15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

of 8 /8
Συνεχίζουμε στο δρόμο της ανατροπής 15 χρόνια κυκλοφορίας Φ έτος συμπληρώνονται 15 χρό- νια συνεχούς έκδοσης της «Εργατικής Αριστεράς» (ΕΑ), της δεκαπενθήμερης εφη- μερίδας της ΔΕΑ. Μιας εφημερίδας που αδιάλειπτα στηρίζει και αναδεικνύει, όλα αυτά τα χρόνια, τις μικρές και μεγάλες μά- χες του κινήματος και της Αριστεράς. Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των ερ- γαζομένων και της νεολαίας, μέσα στους αγώνες των «από κάτω» και στην αταλά- ντευτη υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Με επίμονη συμμετοχή στις προ- σπάθειες και τις πολιτικές μάχες για τη δημιουργία μιας μαζικής και ισχυρής ριζο- σπαστικής-αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, που θα είναι χρήσιμη για τους αγώνες της εργατικής τάξης και απολύτως απαραίτη- τη για την τελική νίκη των εργαζομένων ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, του πολέμου και του ρατσισμού. Μια Αριστερά που θα αναφέρεται στις καλύτερες παραδόσεις του εργατικού κινήματος, αντισεχταριστική και διεθνι- στική, γειωμένη στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, σταθερά προσανατο- λισμένη στη δημοκρατική συγκρότηση του κόσμου «από τα κάτω», σε ρήξη με την «ανάθεση», σε ρήξη με το στα- λινισμό και την «Κεντροαριστερά», δε- σμευμένη στο αριστερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα και στη στρατηγική του σοσιαλισμού. Με ισχυρή την πεποίθηση ότι ακόμα και στην εποχή του Διαδικτύου και της υπερ- πληροφόρησης μια αριστερή εφημερίδα άποψης αποτελεί βασικό και αναντικατά- στατο εργαλείο ενημέρωσης και γνώσης, πολιτικής παρέμβασης και γενίκευσης των αναγκαίων πολιτικών συμπερασμάτων συ- νεχίζουμε τον αγώνα. Εξάλλου, η τάξη μας χρειάζεται όσο ποτέ τα δικά της πολιτικά και ιδεολογικά όπλα για να αντιπαρατεθεί στον –όλο και πιο– αντιδραστικό μετα- σχηματισμό του καπιταλισμού και στην ένταση της επιθετικότητας της άρχουσας τάξης, που αναζητά διέξοδο στην κρίση υπερσυσσώρευσης μέσα από τη δραματι- κή περιστολή των εργατικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολ- λών, μέσα από την ένταση της εργασιακής εκμετάλλευσης και τον αυταρχισμό. Σταθμοί Σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή χιλιά- δων σελίδων και άρθρων, υπήρξαν αρκετοί σταθμοί που καθόρισαν την πορεία και το στίγμα της ΕΑ. Όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας, των εργατικών-λαϊκών αντιστάσεων και της Αριστεράς, τόσο στο εσωτερικό όσο και δι- εθνώς, τροφοδότησαν την ύλη μας και μας «ανάγκασαν» να πάρουμε θέση γι’ αυτά. «Γεννηθήκαμε» μέσα στη φωτιά των συ- γκλονιστικών και νικηφόρων εργατικών αγώνων ενάντια στη διάλυση της κοινω- νικής ασφάλισης με το σχέδιο Γιαννίτση. Σήμερα, μια κυβέρνηση που καμώνεται την «Αριστερά» επιχειρεί να επαναφέρει ένα πα- ρόμοιο νεοφιλελεύθερο τερατούργημα στο Ασφαλιστικό και βρίσκεται επίσης αντιμέ- τωπη με μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Πιστεύοντας στην κεντρική σημασία της κίνησης της εργατικής τάξης, εμπλεκόμα- στε και υποστηρίζουμε τους αγώνες της, επιχειρώντας να συμβάλουμε στο συντο- νισμό και στην ενωτική δράση των συνδι- κάτων και των πολιτικών της οργανώσεων. Στη μεγάλη απεργία των δασκάλων πριν από μερικά χρόνια, στις πολυπληθείς και δυναμικές απεργίες του 2010-12 τα χρόνια της μνημονιακής λεηλασίας, στις μάχες των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκη- ση, στα σχολεία και τα νοσοκομεία, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους «πενταμηνίτες» και τους «voucherάδες», στους δύσκολους χώρους του ιδιωτικού τομέα όπου βασιλεύει η εργοδοτική αυ- θαιρεσία και ο φόβος της απόλυσης. Με ει- δήσεις και ρεπορτάζ από τους εργατικούς χώρους και τα σωματεία, με καταγγελία κάθε απόπειρας ποινικοποίησης και συκο- φάντησης της συνδικαλιστικής δράσης. Αναπνεύσαμε και βρεθήκαμε μέσα στο μεγαλειώδες αντιπαγκοσμιοποιητικό και αντιπολεμικό κίνημα των αρχών του 21ου αιώνα, στην αναζωογόνηση των κοινωνι- κών κινημάτων και των δυνάμεων της αμ- φισβήτησης του «τέλους της Ιστορίας». Στιγμές όπως η οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς διαδηλώσεις στη Γένοβα και τη Φλωρεντία, στα Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ, το «Όχι» στο Ευρωσύ- νταγμα και η κοινή πάλη των ευρωπαϊκών λαών κατά της αντιδραστικής ΕΕ του κεφα- λαίου και του πολέμου, κατά των ιμπερια- λιστικών επεμβάσεων στο Ιράκ, στο Αφγα- νιστάν, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ανασύνταξη της παγκόσμιας Αριστεράς. Η αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή Ιντι- φάντα και τις εξεγέρσεις στην Αίγυπτο, την Τυνησία, τη Συρία και τον υπόλοιπο αρα- βικό κόσμο, όπως και σε κάθε άλλη γωνιά του πλανήτη, η παρουσίαση των εμπειριών από τα «αριστερά πειράματα» στη Λατινική Αμερική, οι κοινωνικές και πολιτικές διερ- γασίες στην Ισπανία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο κ.α., φιλοξενήθηκαν και φιλοξενούνται σε σταθερή βάση στις σελίδες μας. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε με σταθερό μέτωπο κατά του φασισμού, του εθνικισμού (από όπου και αν προέρχεται) και του ρατσισμού, με έμφαση στον κοι-

Embed Size (px)

description

Φυλλάδιο με δηλώσεις για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της "Εργατικής Αριστεράς"

Transcript of 15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 • 15

  15- (), - . , ,-.-

  , - . - -- , - ,.

  ,-,,- , , - , - .

  - - ,-.,

  - , - , -,.

  -, . , - ,-,.-

  - .,- -.

  ,- , --.

  , 2010-12 ,

  -,, , voucher, -.- , -.

  21, -- . , ,--, -,-,. -

  ,, -,,,- , , ..,.

  , () , -

 • 15 , , - . ,- ,-()-,,-.

  , , - 16 -, , 2008, .- -, ,.

  , , . -

  ,2004, 2012, 2015.

  ,- . - , , , ,- -.12013,-

  - , , . 25 , -

  (, ..). - ,-

  :, - , - , , , ...-

  ,- . - 20. -

  ,,--,-,-.-,.

  ,, , . ,..

 • 15

  !

  -:-,,,2008,-, 2012,2015,52015,-.202015-

  13,,-.

  ,-,,-.,,- . ,

  .

  ,.- . -, ,-.. .-, , - , .

  -, , - . , -, .

  , ,.

  , , - ., . -- -,.

  , , . - , .

  15.

  15 -,

  . -

  2000-, -,- - .-

  15-, ,,-,.-.

  ,

 • 15

  , , ... , , ... ... , , .. ... , , , , .

  , (),..

  --, , .,,-,-,-.

  ,,-.,-

  ,.

  2015,- ..

  15

  ,-,,-,15-2008,, ,

  -, ,-., ,

  ,,-, - ,- , , 62%., , , -

  .

 • 15

  15-!- , . , , , - - . -. , , -.

  - - - - . - - - - , - ,, -.,

  , , -

  -,---.-

  -, .

  .

  -,-.,,-.-,-.,.

  ,-,- , -,,-.

  --.-,, , , ,.

  -, ,---,,,.

  15

  21 , - -- , -- - . --

  - , --. - .-

  ., -

  , -,- -, - - .

  , 15 , !

 • 15

  - , -,. -

  ,-,,. -. ,

  -.-.

  Eurobank,..

  15 , . , , , , , . 6 , . ( ) . , , , . .

  ,

  15 ,

  , . , . , . . , , , , , . , , , , . , , - , .

  : - ---.-,-.,-,-,,-.,

  ,,,--,-,.()-

  ,.,,-.

 • 15

  - -,-,,-, , .

  - -,--.

  ,

  -

  15

  ., , , , . , , , .

  ,

  15

  16, ,- , - ,-,/. , . , , :- , , .--..

  ,--.- , :-.-,- - , /.-.

  ,

  15- . , ,-,-,-,, ,- - . .

  ,

  , - , - . , - , .

  , - , . - , - .

 • 15

  , , . , , , , . . , , , , . , . .

  - , , , , -, -, , -.,, , , -,-. ,,,- - , .

  , , -,,

  .--,.

  - - -,- .-

  , -, - , - .

  15

  15 - ,,.

  , -- .

  ,- , , -, -,- , ,.

  -.

  -,-,,.

  ,,,15-,

  :-,, . ,,--, . ,,-().. ,-,.!