13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

12
1 ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής (Ν.Ιωαννί νων) Τάξη/ Τμήμα: Δ2 Σχολικό Έτος: 2014/2015 Μπούνας Κωνσταντί νος www.Bounas.net

Transcript of 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

Page 1: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο Δημοτικό Σχολείο

Ανατολής (Ν.Ιωαννίνων)

Τάξη/Τμήμα: Δ2

Σχολικό Έτος: 2014/2015

Μπούνας Κωνσταντίνος

www.Bounas.net

Page 2: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Page 3: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Ενδεικτικά:Ο Mηvάs είναι ένα παιδί με κινητικές δυσκολίες. Για τις μετακινήσει του χρησιμοποι εί ειδικό αμαξίδιο και συχνά η βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου ατόμου είναι απαραί τητη. Στο δρόμο από και προς το σχολείο συναντά πολλά προβλήματα, καθώς πολλά πεζοδρόμια είναι κατειλημμένα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή πάγκοι μικροπωλητών, ενώ ελάχιστα από αυτά διαθέτουν ειδικές ράμπες για το αμαξίδιό του.Το σχολείο μας είναι ισόγειο και αυτό διευκολύνει πολύ το Μηνά. Όπως μας εξο μολογήθηκε, το προηγούμενο σχολείο του βρισκόταν σε όροφο και - καθώς δεν μπο ρούσε να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες - έμενε μέσα στην τάξη σε όλα τα διαλείμματα.

Page 4: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Ο Μηvάς είναι αγωνιστής. Προσπαθεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά τnς ηλικίας του και συχνά τα καταφέρνει καλύτερα. Είναι άριστος μαθητής, παίζει μπάσκετ και ασχολείται με τη μουσική. Δε θυμάμαι να τον έχω ακούσει να παραπονιέται για κάτι, κι ας ξέρω πως γι' αυτόν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα είναι ένας πραγματικός άθλος. Γ ια εμάς αποτελεί έναν πολύ καλό φίλο αλλά και ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρώπου με αστείρευτη ψυχική δύναμη.

Page 5: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (κινητικά προβλήματα, προβλήματα στην όραση, την ακοή κ.ά.) έχουν ανάγκη:

● από ένα σχολείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Ένα σχολείο που θα μπορεί να τους παρέχει τα αυτονόητα: εύκολη πρόσβαση, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία κ.ά.) ανάλογα με τις ανάγκες τους, διευκολύνσεις στον τρόπο εξετά σεων κ.ά.

● από το σεβασμό μας. θέλουν να νιώθουν ισότιμα μέλη και περιμένουν από εμάς ευθύτητα και ειλικρίνεια, θέλουν να απευθύνουμε το λόγο στους ίδιους κι όχι στους συνοδούς τους. Tis σκέψεις και απορίες μας σχετικά με το πρόβλημά τους προτιμούν να τις συζητάμε μαζί τους και όχι πίσω από την πλάτη τους. Περιμένουν να έχουν τις ευκαιρίες να μας αποδείξουν πόσο καλοί φίλοι μπορούν να γίνουν.

Page 6: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (κινητικά προβλήματα, προβλήματα στην όραση, την ακοή κ.ά.) έχουν ανάγκη:

● από τη βοήθειά μας, όταν τη χρειάζονται.Ασφαλώς και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να διευκολύνουμε τη ζωή τους και να δείξουμε το σεβασμό μας στα δικαιώματά τους. Περιμένουν να ενώ σουμε τη φωνή μας με τη δική τους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα: ίσες ευκαιρίες στη μάθηση. Κυρίως όμως περιμένουν την αγάπη, τη στήριξη και την κατανόη σή μας. Άλλωστε το αξίζουν.

Page 7: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Πού

πως που

Πώς

Page 8: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

Πού πως

Πώς πώς

πώς

που

Page 9: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

πως

που

ότι ότι ότι

πως

ότι

Page 10: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Τα δικαιώματα των παιδιών» (σελ. 43-46)

φωνή πιστεύω φίλος

φωνάζω, φωναχτά, φωνητικός αποφώνηση,

διαφωνώ, διαφωνία, καλλίφωνος, φωνακλάς

άφωνος αφωνία, παράφωνος συμφωνώ,

προσφωνώ, ραδιόφωνο, γραμμόφωνο,

μαγνητόφωνο, τηλέφωνο κ.ά.

πίστη, πιστός, πιστευτός, άπιστος, αξιόπιστος

αναξιόπιστος, απίστευτος δύσπιστος εύπιστος

έμπιστος εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι κ.ά

φιλικός, φιλικά, φιλία, φιλιώνω, φίλαθλος,

φιλάνθρωπος, φιλόζωος, φιλοχρήματος, φιλόλογος, φιλάσθενος, φιλάργυρος,

φιλόδοξος, φιλόσοφος φιλότεχνος, φιλόξενος,

φιλονικία, φιλότιμο, θεατρόφιλος, προσφιλής

κ.ά.

Page 11: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)

Υποενότητα «Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών» (σελ. 43-46)

«Τα παιδιά μέσα τους βαθιά κατάλαβαν πολλά πράγματα. Ένιωσαν πιο μεγαλωμένα, πιο υπεύθυνα και πίστεψαν πως μπορούν κάτι να κάνουν και αυτά για τους άλλους που τους χρειάζονται. Αυτό γέμισε τις καρδιές τους από ευτυχία και κουβέ ντιαζαν, σκέφτονταν φωναχτά, δείχναν πόσο πολύ χαίρονταν και πόσο ένιωθαν ευχαριστημένα!»

Page 12: 13.4 Η 5η Βασική Αρχή (Βιβλίο Μαθητή)

1ο Δημοτικό Σχολείο

Ανατολής (Ν.Ιωαννίνων)

Τάξη/Τμήμα: Δ2

Σχολικό Έτος: 2014/2015

Μπούνας Κωνσταντίνος

www.Bounas.net