παρουσίαση1

36
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 25ης Μαρτίου 25ης Μαρτίου

Transcript of παρουσίαση1

Page 1: παρουσίαση1

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ

25ης Μαρτίου 25ης Μαρτίου 18211821

Page 2: παρουσίαση1

Ο Ο ΕυαγγελισμόςΕυαγγελισμός της της ΘεοτόκουΘεοτόκου

Page 3: παρουσίαση1

… … το βαθύτατο σκότοςτο βαθύτατο σκότος

Page 4: παρουσίαση1

Η νέα τάξη πραγμάτωνΗ νέα τάξη πραγμάτων Η πνευματική ζωή Η πνευματική ζωή

και η ελευθερία και η ελευθερία του έθνους του έθνους καταπνίγονταικαταπνίγονται

Από το 1453 Από το 1453 μέχρι το 1821 μέχρι το 1821 υπολογίζεται ότι υπολογίζεται ότι έγιναν 30 περίπου έγιναν 30 περίπου επαναστατικά επαναστατικά κινήματακινήματα

Page 5: παρουσίαση1
Page 6: παρουσίαση1

Ένα πάθος για παιδεία κυριεύει Ένα πάθος για παιδεία κυριεύει το υπόδουλο έθνος…το υπόδουλο έθνος…

Την κίνηση αυτή Την κίνηση αυτή αντιπροσωπεύουν αντιπροσωπεύουν ονομαστοί ονομαστοί δάσκαλοι του δάσκαλοι του Γένους, όπως ο Γένους, όπως ο Κοραής, ο Κοραής, ο Φιλιππίδης, ο Φιλιππίδης, ο Κωσταντάς, ο Κωσταντάς, ο παπα- δάσκαλος ο παπα- δάσκαλος ο Κοσμάς ο Αιτωλός.Κοσμάς ο Αιτωλός.

Page 7: παρουσίαση1

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑΡΗΓΑ

Οι ορμητικές Οι ορμητικές ριπές του ανέμου ριπές του ανέμου της γαλλικής της γαλλικής επανάστασης και επανάστασης και η μακραίωνη η μακραίωνη ελληνική ελληνική παράδοση παράδοση διαπερνούν την διαπερνούν την επαναστατική επαναστατική κίνηση του Ρήγα .κίνηση του Ρήγα .

Page 8: παρουσίαση1
Page 9: παρουσίαση1

Η Χάρτα του Ρήγα Η Χάρτα του Ρήγα

Page 10: παρουσίαση1

Να ελευθερωθούμε από Να ελευθερωθούμε από μόνοι μας!μόνοι μας!

Αυτό ήταν το Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα κεντρικό σύνθημα της «Ελληνικής της «Ελληνικής Νομαρχίας» που Νομαρχίας» που γράφτηκε από τον γράφτηκε από τον Ανώνυμο Έλληνα Ανώνυμο Έλληνα στα 1806. στα 1806.

Page 11: παρουσίαση1

Η Φιλική εταιρείαΗ Φιλική εταιρεία

Page 12: παρουσίαση1

Το έγγραφο αυτό βεβαίωνε ότι ο Το έγγραφο αυτό βεβαίωνε ότι ο κάτοχος του ήταν μέλος της κάτοχος του ήταν μέλος της

Φιλικής ΕταιρείαςΦιλικής Εταιρείας

Page 13: παρουσίαση1

Ο ΟΡΚΟΣ Ο ΟΡΚΟΣ

Page 14: παρουσίαση1

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Page 15: παρουσίαση1

Νέος μυήθηκε στη Φιλική Νέος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ο Γρηγόριος Δικαίος, Εταιρεία και ο Γρηγόριος Δικαίος,

ο γνωστός μας Παπαφλέσσας, ο γνωστός μας Παπαφλέσσας, μπουρλοτιέρης των ψυχών, μπουρλοτιέρης των ψυχών,

ήρωαςκαι μάρτυρας.ήρωαςκαι μάρτυρας.

Page 16: παρουσίαση1

Η Ελλάδα ξεσηκώνεται και Η Ελλάδα ξεσηκώνεται και γυρεύει τη λευτεριά τηςγυρεύει τη λευτεριά της

Τα πρώτα βήματα Τα πρώτα βήματα του Αλέξανδρου του Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι Υψηλάντη είναι λαμπρά.λαμπρά.

Η μάχη στο Η μάχη στο Δραγατσάνι, στις 7 Δραγατσάνι, στις 7 Ιουνίου 1821 θα Ιουνίου 1821 θα σημάνει το τραγικό σημάνει το τραγικό τέλος της τέλος της Επανάστασης στηΕπανάστασης στη Μολδοβλαχία.Μολδοβλαχία.

Page 17: παρουσίαση1

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον Προύθοδιέρχεται τον Προύθο

Page 18: παρουσίαση1

Ο όρκος των αγωνιστών και η ευλογία Ο όρκος των αγωνιστών και η ευλογία της σημαίας από τον Παλαιών Πατρών της σημαίας από τον Παλαιών Πατρών

ΓερμανόΓερμανό

Page 19: παρουσίαση1

Ο Αναγνωσταράς νικά τους Ο Αναγνωσταράς νικά τους Τούρκους στο ΒαλτέτσιΤούρκους στο Βαλτέτσι

Page 20: παρουσίαση1

Ο πόλεμος της Τριπολιτσάς και Ο πόλεμος της Τριπολιτσάς και των πέριξ αυτής χωρίωντων πέριξ αυτής χωρίων

Page 21: παρουσίαση1

Η μάχη στα ΒασιλικάΗ μάχη στα Βασιλικά

Page 22: παρουσίαση1

Ο Αθανάσιος Διάκος Ο Αθανάσιος Διάκος με τους πολεμιστές τουμε τους πολεμιστές του

Page 23: παρουσίαση1

Οδυσσέας ΑνδρούτσοςΟδυσσέας Ανδρούτσος

Page 24: παρουσίαση1

«Η τύχη μας έχει πάντοτε τους «Η τύχη μας έχει πάντοτε τους Έλληνες ολίγους». Έλληνες ολίγους».

ΜακρυγιάννηςΜακρυγιάννης

Page 25: παρουσίαση1

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Page 26: παρουσίαση1

Ο Αγώνας στη θάλασσαΟ Αγώνας στη θάλασσα

Χίος, Ψαρά, Χίος, Ψαρά, Τένεδος, Σπέτσες, Τένεδος, Σπέτσες, Μυτιλήνη!Μυτιλήνη!

Οι Οι Μπουρλοτιέρηδες Μπουρλοτιέρηδες του Αγώνα.του Αγώνα.

Page 27: παρουσίαση1

Το στρατόπεδο του Το στρατόπεδο του ΚαραϊσκάκηΚαραϊσκάκη

Page 28: παρουσίαση1

Ο Καραϊσκάκης στην Ο Καραϊσκάκης στην ΑράχοβαΑράχοβα

Page 29: παρουσίαση1

Ο Ιμπραήμ επιτίθεται στο Ο Ιμπραήμ επιτίθεται στο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι

Page 30: παρουσίαση1

Αγώνας άνισοςΑγώνας άνισος

Page 31: παρουσίαση1

ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ

Page 32: παρουσίαση1

Ο γιος μου είναι νεκρός, αλλά το Ο γιος μου είναι νεκρός, αλλά το Άργος έμεινε στα χέρια μας»Άργος έμεινε στα χέρια μας»

ΜπουμπουλίναΜπουμπουλίνα

Page 33: παρουσίαση1

«Ιδέτε αυτήν τη σύζυγο που κάθεται στο «Ιδέτε αυτήν τη σύζυγο που κάθεται στο κατώφλι της πόρτας της με τα μάτια κατώφλι της πόρτας της με τα μάτια πλημμυρισμένα από δάκρυα:περιμένει έναν πλημμυρισμένα από δάκρυα:περιμένει έναν αγαπημένο σύζυγο που το είδε το πρωί να αγαπημένο σύζυγο που το είδε το πρωί να φεύγει με τα όπλα του – δεν θα ξαναγυρίσει φεύγει με τα όπλα του – δεν θα ξαναγυρίσει πια! Ο Τούρκος τον σκότωσε».πια! Ο Τούρκος τον σκότωσε».

Μαντώ Μαντώ ΜαυρογένουςΜαυρογένους

Page 34: παρουσίαση1

Η Μπουμπουλίνα αποκλείει το Η Μπουμπουλίνα αποκλείει το ΝαύπλιοΝαύπλιο

Page 35: παρουσίαση1
Page 36: παρουσίαση1

«Παιδιά μου, σε σας μένει να είσαστε «Παιδιά μου, σε σας μένει να είσαστε και να στολίσετε τον τόπο που εμείς και να στολίσετε τον τόπο που εμείς λευτερώσαμε»λευτερώσαμε»

Θ. Θ. ΚολοκοτρώνηςΚολοκοτρώνης