«15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στις AxSPA. Επιτεύγματα...

of 64 /64
«15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στις ΑξΣπA. Επιτεύγματα και ανεκπλήρωτες ανάγκες» Δήμος Κ. Πατρίκος Δντης Ρευματολόγος Νοσοκομείο Metropolitan Βόλος 2/6/18

Embed Size (px)

Transcript of «15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στις AxSPA. Επιτεύγματα...

 • «15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στις ΑξΣπA. Επιτεύγματα και ανεκπλήρωτες ανάγκες»

  Δήμος Κ. Πατρίκος

  Δντης Ρευματολόγος

  Νοσοκομείο Metropolitan

  Βόλος 2/6/18

 • Σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest

  Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία:

  Abbvie, Amgen, Angelini Pharma, Vianex, Enorasis, Lilly, Jannsen, Menarini, MSD, Novartis, Pfizer, Genesis,

  RAFARM,UCB

  Για την παρούσα τιμητική αμοιβή: Καμιά

 • Εκπαίδευση,

  Άσκηση,

  φυσικοθεραπεία,

  Αποκατάσταση,

  ενώσεις ασθενών,

  Ομάδες

  αυτοβοήθειας

  ΜΣΑΦ

  Περιφερική

  νόσος Αξονική

  νόσος

  Σουλφασαλαζίνη

  Α

  ν

  α

  λ

  γ

  η

  τ

  ι

  κ

  ά Τοπικά κορτικοειδή

  Χ

  ε

  ι

  ρ

  ο

  υ

  ρ

  γ

  ε

  ί

  ο

  ο

  Διαχείριση ασθενών με ΑξΣπΑ* πριν 15 έτη

  Μεθοτρεξάτη

  Lefl., Cyclosp-A

  *ΑξΣπΑ: Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

 • Υπερέκφραση (TNF) mRNA σε ιερολαγόνιες ασθενών με ΑΣ*

  Ανάλυση με in situ υβριδισμό

  αποκάλυψε παρουσία μεγάλων

  ποσοτήτων TNF mRNA, σε περιοχές

  οστικής ανακατασκευής σε ασθενείς

  με ΑΣ. Braun J A&R 1995 499-505 *ΑΣ: Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα

 • Χορήγηση αντι TNFa σε ΑΣ

  Brandt J.A& Vol. 43, No. 6, June 2000, pp 1346–1352

  0

  5

  10

  15

  20

  0 4 12

  15,5

  6 6

  Διά

  μεσ

  η C

  RP

  mg/l

  Εβδομάδες

  Εγχύσεις

  ΑΦΟ*

  0

  5

  10

  15

  20

  BASDAI BASFI BASMI VAS πόνου

  ΣΣ

  ΤΚΕ

  6,5 5,3

  3

  7,8

  32

  1,9 2,3 1 2

  15

  2,4 2,4 1,5

  2,5

  15

  Όλες οι μεταβολές ΣΣ p

 • Braun J. Lancet 2002; 359: 1187–93

  Χορήγηση αντι TNFa σε ΑΣ

 • Adalimumab

  Etanercept

  Golimumab

  Infliximab

  Certolizumab

  receptor

  Αναφοράς Βιοομοειδή

  Διατιθέμενες θεραπευτικές επιλογές TNFa i βιολογικών στις ΣπΑ

  *ΣπΑ: Σπονδυλαρθρίτιδα

 • Αναστολείς TNF στη θεραπεία της ΑΣ

  1. van der Heijde D. A&R. 2005;52:582-591. 2. Davis J. ARD. 2005;64:1557-1562. 3. van der Heijde D. A&R. 2006;54:2136-2146. 4. Inman RD. A&R. 2008;58:3402-3412.

  5. Landewé R. ARD. 2014;73:39-47.

  Απάντηση ASAS40 μετά 24 Εβδομάδες*

  *Ανεξάρτητες μελέτες, όχι άμεση σύγκριση. †50 mg Q4W. ‡400 mg Q4W.

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  Απ

  άντη

  ση

  AS

  AS

  40

  (%)

  47

  12

  45

  14

  39

  13

  44

  15

  49

  18

 • Αναστολείς TNF στη θεραπεία της ΑΣχΑΕ

  35 41

  60

  48

  17 14

  23

  16

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Απάντηση ASAS40 μετά τις 12 (16#) Εβδομάδες*

  *Ανεξάρτητες μελέτες, όχι άμεση σύγκριση.

  ΕΤΝ ΕΙΚ ADA ΕΙΚ GLM ΕΙΚ CMZ ΕΙΚ

  #

  # #

  # # 200mg/2 εβδομάδες

  Ασθενείς με αυξημένη CRP ή και ενεργό ιερολαγονίτιδα στην MRI στην έναρξη

  Dougados M A&R 2014 66 2091-102

  Sieper J ARD 2013 72 815-22

  Sieper J A&R 2015

  Landewe R ARD 2014 73 39-47 *ΑΣχΑΕ: Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα

 • ΑΣ μερική ύφεση : αποτελεσματικότητα αντι TNFis

  Μερική ύφεση στους 6 μήνες θεραπείας

  6% 6% 6% 4% 4%

  26%

  22% 20%

  25%

  22%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Golimumab Adalimumab Etanercept Certolizumab Infliximab

  Εικονικό

  Μελέτες έγκρισης αντι-TNF παραγόντων

  Van der Heijde. Arthritis Rheum 2006;54:2136-2146; Inman RD. 2008 Arthritis Rheum, 58(11):3402-3412;

  Davis . Arthritis & Rheum 2003; 48: 3230-3236; Braun J . Lancet 2002; 359: 1187–93

 • 112,5

  156

  253,5

  68 62

  235

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  Post Gd DTPA STIR T1

  INFX: Μεταβολή ευρημάτων MRI

  Έναρξη 3 μήνες

  95 101

  171

  79,5

  122

  231,5

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  Post Gd DTPA STIR T1

  ΕΙΚΟΝΙΚΟ: Μεταβολή ευρημάτων MRI

  Έναρξη 3 μήνες

  Απεικόνιση: Αποτελεσματικότητα αντι TNF

  Braun J. A&R Vol. 48, No. 4, April 2003, pp 1126–1136

 • Ακτινολογική εξέλιξη σε ΑΣ μετά 2ετία με anti-TNF

  0,9

  0,9

  0,8

  0 0,5 1 1,5

  mSASSS change

  Adalimumab3

  OASIS (όλοι)

  OASIS (αντίστοιχοι)

  n.s.

  1,27

  0,95

  0,91

  0 0,5 1 1,5

  mSASSS change

  Etanercept1

  OASIS (όλοι)

  OASIS (αντίστοιχοι)

  n.s.

  1,2

  1

  0,9

  0 0,5 1 1,5

  mSASSS change

  Infliximab2

  OASIS (όλοι)

  OASIS (αντίστοιχοι)

  n.s.

  Τα χαρακτηριστικά στην έναρξη για τους αντι TNF και OASIS (αντίστοιχοι) συγκρίσιμα

  1van der Heijde et al. Arthritis Rheum 2008; 58: 1324-1331 2 van der Heijde et al. Arthritis Rheum 2008; 58: 3063-3070 3van der Heijde et al. ACR 2008 Abstract 670

  Τουλάχιστον βραχυχρόνια

  οι αντι TNF δεν αναστέλλουν

  την ακτινολογική εξέλιξη

 • 13,0

  15,0

  17,0

  19,0

  21,0

  23,0

  25,0

  27,0

  BL 2y 4y 6y 8y

  aTNF

  Hc

  13.2±17.6

  19.3±21.9 18.2±14.1

  20.9±17.6

  25.9±17.8

  20.2±21.4

  14.2±13.8

  aTNF

  (n=34)

  Herne Cohort

  (NSAIDs, n=22)

  *p=0.51 *p=0.029

  Baraliakos X . Ann Rheum Dis 2014

  18.5±15.7

  17.8±20.0 17.7±20.3

  Ακτινολογική εξέλιξη στην ΑΣ μετά 8 έτη θεραπείας με anti-TNF

  Μεταβολή mSASSS

  Έναρξη 2 4 6 8

 • Ποιες βλάβες MRI σχετίζονται με την εμφάνιση συνδεσμόφυτων?

  Baraliakos X ARD 2014 73 1819-25

 • Η πρώιμη αναστολή του TNFa ίσως αναστέλλει την εξέλιξη της αρθρικής καταστροφής στην ΑΣ

  Haroon N. A&R 2013 65 2645-2654

  Συμπέρασμα. Η θεραπεία με TNF αναστολείς φαίνεται να μειώνει την ακτινολογική εξέλιξη σε

  ασθενείς με ΑΣ, ιδιαίτερα όταν ξεκινά νωρίς και υπάρχει μακροχρόνια παρακολούθηση

  60%

  20%

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  0 0 20 40 60 80 100

  Ρυθμ

  ός

  εξέλ

  ιξη

  ς m

  SA

  SS

  S

  TNFi νωρίς*

  TNFi αργά†

  Συνολική πιθανότητα (%)

  *Θεραπεία έως 10 έτη από την εισβολή των συμπτωμάτων. † Θεραπεία μετά 10 έτη από την εισβολή.

  Καθυστέρηση στην έναρξη anti TNF a (έτη)

  Μέσ

  ος

  ρυθμ

  ός

  εξέλ

  ιξη

  ς m

  SA

  SS

  S

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  0 6 12 24 36 48 54 108 114 120 124 132 144 150 156 204 224 312 364 416

  % Α

  σθεν

  είς

  BASDAI 50

  ASAS 40

  ASAS 5/6

  Μακροχρόνια κλινική αποτελεσματικότητα αντι-TNF στην ΑΣ. Αποτελέσματα 8 χρόνων

  Infliximab

  Braun J. Lancet 2002;359:1187-93

  Braun J. Ann Rheum Dis 2008;67:340-5

  Baraliakos X. Rheumatology (Oxford) 2011;50:1690-9

  N= 69 54 43 33

  N = Ασθενείς σε θεραπεία

  Εβδ

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  BASDAI BASFI BASMI PGA CRP

  6,4 5,9

  4

  7

  2,9 2,4

  2,9 2,7 2,9

  0,6

  2,5

  3,5 3,9

  2,9

  0,4

  Έναρξη 2 έτη 8 έτη

  Baraliakos X. RMD Open 2016;2:e000272

  Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα αντι-TNF στην ΑΣ.

  Baraliakos Χ. Arthritis Research & Therapy 2013, 15:R67

  Infliximab Etanercept

 • Ποιότητα ζωής με αντι TNFa σε ΑξΣπΑ

  -6

  -5

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1η εβδ 24η εβδ

  -0,97

  -1,7

  -2,31

  -5,13

  -1,9

  -5,1

  ASQoL

  Εικονικό 200 mg/2εβδ 400μγ/4 εβδ

  Sieper J. Arthritis Care & Research Vol. 67, No. 10, October 2015, pp 1475–1480

 • Εναρξη όλοι

  Εικονικό 24η

  CZP όλοι

  Υγιείς

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  PF RP BP GH V SF RE MH

  Μεταβολή δείκτη SF-36

  Εναρξη όλοι Εικονικό 24η CZP όλοι Υγιείς

  Sieper J. Arthritis Care & Research Vol. 67, No. 10, October 2015, pp 1475–1480

  Ποιότητα ζωής με αντι TNFa σε ΑξΣπΑ

 • Παραγωγικότητα

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Absenteeism Presenteeism Overall work

  impairment

  Activity

  impairment

  10,6

  53,1 54,8

  60,7

  3,5

  21,1 21,8

  27,3

  Έναρξη 12 μήνες

  WPAI-SHP component

  p

 • Όμοια αποτελεσματικότητα βιοομοειδών και φαρμάκων αναφοράς

  Park W. Arthritis Research & Therapy (2016) 18:25

 • Επιτεύγματα αντι TNFa στις ΑξΣπΑ

  Οι αναστολείς TNF βελτιώνουν:

  Σημεία και συμπτώματα,

  Λειτουργικότητα,

  Κινητικότητα ΣΣ,

  CRP,

  Φλεγμονώδεις βλάβες MRI,

  Ποιότητα ζωής,

  Παραγωγικότητα.

 • Εκπαίδευση,

  Άσκηση,

  φυσικοθεραπεία,

  Αποκατάσταση,

  ενώσεις ασθενών,

  Ομάδες

  αυτοβοήθειας

  ΜΣΑΦ

  Περιφερική

  νόσος Αξονική

  νόσος

  Σουλφασαλαζίνη

  Α

  ν

  α

  λ

  γ

  η

  τ

  ι

  κ

  ά Τοπικά κορτικοειδή

  Χ

  ε

  ι

  ρ

  ο

  υ

  ρ

  γ

  ε

  ί

  ο

  ο

  Διαχείριση ασθενών με ΑξΣπΑ πριν 15 έτη

  Μεθοτρεξάτη

  Lefl., Cyclosp-A

  Αντι TNFa

 • Μαθαίνουμε και λύνουμε τους προβληματισμούς μας

 • Baraliakos X J Rheumatol 2015;42:1418–26

  Ποιοι ασθενείς με ΑξΣπΑ έχουν μεγαλύτερη

  πιθανότητα να ανταποκριθούν στους αντι TNF ?

  Συμπέρασμα:

  Διάρκεια νόσου < 2 ετών

  Ηλικία < 40

  HLA B27 +

  ⇧ CRP

 • Singh S. PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195123 May 17, 2018

  Σωματικό βάρος και απάντηση στους anti TNFa στις ΣπΑ

 • Φλεγμονή

  Ανικανότητα Καταστροφή

  Μη Αναστρέψιμη

  Smolen JS. Ann Rheum Dis 2017;0:1–15

  Το τρίγωνο της……… Το τρίγωνο της………καταστροφής

 • Υπάρχει καλύτερος μεταξύ των αντι TNF?

  Wang R. J Rheumatol First Release January 15 2018; doi:10.3899/jrheum.170224

  12η Εβδομάδα 24η Εβδομάδα

  Συμπέρασμα: Με βάση την NMA κλινικών μελετών, το IFX ανώτερο των άλλων TNFi στη μείωση BASDAI στις 12 εβδ.

  ΑΛΛΑ ευαίσθητο στην συμπερίληψη μιας OL μελέτης.

  Μείωση αποτελεσματικότητας την 24η εβδ.

  Περιορισμός ανάλυσης: Λίγες άμεσης σύγκρισης μελέτες.

 • Callhoff J. Ann Rheum Dis 2015;74:1241–1248

  Σε σύγκριση με το εικονικό οι αναστολείς του TNFα βελτιώνουν κλινικά σημαντικά την ενεργότητα της

  νόσου (BASDAI, ASAS40 ) και τη λειτουργική ικανότητα (BASFI) των ασθενών με ΑΣ και ΑξΣχΑΕ.

  Μετανάλυση σύγκρισης αποτελεσματικότητας

  αντι TNF με το εικονικό ?

 • 6,5

  1,9 2,4

  0

  2

  4

  6

  8

  0 2 12

  BASDAI

  Brandt J A&R 2000 43 1346-52

  3 εγχύσεις infliximab 5 mg/kg (0, 2,

  και 6 εβδομάδες)

  Εβδομάδες

  20

  40

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  6 8

  BASDAI >4

  Εβδομάδες μετά την 3η έγχυση

  Μέση διάρκεια βελτίωσης

  πριν BASDAI >80% της

  αρχικής τιμής 9.5 (3–14 ) εβδ.

  1η αναφορά υποκειμενικών

  συμπτωμάτων 6.5 (1–14 ) εβδ.

  6 μήνες μετά 1 ασθενής σε

  ύφεση

  Ποσοστό ασθενών και χρόνος

  υποτροπής

  Και μετά την ύφεση τι?

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  6 24 54 102 156 24 48

  % Α

  σθ

  ενώ

  ν

  Εβδομάδες

  ASAS ύφεση n = 42

  Απόσυρση Infliximab

  Μετά επαναχορήγηση

  Infliximab

  Baraliakos X AR&T 2005

  Διακοπή INF μετά 3 έτη θεραπείας σε ASAS ύφεση

  0

  50

  100

  12 24 36 48

  23,8

  88,1 90,5 97,6

  Ασ

  θεν

  είς

  %

  Εβδομάδες

  % ασθενείς που χρειάσθηκαν

  εκ νέου θεραπεία

  Μέσος χρόνος υποτροπής 17,5 ± 7,9 εβδομάδες

  Όσο χαμηλότερη η δραστηριότητα της νόσου κατά τη διακοπή τόσο μεγαλύτερη διάρκεια

  ύφεσης και ταχύτερη η απάντηση στην επανέναρξη της θεραπείας

 • ATTRA registry

  2 ομάδες ασθενών υπο αντι TNFa σε LDA

  53 προσαρμοσμένα μειωμένη δόση

  (65% αρχικά 50% στους 12 μήνες)

  83 Κλασική δόση,

  Επιστροφή στην αρχική δόση 21%

  .

  Závada J, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:96–102

  Μείωση της δόσης

 • Navarro-Compan V. Rheumatology 2016 Jul;55(7):1188-94

  13 μελέτες από 763 αναφορές

  Λίγα βιβλιογραφικά δεδομένα

  Μελέτες με ασθενές επίπεδο αποδείξεων

  5 μελέτες διακοπής

  8 μελέτες μείωσης δόσης

  76-100% υποτροπή

  Μέσος χρόνος παρακολούθησης 52 εβδ.

  Μέσος χρόνος υποτροπής 16 εβδ.

  53-100% LDA ή ύφεση (5 μελέτες)

  Μηνύματα κλειδιά:

  Η βιβλιογραφία στρατηγικών διακοπής ή

  μείωσης στις ΑξΣπΑ φτωχή και ασθενής

  Η διακοπή οδηγεί σε έξαρση στους

  περισσότερους

  Η μείωση είναι επιτυχής στη διατήρηση

  LDA

  Ανασκόπηση μελετών μείωσης, διακοπής

 • Park JW. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0168958 December 29, 2016

  Ακτινολογική εξέλιξη μετά την μείωση?

  Συμπέρασμα:

  Η στρατηγική μείωσης της δόσης των

  TNFi is συνοδεύτηκε από ταχεία

  ακτινολογική εξέλιξη σε ασθενείς με

  ΑΣ και συνδεσμόφυτα στην έναρξη

 • Lie E. Ann Rheum Dis 2015;74:970–978

  Συγχορήγηση cDMARDs με αντιTNFa σε ΑΣ και ΑδΣπΑ

  Εθνικό αρχείο Σουηδίας

  1365 ΑΣ και 1155 Αδ. ΣπΑ 40.8% και 50.3% csDMARDs στην έναρξη

  Ανάλυση χωρίς προσαρμογή: υψηλότερη επιβίωση TNFi μόνο σε AS +

  DMARDs (p

 • Nissen MJ Swiss Clinical Quality Management (SCQM) Cohort. Arthritis Rheumatol. 2016 Mar 25. doi: 10.1002/art.39691.

  32,7 vs 39,1 μήνες,

  p=0,04

  1214 ασθενείς με ΑξΣπΑ υπό αντι-TNFα

  20,4% + csDMARDs

  Όλοι INFX

  Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός

  βελτίωσε την επιβίωση του

  βιολογικού σε ασθενείς με

  ΑξΣπΑ ιδιαίτερα στην ομάδα

  του INF

  Συγχορήγηση cDMARDs με αντιTNFa

  30,4 vs 51,9 μήνες,

  p=0,02

 • Κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος σε ΑΣ υπό αντιTNFa

  Swedish National Patient Registry

  8.707 ασθενείς με AS

  1.908 υπό anti-TNF-α

  Έλεγχος με 5Χ άμεσα συγκρίσιμο πληθυσμό

  AS: κίνδυνος (HR) ανάπτυξης λεμφώματος vs γενικό

  πληθυσμό 0.9 (95% CI: 0.5-1.6) (14 λεμφώματα)

  Xωρίς ουσιαστική διαφορά μεταξύ ασθενών αντι-TNF-α + ή -

  Hellgren K. Arthritis Rheumatol. 2014 May;66(5):1282-90

  Συμπερασματικά οι αντι-TNF-α αναστολείς ΔΕΝ

  επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος σε ΑξΣπΑ

 • Ασθενείς με ΣπΑ TNFi + : 8703

  Ασθενείς με ΣπΑ TnFi- : 28,164

  Σουηδοί προσαρμοσμένος πληθυσμός =131 687

  Σύνδεση με S&DCR

  1188 ca RR 1.1 (95% CI 1.0 - 1.2)

  147 ca RR vs TnFi- 0.8 (95% CI 0.7-1.0)

  RR θέσης : Προστάτη 0.5 (95% CI 0.3 - 0.8)

  Πνεύμονα 0.6 (95% CI 0.3 - 1.3)

  Εντέρου 1.0 (95% CI 0.5 - 2.0)

  Μαστού 1.3 (95% CI 0.9 - 2.0)

  Λέμφωμα 0.8 (95% CI 0.4 - 1.8)

  Μελάνωμα 1.4 (95% CI 0.7 - 2.6)

  Αντι TNFa και κακοήθειες

  Hellgren K. Ann Rheum Dis 2017;76:105–111

  Συμπέρασμα: Σε ασθενείς με ΣπΑ, η θεραπεία με TNFi

  δεν συσχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, ούτε

  συνολικά ούτε με τους 6 πιο συχνούς τύπους καρκίνου

 • Wang S. Clin Rheumatol. 2018 Feb;37(2):439-450

  Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (μόνο ελάχιστη αριθμητική) στις σοβαρές

  λοιμώξεις μεταξύ ασθενών υπό βιολογικό με ΑξΣπΑ, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου

  Δεν φάνηκε διαφορά μεταξύ των διαφόρων βιολογικών

  Δεν φάνηκε διαφορά μεταξύ ασθενών με AS ή nr-axSpA

  Λοιμώξεις σε ΑξΣπΑ υπό αντιTNFa

 • 20 (29%) παρουσίασαν αλλαγή σε κάποια από τις μεθόδους:

  TST σε 9 (13%),

  T-SPOT.TB σε 7 (10%) και

  QFT-GIT σε 5 (7%)

  Μόνο 1 + σε 2 μεθόδους

  Infliximab: μειωμένη συχνότητα θετικοποίησης

  0 ΤΒ

  40% ισονιαζίδη

  Hatzara C. Ann Rheum Dis 2015;74:1848–1853

  Θετικοποίηση ελέγχου TB από αντιTNFa

  70 ασθενείς (ΡΑ, SpA κα) με αρχικό έλεγχο για ΤΒ (-)

  (TST, T-SPOT.TB, QuantiFERON-TB Gold In Tube

  (QFT-GIT), α/α θώρακα) επανελέγχθησαν σε 1 χρόνο

  μετά αντι-TNF-α αγωγή

 • Η πιο συχνή αιτία αλλαγής αναστολέα TNF:

  Αναποτελεσματικότητα 14% - 68%,

  Απώλεια αποτελεσματικότητας 13% - 61%,

  ΑΕ/δυσανοχή 13% - 57

  Ρυθμός επιβίωσης φαρμάκου χαμηλότερος στη διετία για:

  2ο TNF i 47% - 72%

  3ο TNF i 49% στη διετία vs 1o 58% - 75%

  Ενδείκτες απάντησης σε TNF-naïve

  HLA-B27 +,

  Ενθεσίτιδα -,

  Ηλικία ≤ 40, ⇧ C-reactive protein Καλή λειτουργική κατάσταση

  Μικρότερη διάρκεια νόσου

  Παράγοντες επιβίωσης φαρμάκου:

  Aνδρικό φύλο

  Περιφερική αρθρίτιδα

  Κοινά χαρακτηριστικά ασθενών που χρειάστηκαν αλλαγή του TNFi:

  Γυναικείο φύλο

  Μεγάλη ηλικία

  Βαριά νόσος

  Μεγαλύτερη επιβάρυνση συμπτωμάτων

  Υψηλή ΤΚΕ

  Πλήρης αγκύλωση

  Ενθεσίτιδα

  Deodhar A. Seminars in Arthritis and Rheumatism,http://dx.doi.org/10.1016/j.semarthrit.2017.04.005

  Αλλαγές αντιTNFa

 • Flouri ID. J Rheumatol First Release April 1 2018; doi:10.3899/ jrheum.170477

  Διακοπή θεραπείας 404/1077 (37.5% )

  10ετής επιβίωση του TNFi 49%

  Υψηλότερη επιβίωση: AS, μόνο αξονική προσβολή

  Προγνωστικοί παράγοντες καλύτερης επιβίωσης: Άνδρες, ΜΤΧ,

  αξονική προσβολή η απουσία περιφερικής αρθρίτιδας, χορήγηση mab

  Σε ΑξΣπΑ ή ΠΑ: επίτευξη μέγιστης απόκρισης το 1ο έτος ο

  ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για διατήρηση της αγωγής

  2004–2014

 • Flint J. Rheumatology 2016;55:16931697

  Κύηση, Γαλουχία, Πατρότητα αντιTNFa

 • Tsao NW. Ann Rheum Dis 2018;0:1–6

  H χρήση βιολογικών πριν ή κατά τη

  διάρκεια της κύησης ΔΕΝ σχετίζεται με

  αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού ή

  γεννήσεις νεογνών μικρών (σε βάρος) για

  την ηλικία κύησης (SGA)

  Μη-προσαρμοσμένη ανάλυση:

  OR πρόωρου τοκετού: 1.64 (95% CI 1.02 - 2.63)

  SGA 1.34 (95% CI 0.72 -2.51)

  Αντιστοίχιση με περιπτώσεις εγκυμοσύνης χωρίς έκθεση

  σε βιολογικό, OR 1.13 (95% CI 0.67 - 1.90) και 0.91 (95%

  CI 0.46 - 1.78)

  Επίπτωση αντιTNFa σε διάρκεια Κύησης, βάρος νεογνού

 • Mariette X. Ann Rheum Dis 2018;77:228–233

  Μεταφορά μέσω πλακούντα αντιTNFa Certolizumab

  Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε ελάχιστη

  διαπλακουντιακή μεταφορά του CZP από

  μητέρες σε παιδιά, που υποδηλώνει

  απουσία ενδομήτριας έκθεσης του εμβρύου

  κατά τη διάρκεια του 3 τριμήνου.

 • Clowse MEB. Ann Rheum Dis 2017;76:1890–1896

  Γαλουχία αντιTNFa Certolizumab

  Συμπέρασμα: Όταν ήταν μετρήσιμη,

  η συγκέντρωση του CZP ήταν

 • Αυξημένα επίπεδα κυττάρων που εκφράζουν IL-17 στους ασθενείς με ΑΣ

  Shen H. Arthritis Rheum. 2009;60(6):1647-1656.

 • Θεραπεία με αντι-IL-17Α: μείωση σχηματισμού νέου οστού σε πειραματικό μοντέλο για ΣπΑ

  IgG2a

  # 2

  5 mm

  # 4 # 6

  Anti-IL17A

  # 8 # 10 # 12

  # 11# 9# 7# 5# 3# 1

  Low density newly formed bone (400-750 mg HA/ccm)

  IgG2a Anti-IL17A0

  50

  100

  Mean low density total bone volume per foot(400-750 mgHA/ccm)

  (mm

  3)

  -38%

  p = 0.019

  Significantly less new bone formation in anti-IL-17A treated rats.

  Micro-CT

  Van Tok M, et al. Arthritis Rheumatol. 2015; 67 (suppl 10): ACR 2015 Abstract 981 (oral presentation).

 • Η IL-17A σχετίζεται με ενθεσίτιδα στις ΣπΑ

  Η IL-17A ρυθμίζεται στα κύτταρα της ένθεσης από την IL-231

  Υψηλά επίπεδα ορού IL-17 συσχετίζονται με ενθεσίτιδα σε

  ασθενείς με ΣπΑ2

  1. Sherlock JP, et al. Nat Med. 2012;18:1069–1077; 2. Romero-Sánchez C, et al. Clin Exp Rheumatol. 2011;29:828–34

  Κύτταρο ένθεσης

  IL-23

  IL-17A

  IL-6

  IL-22

  CXCL1

  ΕΝ

  ΘΕ

  ΣΙΤ

  ΙΔΑ

 • Επεξήγηση ενθεσίτιδας, οστεοπαραγωγής και διαβρώσεων στις ΣΠΑ καθοδηγούμενης από IL-23/17 και Τ κύτταρα των ενθέσεων

  Lories RJ Nat. Med. 2012 18 1018-9 (with permission)

  Οστεοπαραγωγή

  Φλεγμονή

  Απώλεια

  οστού

  Οστική

  σύντηξη

  Ένθεση

  Αγκύλωση

  Μηχανικό

  stress

  HLA B27 UPR

  Εντερικό

  μικροβίωμα

  CD3+

  CD4-

  CD8-

  ROR-γt+

  IL17

  TNF

  IL22 T κύτταρο

  IL23R

  ⇧IL23

  Μυς

  Οστούν

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  ASAS20 ASAS40 ASAS5/6 ASASPR BASDAI50

  80

  61,4 61,4

  25,7

  60

  81

  62,5

  75

  31,3

  56,3

  anti TNFa naïve Anti TNFa IR

  Baraliakos X. Clinical and Experimental Rheumatology 2018; 36: 50-55

  ASAS40

  Μερική ύφεση

 • Braun J. ACR 2017 Arthritis Rheumatol. 2017; 69 (suppl 10).

  Ακτινολογική μεταβολή από έναρξη

  Καμιά σε 73% (mSASSS μεταβολή ≤ 0) και

  79% (mSASSS μεταβολή από έναρξη

 • 47 45

  39

  44 48

  65

  52

  12 14 13

  15 16 16

  53 55

  61

  56 52

  35

  48

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  INFLIXIMAB ETANERCEPT ADALIMUMAB GOLIMUMAB CERTOLIZUMAB USTEKINUMAB SECUKINUMAB

  Απάντηση ASAS40 την 24η εβδομάδα

  Ενεργό Εικονικό Μη ανταποκριθέντες

  Απάντηση ASAS40 στις 24 εβδομάδες θεραπείας βιολογικούς παράγοντες σε ΑΣ*

  *Διαφορετικές μελέτες, όχι άμεση σύγκριση

  1. van der Heijde D. Arthritis Rheum 2005;52:582-91

  2. Davis JC. Ann Rheum Dis 2005;64:1557-62

  3. van der Heijde D l. Arthritis Rheum 2006;54:2136-46

  4. Inman RD. Arthritis Rheum 2008;58:3402-12

  5. Landewé . Ann Rheum Dis 2014;73:39-47.

  6. Poddubnyy D. Ann Rheum Dis 2014;73:817–823

  7. Baeten D. N Engl J Med 2015;373:2534-48

 • Εκπαίδευση,

  Άσκηση,

  φυσικοθεραπεία,

  Αποκατάσταση,

  ενώσεις ασθενών,

  Ομάδες

  αυτοβοήθειας

  ΜΣΑΦ

  Περιφερική

  νόσος Αξονική

  νόσος

  Σουλφασαλαζίνη

  Α

  ν

  α

  λ

  γ

  η

  τ

  ι

  κ

  ά Τοπικά κορτικοειδή

  Χ

  ε

  ι

  ρ

  ο

  υ

  ρ

  γ

  ε

  ί

  ο

  ο

  Διαχείριση ασθενών με ΑξΣπΑ πριν 15 έτη

  Μεθοτρεξάτη

  Lefl., Cyclosp-A

  Αντι TNFa

  Αντι IL-17

 • Ανεκπλήρωτες ανάγκες

 • 47 45

  39

  44 48

  65

  52

  12 14 13

  15 16 16

  53 55

  61

  56 52

  35

  48

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  INFLIXIMAB ETANERCEPT ADALIMUMAB GOLIMUMAB CERTOLIZUMAB USTEKINUMAB SECUKINUMAB

  Απάντηση ASAS40 την 24η εβδομάδα

  Ενεργό Εικονικό Μη ανταποκριθέντες

  Απάντηση ASAS40 στις 24 εβδομάδες θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες σε ΑΣ*

  Δεν απάντησαν κατά ASAS40 την 24η Εβδομάδα

  *Διαφορετικές μελέτες, όχι άμεση σύγκριση

  1. van der Heijde D. Arthritis Rheum 2005;52:582-91

  2. Davis JC. Ann Rheum Dis 2005;64:1557-62

  3. van der Heijde D l. Arthritis Rheum 2006;54:2136-46

  4. Inman RD. Arthritis Rheum 2008;58:3402-12

  5. Landewé . Ann Rheum Dis 2014;73:39-47.

  6. Poddubnyy D. Ann Rheum Dis 2014;73:817–823

  7. Baeten D. N Engl J Med 2015;373:2534-48

 • Νέες θεραπείες με βάση τον μηχανισμό?

  Lories RJ Nat. Med. 2012 18 1018-9 (with permission)

  Οστεοπαραγωγή

  Φλεγμονή

  Απώλεια

  οστού

  Οστική

  σύντηξη

  Ένθεση

  Αγκύλωση

  Μηχανικό

  stress

  HLA B27 UPR

  Εντερικό

  μικροβίωμα

  IL17

  TNF

  IL22 T κύτταρο

  IL23R

  ⇧IL23

  Μυς

  Οστούν

 • 47 45

  39

  44 48

  65

  52

  12 14 13

  15 16 16

  53 55

  61

  56 52

  35

  48

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  INFLIXIMAB ETANERCEPT ADALIMUMAB GOLIMUMAB CERTOLIZUMAB USTEKINUMAB SECUKINUMAB

  Απάντηση ASAS40 την 24η εβδομάδα

  Ενεργό Εικονικό Μη ανταποκριθέντες

  Απάντηση ASAS40 στις 24 εβδομάδες θεραπείας βιολογικούς παράγοντες σε ΑΣ*

  *Διαφορετικές μελέτες, όχι άμεση σύγκριση

  1. van der Heijde D. Arthritis Rheum 2005;52:582-91

  2. Davis JC. Ann Rheum Dis 2005;64:1557-62

  3. van der Heijde D l. Arthritis Rheum 2006;54:2136-46

  4. Inman RD. Arthritis Rheum 2008;58:3402-12

  5. Landewé . Ann Rheum Dis 2014;73:39-47.

  6. Poddubnyy D. Ann Rheum Dis 2014;73:817–823

  7. Baeten D. N Engl J Med 2015;373:2534-48

 • Ανεκπλήρωτες ανάγκες θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες σε ΑξΣπΑ

  1. Μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν απαντά στη θεραπεία

  2. Μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν παραμένει στη θεραπεία

  3. Ποια η επίδραση τους στις δομικές βλάβες

  4. Μήπως ο κάθε βιολογικός έχει τη θέση του σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών? Ποιόν

  βιολογικό και που? (Προσωποποιημένη ιατρική)

  5. Μήπως ο ταυτόχρονος ή εν σειρά συνδυασμός αναστολής διαφορετικών δρόμων θα

  ήταν η απάντηση στις ανεκπλήρωτες ανάγκες?

 • Μονοκλωνικά αντισώματα με 2 στόχους

 • Ευχαριστώ