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια της φοίτησης ή µετά τη λήψη του πτυχίου, αρκεί να µην αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης του

πτυχίου. Υπολογίζεται ως προϋπηρεσία η απασχόληση ως κουρέα κατά τη διάρκεια της

στρατιωτικής θητείας.

Page 16: παρουσίαση1

5 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών Αποκτά µετά από αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλματος του των ειδικοτήτων: • Ηλεκτροτεχνίτη• Τεχνίτη οργάνων • Μηχανοτεχνίτη

Αποκτά µετά από αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης της ειδικότητας:Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιοµηχανικών Χώρων

Αποκτά µε το πτυχίο τις άδειες του: • Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). • Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). • Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων) σε ηλικία 20 ετών. • Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). Αποκτά µε την άδεια του ηλεκτροτεχνίτη και ανάλογη προϋπηρεσία στις διάφορες βαθµίδες τις άδειες του: • Εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). • Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). • Εγκαταστάτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων). • Εγκαταστάτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). Επαγγελματικές προοπτικές: *Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων με ατομική επιχείρηση, ή σε Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Page 17: παρουσίαση1

6 ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Οι φυσικοθεραπευτές αποτελούν μια ειδικότητα που με τις θεραπευτικές της

μεθόδους που χρησιμοποιούν αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων υγείας , σε ασθενείς με κινητικά, νευρολογικά,πόνους,ρευματολογικά ή και

καρδιοαναπνευστικλά προβλήματα. Απευθύνεται σε θεραπεία αθλητών αλλά αποτελεί και μέθοδος πρόληψης. Εφαρμόζει φυσικά μέσα όπως θερμότητα , φως ,

νερό , μηχανικά μέσα, χειρομαλάξεις κ.λ.π.Ο φυσικοθεραπευτής κατευθύνεται στην ορθοπεδική αποκατάσταση, στην

νευροαποκατάσταση παιδιών και ενηλίκων, στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία, στην αθλητιατρική .

Μετά την αποφοίτηση ένας βοηθός φυσικοθεραπευτή μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, σε υδροθεραπευτήρια, σε αθλητικούς συλλόγους, σε

ΚΑΠΗ, σε κλινικές κ.λ.π

Page 18: παρουσίαση1

Όλες οι παραπάνω ειδικότητες μπορούν ακόμη

Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στα Ι. Ε. Κ. σε αντίστοιχες µε το πτυχίο τους ειδικότητες (Ν. 2640 / 98 Φ.Ε.Κ. 206 / 3-9-1998).

Να διοριστούν µε το πτυχίο σε θέσεις για πτυχιούχους ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (∆Ε), σύµφωνα µε το Π. ∆. 50/2001, άρθρο 17 και άρθρο 26 παρ.8( Φ.Ε.Κ. 39

/Α / 5-3-2001).

Να προσληφθούν ως βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε ειδικότητες αντίστοιχες µε το πτυχίο τους.

Page 19: παρουσίαση1

ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)2. Εργαλειομηχανών CNC3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής

Θέρμανσης4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών5. Αμαξωμάτων6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών7. Κτιριακών Έργων8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων9. Αργυροχρυσοχοϊας10. Επιπλοποιίας11. Κεραμικής - Πηλοπλαστικής12. Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας13. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης14. Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου

Page 20: παρουσίαση1

15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος16. Αγροτικών Μηχανημάτων17. Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας18. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου19. Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών20. Δενδροκομίας21. Ζωοτεχνίας22. Γαλακτοκομίας − Τυροκομίας23. Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας24. Βοηθών Οδοντοτεχνιτών25. Βοηθών Φυσιοθεραπευτών26. Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων27. Βοηθών Φαρμακείων28. Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών29. Αισθητικής Τέχνης30. Κομμωτικής Τέχνης31. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών32. Μαγειρικής Τέχνης33. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Page 21: παρουσίαση1

2 η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ