13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

9
1 ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής (Ν.Ιωαννί νων) Τάξη/ Τμήμα: Δ2 Σχολικό Έτος: 2014/2015 Μπούνας Κωνσταντί νος

Transcript of 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

Page 1: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

1ο Δημοτικό Σχολείο

Ανατολής (Ν.Ιωαννίνων)

Τάξη/Τμήμα: Δ2

Σχολικό Έτος: 2014/2015

Μπούνας Κωνσταντίνος

Page 2: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

Τ ο λ ε ξ ι λ ό γ ι ο τ ο υ μ α θ ή μ α τ ο ς

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 3: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

α δ ι κ ί α

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 4: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

Σημασίαη έλλειψη δικαιοσύνης, πράξη που είναι ενάντια στους νόμους

και τους κανόνες

Συνώνυμα άδικο, ανομία, παρανομία, αδίκημα, κακό

Αντίθεταδικαιοσύνη, νομιμότητα

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 5: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

α ν ε μ ε λ ι ά

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 6: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

Σημασίαη έλλειψη κάθε έγνοιας και φροντίδας, η έλλειψη ανησυχίας και

οτιδήποτε, κατάσταση ψυχικής χαλάρωσης

Συνώνυμα ξεγνοιασιά, αμεριμνησία, αφροντισιά

Αντίθεταέγνοια, φροντίδα, μέριμνα, ενδιαφέρον

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 7: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

υ π ε ύ θ υ ν ο ς

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 8: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

Σημασίααυτός που έχει την ευθύνη για κάτι, αυτός από τον οποίο μπορεί

ή πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για κάτι, που φταίει για κάτι

Συνώνυμα υπόλογος, υπαίτιος, φταίχτης, ευθυνόμενος, ένοχος

Αντίθεταανεύθυνος, ανυπόλογος, αναίτιος, αθώος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Σχολικό έτος: 2014/2015 * Τάξη / Τμήμα: Δ2

Μπούνας Κωνσταντίνος

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, γ΄ τεύχος)Ενότητα 13η «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (σελ.33-47)Υποενότητα «Όλου του κόσμου τα παιδιά» (σελ. 34-35)

Page 9: 13.1 Όλου του κόσμου τα παιδιά (Λεξιλόγιο)

1ο Δημοτικό Σχολείο

Ανατολής (Ν.Ιωαννίνων)

Τάξη/Τμήμα: Δ2

Σχολικό Έτος: 2014/2015

Μπούνας Κωνσταντίνος