1534/2015810. ΤΙΤΛΟΣ GR ΚΕΙΜΕΝΟ GR ΤΙΤΛΟΣ EN KEIMENO …

59
1534/2015810. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ_GR ΚΕΙΜΕΝΟ_GR ΤΙΤΛΟΣ_EN KEIMENO_EN ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑ Ι 1016/2008 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΌ 7 IOYΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ: 38 13 23B - 021 42 07A KAI AKTINA 0,25N. MILIA. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. PATRAIKOS GULF . HELLENIC NAVY UNDERWATER EXERCISES. PATRAIKOS GULF. HELLENIC NAVY UNDERWATER EXERCISES FROM 7TH JULY UNTILL FURTHER NOTICE WITH CENTERED BY THE POINT 38 13 23N - 021 42 07E AND RADIOUS 0,25N. MILES. 1118/2009 ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ. ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ: Α) 37 42 41Β - 024 03 51Α Β) 37 42 53Β - 024 03 46Α ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ. SOUTH EVVOIKOS GULF.LAVRIO PORT.BREASTING DOLPHINS JETTIES. SOUTH EVVOIKOS GULF.LAVRIO PORT. BREASTING DOLPHINS JETTIES. IN POSITION: Α) 37 42 41N - 024 03 51E Β) 37 42 53N - 024 03 46E CAUTION ADVISED. 1302/2009 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.ΔΙΑ ΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΕΓΑΤΑΤΩΝ.ΕΦΙΣΤ ΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΕΓΑΤΑΤΩΝ ΔΕΝ NORTH IONIO SEA.KEFALLHNIA ISLAND.ENTRANCE AND CHANNEL OF LEGATATA FISHING HARBOUR.CAUTION ADVISED. NORTH IONIO SEA.KEFALLHNIA ISLAND. ENTRANCE AND CHANNEL OF LEGATATA FISHING HARBOUR ARE NON LIGHT MARKED CAUTION ADVISED.

Transcript of 1534/2015810. ΤΙΤΛΟΣ GR ΚΕΙΜΕΝΟ GR ΤΙΤΛΟΣ EN KEIMENO …

1534/2015810.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ_GR ΚΕΙΜΕΝΟ_GR ΤΙΤΛΟΣ_EN KEIMENO_EN ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΟΥ

ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑ

Ι

1016/2008 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΠΌ 7 IOYΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΑ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:

38 13 23B - 021 42 07A

KAI AKTINA 0,25N.

MILIA.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ.

PATRAIKOS GULF .

HELLENIC NAVY

UNDERWATER

EXERCISES.

PATRAIKOS GULF.

HELLENIC NAVY

UNDERWATER EXERCISES

FROM 7TH JULY UNTILL

FURTHER NOTICE WITH

CENTERED BY THE POINT

38 13 23N - 021 42 07E

AND RADIOUS 0,25N. MILES.

1118/2009 ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΕΞΕΔΡΩΝ

ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ.

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ

ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

Α) 37 42 41Β - 024 03 51Α

Β) 37 42 53Β - 024 03 46Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ.

SOUTH EVVOIKOS

GULF.LAVRIO

PORT.BREASTING

DOLPHINS JETTIES.

SOUTH EVVOIKOS

GULF.LAVRIO PORT.

BREASTING DOLPHINS

JETTIES.

IN POSITION:

Α) 37 42 41N - 024 03 51E

Β) 37 42 53N - 024 03 46E

CAUTION ADVISED.

1302/2009 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.ΔΙΑ

ΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΛΕΓΑΤΑΤΩΝ.ΕΦΙΣΤ

ΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.

ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΛΕΓΑΤΑΤΩΝ

ΔΕΝ

NORTH IONIO

SEA.KEFALLHNIA

ISLAND.ENTRANCE

AND CHANNEL OF

LEGATATA FISHING

HARBOUR.CAUTION

ADVISED.

NORTH IONIO

SEA.KEFALLHNIA ISLAND.

ENTRANCE AND CHANNEL OF

LEGATATA FISHING

HARBOUR

ARE NON LIGHT MARKED

CAUTION ADVISED.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

410/2010 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ.

ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

KORINTHIAKOS

GULF.GALAXIDI

PORT.LESS WATER.

KORINTHIAKOS

GULF.GALAXIDI PORT.

LESS WATER

EASTERN OF YACHT'S CLUB

PIER.

DANGEROUS TO

NAVIGATION.

193/2011 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΟΡΘΙΟΥ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 190/2011

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΟΡΘΙΟΥ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ:

37 46 34Β - 024 57 15Α

ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΕΩΣ

ΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ

ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΠΕΡΙΞ

ΑΥΤΟΥ.

SOUTH AIGAIO SEA.

ANDROS ISLAND.

KORTHIO PORT.

DANGEROUS

BLOCKS.

NAVWARN 190/2011

CANCELLED

SOUTH AIGAIO SEA. ANDROS

ISLAND. KORTHIO PORT.

37 46 34N - 024 57 15E

DANGEROUS SUBMERGED

BLOCKS APPROACHING TO

THE PIER:

1066/2011 ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ. ΠΟΝΤΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 711/2011

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ.

ΠΟΝΤΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ

ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΣΤΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ:

WEST KRITIKO SEA.

SOUDA BAY.

SCIENTIFIC

INSTRUMENTS

DEPLOYMENT.

NAVWARN 711/2011

CANCELLED.

WEST KRITIKO SEA. SOUDA

BAY.

DEPLOYMENT OF SCIENTIFIC

INSTROUMENTS, TILL

FURTHER NOTICE, IN

POSITIONS:

35 29 59N - 024 07 09E

35 28 39N - 024 13 35E

35 29 59Β - 024 07 09Α

35 28 39B - 024 13 35A

35 28 02B - 024 11 38A

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

35 28 02N - 024 11 38E

WIDE BERTH REQUESTED.

1121/2011 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΘΗΡΑ. ΜΑΡΙΝΑ

ΒΛΥΧΑΔΑΣ.

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΑΔΑΣ.

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑ

ΣΚΑΦΗ ΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ

''VLYCHADA FISHING

BOAT MARINA'' CH. 10 'H

ΣΤΟ ΤΗΛ. +30

2286082119.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

SOUTH AIGAIO SEA.

THIRA ISLAND.

MARINA

VLYCHADA. LESS

DEPTH OF MARINA

ENTRANCE.

DANGER TO

NAVIGATION.

SOUTH AIGAIO SEA. THIRA

ISLAND. MARINA VLYCHADA.

LESS DEPTH OF MARINA

ENTRANCE. APPROACHING

VESSELS CONTACT

''VLYCHADA FISHING BOAT

MARINA'' CH.10, TEL.+30

2286082119.

DANGER TO NAVIGATION.

1483/2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

ΜΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ.

CENTRAL AIGAIO

SEA. IKARIA

ISLAND.

WORKS IN

PROGRESS.

CENTRAL AIGAIO SEA

.IKARIA ISLAND.

GIALISKARI FISHING

SHELTER.

HARBOUR WORKS IN

PROGRESS

NOT MARKED BY LIGHT.

46/2012 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.ΠΡΟΣ

ΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.ΣΤΗ ΑΚΡΗ

ΤΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ

ΜΟΛΟΥ.

NORTH IONIO SEA.

KEFALLINIA

ISLAND.

LIXOURI PORT.

TEMPORARY LIGHT

UNLIT.

NORTH IONIO

SEA.KEFALLINIA

ISLAND.LIXOURI PORT.END

OF LEEWARD MOLEHEAD.

TEMPORARY GREEN LIGHT:

38 12 10N - 020 26 35E

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ:

38 12 10Β - 020 26 35Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

UNLIT.

185/2012 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ.ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

39 2 39 25 18Β - 023 09 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTHWEST

AIGAIO SEA.AGIOS

IOANNIS.

LIGHT UNLIT.

NORTHWEST AIGAIO

SEA.EAST MOLE HEAD PORT

AGIOS IOANNIS PILIO GREEN

LIGHT:39 25 18N - 023 09 42E

UNLIT.

186/2012 ΜΥΡΤΩΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΡΓΟΛΙΚ

ΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 08 48Β - 022 53 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

MYRTOO

SEA.ARGOLIKOS

GULF.

LIGHT UNLIT.

MYRTOO SEA.ARGOLIKOS

GULF.

MOLE HEAD PLAKA PORT.

GREEN LIGHT:

37 08 48N - 022 53 42E

UNLIT.

225/2012 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑ

Σ ΜΑΥΡΟΣ

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ.ΑΠΟΚΟΛ

ΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:

35 11 59Β - 024 08 10Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

SOUTHWEST

KRITIKO SEA.

MAVROS

LIMNIONAS SFAKIA

PORT.

PIER DETACHED.

DANGEROUS FOR

NAVIGATION.

SOUTHWEST KRITIKO SEA.

MAVROS LIMNIONAS SFAKIA

PORT.

PIER DETACHED.

IN ABOUT POSITION:

35 11 59N - 024 08 10E

DANGEROUS FOR

NAVIGATION.

305/2012 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΪ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

NORTH AIGAIO

SEA.THERMAIKOS

NORTH AIGAIO

SEA.THERMAIKOS

ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΟΛΠΟΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ "ΚΕΡΑΜΙΔΙ".

39 34 54Β - 022 56 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

GULF.

LIGHT UNLIT.

GULF.GREEN LIGHT

“KERAMIDI”:

39 34 54N - 022 56 00E

UNLIT.

508/2012 ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΥΠΟΒΡΥ

ΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ.

IΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.ΥΠΟΒ

ΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΌ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.

ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΟ:

38 00 35B - 021 06 59A

KAI AKTINA ENA (1)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

IONIO SEA.

UNDERWATER

EXERCISE.CAUTION

ADVISED.

IONIO SEA.WEST COAST OF

PELOPONNISOS.UNDERWATE

R EXERCISE BY HELLENIC

NAVY TEAM IN PROGRESS

UNTIL FURTHER NOTICE.

IN AREA CENTERED ON:

38 00 35N - 021 06 59E

WITH RADIUS ONE (1)

NAUTICAL MILE.

CAUTION ADVISED.

741/2012 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΡΓΟΛΙΚ

ΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΗΜΙΒΥΘΙ

ΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

37 19 00B - 022 49 17A

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

SOUTHWEST

AEGEAN

SEA.ARGOLIKOS

GULF.SEMISUNK

VESSEL. DANGER TO

NAVIGATION.

SOUTHWEST AEGEAN

SEA.ARGOLIKOS GULF.

SEMISUNK VESSEL IN

POSITION:

37 19 00N - 022 49 17E

DANGER TO NAVIGATION.

860/2012 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΡΜΟΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣΥ

ΑΓΩΓΟΥ. ΕΚΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.ΟΡΜΟ

Σ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ.ΥΠΟΒΡΥΧΙ

ΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:

36 54 08Β - 021 41 06Α

ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ.

SOUTHWESTERN

COASTS OF

PELOPONNISOS.

NAVARINO BAY.

SUBMARINE

PIPELINE,

LIGHTBUOY

MISSING.

SOUTHWESTERN COASTS OF

PELOPONNISOS. NAVARINO

BAY. SUBMARINE SEWAGE

PIPELINE LIGHTBUOY:

36 54 08N - 021 41 06E

MISSING.

ΘΕΣΗΣ.

1272/2012 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΙΑ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ. Ν. ΟΡΙΟ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ.

ΦΑΝΟΣ

38 54 36Β - 024 34 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

CENTRAL AIGAIO

SEA. SKYROS

ISLAND. HOTEL

XENIA. LIGHT

UNLIT.

CENTRAL AIGAIO SEA.

SKYROS ISLAND. S.

BREAKWATER END HOTEL

XENIA. LIGHT

38 54 36N - 024 34 18E

UNLIT.

1273/2012 KENTΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΣΚΥΡΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ BΟΡΕΙΟ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΧΙΛΙ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ :

38 52 18Β - 024 30 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

CENTRAL AIGAIO

SEA. LIGHT UNLIT.

CENTRAL AIGAIO SEA.

SKYROS ISLAND.

NORTH MOLE HEAD OF

ACHILI MARINA.

GREEN LIGHT :

38 52 18N - 024 30 00E

UNLIT.

1320/2012 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

. ΦΑΝΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΦΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ:

40 35 36Β - 023 47 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTH AIGAIO SEA.

STRYMONIKOS

GULF. MOLE HEAD.

LIGHT OLYMPIADA.

UNLIT.

NORTH AIGAIO SEA.

STRYMONIKOS GULF. MOLE

HEAD. LIGHT OLYMPIADA:

40 35 36N - 023 47 24E

UNLIT.

1424/2012 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ.

ΑΠΕΚΟΠΗ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 947/2011

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΟΡΘΙΟΥ.

ΣΗMAΝΤΗΡΑΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

CENTRAL AIGAIO

SEA.BUOY OF

UNDERWATER

PIPELINE.OF

STATION..

NAVWARN 947/2011

CANCELED

CENTRAL AIGAIO SEA.

ANDROS ISLAND KORTHIOS

BAY. ΒUOY OF

UNDERWATER PIPELINE

IN POSITION:

37 46 30N - 024 58 05E

ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:

37 46 30Β - 024 58 05Α

ΑΠΕΚΟΠΗ

OF STATION.

25/2013 ΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.ΦΑΝΟ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

35 00 18Β - 025 44 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

KRITI

ISLAND.IERAPETRA

PORT.LIGHT UNLIT.

KRITI ISLAND.IERAPETRA

PORT.MOLE HEAD.

RED LIGHT:

35 00 18N - 025 44 18E

UNLIT.

64/2013 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑ

Σ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΩΤΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

NORTHWEST

AIGAIO SEA. NEOS

MARMARAS

SITHONIAS PORT.

FLOATING PIER

PART OFFSTATION.

DANGEROUS FOR

NAVIGATION.

NORTHWEST AIGAIO SEA.

NEOS MARMARAS SITHONIAS

PORT. FLOATING MARKED

PIER PART OFFSTATION.

DANGEROUS FOR

NAVIGATION.

922/2013 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΥΠΑΡΙΣ

ΣΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΦΘΟΡΑ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚ

ΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.

37 15 35Β - 021 39 49Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

SOUTH IONIO

SEA.KYPARISSIAKO

S GULF.

BREAKWATER

DAMAGE.

SOUTH IONIO

SEA.KYPARISSIAKOS GULF.

KYPARISSIA PORT DAMAGE

IN A PART OF WINDWARD

BREAKWATER.

37 15 35N - 021 39 49E

DANGER TO NAVIGATION.

1072/2013 BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 629/2013 NORTH ΙΟΝΙΟ SEA. NAVWARN 629/2013

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. ΑΚΡΑ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ . ΑΚΡΑ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΦΑΝΟΣ:

39 27 36B 020 04 18A

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕRKYRA ISLAND.

LEFKIMMI POINT

LIGHT UNLIT

CANCELLED

NORTH IONIO SEA. KERKYRA

ISLAND. LEFKIMMI POINT

LIGHT:

39 27 36N 020 04 18E

UNLIT.

1224/2013 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ

Ο ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ.KΕΦΑΛΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

Λ.ΜΥΡΙΝΑΣ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

39 52 30Β - 025 03 30Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTHEAST AIGAIO

SEA.LIMNOS

ISLAND.LIGHT

UNLIT.

NORTHEAST AIGAIO

SEA.LIMNOS ISLAND. NORTH

MOLE HEAD OF MYRINA H.

RED LIGHT:

39 52 30Ν - 025 03 30E

UNLIT.

1484/2013 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΟΘΩΝΟΙ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΟΘΩΝΟΙ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

"ΑΥΛΑΚΙ 3". ΣΕ ΑΒΑΘΗ,

Δ. ΒΑ 7 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΚΤΗ.

NORTH IONIO

SEA.OTHONOI

ISLAND. LIGHT

BUOY MOVEMENT.

NORTH IONIO SEA. OTHONOI

ISLAND. GREEN LIGHT BOUY

"AYLAKI 3" HAS BEEN MOVED

TO SOAL WATERS W NE ON 7

METERS FROM THE NEAREST

COAST.

123/2014 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ. ΠΛΟΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΟΥΣ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΛΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΟΥΣ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

ΣΕ ΘΕΣΗ:

Α) 37 54,64Β - 023 32,54Α

Β) 37 54,73Β - 023 32,96Α

SARONIKOS GULF.

PIRAEUS

ANCHORAGE.

VESSELS WITH NO

ANCHORAGE

LIGHTS.

SARONIKOS GULF. PIRAEUS

ANCHORAGE. VESSELS WITH

NO ANCHORAGE LIGHTS.

LOCATED:

A) 37 54,64N - 023 32,54E

B) 37 54,73N - 023 32,96E

DANGER FOR NAVICATION

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.

272/2014 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ-

ΣΟΥΣΑΚΙ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΘΩΝ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-

ΣΟΥΣΑΚΙ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΒΑΘΩΝ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 37 54

48Β- 023 03 30Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

SARONIKOS GULF-

SOUSAKI-DEPTH

RESTORATION

WORKS

SARONIKOS GULF- SOUSAKI-

DEPTH RESTORATION

WORKS.

IN VICINITY 37 54 48N- 023 03

30E

DANGER FOR NAVIGATION

391/2014 ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΟΝΤΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΥ.

ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΟΝΤΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΥ.

ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ 40 03.15 Β 025

31.24Α

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΙΡΑ 40

ΑΝ/ΛΕΠΤΟ 3NM.

NE AIGAIO SEA

STREAMING OF

SCIENTIFIC

INSTRUMENT.

NE AIGAIO SEA STREAMING

OF SCIENTIFIC

INSTRUMENT.

IN PSTN 40 03.15 N 025 31.24E

MARKED BY YELLOW LIGHT

BUOY

40 FL/MIN 3NM.

419/2014 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΑΝΩ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ.ΦΑΝΟ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΩ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ.

Δ.ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ

ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ:

36 56 06Β - 025 35 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH EAST AIGAIO

SEA. ANO

KOYFONISI ISLANT.

LIGHT UNLIT.

SOUTH EAST AIGAIO. ANO

KOYFONISI ISLANT. W.MOLE

HEAD OF FISHING BOAT

REFUGE.

RED LIGHT PARGIANOS:

36 56 06N - 025 35 36E

UNLIT.

544/2014 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ..ΑΠΟΡΡΙ

ΨΗ

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ..ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ

ΗΛΙΟΥ.

NORTH IONIO SEA.

DROPING OF

DREDGINGS.

NORTH IONIO SEA. FROM

SUNRISE TO SUNSET

TILL FURTHER NOTICE

DROPING OF DREDGINGS

. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 52 06Β - 020 41 00Α

38 52 80Β - 020 39 48Α

38 53 48Β - 020 40 24Α

38 53 18Β - 020 41 36Α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

IN AREA:

38 52 06N - 020 41 00E

38 52 80N - 020 39 48E

38 53 48N - 020 40 24E

38 53 18N- 020 41 36E

NAVIGATION PROHIBITED

993/2014 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.

ΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ:

36 26 06Β - 023 06 48Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

LAKONIKOS GULF.

LIGHT UNLIT.

LAKONIKOSGULF.EAST LIMIT

OF THE FISHING HARBOUR

ENTRANCE.

LIGHT AGIOS NIKOLAOS :

36 26 06N - 023 06 48E

UNLIT.

1002/2014 NOTIO

ANATOΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΑΝΩ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΟΣ.

ΟΡΜΟΣ

ΠΑΡΓΙΑΝΟΥ.

ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΑΝΩ

ΚΟΥΦΩΝΗΣΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ

ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ

ΠΑΡΓΙΑΝΟΥ. ΦΑΝΟΣ:

36 56 06Β - 025 35 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SOUTH EAST AIGAIO

SEA. ANO

KOUFONISOS ISLET.

PARGIANOS BAY.

LIGHT UNLIT

SOUTH EAST AIGAIO SEA.

ANO KOUFONISOS ISLET.

WEST MOLE HEAD OF

FISHING BOAT REFUGE AT

PARGIANOS BAY. LIGHT:

36 56 06N - 025 35 36E

UNLIT

1110/2014 NΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

KYKLADES

ISLANDS. THIRA

ISLΑΝD. LIGHT

UNLIT.

KYKLADES ISLANDS. THIRA

ISLAND.

MOLE HEAD THIRA BAY.

RED LIGHT:

ΟΡΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

36 25 06Β - 025 25 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

36 25 06N - 025 25 42E

UNLIT.

1113/2014 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ..ΝΑΥΔΕΤ

Ο

ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ.Κ

ΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΥΣΑ,ΗΜΙΒΥΘ

ΥΣΜΕΝΟ ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

37 17 31Β - 027 05 28Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.

MOORING BUOY

SEMISUNK.DANGER

OUS FOR

NAVIGATION

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.PHARMAKOYSA ISLAND.

MOORING BUOY SEMISUNK

IN POSITION:

37 17 31N - 027 05 28E

DANGEROUS FOR

NAVIGATION

1169/2014 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ

ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΟΝΤΑ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΣΕ

ΘΕΣΗ:

38 21 12Β - 022 40 54Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

KORINTHIAKOS

GULF. FLOATING

UNDERWATER PIPE .

DANGER FOR

NAVIGATION.

KORINTHIAKOS GULF.

FLOATING UNDEWATER PIPE,

MARKED BY WHITE QUICK

FLASHING LIGHTBUOY, IN

POSITION:

38 21 12N - 022 40 54E

DANGER FOR NAVIGATION.

1178/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ.ΥΠΑΡΞΗ

ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 223/2014

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΚΕΡΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΜΑΝΙ ΚYΜΑΣΙ,

ΥΠΑΡΞΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜAIΝOΝΤΑΙ

ΜΕ ΕΡΥΘΡΟΥΣ

CENTRAL AIGAIO

SEA.

EVVOIA ISLAND

BLOCKS EXISTENCE.

NAVWARN 223/2014

CANCELED.

CENTRAL AIGAIO SEA.

EAST COAST OF EVVOIA

ISLAND

KIMASI PORT

BLOCKS MARKED WITH RED

BOUYS

IN POSITIONS

38 48 33N - 023 31 18E

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΣΕ

ΘΕΣΕΙΣ:

38 48 33Β - 023 31 18Α

38 48 36B - 023 31 24A

38 48 49B - 023 31 24A

38 48 42B - 023 31 24A

38 48 56B - 023 31 24A

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

38 48 36N - 023 31 24E

38 48 49N - 023 31 24E

38 48 42N - 023 31 24E

38 48 56N - 023 31 24E

DANGER FOR NAVIGATION

1351/2014 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΑΓΩΓΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΝ

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΑΓΩΓΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

38 15 52Β - 022 04 36Α

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

KORINTHIAKOS

KOLPOS-AIGIO PORT

SEWER LINE

LIGHTBUOY

DISCONTINUED

KORINTHIAKOS KOLPOS-

AIGIO PORT

SEWER LINE LIGHTBUOY IN

PSN:

38 15 52N - 022 04 36E

PERMANTLY DISCONTINUED

1571/2014 ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΑΓΟΣ.

ΟΡΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ.ΕΡΓΑΣΙΕ

Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΥ

ΥΦΑΛΟΥ

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΑΓΟΣ.

ΟΡΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

40 56 02Β - 024 23 42Α

40 56 03Β - 024 23 46Α

40 56 03Β - 024 23 46Α

40 56 02Β - 024 23 43Α

THRAKIKO SEA.

KABALA BAY. FISH

HAVEN WORKS IN

PROGRESS

THRAKIKO SEA. KABALA

BAY. FISH HAVEN WORKS IN

PROGRESS IN AREA:

40 56 02N - 024 23 42E

40 56 03N - 024 23 46E

40 56 03N - 024 23 46E

40 56 02N - 024 23 43E

1725/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

NHΣOΣ

ΤΗΝΟΣ.ΦΩΤΟΣΗΜ

ΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

NHΣOΣ ΤΗΝΟΣ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΤΗΝΟΥ

37 32 11Β - 025 09 20Α

CENTRAL AIGAIO

SEA. TINOS ISLAND.

LIGHT UNLIT.

CENTRAL AIGAIO SEA. TINOS

ISLAND.

GREEN LIGHT OUTER PORT

OF TINOS ISLAND

37 32 11N - 025 09 20E

LIGHT UNLIT.

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

14/2015 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚ

Ο ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΑΚΡΑΤΑΣ.ΛΙΜΕΝΙΣ

ΚΟΣ ΜΑΥΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΜΕΙΩΣΗ

ΒΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΚΡΑΤΑΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΑΥΡΑ

ΛΙΘΑΡΙΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

KORINTHIAKOS

GULF.FISHING

SHELTER AT

KRYONERI

AKRATAS.PORT

MAVRA

LITHARIA.LESS

WATER.

KORINTHIAKOS GULF.LESS

WATER AT THE ENTRANCE OF

THE FISHING SHELTER AT

KRYONERI AKRATAS AND

PORT MAVRA

LITHARIA.DANGER FOR

NAVIGATION.

112/2015 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑ

ΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.ΜΕΙΩ

ΣΗ ΒΑΘΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΙΣΟΔΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

37 58 15Β - 021 13 50Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

SOUTH IONIO

SEA.WEST COAST OF

PELOPONNISOS.FISH

ING SHELTER

SOUTH IONIO SEA.WEST

COAST OF PELOPONNISOS.

ENTRANCE OF THE FISHING

SHELTER AT AGIOS

PANTELEIMONAS LECHAINA

CLOSED DUE TO LEAST

DEPTH.

37 58 15N - 021 13 50E

DANGER FOR NAVIGATION.

179/2015 ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕΣΑΓΡΟΥ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΜΕΣΑΓΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ

ΝΟΤΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

39 01 06Β - 026 32 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LESVOS ISLAND.

PYRGOS MESAGROU

PORT.RED LIGHT

UNLIT

LESVOS ISLAND. PYRGOS

MESAGROU PORT. SOUTH

MOLE HEAD. RED LIGHT:

39 01 06N - 026 32 00E

UNLIT

216/2015 NHΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ.

NHΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ.

LESVOS ISLAND.

PANAGIOUDA PORT.

LIGHT UNLIT.

LESVOS ISLAND.

PANAGIOUDA PORT. GREEN

LIGHT:

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

39 08 42Β - 026 31 54Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

39 08 42N - 026 31 54E

UNLIT.

225/2015 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ

ΑΓΩΓΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΣΤΙΓΜΑ:

38 10 01Β - 023 34 01Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PATRAIKOS GULF.

LIGHTBOUY UNLIT

PATRAIKOS GULF.

LIGHTBOUY INDICATING

SEAWAGE PIPE IN POSITION

38 10 01N - 023 34 01E

UNLIT

269/2015 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΧΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ

ΧΙΟΥ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

38 22 12Β - 026 08 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

CENTRAL AIGAIO

SEA.CHIOS

ISLAND.LIGHT

UNLIT.

CENTRAL AIGAIO SEA.CHIOS

ISLAND. INNER PIER HEAD OF

CHIOS HARBOUR. RED LIGHT:

38 22 12N - 026 08 36E

UNLIT.

289/2015 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΝΗΣΟΣ

ΚΕΑ. ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 39 48Β - 024 18 48Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH AIGAIO SEA.

KEA ISLAND. MOLE

HEAD KORISSIA

PORT. LIGHT UNLIT.

SOUTH AIGAIO SEA. KEA

ISLAND. MOLE HEAD

KORISSIA PORT.

GREEN LIGHT:

37 39 48N - 024 18 48E

UNLIT.

402/2015 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΠΌ

ΘΕΣΗ:

36 45,6Β - 022 34,2Α

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

SOUTH IONIO

SEA.LAKONIKOS

GULF.

LIGHTBUOY

MOVED.

SOUTH IONIO SEA.

LAKONIKOS GULF.

LIGHTBUOY FROM POSITION:

36 45,6Ν - 022 34,2Ε

MOVED TO POSITION:

36 45,40Ν - 022 34,15Ε

RED LIGHT, FLASHING 30 /

MINUTE, WITH HEIGHT 1.70m

36 45,40Β - 022 34,15Α

ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ,

30 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ /

ΛΕΠΤΟ, ΜΕ ΥΨΟΣ 1.70μ

ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3 ΝΜ.

AND RADIUS 3NM.

432/2015 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΙΤΡΙΕΣ.ΕΡΓΑ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΙΤΡΙΕΣ.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ :

36 55 56Β - 022 08 30Α

MESSINIAKOS

GULF.KITRIES BAY.

WORKS IN

PROGRESS.

MESSINIAKOS GULF. KITRIES

BAY.

WORKS IN PROGRESS

IN AREA:

36 55 56N - 022 08 30E

504/2015

ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΒΟΡΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:

35 28 34Β - 024 09 03Α

KRITIKO

SEA.SOUDA BAY.

LIGHT BUOY

ESTABLISHED.

KRITIKO SEA. SOUDA BAY.

NORTH CARDINAL MARK

ESTABLISHED:

35 28 34N - 024 09 03E

523/2015 ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑΣΟΥ. ΑΒΑΘΗ

ΥΔΑΤΑ.

ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑΣΟΥ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ

ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΘEΣΗ:40 46 50B

- 024 42 15A

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ VHF

CH. 12

THRAKIKO SEA.

THASOS

MARINA.SΗALLOW

WATERS

THRAKIKO SEA. THASOS

MARINA.SΗALLOW WATERS

DUE TO ALLUVIONS,

ΙΝ ABOUT PSΝ:40 46 50N - 024

42 15E

VESSELS SAILING THROUGH

KEEP CONTACT ON VHF CH.

12 THASOS PORT

AUTHORITIES FOR FURTER

INFORMATION.

534/2015 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΘΗΡΑ. ΜΑΡΙΝΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΑΔΑΣ.

SOUTH AIGAIO SEA.

THIRA ISLAND.

VLYCHADA

SOUTH AIGAIO SEA. THIRA

ISLAND. VLYCHADA MARINA.

DEPTH OF MARINA

ΒΛΥΧΑΔΑΣ.

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑ

ΣΚΑΦΗ ΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ

''VLYXADA FISHING

BOAT MARINA'' CH. 10 'H

ΣΤΟ ΤΗΛ. +30

2286082119.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

MARINA. DEPTH OF

MARINA ENTRANCE

DECREASED.

DANGER TO

NAVIGATION.

ENTRANCE DECREASED.

APPROACHING VESSELS

CONTACT ''VLYCHADA

FISHING BOAT MARINA''

CH.10, TEL.+30 2286082119.

DANGER TO NAVIGATION.

552/2015 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΕΡΙΔΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΦΑΛΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1509/13

AΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΕΡΙΔΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΦΑΛΟΣ

ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΥ

ΕΠΙΣΗΜAIΝΕΤΑΙ ME

ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝTΕΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

:

40-23,26B 022-39,35A

40-23,17B 022-39,29A

40-23,17B 022-39,45A

40-23,10B 022-39,39A

THERMAIKOS GULF.

NORTH OF

ATHERIDA CAPE.

FISHERY REEF

CANCEL 1509/13 THERMAIKOS

GULF. NORTH OF ATHERIDA

CAPE. FISHERY REEF

MARKED BY YELLOW

FLASHING LIGHTBUOYS

BETWEEN THE POINTS :

40-23,26N 022-39,35E

40-23,17N 022-39,29E

40-23,17N 022-39,45E

40-23,10N 022-39,39E

595/2015 ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ. ΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΚΑΙ ΦΑΝΟΥ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 679/12

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ.ΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ

KYTHIRA SEA.

KYTHIRA ISLAND.

DESTRUCTION OF

PIER HEAD AND

LIGHT

NAVWARN 679/12 CANCELLED

KYTHIRA SEA. KYTHIRA

ISLAND. DESTRUCTION OF

PIER HEAD AND GREEN LIGHT

PLATEIA AMMOS IN

POSITION:

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

36 22 00B-022 57 42A.

36 22 00N-022 57 42E

633/2015 ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΚΩΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ :

36 47 00 Β - 027 08 48 Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

SE AIGAIO SEA. KOS

ISLAND.

KARDAMAINA

PORT. LIGHT

UNRELIABLE.

SE AIGAIO SEA. KOS ISLAND.

KARDAMAINA PORT. RED

LIGHT:

36 47 00 N - 027 08 48 E

UNRELIABLE.

638/2015 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

ΑΚΡΑ ΠΟΥΝΤΑ.

ΝΑΥΔΕΤΟ

ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΝΗΣΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΑΚΡΑ

ΠΟΥΝΤΑ. ΝΑΥΔΕΤΟ

ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ

37 57 12Β - 023 33 15Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

SARONIKOS

GULF.KERATSINI

BAY. SALAMINA

ISLAND. POYNTA

POINT. SEMISUNK

MOORING BUOY.

SARONIKOS GULF. KERATSINI

BAY. SALAMINA ISLAND.

POYNTA POINT. SEMISUNK

MOORING BUOY

37 57 12N - 023 33 15E

DANGER TO NAVIGATION.

663/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΠΑΓΟΡ

ΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΟ

ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ

ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΠΡΙΟΣ

ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙ.

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΟ

ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ

ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΠΡΙΟΣ ΚΑΙ

ΣΚΟΡΠΙΔΙ.. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ

ΠΛΟΙΑ ΑΠΌ ΔΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΕΙΣΟΔΟ.

NORTH IONIO

SEA.PROHIBITION

OF NAVIGATION

BETWEEN SKORPIOS

AND SKORPIDI

ISLANDS CHANNEL.

NORTH IONIO

SEA.PROHIBITION OF

NAVIGATION BETWEEN

SKORPIOS AND SKORPIDI

ISLANDS CHANNEL FOR ALL

WESTBOUND AND

EASTBOUND CROSSING

VESSELS.

730/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ,

ΣΗΤΕΙΑ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ, ΣΗΤΕΙΑ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΜΟΧΛΟΥ

NORTH KRITIKO

SEA, KRITI ISLAND,

SITEIA LIGHT UNLIT.

NORTH KRITIKO SEA, KRITI

ISLAND, SITEIA. TEMPORARY

GREEN LIGHT MIKRO

LIMENIKO MOCHLOU SITEIA

IN POSITION

35-11,03N - 025-54,38E UNLIT

ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 35-

11,03Β - 025-54,38Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

755/2015 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΤΥΡΟΥ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΥΡΟΥ.

SOUTHWEST

AIGAIO. EXTENSION

OF WORKS FOR THE

IMPROVEMENT OF

TYROS FISHING

SHELTER.

SOUTHWEST

AIGAIO.EXTENSION OF

WORKS FOR THE

IMPROVEMENT OF TYROS

FISHING SHELTER.

854/2015 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Φ/Γ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ Π.

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

ΝΑΥΑΓΙΟ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Φ/Γ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ Π.

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

ΝΑΥΑΓΙΟ.

ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ 38 02 07B -

023 33 00A

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ

SARONIKOS GULF

ELEYSINA BAY M/V

EYGENIA P.

PARTIALLY

SUBMERGED WRECK

SARONIKOS GULF ELEYSINA

BAY M/V EYGENIA P.

PARTIALLY SUBMERGED

WRECK IN PSN 38 02 07N - 023

33E

DANGER FOR NAVIGATION

891/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ

890/2015

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ

Ο ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΗΣΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 890/2015

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΥ ''D''

NAVWARN 890/2015

MODIFICATION

NORTHEAST AIGAIO

SEA, LESVOS

ISLAND

NAVWARN 890/2015

MODIFICATION

NORTHEAST AIGAIO

SEA, LESVOS ISLAND BUOY

TYPE ''D'' OFF STATION

922/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΩΝ.

ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ.ΚΕΦΑΛΗ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΩΝ.

ΦΑΝΟΣ:

39 38 00Β - 019 54 18Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

NORTH IONIO SEA.

KERKYRA ISLAND.

OCEAN LINER

VESSELS PIER HEAD.

LIGHT UNRELIABLE.

NORTH IONIO SEA. KERKYRA

ISLAND. OCEAN LINER

VESSELS PIER HEAD. LIGHT:

39 38 00N - 019 54 18E

UNRELIABLE.

934/2015 VTS ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

VTS

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

VTS ΠΑΤΡΑΣ, VTS

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, VTS

ΡΑΦΗΝΑΣ, VTS

ΛΑΥΡΙΟΥ KAI VTS

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

VTS ΚΕΡΚΥΡΑΣ, VTS

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

VTS ΠΑΤΡΑΣ, VTS

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, VTS

ΡΑΦΗΝΑΣ, VTS

ΛΑΥΡΙΟΥ KAI VTS

ΠΕΙΡΑΙΑ,

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ

ΠΑΡΕΧΟΥΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ

ΔΙΑΠΛΕΟΥΝ ΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΥΘYΝΗΣ ΤΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΩ

ΚΕΝΤΡΩΝ/ΥΠΟΚΕΝΤΡΩ

Ν ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΌΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΓΙΑ

ΑΥΤΆ ΔΙΑΥΛΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΔΙΑΥΛΟΙ 11-13-14-71-74

VHF) ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΥΛΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VHF 16

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΥ Ή

ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΥΘYΝΗΣ VTS.

KERKYRA VTS

CENTER,

IGOUMENITSA VTS

SUBCENTER, PATRA

VTS CENTER,

ANTIRRIO VTS

SUBCENTER,

RAFINA VTS

CENTER, LAVRIO

VTS SUBCENTER,

PIRAEUS VTS

CENTER CONTINUE

TO EXPERIENCE

TECHNICAL

PROBLEMS

PROVIDING ONLY

INFORMATION

SERVICES TO

VESSELS.

SUBCENTER, PATRA VTS

CENTER, ANTIRRIO VTS

SUBCENTER, RAFINA VTS

CENTER, LAVRIO VTS

SUBCENTER, PIRAEUS VTS

CENTER CONTINUE TO

EXPERIENCE TECHNICAL

PROBLEMS PROVIDING ONLY

INFORMATION SERVICES TO

VESSELS.VESSELS TO WHICH

SYSTEM APPLIES WHEN

SAILING IN KERKYRA,

IGOUMENITSA, PATRA,

ANTIRRIO, RAFINA, LAVRIO

OR PIRAEUS VTS AREAS OF

JURISDICTON ARE KINDLY

REQUESTED TO MONITOR

RESPECTIVE CHANNELS OF

VTS COMMUNICATION

(CHANNELS 11-13-14-71-74

VHF) SIMULTANEOUSLY

WITH DISTRESS AND SAFETY

CHANNEL VHF CHANNEL 16

REPORTING THEIR ARRIVAL

OR DEPARTURE MOVEMENTS

TO/FROM RESPECTIVE VTS

JURISDICTION AREAS.

944/2015 ΜΥΡΤΩΟ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. MYRTOO SEA. MYRTOO SEA. ARGOLIKOS

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΒΕΡΙ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 31 30Β - 022 44 06Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ARGOLIKOS GULF.

LIGHT UNLIT.

GULF.

SOUTH MOLE HEAD OF

KIVERI PORT.

RED LIGHT:

37 31 30N - 022 44 06E

UNLIT.

946/2015 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ.

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΣΕ

ΘΕΣΗ :

α) 37 28 41Β - 025 18 44Α

β) 37 24 49Β - 025 20 29Α

γ) 37 24 35Β - 025 21 27Α

MYKONOS ISLAND.

ESTABLISHMENT OF

LIGHTED FLOATING

STAGES.

MYKONOS ISLAND.

ESTABLISHMENT OF LIGHTED

FLOATING STAGES IN AREA

BOUNDED BY:

a) 37 28 41N- 025 18 44E

b) 37 24 49N - 025 20 29E

c) 37 24 35N - 025 21 27E

947/2015 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ. ΝΗΣΟΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ,

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ , ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 100

ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ :

36 37,04Β - 027 09,45Α

SOUTHEAST

AEGEAN SEA.

NISYROS

ISLAND.SAILING,FIS

HING AND

ANCHORING IS

PROHIBITED .

SOUTHEAST AEGEAN SEA.

NISYROS ISLAND.

SAILING,

FISHING AND ANCHORING IS

PROHIBITED FOR ALL

VESSELS AND BOATS IN

RADIOUS 100 METRES FROM

POSITION : 36 37,04N - 027

09,45E

961/2015 ΒΟΡΕΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΧΩΡΙ

ΑΓ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΧΩΡΙ ΑΓ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΕ

ΘΕΣΗ: 38 46 40Β - 022 50

04Α.

NORTH EVVOIKOS.

NICHORI AREA AG.

KONSTANTINOS

HARBOUR

FTHIOTIDA .

FLOATING STAGE

ΕSTABLISHED.

NORTH EVVOIKOS. NICHORI

AREA AG. KONSTANTINOS

HARBOUR FTHIOTIDA .

LIGHTED FLOATING STAGE

ESTABLISHED IN POSITION:

38 46 40N - 022 50 04E.

978/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ NORTH IONIO NORTH IONIO SEA.ITHAKI

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΙΘΑΚΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ .

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΑΘΕΩΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 22 14B - 020 42 32A

38 22 15B - 020 42 39A

38 22 05B - 020 42 59A

38 21 58B - 020 42 55A

38 22 02B - 020 42 46A

38 22 06B - 020 42 48A

SEA.ITHAKI ISLAND

ANCHORING

PROHIBITED.

ISLAND VATHEOS PORT,

ANCHORING PROHIBITED

IN THE AREA BOUNDED BY:

38 22 14N - 020 42 32E

38 22 15N - 020 42 39E

38 22 05N - 020 42 59E

38 21 58N - 020 42 55E

38 22 02N - 020 42 46E

38 22 06N - 020 42 48E

979/2015 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΩΝ

ΕΞΕΔΡΩΝ.

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (3)

ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ

ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:

40 35 22Β - 022 56 32Α

40 35 21Β - 022 56 31Α

40 35 21Β - 022 56 30Α

THERMAΪKOS

GULF.THESSALONIK

I PORT

ΕSTABLISHED

FLOATING STAGE.

THERMAΪKOS

GULF.THESSALONIKI PORT

ESTABLISHED LIGHTED

FLOATING STAGES IN

POSITIONS:

40 35 22N - 022 56 32E

40 35 21N - 022 56 31E

40 35 21N - 022 56 30E

981/2015 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΓΙΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟ

ΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ

ΦΑΝΟΥ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗ

ΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΑΝΟΥ ΕΠΙ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

38 21 45Β - 022 37 44Α

ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3

ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ

KORINTHIAKOS

GULF. AGIOS

ISIDOROS

ANTIKYRA.ESTABLI

SHMENT OF NEW

LIGHT.

KORINTHIAKOS GULF.

FISHING SHELTER AGIOS

ISIDOROS ANTIKYRA.

ESTABLISHMENT OF NEW

GREEN LIGHT AT THE

SOUTHWEST SIDE OF THE

DOCK IN POSITION:

38 21 45N - 022 37 44E

WITH RANGE: 3 NAUTICAL

MILES AND

ELEVATION: 6 METRES

ΥΨΟΣ: 6 ΜΕΤΡΑ

982/2015 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΓΙΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗ

ΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΦΑΝΟΥ ΕΠΙ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

38 21 47Β - 022 37 36Α

ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3

ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ

ΥΨΟΣ: 6 ΜΕΤΡΑ

KORINTHIAKOS

GULF. AGIOS

ISIDOROS

ANTIKYRA.ESTABLI

SHMENT OF NEW

LIGHT.

KORINTHIAKOS GULF.

FISHING SHELTER AGIOS

ISIDOROS ANTIKYRA.

ESTABLISHMENT OF NEW

RED LIGHT AT THE

NORTHEAST SIDE OF THE

DOCK IN POSITION:

38 21 47N - 022 37 36E

WITH RANGE: 3 NAUTICAL

MILES AND

ELEVATION: 6 METRES

1000/2015 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ..ΦΑΝΟΣ

ΝΑΥΔΕΤΟΥ:

37 56 02Β - 023 26 22Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SARONIKOS GULF.

SALAMINA ISLAND.

MOORING

LIGHTBUOY UNLIT.

SARONIKOS GULF. SALAMINA

ISLAND. MOORING

LIGHTBUOY:

37 56 02N - 023 26 22E

UNLIT

1007/2015 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΑΠΌ ΘΕΣΗ:

36 26,1Β - 023 06,8Α

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

36 26 ,03Β - 023 06,84Α

SOUTH IONIO

SEA.LAKONIKOS

GULF.

LIGHTBUOY MOVED

SOUTH IONIO

SEA.LAKONIKOS GULF.

LIGHTBUOY FROM POSITION:

36 26,1Ν - 023 06,8Ε

MOVED TO POSITION:

36 26 ,03Ν - 023 06,84Ε

1032/2015 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙ

Α ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

NORTHWEST

AEGEAN

SEA.KALLITHEA

XALKIDIKI SEA

AREA. FLOATING

NORTHWEST AEGEAN

SEA.KALLITHEA XALKIDIKI

SEA AREA. FLOATING STAGE

ΕSTABLISHED.IN POSITION:

A)40 03 26,4N-023 27 57,0E

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

A)40 03 26,4Β-023 27

57,0Α

Β)40 03 26,5Β-023 27 57,4Α

Γ)40 03 26,5Β-023 27 57,5Α

Δ)40 03 26,3Β-023 27 57,1Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

STAGE

ESTABLISHED.

Β)40 03 26,5N-023 27 57,4E

C)40 03 26,5N-023 27 57,5E

D)40 03 26,3N-023 27 57,1E

CAUTION ADVISED.

1047/2015 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ ΘΗΡΕΑΣ

ΒΡΑΣΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ ΘΗΡΕΑΣ

ΒΡΑΣΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΥΟ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ

ΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ,3

ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ,

ΥΨΟΣ 1.5 ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ

ΑΚΡΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

37 26 51Β - 022 45 42Α

SOUTHWEST

AIGAIO. ARGOLIKOS

GULF THIREAS

BRASON.LIGHTBUO

Y ESTABLISHED.

SOUTHWEST AIGAIO.

ARGOLIKOS GULF THIREAS

BRASON.LIGHTBUOY

ESTABLISHED YELLOW

COLOUR TWO FLASHINGS

EVERY 3 SECONDS,3

NAUTICAL MILES ,HEIGHT 1.5

METER IN THE END OF THE

UNDERWATER PIPE.

37 26 51N - 022 45 42E

1050/2015 ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

.ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΑΜΝΟΝΙ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

ΔΥΤΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΚΟ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΝΟΝΙ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ.ΤΟΠΟΘΕΤΗ

ΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

A)35 10 27,3Β - 024 24

46,91Α

Β)35 10 27,0Β - 024 24

46,71Α

WEST KRITIKO .SEA

AREA OF DAMNONI

RETHYMNOU.

FLOATING STAGE

ESTABLISHED.

WEST KRITIKO SEA AREA OF

DAMNONI RETHYMNOU.

FLOATING STAGE

ESTABLISHED IN POSITION:

A)35 10 27,3N - 024 24 46,91E

Β)35 10 27,0N - 024 24 46,71E

CAUTION ADVISED.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

1085/2015 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

AΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ

ΚΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.AΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ

ΚΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΕΡΥ

ΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 35 00Β - 022 45 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTHWEST AIGAIO

SEA.ARGOLIKOS

GULF. NAFPLIO

BAY.NEA

KIOS.LIGHT UNLIT.

SOUTΗWEST AIGAIO SEA.

ARGOLIKOS GULF.NAFPLIO

BAY.NEA KIOS.PIER HEAD.

RED LIGHT:

37 35 00N - 022 45 00E

UNLIT.

1105/2015 ΝΟΤΙΟ

ΙΟΝΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

40 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ

ΛΕΠΤΟ ,3 ΜΙΛΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ,ΣΤΗΝ

ΑΚΡΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

36 21 57Β - 022 57 42A

SOUTH

IONIO.KYTHIRA

SEA.LIGHTBUOY

PLACED.

SOUTH IONIO.KYTHIRA

SEA.LIGHTBUOY

PLACED.GREEN COLOUR 40

FLASHINGS EVERY

MINUITE,3 NAUTICAL MILES.

IN THE END OF THE

DAMMAGED MOLE HEAD

PLATEIA AMMOS.

36 21 57N - 022 57 42E

1152/2015 ΝΟΤΙΟΝΑΤΑΛΟΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣ

Α ΡΟΔΟΥ.ΒΥΘΙΣΗ

Ι/Φ ΣΚΑΦΟΥΣ

"ECENAZ"

ΝΟΤΙΟΝΑΤΑΛΟΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ.ΒΥΘΙΣΗ Ι/Φ

ΣΚΑΦΟΥΣ "ECENAZ".

NHΣΟΣ

ΤΗΛΟΣ.ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

ΣΕ ΘΕΣΗ: 36 15 29B 027

39 00A.

KIΝΔΥΝΟΣ

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.RODOS SEA.

SAILING BOAT

"ECENAZ"SUNK.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.RODOS SEA.

SAILING BOAT

"ECENAZ"SUNK. TILOS ISL.

DANGEROUS WRECK

REPORTED

IN PSN: 36 15 29N 027 39 00E.

DANGER TO NAVIGATION.

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

1162/2015 ΝΗΣΟΣ

ΚΩΣ.ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.ΝΑΥΔΕΤΟ

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

36 53,69Β - 027 17,29Α

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

36 53,702Β - 027 17,29Α.

KΟS

ISLAND.REMOVAL

OF MOORING BUOY.

KΟS ISLAND.MOORING BUOY

IN POSITION:

36 53,69N - 027 17,29E

MOVED TO POSITION:

36 53,702N - 027 17,29E.

1252/2015 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΟΡΩΝΗΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ.

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

MESSINIAKOS GULF

KORONI PORT.

WORKS IN

PROGRESS.

MESSINIAKOS GULF KORONI

PORT.

WORKS IN PROGRESS.

WIDE BERTH REQUESTED.

1288/2015 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΑΙΓΙΟΥ.ΜΕΤΑΛΛΙΚ

ΟΙ ΔΟΚΟΙ.ΤΗΡΕΙΤΑΙ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ

ΜΗΚΟΥΣ 3 ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ

ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΑ

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΕ

ΒΑΘΟΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ

ΣΤΙΓΜΑ:

38 15 18Β - 022 04 35Α

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

KORINTIAKOS

GULF.AIGIO

BAY.METAL BEAMS.

WIDE BERTH

REQUESTED.

KORINTIAKOS GULF. AIGIO

BAY. METAL BEAMS 3 TO 5

METRES ΙΝ LENGTH PLACED 2

METRES VERTICAL AT THE

SEA BOTTOM IN POSITION:

38 15 18N - 022 04 35E

WIDE BERTH REQUESTED.

1365/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ

ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ

NORTH AIGAIO SEA.

IERISSOS PORT.

LIGHT UNRELIABLE.

NORTH AIGAIO SEA.

STRYMONIKOS GULF.

IERISSOS PORT. WEST MOLE

HEAD GREEN LIGHT.

40 23 48N - 023 53 30E

UNRELIABLE.

40 23 48Β - 023 53 30Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

1366/2015

ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ 35 25 20Β -

024 39 20Α

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

KRITIKO SEA.

PANORMOU

RETHIMNO AREA.

CONSTRUCTION

WORKS IN

PROGRESS.

KRITIKO SEA. PANORMOU

RETHIMNO AREA.

CONSTRUCTION WORKS IN

PROGRESS IN POSITION

35 25 20N - 024 39 20E

WIDE BERTH REQUESTED.

1377/2015 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΙΟΣ.ΑΚΡΑ

ΦΑΝΑΡΙ.ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΙΟΣ.ΑΚΡΑ ΦΑΝΑΡΙ.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:

36 43 00Β - 025 15 36Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

SOUTH AIGAIO

SEA.IOS

ISLAND.FANARI

POINT.LIGHT

UNRELIABLE.

SOUTH AIGAIO SEA.IOS

ISLAND.FANARI POINT.

WHITE LIGHT:

36 43 00N - 025 15 36E

UNRELIABLE.

1437/2015 ANΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΥΠΕΡΠΛ

ΗΡΕΙΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΛΟΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΛΕΜΒΟΙ.

ANΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΟΛΛΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΙΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΛΟΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΜΒΟΙ

ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ

ΚΟΝΤΙΝΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.ΑΝΑΧΩΡΟΥ

Ν ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΗΣΙΑ.ΠΑΡΑΠΛΕΟΝΤΑ

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ.ΛΑΜΒΑΝ

ΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ

EASTERN AEGEAN

SEA.NUMEROUS

SMALL

UNSEAWORTHY

OVERCROWDED

RUBBER BOATS.

EASTERN AEGEAN

SEA.NUMEROUS SMALL

UNSEAWORTHY

OVERCROWDED

RUBBER BOATS MOVE IN

CLOSE VICINITY

DEPARTING FROM TURKISH

COASTLINES

TOWARDS GREEK

ISLANDS.VESSELS SAILING

ABOVE MENTIONED AREA

ARE REQUESTED TO

EXERCISE PARTICULAR

CAUTION AND KEEP A SHARP

LOOKOUT.TAKING ALSO IN

TO ACCOUNT

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ.

THAT SAR OPERATIONS

MAYBE IN PROGRESS.

1439/2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ

ΑΚΤΕΣ Ν.

ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

ΝΤΟΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Ν.

ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΝΤΟΡΟΣ.

ΦΑΝΟΣ :

38 09 36Β - 024 36 00Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

EASTERN COAST OF

EVVOIA ISLAND.

NTOROS ISLET.

LIGHT UΝRELIABLE.

EASTERN COAST OF EVVOIA

ISLAND. NTOROS ISLET.

LIGHT :

38 09 36N - 024 36 00E

UΝRELIABLE.

1459/2015 ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΘΑΣΟΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑ

ΝΤΗΡΑΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ.

ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΘΑΣΟΣ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗ

ΡΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΚΤΟΣ

ΘΕΣΗΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.

THRAKIKO

SEA.THASOS

ISLAND.FISHING

HARBOUR PANAGIA

THASOU

LIGHTBUOY OFF

STATION.

THRAKIKO SEA.THASOS

ISLAND.FISHING HARBOUR

PANAGIA THASOU

LIGHTBUOY OFF

STATION.DANGER TO

NAIGATION.

1504/2015 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑ

ΝΕΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 58 18Β - 023 33 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SARONIKOS

GULF.NEO PERAMA

PORT.LIGHT UNLIT.

SARONIKOS GULF.MOLE

HEAD OF NEO PERAMA PORT.

RED LIGHT:

37 58 18N - 023 33 18E

UNLIT.

1506/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ

) ΠΡΟΒΛΗΤΑ VI.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

NORTH AIGAIO SEA.

THESSALONIKI

PORT. LIGHT UNLIT.

NORTH AIGAIO SEA.

THESSALONIKI PORT. EAST

END OF PIER HEAD(UNDER

CONSTRUCTION).

RED LIGHT:

40 38 00N - 022 54 48E

UNLIT.

40 38 00Β - 022 54 48Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

1558/2015 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΦΑΝΟΥ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΛΥΚΩΝ ΣΚΑΛΑ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΝΟΤΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗΣ , ΧΡΩΜΑ

(ΜΑΥΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ) .

ΘΕΣΗ(WGS84 DATUM) :

39 12 18Β 026 14 42Α.

30 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΤΟ

ΛΕΠΤΟ, ΥΨΟΣ ΦΑΝΟΥ

1,8Μ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3

ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.

NORTH AIGAIO

SEA.LESVOS

ISLAND.ESTABLISH

MENT OF

TEMPORARY LIGHT

BUOY.

NORTH AIGAIO SEA.LESVOS

ISLAND.ESTABLISHMENT OF

TEMPORARY SOUTH

CARDINAL LIGHT BUOY.

COLORS ( BLACK- YELLOW)

IN POSITION(WGS84 DATUM):

39 12 18N 026 14 42E

FLASHING 30 PER MINUTE

,STRUCTURE HEIGHT 1,8m ,

RANGE 3 NAUTICAL MILES.

1565/2015 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙ

ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ

''ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣ''

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 40 34 02Β -

022 51 08Α.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

NORTHWEST

AIGAIO SEA.

THERMAIKOS GULF.

DETACHMENT

BUOY. DANGEROUS

FOR NAVIGATION.

NORTHWEST AIGAIO SEA.

THERMAIKOS GULF. AREA

''PALAIOMANAS''

DETACHMENT BUOY.

IN POSITION: 40 34 02N - 022 51

08E.

DANGEROUS FOR

NAVIGATION.

1577/2015 ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝ

ΔΡΟΥΠΟΛΗ.ΠΑΡΑΛ

ΙΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΟΛΗ.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΪΣΤΡΟΥ.

THRAKIKO

SEA.ALEXANDROUP

OLI.MAISTROU

COAST.ESTABLISHM

THRAKIKO

SEA.ALEXANDROUPOLI.MAIS

TROU COAST.TWO QUICK

FLASHING AMBER COLOR

ΜΑΪΣΤΡΟΥ.ΤΟΠΟΘ

ΕΤΗΣΗ ΔΥΟ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩ

Ν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ

ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΤΙΣ ΘΕΣΙΕΣ:

Α) 40 50 24Β - 025 54 46Α

Β) 40 50 24Β - 025 54 36Α

ENT OF TWO QUICK

FLASHING

LIGHTBUOYS.

LIGHTBUOYS ESTABLISHED

IN POSITIONS:

Α) 40 50 24N - 025 54 46E

Β) 40 50 24N - 025 54 36E

1590/2015 ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΛΙΜΕΝΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

IONIO SEA

KEFALLINIA ISLAND

LIXOURI PORT

DREDGING WORKS

IONIO SEA KEFALLINIA

ISLAND LIXOURI PORT

DREDGING WORKS IN

PROGRESS

CAUTION ADVISED

1597/2015 ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΦΑΝΑΡΙ.ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΑΝΑΡΙ.

ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΑΡΙ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

40 57 54Β - 025 07 30Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

VISTONIKOS GULF.

FANARI

HARBOUR.LIGHT

UNRELIABLE.

VISTONIKOS GULF. FANARI

HARBOUR. NORTH MOLE

HEAD OF FANARI HARBOUR.

RED LIGHT:

40 57 54N - 025 07 30E

UNRELIABLE.

1609/2015 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

40 33 49B-22 51 21A

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ.

THERMAIKOS

GULF.THESSALONIK

I BAY.TEMPORARY

YELLOW

LIGHTBUOY UNLIT.

THERMAIKOS

GULF.THESSALONIKI

BAY.TEMPORARY YELLOW

LIGHTBUOY IN PSN:

40 33 49N-22 51 21E

UNLIT.

1/2016 AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

AIGAIO SEA.

ACTIVATION OF

AIGAIO SEA.ACTIVATION OF

'ANDROS ISLAND' FIRING

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ'.

ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ

ΗΛΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 02 00B - 024 52 00A

38 16 00Β - 025 21 00Α

37 48 00Β - 025 49 00Α

37 34 00Β - 025 23 00Α

37 42 00Β - 025 01 00Α

38 00 00Β - 024 52 00A.

'ANDROS ISLAND'

FIRING PRACTICE

AREA.

PRACTICE AREA.

FROM 01 JANUARY TΟ 31

DECEMBER 2016.

DAILY FROM SUNRISE TO

SUNSET.

ΑΙRCRAFTS AND SHIPS

FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED BY:

38 02 00N - 024 52 00E

38 16 00N - 025 21 00E

37 48 00N - 025 49 00E

37 34 00N - 025 23 00E

37 42 00N - 025 01 00E

38 00 00N - 024 52 00E.

2/2016 ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ

ΗΛΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,

ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:

39 13 15Β - 022 48 30Α

PAGASITIKOS GULF.

ACTIVATION OF

'NEA ACHIALOS'

FIRING PRACTICE

AREA.

PAGASITIKOS GULF.

ACTIVATION OF

'NEA ACHIALOS' FIRING

PRACTICE AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

DAILY FROM SUNRISE TO

SUNSET

EXCEPT

SATURDAYS,SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

AIRCRAFT FIRING EXERCISES

WITH A RADIUS OF 5 N.MILES

CENTERED ON:

39 13 15N - 022 48 30E

KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.

3/2016 ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΜΑΛΕΜΕ'.

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΜΑΛΕΜΕ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.

ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,

ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

35 29 00Β - 023 46 00Α

35 29 00Β - 023 51 00Α

35 34 00Β - 023 55 00Α

35 36 00Β - 023 49 00Α

35 36 00Β - 023 46 00Α.

KRITIKO SEA.

ACTIVATION OF

'MALEME' FIRING

PRACTICE AREA.

KRITIKO SEA. ACTIVATION OF

'MALEME' FIRING PRACTICE

AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

DAILY FROM SUNRISE TO

21:00Z.

EXCEPT SATURDAYS,

SUNDAYS AND NATIONAL

HOLIDAYS.

AIRCRAFT FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED BY:

35 29 00Ν - 023 46 00Ε

35 29 00Ν - 023 51 00Ε

35 34 00Ν - 023 55 00Ε

35 36 00Ν - 023 49 00Ε

35 36 00Ν - 023 46 00Ε.

4/2016 ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ

'C'.

KΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'.

ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.

Α)ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΌ

05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ

ΗΛΙΟΥ.

Β)ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

KRITIKO SEA.

ACTIVATION OF

'KRITI' FIRING

PRACTICE AREA.

REGION 'C'.

KRITIKO SEA. ACTIVATION OF

'KRITI' FIRING PRACTICE

AREA. SECTOR 'C'.

Α) WEDNESDAY, THURSDAY,

FRIDAY

01 JANUARY TILL 31

DECEMBER 2016.

FROM 05:30Z TO SUNSET.

Β) SATURDAY FROM

01 JANUARY TO 31 MARCH

2016 AND

01 NOVEMBER TO 31

DECEMBER 2016

ΚΑΙ ΑΠΌ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016 ΑΠΟ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ

ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Α. 35 36 00B - 024 07 00A

Β. 36 18 00B - 024 07 00A

Γ. 36 18 00B - 025 59 00A

Δ. 36 25 00B - 026 12 00A

Ε. 36 16 00Β - 026 40 00Α

Ζ. 35 36 00Β - 026 41 00Α

Η. 35 31 00Β - 024 11 00Α

Γ) ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΣΗ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ME KENTΡO:

'R1':35 32 00Β - 024 13 00Α

-- 'R2': 35 28 00Β - 024 11

45Α

ΑΚΤΙΝΑ 1000 ΜΕΤΡΑ.

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ

'NAMFI CONTROL' ΣΤΟ

VHF ΔΙΑΥΛΟΙ 12 ΚΑΙ 16.

FROM 05:30Z TO SUNSEΤ.

MISSILE AND GUN FIRING

IN THE AREA BOUNDED BY:

A. 35 36 00N - 024 07 00E

B. 36 18 00N - 024 07 00E

C. 36 18 00N - 025 59 00E

D. 36 25 00N - 026 12 00E

E. 36 16 00N - 026 40 00E

F. 35 36 00N - 026 41 00E

G. 35 31 00N - 024 11 00E

C) TARGET DROPPING ZONES

'R1: CIRCLE OF 1000 METRES

RADIUS CENTERED ON :35 32

00N - 024 13 00E

R2: CIRCLE OF 1000 METRES

RADIUS CENTERED ON: 35 28

00N - 024 11 45E

PASSING VESSELS KEEP

WATCH

'NAMFI CONTROL' ON VHF CH

12 /16.

5/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΨΑΘΟΥΡΑ'.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΨΑΘΟΥΡΑ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

NORTH ΑΙGAIO SEA.

ACTIVATION OF

'PSATHOURA'

FIRING PRACTICE

AREA.

NORTH AIGAIO SEA.

ACTIVATION OF

'PSATHOURA' FIRING

PRACTICE AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016

DAILΥ FROM 05:00Z TILL

15:00Z.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ

05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.

ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ,

ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ,

ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

39 26 00B - 023 53 00A

39 43 00B - 023 40 00A

40 00 30B - 024 18 00A

39 43 00B - 024 31 00A.

EXCEPT FRIDAYS,

SATURDAYS, SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

AIRCRAFTS AND SHIPS

FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED BY:

39 26 00N - 023 53 00E

39 43 00N - 023 40 00E

40 00 30N - 024 18 00E

39 43 00N - 024 31 00E.

6/2016 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ'.

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ

05:30Ζ ΜΕΧΡΙ 12:30Ζ.

ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ,

ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ,

ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

40 13 30Β - 022 58 00Α

40 23 00Β - 023 04 45Α

40 16 15Β - 023 31 30Α

40 04 30Β - 023 23 00Α.

THERMAIKOS GULF.

ACTIVATION OF

'POTIDAIA' FIRING

PRACTICE AREA.

THERMAIKOS GULF.

ACTIVATION OF

'POTIDAIA' FIRING PRACTICE

AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

DAILY FROM 05:30Z TO 12:30Z.

EXCEPT FRIDAYS,

SATURDAYS, SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

AIRCRAFT FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED:

40 13 30Ν - 022 58 00Ε

40 23 00Ν - 023 04 45Ε

40 16 15Ν - 023 31 30Ε

40 04 30Ν - 023 23 00Ε.

7/2016 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

SARONIKOS GULF.

ACTIVATION OF

SARONIKOS GULF.

ACTIVATION OF

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ

05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ.

ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,

ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

37 47 00Β - 023 17 00Α

37 52 00Β - 023 22 00Α

37 50 00Β - 023 26 00Α

37 44 00Β - 023 22 00Α.

'PLATEIA' FIRING

PRACTICE AREA.

'PLATEIA' FIRING PRACTICE

AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

DAILY FROM 05:00Z TILL

13:00Z.

EXCEPT

SATURDAYS,SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

SHIPS FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED:

37 47 00Ν - 023 17 00Ε

37 52 00Ν - 023 22 00Ε

37 50 00Ν - 023 26 00Ε

37 44 00Ν - 023 22 00Ε.

8/2016 IΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ'.

IΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ'.

AΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

A) ΔΕΥΤΕΡΑ MEXΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ

ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ

Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ

05:00Z MEXΡΙ 13:00Z

ΕΚΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,

ΑΡΓΙΩΝ.

AΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:

IONIO SEA.

ACTIVATION OF

'ANDRAVIDA'

FIRING PRACTICE

AREA.

IONIO SEA. ACTIVATION OF

'ANDRAVIDA' FIRING

PRACTICE AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

Α) ΜΟΝDAY TO THURSDAY

FROM 05:00Z TΟ 21:00Z.

B)EVERY FRIDAY FROM

05:00Z TO 13:00Z.

EXCEPT

SATURDAYS,SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

AIRCRAFTS FIRING

EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED:

37 51 00Ν - 021 15 00Ε

37 46 00Ν - 021 14 00Ε

37 46 00Ν - 021 20 00Ε

37 51 00Β - 021 15 00Α

37 46 00Β - 021 14 00Α

37 46 00Β - 021 20 00Α

37 50 00Β - 021 19 00Α

37 50 00Ν - 021 19 00Ε

9/2016 ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟ

ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ

ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.

Β)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ

05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ

ΕΚΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,

ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

37 48 00Β - 021 05 00Α

37 31 50Β - 021 08 00Α

37 31 00Β - 021 20 00Α

37 48 00Β - 021 17 00Α

IONIO

SEA.ACTIVATION OF

'AMALIAS' FIRING

PRACTICE AREA.

IONIO SEA. ACTIVATION OF

'AMALIAS' FIRING PRACTICE

AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

A) MONDAY TO THURSDAY

FROM 05:00Z TILL 21:00Z.

B) EVERY FRIDAY FROM

05:00Z TΟ 13:00Z.

EXCEPT

SATURDAYS,SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

AIRCRAFTS FIRING

EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED:

37 48 00Ν - 021 05 00Ε

37 31 50Ν - 021 08 00Ε

37 31 00Ν - 021 20 00Ε

37 48 00Ν - 021 17 00Ε.

10/2016 ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟ

ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΑΚΡΩΤΗΡΙ'

(1).

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΑΚΡΩΤΗΡΙ' (1).

ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΟ

ΤΟ 24ΩΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ

KRITIKO

SEA.ACTIVATION OF

'AKROTIRI' (1)

FIRING PRACTICE

AREA.

KRITIKO SEA. ACTIVATION OF

'AKROTIRI' (1) FIRING

PRACTICE AREA.

FROM 01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016.

DAILY, 24 HOURS PER DAY

INCLUDING

SATURDAYS,SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS.

ΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

35 28 46Β - 024 10 16Α

35 28 09Β - 024 10 26Α

35 27 59Β - 024 09 38Α

FIRING EXERCISES IN THE

AREA BOUNDED:

35 28 46N - 024 10 16E

35 28 09N - 024 10 26E

35 27 59N - 024 09 38E

11/2016 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΣΧΙΖΑ'.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΣΧΙΖΑ' ΑΠΌ 01

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ.

Β)ΤΡΙΤΗ , ΤΕΤAΡΤΗ, ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ

Γ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 12:00Ζ

ΣΑΒΒΑΤΑ,ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ 4

Ν. ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ:

36 42 20Β - 021 46 30Α

ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΟΤΙΟΤΕΡΑ

ΤOY ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ

36 40 00Β.

SOUTH IONIO SEA.

ACTIVATION OF

'SCHIZA' FIRING

PRACTICE AREA.

SOUTH IONIO SEA.

ACTIVATION OF

'SCHIZA' FIRING PRACTICE

AREA.

01 JANUARY TO 31

DECEMBER 2016

A) MONDAY FROM SUNRISE

TΟ SUNSET

B) TUESDAY, WEDNESDAY,

THURDAY FROM SUNRISE

TILL 21:00Z

C)FRIDAY FROM SUNRISE TΟ

12:00Z.

SATURDAYS, SUNDAYS AND

NATIONAL HOLIDAYS NOT

ACTIVATED.

AIRCRAFTS FIRING

EXERCISES IN AREA WITH

RADIUS 4 N. MILES CENTERED

ON:

36 42 20N - 021 46 30E

AND NOT SOUTHERN OF

36 40 00N PARALLEL.

71/2016 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 5ΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

38 21 06Β - 021 25 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

PATRAIKOS GULF.

MESOLONGI

CHANNEL. LIGHT

UNLIT.

PATRAIKOS GULF.

MESOLONGI CHANNEL. 5TH

PORTSIDE FOR INBOUNDING

VESSELS RED LIGHT:

38 21 06N - 021 25 18E

UNLIT.

75/2016 ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝ

ΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ

ΟΡΜΟΣ ΜΠΑΤΣΙ

37 51 28Β - 024 47 04Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

AIGAIO

SEA.ANDROS

ISLAND.TEMPORAR

Y GREEN

LIGHTBUOY UNLIT.

AIGAIO SEA.ANDROS

ISLAND.TEMPORARY GREEN

LIGHTBUOY BATSI BAY

37 51 28N - 024 47 04E

UNLIT.

86/2016 ΜΥΡΤΩΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ".

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ'.

Α) 20, 26, 28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 09, 11,

15, 17, 22, 23, 24, 25, 29

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0600Ζ -

1300Ζ.

Β)19, 21 ΙΑΝ. 16 ΚΑΙ 02,

04, 16, 18 ΦΕΒ. 16 0600Ζ -

0945Ζ ΚΑΙ 1140Ζ - 1300Ζ.

Γ)25, 27 ΙΑΝ. 16 ΚΑΙ 01,

03, 08, 10 ΦΕΒ. 16 0600Ζ -

1600Ζ

Δ)29 ΙΑΝ. 16 ΚΑΙ 05, 12

ΦΕΒ. 16 0530Ζ - 1000Ζ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

MYRTOO SEA .

ACTIVATION OF

"NISIDES KARAVIA"

FIRING PRACTICE

AREA.

MYRTOO SEA.

''NISIDES KARAVIA''

FIRING PRACTICE AREA.

Α) 20, 26, 28 JAN. AND 09, 11,

15, 17, 22, 23, 24, 25, 29 FEB. 16

DAILY 0600Ζ - 1300Ζ.

Β)19, 21 JAN. 16 AND 02, 04, 16,

18 FEB. 16 0600Ζ - 0945Ζ AND

1140Ζ - 1300Ζ.

C)25, 27 JAN. 16 AND 01, 03, 08,

10 FEB. 16 0600Ζ - 1600Ζ

D)29 JAN. 16 AND 05, 12 FEB.

16 0530Ζ - 1000Ζ.

SHIPS AND AIRCRAFTS

FIRING EXERCISES IN THE

AREA BOUNDED:

36 56 00N - 023 29 00E

36 42 00N - 023 32 00E

.

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

36 56 00Β - 023 29 00Α

36 42 00Β - 023 32 00Α

36 41 00Β - 023 48 00Α

36 47 00Β - 023 55 00Α

36 41 00N - 023 48 00E

36 47 00N - 023 55 00E

93/2016 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ

ΚΟΣΜΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΑΒΑΘΩΝ ΑΓΙΟΥ

ΚΟΣΜΑ

37 53 00B - 023 43 06A

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

SARONIKOS GULF.

AGIOS KOSMAS

SOUTH END OF

SHOAL LIGHTBUOY

TEMPORARILY

REMOVED

SARONIKOS GULF. AGIOS

KOSMAS SOUTH END OF

SHOAL LIGHTBUOY

TEMPORARILY REMOVED :

37 53 00N - 023 43 06E

CAUTION ADVISED.

97/2016 ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗ

ΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 69/2016

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

37 32 08Β - 025 09 22Α

KYKLADES

ISLANDS. TINOS

ISLAND.ESTABLISED

TEMPORARY LIGHT.

NAVWARN 69/2016

CANCELLED.

KYKLADES ISLANDS. TINOS

ISLAND.

TEMPORARY GREEN LIGHT

ESTABLISED:

37 32 08N - 025 09 22E.

98/2016 ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.EΠΙΚΙΝΔΥΝ

Ο

ΝΑΥΑΓΙΟ.

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

ΝΑΥΓΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:

37 32 16Β - 025 09 20Α

KYKLADES

ISLANDS. TINOS

ISLAND.DENGEROU

S WRECK.

KYKLADES ISLANDS.TINOS

ISLAND.

DENGEROUS WRECK IN

POSITION:

37 32 16N - 025 09 20E.

108/2016 ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

EΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ

"ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ".

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ

LESVOS ISLAND.

RED LIGHT

"PANAGIOUDA".

UNLIT.

LESVOS ISLAND. SOUTH

MOLEHEAD. RED LIGHT

"PANAGIOUDA":

39 08 42N - 026 31 54E

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. "ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ":

39 08 42Β - 026 31 54Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

UNLIT.

110/2016 Ν.ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ.ΑΠΟΚ

ΟΠΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

Ν.ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ.ΝΑΥΔΕΤΟ

ΣΕ ΘΕΣΗ:

37 55 57Β - 021 09 58Α

ΑΠΕΚΟΠΗ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

S.IONIO

SEA.KYLLINI

BAY.OFF STATION

MOORING BUOY.

S.IONIO SEA.KYLLINI BAY.

MOORING BUOY IN POSITION:

37 55 57N - 021 09 58E

OFF STATION.DANGER TO

NAVIGATION.

144/2016 ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ.

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ.ΝΗΣΟΣ

ΣΥΜΗ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ. ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ.

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΝΤΡΟΣ.

ΦΑΝΟΣ:

36 30 54Β - 27 52 12Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SE AIGAIO. RODOS

SEA. SYMI ISLAND.

LIGHT UNLIT.

SE AIGAIO. RODOS SEA. SYMI

ISLAND.

SOUTH END OF

KOULOUNTROS ROCKISLET

LIGHT:

36 30 54N - 27 52 12E

UNLIT

145/2016 BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ Δ.

ΠΛΕΥΡΑ Β. ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΙΩΡΥΓΑΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ:

38 50 54Β - 020 43 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTH IONIO SEA.

LEFKADA ISLAND.

LIGHT UNLIT.

NORTH IONIO SEA. LEFKADA

ISLAND.

BREAKWATER HEAD W. SIDE

N. CANAL ENTRANCE. GREEN

LIGHT:

38 50 54N - 020 43 18E

UNLIT.

167/2016 ΚΑΡΠΑΘΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΛΙΜΕΝ

ΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΙ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΙ.

ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

KARPATHIO

SEA.KARPATHOS

ISLAND.

DIAFANI

PORT.LIGHT UNLIT.

KARPATHIO SEA. KARPATHOS

ISLAND. MOLE HEAD DIAFANI

PORT. RED LIGHT:

35 45 24N - 027 12 36E

UNLIT.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 35 45 24Β - 027 12 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

192/2016 ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ.

ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΕ

ΘΕΣΗ:

35 30 48Β - 027 13 30Α

ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΑΣ.

KARPATHOS

ISLAND.

UNDERWATER PIPE

LAYING

OPERATION.

KARPATHOS ISLAND.

UNDERWATER PIPE LAYING

OPERATION IN PROGRESS

UNTIL FURTHER NOTICE,IN

THE POINT:

35 30 48N - 027 13 30E

WIDE BERTH REQUESTED.

199/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΡΑΧΟΝ

ΗΣΙΔΕΣ

ΣΟΦΡΑΝΑ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔ

ΕΣ ΣΟΦΡΑΝΑ.ΦΑΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

ΝΙΣΗΔΩΝ ΣΟΦΡΑΝΑ 36

05 00Β 026 23 36Α. ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.SOFRANA ROCK

ISLETS.LIGHT UNLIT

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.SOFRANA ROCK ISLETS

ON THE NORTHERN AND

LARGEST SOFRANA ISLETS 36

05 00N 026 23 36E.LIGHT

UNLIT.

229/2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΕΥΔΗΛΟΣ.ΤΟΠΟΘΕ

ΤΗΣΗ ΝΕΟΥ

ΦΑΝΟΥ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΕΥΔΗΛΟΥ.ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΤΟΠ

ΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΗ 37 08 04Β - 026

11 08Α.

SOUTH AIGAIO SEA.

IKARIA

ISLAND.EVDILOS

PORT.NEW LIGHT

ESTABLISHED

SOUTH AIGAIO SEA. IKARIA

ISLAND. EVDILOS PORT.

MOLE HEAD NEW GREEN

LIGHT ESTABLISHED 37 08

04N- 026 11 08E

233/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΔΩΔΕΚΑΝΗ

ΣΑ.ΝΗΣΟΣ

ΚΩΣ.ΒΥΘΙΣΗ

ΞΥΛΙΝΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.Ν

ΗΣΟΣ ΚΩΣ.

ΒΥΘΙΣΗ 2 ΞΥΛΙΝΩΝ

ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΝΗΣΟΥ ΚΩ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.DODEKANISA.K

OS ISLAND.WOODEN

BOATS SUNK.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.DODEKANISA.KOS

ISLAND.SUNK OF 2 WOODEN

BOATS INSIDE

KOS PASSENGER PORT.

DANGER TO NAVIGATION.

260/2016 ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

NAVTEX ΑΠΟ

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ

ΣΤΑΘΜΟ.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ NAVTEX

ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ

ΣΤΑΘΜΟ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ.ΛΑΒ

ΑΤE ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤO

ΜΗΝΥΜΑ NAVTEX ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟ 141/16 ΠΟΥ

ΑΦΟΡA ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

A) 36-27,51Β 028-36,03Α

Β) 36-07,35Β 028-39,17Α

Γ) 35-50,02Β 028-32,89Α

Δ) 35-17,19Β 028-28,80Α

Ε) 34-43,79Β 028-08,51Α

Ζ) 34-01,44Β 026-51,33Α

Η) 33-46,51Β 026-52,74Α

ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ

ΣΤΑΘΜΟ.ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

ΤΟΝ IMO ΚΑΙ IHO

BROADCASTS

NAVTEX MESSAGE

BY UNAUTHORIZED

NAVTEX STATION.

BROADCASTS NAVTEX

MESSAGE BY UNAUTHORIZED

NAVTEX

STATION.ATTENTION TO ALL

MARINERS.BE ADVISED

THAT,NAVTEX MESSAGE

ΝUMBER 141/16 CONCERNING

UNDERWATER CABLE

OPERATIONS IN THE AREA

BETWEEN THE LINE JOINING

THE POINTS:

A) 36-27,51N 028-36,03E

B) 36-07,35N 028-39,17E

C) 35-50,02N 028-32,89E

D) 35-17,19N 028-28,80E

E) 34-43,79N 028-08,51E

F) 34-01,44N 026-51,33E

G) 33-46,51N 026-52,74E

IS PROMULGATED BY

UNAUTHORIZED

STATION.THE ONLY

AUTHORIZED NAVTEX

STATIONS APPROVED BY IMO

AND IHO ARE THE HELLENIC

NAVTEX STATIONS

ΣΤΑΘΜΟΙ NAVTEX

ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΛΗΜΝΟΣ[L],ΗΡΑΚΛΕΙΟ[

H] ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑ[K].ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ GMDSS ΓΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΛΙΑΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

NAVTEX.ΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ.

LIMNOS[L],IRAKLEIO[H] AND

KERKYRA[K] FOR GMDSS

APPLICATION AND FOR

BROADCASTING MSI AND

SAR INFORMATION

THROUGHOUT THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA.FOR

MORE INFORMATION YOU

ARE KINDLY REQUESTED TO

CONTACT JRCC PIRAEUS.

276/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΚΡΑ ΣΠΙΘΑ, ΝΗΣΙΔΑΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΑ

ΦΑΝΟΣ 35 23 06Β 026 10

24

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

KRITIKO SEA .

LIGHT UNLIT.

KRITIKO SEA. SPITHA POINT,

PAXIMADA LIGHT 35 23 06N

026 10 24E UNLIT

279/2016 ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.

ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΑΚΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

KRITI ISLAND.

AGIOS IOANNIS

KRITI ISLAND. AGIOS

IOANNIS POINT.

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΦΑΝΟΣ

"ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ".

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΦΑΝΟΣ "ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ":

35 20 30Β - 025 46 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

POINT. LIGHT "AG.

IOANNIS" UNLIT.

LIGHT "AG. IOANNIS":

35 20 30N - 025 46 24E

UNLIT.

305/2016 ΜΥΡΤΩΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ".

YEP/E1/B: Α0446/2016.

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ'.

ΤΗΝ 01 ,02 ,03 ,07 ,08 ,09

,10 ,15 ,16 ,21 ,23 ,24 ΜΑΡ.

16 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0600Ζ -

1300Ζ

ΤΗΝ 17 ΚΑΙ 22 ΜΑΡ 16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0600Ζ -

0945Ζ ΚΑΙ 1140Ζ - 1300Ζ

ΤΗΝ 28, 29, 30, 31 ΜΑΡ. 16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0500Ζ -

1200Ζ,

ΤΗΝ 04, 05, 06, 07, 11, 12,

13, 14, 18, 19, 20, 21, 25,

26, 27, 28, ΑΠΡ. 16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0500Ζ -

1200Ζ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

36 56 00Β - 023 29 00Α

36 42 00Β - 023 32 00Α

36 41 00Β - 023 48 00Α

36 47 00Β - 023 55 00Α

MYRTOO SEA .

ACTIVATION OF

"NISIDES KARAVIA"

FIRING PRACTICE

AREA.

MYRTOO SEA.

''NISIDES KARAVIA''

FIRING PRACTICE AREA.

ΟΝ 01 ,02 ,03 ,07 ,08 ,09 ,10 ,15

,16 ,21 ,23 ,24 ΜΑR. 16 0600Ζ -

1300Ζ,

ON 17 AND 22 ΜΑR. 16 0600Ζ -

0945Ζ AND 1140Z - 1300Z,

ON 28, 29, 30, 31 MAR 0500Z -

1200Z

ON 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14,

18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, APR.

16 DAILY 0500Ζ - 1200Ζ.

SHIPS AND AIRCRAFTS

FIRING EXERCISES IN THE

AREA BOUNDED:

36 56 00N - 023 29 00E

36 42 00N - 023 32 00E

36 41 00N - 023 48 00E

36 47 00N - 023 55 00E

311/2016 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

YEP/E1/B: Α402/2016

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ

CENTRAL AIGAIO

SEA . ACTIVATION

OF "KOSKINA"

CENTRAL AIGAIO

SEA.ACTIVATION OF

''KOSKINA''

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΚΟΣΚΙΝΑ".

ΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΚΟΣΚΙΝΑ".

ΣΤΙΣ 03, 08, 10, 15, 17, 22,

24 0500Ζ - 2200Ζ

ΚΑΙ ΤΗΝ 29, 31 0400Ζ -

2100Ζ ΜΑΡ. 2016

ΤΗΝ 05, 07, 12, 14, 19, 21,

26, 28, 0400Ζ - 2100Ζ ΑΠΡ.

16

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 22 20Β - 024 12 50Α

38 32 45Β - 024 14 50Α

38 32 45Β - 024 17 40Α

38 24 15Β - 024 17 40Α

FIRING PRACTICE

AREA.

FIRING PRACTICE AREA.

ON 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24

0500Ζ - 2200Ζ

AND 29, 31 0400Ζ - 2100Ζ

MAR. 2016

ON 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28,

0400Ζ - 2100Ζ APR. 16

FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED ΒΥ:

38 22 20N - 024 12 50E

38 32 45N - 024 14 50E

38 32 45N - 024 17 40E

38 24 15N - 024 17 40E

330/2016 ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

ΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣE

ΘΕΣΗ:

37 43 30Β - 024 09 12Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

AIGAIO

SEA.MAKRONISOS

ISLAND

ΕSTABLISHEMENT

OF FLOATING

STAGE.

AIGAIO SEA.MAKRONISOS

ISLAND ΕSTABLISHEMENT OF

FLOATING STAGE IN

POSITION:

37 43 30N - 024 09 12E

CAUTION ADVISED.

347/2016 NOTIOΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.

NOTIOΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΡΓΩΝ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

ΝΕΩΤΕΡΑΣ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΣ

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ,

SOUTH ΕVVOIKOS

GULF. KARISTOS

HARBOUR. WORKS

IN PROGRESS.

SOUTH ΕVVOIKOS GULF.

KARISTOS HARBOUR.

DREDGING OPERATIONS

FROM 10 MARCH 2016 UNTIL

FURTHER NOTICE.DURING

OPERATIONS HARBOUR WILL

REMAIN CLOSED FOR

NAVIGATION.VESSELS TO

CONTACT WITH KARISTOS

PORT AUTHORITY.

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ

ΜΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

383/2016 ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.

ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

Σ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ

ΑΚΤΕΣ.

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ

ΘΕΣΗ :

35 28 30Β - 024 09 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

KRITI ISLAND.

NORTH COAST.

LIGHTBUOY UNLIT.

KRITI ISLAND. NORTH COAST.

LIGHTBUOY :

35 28 30N - 024 09 00E

UNLIT.

386/2016 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 385/2016

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

SARONIKOS GULF.

PEIRAIAS HARBOUR.

RECONSTRUCTION

WORKS ΙΝ ΤΗΕ

NORTH MOLE HEAD.

CAUTION ADVISED.

NAVWARN 385/2016

CANCELLED

SARONIKOS GULF. PEIRAIAS

HARBOUR. RECONSTRUCTION

WORKS ΙΝ ΤΗΕ NORTH MOLE

HEAD.

CAUTION ADVISED.

388/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ - ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ

ΣΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΕΙΟ

.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΕΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ - ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ -

ΕΜΠΟΡΕΙΟ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ

ΚΙΤΡΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΑ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ

ΘΕΣΗ (WGS-84):

36 37 37Β - 027 49 37Α.

SOUTHEATS AIGAIO

- RODOS SEA. SYMH

ISLAND - EMPORIO.

NEW LIGHTBUOY

ESTABLISHED.

SOUTHEATS AIGAIO - RODOS

SEA. SYMH ISLAND -

EMPORIO.

NEW YELLOW FLASHING

LIGHTBUOY ESTABLISHED IN

POSITION

(WGS-84):

36 37 37N - 027 49 37E.

393/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑ

ΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΟΡΤΟ

NORTH AIGAIO

SEA.TORONAIOS

GULF.

LIGHT UNLIT.

NORTH AIGAIO

SEA.TORONAIOS GULF.

SOUTH END OF ENTRANCE OF

PORTO KOUFO HARBOUR.

GREEN LIGHT:

ΚΟΥΦΟ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

39 57 36Β 023 55 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

39 57 36N 023 55 00E

UNLIT

431/2016 ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.Ν.

ΜΕΓΙΣΤΗ.ΤΟΠΟΘΕΤ

ΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.Ν.ΜΕΓΙ

ΣΤΗ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α2

ΣΕ ΘΕΣΗ:

36 09 18Β - 029 36 18Α

KASTELORIZO

SEA.MEGISTI I.BUOY

ESTABLISHED.

KASTELORIZO SEA.MEGISTI

I.TYPE A2 BUOY

ESTABLISHED IN POSITION:

36 09 18N - 029 36 18E

435/2016 ΙΚΑΡΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ

ΦΟΥΡΝΟΙ.ΠΤΩΣΗ

ΒΡΑΧΟΥ.ΚΙΝΔΥΝΟ

Σ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ

ΦΟΥΡΝΟΙ.ΠΤΩΣΗ

ΒΡΑΧΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:

37 34 12Β - 026 28 18Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

IKARIO

SEA.FOURNOI

ISLAND.DANGEROU

S ROCK.

IKARIO SEA.FOURNOI

ISLAND.DANGEROUS ROCK IN

POSITION : 37 34 12N - 026 28

18E.

DANGER FOR NAVIGATION.

473/2016 ΝΗΣΟΣ

ΣΥΜΗ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ

Η ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

ΝΗΣΟΣ

ΣΥΜΗ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α2

ΣΕ ΘΕΣΗ:

36 37 28Β - 027 49 13Α

SYMH ISLAND.BUOY

ESTABLISHED.

SYMH ISLAND.TYPE A2 BUOY

ESTABLISHED IN POSITION:

36 37 28N - 027 49 13E

474/2016 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ.ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ.

ΦΑΝΟΣ:

37 46 18Β - 025 00 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

CENTRAL AIGAIO

SEA.ANDROS

ISLAND.LIGHT

UNLIT.

CENTRAL AIGAIO

SEA.ANDROS ISLAND.AGIOS

KOSMAS POINT.

LIGHT:

37 46 18N - 025 00 00E

UNLIT.

483/2016 ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.

ΑΚΡΑ ΚΑΣΤΡΙ.

ΦΑΝΟΣ ΓΑΥΡΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΑ

ΚΑΣΤΡΙ

ΦΑΝΟΣ "ΓΑΥΡΙΟ" :

37 52 36Β - 24 43 36A

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ANDROS ISLAND.

KASTRI POINT.

LIGHT UNLIT.

ANDROS ISLAND. KASTRI

POINT

LIGHT "GAVRIO":

37 52 36N - 024 43 36E

UNLIT

485/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ.ΔΙΑΥΛΟΣ NORTH NORTH IONIO.IGOUMENITSA

ΙΟΝΙΟ.ΔΙΑΥΛΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΩΝ

ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

(WGS-84).

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '1':

39 30 05Β - 020 12 03Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '2':

39 30 10Β - 020 12 05Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '3':

39 30 01Β - 020 12 28Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '4':

39 30 07Β - 020 12 30Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '5':

39 29 57Β - 020 12 55Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '6':

39 30 02Β - 020 12 56Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '7':

39 29 53Β - 020 13 22Α

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ '8':

39 29 58Β - 020 13 23Α

IONIO.IGOUMENITS

A CHANNEL.

LIGHT BUOYS

ESTABLISHED IN

NEW POSITIONS.

CHANNEL.

LIGHT BUOYS ESTABLISHED

IN NEW POSITIONS.(WGS-84)

IGOUMENITSA '1':

39 30 05N - 020 12 03E

IGOUMENITSA '2':

39 30 10N - 020 12 05E

IGOUMENITSA '3':

39 30 01N - 020 12 28E

IGOUMENITSA '4':

39 30 07N - 020 12 30E

IGOUMENITSA '5':

39 29 57N - 020 12 55E

IGOUMENITSA '6':

39 30 02N - 020 12 56E

IGOUMENITSA '7':

39 29 53N - 020 13 22E

IGOUMENITSA '8':

39 29 58N - 020 13 23E

511/2016 ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤ

ΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝ

ΗΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ

ΑΣ.

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

ΣΕ ΘΕΣΗ:

39 07 08Β - 022 57 32Α

PAGASITIKOS

BAY.FISHFARM

LIGHTBUOY

ESTABLISHED.

PAGASITIKOS BAY.FISHFARM

LIGHTBUOY ESTABLISHED.

IN POSITION:

39 07 08Ν - 022 57 32Ε

514/2016 ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΝΕΑ

ΣΤΥΡΑ ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΝΕΑ

ΣΤΥΡΑ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ:

38 10 48Β - 024 12 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH EVOΪKOS

GULF.PIER HEAD

LIGHT UNLIT.

SOUTH EVOΪKOS GULF.

PIER HEAD.GREEN LIGHT:

38 10 48N - 024 12 24E

UNLIT.

537/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΩΣ.ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΩΤΑ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2016 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ

ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΚΑΙ ΩΡΕΣ 0400Ζ ΕΩΣ

1700Ζ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ (WGS 84):

36 54 09B 027 12 53A

36 54 09B 027 12 54A

36 53 30B 027 13 04Α

36 53 30B 027 13 03A

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 1

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA. KOS ISLAND.

UNDERWATER

OPERATIONS.

SOUTHEAST AIGAIO SEA. KOS

ISLAND. UNDERWATER

OPERATIONS IN PROGRESS

FROM 15 APRIL 16 UNTIL

FURTHER NOTICE DAILY

(MONDAY - SUNDAY) FROM

0400Z TILL 1700Z IN AREA

BOUNDED BY (WGS 84):

36 54 09N 027 12 53E

36 54 09N 027 12 54E

36 53 30N 027 13 04E

36 53 30N 027 13 03E

ANCHORING PROHIBITED FOR

ALL VESSELS 1 NAUTICAL

MILE AROUND WORKING

AREA.

546/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ.

ΦΑΝΟΣ ΣΕΡΠΑ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ

ΥΦΑΛΟΥ

ΣΕΡΠΑ.ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ

''ΣΕΡΠΑ'':

39 46 18Β - 019 57 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTH IONIO

SEA.KERKYRA

ISLAND.

SERPA LIGHT UNLIT.

NORTH IONIO SEA.KERKYRA

ISLAND.

EAST END OF SERPA

BANK.WHITE LIGHT ''SERPA'':

39 46 18N - 019 57 36E

UNLIT

548/2016 BOΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ BOΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝORTHWEST NORTHWEST AIGAIO

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΑΚΡΑ

ΠΑΛΙΟΥΡΙ.

ΦΑΝΟΣ:

39 55 00Β - 023 45 00Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

AIGAIO SEA.

TORONAIOS GULF.

LIGHT UNLIT.

SEA.TORONAIOS GULF.

PALIOURI POINT.

LIGHT:

39 55 00N - 023 45 00E

UNLIT.

552/2016 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ

Ο ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΧΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ

ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:

38 23 12Β - 026 08 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTHEASTERN

AIGAIO SEA. CHIOS

ISLAND.

LIGHT UNLIT.

NORTHEASTERN AIGAIO SEA.

CHIOS ISLAND. WEST MOLE

HEAD OF CHIOS MARINA.

RED LIGHT:

38 23 12N - 026 08 24E

UNLIT.

553/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΑΣΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΑΚΡΑ ΑΥΛΑΚΙ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΑΣΟΣ.ΑΚΡΑ ΑΥΛΑΚΙ.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:

35 20 54Β - 26 50 54Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.KASOS ISLAND.

AVLAKI POINT

LIGHT UNLIT.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.KASOS ISLAND.AVLAKI

POINT.

WHITE LIGHT:

35 20 54N - 26 50 54E

UNLIT.

564/2016 ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

ΛΙΜΕΝΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.ΦΑΝ

ΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΦΑΝΟΣ:

37 01 18Β - 022 07 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH IONIO

SEA.MESSINIAKOS

GULF.EAST

BREAKWATER

HEAD KALAMATA

HARBOUR.LIGHT

UNLIT.

SOUTH IONIO

SEA.MESSINIAKOS

GULF.EAST BREAKWATER

HEAD KALAMATA HARBOUR.

LIGHT:

37 01 18N - 022 07 18E

UNLIT.

568/2016 ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΑΒΔΗΡΑ.

VISTONIKOS GULF.

AVDIRA PORT. RED

VISTONIKOS GULF. AVDIRA

PORT. RED LIGHT

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ

ΑΒΔΗΡΑ. EΡΥΘΡΟΣ

ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ

40 55 54Β - 024 58 12Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

LIGHT UNRELIABLE 40 55 54N - 024 58 12E

UNRELIABLE

569/2016 ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΑΝΟΣ.

40 55 48Β - 024 58 12Α

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

VISTONIKOS GULF.

ABDHRA

PORT.GREEN LIGHT

UNRELIABLE

VISTONIKOS GULF. AVDHRA

PORT. GREEN LIGHT :

40 55 48N - 024 58 12E

UNRELIABLE

578/2016 ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ.

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΝΗΣΙ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ.

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΝΗΣΙ.

ΦΑΝΟΣ:

39 09 42Β - 023 29 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SKIATHOS

ISLAND.DASKALONI

SI ISLET. LIGHT

UNLIT.

SKIATHOS ISLAND.

DASKALONISI ISLET.

LIGHT:

39 09 42N - 023 29 42E

UNLIT.

581/2016 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ,ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΕΛΥΣΗΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΠΑΤΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30

ΣΕΠT 16 ΛΟΓΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

38 13 38Β - 021 42 37Α

38 13 29Β - 021 43 15Α

38 13 06Β - 021 43 11Α

38 13 12Β - 021 42 37Α

38 13 22Β - 021 42 30Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

PATRAIKOS GULF

SOUTH ENTRANCE

OF NEW PATRAS

HARBOUR CLOSED

FOR ALL VESSELS

PATRAIKOS GULF SOUTH

ENTRANCE OF NEW PATRAS

HARBOUR CLOSED FOR ALL

VESSELS DUE TO

CONSTRUCTION WORKS

UNTIL 30 SEPT 16 WITHIN THE

AREA JOINING THE POINTS

38 13 38N - 021 42 37E

38 13 29N - 021 43 15E

38 13 06N - 021 43 11E

38 13 12N - 021 42 37E

38 13 22N - 021 42 30E

CAUTION ADVISED

595/2016 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ YEP/E1/B: Α0897/2016 CENTRAL AIGAIO CENTRAL AIGAIO

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΚΟΣΚΙΝΑ".

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ

ΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΚΟΣΚΙΝΑ".

ΣΤΙΣ 05, 10, 12, 17, 19, 24,

26, 31 ΜΑΪΟΥ 16

ΚΑΙ ΤΗΝ 02, 07, 09, 14, 16,

21, 23, 28, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 16

0400Ζ - 2100Ζ,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

38 22 20Β - 024 12 50Α

38 32 45Β - 024 14 50Α

38 32 45Β - 024 17 40Α

38 24 15Β - 024 17 40Α

SEA . ACTIVATION

OF "KOSKINA"

FIRING PRACTICE

AREA.

SEA.ACTIVATION OF

''KOSKINA''

FIRING PRACTICE AREA.

ON 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

MAY 16

AND 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28,

30 JUNE 16 0400Ζ - 2100Ζ,

FIRING EXERCISES

IN THE AREA BOUNDED ΒΥ:

38 22 20N - 024 12 50E

38 32 45N - 024 14 50E

38 32 45N - 024 17 40E

38 24 15N - 024 17 40E

596/2016 ΜΥΡΤΩΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

"ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ".

YEP/E1/B: Α0915/2016.

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ'.

ΤΗΝ 04, 05, 09, 10, 11, 12,

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,

26, 30, 31 ΜΑΪΟΥ 16

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0500Ζ -

1200Ζ ΚΑΙ ΤΗΝ 01, 02, 06,

07, 08, 09, 13, 14, 15, 16,

21, 22, 23, 27, 28, 29, 30

ΙΟΥΝΙΟΥ 16,

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 0500Ζ -

1200Ζ,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

MYRTOO SEA .

ACTIVATION OF

"NISIDES KARAVIA"

FIRING PRACTICE

AREA.

MYRTOO SEA.

''NISIDES KARAVIA''

FIRING PRACTICE AREA.

ON 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17,

18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 ΜAY

16 DAILY 0500Ζ - 1200Ζ AND

01, 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15,

16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 JUNE

16, DAILY 0500Ζ - 1200Ζ,

SHIPS AND AIRCRAFTS

FIRING EXERCISES IN THE

AREA BOUNDED:

36 56 00N - 023 29 00E

36 42 00N - 023 32 00E

36 41 00N - 023 48 00E

36 47 00N - 023 55 00E

36 56 00Β - 023 29 00Α

36 42 00Β - 023 32 00Α

36 41 00Β - 023 48 00Α

36 47 00Β - 023 55 00Α

599/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ.ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

ΚΟΦΙΝΑΣ.

ΦΑΝΟΣ:

37 38 06Β - 026 10 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.IKARIA

ISLAND.LIGHT

UNLIT.

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.IKARIA ISLAND.KOFINAS

ISLET.

LIGHT:

37 38 06N - 026 10 42E

UNLIT.

601/2016 NOTIOΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ

ΦΟΥΝΤΙ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NOTIOΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. NΟΤΙΑ ΑΚΡΑ

ΝΗΣΙΔΑΣ

ΦΟΥΝΤΙ.ΛΕΥΚΟΣ

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΦΑΝΟΣ:

38 01 48Β - 024 14 54Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH EVVOIKOS

GULF. FOUNTI

ISLET. LIGHT UNLIT.

SOUTH EVVOIKOS GULF.

SOUTH POINT OF FOUNTI

ISLET.WHITE FLASHING

LIGHT:

38 01 48N - 024 14 54E

UNLIT.

604/2016 ΝΗΣΟΙ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ.ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΗΣΟΙ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ.ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.

ΚΕΦΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ

37 34 18Β - 025 06 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

KYKLADES

ISLANDS.TINOS

ISLAND LIGHT

UNLIT.

KYKLADES ISLANDS.TINOS

ISLAND.

INNER BREAK WATER HEAD

37 34 18N - 025 06 42E

UNLIT.

609/2016 BΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

BΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:

38 56 00Β - 020 43 42Α

ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΚΑΙ

NORTH IONIO SEA.

AMVRAKIKOS GULF.

PREVEZA CHANNEL.

LIGHTBUOY OFF

STATION AND

REMOVED.

NORTH IONIO SEA.

AMVRAKIKOS GULF.

PREVEZA CHANNEL. 1ST

STARBOARDSIDE GREEN

LIGHTBUOY:

38 56 00N - 020 43 00E

OFF STATION AND REMOVED.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ.

610/2016 ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ.ΛΑΚΩΝΙ

ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ.ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΑΠΟ 09 ΜΑΙΟΥ 16 ΕΩΣ

ΝΕΟΤΕΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ

36 31 12Β - 022 58 30Α

36 31 11Β - 022 58 29Α

36 30 36Β - 022 58 24Α

ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KYTHIRA

SEA.LAKONIKOS

GULF.CABLE

LAYING

OPERATIONS.

KYTHIRA SEA.LAKONIKOS

GULF.CABLE LAYING

OPERATIONS.FROM 09 MAY 16

UNTIL FURTHER NOTICE

IN SEA AREA BOUNDED BY

36 31 12N - 022 58 30E

36 31 11N - 022 58 29E

36 30 36N - 022 58 24E

WIDE BERTH REQUESTED

612/2016 ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ.

ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ.

ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ

ΠΛΟΙΟ ΑTALANTI

ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΣΚΑΦH ARGO KAI

ANTEOS .

ΑΠΟ ΤΙΣ 09 ΜΑΙΟΥ 16

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

37 07 30Β - 025 15 06Α

37 08 30Β - 025 14 48Α

37 14 06Β - 025 10 12Α

37 26 12Β - 025 06 06Α

37 26 12Β - 024 59 00Α

SOUTH AIGAIO

SEA.BETWEEN

SYROS-PAROS ISL.

CABLE LAYING

OPERATIONS.

SOUTH AIGAIO SEA.BETWEEN

SYROS-PAROS ISL. CABLE

LAYING OPERATIONS

BY C/S ATALANTI,

SUPPORTED BY VESSELS

ARGO AND ANTEOS

FROM 09 MAY 16

IN VICINITY OF THE LINE

JOINING THE POINTS:

37 07 30N - 025 15 06E

37 08 30N - 025 14 48E

37 14 06N - 025 10 12E

37 26 12N - 025 06 06E

37 26 12N - 024 59 00E

37 25 30N - 024 57 06E

1 NM BERTH REQUESTED

37 25 30Β - 024 57 06Α

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΝΜ

613/2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΥΡΟΣ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΥΡΟΣ.

ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ

ΝΗΣΙΔΑΣ ΨΑΘΟΝΗΣΙ

ΦΑΝΟΣ:

37 23 18Β - 024 51 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTH AIGAIO

SEA.SYROS ISLAND.

LIGHT UNLIT.

SOUTH AIGAIO SEA.SYROS

ISLAND.

ON SUMMIT OF PSATHONISI

ISLET

LIGHT:

37 23 18N - 024 51 42E

UNLIT

615/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.

ΦΑΝΟΣ ΚΩΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΩΣ.ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

36 54 00Β - 027 17 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

SOUTHEASTERN

AIGAIO SEA. KOS

ISLAND.

KOS LIGHT UNLIT.

SOUTHEASTERN AIGAIO SEA.

KOS ISLAND. SOUTHEAST

PIER HEAD KOS HARBOUR.

GREEN LIGHT:

36 54 00N - 027 17 18E

UNLIT.

616/2016 ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ.ΜΕΣΣΗΝ

ΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ,ΑΛΙ

ΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΥΘΗΡΩΝ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΚ

ΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ

ΌΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ.

ΑΠΟ 09 ΜΑΙ ΕΩΣ 27 ΟΚΤ

16

Α) ΚΆΘΕ

ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤ

Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ 0330 UTC ΕΩΣ 1400

UTC

KITHIRA

SEA.MESSINIAKOS

GULF.NAVIGATION,

FISHING AND

ANCHORAGE

PROHIBITED FOR

ALL VESSELS.

KITHIRA SEA.MESSINIAKOS

GULF.NAVIGATION, FISHING

AND ANCHORAGE

PROHIBITED FOR ALL

VESSELS.

FROM 09 MAY TO 27 OCT 16

A) EVERY TUESDAY,

WEDNESDAY, THURSDAY

AND FRIDAY

FROM 0330 UTC TO 1400 UTC

B) EVERY THURSDAY

FROM 1700 UTC TO 2200 UTC

IN AREA BOUNDED BY:

37 01 05N - 022 02 04E

Β) ΚΆΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ 1700 UTC ΕΩΣ 2200

UTC

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ

37 01 05Β - 022 02 04Α

36 59 00Β - 022 02 04Α

37 01 05Β - 022 05 00Α

36 59 00Β - 022 05 00Α

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

36 59 00N - 022 02 04E

37 01 05N - 022 05 00E

36 59 00N - 022 05 00E

CAUTION ADVISED

619/2016 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.

ΝΗΣΙΔΑ ΔΥΣΒΑΤΟ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ

ΤΗΝΟΣ.

ΝΗΣΙΔΑ ΔΥΣΒΑΤΟ.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 40 24Β - 024 58 06Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CENTRAL AIGAIO

SEA. TINOS ISLAND.

DYSVATO ISLET.

LIGHT UNLIT.

CENTRAL AIGAIO SEA. TINOS

ISLAND

DYSVATO ISLET. WHITE

LIGHT:

37 40 24N - 024 58 06E

UNLIT.

627/2016 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ.ΒΟΡΕΙΟ

ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΡΜΟΥ

ΑΓΝΩΝΤΑΣ.ΕΡΥΘΡΟΣ

ΦΑΝΟΣ:

39 05 06Β - 023 42 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

NORTH AIGAIO

SEA.SKOPELOS

ISLAND.LIGHT

UNLIT.

NORTH AIGAIO

SEA.SKOPELOS

ISLAND.NORTH END OF

ENTRANCE AGNONTAS BAY.

RED LIGHT:

39 05 06N - 023 42 24E

UNLIT.

629/2016 ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:

37 48 24Β - 026 42 44Α

SAMOS ISLAND.

UNDERWATER PIPE

LAYING

OPERATION.

SAMOS ISLAND.

UNDERWATER PIPE LAYING

OPERATION IN PROGRESS

UNTIL FURTHER NOTICE

BETWEEN THE POINTS:

37 48 24N - 026 42 44E

37 48 16N - 026 42 55E

WIDE BERTH REQUESTED.

37 48 16Β - 026 42 55Α

ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

630/2016 ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΑΚΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

ΑΚΡΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ.

ΦΑΝΟΣ:

37 33 48Β - 022 47 36Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ARGOLIKOS

GULF.NAFPLIO BAY.

PANAGITSA POINT.

LIGHT UNLIT.

ARGOLIKOS GULF. NAFPLIO

BAY.

PANAGITSA POINT. LIGHT:

37 33 48N - 022 47 36E

UNLIT.

634/2016 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΕΠΕΚΤΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ

'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

ΥΕΠ/Ε1/Β: Α1023/16.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'

160400Z - 160500Z ΜΑΙΟΥ

16

161300Z - 170500Z ΜΑΙΟΥ

16

171300Z - 180500Z ΜΑΙΟΥ

16

181300Z - 190500Z ΜΑΙΟΥ

16

191300Ζ - 200300Ζ

ΜΑΙΟΥ 16

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

37 47 00Β - 023 17 00Α

37 52 00Β - 023 22 00Α

37 50 00Β - 023 26 00Α

37 44 00Β - 023 22 00Α

SARONIKOS GULF.

'PLATEIA' FIRING

PRACTICE

AREA.EXTENSION

OF ACTIVATION.

SARONIKOS GULF. 'PLATEIA'

FIRING PRACTICE

AREA.EXTENSION OF

ACTIVATION.

160400Z - 160500Z MAY 16

161300Z - 170500Z MAY 16

171300Z - 180500Z MAY 16

181300Z - 190500Z MAY 16

191300Ζ - 200300Ζ MAY 16

SHIPS FIRING EXERCISES IN

AREA:

37 47 00Ν - 023 17 00Ε

37 52 00Ν - 023 22 00Ε

37 50 00Ν - 023 26 00Ε

37 44 00Ν - 023 22 00Ε

637/2016 ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ.ΦΑ

ΝΟΣ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ

ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΔ ΑΚΡΑ

ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ

SOUTH KRITIKO

SEA.GAYDOPOYLA

ISLAND. LIGHT

GAYDOPOYLA

SOUTH KRITIKO SEA.NW

POINT OF ISLAND

GAYDOPOYLA

WHITE LIGHT GAVDOPOULA:

ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ:

34 56 18Β - 023 59 24Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

UNLIT. 34 56 18N - 023 59 24 UNLIT.

639/2016 ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.

ΟΡΜΟΣ ΑΛΙΝΤΑ.

ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ. ΟΡΜΟΣ

ΑΛΙΝΤΑ.

ΦΑΝΟΣ :

37 09 42Β - 026 51 18Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

LEROS ISLAND.

ALINTA BAY. LIGHT

UNLIT.

LEROS ISLAND. ALINTA BAY.

LIGHT :

37 09 42N - 026 51 18E

UNLIT.

640/2016 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΚΟ.ΕΠΙΣΤΗΜ

ΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΌ ΤΟ ''R/V

MINERVA

UNO''.ΤΗΡΕΙΤΑΙ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΌ ΤΟ '''R/V MINERVA

UNO''

ΣΤA ΣΗΜΕΙΑ:

35 18 54Β - 021 23 54Α

35 13 48Β - 021 28 24Α

34 57 18Β - 022 02 00Α

35 03 18Β - 022 04 06Α

35 16 36Β - 021 41 24Α

36 34 00Β - 021 07 12Α

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

SOUTHWEAST

KRITIKO.

SCIENTIFIC

RESEARCH BY ''R/V

MINERVA UNO''.

WIDE BERTH

REQUESTED.

SOUTHWEAST KRITIKO.

SCIENTIFIC RESEARCH

BY ''R/V MINERVA UNO''

IN THE POINTS:

35 18 54N - 021 23 54E

35 13 48N - 021 28 24E

34 57 18N - 022 02 00E

35 03 18N - 022 04 06E

35 16 36N - 021 41 24E

36 34 00N - 021 07 12E

WIDE BERTH REQUESTED.

643/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΑΜΟΣ.ΦΑΝΟΣ

ΚΟΚΚΑΡΙ ΕΚΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΣΑΜΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ

ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙ

37 46 54Β - 026 53 42Α

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.SAMOS

ISLAND.KOKKARI

LIGHT UNLIT

SOUTHEAST AIGAIO

SEA.SAMOS ISLAND.

KOKKARI FISHING HARBOUR

MOLE HEAD LIGHT

37 46 54N - 026 53 42E

UNLIT

644/2016 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΙΓΑΙΟ.ΘΑΛΑΣΣΑ

ΡΟΔΟΥ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

SOUTH EAST AIGAIO

SEA.RODOS

SEA.SCIENTIFIC

RESEARCH R/V

SOUTH EAST AIGAIO

SEA.RODOS SEA.

SCIENTIFIC RESEARCH BY R/V

'ALKYOΝ'

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ

Π/EE ΑΛΚΥΩΝ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ Π/EE

ΑΛΚΥΩΝ.

ΑΠΟ 18 ΜΕΧΡΙ 20

ΜΑΪΟΥ 16

ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

36 29 30Β - 028 13 12Α

36 25 48Β - 028 15 12Α

36 26 48Β - 028 09 54Α

ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

'ALKYOΝ'. FROM 18 TO 20 MAY 16

IN THE POSITIONS:

36 29 30N - 028 13 12E

36 25 48N - 028 15 12E

36 26 48N - 028 09 54E

WIDE BERTH REQUESTED

645/2016 ΚΡΗΤΙΚΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ.ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ .

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ

ΣΟΥΔΑΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

181500Ζ ΕΩΣ 190300Ζ

ΜΑΙΟΥ 16 ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ:

024 04 24Α - 024 08 00Α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

KRITIKO SEA. KRITI

ISLAND.SOUDA

BAY. SCIENTIFIC

MEASUREMENTS.

KRITIKO SEA. KRITI ISLAND.

SOUDA BAY. SCIENTIFIC

MEASUREMENTS FROM

181500Ζ TO 190300Ζ MAY 16

IN AREA BETWEEN

MERIDIANS:

024 04 24E - 024 08 00Ε

NAVIGATION, FISHING AND

ANCHORING PROHIBITED

CAUTION ADVISED.

646/2016 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ.ΤΟΠΟΘΕΤ

ΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 22

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ.

6 ΕΡΥΘΡΕΣ

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΤΟ

SARONIKOS GULF.

PEIRAIAS

HARBOUR.ESTABLIS

ED TEMPORARY

RED LIGHT.

SARONIKOS GULF. PEIRAIAS

HARBOUR.ESTABLISED

TEMPORARY RED LIGHT 22

METERS EAST FROM

ENTRANCE HARBOUR.

RED FLASHING 6 PER

MINUTE.RANGE 3 NAUTICAL

MILES.

641/2016

642/2016

ΛΕΠΤΟ.ΕΜΒΕΛΙΑ 3

ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.