13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 ....

of 145 /145
1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 13021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχυδρομική διεύθυνση: Κατσιμίδη 74 546 38, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Φλαμουρτζόγλου fax: 2310-915042 Ιστοσελίδα: dipe-a.thess.sch.gr e-mail: [email protected] ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 109/Α/01-08-2017) 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 3. Τις προτάσεις των Διευθυντριών/-ών των Δημοτικών Σχολείων που υποβλήθηκαν 4. Την διδακτηριακή υποδομή, την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και την ανάγκη ισοκατανομής του μαθητικού δυναμικού Αποφασίζουμε 1) τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως παρακάτω (στο τέλος της Απόφασης παρατίθεται Παράρτημα, με πίνακα όλων των οδών ή τμημάτων των οδών σε αλφαβητική σειρά των Δημοτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας και τα Δημοτικά Σχολεία, όπου εντάσσονται):

Embed Size (px)

Transcript of 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 ....

Page 1: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 13021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ταχυδρομική

διεύθυνση:

Κατσιμίδη 74

546 38, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Φλαμουρτζόγλου

fax: 2310-915042

Ιστοσελίδα: dipe-a.thess.sch.gr

e-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 109/Α/01-08-2017)

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)

3. Τις προτάσεις των Διευθυντριών/-ών των Δημοτικών Σχολείων που υποβλήθηκαν

4. Την διδακτηριακή υποδομή, την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και την ανάγκη ισοκατανομής του μαθητικού δυναμικού

Αποφασίζουμε

1) τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως

παρακάτω (στο τέλος της Απόφασης παρατίθεται Παράρτημα, με πίνακα όλων των οδών ή τμημάτων των οδών σε αλφαβητική σειρά των Δημοτικών

Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας και τα Δημοτικά Σχολεία, όπου εντάσσονται):

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 2: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σχολική Περιφέρεια 1ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Ελευθερίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αιγαίου κανένας κανένας κανένας 2 26 αρχή έως Όλγας (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

Αλησμόνητων Πατρίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμβροσίου μητροπολίτη

Μοσχονησίων 1 17

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 18

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Αριγκόνι Πιέρο όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βόρειας Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαβριηλίδη Βλάση 1 31 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 30

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Γκράτσιου Μενέλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρηγορίου μητροπολίτη

Κυδωνιών κανένας κανένας κανένας 2 14

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Δημητριάδη Δημητρίου

γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δωδεκανήσου οδός 1 15 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 12

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Ελύτη Οδυσσέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρώων Μεσοβουνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοδοσοπούλου Χρυσ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιερολοχιτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ισαάκ Τάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κακάνη Πελ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλίδου μητροπολίτη 1 9 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 16

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 216 τέλος από Αδμήτου έως τέλος

Κασομούλη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κασσανδρέως Νικολάου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 3: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

3

Κηπουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κηφισιάς όλοι όλοι όλοι 2 34 αρχή έως Αιγαίου (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

Κορνάρου Βιτσέντζου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυδωνιών 7 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 12 τέλος από Σοφούλη έως τέλος

Κύμης 1 7 αρχή έως Όλγας (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς) 2 8

αρχή έως Όλγας (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

Λογοθέτου 13 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 10 τέλος από Σοφούλη έως τέλος

Μοσκώφ Κωστή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μοσχονησίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπακόλα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μωραϊτίδη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μωσσέ Ζακ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νάλτσα Αναστάσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νίνη Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οικονομίδη Τάκη 1 5 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 4

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Όλγας βασιλίσσης 237 τέλος από Δελφών μέχρι τέλος 190 τέλος από Γαβριηλίδη μέχρι τέλος

Παιωνίδη Ξενοφώντα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πανσέληνου Ασημάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπανδρέου Γεωργίου 57 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 48 τέλος από Σοφούλη έως τέλος

Παρνασσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλούτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πούλιου αδελφών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρουσσίδου καθηγητή 1 41

αρχή έως Γρηγορίου μητροπολίτη

Κυδωνιών (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

2 4 αρχή έως Σοφούλη (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Σολωμού Σολωμού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σοφούλη Θεμιστοκλή 13 39 από Παπανδρέου έως Ρουσσίδου

(όρια Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 54 76

από Ρουσσίδου έως Αργοναυτών

(όρια Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Στουγιαννάκη Ευστάθιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τάγαρη ανθυπολοχαγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τζιτζικώστα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τριανταφυλλίδη Μανόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 4: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

4

Τσαλουχίδη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσίρου Κων/νου δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσούντα Χρ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φραντζή Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαιρωνείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηδάκη Γεωργίου καθηγητή 1 15 αρχή έως Μερκουρίου 2 6 αρχή έως Μερκουρίου

Ψελλού Μιχαήλ 1 29 αρχή έως Καραμανλή 2 36 αρχή έως Καραμανλή

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 3ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 10 54 από Παπανδρέου Γ. έως Δελφών

Αλεξανδρείας 85 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 80 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Αλκιβιάδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άννινου Μπάμπη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ασλάνη Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαφοπούλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βόγα Κίμωνος 93 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 60 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Βούλγαρη Δημητρίου 21 55 από Παπαδάκη έως Καραμανλή κανένας κανένας κανένας

Γαμβέτα Λεόν 187 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 180 τέλος από Μαρασλή έως τέλος

Γρηγορίου Ε' πατριάρχη 1 47 αρχή έως Καραμανλή 2 38 αρχή έως Καραμανλή

Δελφών 145 171 από Μαρασλή έως Παπαδάκη 174 212 από Μαρτίου έως Κρήτης

Θέμελη πτεράρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Βαγγέλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Μητρούση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρακάση Κων/νου 1 15 αρχή έως Δελφών 2 12 αρχή έως Δελφών

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 152 186 από Μαρασλή έως Βούλγαρη

Κορνόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κουρτίδη Αριστείδη αρχή έως Βούλγαρη 2 8 αρχή έως Βούλγαρη

Κρήτης 43 73 από Μαρτίου έως Δελφών 46 82 από Μαρτίου έως Δελφών

Λασκαράτου Ανδρέα 5 τέλος από Παπανδρέου έως τέλος 10 τέλος από Παπανδρέου έως τέλος

Μακεδονίας 131 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 116 τέλος από Μαρασλή έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 5: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

5

Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας 2 46 αρχή έως Καραμανλή

Μαυρομιχάλη 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 40 αρχή έως Καραμανλή

Μελά Ναταλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελενίκου 9 45 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 6 38 από Μαρασλή έως Βούλγαρη

Μουσούρη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξένου Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Όλγας βασιλίσσης 185 229 από Μαρτίου έως Τύπα 160 180 από Μαρτίου έως Σοφούλη

Ορεστιάδας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ορμυλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδάκη Νικόλαου καθηγητή 1 35 αρχή έως Βούλγαρη 2 10 αρχή έως Δελφών

Παπανδρέου Γεωργίου 33 55 από Μαρτίου έως Σοφούλη κανένας κανένας κανένας

Παπαντωνίου Ζαχαρία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πατρικίου Μηνά πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολέμη Ιωάννη 1 11 αρχή έως Βούλγαρη 2 12 αρχή έως Βούλγαρη

Πορφύρα Λάμπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προβελεγγίου Αριστομένη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σακελλαρίδη Θεόφραστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαμοθράκη Αχιλλέα 1 23 αρχή έως Παπαδάκη 2 28 αρχή έως Παπαδάκη

Σκιάθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σνωκ Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σόλωνος 87 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 100 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Σοφούλη Θεμιστοκλή κανένας κανένας κανένας 2 20 αρχή έως Παπανδρέου Γ.

Σπετσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σποράδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρωμνίτσης 17 55 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 12 60 από Μαρασλή έως Βούλγαρη

Τζαβέλα Λάμπρου 1 19 αρχή έως Καραμανλή 2 22 αρχή έως Καραμανλή

Φεραίου Ρήγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρηστοβασίλη Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 6: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

6

Σχολική Περιφέρεια 4ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 23 63 από Όλγας έως Δελφών κανένας κανένας κανένας

Αλεξανδρείας 41 83 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου 40 78 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου

Γαρέφη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γραβιάς 27 τέλος από Όλγας έως τέλος 28 τέλος από Όλγας έως τέλος

Δελφών κανένας κανένας κανένας 144 172 από Νάστου έως Μαρτίου

Θερμοπυλών 21 τέλος από Νάστου έως τέλος 26 τέλος από Νάστου έως τέλος

Καρκαβίτσα Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κάτσαλη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κρήτης 9 41 από Νάστου έως Μαρτίου 14 44 από Νάστου έως Μαρτίου

Μαυροκορδάτου Αλέξανδρου 21 τέλος από Όλγας έως τέλος 22 τέλος από Όλγας έως τέλος

Μητούδη Ανασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νάστου Αντωνίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι Ξενόπουλου Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Όλγας Βασιλίσσης 141 183 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου κανένας κανένας κανένας

Παπαδιαμάντη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπακυριαζή Ιωάννη

συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σόλωνος 71 85 από Δελφών έως Μαρτίου 78 98 από Δελφών έως Μαρτίου

Τραπεζούντος 27 τέλος από Ξενοπούλου έως τέλος 22 τέλος από Ξενοπούλου έως τέλος

Φιλελλήνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαλκιδικής 71 τέλος από Νάστου έως τέλος 72 τέλος από Νάστου έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αιγίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλεξανδρείας 1 39 αρχή έως Ξενοπούλου 2 38 αρχή έως Ξενοπούλου

Αναλήψεως 1 49 αρχή έως Δελφών 2 40 αρχή έως Δελφών

Αρχελάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελφών κανένας κανένας κανένας 110 136 από Μπότσαρη έως Συνδίκα

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 7: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

7

Ηλέκτρας 9 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 6 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος

Θερμοπυλών 1 11 αρχή έως Συνδίκα 2 18 αρχή έως Συνδίκα

Κομποθέκλα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κρήτης κανένας κανένας κανένας 2 10 αρχή έως Νάστου

Λυσικράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπότσαρη Μάρκου κανένας κανένας κανένας 24 44 από Πατρών έως Δελφών

Μυκηνών 29 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 24 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος

Νιγρίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξενόπουλου Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Όλγας βασιλίσσης 111 139 από Μπότσαρη έως Ξενοπούλου κανένας κανένας κανένας

Πατρών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σιθωνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συνδίκα Πέτρου 7 23 από Όλγας έως Κρήτης 8 26 από Όλγας έως Κρήτης

Σχινά Αγλαΐας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τεγέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τραπεζούντος 1 25 αρχή έως Ξενοπούλου 2 20 αρχή έως Ξενοπούλου

Χαλκιδικής 39 61 από Μπότσαρη έως Συνδίκα 34 62 από Μπότσαρη έως Συνδίκα

Χατζηκώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηλαζάρου 1 31 αρχή έως Δελφών 2 32 αρχή έως Δελφών

Ψυχάρη Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 8ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

28ης Οκτωβρίου 13 75 από Όλγας έως Σόλωνος 16 72 από Όλγας έως Σόλωνος

Αγίου Σχινά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αισχίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδρεοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδρούτσου Οδυσσέα 1 3 αρχή έως Ανδρεοπούλου 2 2 αρχή έως Ανδρεοπούλου

Βέλλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαμβέτα Λεόν 45 85 από Χιρς έως

Μητροπούλου/Σόλωνος 50 92

από Χιρς έως

Μητροπούλου/Σόλωνος

Γαριβάλδη Ιωσήφ 19 τέλος από Φλέμιγκ έως τέλος 20 τέλος από Φλέμιγκ έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 8: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

8

Δαβάκη Κων/νου

συνταγματάρχη 9 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 10 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος

Δεληγεώργη Επαμεινώνδα 17 τέλος από Χιρς έως τέλος 20 τέλος από Χιρς έως τέλος

Δελφών 53 77 από Φλέμιγκ έως Μητροπούλου 54 108 από Καλλιδοπούλου έως

Μπότσαρη

Ζάννα Δημητρίου ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηλέκτρας 1 7 αρχή έως Μπότσαρη 2 4 αρχή έως Μπότσαρη

Θεοδωρίδη Ασημίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοδωρίδου Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιακώβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού κανένας κανένας κανένας 10 τέλος από Όλγας έως τέλος

Κλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοσμά Αιτωλού 13 τέλος από Όλγας έως τέλος 8 τέλος από Όλγας έως τέλος

Κοσμοπούλου Αποστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 84 102 από Φλέμινγκ έως 28ης Οκτωβρίου

Μακεδονίας 1 45 αρχή έως Μητροπούλου 2 30 αρχή έως Μητροπούλου

Μητρόπουλου Δημήτρη 1 39 αρχή έως Κων/πόλεως 2 32 αρχή έως Κων/πόλεως

Μιαούλη Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μισραχή 9 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 8 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος

Μουζακίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπότσαρη Μάρκου 23 31 από Χαλκιδικής έως Δελφών κανένας κανένας κανένας

Μυκηνών 1 27 αρχή έως Μπότσαρη 2 22 αρχή έως Μπότσαρη

Όλγας βασιλίσσης 59 83 από Καλλιδοπούλου εως Κοσμά

Αιτωλού κανένας κανένας κανένας

Ορέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πηλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ροστάν Εδμόνδου 41 τέλος από Καλλιδοπούλου εως τέλος 44 τέλος από Καλλιδοπούλου εως τέλος

Σόλωνος 1 9 αρχή έως 28ης Οκτωβρίου 2 32 αρχή έως Μητροπούλου

Σταματοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φλέμινγκ Αλέξανδρου 1 47 αρχή έως Γαριβάλδη 2 44 αρχή έως Γαριβάλδη

Χαλκιδικής 1 37 αρχή έως Μπότσαρη 2 32 αρχή έως Μπότσαρη

Χιρς βαρώνου κανένας κανένας κανένας 2 18 αρχή έως Γαμβέτα

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 9: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

9

Χορτάτζη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χορτιάτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ψαρών 1 5 αρχή έως Κων/πόλεως 2 6 αρχή έως Κων/πόλεως

Σχολική Περιφέρεια 9ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αλφειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρχαιολογικού Μουσείου κανένας κανένας κανένας 10 38 από Όλγας έως Δελφών

Γαμβέτα Λεόν κανένας κανένας κανένας 20 48 από Διάκου έως Χιρς

Δαβάκη Κων/νου

συνταγματάρχη 1 7 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 8 αρχή έως Καλλιδοπούλου

Δεληγεώργη Επαμεινώνδα 1 15 αρχή έως Χιρς 2 18 αρχή έως Χιρς

Δελφών 15 51 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου/Εκάβης 18 52

από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου

Διάκου Αθανασίου 1 31 αρχή έως Γαμβέτα 2 38 αρχή έως Γαμβέτα

Εκάβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευρυδίκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζαϊμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού 7 τέλος από Όλγας έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Καραϊσκάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κολοκοτρώνη Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυβέλης 1 5 αρχή έως Γαμβέτα 2 10 αρχή έως Γαμβέτα

Κύπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λασιθίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μισραχή 1 7 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 6 αρχή έως Καλλιδοπούλου

Μπρούφα 9 τέλος από Αρχ. Μουσείου έως τέλος 8 τέλος από Αρχ. Μουσείου έως τέλος

Ξενοφώντος 1 9 αρχή έως Γαμβέτα 2 14 αρχή έως Γαμβέτα

Όλγας βασιλίσσης 23 57 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου κανένας κανένας κανένας

Παπαφλέσσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πραξιτέλους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 10: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

10

Ροστάν Εδμόνδου 7 39 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου 6 42

από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου

Σααδή Λεβή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χιρς βαρώνου 1 13 αρχή έως Γαμβέτα κανένας κανένας κανένας

Χρυσοχόου Αθανασίου

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 11ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Τριάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αετοράχης 1 27 αρχή έως Στρατού 2 38 αρχή έως Στρατού

Αμαλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρχαιολογικού Μουσείου όλοι όλοι όλοι 2 8 αρχή έως Όλγας

Βελισσαρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βυζαντίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γεωργίου Α΄ βασιλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γκύζη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελφών 1 13 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 16 αρχή έως Αρχ. Μουσείου

Έντισον Τόμας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευζώνων 1 27 αρχή έως Στρατού 2 36 αρχή έως Στρατού

Ζαλοκώστα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζέρβα Ναπολέοντα στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κακαβού στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού 1 5 αρχή έως Όλγας κανένας κανένας κανένας

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου κανένας κανένας κανένας 2 12 αρχή έως Στρατού

Κοντογούρη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινίδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 2 34 αρχή έως Αρχ. Μουσείου

Λιούμπα στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λύτρα Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 33 αρχή έως Καλλιδοπούλου κανένας κανένας κανένας

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 11: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

11

Μιχαηλίδη Αλεξ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπιζανίου 1 39 αρχή έως Στρατού 2 36 αρχή έως Στρατού

Μπρούφα Αθανασίου 1 7 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 6 αρχή έως Αρχ. Μουσείου

Όλγας βασιλίσσης 1 21 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 44 αρχή έως Καλλιδοπούλου

Παρασκευοπούλου 1 35 αρχή έως Κων/πόλεως 2 44 αρχή έως Κων/πόλεως

Ριάδη Αιμίλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ροστάν Εδμόνδου 1 5 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 4 αρχή έως Αρχ. Μουσείου

Σαρανταπόρου 1 29 αρχή έως Στρατού 2 34 αρχή έως Στρατού

Σουλιώτη Αθανασίου 1 11 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 8 αρχή έως Καλλιδοπούλου

Σπάρτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρατού λεωφόρος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Τειρεσία μάντη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρικούπη Σπυρίδωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρικούπη Χαρίλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλοποιμένος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χάλκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζή Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηβασιλείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 12ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης Το σχολείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

Σχολική Περιφέρεια 13ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αρχαιολογικού Μουσείου κανένας κανένας κανένας 40 τέλος από Δελφών έως τέλος

Ασκληπιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαλαγιάννη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαμβέτα Λεόν 1 43 αρχή έως Χιρς 2 18 αρχή έως Διάκου

Γαριβάλδη Ιωσήφ 1 17 αρχή έως Φλέμιγκ 2 18 αρχή έως Φλέμιγκ

Δεληγιάννη Κανέλλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διάκου Αθανασίου 33 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 40 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος

Δίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 12: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

12

Επικούρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευφράνωρος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ήρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιλιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 36 56 από Κατσιμίδη έως

Παπαναστασίου

Κατσιμίδη 1 13 αρχή έως Καραμανλή 2 24 αρχή έως Καραμανλή

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 2 4 αρχή έως Κων/πόλεως

Κρίτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυβέλης 7 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 12 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος

Κωνσταντινουπόλεως 1 47 αρχή έως Κρίτωνος 36 82 από Αρχ. Μουσείου έως Φλέμινγκ

Λαμίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξενοφώντος 11 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 16 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος

Ομήρου 1 17 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 15 29 από Κατσιμίδη έως Καραμανλή 2 54 αρχή έως Καραμανλή/Κρίτωνος

Παρασκευοπούλου 37 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 46 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος

Πέλλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πινδάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκαλτσούνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φλέμινγκ Αλέξανδρου 49 τέλος από Γαριβάλδη έως τέλος 46 τέλος από Γαριβάλδη έως τέλος

Χαρίση Θεαγένους 55 63 από Κατσιμίδη έως Καραμανλή 66 76 από Κατσιμίδη έως Καραμανλή

Χιρς βαρώνου 15 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 20 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 15ου και 69ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 90 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Αδριανουπόλεως (Χαριλάου) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλκμήνης 51 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 50 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Αλκυόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμφιτρίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδρομάχης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριάδνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 13: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

13

Αρκαδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ατρειδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βόλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βούλγαρη Δημητρίου 57 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 52 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Γληνού Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρηγορίου Ε' πατριάρχη 49 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 40 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Δανιόλου Αντώνιου 53 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 48 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Δίγκα Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζουμέτικου Αλέξανδρου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρακλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλύμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου 151 τέλος από Μαρτίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Καρδίτσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοραή Αδαμαντίου 7 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 16 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Κυπαρισσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυρήνειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λάρισας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λευκωσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαρασλή Γρηγορίου 45 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 48 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Ματθαίου Μάνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαυρογένους Μαντούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαυρομιχάλη 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 42 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Μεταλληνού Αγγελικής 9 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 12 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Νεμέας 47 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 42 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Ξυγγοπούλου Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παναγούλια Αλκέτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδόπουλου Μιχάλη

δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαζαφειρίου Ζαφειρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας 132 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Παραλή Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πάφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πεισίστρατου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 14: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

14

Πλαταιών 25 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 32 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Ραγκαβή Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σισύφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τελαμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τζαβέλα Λάμπρου 21 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 24 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Τυφώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαίδρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαλεπά Γιαννούλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαλκίδη Γιάννη 49 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 40 τέλος από Μαρτίου έως τέλος

Χορν Παντελή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 16ου και 83ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

28ης Οκτωβρίου 87 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 84 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος

Αγίου Στυλιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άργους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διοσκούρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διστόμου 1 5 αρχή έως Πριγκηπονήσων κανένας κανένας κανένας

Ηρακλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιθάκης κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Ίμβρου όλοι όλοι όλοι 2 14 αρχή έως Ιθάκης

Ιωάννου Καισαρείας

μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κανάρη Κων/νου 1 49 αρχή έως Ιθάκης 2 42 αρχή έως Πριγκηπονήσων

καπετάν-Φιλώτα

Παπαγεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρακάση Κων/νου 73 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος 74 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος

Καραμανλή Κων/νου 61 97 από Κλεάνθους έως Μπότσαρη 58 100 από Κλεάνθους έως Μπότσαρη

Καρολίδη Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 6 34 από Κων/πόλεως έως Παπάφη

Κοσμίδη Παντ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινουπόλεως 51 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος κανένας κανένας κανένας

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 15: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

15

Λούλια Ιωακείμ αρχιμανδρίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυκαονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυσάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μητρόπουλου Δημήτρη 41 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 34 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος

Μητσάκη Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπότσαρη Μάρκου 73 117 από Κων/πόλεως έως Παπάφη 110 136 από Παπαναστασίου έως Παπάφη

Νίκαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 53 105 από Κλεάνθους έως Διστόμου 56 88 από Κλεάνθους έως Μπότσαρη

Παπάφη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 124 192 από Κλεάνθους έως Ίμβρου

Πριάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πριγκηπονήσων κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Σαράντη Αρχιγένη αρχίατρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σινιόσογλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταύρου Αλέξανδρου 17 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος 18 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος

Χαρίση Θεαγένους 119 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος 118 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος

Χειμάρρας 1 17 αρχή έως Μπότσαρη 2 24 αρχή έως Μπότσαρη

Ψαρών 7 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 8 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 19ου και 72ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγαμέμνονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αδάνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αϊδινίου 1 7 αρχή έως Βοσπόρου 2 8 αρχή έως Βοσπόρου

Αλωπεκής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμφιθέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανακού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανατολικής Θράκης 1 97 αρχή έως Τενέδου 2 146 αρχή έως Τενέδου

Ανατολικής Ρωμυλίας 1 15 αρχή έως Βοσπόρου 2 14 αρχή έως Βοσπόρου

Αραβησσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αργοστολίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρναίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρτάκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 16: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

16

Βιζύης 1 27 αρχή έως Βοσπόρου 2 24 αρχή έως Βοσπόρου

Βιθυνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βοσπόρου κανένας κανένας κανένας 2 76 αρχή έως Αμφιπόλεως/Απόλλωνος

Δαρδανελλίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δέρκων 1 27 αρχή έως Βοσπόρου 2 16 αρχή έως Βοσπόρου

Ειδομένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επταλόφου 1 47 αρχή έως Βοσπόρου 2 34 αρχή έως Βοσπόρου

Ευτυχίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηριδανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ικονίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιλισού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλέργη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιπόλεως 1 21 αρχή έως Βοσπόρου 2 26 αρχή έως Βοσπόρου

Καμωνά Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καππαδοκίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερασούντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 36 τέλος από Παπάφη έως τέλος

Κρώμνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυζίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λάρνακος 1 25 αρχή έως Απόλλωνος 2 32 αρχή έως Απόλλωνος

Λεμέσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαλακοπής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ματάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μέτρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μηδείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μικράς Ασίας κανένας κανένας κανένας 2 32 αρχή έως Βοσπόρου/Κυζίκου

Μπότσαρη Μάρκου 119 τέλος από Παπάφη έως τέλος 138 τέλος από Παπάφη έως τέλος

Μυριοφύτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μύστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νεαπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικομήδειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οχρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλαιών Φωκών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 17: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

17

Παλιγγενεσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πανόρμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπάφη Ιωάννη 109 209 από Κλεάνθους έως Αγριανών κανένας κανένας κανένας

Παχυμέρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πεισάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πετρωνά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολίτη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πόντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πουλάκη Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πρέσπας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προκοπίου ιστορικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προύσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πύργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρόδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σάντας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαράντα Εκκλησιών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σιγάλα Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σινώπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταυριωτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τενέδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τήνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαιάκων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φλογητών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φρυνίχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαλκηδόνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χειροκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χουρμούζη Μιχαήλ 1 11 αρχή έως Ανατ. Θράκης 2 6 αρχή έως Ανατ. Θράκης

Ψάχου Κων/νου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 21ου και 109ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Βασιλειάδη Θωμά 1 17 αρχή έως Στρατήγη/Κλεάρχου 2 16 αρχή έως Στρατήγη/Κλεάρχου

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 18: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

18

Μανδηλαρά Νικηφόρου 1 9 αρχή έως Πανταζίδη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας κανένας κανένας κανένας

Πισίδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρατήγη Γεώργιου 1 17 αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 18

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Τριανταφυλλόπουλου καθηγητή 1 13 αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 16

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Τσάμη Λάζαρου 5 25 από Βασιλειάδη έως Τσιαπάνου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 6 32

από Βασιλειάδη έως Τσιαπάνου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Τσελέπη 1 25 αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 24

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Τσέλιου Δήμου 5 29 από Βασιλειάδη έως Τσιαπάνου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) κανένας κανένας κανένας

Τσιαπάνου Δημ. 1 15 αρχή έως Στρατήγη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 22

αρχή έως Στρατήγη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Οδοί και τμήματα οδών της Πυλαίας στο 21ο και 109ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγαλιανού Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 192 204 από Βασιλειάδη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Τσιαπάνου

Μανδηλαρά Νικηφόρου 11 τέλος από Πανταζίδη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος κανένας κανένας

από Πανταζίδη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Πανταζίδη 1 3 αρχή έως Τσιαπάνου 2 4 αρχή έως Μανδηλαρά

Περραιβού Χριστοφόρου 1 7 από Τσέλιου έως Στρατήγη 2 30 από Τσέλιου έως Στρατήγη

Πραϊδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταγειρίτη Αθανασίου 1 47 από Τσέλιου έως Στρατήγη κανένας κανένας κανένας

Σταματέλου Γεωργίου 1 39 από Τσέλιου έως Στρατήγη 2 36 από Τσέλιου έως Στρατήγη

Στρατήγη Γ. 19 69 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη 20 72

από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη

Τριανταφυλλόπουλου 15 55 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη 18 42

από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη

Τσάκωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσάμη Λάζαρου 27 79 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης- 34 78 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 19: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

19

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη Πυλαίας) έως Σταγειρίτη

Τσελέπη Ιωάννη 27 73 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη 26 68

από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη

Τσέλιου Δήμου 31 53 από Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Σταγειρίτη κανένας κανένας κανένας

Φίλη Εμμανουήλ 1 21 από Περραιβού έως Σταγειρίτη 2 24 από Περραιβού έως Σταγειρίτη

Σχολική Περιφέρεια 23ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγγελίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Θεοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Φίλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αδαμίδη Βασίλη διδασκάλου κανένας κανένας κανένας 2 24 αρχή έως Λαμπράκη

Αίμονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλκέτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αντωνίου Αρ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αργαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρχιλόχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαθυκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βασιλειάδη Θωμά 19 τέλος από Στρατήγη/Κλεάρχου έως τέλος 18 τέλος από Στρατήγη/Κλεάρχου έως τέλος

Βρυούλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διαγόρα 1 41 αρχή έως Λαμπράκη 2 34 αρχή έως Λαμπράκη

Διαδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δρυόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επιγόνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επιδαύρου 9 25 από Λαμπράκη έως Τσέλιου 6 30 από Λαμπράκη έως Τσέλιου

Επικτήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερέτριας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερεχθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερυθραίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευρυσθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευσταθίου μητροπολίτη 1 21 αρχή έως ρέμα 2 8 αρχή έως ρέμα

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 20: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

20

Θεσ/νίκης

Ευτέρπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εφέσσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιβύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιππάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποδάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποδρομίου οδός 1 21 αρχή έως Λαμπράκη 2 34 αρχή έως Λαμπράκη

Κεραμεικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κριτία Νικόλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 110 190 από Αδαμίδη έως Βασιλειάδη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Λυκάονος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Μαγνησίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μικράς Ασίας όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Μυγδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολυμπίας 1 31 αρχή έως Λαμπράκη 2 10 αρχή έως Λαμπράκη

Πανταζίδη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 2 4 αρχή έως Μανδηλαρά (όρια

Θεσ/νίκης-πυλαίας)

Παπούλα Αναστάσιου

στρατηγού 1 21 αρχή έως Λαμπράκη 2 24 αρχή έως Λαμπράκη

Παυσίλυπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πελασγών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυβίου ιστορικού 1 15 αρχή έως Λαμπράκη 2 10 αρχή έως Λαμπράκη

Πολυγνώτου 1 27 αρχή έως Λαμπράκη 2 22 αρχή έως Λαμπράκη

Πουλχερίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πραξαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προδίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρεθύμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σάλλα Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σουνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στίλπωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στοβαίου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 21: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

21

Συμωνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τριπτόλεμου 1 13 αρχή έως Λαμπράκη 2 18 αρχή έως Λαμπράκη

Τσάμη Λάζαρου 1 3 αρχή έως Βασιλειάδη 2 4 αρχή έως Βασιλειάδη

Τσέλιου Δήμου 1 3 αρχή έως Βασιλειάδη κανένας κανένας κανένας

Τυρολόης 1 41 αρχή έως Λαμπράκη 2 60 αρχή έως Λαμπράκη

Φερεκύδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φερτεκίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλαδελφείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλοξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φίλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φοίνικος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκίδας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκίωνος στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκυλίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαρίση Δημήτριου 1 5 αρχή έως Λαμπράκη 2 8 αρχή έως Λαμπράκη

Σχολική Περιφέρεια 24ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αντιφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρίωνος 23 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 26 τέλος από Τυρολόης έως τέλος

Διαγόρα 43 63 από Λαμπράκη έως Εμπεδοκλέους 36 78 από Λαμπράκη έως Εμπεδοκλέους

Εμπεδοκλέους 91 τέλος από Διαγόρα έως τέλος 56 τέλος από Τυρολόης έως τέλος

Ζακύνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποδρομίου οδός 23 75 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας 36 76 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας

Λαμπράκη Γρηγόρη 109 141 από Τυρολόης έως Πολυγνώτου κανένας κανένας κανένας

Λυσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαντείων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαρωνείας 39 τέλος από Διαγόρα έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Μεγακλέους 57 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 56 τέλος από Τυρολόης έως τέλος

Παιωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυβίου ιστορικού 17 69 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας 12 64 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας

Πολυγνώτου 29 71 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας 24 από Λαμπράκη έως Μαρωνείας

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 22: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

22

Πρωτογένους 1 77 αρχή έως Μαρωνείας 2 50 αρχή έως Μαρωνείας

Τριπτόλεμου 15 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 20 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος

Τυρολόης κανένας κανένας κανένας 62 84 από Λαμπράκη έως Εμπεδοκλέους

Υπατίας 51 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 52 τέλος από Τυρολόης έως τέλος

Φιλοδήμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 25ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγγελόπουλου Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Μαρίνας 41 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 36 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Αγίου Πρωτολέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αδαμίδη Βασίλη διδασκάλου 33 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 64 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Αλαβέρα Τηλέμαχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάρναλη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βενετούλια Λουκά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δαλιανίδη Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διαγόρα 77 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 102 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Διάνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εμπεδοκλέους 1 23 αρχή έως Ισιδώρου κανένας κανένας κανένας

Θασίτη Πάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θέμελη Γιώργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοχάρη Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιβηρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιβίσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποδρομίου οδός 77 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 78 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος

Ίριδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ισιδώρου 29 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 34 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος

Καζαντζή Τόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρέλλη Ζωής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κενάν Μεσαρέ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κισσάβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 23: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

23

Κύρου Κλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λεύκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λωτού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μάνεση Αριστόβουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαρωνείας 1 37 αρχή έως Διαγόρα όλοι όλοι όλοι

Μπακαλάκη Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολύνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οξαλίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ορτανσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οσίας Φιλοθέης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλάτωνος Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυβίου ιστορικού 71 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 66 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος

Πολυγνώτου 73 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος τέλος από Μαρωνείας έως τέλος

Πολυκλείτου 33 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 36 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Πρωτογένους 79 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 52 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος

Ροδοδάφνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρωμαίου Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρίτωνος 13 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 14 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Τροιζήνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρολόης 83 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 96 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος

Υακίνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλοθέης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλομήλας 11 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 12 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος

Φλωρά-Καραβία Θάλειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χολομώντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 26ου και 80ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αιγάλεω όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άνω Τζουμαγιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αργέντη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαλτετσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 24: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

24

Διογένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εκαταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελικώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευρυβιάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωαννίνων 71 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 82 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Καραμανλή Κων/νου 33 59 από Κατσιμίδη έως Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας

Κατσιμίδη 15 19 από Καραμανλή έως Παπάφη 26 30 από Καραμανλή έως Παπάφη

Κίμωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεάνθους 5 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 78 100 από Σκύρου έως Ά. Τζουμαγιάς

Λυδίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαραθώνος 27 τέλος από Αμμουλιανής έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Μεσολογγίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νιόβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ομήρου 19 41 από Καραμανλή έως Μαραθώνος 12 28 από Καραμανλή έως Μαραθώνος

Οστρόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαηλιάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 31 51 από Καραμανλή έως Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας

Παπάφη Ιωάννη 33 107 από Καραμανλή έως Κλεάνθους 56 122 από Κατσιμίδη έως Κλεάνθους

Πάρνηθος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πασαλίδη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πελίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Περδίκα 79 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος 54 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος

Πεστών 21 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 22 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος

Σαμοθράκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σιδηροκάστρου 1 3 αρχή έως Μαραθώνος 2 8 αρχή έως Μαραθώνος

Σκύρου όλοι όλοι όλοι

Σουανίδη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τάρη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τομαρά Δ. ιερέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ύδρας 1 29 αρχή έως Μαραθώνος 2 28 αρχή έως Μαραθώνος

Υμηττού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 25: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

25

Χαρίση Θεαγένους 65 117 από Καραμανλή έως Κλεάνθους 78 116 από Καραμανλή έως Κλεάνθους

Ψαρρού Δημητρίου

συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 27ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αδραμυτίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αϊδινίου 9 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 10 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Αμφιπόλεως 29 τέλος από Δορυλαίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Ανατολικής Ρωμυλίας 17 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 40 τέλος από Δορυλαίου έως τέλος

Βιζύης 29 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 26 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Βοσπόρου 1 59 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας κανένας κανένας κανένας

Δέρκων 29 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 18 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Δημητσάνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δορυλαίου 1 53 αρχή έως Αμφιπόλεως 2 44 αρχή έως Αμφιπόλεως

Επιδαύρου 31 41 από την γέφυρα έως Χωνιάτη κανένας κανένας κανένας

Επταλόφου 49 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 36 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Ευσταθίου μητροπολίτη

Θεσ/νίκης 23 τέλος από ρέμα έως τέλος 10 τέλος από ρέμα έως τέλος

Ιερισσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καισαρείας 1 41 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας 2 40 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας

Καλλιπόλεως 23 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 28 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Καράνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοντορέπα Δημητράκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κορδελιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυκάονος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Μενεμένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μικράς Ασίας κανένας κανένας κανένας 34 τέλος από Βοσπόρου/Κυζίκου έως τέλος

Μπουρνόβα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπρατισλάβας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 26: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

26

Νίγδης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οινουσσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Περγάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πυλαίας 1 49 αρχή έως Αμφιπόλεως 2 78 αρχή έως Αμφιπόλεως

Σάρδεων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τεκταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τεμπών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τηλεφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τημένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσέλιου Δήμου κανένας κανένας κανένας 6 26 από ρέμα έως Χωνιάτη

Χωνιάτη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Σχολική Περιφέρεια 28ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Δημητρίου 161 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος 178 τέλος από Πλήθωνος Γεμιστού έως τέλος

Αιγίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλοννήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμμουλιανής 1 17 αρχή έως Αμοργού

Αμοργού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανάφης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστογείτονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστοτέλους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάρκα Γεωργίου 7 τέλος από Καραμανλή έως Λαμπράκη 10 τέλος από Καραμανλή έως Λαμπράκη

Βενιζέλου Ελευθέριου

(Τριανδρίας) 1 9 από Αγ. Δημητρίου έως Δαγκλή 2 10 από Αγ. Δημητρίου έως Δαγκλή

Βικέλα Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γέρμα Γρηγόριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δαγκλή 19 37 από Βενιζέλου έως Μουστακλή 18 34 από Βενιζέλου έως Μουστακλή

Δοϊράνης 35 τέλος από Καραμανλή έως Αγ. Δημητρίου 38 τέλος από Καραμανλή έως Αγ.

Δημητρίου

Ελαφονήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 27: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

27

Ευβοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θήρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου 1 31 αρχή έως Κατσιμίδη κανένας κανένας κανένας

Καρπάθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατσιμίδη 21 τέλος από Παπάφη έως τέλος 32 τέλος από Παπάφη έως τέλος

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου 7 τέλος από Τζοβαροπούλου έως τέλος 42 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Κέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερκύρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κορυτσάς 23 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 24 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Κυθήρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κύθνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη 11 45 από Καραμανλή έως Αμμουλιανής 20 76 από Καραμανλή έως Αμμουλιανής

Λευκάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λιτοχώρου 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 30 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Μαραθώνος 1 25 αρχή έως Αμμουλιανής κανένας κανένας κανένας

Μήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μίγγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μουστακλή Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μυκόνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νευροκοπίου 13 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 12 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Ομήρου 43 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 30 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος

Παξών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπάφη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 46 54 από Καραμανλή έως Κατσιμίδη

Πάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πεστών 1 19 αρχή έως Μαραθώνος 2 20 αρχή έως Μαραθώνος

Πλήθωνος Γεμιστού Γεωργίου όλοι όλοι όλοι

Πολυτεχνείου αρχή 9 από αρχή έως Δαγκλή αρχή 10 από αρχή έως Δαγκλή

Πόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προύσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρηγοπούλου Διονυσίου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ροδίου Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σερίφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 28: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

28

Σιδηροκάστρου 5 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 10 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος

Σίφνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συμεωνίδη Αλεξάνδρου 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 36 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Σύμης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τζοβαροπούλου Γκαίτε όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ύδρας 31 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 30 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος

Φολεγάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 29ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

14ης Σεπτεμβρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγησιλάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Κυριακής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αίγλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλκαμένους 15 τέλος από Λεωνίδου έως τέλος 18 τέλος από Λεωνίδου έως τέλος

Αμφοτέρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναξιμάνδρου 33 τέλος από Πάσχου έως τέλος 78 τέλος από Ετεοκλέους έως τέλος

Βακαλόπουλου Απόστολου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάμβα Νεόφυτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαμβίνη Κων/νου αρχιμανδρίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βεργίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαλάτειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γκιάλα Στρατ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γωγούση Αριστ. ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεινοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ετεοκλέους 35 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 32 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος

Ευρυγένη Δημητρίου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηγηλόχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοδοσιάδη Αλεξ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 29: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

29

Καζαντζίδη Στέλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κανελλόπουλου Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρατάσιου Παναγιώτη ιερέα κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Κατσώχη Γεωργ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κτενίδη Φίλωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λεωνίδου 19 τέλος από Αλκαμένους έως τέλος 12 τέλος από Αλκαμένους έως τέλος

Μιχαηλίδη Σόλωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικάνορος 39 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 42 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος

Οιδίποδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδημητρίου Ρούλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπακυριαζή Νικολάου ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 193 τέλος από Βελλίδη έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Πελοπίδα 15 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 12 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος

Ποζέλι Βιταλιάνο όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκούρα Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στέα Άλκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσαρούχα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσιγκιρίδη Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Υψηλάντου 31 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 48 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Χατζηχρήστου Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ψελλού Μιχαήλ 31 από Καραμανλή έως Αλλατίνη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 38

από Καραμανλή έως Αλλατίνη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Ωκεανίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 30ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αετοράχης 29 τέλος από Στρατού έως τέλος 40 τέλος από Στρατού έως τέλος

Αρχιμήδους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάρκα Γεωργίου 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 8 αρχή έως Καραμανλή

Δοϊράνης 1 33 αρχή έως Καραμανλή 2 36 αρχή έως Καραμανλή

Ευζώνων 29 τέλος από Στρατού έως τέλος 38 τέλος από Στρατού έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 30: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

30

Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωαννίνων 1 69 αρχή έως Καραμανλή 2 80 αρχή έως Καραμανλή

Καλλικράτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 2 34 αρχή έως Κατσιμίδη

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου κανένας κανένας κανένας 14 40 από Στρατού έως Καραμανλή

Κιλκισίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κορυτσάς 1 21 αρχή έως Καραμανλή 2 22 αρχή έως Καραμανλή

Κρέσνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυβερνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη 1 9 αρχή έως Καραμανλή 2 18 αρχή έως Καραμανλή

Λαχανά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λιτοχώρου 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 28 αρχή έως Καραμανλή

Μεσημέρη Περικλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μιλτιάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπιζανίου 41 τέλος από Στρατού έως τέλος 38 τέλος από Στρατού έως τέλος

Νευροκοπίου 1 11 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 1 13 αρχή έως Κατσιμίδη κανένας κανένας κανένας

Παπάφη Ιωάννη 1 31 αρχή έως Καραμανλή 2 44 αρχή έως Καραμανλή

Περδίκα 1 77 αρχή έως Κατσιμίδη 2 52 αρχή έως Κατσιμίδη

Σαρανταπόρου 31 τέλος από Στρατού έως τέλος 36 τέλος από Στρατού έως τέλος

Σπανδωνίδη Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρατού λεωφόρος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Συμεωνίδη Αλεξάνδρου 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 34 αρχή έως Καραμανλή

Τακαντζά Αθανάσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τροίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χανίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαρίση Θεαγένους 1 53 αρχή έως Κατσιμίδη 2 64 αρχή έως Κατσιμίδη

Σχολική Περιφέρεια 31ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγαθουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Στεφάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 31: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

31

Αδριανουπόλεως (Σαράντα

Εκκλησιές) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αίαντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμπατζόγλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμυνταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανακτορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αυξεντίου Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βασιλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βιζυηνού Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βύζαντος & Βιζύης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βυζουκίδη Περικλή καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελευθερών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευξείνου Πόντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζαγοράς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρακλείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ινιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωακείμ Γ΄ πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καβάφη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καϊρη Θεόφιλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καστοριάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κεραμέως Νικολάου ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κεσανλή Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κεσσάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυριακίδη Στίλπωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινίδη Θεοδ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λεβαντή Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μάτση Κυριάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεσολογγίτη Βασίλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μετσόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μυλωνά Διονυσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νάουσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νοταρά Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξάνθου Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 32: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

32

Πεντζίκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πέτρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πηγής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυγύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ραιδεστού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαμακοβίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκεπαστού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκοπέλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκοπού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκουφά Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σουρμένων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τέλλογλου Νέστορα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσακάλωφ Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηγιαννάκη ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 33ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης Ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017, σύμφωνα με την οποία «Στα σχολεία που λειτουργούν σε κοινωφελή ιδρύματα

δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας οι εγγραφές των μαθητών ορίζονται από το καταστατικό του ιδρύματος. Οι κενές θέσεις μπορούν να συμπληρώνονται από

άλλους μαθητές, μετά από έγκριση του αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σχολική Περιφέρεια 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα)

πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Παντελεήμονα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρμενοπούλου Κωνσταντίνου 1 17 αρχή έως Μανωλάκη Κυρ. 2 24 αρχή έως Μανωλάκη Κυρ.

Αρριανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γούναρη Δημητρίου 43 49 από Εγνατία έως Αρμενοπούλου 50 56 από Εγνατία έως Αρμενοπούλου

Δραγούμη Φιλίππου 1 13 από Φιλίππου έως Ολύμπου 2 12 από Φιλίππου έως Ολύμπου

Εγνατίας 117 127 από Ιασονίδη έως κτίριο ΕΥΑΘ κανένας κανένας κανένας

Εθνικής Αμύνης 39 από Εγνατία έως Αρμενοπούλου 48 από Εγνατία έως Αρμενοπούλου

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 33: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

33

Ιασονίδη Λεωνίδα 1 13 αρχή έως Φιλίππου 1 24 αρχή έως Ολύμπου

Ιορδανίδη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιουλιανού 1 7 αρχή έως Ολύμπου 2 4 αρχή έως Ολύμπου

Ιωακείμ πατριάρχη 19 τέλος από Εγνατία έως τέλος 18 τέλος από Εγνατία έως τέλος

Κουφίτσα Δημήτριου μοίραρχου 1 3 αρχή έως Ολύμπου 2 8 αρχή έως Ολύμπου

Μελενίκου Κωνσταντίνου 1 19 αρχή έως Αρμενοπούλου κανένας κανένας κανένας

Νικολάου επισκόπου Κίτρους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παναγίας Δεξιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκλάβου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τηλέμαχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλίππου 79 τέλος από Ιασονίδου έως τέλος 72 τέλος από Ιασονίδου έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 36ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αβδελλά συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Σοφίας 45 51 από Εγνατία έως Ολύμπου 50 72 από Εγνατία έως Ολύμπου

Άγνωστου Στρατιώτη από Φιλίππου έως Ολύμπου 2 12 από Φιλίππου έως Ολύμπου

Αμύντα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστοτέλους οδός 19 27 από Ερμού έως Εγνατία 20 30 από Ερμού έως Εγνατία

Ασκητού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αυγερινού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αχειροποιήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαγδαμάλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βατικιώτη Κων/νου προξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 36 76 από Ερμού έως Ολύμπου

Βλάλη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γενναδίου μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γκαρμπολά Σοφοκλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελμούζου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δήμητσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διονυσίου Ε΄ πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δραγούμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εγνατίας 49 115 από Βενιζέλου έως Ιασονίδη 58 138 από Βενιζέλου έως Π.Π.Γερμανού

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 34: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

34

Εξαδακτύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιασονίδη Λεωνίδα 15 27 από Φιλίππου έως Ολύμπου κανένας κανένας κανένας

Ιουστινιανού 13 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 8 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος

Κασταλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεισούρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοζάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυδωνιάτη Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακεδονικής Αμύνης 1 11 από Φιλίππου έως Ολύμπου κανένας κανένας κανένας

Μακρυγιάννη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μενεξέ Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μητσαίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μόδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπακατσέλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπαλάνου Χριστόδουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολύμπου κανένας κανένας κανένας 64 112 από Βενιζέλου έως Ιασωνίδου

Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 21 τέλος από Εγνατία έως τέλος 16 τέλος από Εγνατία έως τέλος

Παπαγεωργίου Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαμάρκου Χαρίσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλάτωνος 1 39 αρχή έως Ολύμπου 2 12 αρχή έως Ολύμπου

Σιατίστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σολωμού Διονυσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σπανδωνή Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σωκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τοσίτσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλίππου 21 77 από Βενιζέλου έως Ιασονίδου 20 70 από Βενιζέλου έως Ιασονίδου

Χαλκέων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χριστοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 37ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Σοφίας 53 61 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου 74 74 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου

Αγίου Δημητρίου κανένας κανένας κανένας 66 132 από Βενιζέλου έως

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 35: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

35

Πετροπουλάκηδων

Άγνωστου Στρατιώτη 1 7 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου 14 20 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου

Αριστοτέλους οδός 29 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 32 τέλος από Ολύμπου έως τέλος

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 78 τέλος από Ολύμπου έως τέλος

Ευριπίδου 1 5 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 8 αρχή έως Αγ. Δημητρίου

Ιασονίδη Λεωνίδα 29 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 26 τέλος από Ολύμπου έως τέλος

Μακεδονικής Αμύνης 13 21 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου 2 10 από Ολύμπου έως Αγ. Δημητρίου

Ολύμπου 55 103 από Βενιζέλου έως

Πετροπουλάκηδων κανένας κανένας κανένας

Παπαγεωργίου Τάσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πελοποννήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πετροπουλάκηδων όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Πλάτωνος 41 49 από Ολύμπου έως τέλος 14 20 από Ολύμπου έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 40ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγαπηνού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγγελάκη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 13 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 12 τέλος από Π. Μελά έως τέλος

Αιμιλιανού Γρεβενών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Απελλού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βύρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γερμανού Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γονατά Στυλιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γούναρη Δημητρίου 9 41 από Π. Μελά μέχρι Εγνατία 10 48 από Π. Μελά μέχρι Εγνατία

Δαγκλή Παναγιώτη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δέλλιου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεσπεραί Φρανσέ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διαλέττη Φωκίωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εγνατίας κανένας κανένας κανένας 140 152 από Π.Π.Γερμανού έως Αγγελάκη

Εθνικής Αμύνης 1 37 αρχή έως Εγνατία 2 46 αρχή έως Εγνατία

Θεοτοκά Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 36: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

36

Θεοχάρη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποδρομίου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ισαύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωάννου Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καμάρα Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καμβουνίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Πατρικίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λούη Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μανουσογιαννάκη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαργαρίτη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεθώνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελά Παύλου κανένας κανένας κανένας 2 36 αρχή έως Π.Π.Γερμανού

Μητροπόλεως 121 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 100 τέλος από Π. Μελά έως τέλος

Μπουζιάνη Ουρανίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ναυαρίνου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικοτσάρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλαιών Πατρών Γερμανού κανένας κανένας κανένας 18 τέλος από Π. Μελά έως τέλος

Ρωμανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σβώλου Αλεξάνδρου 17 τέλος από Π.Π.Γερμανού έως Αγγελάκη 18 τέλος από Π.Π.Γερμανού έως Αγγελάκη

Τσιμισκή Ιωάννη 103 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 108 τέλος από Π.Μελά έως τέλος

Τσιρογιάννη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσόπελα Ευστ. υπολοχαγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλικής Εταιρείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκά Νικηφόρου 7 τέλος από Π. Μελά έως τέλος όλοι όλοι από Π. Μελά έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 41ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγάπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Θεοδώρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Σοφίας 15 43 από Τσιμισκή έως Εγνατία 16 48 από Τσιμισκή έως Εγνατία

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 1 11 από Τσιμισκή έως Π. Μελά 2 10 από Τσιμισκή έως Π. Μελά

Αριστοτέλους οδός 5 17 από Τσιμισκή έως Ερμού 6 18 από Τσιμισκή έως Ερμού

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 37: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

37

βασιλέως Ηρακλείου 19 τέλος από Βενιζέλου έως Κ. Ντηλ 18 τέλος από Βενιζέλου έως Κ. Ντηλ

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 18 34 από Τσιμισκή έως Ερμού

Ερμού 23 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 16 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος

Ζεύξιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ικτίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωακείμ πατριάρχη 1 17 αρχή έως Εγνατία 2 16 αρχή έως Εγνατία

Καστριτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κεραμόπουλου Αντωνίου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κομνηνών 15 τέλος από Τσιμισκή έως Ερμού 18 τέλος από Τσιμισκή έως Ερμού

Κουκούφλη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακένζυ Κινγκ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελά Παύλου 15 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος 38 τέλος από Π.Π.Γερμανού έως τέλος

Ντηλ Καρόλου 19 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος 18 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος

Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 1 19 αρχή έως Εγνατία 2 14 αρχή έως Εγνατία

Παλαιών Πατρών Γερμανού όλοι όλοι όλοι 2 16 αρχή έως Π.Μελά

Πρασακάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σβώλου Αλεξάνδρου 1 15 αρχή έως Π.Π.Γερμανού 2 16 αρχή έως Π.Π.Γερμανού

Σκρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταύρου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τάττη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσιμισκή Ιωάννη 17 101 από Βενιζέλου έως Π. Μελά κανένας κανένας κανένας

Φραγκίνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαραλάμπους Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 43ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Σοφίας 1 13 από Νίκης έως Τσιμισκή 2 14 από Νίκης έως Τσιμισκή

Αριστοτέλους οδός 1 3 από Μητροπόλεως έως Τσιμισκή 2 4 από Μητροπόλεως έως Τσιμισκή

Αριστοτέλους πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βογατσικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γούναρη Δημητρίου 1 7 από Νίκης μέχρι Π. Μελά 2 8 από Νίκης μέχρι Π. Μελά

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 38: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

38

Ιωσήφ μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλάρη Κων/νου στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κορομηλά Λάμπρου προξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κούσκουρα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λασσάνη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαργαρίτη Λώρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελά Παύλου 1 13 από Νίκης έως Τσιμισκή κανένας κανένας κανένας

Μητροπόλεως 37 119 από Αριστοτέλους έως Π.Μελά 32 98 από Αριστοτέλους έως Π.Μελά

Μοργκεντάου Ερρίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νίκης λεωφόρος 13 τέλος από Αριστοτέλους έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Ντηλ Καρόλου 1 17 αρχή έως Τσιμισκή 2 16 αρχή έως Τσιμισκή

Πλουτάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσιμισκή Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 30 106 από Αριστοτέλους έως Π.Μελά

Φαναριωτών πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκά Νικηφόρου 1 5 αρχή έως Π. Μελά κανένας κανένας κανένας

Χρυσοστόμου Σμύρνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 44ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Σοφίας 63 97 από Αγ. Δημητρίου έως

Ολυμπιάδος 76 86

από Αγ. Δημητρίου έως

Κασσάνδρου

Αγίου Δημητρίου 97 157 από Σοφοκλέους έως Ολυμπιάδος 134 174 από Πετροπουλάκηδων έως Εθν.

Αμύνης

Αισχύλου 1 9 αρχή έως Κασσάνδρου 2 12 αρχή έως Κασσάνδρου

Ακρτιτίδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλικαρνασσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αποστόλου Παύλου 1 21 αρχή έως Ολυμπιάδος 2 26 αρχή έως Ολυμπιάδος

Αρμενοπούλου Κωνσταντίνου 19 τέλος από Μανωλάκη Κ. έως τέλος 26 τέλος από Μανωλάκη Κ. έως τέλος

Γούναρη Δημητρίου 51 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος 58 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος

Δραγούμη Φιλίππου 15 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 14 τέλος από Ολύμπου έως τέλος

Εθνικής Αμύνης τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος

Εξάρχη Λάζου 1 11 αρχή έως Κασσάνδρου 2 8 αρχή έως Κασσάνδρου

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 39: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

39

Ευριπίδου 7 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 10 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος

Ησαϊα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θησέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιουλιανού 9 27 από Ολύμπου έως Κασσάνδρου 6 26 από Ολύμπου έως Κασσάνδρου

Κασσάνδρου 101 105 από Σοφοκλέους έως Αγίας Σοφίας 74 τέλος από Σοφοκλέους έως τέλος

Κουφίτσα Δημήτριου μοίραρχου 5 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 10 τέλος από Ολύμπου έως τέλος

Μανωλάκη Κυριάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελενίκου Κωνσταντίνου 21 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος

Μίνωος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολύμπου 105 τέλος από Πετροπουλάκηδων έως

Μανωλάκη Κ. (τέλος) 114 τέλος

από Ιασονίδου έως Μανωλάκη Κ.

(τέλος)

Πετροπουλάκηδων κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Σοφοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σπερχειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φλώρινας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωτάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηανδρέου Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 45ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Σοφίας 99 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 88 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος

Αθηνάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αίμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αιόλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αισχύλου 11 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 14 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος

Ακροπόλεως 1 63 αρχή έως Ξενοκράτους 2 64 αρχή έως Ξενοκράτους

Αλκίνοου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμφιλοχίας 11 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 24 κανένας από Ολυμπιάδος έως τέλος

Αμφιτρίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδοκίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αντίοχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αποστόλου Παύλου 23 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 28 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 40: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

40

Αργυροπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστομένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστονίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αχιλλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βίαντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βλατάδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βλαχάβα Θύμιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γοργούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γύζη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δαναού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεινάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημοκρίτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διονυσίου (Άνω Πόλη) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δωρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελευσίνας κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Εξάρχη Λάζου 13 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 10 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος

Επιμενίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερινύος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εσπερίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηγουμένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρακλείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηροδότου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ησιόδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεμιστοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοτοκόπουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοφίλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοφράστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θερσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θηραμένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ίδης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιοκάστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιουλιανού 29 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 28 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος

Ιφικράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 41: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

41

Ιωλκού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιωσήπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιδρομίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κασσάνδρου 107 τέλος από Αγ. Σοφίας έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Κασσιανής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κάστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κενταύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κιθαιρώνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κίρκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλεισθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κόδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κορίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κρατίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κρίσπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυκλώπων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυρηναίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λάδωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαοδηγήτριας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λεωτυχίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυσία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαιάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαλέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μάνιου Γεωργίου δασκάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεγάρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεδούσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μουσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπουμπουλίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μύρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μωρεάς Ζαν όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ναυπάκτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξενοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολυμπιάδος 83 τέλος από Ναυπάκτου έως τέλος 80 τέλος από Σοφοκλέους έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 42: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

42

Ουρανίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπανικολή Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πρωτέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρομφέη Βασιλ. πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σουφλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταγείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρατωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τερψιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τιμοθέου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τιμοθέου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλοκτήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωτίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαβρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαϊδευτού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χάριτος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χείρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρυσοστόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 50ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγαθάγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Αναστασίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Άννης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίων Αναργύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγράφων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ακροπόλεως 65 τέλος από Ξενοκράτους έως τέλος 66 τέλος από Ξενοκράτους έως τέλος

Αμίλτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναξαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αράχθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αργοναυτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αργυροκάστρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 43: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

43

Αρσινόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αχτάρη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βισβίζη Δόμνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γιαλούρου Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρηγορίου Αναχωρητού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημητρίου Πολιορκητή 61 όλοι από Μπουμπουλίνας έως τέλος 68 όλοι από Μπουμπουλίνας έως τέλος

Δραγατσανίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Έκτορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επταπυργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εράσμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζάππα Ευάγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζήνωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θηβών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπάτρου Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιρόης όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

καπετάν-Θεοδωράκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάνισσας-Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραδήμου Ζήση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρβουνίδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κλαυθμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντοπούλου Αρισ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λεβέντη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λήκτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λημναίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαύρης Πέτρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μούσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μυστρά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ναούμ Παναή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικολάου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νιόπλιου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξανθίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλληκαρίδη Ευαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαρέσκα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 44: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

44

Πελοπίδα (άνω πόλη) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Περίανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ποτίδαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σητείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σθένωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σικελιανού Άγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκανδαλίδου Ιωάν. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκύδρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σύλλα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συρακουσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τζαχείλα Δήμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρνάβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 51ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Δημητρίου 75 95 από Μακ Άμυνας έως Σοφοκλέους κανένας κανένας κανένας

Αγίου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άθωνος 13 τέλος από Σακελλαρίου έως τέλος 16 τέλος από Σακελλαρίου έως τέλος

Αμφιλοχίας 1 9 αρχή έως Ολυμπιάδος 2 22 αρχή έως Ολυμπιάδος

Αντιπάτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαρβάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βύζαντος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Γαλιλαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γκράτσιου Κων/νου 1 15 αρχή έως Δημητρίου Πολιορκητή 2 10 αρχή έως Δημητρίου Πολιορκητή

Γλαύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρανικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δαιδάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημητρίων πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελευσίνας όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Ιέρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καμενιάτη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 45: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

45

Κασσάνδρου 63 99 από Μακ. Αμύνης έως Σοφοκλέους 50 72 από Μακ. Αμύνης έως Σοφοκλέους

Κερδώου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαπιθών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακεδονικής Αμύνης 23 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 12 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος

Ολυμπιάδος 49 81 από Σακελλαρίου έως Ναυπάκτου 50 78 από Σακελλαρίου έως Σοφοκλέους

Παστέρ Λουδοβίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πέλοπος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Περσεφόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προφήτη Ηλία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πυθαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σακελλαρίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Σελεύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαληρέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 53ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Δημητρίου 59 73 από Προξένων έως Μακεδ. Άμυνας κανένας κανένας κανένας

Άθωνος 1 11 αρχή έως Σακελλαρίου 2 14 αρχή έως Σακελλαρίου

Αρέθουσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άρεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρματολών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άρτας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βύζαντος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Γκράτσιου Κων/νου 17 τέλος από Δημητρίου Πολιορκητή έως

τέλος 12 τέλος

από Δημητρίου Πολιορκητή έως

τέλος

Γοργία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δανάης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημητρίου Πολιορκητή 1 59 αρχή έως Μπουμπουλίνας 2 66 αρχή έως Μπουμπουλίνας

Δραγούμη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δωδώνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευδοξίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 46: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

46

Ευδόξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευκλείδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευρυμέδοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ευσεβίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρακλείδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιάσονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ισμήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κασσάνδρου 37 61 από Ρακτιβάν μέχρι Μακ. Αμύνης 32 48 από Προξένων μέχρι Μακ. Αμύνης

Κλειούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νηρέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικομάχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ξενοφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολυμπιάδος 35 47 από Ρακτιβάν μέχρι Σακελλαρίου 30 48 από Ρακτιβάν μέχρι Σακελλαρίου

Παϊσιου μοναχού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλαμηδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας κανένας κανένας κανένας 56 τέλος από Ρακτιβάν μέχρι τέλος

Περσέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πηλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προξένων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πύδνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρακτιβάν Κων/νου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Σακελλαρίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Σγουρού Ιωακείμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σεβίλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σπάρτακου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στράτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρυμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συμεωνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τερψιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλοπάππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρυσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 54ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 47: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

47

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίας Αικατερίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Δημητρίου 23 57 από Ηφαιστίωνος έως Προξένων κανένας κανένας κανένας

Ακρίτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αντιγόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βέμπο Σοφίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δουμπιώτη Κων/νου στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επαμεινώνδα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ήρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηφαιστίωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Κασσάνδρου 1 35 αρχή έως Ρακτιβάν 2 30 αρχή έως Προξένων

Κρατερού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπουσιάδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μουσχουντή Νικολάου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπουντώνα Ευθ. γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νιρβάνα Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολυμπιάδος 1 33 αρχή έως Ρακτιβάν 2 28 αρχή έως Ρακτιβάν

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας 19 τέλος από Μετεώρων έως τέλος 16 54 από Μετεώρων έως Ρακτιβάν

Πρωταγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πυθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρακτιβάν Κων/νου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Σαχίνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαχτούρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σουρή Γεωργίου 9 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 16 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος

Τιμολέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσαμαδού Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλώτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 55ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 48: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

48

Αβέρωφ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Δημητρίου κανένας κανένας κανένας 2 64 αρχή έως Βενιζέλου

Αγίου Μηνά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίων Αποστόλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αιγύπτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμαζόνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμβροσίου επισκόπου

Μεδιολάνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αντιγονιδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αξιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αφεντούλη Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαΐου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαλαωρίτου Αριστοτέλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαμβακά Χαρίσιου δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

βασιλέως Ηρακλείου 1 17 αρχή έως Βενιζέλου 2 16 αρχή έως Βενιζέλου

Βενιζέλου Ελευθερίου όλοι όλοι όλοι 2 16 από Νίκης έως Τσιμισκή

Βερναρδάκη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βέροιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βότση Νικολάου ναυάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γλάδστωνος Ουίλιαμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δαναϊδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημοσθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δόξης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δραγούμη Ίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δωδεκανήσου λεωφόρος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εγνατίας 1 47 αρχή έως Βενιζέλου 2 56 αρχή έως Βενιζέλου

Εδέσσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εμπράρ Ερνέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερμού 1 21 αρχή έως Βενιζέλου 2 14 αρχή έως Βενιζέλου

Ζαλίκη Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζεφύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ήβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρώδη του Αττικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 49: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

49

Ιουστινιανού 1 11 αρχή έως Βενιζέλου 2 6 αρχή έως Βενιζέλου

Καθολικών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλαποθάκη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κάλβου Αντρέα 1 21 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 28 αρχή έως Αγ. Δημητρίου

Καλλίνικου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καποδίστρια Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραολή Μιχαλάκη &

Δημητρίου Ανδρέα των Κυπρίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρατάσου Τσάμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρατζά Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατούνη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κομνηνών 1 13 αρχή έως Τσιμισκή 2 16 αρχή έως Τσιμισκή

Κουντουρά Μίλτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κουντουριώτη Παύλου

ναυάρχου 1 23 από Σαλαμίνος έως Ι. Δραγούμη κανένας κανένας κανένας

Κρυστάλλη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαγκαδά κανένας κανένας κανένας 2 24 αρχή έως Αγ. Δημητρίου

Λέοντος Σοφού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυκούργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαβίλη Λορέντζου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μητροπόλεως 1 35 αρχή έως Αριστοτέλους 2 30 αρχή έως Αριστοτέλους

Μοριχόβου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπαλταδώρου Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπραντούνα στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ναυμαχίας Λήμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νίκης λεωφόρος 1 11 αρχή έως Αριστοτέλους κανένας κανένας κανένας

Ολύμπιου Γεωργάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολύμπιου Διαμαντή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολύμπου 1 53 αρχή έως Βενιζέλου 2 62 αρχή έως Βενιζέλου

Οπλοποιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ορβήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ορφανίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ουγκώ Βίκτορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παγγαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 50: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

50

Πάικου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλαμά Κωστή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαζώλη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαρρηγόπουλου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πηνειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πίνδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυζωίδη Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυτεχνείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πτολεμαίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πύρρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρέμπελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρογκότη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαλαμίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σβορώνου Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σελευκιδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σουρή Γεωργίου 1 7 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 14 αρχή έως Αγ. Δημητρίου

Σούτσου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συγγρού Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σφέτσου Θωμά στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τανταλίδη Ηλία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τερτσέτη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τριπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσιμισκή Ιωάννη 1 15 αρχή έως Βενιζέλου 2 28 αρχή έως Αριστοτέλους

Τύπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φασιανού Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φειδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλίππου 1 19 αρχή έως Βενιζέλου 2 18 αρχή έως Βενιζέλου

Φράγκων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωκαίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χάψα Στάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενιαία Σχολική Περιφέρεια 59ου και 61ου Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 51: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

51

ΑΠΌ ΕΩΣ

Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Λαύρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Δημητρίου 1 21 από Λαγκαδά ως Ηφαιστίωνος κανένας κανένας κανένας

Αγίου Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμαλιάδος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Απολλωνιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρκαδιουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρχαιοτήτων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αυρηλιανής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βιοπαλαιστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαλατινής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεμερτζή Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεξαμενής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διός όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δυτικής Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερατοσθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερατούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζαλόγγου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζέντζη Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηφαιστίωνος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Θάλειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θέμιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θερίσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεσπρωτίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κάλβου Αντρέα 23 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 30 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος

καπετάν-Άγρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρπενησιώτη Αθανασίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Κατσώνη Λάμπρου 1 21 από Αρχαιοτήτων έως Καυκάσου

(όρια Θεσ/νίκης-Συκεών) 2 20

από Αρχαιοτήτων έως Καυκάσου

(όρια Θεσ/νίκης-Συκεών)

Καυκάσου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Κεντρικής Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερμαστής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερμενίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 52: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

52

Κλαυδιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαγκαδά κανένας κανένας κανένας 26 48 από Αγ. Δημητρίου ως όρια Δήμου

Λατομείων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακεδονομάχων κανένας κανένας κανένας 2 58 από Μετεώρων έως Αμαλιάδος

Μελπομένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μερόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μετεώρων 1 27 εντός ορίων Θεσ/νίκης κανένας κανένας κανένας

Μιχαλιτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μουσχουντή Νικολάου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπόρου Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μυριβήλη Στρατή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παμφυλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παναγίας Φανερωμένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παντελεήμονος Α΄ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας 1 17 αρχή έως Μετεώρων 2 14 αρχή έως Μετεώρων

Πηνελόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πιστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προκοπίου Ικονίου μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προνοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σερβίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σερεντσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στουρνάρα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σύλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τερψιχόρης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τριών Μαρτύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρολόης μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρολόης πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ωραιοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 63ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

26ης Οκτωβρίου κανένας κανένας κανένας 2 28 αρχή έως κόμβο Δικαστηρίων

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 53: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

53

Αγάθωνος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Αγίων Πάντων 1 19 αρχή έως Αγάθωνος 2 18 αρχή έως Ρεγκούκου

Αγίων Πάντων Α΄ πάρ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αισώπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλιάκμονος 1 5 αρχή έως Τσορλίνη 2 4 αρχή έως Τσορλίνη

Αναγεννήσεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναγνωσταρά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αραπίτσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αφροδίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βάκχου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Βερατίου 1 7 αρχή έως Ρεγκούκου κανένας κανένας κανένας

Βιτσίου 1 7 αρχή έως Θεοκριτου κανένας κανένας κανένας

Βουτυρά Σταύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γιαννιτσών 1 41 αρχή έως Τσορλίνη 2 58 αρχή έως Τσορλίνη

Δάμωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ενωτικών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θεοκρίτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καβακίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καζαντζάκη Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιθέας λεωφόρος κανένας κανένας κανένας 2 12 αρχή έως Αγάθωνος

Καλού Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καριοφύλλη Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατσαντώνη Αντώνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κόντζε Αλεξάντερ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυρίλλου πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαγκαδά 1 7 αρχή έως Βάκχου κανένας κανένας κανένας

Λιβανόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μάντζαρου Νικολάου 1 7 αρχή έως Τσορλίνη 2 4 αρχή έως Τσορλίνη

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 24 84 από Βερατίου έως Καλλιθέας

Μηνιάτη Ηλία 1 7 αρχή έως Ρεγκούκου 2 10 αρχή έως Ρεγκούκου

Μοναστηρίου 1 101 αρχή έως Τσορλίνη 2 38 από αρχή έως Θεοκρίτου

Μπενιζέλου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ντέκα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 54: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

54

Οδυσσέως 1 19 αρχή έως Βάκχου 2 16 αρχή έως Βάκχου

Παλαιού Σταθμού κανένας κανένας κανένας 2 50 αρχή έως Τσορλίνη

Πίψου Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλαπούτα Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Προμηθέως 1 37 αρχή έως Βάκχου 2 42 αρχή έως Βάκχου

Σανταρόζα Σαντόρε όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαπφούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ταντάλου 1 41 αρχή έως Βάκχου 2 38 αρχή έως Βάκχου

Τσορλίνη Βασιλείου 35 τέλος από Μοναστηρίου έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Φιντίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φριζή Μαρδοχαίου

συνταγματάρχη 1 7 αρχή έως Αγάθωνος 2 6 αρχή έως Αγάθωνος

Χρυσολωρά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρυσοσπάθη 1 5 αρχή έως Αγάθωνος 2 6 αρχή έως Αγάθωνος

Σχολική Περιφέρεια 64ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

26ης Οκτωβρίου όλοι όλοι από κόμβο Δικαστηρίων έως τέλος από κόμβο Δικαστηρίων έως τέλος

Αλεξανδρουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλιάκμονος 7 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 6 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος

Ανδρέου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αχελώου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βιτσίου 9 τέλος από Θεοκρίτου έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Βλαχάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαλλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γιαννιτσών 43 101 από Τσορλίνη έως Αγ. Παρασκευής

(όρια Θεσ/νίκης/Μενεμένης) 60 150

από Τσορλίνη έως Κουμαρά (όρια

Θεσ/νίκης/Μενεμένης)

Δάφνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δεμέστιχα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δούμπα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δράμας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ερμιόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 55: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

55

Καβάλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατερίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατεχάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερδυλλίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κεφαλληνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωλέττη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λήμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λητούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λοιμωδών Νόσων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαζαράκη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μανάκη αφών πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μάντζαρου Νικολάου 9 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 6 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος

Μινωταύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μοναστηρίου 103 203 από Τσορλίνη έως Βάρναλη (όρια

Θεσ/νίκης-Μενεμένης) 40 138

από Θεοκρίτου έως Βάρναλη (όρια

Θεσ/νίκης-Μενεμένης)

Νέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οικονόμου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ουρανού Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παλαιού Σταθμού κανένας κανένας κανένας 52 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος

Πεσόντων Πυροσβεστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πέτρου του Ερημίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πήγασου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρούλια Κώττα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρωξάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσόντου Γεωργίου στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τσορλίνη Βασιλείου 1 33 αρχή έως Μοναστηρίου κανένας κανένας κανένας

Τσουκαλά Θεοδ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φρίξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χαλκίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χλόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 66ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 56: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

56

ΑΠΌ ΕΩΣ

Αγίων Πάντων 79 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 72 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος

Βάκχου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Βασιλειάδη Γαβριήλ 7 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 8 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος

Γαλανάκη Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαλοπούλου Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Δραγουμάνου Στ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηλιουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιβάνωφ Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καϊστρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλυψούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καπάτου Νικολάου

ανθυποσμηναγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατσάνου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Κολωνιάρη Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Λαγκαδά 9 109 από Βάκχου έως όρια Θεσ/νίκης κανένας κανένας κανένας

Λαυρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λιγδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 2 6 αρχή έως Γαλοπούλου

Οδυσσέως 21 τέλος από Βάκχου έως τέλος 18 τέλος από Βάκχου έως τέλος

Παπαδήμα Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαδιαμαντοπούλου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαθανασίου Βασιλικής

δασκάλας 1 31 αρχή έως Γαλοπούλου 2 32 αρχή έως Γαλοπούλου

Προμηθέως 39 τέλος από Βάκχου έως τέλος 44 τέλος από Βάκχου έως τέλος

Στεφανάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολαρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ταντάλου 43 τέλος από Βάκχου έως τέλος 40 τέλος από Βάκχου έως τέλος

Φαρμάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φωτήλα Ασημάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζόπουλου Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 57: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

57

Σχολική Περιφέρεια 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγάθωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Αγίων Πάντων 21 77 από Αγάθωνος έως Κολωνιάρη 20 70 από Ρεγκούκου έως Κολωνιάρη

Αμπελώνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαλσαμάκη Λουκά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βασιλειάδη Γαβριήλ 1 5 αρχή έως Κολωνιάρη 2 6 αρχή έως Κολωνιάρη

Βερατίου 9 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Γαλοπούλου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Δοξάτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιθέας λεωφόρος κανένας κανένας κανένας 14 52 από Αγάθωνος έως όρια

Κολωνιάρη Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Λάσκαρη Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λόντου Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μανίκα Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 8 22 από Γαλοπούλου έως Βερατίου

Μηνιάτη Ηλία 9 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος 12 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος

Μιχαλά Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπαλόγλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπαρκοπούλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπούσγου Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πανουργιά Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαθανασίου Βασιλικής

δασκάλας 33 79

από Γαλοπούλου έως

Χαλκοκονδύλη (όρια Θεσ/νίκης-

Αμπελοκήπων)

34 100

από Γαλοπούλου έως

Χαλκοκονδύλη (όρια Θεσ/νίκης-

Αμπελοκήπων)

Πάργας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πελειάδου Χριστοφ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πετμεζά Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πετρόμπεη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρεγκούκου Σταμ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαμουήλ μοναχού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σέκερη Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 58: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

58

Σκαλτσά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταύρου Θεοδόσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φριζή Μαρδοχαίου

συνταγματάρχη 9 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 8 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος

Χαλκοκονδύλη Δημητρίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Χαριτώνυμου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζητσίρου Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρυσοσπάθη 7 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 8 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 77ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγγελοπούλου Ι. κανένας κανένας κανένας 2 38 αρχή έως Τσιαπάνου

Αετίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αθηναγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανθεμούντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Απολλοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αριστοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βίστα Μηνά 1 19 αρχή έως Τσιαπάνου 2 18 αρχή έως Τσιαπάνου

Γκούρα Ιωάννη 1 31 αρχή έως Τσιαπάνου 2 20 αρχή έως Τσιαπάνου

Διβολή Γεωργίου 1 33 αρχή έως Τσιαπάνου 2 34 αρχή έως Τσιαπάνου

Επιδαύρου 1 7 αρχή έως Λαμπράκη 2 4 αρχή έως Λαμπράκη

Ιφιγένειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καβείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρυάτιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κερκίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κισσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη 143 205 από Επιδαύρου έως Τσιαπάνου κανένας κανένας κανένας

Λεφάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 59: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

59

Μέντορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ολυμπίας 33 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 12 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος

Παρμενίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παυσανία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλειστάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σεμέλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στεφάνου Γρηγορίου 1 19 αρχή έως Τσιαπάνου 2 26 αρχή έως Τσιαπάνου

Τσιαπάνου Δημ. 25 τέλος από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Χαρίση Δημητρίου 7 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 10 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος

Χαρώνδα νομοθέτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγγέλου Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίου Βασιλείου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Αλκαμένους 1 13 αρχή έως Λεωνίδου 2 16 αρχή έως Λεωνίδου

Αναγνωστάκη Μανώλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανακρέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναξιμάνδρου 1 31 αρχή έως Πάσχου 30 76 από Πλαστήρα έως Ετεοκλέους

Ανταίου 1 21 από Πλαστήρα έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Αντισθένους 1 21 αρχή έως Μυστακίδη 2 24 αρχή έως Μυστακίδη

Αρβανίτη Νικ. Πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βαρβιτσιώτη Τάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βασικύρου Νικ. γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βελλίδη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βικελίδη Κλεάνθη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γαζή Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γενοκτονίας 19ης Μαΐου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γιαννούση Θανάση δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημοχάρους 1 25 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 60: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

60

Δράγου Αποστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ετεοκλέους 1 33 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 30 αρχή έως Αναξιμάνδρου

Ευμένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζαρντινίδη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζάχου Αριστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ικάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραθεοδωρή Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρατάσιου Παναγιώτη ιερέα όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Λεωνίδου 1 17 αρχή έως Αλκαμένους 2 10 αρχή έως Αλκαμένους

Μελεάγρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μικρού Κων/νου γυμνασιάρχη 1 13 αρχή έως Μυστακίδη 2 22 αρχή έως Μυστακίδη

Μυσιρλή Δημ. 1 25 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη

Μυστακίδη Βασ. γυμνασιάρχη 21 τέλος από Μυσιρλή έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Νεάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νεοπτόλεμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νικάνορος 1 37 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 40 αρχή έως Αναξιμάνδρου

Νούκα Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οδυσσιτών 1 7 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 2 10 αρχή έως Αγ. Βασιλείου

Οινόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οσίας Ξένης 5 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 6 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος

Παντελεήμονος Β΄ μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 119 191 από Αγ. Βασιλείου έως Βελλίδη κανένας κανένας κανένας

Πάσχου Σταύρου δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πελοπίδα 1 13 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 10 αρχή έως Αναξιμάνδρου

Πλαστήρα Νικολάου 1 33 αρχή έως Ανταίου όλοι όλοι όλοι

Ποσειδώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σεφέρη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στεφάνου Δημητρίου

γυμνασιάρχη 1 15 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη

Τούσα Αντωνίου 1 23 αρχή έως Μυστακίδη 2 16 αρχή έως Μυστακίδη

Σχολική Περιφέρεια 81ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 61: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

61

ΑΠΌ ΕΩΣ

Γαμβέτα Λεόν 137 151 από Συνδίκα έως Καρακάση 128 144 από Συνδίκα έως Καρακάση

Γατζίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γάτσιου οπλαρχηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γουζέλη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελφών 123 131 από Συνδίκα έως Παράσχου 138 142 από Συνδίκα έως Νάστου

Δροσίνη Γεωργίου 21 τέλος από Συνδίκα έως τέλος 16 τέλος από Συνδίκα έως τέλος

Θερμοπυλών 13 19 από Συνδίκα έως Νάστου 20 24 από Συνδίκα έως Νάστου

Καραγιάννη Λέλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρακάση Κων/νου 27 51 από Μακεδονίας έως Καραμανλή 30 50 από Μακεδονίας έως Καραμανλή

Κονδυλάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κρήτης 1 7 αρχή έως Νάστου κανένας κανένας κανένας

Μακεδονίας 81 105 από Συνδίκα έως Καρακάση 68 90 από Συνδίκα έως Καρακάση

Μαλακάση Μιλτιάδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαντινείας 59 69 από Συνδίκα έως Καρακάση 54 64 από Συνδίκα έως Καρακάση

Νάστου Αντωνίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Παράσχου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Πολυλά Ιακώβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σόλωνος 49 69 από Συνδίκα έως Δελφών 68 76 από Συνδίκα έως Δελφών

Συνδίκα Πέτρου κανένας κανένας κανένας 28 τέλος από Κρήτης έως τέλος

Χαλκιδικής 63 69 από Συνδίκα έως Νάστου 64 70 από Συνδίκα έως Νάστου

Σχολική Περιφέρεια 87ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 1 21 αρχή έως Όλγας 2 8 αρχή έως Παπανδρέου Γ.

Βικόπουλου Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βόγα Κίμωνος 49 91 από Συνδίκα έως Μαρτίου 16 58 από Συνδίκα έως Μαρτίου

Γραβιάς 1 25 αρχή έως Όλγας 2 26 αρχή έως Όλγας

Θάλητος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κάλλας Μαρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιγά Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρυωτάκη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 62: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

62

Κορομηλά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κριεζώτου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λασκαράτου Ανδρέα 1 3 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 2 8 αρχή έως Παπανδρέου Γ.

Λουκιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λυσιμάχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μαυροκορδάτου Αλέξανδρου 1 19 αρχή έως Όλγας 2 20 αρχή έως Όλγας

Νεραντζά Π. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Όλγας βασιλίσσης κανένας κανένας κανένας 116 158 από Συνδίκα έως Μαρτίου

Παπανδρέου Γεώργιου 1 31 αρχή έως Μαρτίου 2 40 αρχή έως Λασκαράτου

Πιττακού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ρέγκου Πολύκλειτου 7 τέλος από Συνδίκα έως τέλος από Συνδίκα έως τέλος

Σερεμέτη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Συνδίκα Πέτρου κανένας κανένας κανένας 2 8 αρχή έως Όλγας

Χείλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 88ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 65 95 από Δελφών έως Καραμανλή 56 88 από Δελφών έως Καραμανλή

Γαμβέτα Λεόν 153 185 από Καρακάση έως Μαρασλή 146 178 από Καρακάση έως Μαρασλή

Γενναδίου στρατηγού 1 9 αρχή έως Καραμανλή 2 6 αρχή έως Καραμανλή

Γρυπάρη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελφών 133 143 από Παράσχου έως Μαρασλή κανένας κανένας κανένας

Ζαμπέλιου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καούδη Ευθ. πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρακάση Κων/νου 17 25 από Δελφών έως Μακεδονίας 14 28 από Δελφών έως Μακεδονίας

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 112 150 από Καρακάση έως Μαρασλή

Μακεδονίας 107 129 από Καρακάση έως Μαρασλή 92 114 από Καρακάση έως Μαρασλή

Μαντινείας 71 τέλος από Καρακάση έως τέλος 66 τέλος από Καρακάση έως τέλος

Μαρασλή Γρηγορίου 1 43 αρχή έως Καραμανλή κανένας κανένας κανένας

Μελενίκου 1 7 αρχή έως Μαρασλή 2 4 αρχή έως Μαρασλή

Νάτσινα Θεοδώρου 1 11 αρχή έως Καραμανλή 2 16 αρχή έως Καραμανλή

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 63: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

63

Πάλλη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παράσχου Γεωργίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Ροΐδη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στρωμνίτσης 1 15 αρχή έως Μαρασλή 2 10 αρχή έως Μαρασλή

Τερζόγλου Νικ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυπάλδου Ιουλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαρμακίδη Θεοκλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

28ης Οκτωβρίου 1 11 αρχή έως Όλγας 2 14 αρχή έως Όλγας

Αγίου Σεραφείμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Άμποτ Εδμόνδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδρούτσου Οδυσσέα 5 τέλος από Ανδρεοπούλου έως τέλος 4 τέλος από Ανδρεοπούλου έως τέλος

Βόγα Κίμωνος 1 47 αρχή έως Συνδίκα 2 14 αρχή έως Συνδίκα

Γεωργάκη Κ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιπποκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού κανένας κανένας κανένας 2 8 αρχή έως Όλγας

Κατακάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοσμά Αιτωλού 1 11 αρχή έως Όλγας 2 6 αρχή έως Όλγας

Μάνου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 τέλος από Καλλιδοπούλου έως Συνδίκα

Μπότσαρη Μάρκου 1 21 αρχή έως Χαλκιδικής 2 22 αρχή έως Πατρών

Νίκογλου Φιλίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Όλγας βασιλίσσης 85 109 από Κοσμά Αιτωλού έως

Μπότσαρη 46 114 από Καλλιδοπούλου έως Συνδίκα

Ρέγκου Πολύκλειτου 1 5 αρχή έως Συνδίκα 2 αρχή έως Συνδίκα

Σουλιώτη Αθανασίου 13 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 10 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος

Συνδίκα Πέτρου 1 5 αρχή έως Όλγας κανένας κανένας κανένας

Χατζηκυριάκου Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 64: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

64

Σχολική Περιφέρεια 90ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

28ης Οκτωβρίου 77 85 από Σόλωνος έως Κων/πόλεως 74 82 από Σόλωνος έως Κων/πόλεως

Αναλήψεως 51 τέλος από Δελφών έως τέλος 42 τέλος από Δελφών έως τέλος

Αρτέμιδος 1 49 αρχή έως Καραμανλή 2 54 αρχή έως Καραμανλή

Γαμβέτα Λεόν 87 135 από Σόλωνος έως Συνδίκα 94 126 από Σόλωνος έως Συνδίκα

Γυθείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δελφών 79 121 από Μητροπούλου έως Συνδίκα κανένας κανένας κανένας

Δουσμάνη Βίκτωρος στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δροσίνη Γεωργίου 1 19 αρχή έως Συνδίκα 2 14 αρχή έως Συνδίκα

Θεσσαλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θηναίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 102 110 από Κων/πόλεως/Μπότσαρη έως

Συνδίκα/Καρακάση

Κατακουζηνού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 104 τέλος από 28ης Οκτωβρίου έως τέλος

Λάλλα Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακεδονίας 47 79 από Μητροπούλου έως Συνδίκα 32 66 από Μητροπούλου έως Συνδίκα

Μαντινείας 1 57 αρχή έως Συνδίκα 2 52 αρχή έως Συνδίκα

Μορφέως Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μπότσαρη Μάρκου 33 71 από Δελφών έως Κων/πόλεως 46 92 από Δελφών έως Κων/πόλεως

Ναθαναήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νάξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ροδοκανάκη Πλάτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σκίπη Σωτήρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σόλωνος 11 47 από 28ης Οκτωβρίου έως Συνδίκα 34 66 από Μητροπούλου έως Συνδίκα

Συνδίκα Πέτρου 53 τέλος από Δελφών έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Σχολάριου Γεννάδιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τομπάζη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χατζηλαζάρου 33 τέλος από Δελφών έως τέλος 34 τέλος από Δελφών έως τέλος

Ψάλτου Σταματίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 65: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

65

Σχολική Περιφέρεια 92ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Βασιλείου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Αγριανών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αιτωλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αναξιμάνδρου κανένας κανένας κανένας 2 28 αρχή έως Πλαστήρα

Ανατολικής Θράκης 99 τέλος από Τενέδου έως τέλος 148 τέλος από Τενέδου έως τέλος

Ανταίου 1Α 1Α αρχή έως Πλαστήρα κανένας κανένας κανένας

Αντισθένους 23 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 26 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Απόλλωνος 1 15 αρχή έως Ναυπλίου 2 14 αρχή έως Ναυπλίου

Γενναδίου στρατηγού 53 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος 50 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος

Δέλλα Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δημοχάρους 27 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Διστόμου 7 τέλος από Πριγκηπονήσων έως τέλος όλοι όλοι όλοι

Ζάννα Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζωναρά Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ιθάκης όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Ίμβρου κανένας κανένας κανένας 16 τέλος από Ιθάκης έως Παπάφη

Ισοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κανάρη Κων/νου 51 τέλος από Ιθάκης έως τέλος 44 τέλος από Πριγκηπονήσων έως τέλος

Κορίνθου 5 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος 18 τέλος από Παπαναστασίου έως τέλος

Λάρνακος 27 τέλος από Απόλλωνος έως τέλος 34 τέλος από Απόλλωνος έως τέλος

Μικρού Κων/νου γυμνασιάρχη 15 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 24 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Μυσιρλή Δημ. 27 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Μυστακίδη Βασ. γυμνασιάρχη 1 19 αρχή έως Μυσιρλή κανένας κανένας κανένας

Ναυπλίου 1 15 αρχή έως Βοσπόρου 2 18 αρχή έως Βοσπόρου

Οδυσσιτών 9 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 12 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος

Οσίας Ξένης 1 3 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 2 4 αρχή έως Αγ. Βασιλείου

Παπαναστασίου Αλέξανδρου 107 117 από Διστόμου έως Αγ. Βασιλείου κανένας κανένας κανένας

Παπάφη Ιωάννη 211 τέλος από Αγριανών έως τέλος 194 τέλος από Ίμβρου έως τέλος

Πλαστήρα Νικολάου 35 τέλος από Ανταίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Πλαταμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 66: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

66

Πριγκηπονήσων όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας

Σπευσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Στεφάνου Δημητρίου

γυμνασιάρχη 17 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Σύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τούσα Αντωνίου 25 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 18 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος

Τραϊανού Πέτρου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χουρμούζη Μιχαήλ 13 τέλος από Αν. Θράκης έως τέλος 8 τέλος από Αν. Θράκης έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 94ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγλαϊας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αδμήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ακταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αλκαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδρόνικου Μανόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Απόδημου Ελληνισμού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αστυπάλαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αταλάντης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βούλγαρη Δημητρίου 1 19 αρχή έως Παπαδάκη 2 50 αρχή έως Καραμανλή

Δελφών 173 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος 214 τέλος από Κρήτης έως τέλος

Δημητρακόπουλου Πολύβιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 188 214 από Βούλγαρη έως Αδμήτου

Κομοτηνής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κοραή Αδαμαντίου 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 14 αρχή έως Καραμανλή

Κουρτίδη Αριστείδη τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 10 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος

Κρήτης 75 τέλος από Δελφών έως τέλος 84 τέλος από Δελφών έως τέλος

Κυδωνιών 1 5 από Κάλλας έως Σοφούλη 2 10 από Κάλλας έως Σοφούλη

Λογοθέτου 1 11 αρχή έως Σοφούλη 2 8 αρχή έως Σοφούλη

Μελενίκου 47 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 40 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος

Μερκουρίου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 67: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

67

Μεταλληνού Αγγελικής 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή

Μπακάλμπαση Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Όλγας βασιλίσσης 231 235 από Τύπα έως Δελφών 182 188 από Σοφούλη έως Γαβριηλίδη

Παπαδάκη Νικόλαου καθηγητή 37 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 12 τέλος από Δελφών έως τέλος

Παππά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολέμη Ιωάννη 13 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 14 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος

Πρεβέζης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαμοθράκη Αχιλλέα 25 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος 30 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος

Σιγάλα Μαρίνου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σοφούλη Θεμιστοκλή 1 11 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 22 52 από Παπανδρέου έως Ρουσσίδου

Στρωμνίτσης 55Α τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 62 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος

Σωτηριάδη καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τύπα Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Υψηλάντου 1 29 αρχή έως Καραμανλή 2 46 αρχή έως Καραμανλή

Χατζηδάκη Γεωργίου καθηγητή 17 τέλος από Μερκουρίου έως τέλος 8 τέλος από Μερκουρίου έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 100ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αβδήρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αγίας Μαρίνας 1 39 αρχή έως Βιάνδρου 2 34 αρχή έως Βιάνδρου

Αδαμίδη Βασίλη διδασκάλου 1 31 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου 26 62 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου

Αλόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανδριώτη Νικολάου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αρίωνος 1 21 αρχή έως Τυρολόης 2 24 αρχή έως Τυρολόης

Αρτεμισίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βιάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Διαγόρα 65 75 από Εμπεδοκλέους έως Βιάνδρου 80 100 από Εμπεδοκλέους έως Βιάνδρου

Δρυός όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελαίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εμπεδοκλέους 25 89 από Ισιδώρου έως Διαγόρα 2 54 αρχή έως Τυρολόης

Ικαρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ισιδώρου 1 27 αρχή έως Εμπεδοκλέους 2 32 αρχή έως Εμπεδοκλέους

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 68: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

68

Ιτέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καλαβρύτων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυκλαμίνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κυρίλλου & Μεθοδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη 47 107 από Ιβίσκου έως Τυρολόης κανένας κανένας κανένας

Λέσβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεγακλέους 1 55 αρχή έως Τυρολόης 2 54 αρχή έως Τυρολόης

Παπούλα Αναστάσιου

στρατηγού 23 όλοι από Λαμπράκη έως τέλος 26 όλοι από Λαμπράκη έως τέλος

Πάτμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πετριτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυκλείτου 1 31 αρχή έως Βιάνδρου 2 34 αρχή έως Βιάνδρου

Σφακτηρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρικάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρίτωνος 1 11 αρχή έως Βιάνδρου 2 12 αρχή έως Βιάνδρου

Τρύφωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυδέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τυρολόης 43 81 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου 86 94 από Εμπεδοκλέους έως Βιάνδρου

Υπατίας 1 49 αρχή έως Τυρολόης 2 50 αρχή έως Τυρολόης

Φαέθωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φαρσάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φερεκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλήμονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Φιλομήλας 1 9 αρχή έως Εμπεδοκλέους 2 10 αρχή έως Εμπεδοκλέους

Φιλοχώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χρυσανθέμων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 101ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αμμοχώστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αμφιπόλεως 1 27 αρχή έως Δορυλαίου όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 69: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

69

Αμφίσσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ανατολικής Ρωμυλίας κανένας κανένας κανένας 16 38 από Βοσπόρου έως Δορυλαίου

Απόλλωνος 17 τέλος από Ναυπλίου έως τέλος 16 τέλος από Ναυπλίου έως τέλος

Αράχωβας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ατλαντίδος 1 57 αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 54 αρχή έως Φιλήντα Μένου

Βοσπόρου 61 131 από Αν. Ρωμυλίας έως Φιλήντα Μ. 78 122 από Αμφιπόλεως/Απόλλωνος έως

Φιλήντα Μ.

Δορυλαίου 55 89 από Αμφιπόλεως έως Εφταλιώτη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 46 80

από Αμφιπόλεως έως Εφταλιώτη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Εμμανουήλ αφών 1 9 αρχή έως Φιλήντα Μένου 2 26 αρχή έως Φιλήντα Μένου

Επιδαύρου 43 51 από Χωνιάτη έως Χανδρινού (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 48 80

από Αμφιπόλεως έως Χανδρινού

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Εφταλιώτη Αργύρη 29 35 από Ατλαντίδος έως Δορυλαίου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 22 24

από Ατλαντίδος έως Δορυλαίου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Καισαρείας 43 τέλος από Αν. Ρωμυλίας έως τέλος 42 τέλος από Αν. Ρωμυλίας έως τέλος

Καρανιβάλου 1 35 αρχή έως Φιλήντα Μ. (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 34

αρχή έως Φιλήντα Μ. (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Ναυπλίου 17 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 20 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος

Πυλαίας 51 89 από Αμφιπόλεως έως Φιλήντα Μ.

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 80 116

από Αμφιπόλεως έως Φιλήντα Μ.

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Σερρών 1 15 αρχή έως Φιλήντα Μένου 2 12 αρχή έως Φιλήντα Μένου

Τσέλιου Δήμου κανένας κανένας κανένας 28 38 από Χωνιάτη έως Χανδρινού (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Φιλήντα Μένου 13 23 από Ατλαντίδος έως Καρανιβάλου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 16 26

από Ατλαντίδος έως Καρανιβάλου

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Χανδρινού Ανδρέα 1 27 αρχή έως Επιδαύρου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 30

αρχή έως Επιδαύρου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Χωνιάτη Γεωργίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Οδοί και τμήματα οδών της Πυλαίας στο 101ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Επιδαύρου 53 από Χανδρινού (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη 82 102

από Χανδρινού (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 70: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

70

Εφταλιώτη Αργύρη 37 τέλος από Δορυλαίου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 26 τέλος

από Δορυλαίου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Καρανιβάλου 37 41 από Φιλήντα Μ. (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη 36 40

από Φιλήντα Μ. (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη

Πυλαίας 91 97 από Φιλήντα Μ. (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη 118 122

από Φιλήντα Μ. (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Εφταλιώτη

Τσέλιου Δήμου κανένας κανένας κανένας 40 τέλος από Χανδρινού (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Φιλήντα Μένου 25 τέλος από Καρανιβάλου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 28 τέλος

από Καρανιβάλου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Χανδρινού Ανδρέα 29 τέλος από Επιδαύρου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 32 τέλος

από Επιδαύρου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγγελοπούλου Ι. κανένας κανένας κανένας 40 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Αγίου Ιωάννη Προδρόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βίστα Μηνά 21 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 20 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Γκούρα Ιωάννη 33 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 22 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Διβολή Γεωργίου 35 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 36 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Λαμπράκη Γρηγόρη 207 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Περραιβού Χριστόφορου 25 τέλος από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 48 τέλος

από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Προδρόμου Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σπανού Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταγειρίτη Αθανασίου από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Στεφάνου Γρηγορίου 21 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 28 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Τσιαπάνου Δημ. κανένας κανένας κανένας 36 τέλος από Λαμπράκη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 71: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

71

Οδοί και τμήματα οδών της Πυλαίας στο 105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Ιωάννη Προδρόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Ντόγρα 1 25 αρχή έως Σταγειρίτη Αθαν. 2 26 αρχή έως Σταγειρίτη Αθαν.

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 206 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος

Πανταζίδη 5 τέλος από Τσιαπάνου έως Σταγειρίτη 6 τέλος από Τσιαπάνου έως Σταγειρίτη

Περραιβού Χριστοφόρου 9 23 από Στρατήγη έως Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 32 46

από Στρατήγη έως Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Προδρόμου Θ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σταγειρίτη Αθανασίου 49 65 από Στρατήγη έως Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) κανένας κανένας κανένας

Σταματέλου Γεωργίου 41 τέλος από Στρατήγη έως τέλος 38 τέλος από Στρατήγη έως τέλος

Τσιαπάνου 17 23

από Στρατήγη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 30 34

από Στρατήγη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Σχολική Περιφέρεια 106ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αιακού 1 17 αρχή έως Σερρών (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) 2

αρχή έως Σερρών (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

Αναξιμένους 1 39 αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 12

αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Ατλαντίδος 56 64 από Φιλήντα Μ. έως Εφταλιώτη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας)

Βοσπόρου 133 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 124 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος

Εμμανουήλ αφών 11 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 28 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος

Εφταλιώτη Αργύρη 1 27 αρχή έως Ατλαντίδος 2 20 αρχή έως Ατλαντίδος

Ζάχου Αργύρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζηρίνη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σερρών 17 τέλος από Φιλήντα Μένου έως τέλος 14 τέλος από Φιλήντα Μένου έως τέλος

Φιλήντα Μένου 1 11 αρχή έως Ατλαντίδος 2 14 αρχή έως Ατλαντίδος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 72: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

72

Φιλύρα Ρώμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Χριστομάνου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Οδοί και τμήματα οδών της Πυλαίας στο 106ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αιακού 19 τέλος από Σερρών (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος τέλος

από Σερρών (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Αναξιμένους 41 τέλος από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 14 τέλος

από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Ατλαντίδος 59 τέλος από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 66 τέλος

από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Δόμπολη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δορυλαίου 91 τέλος από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος 82 τέλος

από Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) έως τέλος

Δούκα Νεόφυτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Επιδαύρου τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος 104 τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος

Καπετανοπούλου Θ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρανιβάλου 43 τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος 42 τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος

Κυριακούδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πυλαίας 99 τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος 124 τέλος από Εφταλιώτη έως τέλος

Σχολική Περιφέρεια 107ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 97 τέλος από Καραμανλή έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Αλκμήνης 1 49 αρχή έως Μαρτίου 2 48 αρχή έως Μαρτίου

Αρτέμιδος 51 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 56 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Γενναδίου στρατηγού 11 51 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 8 48

από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου

Δανιόλου Αντώνιου 1 51 αρχή έως Μαρτίου 2 46 αρχή έως Μαρτίου

Διομήδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 73: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

73

Δυρραχίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραηλία Ευαγγέλου

μουσουργού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καρακάση Κων/νου 53 71 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 52 72

από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου

Καραμανλή Κων/νου 99 149 από Μπότσαρη έως Μαρτίου κανένας κανένας κανένας

Κορίνθου 1 3 αρχή έως Παπαναστασίου 2 16 αρχή έως Παπαναστασίου

Μπότσαρη Μάρκου κανένας κανένας κανένας 94 108 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου

Νάτσινα Θεοδώρου 13 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 18 τέλος από Καραμανλή έως τέλος

Νεμέας 1 45 αρχή έως Μαρτίου 2 40 αρχή έως Μαρτίου

Ομονοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Παπαναστασίου Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας 90 130 από Μπότσαρη έως Μαρτίου

Πλαταιών 1 23 αρχή έως Μαρτίου 2 30 αρχή έως Μαρτίου

Σταύρου Αλέξανδρου 1 15 αρχή έως Παπαναστασίου 2 16 αρχή έως Παπαναστασίου

Χαλκίδη Γιάννη 1 47 αρχή έως Μαρτίου 2 38 αρχή έως Μαρτίου

Χειμάρρας 19 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 26 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

Σχολική Περιφέρεια 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 1 9 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 2 8 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄

Αγίου Σπυρίδωνος 1 19 αρχή έως Τρικούπη κανένας κανένας κανένας

Αμμουλιανής 19 τέλος από Αμοργού έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Βενιζέλου Ελευθερίου 11 τέλος από Δαγκλή έως τέλος 12 τέλος από Δαγκλή έως τέλος

Γενναδίου μητροπολίτη αρχή έως Τρικούπη 2 4 αρχή έως Τρικούπη

Γληνού Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρηγορίου Ε΄ πατριάρχη 1 7 αρχή έως 25ης Μαρτίου 2 12 αρχή έως 25ης Μαρτίου

Γυμναστηρίου 1 19 αρχή έως Τρικούπη 2 8 αρχή έως Τρικούπη

Δαγκλή 39 τέλος από Μουστακλή έως τέλος 36 τέλος από Μουστακλή έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 74: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

74

(Μακρυγιάννη) (Μακρυγιάννη)

Ελευθεριάδου Κούλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ελευθερίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ηρώων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Θράκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Άγρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

καπετάν-Κώττα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κατράκη Μάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καυτατζόγλου Λύσανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κουντουριώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μακρυγιάννη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μελά Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεσολογγίου 1 33 αρχή έως Τρικούπη 2 32 αρχή έως Τρικούπη

Μικράς Ασίας 2 4 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 1 3 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄

Παππά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πέτρουλα Σωτήρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πλαστήρα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Πολυτεχνείου 11 17 Δαγκλή έως Ελευθερίας 12 18 Δαγκλή έως Ελευθερίας

Τρικούπη Χαριλάου 1 5 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 2 4 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄

Φιλικής Εταιρείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

25ης Μαρτίου 11 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 10 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος

Αγίου Σπυρίδωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι

Αλεξίου Έλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Αυξεντίου Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βελουχιώτη Άρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βερμίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Βόρειας Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γρηγορίου Ε΄ πατριάρχη 9 τέλος από 25ης Μαρτίου έως τέλος 14 τέλος από 25ης Μαρτίου έως τέλος

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 75: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

75

Γυμναστηρίου 21 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 10 τέλος από Τρικούπη έως τέλος

Διάκου Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Δόξης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Εθνικής Αντίστασης 1 1 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 4 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος

Ζαΐμη Αλεξάνδρου 1 5 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 4 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος

Καραβαγγέλη Γερμανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Καραϊσκάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κύπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαχανά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μεσολογγίου 35 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 34 τέλος από Τρικούπη έως τέλος

Μιαούλη Ανδρέα 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 6 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος

Μικράς Ασίας 6 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 5 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος

Σερρών 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 26 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος

Τζουμαγιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Τρικούπη Χαριλάου 7 29 από Γρηγορίου Ε΄ έως Αγ.

Σπυρίδωνος 6 28

από Γρηγορίου Ε΄ έως Αγ.

Σπυρίδωνος

Υψηλάντη Αλέξανδρου 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 18 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος

Χρυσοστόμου Σμύρνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ψαρών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σχολική Περιφέρεια 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης

ΟΔΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ ΜΟΝΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΟΙ ΑΠΌ ΖΥΓΟΙ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

Αγίου Σπυρίδωνος 21 τέλος από Τρικούπη έως τέλος κανένας κανένας κανένας

Βαλάση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Γενναδίου μητροπολίτη από Τρικούπη έως τέλος 6 τέλος από Τρικούπη έως τέλος

Εθνικής Αντίστασης 3 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 6 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Ειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Ζαΐμη Αλεξάνδρου 7 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 6 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Κανάρη Κωνσταντίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Κολοκοτρώνη Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Λαμπράκη Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Μανδηλαρά Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 76: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

76

Μιαούλη Ανδρέα 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 8 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Μπελογιάννη Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σαράφη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

Σερρών 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 28 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Τρικούπη Χαριλάου 31 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 30 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Υψηλάντη Αλέξανδρου 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος 20 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως τέλος

Φεραίου Ρήγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι

2) Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης των νέων εγγραφών μαθητριών/-ών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020 και στο εξής.

3) Στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαία σχολική περιφέρεια για την κατανομή των μαθητών/-τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 7

του Π.Δ. 79/2017.

4) Εφόσον παραστεί ανάγκη αποσυμφόρησης των σχολικών μονάδων ως προς τον αριθμό των μαθητριών/-ών, λόγω προσέλευσης μεγαλύτερου αριθμού

από αυτόν που μπορεί να εγγράψει και επιτρέπει η διδακτηριακή υποδομή τους, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του

Π.Δ. 79/2017.

5) Η Απόφαση ισχύει και για τις μετεγγραφές μαθητριών/-ών, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου αριθμού μαθητριών/-ών ανά τμήμα και εφόσον

το επιτρέπουν οι στεγαστικές δυνατότητες και η λειτουργικότητα (αριθμός τμημάτων) των σχολικών μονάδων.

6) Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στους ιστότοπους του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, των σχολικών μονάδων

και να δημοσιοποιηθεί με όλους τους πρόσφορους τρόπους.

Η Διευθύντρια Π.Ε.

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου

Κοινοποίηση:

1. Σχολικές μονάδες

2. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης

Εσωτερική διανομή:

1. Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

2. Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 77: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Πίνακας οδών της Θεσσαλονίκης σε αλφαβητική σειρά

ΟΔΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ

ΖΥΓΟΙ

ΑΠΌ

ΖΥΓΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ης Σεπτεμβρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

25ης Μαρτίου 1 21 αρχή έως Όλγας 2 8 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 87ο ΔΣ

25ης Μαρτίου 23 63 από Όλγας έως Δελφών κανένας κανένας κανένας 4ο ΔΣ

25ης Μαρτίου 65 95 από Δελφών έως Καραμανλή 56 88 από Δελφών έως Καραμανλή 88ο ΔΣ

25ης Μαρτίου 97 τέλος από Καραμανλή έως τέλος κανένας κανένας κανένας 107ο ΔΣ

25ης Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 10 54 από Παπανδρέου Γ. έως

Δελφών 3ο-17ο ΔΣ

25ης Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 90 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

26ης Οκτωβρίου κανένας κανένας κανένας 2 28 αρχή έως κόμβο Δικαστηρίων 63ο ΔΣ

26ης Οκτωβρίου όλοι όλοι από κόμβο Δικαστηρίων έως

τέλος

από κόμβο Δικαστηρίων έως

τέλος 64ο ΔΣ

28ης Οκτωβρίου 87 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 84 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 16ο-83ο ΔΣ

28ης Οκτωβρίου 1 11 αρχή έως Όλγας 2 14 αρχή έως Όλγας 89ο ΔΣ

28ης Οκτωβρίου 13 75 από Όλγας έως Σόλωνος 16 72 από Όλγας έως Σόλωνος 8ο-18ο ΔΣ

28ης Οκτωβρίου 77 85 από Σόλωνος έως Κων/πόλεως 74 82 από Σόλωνος έως Κων/πόλεως 90ο ΔΣ

Αβδελλά συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Αβδήρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Αβέρωφ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αγαθάγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αγαθουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αγάθωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Αγάθωνος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 63ο ΔΣ

Αγαμέμνονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αγαπηνού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Αγάπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Αγγελάκη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Αγγελίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αγγελόπουλου Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 78: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

78

Αγγελοπούλου Ι. κανένας κανένας κανένας 2 38 αρχή έως Τσιαπάνου 77ο ΔΣ

Αγγελοπούλου Ι. κανένας κανένας κανένας 40 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Αγγέλου Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Αγησιλάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Αγίας Αικατερίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Αγίας Αναστασίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αγίας Άννης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αγίας Ειρήνης

Χρυσοβαλάντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αγίας Θεοδώρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Αγίας Κυριακής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Αγίας Λαύρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αγίας Μαρίνας 1 39 αρχή έως Βιάνδρου 2 34 αρχή έως Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Αγίας Μαρίνας 41 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 36 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 1 13 από Νίκης έως Τσιμισκή 2 14 από Νίκης έως Τσιμισκή 43ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 15 43 από Τσιμισκή έως Εγνατία 16 48 από Τσιμισκή έως Εγνατία 41ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 45 51 από Εγνατία έως Ολύμπου 50 72 από Εγνατία έως Ολύμπου 36ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 53 61 από Ολύμπου έως Αγ.

Δημητρίου 74 74

από Ολύμπου έως Αγ.

Δημητρίου 37ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 63 97 από Αγ. Δημητρίου έως

Ολυμπιάδος 76 86

από Αγ. Δημητρίου έως

Κασσάνδρου 44ο ΔΣ

Αγίας Σοφίας 99 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 88 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 45ο ΔΣ

Αγίας Τριάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Αγίου Βασιλείου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Αγίου Βασιλείου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα)

πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Αγίου Γρηγορίου του

Παλαμά 1 11 από Τσιμισκή έως Π. Μελά 2 10 από Τσιμισκή έως Π. Μελά 41ο ΔΣ

Αγίου Γρηγορίου του

Παλαμά 13 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 12 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 40ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου 1 21 από Λαγκαδά ως Ηφαιστίωνος κανένας κανένας κανένας 59ο-61ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου 23 57 από Ηφαιστίωνος έως

Προξένων κανένας κανένας κανένας 54ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 79: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

79

Αγίου Δημητρίου 59 73 από Προξένων έως Μακεδ.

Άμυνας κανένας κανένας κανένας 53ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου 75 95 από Μακ Άμυνας έως

Σοφοκλέους κανένας κανένας κανένας 51ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου 97 157 από Σοφοκλέους έως

Ολυμπιάδος 134 174

από Πετροπουλάκηδων έως

Εθν. Αμύνης 44ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου 161 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος 178 τέλος από Πλήθωνος Γεμιστού έως

τέλος 28ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου κανένας κανένας κανένας 2 64 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Αγίου Δημητρίου κανένας κανένας κανένας 66 132 από Βενιζέλου έως

Πετροπουλάκηδων 37ο ΔΣ

Αγίου Ελευθερίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Αγίου Θεοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αγίου Ιωάννη Προδρόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 105ο ΔΣ

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Αγίου Μηνά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αγίου Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αγίου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Αγίου Παντελεήμονα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Αγίου Πρωτολέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Αγίου Σεραφείμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Αγίου Στεφάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αγίου Στυλιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Αγίου Σχινά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Αγίου Φίλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αγίων Αναργύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αγίων Αποστόλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αγίων Πάντων 1 19 αρχή έως Αγάθωνος 2 18 αρχή έως Ρεγκούκου 63ο ΔΣ

Αγίων Πάντων 21 77 από Αγάθωνος έως

Κολωνιάρη 20 70

από Ρεγκούκου έως

Κολωνιάρη 67ο ΔΣ

Αγίων Πάντων 79 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 72 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 66ο ΔΣ

Αγίων Πάντων Α΄ πάρ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αγλαϊας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Άγνωστου Στρατιώτη 1 7 από Ολύμπου έως Αγ. 14 20 από Ολύμπου έως Αγ. 37ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 80: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

80

Δημητρίου Δημητρίου

Άγνωστου Στρατιώτη από Φιλίππου έως Ολύμπου 2 12 από Φιλίππου έως Ολύμπου 36ο ΔΣ

Αγράφων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αγριανών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Αδαμίδη Βασίλη

διδασκάλου 1 31 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου 26 62 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Αδαμίδη Βασίλη

διδασκάλου 33 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 64 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Αδαμίδη Βασίλη

διδασκάλου κανένας κανένας κανένας 2 24 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Αδάνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αδμήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Αδραμυτίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Αδριανουπόλεως (Σαράντα

Εκκλησιές) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αδριανουπόλεως

(Χαριλάου) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Αετίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Αετοράχης 1 27 αρχή έως Στρατού 2 38 αρχή έως Στρατού 11ο ΔΣ

Αετοράχης 29 τέλος από Στρατού έως τέλος 40 τέλος από Στρατού έως τέλος 30ο ΔΣ

Αθηναγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Αθηνάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Άθωνος 1 11 αρχή έως Σακελλαρίου 2 14 αρχή έως Σακελλαρίου 53ο ΔΣ

Άθωνος 13 τέλος από Σακελλαρίου έως τέλος 16 τέλος από Σακελλαρίου έως τέλος 51ο ΔΣ

Αιακού 1 17 αρχή έως Σερρών (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2

αρχή έως Σερρών (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 106ο ΔΣ

Αίαντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αιγαίου κανένας κανένας κανένας 2 26 αρχή έως Όλγας (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Αιγάλεω όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Αιγίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Αιγίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Αίγλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Αιγύπτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 81: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

81

Αϊδινίου 1 7 αρχή έως Βοσπόρου 2 8 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Αϊδινίου 9 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 10 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 27ο ΔΣ

Αιμιλιανού Γρεβενών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Αίμονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αίμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αιόλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αισχίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Αισχύλου 1 9 αρχή έως Κασσάνδρου 2 12 αρχή έως Κασσάνδρου 44ο ΔΣ

Αισχύλου 11 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 14 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 45ο ΔΣ

Αισώπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αιτωλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Ακρίτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Ακροπόλεως 1 63 αρχή έως Ξενοκράτους 2 64 αρχή έως Ξενοκράτους 45ο ΔΣ

Ακροπόλεως 65 τέλος από Ξενοκράτους έως τέλος 66 τέλος από Ξενοκράτους έως τέλος 50ο ΔΣ

Ακρτιτίδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Ακταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Αλαβέρα Τηλέμαχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Αλεξανδρείας 1 39 αρχή έως Ξενοπούλου 2 38 αρχή έως Ξενοπούλου 5ο ΔΣ

Αλεξανδρείας 41 83 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου 40 78 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου 4ο ΔΣ

Αλεξανδρείας 85 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 80 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Αλεξανδρουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Αλησμόνητων Πατρίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Αλιάκμονος 1 5 αρχή έως Τσορλίνη 2 4 αρχή έως Τσορλίνη 63ο ΔΣ

Αλιάκμονος 7 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 6 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 64ο ΔΣ

Αλικαρνασσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Αλκαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Αλκαμένους 1 13 αρχή έως Λεωνίδου 2 16 αρχή έως Λεωνίδου 79ο ΔΣ

Αλκαμένους 15 τέλος από Λεωνίδου έως τέλος 18 τέλος από Λεωνίδου έως τέλος 29ο ΔΣ

Αλκέτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αλκιβιάδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Αλκίνοου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αλκμήνης 1 49 αρχή έως Μαρτίου 2 48 αρχή έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Αλκμήνης 51 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 50 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Αλκυόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 82: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

82

Αλόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Αλοννήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Αλφειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Αλωπεκής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αμαζόνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αμαλιάδος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 59ο-61ο ΔΣ

Αμαλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Αμβροσίου επισκόπου

Μεδιολάνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αμβροσίου μητροπολίτη

Μοσχονησίων 1 17

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 18

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Αμίλτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αμμουλιανής 1 17 αρχή έως Αμοργού 28ο ΔΣ

Αμμοχώστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 101o ΔΣ

Αμοργού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Αμπατζόγλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αμπελώνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Άμποτ Εδμόνδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Αμύντα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Αμυνταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αμφιθέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αμφιλοχίας 1 9 αρχή έως Ολυμπιάδος 2 22 αρχή έως Ολυμπιάδος 51ο ΔΣ

Αμφιλοχίας 11 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 24 κανένας από Ολυμπιάδος έως τέλος 45ο ΔΣ

Αμφιπόλεως 1 27 αρχή έως Δορυλαίου όλοι όλοι όλοι 101o ΔΣ

Αμφιπόλεως 29 τέλος από Δορυλαίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας 27ο ΔΣ

Αμφίσσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 101o ΔΣ

Αμφιτρίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Αμφιτρίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αμφοτέρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Αναγεννήσεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αναγνωστάκη Μανώλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Αναγνωσταρά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αναγνωστόπουλου

Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 83: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

83

Ανακού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ανακρέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ανακτορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αναλήψεως 1 49 αρχή έως Δελφών 2 40 αρχή έως Δελφών 5ο ΔΣ

Αναλήψεως 51 τέλος από Δελφών έως τέλος 42 τέλος από Δελφών έως τέλος 90ο ΔΣ

Αναξαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αναξιμάνδρου 1 31 αρχή έως Πάσχου 30 76 από Πλαστήρα έως

Ετεοκλέους 79ο ΔΣ

Αναξιμάνδρου 33 τέλος από Πάσχου έως τέλος 78 τέλος από Ετεοκλέους έως τέλος 29ο ΔΣ

Αναξιμάνδρου κανένας κανένας κανένας 2 28 αρχή έως Πλαστήρα 92ο ΔΣ

Αναξιμένους 1 39 αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 12

αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 106ο ΔΣ

Ανατολικής Θράκης 1 97 αρχή έως Τενέδου 2 146 αρχή έως Τενέδου 19ο-72ο ΔΣ

Ανατολικής Θράκης 99 τέλος από Τενέδου έως τέλος 148 τέλος από Τενέδου έως τέλος 92ο ΔΣ

Ανατολικής Ρωμυλίας 1 15 αρχή έως Βοσπόρου 2 14 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Ανατολικής Ρωμυλίας 17 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 40 τέλος από Δορυλαίου έως τέλος 27ο ΔΣ

Ανατολικής Ρωμυλίας κανένας κανένας κανένας 16 38 από Βοσπόρου έως Δορυλαίου 101o ΔΣ

Ανάφης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ανδοκίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ανδρεοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Ανδρέου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Ανδριώτη Νικολάου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Ανδρομάχης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Ανδρόνικου Μανόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Άνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ανδρούτσου Οδυσσέα 1 3 αρχή έως Ανδρεοπούλου 2 2 αρχή έως Ανδρεοπούλου 8ο-18ο ΔΣ

Ανδρούτσου Οδυσσέα 5 τέλος από Ανδρεοπούλου έως τέλος 4 τέλος από Ανδρεοπούλου έως τέλος 89ο ΔΣ

Ανθεμούντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Άννινου Μπάμπη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Ανταίου 1 21 από Πλαστήρα έως τέλος όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ανταίου 1Α 1Α αρχή έως Πλαστήρα κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Αντιγόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Αντιγονιδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 84: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

84

Αντίοχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αντιπάτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Αντισθένους 1 21 αρχή έως Μυστακίδη 2 24 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Αντισθένους 23 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 26 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Αντιφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Αντωνίου Αρ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Άνω Τζουμαγιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Αξιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Απελλού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Απόδημου Ελληνισμού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Απολλοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Απολλωνιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Απόλλωνος 1 15 αρχή έως Ναυπλίου 2 14 αρχή έως Ναυπλίου 92ο ΔΣ

Απόλλωνος 17 τέλος από Ναυπλίου έως τέλος 16 τέλος από Ναυπλίου έως τέλος 101o ΔΣ

Αποστόλου Παύλου 1 21 αρχή έως Ολυμπιάδος 2 26 αρχή έως Ολυμπιάδος 44ο ΔΣ

Αποστόλου Παύλου 23 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 28 τέλος από Ολυμπιάδος έως τέλος 45ο ΔΣ

Αραβησσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αραπίτσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αράχθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αράχωβας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 101o ΔΣ

Αρβανίτη Νικ. Πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Αργαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αργέντη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Αργοναυτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αργοστολίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Άργους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Αργυροκάστρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αργυροπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αρέθουσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Άρεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Αριάδνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Αριγκόνι Πιέρο όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Αριστίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αριστογείτονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 85: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

85

Αριστοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Αριστομένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αριστονίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αριστοτέλους οδός 1 3 από Μητροπόλεως έως

Τσιμισκή 2 4

από Μητροπόλεως έως

Τσιμισκή 43ο ΔΣ

Αριστοτέλους οδός 5 17 από Τσιμισκή έως Ερμού 6 18 από Τσιμισκή έως Ερμού 41ο ΔΣ

Αριστοτέλους οδός 19 27 από Ερμού έως Εγνατία 20 30 από Ερμού έως Εγνατία 36ο ΔΣ

Αριστοτέλους οδός 29 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 32 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 37ο ΔΣ

Αριστοτέλους πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Αρίωνος 1 21 αρχή έως Τυρολόης 2 24 αρχή έως Τυρολόης 100ο ΔΣ

Αρίωνος 23 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 26 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 24ο ΔΣ

Αρκαδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Αρκαδιουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αρματολών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Αρμενοπούλου

Κωνσταντίνου 1 17 αρχή έως Μανωλάκη Κυρ. 2 24 αρχή έως Μανωλάκη Κυρ. 34ο ΔΣ

Αρμενοπούλου

Κωνσταντίνου 19 τέλος από Μανωλάκη Κ. έως τέλος 26 τέλος από Μανωλάκη Κ. έως τέλος 44ο ΔΣ

Αρναίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Αρριανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Αρσινόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Αρτάκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Άρτας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Αρτέμιδος 1 49 αρχή έως Καραμανλή 2 54 αρχή έως Καραμανλή 90ο ΔΣ

Αρτέμιδος 51 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 56 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 107ο ΔΣ

Αρτεμισίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Αρχαιολογικού Μουσείου κανένας κανένας κανένας 10 38 από Όλγας έως Δελφών 9ο ΔΣ

Αρχαιολογικού Μουσείου κανένας κανένας κανένας 40 τέλος από Δελφών έως τέλος 13ο ΔΣ

Αρχαιολογικού Μουσείου όλοι όλοι όλοι 2 8 αρχή έως Όλγας 11ο ΔΣ

Αρχαιοτήτων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αρχελάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Αρχιλόχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Αρχιμήδους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Ασκητού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 86: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

86

Ασκληπιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Ασλάνη Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Αστυπάλαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Αταλάντης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Ατλαντίδος 1 57 αρχή έως Εφταλιώτη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 54 αρχή έως Φιλήντα Μένου 101o ΔΣ

Ατλαντίδος 56 64

από Φιλήντα Μ. έως

Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

106ο ΔΣ

Ατρειδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Αυγερινού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Αυξεντίου Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Αυρηλιανής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Αφεντούλη Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Αφροδίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Αχειροποιήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Αχελώου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Αχιλλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Αχτάρη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Βαγδαμάλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Βαθυκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Βαΐου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Βακαλόπουλου Απόστολου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Βάκχου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Βάκχου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 63ο ΔΣ

Βαλαγιάννη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Βαλαωρίτου Αριστοτέλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Βαλσαμάκη Λουκά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Βαλτετσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Βάμβα Νεόφυτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Βαμβακά Χαρίσιου

δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Βαμβίνη Κων/νου

αρχιμανδρίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 87: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

87

Βαρβάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Βαρβιτσιώτη Τάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Βάρκα Γεωργίου 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 8 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Βάρκα Γεωργίου 7 τέλος από Καραμανλή έως

Λαμπράκη 10 τέλος

από Καραμανλή έως

Λαμπράκη 28ο ΔΣ

Βάρναλη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Βασικύρου Νικ.

γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Βασιλειάδη Γαβριήλ 1 5 αρχή έως Κολωνιάρη 2 6 αρχή έως Κολωνιάρη 67ο ΔΣ

Βασιλειάδη Γαβριήλ 7 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 8 τέλος από Κολωνιάρη έως τέλος 66ο ΔΣ

Βασιλειάδη Θωμά 1 17 αρχή έως Στρατήγη/Κλεάρχου 2 16 αρχή έως Στρατήγη/Κλεάρχου 21ο-109ο ΔΣ

Βασιλειάδη Θωμά 19 τέλος από Στρατήγη/Κλεάρχου έως

τέλος 18 τέλος

από Στρατήγη/Κλεάρχου έως

τέλος 23ο ΔΣ

βασιλέως Ηρακλείου 1 17 αρχή έως Βενιζέλου 2 16 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

βασιλέως Ηρακλείου 19 τέλος από Βενιζέλου έως Κ. Ντηλ 18 τέλος από Βενιζέλου έως Κ. Ντηλ 41ο ΔΣ

Βασιλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Βάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Βατικιώτη Κων/νου

προξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Βαφοπούλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Βελισσαρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Βελλίδη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Βέλλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Βέμπο Σοφίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Βενετούλια Λουκά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 18 34 από Τσιμισκή έως Ερμού 41ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 36 76 από Ερμού έως Ολύμπου 36ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου κανένας κανένας κανένας 78 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 37ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου όλοι όλοι όλοι 2 16 από Νίκης έως Τσιμισκή 55ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθέριου

(Τριανδρίας) 1 9

από Αγ. Δημητρίου έως

Δαγκλή 2 10

από Αγ. Δημητρίου έως

Δαγκλή 28ο ΔΣ

Βερατίου 1 7 αρχή έως Ρεγκούκου κανένας κανένας κανένας 63ο ΔΣ

Βερατίου 9 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Βεργίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 88: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

88

Βερναρδάκη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Βέροιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Βιάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Βίαντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Βιζυηνού Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Βιζύης 1 27 αρχή έως Βοσπόρου 2 24 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Βιζύης 29 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 26 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 27ο ΔΣ

Βιθυνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Βικέλα Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Βικελίδη Κλεάνθη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Βικόπουλου Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Βιοπαλαιστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Βισβίζη Δόμνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Βίστα Μηνά 1 19 αρχή έως Τσιαπάνου 2 18 αρχή έως Τσιαπάνου 77ο ΔΣ

Βίστα Μηνά 21 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 20 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Βιτσίου 1 7 αρχή έως Θεοκριτου κανένας κανένας κανένας 63ο ΔΣ

Βιτσίου 9 τέλος από Θεοκρίτου έως τέλος κανένας κανένας κανένας 64ο ΔΣ

Βλάλη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Βλατάδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Βλαχάβα Θύμιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Βλαχάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Βόγα Κίμωνος 1 47 αρχή έως Συνδίκα 2 14 αρχή έως Συνδίκα 89ο ΔΣ

Βόγα Κίμωνος 49 91 από Συνδίκα έως Μαρτίου 16 58 από Συνδίκα έως Μαρτίου 87ο ΔΣ

Βόγα Κίμωνος 93 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 60 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Βογατσικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Βόλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Βόρειας Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Βοσπόρου 1 59 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας κανένας κανένας κανένας 27ο ΔΣ

Βοσπόρου 61 131 από Αν. Ρωμυλίας έως

Φιλήντα Μ. 78 122

από Αμφιπόλεως/Απόλλωνος

έως Φιλήντα Μ. 101o ΔΣ

Βοσπόρου 133 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 124 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 106ο ΔΣ

Βοσπόρου κανένας κανένας κανένας 2 76 αρχή έως

Αμφιπόλεως/Απόλλωνος 19ο-72ο ΔΣ

Βότση Νικολάου ναυάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 89: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

89

Βούλγαρη Δημητρίου 1 19 αρχή έως Παπαδάκη 2 50 αρχή έως Καραμανλή 94ο ΔΣ

Βούλγαρη Δημητρίου 21 55 από Παπαδάκη έως

Καραμανλή κανένας κανένας κανένας 3ο-17ο ΔΣ

Βούλγαρη Δημητρίου 57 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 52 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Βουτυρά Σταύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Βρυούλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Βυζαντίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Βύζαντος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Βύζαντος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 53ο ΔΣ

Βύζαντος & Βιζύης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Βυζουκίδη Περικλή

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Βύρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Γαβριηλίδη Βλάση 1 31 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 30

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Γαζή Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Γαλανάκη Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Γαλάτειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Γαλατινής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Γαλιλαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Γαλλικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Γαλοπούλου Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Γαλοπούλου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 67ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 1 43 αρχή έως Χιρς 2 18 αρχή έως Διάκου 13ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 45 85 από Χιρς έως

Μητροπούλου/Σόλωνος 50 92

από Χιρς έως

Μητροπούλου/Σόλωνος 8ο-18ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 87 135 από Σόλωνος έως Συνδίκα 94 126 από Σόλωνος έως Συνδίκα 90ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 137 151 από Συνδίκα έως Καρακάση 128 144 από Συνδίκα έως Καρακάση 81ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 153 185 από Καρακάση έως Μαρασλή 146 178 από Καρακάση έως Μαρασλή 88ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν 187 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 180 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Γαμβέτα Λεόν κανένας κανένας κανένας 20 48 από Διάκου έως Χιρς 9ο ΔΣ

Γαρέφη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Γαριβάλδη Ιωσήφ 1 17 αρχή έως Φλέμιγκ 2 18 αρχή έως Φλέμιγκ 13ο ΔΣ

Γαριβάλδη Ιωσήφ 19 τέλος από Φλέμιγκ έως τέλος 20 τέλος από Φλέμιγκ έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 90: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

90

Γατζίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Γάτσιου οπλαρχηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Γενναδίου μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Γενναδίου στρατηγού 1 9 αρχή έως Καραμανλή 2 6 αρχή έως Καραμανλή 88ο ΔΣ

Γενναδίου στρατηγού 11 51 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 8 48

από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 107ο ΔΣ

Γενναδίου στρατηγού 53 τέλος από Παπαναστασίου έως

τέλος 50 τέλος

από Παπαναστασίου έως

τέλος 92ο ΔΣ

Γενοκτονίας 19ης Μαΐου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Γέρμα Γρηγόριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Γερμανού Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Γεωργάκη Κ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Γεωργίου Α΄ βασιλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Γιαλούρου Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Γιαννιτσών 1 41 αρχή έως Τσορλίνη 2 58 αρχή έως Τσορλίνη 63ο ΔΣ

Γιαννιτσών 43 101

από Τσορλίνη έως Αγ.

Παρασκευής (όρια

Θεσ/νίκης/Μενεμένης)

60 150 από Τσορλίνη έως Κουμαρά

(όρια Θεσ/νίκης/Μενεμένης) 64ο ΔΣ

Γιαννούση Θανάση

δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Γκαρμπολά Σοφοκλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Γκιάλα Στρατ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Γκούρα Ιωάννη 1 31 αρχή έως Τσιαπάνου 2 20 αρχή έως Τσιαπάνου 77ο ΔΣ

Γκούρα Ιωάννη 33 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 22 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Γκράτσιου Κων/νου 1 15 αρχή έως Δημητρίου

Πολιορκητή 2 10

αρχή έως Δημητρίου

Πολιορκητή 51ο ΔΣ

Γκράτσιου Κων/νου 17 τέλος από Δημητρίου Πολιορκητή

έως τέλος 12 τέλος

από Δημητρίου Πολιορκητή

έως τέλος 53ο ΔΣ

Γκράτσιου Μενέλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Γκύζη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Γλάδστωνος Ουίλιαμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Γλαύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Γληνού Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Γονατά Στυλιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 91: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

91

Γοργία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Γοργούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Γουζέλη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Γούναρη Δημητρίου 1 7 από Νίκης μέχρι Π. Μελά 2 8 από Νίκης μέχρι Π. Μελά 43ο ΔΣ

Γούναρη Δημητρίου 9 41 από Π. Μελά μέχρι Εγνατία 10 48 από Π. Μελά μέχρι Εγνατία 40ο ΔΣ

Γούναρη Δημητρίου 43 49 από Εγνατία έως

Αρμενοπούλου 50 56

από Εγνατία έως

Αρμενοπούλου 34ο ΔΣ

Γούναρη Δημητρίου 51 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος 58 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος 44ο ΔΣ

Γραβιάς 1 25 αρχή έως Όλγας 2 26 αρχή έως Όλγας 87ο ΔΣ

Γραβιάς 27 τέλος από Όλγας έως τέλος 28 τέλος από Όλγας έως τέλος 4ο ΔΣ

Γρανικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Γρηγορίου Αναχωρητού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Γρηγορίου Ε' πατριάρχη 1 47 αρχή έως Καραμανλή 2 38 αρχή έως Καραμανλή 3ο-17ο ΔΣ

Γρηγορίου Ε' πατριάρχη 49 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 40 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Γρηγορίου μητροπολίτη

Κυδωνιών κανένας κανένας κανένας 2 14

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Γρυπάρη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Γύζη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Γυθείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Γωγούση Αριστ. ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Δαβάκη Κων/νου

συνταγματάρχη 1 7 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 8 αρχή έως Καλλιδοπούλου 9ο ΔΣ

Δαβάκη Κων/νου

συνταγματάρχη 9 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 10 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Δαγκλή Παναγιώτη

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Δαιδάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Δαλιανίδη Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Δάμωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Δανάης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Δαναϊδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Δαναού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Δανιόλου Αντώνιου 1 51 αρχή έως Μαρτίου 2 46 αρχή έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Δανιόλου Αντώνιου 53 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 48 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 92: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

92

Δαρδανελλίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Δάφνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Δεινάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Δεινοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Δεληγεώργη Επαμεινώνδα 1 15 αρχή έως Χιρς 2 18 αρχή έως Χιρς 9ο ΔΣ

Δεληγεώργη Επαμεινώνδα 17 τέλος από Χιρς έως τέλος 20 τέλος από Χιρς έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Δεληγιάννη Κανέλλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Δέλλα Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Δέλλιου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Δελμούζου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Δελφών 1 13 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 16 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 11ο ΔΣ

Δελφών 15 51 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου/Εκάβης 18 52

από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου 9ο ΔΣ

Δελφών 53 77 από Φλέμιγκ έως

Μητροπούλου 54 108

από Καλλιδοπούλου έως

Μπότσαρη 8ο-18ο ΔΣ

Δελφών 79 121 από Μητροπούλου έως

Συνδίκα κανένας κανένας κανένας 90ο ΔΣ

Δελφών 123 131 από Συνδίκα έως Παράσχου 138 142 από Συνδίκα έως Νάστου 81ο ΔΣ

Δελφών 133 143 από Παράσχου έως Μαρασλή κανένας κανένας κανένας 88ο ΔΣ

Δελφών 145 171 από Μαρασλή έως Παπαδάκη 174 212 από Μαρτίου έως Κρήτης 3ο-17ο ΔΣ

Δελφών 173 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος 214 τέλος από Κρήτης έως τέλος 94ο ΔΣ

Δελφών κανένας κανένας κανένας 110 136 από Μπότσαρη έως Συνδίκα 5ο ΔΣ

Δελφών κανένας κανένας κανένας 144 172 από Νάστου έως Μαρτίου 4ο ΔΣ

Δεμερτζή Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Δεμέστιχα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Δεξαμενής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Δέρκων 1 27 αρχή έως Βοσπόρου 2 16 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Δέρκων 29 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 18 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 27ο ΔΣ

Δεσπεραί Φρανσέ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Δημάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Δημητρακόπουλου

Πολύβιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Δημητριάδη Δημητρίου

γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 93: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

93

Δημητρίου Πολιορκητή 1 59 αρχή έως Μπουμπουλίνας 2 66 αρχή έως Μπουμπουλίνας 53ο ΔΣ

Δημητρίου Πολιορκητή 61 όλοι από Μπουμπουλίνας έως

τέλος 68 όλοι

από Μπουμπουλίνας έως

τέλος 50ο ΔΣ

Δημητρίων πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Δήμητσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Δημητσάνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Δημοκρίτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Δημοσθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Δημοχάρους 1 25 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Δημοχάρους 27 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Διαγόρα 1 41 αρχή έως Λαμπράκη 2 34 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Διαγόρα 43 63 από Λαμπράκη έως

Εμπεδοκλέους 36 78

από Λαμπράκη έως

Εμπεδοκλέους 24ο ΔΣ

Διαγόρα 65 75 από Εμπεδοκλέους έως

Βιάνδρου 80 100

από Εμπεδοκλέους έως

Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Διαγόρα 77 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 102 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Διαδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Διάκου Αθανασίου 1 31 αρχή έως Γαμβέτα 2 38 αρχή έως Γαμβέτα 9ο ΔΣ

Διάκου Αθανασίου 33 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 40 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 13ο ΔΣ

Διαλέττη Φωκίωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Διάνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Διβολή Γεωργίου 1 33 αρχή έως Τσιαπάνου 2 34 αρχή έως Τσιαπάνου 77ο ΔΣ

Διβολή Γεωργίου 35 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 36 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Δίγκα Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Διογένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Διομήδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 107ο ΔΣ

Διονυσίου (Άνω Πόλη) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Διονυσίου Ε΄ πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Διός όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Διοσκούρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Διστόμου 1 5 αρχή έως Πριγκηπονήσων κανένας κανένας κανένας 16ο-83ο ΔΣ

Διστόμου 7 τέλος από Πριγκηπονήσων έως

τέλος όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Δίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 94: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

94

Δοϊράνης 1 33 αρχή έως Καραμανλή 2 36 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Δοϊράνης 35 τέλος από Καραμανλή έως Αγ.

Δημητρίου 38 τέλος

από Καραμανλή έως Αγ.

Δημητρίου 28ο ΔΣ

Δοξάτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Δόξης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Δορυλαίου 1 53 αρχή έως Αμφιπόλεως 2 44 αρχή έως Αμφιπόλεως 27ο ΔΣ

Δορυλαίου 55 89

από Αμφιπόλεως έως

Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

46 80

από Αμφιπόλεως έως

Εφταλιώτη (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

101o ΔΣ

Δούμπα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Δουμπιώτη Κων/νου

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Δουσμάνη Βίκτωρος

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Δραγατσανίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Δράγου Αποστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Δραγουμάνου Στ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Δραγούμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Δραγούμη Ίωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Δραγούμη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Δραγούμη Φιλίππου 1 13 από Φιλίππου έως Ολύμπου 2 12 από Φιλίππου έως Ολύμπου 34ο ΔΣ

Δραγούμη Φιλίππου 15 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 14 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 44ο ΔΣ

Δράμας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Δροσίνη Γεωργίου 1 19 αρχή έως Συνδίκα 2 14 αρχή έως Συνδίκα 90ο ΔΣ

Δροσίνη Γεωργίου 21 τέλος από Συνδίκα έως τέλος 16 τέλος από Συνδίκα έως τέλος 81ο ΔΣ

Δρυόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Δρυός όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Δυρραχίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 107ο ΔΣ

Δυτικής Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Δωδεκανήσου λεωφόρος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Δωδεκανήσου οδός 1 15 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 12

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Δωδώνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Δωρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 95: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

95

Δώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Εγνατίας 1 47 αρχή έως Βενιζέλου 2 56 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Εγνατίας 49 115 από Βενιζέλου έως Ιασονίδη 58 138 από Βενιζέλου έως

Π.Π.Γερμανού 36ο ΔΣ

Εγνατίας 117 127 από Ιασονίδη έως κτίριο ΕΥΑΘ κανένας κανένας κανένας 34ο ΔΣ

Εγνατίας κανένας κανένας κανένας 140 152 από Π.Π.Γερμανού έως

Αγγελάκη 40ο ΔΣ

Εδέσσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Εθνικής Αμύνης 1 37 αρχή έως Εγνατία 2 46 αρχή έως Εγνατία 40ο ΔΣ

Εθνικής Αμύνης 39 από Εγνατία έως

Αρμενοπούλου 48

από Εγνατία έως

Αρμενοπούλου 34ο ΔΣ

Εθνικής Αμύνης τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος 44ο ΔΣ

Ειδομένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Εκάβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Εκαταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Έκτορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Ελαίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Ελαφονήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ελευθερών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ελευσίνας κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ελευσίνας όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 51ο ΔΣ

Ελικώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Ελύτη Οδυσσέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Εμμανουήλ αφών 1 9 αρχή έως Φιλήντα Μένου 2 26 αρχή έως Φιλήντα Μένου 101o ΔΣ

Εμμανουήλ αφών 11 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 28 τέλος από Φιλήντα Μ. έως τέλος 106ο ΔΣ

Εμπεδοκλέους 1 23 αρχή έως Ισιδώρου κανένας κανένας κανένας 25ο ΔΣ

Εμπεδοκλέους 25 89 από Ισιδώρου έως Διαγόρα 2 54 αρχή έως Τυρολόης 100ο ΔΣ

Εμπεδοκλέους 91 τέλος από Διαγόρα έως τέλος 56 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 24ο ΔΣ

Εμπράρ Ερνέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Έντισον Τόμας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Ενωτικών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Εξαδακτύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Εξάρχη Λάζου 1 11 αρχή έως Κασσάνδρου 2 8 αρχή έως Κασσάνδρου 44ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 96: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

96

Εξάρχη Λάζου 13 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 10 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 45ο ΔΣ

Επαμεινώνδα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Επιγόνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Επιδαύρου 1 7 αρχή έως Λαμπράκη 2 4 αρχή έως Λαμπράκη 77ο ΔΣ

Επιδαύρου 9 25 από Λαμπράκη έως Τσέλιου 6 30 από Λαμπράκη έως Τσέλιου 23ο ΔΣ

Επιδαύρου 31 41 από την γέφυρα έως Χωνιάτη κανένας κανένας κανένας 27ο ΔΣ

Επιδαύρου 43 51 από Χωνιάτη έως Χανδρινού

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 48 80

από Αμφιπόλεως έως

Χανδρινού (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

101o ΔΣ

Επικούρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Επικτήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Επιμενίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Επταλόφου 1 47 αρχή έως Βοσπόρου 2 34 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Επταλόφου 49 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 36 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 27ο ΔΣ

Επταπυργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Εράσμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Ερατοσθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Ερατούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Ερέτριας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ερεχθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ερινύος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ερμιόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Ερμού 1 21 αρχή έως Βενιζέλου 2 14 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Ερμού 23 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 16 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 41ο ΔΣ

Ερυθραίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Εσπερίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ετεοκλέους 1 33 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 30 αρχή έως Αναξιμάνδρου 79ο ΔΣ

Ετεοκλέους 35 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 32 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 29ο ΔΣ

Ευαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Ευβοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ευδοξίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ευδόξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ευζώνων 1 27 αρχή έως Στρατού 2 36 αρχή έως Στρατού 11ο ΔΣ

Ευζώνων 29 τέλος από Στρατού έως τέλος 38 τέλος από Στρατού έως τέλος 30ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 97: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

97

Ευκλείδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ευμένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ευξείνου Πόντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ευριπίδου 1 5 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 8 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 37ο ΔΣ

Ευριπίδου 7 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 10 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 44ο ΔΣ

Ευρυβιάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Ευρυγένη Δημητρίου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Ευρυδίκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Ευρυμέδοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ευρυσθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ευσεβίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ευσταθίου μητροπολίτη

Θεσ/νίκης 1 21 αρχή έως ρέμα 2 8 αρχή έως ρέμα 23ο ΔΣ

Ευσταθίου μητροπολίτη

Θεσ/νίκης 23 τέλος από ρέμα έως τέλος 10 τέλος από ρέμα έως τέλος 27ο ΔΣ

Ευτέρπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ευτυχίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ευφράνωρος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Εφέσσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Εφταλιώτη Αργύρη 1 27 αρχή έως Ατλαντίδος 2 20 αρχή έως Ατλαντίδος 106ο ΔΣ

Εφταλιώτη Αργύρη 29 35

από Ατλαντίδος έως

Δορυλαίου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) 22 24

από Ατλαντίδος έως

Δορυλαίου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας) 101o ΔΣ

Ζαγοράς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ζαϊμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Ζακύνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Ζαλίκη Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ζαλόγγου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Ζαλοκώστα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Ζαμπέλιου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Ζάννα Δημητρίου ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Ζάννα Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Ζάππα Ευάγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 98: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

98

Ζαρντινίδη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ζάχου Αργύρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 106ο ΔΣ

Ζάχου Αριστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ζέντζη Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Ζέρβα Ναπολέοντα

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Ζεύξιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Ζεφύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ζήνωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Ζηρίνη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 106ο ΔΣ

Ζουμέτικου Αλέξανδρου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Ζωναρά Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Ήβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ηγηλόχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Ηγουμένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ηλέκτρας 1 7 αρχή έως Μπότσαρη 2 4 αρχή έως Μπότσαρη 8ο-18ο ΔΣ

Ηλέκτρας 9 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 6 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 5ο ΔΣ

Ηλιουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Ηούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Ηρακλείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ηρακλείδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ηρακλείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ηρακλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Ηρακλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Ήρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Ηριδανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ηροδότου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ηρώδη του Αττικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ήρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Ηρώων Μεσοβουνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Ησαϊα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Ησιόδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 99: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

99

Ηφαιστίωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Ηφαιστίωνος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 59ο-61ο ΔΣ

Θάλειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Θάλητος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Θασίτη Πάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Θάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Θείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Θέμελη Γιώργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Θέμελη πτεράρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Θέμιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Θεμιστοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θεοδοσιάδη Αλεξ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Θεοδοσοπούλου Χρυσ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Θεοδωρίδη Ασημίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Θεοδωρίδου Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Θεοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Θεοκρίτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Θεοτοκά Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Θεοτοκόπουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θεοφίλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θεοφράστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θεοχάρη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Θεοχάρη Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Θερίσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Θερμοπυλών 1 11 αρχή έως Συνδίκα 2 18 αρχή έως Συνδίκα 5ο ΔΣ

Θερμοπυλών 13 19 από Συνδίκα έως Νάστου 20 24 από Συνδίκα έως Νάστου 81ο ΔΣ

Θερμοπυλών 21 τέλος από Νάστου έως τέλος 26 τέλος από Νάστου έως τέλος 4ο ΔΣ

Θερσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θεσπρωτίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Θεσσαλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Θηβών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Θηναίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Θηραμένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Θήρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 100: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

100

Θησέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Ιακώβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Ιασονίδη Λεωνίδα 1 13 αρχή έως Φιλίππου 1 24 αρχή έως Ολύμπου 34ο ΔΣ

Ιασονίδη Λεωνίδα 15 27 από Φιλίππου έως Ολύμπου κανένας κανένας κανένας 36ο ΔΣ

Ιασονίδη Λεωνίδα 29 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 26 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 37ο ΔΣ

Ιάσονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ιβάνωφ Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Ιβηρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ιβίσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ιβύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ίδης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ιερισσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Ιερολοχιτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Ιέρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Ιθάκης κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Ιθάκης όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Ικαρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Ικάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ικονίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ικτίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Ιλιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Ιλισού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ίμβρου κανένας κανένας κανένας 16 τέλος από Ιθάκης έως Παπάφη 92ο ΔΣ

Ίμβρου όλοι όλοι όλοι 2 14 αρχή έως Ιθάκης 16ο-83ο ΔΣ

Ινιάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ιοκάστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ιορδανίδη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Ιουλιανού 9 27 από Ολύμπου έως

Κασσάνδρου 6 26

από Ολύμπου έως

Κασσάνδρου 44ο ΔΣ

Ιουλιανού 29 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 28 τέλος από Κασσάνδρου έως τέλος 45ο ΔΣ

Ιουλιανού 1 7 αρχή έως Ολύμπου 2 4 αρχή έως Ολύμπου 34ο ΔΣ

Ιουστινιανού 1 11 αρχή έως Βενιζέλου 2 6 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Ιουστινιανού 13 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 8 τέλος από Βενιζέλου έως τέλος 36ο ΔΣ

Ιπάτρου Δημήτριου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 101: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

101

Ιππάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ιπποδάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Ιπποδρομίου οδός 1 21 αρχή έως Λαμπράκη 2 34 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Ιπποδρομίου οδός 23 75 από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 36 76

από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 24ο ΔΣ

Ιπποδρομίου οδός 77 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 78 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 25ο ΔΣ

Ιπποδρομίου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Ιπποκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Ίριδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ισαάκ Τάσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Ισαύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Ισιδώρου 1 27 αρχή έως Εμπεδοκλέους 2 32 αρχή έως Εμπεδοκλέους 100ο ΔΣ

Ισιδώρου 29 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 34 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 25ο ΔΣ

Ισμήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ισοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Ιτέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Ιφιγένειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Ιφικράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ιωακείμ Γ΄ πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ιωακείμ πατριάρχη 1 17 αρχή έως Εγνατία 2 16 αρχή έως Εγνατία 41ο ΔΣ

Ιωακείμ πατριάρχη 19 τέλος από Εγνατία έως τέλος 18 τέλος από Εγνατία έως τέλος 34ο ΔΣ

Ιωαννίνων 1 69 αρχή έως Καραμανλή 2 80 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Ιωαννίνων 71 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 82 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 26ο-80ο ΔΣ

Ιωάννου Καισαρείας

μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Ιωάννου Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Ιωλκού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ιωνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ιωσήπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ιωσήφ μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Καβακίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Καβάλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Καβάφη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Καβείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 102: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

102

Καζαντζάκη Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Καζαντζή Τόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Καζαντζίδη Στέλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Καθολικών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καϊρη Θεόφιλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Καισαρείας 1 41 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας 2 40 αρχή έως Αν. Ρωμυλίας 27ο ΔΣ

Καισαρείας 43 τέλος από Αν. Ρωμυλίας έως τέλος 42 τέλος από Αν. Ρωμυλίας έως τέλος 101o ΔΣ

Καϊστρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Κακαβού στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Κακάνη Πελ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Καλαβρύτων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Καλαποθάκη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Κάλβου Αντρέα 1 21 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 28 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 55ο ΔΣ

Κάλβου Αντρέα 23 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 30 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 59ο-61ο ΔΣ

Καλλάρη Κων/νου

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Κάλλας Μαρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Καλλέργη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Καλλιγά Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού 1 5 αρχή έως Όλγας κανένας κανένας κανένας 11ο ΔΣ

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού 7 τέλος από Όλγας έως τέλος κανένας κανένας κανένας 9ο ΔΣ

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού κανένας κανένας κανένας 2 8 αρχή έως Όλγας 89ο ΔΣ

Καλλιδοπούλου Περικλή

στρατηγού κανένας κανένας κανένας 10 τέλος από Όλγας έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Καλλίδου μητροπολίτη 1 9 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 16

αρχή έως Ρουσσίδου (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Καλλιδρομίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Καλλιθέας λεωφόρος κανένας κανένας κανένας 2 12 αρχή έως Αγάθωνος 63ο ΔΣ

Καλλιθέας λεωφόρος κανένας κανένας κανένας 14 52 από Αγάθωνος έως όρια 67ο ΔΣ

Καλλιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Καλλικράτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 103: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

103

Καλλίνικου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καλλιόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Καλλιπόλεως 1 21 αρχή έως Βοσπόρου 2 26 αρχή έως Βοσπόρου 19ο-72ο ΔΣ

Καλλιπόλεως 23 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 28 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 27ο ΔΣ

Καλλιρόης όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 50ο ΔΣ

Καλού Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Καλύμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Καλυψούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Καμάρα Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Καμβουνίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Καμενιάτη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Καμωνά Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Κανάρη Κων/νου 1 49 αρχή έως Ιθάκης 2 42 αρχή έως Πριγκηπονήσων 16ο-83ο ΔΣ

Κανάρη Κων/νου 51 τέλος από Ιθάκης έως τέλος 44 τέλος από Πριγκηπονήσων έως

τέλος 92ο ΔΣ

Κανελλόπουλου Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Καούδη Ευθ. πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Καπάτου Νικολάου

ανθυποσμηναγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

καπετάν-Άγρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

καπετάν-Βαγγέλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

καπετάν-Θεοδωράκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

καπετάνισσας-Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

καπετάν-Μητρούση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

καπετάν-Πατρικίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

καπετάν-Φιλώτα

Παπαγεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Καποδίστρια Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καππαδοκίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Καραγιάννη Λέλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Καραδήμου Ζήση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Καραηλία Ευαγγέλου

μουσουργού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 107ο ΔΣ

Καραθεοδωρή Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 104: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

104

Καραϊσκάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Καρακάση Κων/νου 1 15 αρχή έως Δελφών 2 12 αρχή έως Δελφών 3ο-17ο ΔΣ

Καρακάση Κων/νου 17 25 από Δελφών έως Μακεδονίας 14 28 από Δελφών έως Μακεδονίας 88ο ΔΣ

Καρακάση Κων/νου 27 51 από Μακεδονίας έως

Καραμανλή 30 50

από Μακεδονίας έως

Καραμανλή 81ο ΔΣ

Καρακάση Κων/νου 53 71 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 52 72

από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 107ο ΔΣ

Καρακάση Κων/νου 73 τέλος από Παπαναστασίου έως

τέλος 74 τέλος

από Παπαναστασίου έως

τέλος 16ο-83ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου 1 31 αρχή έως Κατσιμίδη κανένας κανένας κανένας 28ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου 33 59 από Κατσιμίδη έως Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 26ο-80ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου 61 97 από Κλεάνθους έως

Μπότσαρη 58 100

από Κλεάνθους έως

Μπότσαρη 16ο-83ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου 99 149 από Μπότσαρη έως Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 107ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου 151 τέλος από Μαρτίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας 15ο-69ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 2 34 αρχή έως Κατσιμίδη 30ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 36 56 από Κατσιμίδη έως

Παπαναστασίου 13ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 102 110 από Κων/πόλεως/Μπότσαρη

έως Συνδίκα/Καρακάση 90ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 112 150 από Καρακάση έως Μαρασλή 88ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 152 186 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 3ο-17ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 188 214 από Βούλγαρη έως Αδμήτου 94ο ΔΣ

Καραμανλή Κων/νου κανένας κανένας κανένας 216 τέλος από Αδμήτου έως τέλος 1ο ΔΣ

Καρανιβάλου 1 35 αρχή έως Φιλήντα Μ. (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 34

αρχή έως Φιλήντα Μ. (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 101o ΔΣ

Καράνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Καραολή Μιχαλάκη &

Δημητρίου Ανδρέα των

Κυπρίων

όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καρατάσιου Παναγιώτη

ιερέα κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Καρατάσιου Παναγιώτη

ιερέα όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 79ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 105: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

105

Καρατάσου Τσάμη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καρατζά Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Καρβουνίδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Καρδίτσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Καρέλλη Ζωής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Καριοφύλλη Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Καρκαβίτσα Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Καρολίδη Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Καρπάθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Καρπενησιώτη Αθανασίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Καρυάτιδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Καρυωτάκη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Κασομούλη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Κασσανδρέως Νικολάου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Κασσάνδρου 1 35 αρχή έως Ρακτιβάν 2 30 αρχή έως Προξένων 54ο ΔΣ

Κασσάνδρου 37 61 από Ρακτιβάν μέχρι Μακ.

Αμύνης 32 48

από Προξένων μέχρι Μακ.

Αμύνης 53ο ΔΣ

Κασσάνδρου 63 99 από Μακ. Αμύνης έως

Σοφοκλέους 50 72

από Μακ. Αμύνης έως

Σοφοκλέους 51ο ΔΣ

Κασσάνδρου 101 105 από Σοφοκλέους έως Αγίας

Σοφίας 74 τέλος από Σοφοκλέους έως τέλος 44ο ΔΣ

Κασσάνδρου 107 τέλος από Αγ. Σοφίας έως τέλος κανένας κανένας κανένας 45ο ΔΣ

Κασσιανής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κασταλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Καστοριάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κάστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Καστριτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Κατακάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Κατακουζηνού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Κατερίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Κατεχάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Κατούνη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Κάτσαλη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 106: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

106

Κατσάνου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Κατσαντώνη Αντώνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Κατσιμίδη 1 13 αρχή έως Καραμανλή 2 24 αρχή έως Καραμανλή 13ο ΔΣ

Κατσιμίδη 15 19 από Καραμανλή έως Παπάφη 26 30 από Καραμανλή έως Παπάφη 26ο-80ο ΔΣ

Κατσιμίδη 21 τέλος από Παπάφη έως τέλος 32 τέλος από Παπάφη έως τέλος 28ο ΔΣ

Κατσώνη Λάμπρου 1 21

από Αρχαιοτήτων έως

Καυκάσου (όρια Θεσ/νίκης-

Συκεών)

2 20

από Αρχαιοτήτων έως

Καυκάσου (όρια Θεσ/νίκης-

Συκεών)

59ο-61ο ΔΣ

Κατσώχη Γεωργ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Καυκάσου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου 7 τέλος από Τζοβαροπούλου έως

τέλος 42 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 28ο ΔΣ

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου κανένας κανένας κανένας 2 12 αρχή έως Στρατού 11ο ΔΣ

Καυτανζόγλου Λυσίμαχου κανένας κανένας κανένας 14 40 από Στρατού έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Κέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Κενάν Μεσαρέ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Κενταύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κεντρικής Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Κεραμεικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Κεραμέως Νικολάου ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κεραμόπουλου Αντωνίου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Κερασούντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Κερδυλλίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Κερδώου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Κερκίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Κερκύρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Κερμαστής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Κερμενίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Κεσανλή Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κεσσάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κεφαλληνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Κηπουπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Κηφισιάς όλοι όλοι όλοι 2 34 αρχή έως Αιγαίου (όρια 1ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 107: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

107

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Κιθαιρώνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κιλκισίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Κίμωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Κίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Κίρκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κισσάβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Κισσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Κλαυδιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Κλαυθμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Κλεάνθους 5 τέλος από Παπαναστασίου έως

τέλος κανένας κανένας κανένας 26ο-80ο ΔΣ

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 2 4 αρχή έως Κων/πόλεως 13ο ΔΣ

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 6 34 από Κων/πόλεως έως Παπάφη 16ο-83ο ΔΣ

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 36 τέλος από Παπάφη έως τέλος 19ο-72ο ΔΣ

Κλεάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Κλειούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Κλεισθένους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κλεισούρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Κλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Κόδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κοζάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Κολοκοτρώνη Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Κολωνιάρη Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Κολωνιάρη Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 67ο ΔΣ

Κομνηνών 1 13 αρχή έως Τσιμισκή 2 16 αρχή έως Τσιμισκή 55ο ΔΣ

Κομνηνών 15 τέλος από Τσιμισκή έως Ερμού 18 τέλος από Τσιμισκή έως Ερμού 41ο ΔΣ

Κομοτηνής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Κομποθέκλα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Κονδυλάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Κόντζε Αλεξάντερ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Κοντογούρη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Κοντορέπα Δημητράκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Κοραή Αδαμαντίου 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 14 αρχή έως Καραμανλή 94ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 108: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

108

Κοραή Αδαμαντίου 7 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 16 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Κορδελιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Κορίνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κορίνθου 1 3 αρχή έως Παπαναστασίου 2 16 αρχή έως Παπαναστασίου 107ο ΔΣ

Κορίνθου 5 τέλος από Παπαναστασίου έως

τέλος 18 τέλος

από Παπαναστασίου έως

τέλος 92ο ΔΣ

Κορνάρου Βιτσέντζου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Κορνόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Κορομηλά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Κορομηλά Λάμπρου

προξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Κορυτσάς 1 21 αρχή έως Καραμανλή 2 22 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Κορυτσάς 23 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 24 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 28ο ΔΣ

Κοσμά Αιτωλού 1 11 αρχή έως Όλγας 2 6 αρχή έως Όλγας 89ο ΔΣ

Κοσμά Αιτωλού 13 τέλος από Όλγας έως τέλος 8 τέλος από Όλγας έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Κοσμίδη Παντ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Κοσμοπούλου Αποστ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Κουκούφλη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Κουντουρά Μίλτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Κουντουριώτη Παύλου

ναυάρχου 1 23

από Σαλαμίνος έως Ι.

Δραγούμη κανένας κανένας κανένας 55ο ΔΣ

Κουρτίδη Αριστείδη αρχή έως Βούλγαρη 2 8 αρχή έως Βούλγαρη 3ο-17ο ΔΣ

Κουρτίδη Αριστείδη τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 10 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 94ο ΔΣ

Κούσκουρα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Κουφίτσα Δημήτριου

μοίραρχου 1 3 αρχή έως Ολύμπου 2 8 αρχή έως Ολύμπου 34ο ΔΣ

Κουφίτσα Δημήτριου

μοίραρχου 5 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 10 τέλος από Ολύμπου έως τέλος 44ο ΔΣ

Κρατερού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Κρατίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κρέσνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Κρήτης 1 7 αρχή έως Ξενοπούλου κανένας κανένας κανένας 81ο ΔΣ

Κρήτης κανένας κανένας κανένας 2 10 αρχή έως Ξενοπούλου 5ο ΔΣ

Κρήτης 9 41 από Νάστου έως Μαρτίου 14 44 από Νάστου έως Μαρτίου 4ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 109: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

109

Κρήτης 43 73 από Μαρτίου έως Δελφών 46 82 από Μαρτίου έως Δελφών 3ο-17ο ΔΣ

Κρήτης 75 τέλος από Δελφών έως τέλος 84 τέλος από Δελφών έως τέλος 94ο ΔΣ

Κριεζώτου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Κρίσπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κριτία Νικόλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Κρίτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Κρυστάλλη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Κρώμνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Κτενίδη Φίλωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Κυβέλης 1 5 αρχή έως Γαμβέτα 2 10 αρχή έως Γαμβέτα 9ο ΔΣ

Κυβέλης 7 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 12 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 13ο ΔΣ

Κυβερνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Κυδωνιάτη Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Κυδωνιών 1 5 από Κάλλας έως Σοφούλη 2 10 από Κάλλας έως Σοφούλη 94ο ΔΣ

Κυδωνιών 7 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 12 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 1ο ΔΣ

Κυζίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Κυθήρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Κύθνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Κυκλαμίνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Κυκλώπων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κύμης 1 7 αρχή έως Όλγας (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 2 8

αρχή έως Όλγας (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Κυπαρισσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Κύπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Κυρηναίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Κυρήνειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Κυριακίδη Στίλπωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κυρίλλου & Μεθοδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Κυρίλλου πατριάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Κύρου Κλείτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Κωλέττη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Κωνσταντινίδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Κωνσταντινίδη Θεοδ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Κωνσταντινουπόλεως 1 47 αρχή έως Κρίτωνος 36 82 από Αρχ. Μουσείου έως 13ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 110: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

110

Φλέμινγκ

Κωνσταντινουπόλεως 51 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος κανένας κανένας κανένας 16ο-83ο ΔΣ

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 2 34 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 11ο ΔΣ

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 84 102 από Φλέμινγκ έως 28ης

Οκτωβρίου 8ο-18ο ΔΣ

Κωνσταντινουπόλεως κανένας κανένας κανένας 104 τέλος από 28ης Οκτωβρίου έως

τέλος 90ο ΔΣ

Κωνσταντοπούλου Αρισ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Λαγκαδά 1 7 αρχή έως Βάκχου κανένας κανένας κανένας 63ο ΔΣ

Λαγκαδά 9 109 από Βάκχου έως όρια

Θεσ/νίκης κανένας κανένας κανένας 66ο ΔΣ

Λαγκαδά κανένας κανένας κανένας 2 24 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 55ο ΔΣ

Λαγκαδά κανένας κανένας κανένας 26 48 από Αγ. Δημητρίου ως όρια

Δήμου 59ο-61ο ΔΣ

Λάδωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Λάλλα Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Λαμίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Λαμπουσιάδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 1 9 αρχή έως Καραμανλή 2 18 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 11 45 από Καραμανλή έως

Αμμουλιανής 20 76

από Καραμανλή έως

Αμμουλιανής 28ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 47 107 από Ιβίσκου έως Τυρολόης κανένας κανένας κανένας 100ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 109 141 από Τυρολόης έως

Πολυγνώτου κανένας κανένας κανένας 24ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 143 205 από Επιδαύρου έως

Τσιαπάνου κανένας κανένας κανένας 77ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη 207 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 78 100 από Σκύρου έως Ά.

Τζουμαγιάς 26ο-80ο ΔΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη κανένας κανένας κανένας 110 190 από Αδαμίδη έως Βασιλειάδη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 23ο ΔΣ

Λαοδηγήτριας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Λαπιθών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Λάρισας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 111: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

111

Λάρνακος 1 25 αρχή έως Απόλλωνος 2 32 αρχή έως Απόλλωνος 19ο-72ο ΔΣ

Λάρνακος 27 τέλος από Απόλλωνος έως τέλος 34 τέλος από Απόλλωνος έως τέλος 92ο ΔΣ

Λασιθίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Λασκαράτου Ανδρέα 1 3 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 2 8 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 87ο ΔΣ

Λασκαράτου Ανδρέα 5 τέλος από Παπανδρέου έως τέλος 10 τέλος από Παπανδρέου έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Λάσκαρη Ι. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Λασσάνη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Λατομείων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Λαυρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Λαχανά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Λεβαντή Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Λεβέντη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Λεμέσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Λέοντος Σοφού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Λέσβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Λευκάδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Λεύκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Λευκωσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Λεφάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Λεωνίδου 1 17 αρχή έως Αλκαμένους 2 10 αρχή έως Αλκαμένους 79ο ΔΣ

Λεωνίδου 19 τέλος από Αλκαμένους έως τέλος 12 τέλος από Αλκαμένους έως τέλος 29ο ΔΣ

Λεωτυχίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Λήκτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Λημναίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Λήμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Λητούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Λιβανόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Λιγδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Λιούμπα στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Λιτοχώρου 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 28 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Λιτοχώρου 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 30 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 28ο ΔΣ

Λογοθέτου 1 11 αρχή έως Σοφούλη 2 8 αρχή έως Σοφούλη 94ο ΔΣ

Λογοθέτου 13 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 10 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 1ο ΔΣ

Λοιμωδών Νόσων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 112: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

112

Λόντου Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Λούη Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Λουκιανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Λούλια Ιωακείμ

αρχιμανδρίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Λυδίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Λυκαονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Λυκάονος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Λυκάονος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 23ο ΔΣ

Λυκούργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Λυσάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Λυσία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Λυσικράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Λυσιμάχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Λυσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Λύτρα Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Λωτού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Μαβίλη Λορέντζου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Μαγνησίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Μαζαράκη Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Μαιάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μακεδονίας 1 45 αρχή έως Μητροπούλου 2 30 αρχή έως Μητροπούλου 8ο-18ο ΔΣ

Μακεδονίας 47 79 από Μητροπούλου έως

Συνδίκα 32 66

από Μητροπούλου έως

Συνδίκα 90ο ΔΣ

Μακεδονίας 81 105 από Συνδίκα έως Καρακάση 68 90 από Συνδίκα έως Καρακάση 81ο ΔΣ

Μακεδονίας 107 129 από Καρακάση έως Μαρασλή 92 114 από Καρακάση έως Μαρασλή 88ο ΔΣ

Μακεδονίας 131 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 116 τέλος από Μαρασλή έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Μακεδονικής Αμύνης 1 11 από Φιλίππου έως Ολύμπου κανένας κανένας κανένας 36ο ΔΣ

Μακεδονικής Αμύνης 13 21 από Ολύμπου έως Αγ.

Δημητρίου 2 10

από Ολύμπου έως Αγ.

Δημητρίου 37ο ΔΣ

Μακεδονικής Αμύνης 23 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 12 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 51ο ΔΣ

Μακεδονομάχων κανένας κανένας κανένας 2 58 από Μετεώρων έως

Αμαλιάδος 59ο-61ο ΔΣ

Μακένζυ Κινγκ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 113: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

113

Μακρυγιάννη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μαλακάση Μιλτιάδη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Μαλακοπής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Μαλέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μανάκη αφών πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Μανδηλαρά Νικηφόρου 1 9 αρχή έως Πανταζίδη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας κανένας κανένας κανένας 21ο-109ο ΔΣ

Μάνεση Αριστόβουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Μανίκα Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Μάνιου Γεωργίου

δασκάλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μάνου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Μανουσογιαννάκη

Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Μαντείων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Μάντζαρου Νικολάου 1 7 αρχή έως Τσορλίνη 2 4 αρχή έως Τσορλίνη 63ο ΔΣ

Μάντζαρου Νικολάου 9 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 6 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 64ο ΔΣ

Μαντινείας 1 57 αρχή έως Συνδίκα 2 52 αρχή έως Συνδίκα 90ο ΔΣ

Μαντινείας 59 69 από Συνδίκα έως Καρακάση 54 64 από Συνδίκα έως Καρακάση 81ο ΔΣ

Μαντινείας 71 τέλος από Καρακάση έως τέλος 66 τέλος από Καρακάση έως τέλος 88ο ΔΣ

Μανωλάκη Κυριάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Μαραθώνος 1 25 αρχή έως Αμμουλιανής κανένας κανένας κανένας 28ο ΔΣ

Μαραθώνος 27 τέλος από Αμμουλιανής έως τέλος όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Μαρασλή Γρηγορίου 1 43 αρχή έως Καραμανλή κανένας κανένας κανένας 88ο ΔΣ

Μαρασλή Γρηγορίου 45 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 48 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας 2 46 αρχή έως Καραμανλή 3ο-17ο ΔΣ

Μαργαρίτη Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Μαργαρίτη Λώρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 2 6 αρχή έως Γαλοπούλου 66ο ΔΣ

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 8 22 από Γαλοπούλου έως

Βερατίου 67ο ΔΣ

Μαργαροπούλου Δημ. κανένας κανένας κανένας 24 84 από Βερατίου έως Καλλιθέας 63ο ΔΣ

Μαρωνείας 1 37 αρχή έως Διαγόρα όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Μαρωνείας 39 τέλος από Διαγόρα έως τέλος κανένας κανένας κανένας 24ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 114: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

114

Ματάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ματθαίου Μάνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Μάτση Κυριάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Μαύρης Πέτρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Μαυρογένους Μαντούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Μαυροκορδάτου

Αλέξανδρου 1 19 αρχή έως Όλγας 2 20 αρχή έως Όλγας 87ο ΔΣ

Μαυροκορδάτου

Αλέξανδρου 21 τέλος από Όλγας έως τέλος 22 τέλος από Όλγας έως τέλος 4ο ΔΣ

Μαυρομιχάλη 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 40 αρχή έως Καραμανλή 3ο-17ο ΔΣ

Μαυρομιχάλη 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 42 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Μεγακλέους 1 55 αρχή έως Τυρολόης 2 54 αρχή έως Τυρολόης 100ο ΔΣ

Μεγακλέους 57 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 56 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 24ο ΔΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 33 αρχή έως Καλλιδοπούλου κανένας κανένας κανένας 11ο ΔΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 τέλος από Καλλιδοπούλου έως

Συνδίκα 89ο ΔΣ

Μεγάρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μεδούσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μεθώνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Μελά Ναταλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Μελά Παύλου 1 13 από Νίκης έως Τσιμισκή κανένας κανένας κανένας 43ο ΔΣ

Μελά Παύλου 15 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος 38 τέλος από Π.Π.Γερμανού έως τέλος 41ο ΔΣ

Μελά Παύλου κανένας κανένας κανένας 2 36 αρχή έως Π.Π.Γερμανού 40ο ΔΣ

Μελεάγρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Μελενίκου 1 7 αρχή έως Μαρασλή 2 4 αρχή έως Μαρασλή 88ο ΔΣ

Μελενίκου 9 45 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 6 38 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 3ο-17ο ΔΣ

Μελενίκου 47 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 40 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 94ο ΔΣ

Μελενίκου Κωνσταντίνου 1 19 αρχή έως Αρμενοπούλου κανένας κανένας κανένας 34ο ΔΣ

Μελενίκου Κωνσταντίνου 21 τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος από Αρμενοπούλου έως τέλος 44ο ΔΣ

Μελπομένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μενεμένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Μενεξέ Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μέντορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Μερκουρίου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 115: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

115

Μερόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μεσημέρη Περικλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Μεσολογγίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Μεσολογγίτη Βασίλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Μεταλληνού Αγγελικής 1 5 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή 94ο ΔΣ

Μεταλληνού Αγγελικής 9 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 12 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Μετεώρων 1 27 εντός ορίων Θεσ/νίκης κανένας κανένας κανένας 59ο-61ο ΔΣ

Μέτρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Μετσόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Μηδείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Μήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Μηνιάτη Ηλία 1 7 αρχή έως Ρεγκούκου 2 10 αρχή έως Ρεγκούκου 63ο ΔΣ

Μηνιάτη Ηλία 9 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος 12 τέλος από Ρεγκούκου έως τέλος 67ο ΔΣ

Μητούδη Ανασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Μητροπόλεως 1 35 αρχή έως Αριστοτέλους 2 30 αρχή έως Αριστοτέλους 55ο ΔΣ

Μητροπόλεως 37 119 από Αριστοτέλους έως

Π.Μελά 32 98

από Αριστοτέλους έως

Π.Μελά 43ο ΔΣ

Μητροπόλεως 121 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 100 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 40ο ΔΣ

Μητρόπουλου Δημήτρη 1 39 αρχή έως Κων/πόλεως 2 32 αρχή έως Κων/πόλεως 8ο-18ο ΔΣ

Μητρόπουλου Δημήτρη 41 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 34 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 16ο-83ο ΔΣ

Μητσαίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μητσάκη Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Μιαούλη Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Μικράς Ασίας κανένας κανένας κανένας 2 32 αρχή έως Βοσπόρου/Κυζίκου 19ο-72ο ΔΣ

Μικράς Ασίας κανένας κανένας κανένας 34 τέλος από Βοσπόρου/Κυζίκου έως

τέλος 27ο ΔΣ

Μικράς Ασίας όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 23ο ΔΣ

Μικρού Κων/νου

γυμνασιάρχη 1 13 αρχή έως Μυστακίδη 2 22 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Μικρού Κων/νου

γυμνασιάρχη 15 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 24 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Μιλτιάδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Μίνωος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Μινωταύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 116: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

116

Μισραχή 1 7 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 6 αρχή έως Καλλιδοπούλου 9ο ΔΣ

Μισραχή 9 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 8 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Μιχαηλίδη Αλεξ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Μιχαηλίδη Σόλωνα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Μιχαλά Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Μιχαλιτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μόδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μοναστηρίου 1 101 αρχή έως Τσορλίνη 2 38 από αρχή έως Θεοκρίτου 63ο ΔΣ

Μοναστηρίου 103 203 από Τσορλίνη έως Βάρναλη

(όρια Θεσ/νίκης-Μενεμένης) 40 138

από Θεοκρίτου έως Βάρναλη

(όρια Θεσ/νίκης-Μενεμένης) 64ο ΔΣ

Μοργκεντάου Ερρίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Μοριχόβου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Μορφέως Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Μοσκώφ Κωστή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Μοσχονησίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Μουζακίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Μούσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Μουσούρη Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Μουσχουντή Νικολάου

πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Μουσχουντή Νικολάου

πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μουσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μπακαλάκη Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Μπακάλμπαση Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Μπακατσέλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μπακόλα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Μπαλάνου Χριστόδουλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Μπαλόγλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Μπαλταδώρου Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Μπαρκοπούλου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Μπενιζέλου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Μπιζανίου 1 39 αρχή έως Στρατού 2 36 αρχή έως Στρατού 11ο ΔΣ

Μπιζανίου 41 τέλος από Στρατού έως τέλος 38 τέλος από Στρατού έως τέλος 30ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 117: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

117

Μπόρου Μιχαήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου 1 21 αρχή έως Χαλκιδικής 2 22 αρχή έως Πατρών 89ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου 23 31 από Χαλκιδικής έως Δελφών κανένας κανένας κανένας 8ο-18ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου 33 71 από Δελφών έως Κων/πόλεως 46 92 από Δελφών έως Κων/πόλεως 90ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου 73 117 από Κων/πόλεως έως Παπάφη 110 136 από Παπαναστασίου έως

Παπάφη 16ο-83ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου 119 τέλος από Παπάφη έως τέλος 138 τέλος από Παπάφη έως τέλος 19ο-72ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου κανένας κανένας κανένας 24 44 από Πατρών έως Δελφών 5ο ΔΣ

Μπότσαρη Μάρκου κανένας κανένας κανένας 94 108 από Καραμανλή έως

Παπαναστασίου 107ο ΔΣ

Μπουζιάνη Ουρανίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Μπουμπουλίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μπουντώνα Ευθ.

γυμνασιάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Μπουρνόβα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Μπούσγου Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Μπραντούνα στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Μπρατισλάβας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Μπρούφα 9 τέλος από Αρχ. Μουσείου έως τέλος 8 τέλος από Αρχ. Μουσείου έως τέλος 9ο ΔΣ

Μπρούφα Αθανασίου 1 7 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 6 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 11ο ΔΣ

Μυγδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Μυκηνών 1 27 αρχή έως Μπότσαρη 2 22 αρχή έως Μπότσαρη 8ο-18ο ΔΣ

Μυκηνών 29 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 24 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 5ο ΔΣ

Μυκόνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Μυλωνά Διονυσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Μυριβήλη Στρατή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Μυριοφύτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Μύρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μυσιρλή Δημ. 1 25 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Μυσιρλή Δημ. 27 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Μυστακίδη Βασ.

γυμνασιάρχη 1 19 αρχή έως Μυσιρλή κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Μυστακίδη Βασ.

γυμνασιάρχη 21 τέλος από Μυσιρλή έως τέλος όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 118: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

118

Μύστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Μυστρά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Μωραϊτίδη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Μωρεάς Ζαν όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Μωσσέ Ζακ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Ναθαναήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Νάλτσα Αναστάσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Νάξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Ναούμ Παναή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Νάουσας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Νάστου Αντωνίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Νάστου Αντωνίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 81ο ΔΣ

Νάτσινα Θεοδώρου 1 11 αρχή έως Καραμανλή 2 16 αρχή έως Καραμανλή 88ο ΔΣ

Νάτσινα Θεοδώρου 13 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 18 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 107ο ΔΣ

Ναυαρίνου πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Ναυμαχίας Λήμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ναυπάκτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ναυπλίου 1 15 αρχή έως Βοσπόρου 2 18 αρχή έως Βοσπόρου 92ο ΔΣ

Ναυπλίου 17 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 20 τέλος από Βοσπόρου έως τέλος 101o ΔΣ

Νεαπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Νεάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Νεμέας 1 45 αρχή έως Μαρτίου 2 40 αρχή έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Νεμέας 47 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 42 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Νεοπτόλεμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Νεραντζά Π. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Νέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Νευροκοπίου 1 11 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Νευροκοπίου 13 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 12 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 28ο ΔΣ

Νηρέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Νίγδης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Νιγρίτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Νίκαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Νικάνορος 1 37 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 40 αρχή έως Αναξιμάνδρου 79ο ΔΣ

Νικάνορος 39 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 42 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 29ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 119: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

119

Νίκης λεωφόρος 1 11 αρχή έως Αριστοτέλους κανένας κανένας κανένας 55ο ΔΣ

Νίκης λεωφόρος 13 τέλος από Αριστοτέλους έως τέλος κανένας κανένας κανένας 43ο ΔΣ

Νίκογλου Φιλίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Νικολάου επισκόπου

Κίτρους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Νικολάου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Νικομάχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Νικομήδειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Νικοτσάρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Νίνη Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Νιόβης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Νιόπλιου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Νιρβάνα Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Νοταρά Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Νούκα Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ντέκα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Ντηλ Καρόλου 1 17 αρχή έως Τσιμισκή 2 16 αρχή έως Τσιμισκή 43ο ΔΣ

Ντηλ Καρόλου 19 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος 18 τέλος από Τσιμισκή έως τέλος 41ο ΔΣ

Ξανθίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Ξάνθου Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ξενοκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ξενόπουλου Γρηγορίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Ξενόπουλου Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 5ο ΔΣ

Ξένου Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Ξενοφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ξενοφώντος 1 9 αρχή έως Γαμβέτα 2 14 αρχή έως Γαμβέτα 9ο ΔΣ

Ξενοφώντος 11 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 16 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 13ο ΔΣ

Ξυγγοπούλου Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Οδυσσέως 1 19 αρχή έως Βάκχου 2 16 αρχή έως Βάκχου 63ο ΔΣ

Οδυσσέως 21 τέλος από Βάκχου έως τέλος 18 τέλος από Βάκχου έως τέλος 66ο ΔΣ

Οδυσσιτών 1 7 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 2 10 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 79ο ΔΣ

Οδυσσιτών 9 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 12 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 92ο ΔΣ

Οιδίποδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Οικονομίδη Τάκη 1 5 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια 2 4 αρχή έως Ρουσσίδου (όρια 1ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 120: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

120

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

Οικονόμου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Οινόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Οινουσσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 231 235 από Τύπα έως Δελφών 182 188 από Σοφούλη έως Γαβριηλίδη 94ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης κανένας κανένας κανένας 116 158 από Συνδίκα έως Μαρτίου 87ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 1 21 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 44 αρχή έως Καλλιδοπούλου 11ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 23 57 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου κανένας κανένας κανένας 9ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 59 83 από Καλλιδοπούλου εως

Κοσμά Αιτωλού κανένας κανένας κανένας 8ο-18ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 85 109 από Κοσμά Αιτωλού έως

Μπότσαρη 46 114

από Καλλιδοπούλου έως

Συνδίκα 89ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 111 139 από Μπότσαρη έως

Ξενοπούλου κανένας κανένας κανένας 5ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 141 183 από Ξενοπούλου έως Μαρτίου κανένας κανένας κανένας 4ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 185 229 από Μαρτίου έως Τύπα 160 180 από Μαρτίου έως Σοφούλη 3ο-17ο ΔΣ

Όλγας βασιλίσσης 237 τέλος από Δελφών μέχρι τέλος 190 τέλος από Γαβριηλίδη μέχρι τέλος 1ο ΔΣ

Ολυμπιάδος 1 33 αρχή έως Ρακτιβάν 2 28 αρχή έως Ρακτιβάν 54ο ΔΣ

Ολυμπιάδος 35 47 από Ρακτιβάν μέχρι

Σακελλαρίου 30 48

από Ρακτιβάν μέχρι

Σακελλαρίου 53ο ΔΣ

Ολυμπιάδος 49 81 από Σακελλαρίου έως

Ναυπάκτου 50 78

από Σακελλαρίου έως

Σοφοκλέους 51ο ΔΣ

Ολυμπιάδος 83 τέλος από Ναυπάκτου έως τέλος 80 τέλος από Σοφοκλέους έως τέλος 45ο ΔΣ

Ολυμπίας 1 31 αρχή έως Λαμπράκη 2 10 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Ολυμπίας 33 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 12 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 77ο ΔΣ

Ολύμπιου Γεωργάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ολύμπιου Διαμαντή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ολύμπου 1 53 αρχή έως Βενιζέλου 2 62 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Ολύμπου 55 103 από Βενιζέλου έως

Πετροπουλάκηδων κανένας κανένας κανένας 37ο ΔΣ

Ολύμπου 105 τέλος από Πετροπουλάκηδων έως

Μανωλάκη Κ. (τέλος) 114 τέλος

από Ιασονίδου έως Μανωλάκη

Κ. (τέλος) 44ο ΔΣ

Ολύμπου κανένας κανένας κανένας 64 112 από Βενιζέλου έως Ιασωνίδου 36ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 121: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

121

Ολύνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ομήρου 1 17 αρχή έως Καραμανλή 2 10 αρχή έως Καραμανλή 13ο ΔΣ

Ομήρου 19 41 από Καραμανλή έως

Μαραθώνος 12 28

από Καραμανλή έως

Μαραθώνος 26ο-80ο ΔΣ

Ομήρου 43 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 30 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 28ο ΔΣ

Ομονοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 107ο ΔΣ

Οξαλίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Οπλοποιού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ορβήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ορεστιάδας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Ορέστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Ορμυλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Ορτανσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ορφανίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Οσίας Ξένης 1 3 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 2 4 αρχή έως Αγ. Βασιλείου 92ο ΔΣ

Οσίας Ξένης 5 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 6 τέλος από Αγ. Βασιλείου έως τέλος 79ο ΔΣ

Οσίας Φιλοθέης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Οστρόβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Ουγκώ Βίκτορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ουρανίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ουρανού Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Οχρίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Παγγαίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πάικου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Παϊσιου μοναχού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Παιωνίδη Ξενοφώντα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Παιωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 21 τέλος από Εγνατία έως τέλος 16 τέλος από Εγνατία έως τέλος 36ο ΔΣ

Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 1 19 αρχή έως Εγνατία 2 14 αρχή έως Εγνατία 41ο ΔΣ

Παλαιού Σταθμού κανένας κανένας κανένας 2 50 αρχή έως Τσορλίνη 63ο ΔΣ

Παλαιού Σταθμού κανένας κανένας κανένας 52 τέλος από Τσορλίνη έως τέλος 64ο ΔΣ

Παλαιών Πατρών Γερμανού κανένας κανένας κανένας 18 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 40ο ΔΣ

Παλαιών Πατρών Γερμανού όλοι όλοι όλοι 2 16 αρχή έως Π.Μελά 41ο ΔΣ

Παλαιών Φωκών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 122: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

122

Παλαμά Κωστή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Παλαμηδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Παλιγγενεσίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πάλλη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Παλληκαρίδη Ευαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Παμφυλίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Παναγίας Δεξιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Παναγίας Φανερωμένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Παναγούλια Αλκέτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Πανόρμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πανουργιά Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Πανσέληνου Ασημάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Πανταζίδη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 2 4 αρχή έως Μανδηλαρά (όρια

Θεσ/νίκης-πυλαίας) 23ο ΔΣ

Παντελεήμονος Α΄ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Παντελεήμονος Β΄

μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Παξών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Παπαγεωργίου Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Παπαγεωργίου Τάσκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 37ο ΔΣ

Παπαδάκη Νικόλαου

καθηγητή 1 35 αρχή έως Βούλγαρη 2 10 αρχή έως Δελφών 3ο-17ο ΔΣ

Παπαδάκη Νικόλαου

καθηγητή 37 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 12 τέλος από Δελφών έως τέλος 94ο ΔΣ

Παπαδήμα Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Παπαδημητρίου Ρούλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Παπαδιαμάντη Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Παπαδιαμαντοπούλου

Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρας 1 17 αρχή έως Μετεώρων 2 14 αρχή έως Μετεώρων 59ο-61ο ΔΣ

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρας 19 τέλος από Μετεώρων έως τέλος 16 54 από Μετεώρων έως Ρακτιβάν 54ο ΔΣ

Παπαδοπούλου κανένας κανένας κανένας 56 τέλος από Ρακτιβάν μέχρι τέλος 53ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 123: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

123

Αλεξάνδρας

Παπαδόπουλου Μιχάλη

δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Παπαζαφειρίου Ζαφειρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Παπαζώλη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Παπαηλιάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Παπαθανασίου Βασιλικής

δασκάλας 1 31 αρχή έως Γαλοπούλου 2 32 αρχή έως Γαλοπούλου 66ο ΔΣ

Παπαθανασίου Βασιλικής

δασκάλας 33 79

από Γαλοπούλου έως

Χαλκοκονδύλη (όρια

Θεσ/νίκης-Αμπελοκήπων)

34 100

από Γαλοπούλου έως

Χαλκοκονδύλη (όρια

Θεσ/νίκης-Αμπελοκήπων)

67ο ΔΣ

Παπακυριαζή Ιωάννη

συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Παπακυριαζή Νικολάου

ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Παπαμάρκου Χαρίσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 1 13 αρχή έως Κατσιμίδη κανένας κανένας κανένας 30ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 15 29

από Κατσιμίδη έως

Καραμανλή 2 54

αρχή έως

Καραμανλή/Κρίτωνος 13ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 31 51

από Καραμανλή έως

Κλεάνθους κανένας κανένας κανένας 26ο-80ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 53 105 από Κλεάνθους έως Διστόμου 56 88

από Κλεάνθους έως

Μπότσαρη 16ο-83ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 107 117

από Διστόμου έως Αγ.

Βασιλείου κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 119 191

από Αγ. Βασιλείου έως

Βελλίδη κανένας κανένας κανένας 79ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου 193 τέλος από Βελλίδη έως τέλος κανένας κανένας κανένας 29ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας 90 130 από Μπότσαρη έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Παπαναστασίου

Αλέξανδρου κανένας κανένας κανένας 132 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 124: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

124

Παπανδρέου Γεωργίου 33 55 από Μαρτίου έως Σοφούλη κανένας κανένας κανένας 3ο-17ο ΔΣ

Παπανδρέου Γεωργίου 57 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 48 τέλος από Σοφούλη έως τέλος 1ο ΔΣ

Παπανδρέου Γεώργιου 1 31 αρχή έως Μαρτίου 2 40 αρχή έως Λασκαράτου 87ο ΔΣ

Παπανικολή Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Παπαντωνίου Ζαχαρία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Παπαρέσκα Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Παπαρρηγόπουλου

Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη 1 31 αρχή έως Καραμανλή 2 44 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη 33 107 από Καραμανλή έως

Κλεάνθους 56 122 από Κατσιμίδη έως Κλεάνθους 26ο-80ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη 109 209 από Κλεάνθους έως Αγριανών κανένας κανένας κανένας 19ο-72ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη 211 τέλος από Αγριανών έως τέλος 194 τέλος από Ίμβρου έως τέλος 92ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 46 54 από Καραμανλή έως

Κατσιμίδη 28ο ΔΣ

Παπάφη Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 124 192 από Κλεάνθους έως Ίμβρου 16ο-83ο ΔΣ

Παπαφλέσσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Παπαχριστοδούλου

Πολύδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Παπούλα Αναστάσιου

στρατηγού 1 21 αρχή έως Λαμπράκη 2 24 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Παπούλα Αναστάσιου

στρατηγού 23 όλοι από Λαμπράκη έως τέλος 26 όλοι από Λαμπράκη έως τέλος 100ο ΔΣ

Παππά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Παραλή Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Παρασκευοπούλου 1 35 αρχή έως Κων/πόλεως 2 44 αρχή έως Κων/πόλεως 11ο ΔΣ

Παρασκευοπούλου 37 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 46 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 13ο ΔΣ

Παράσχου Γεωργίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Παράσχου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 81ο ΔΣ

Πάργας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Παρμενίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Παρνασσού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Πάρνηθος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Πάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 125: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

125

Πασαλίδη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Παστέρ Λουδοβίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Πάσχου Σταύρου δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Πάτμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Πατρικίου Μηνά πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Πατρών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Παυσανία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Παυσίλυπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Πάφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Παχυμέρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Πεισάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πεισίστρατου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Πελασγών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Πελειάδου Χριστοφ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Πελίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Πέλλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Πελοπίδα 1 13 αρχή έως Αναξιμάνδρου 2 10 αρχή έως Αναξιμάνδρου 79ο ΔΣ

Πελοπίδα 15 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 12 τέλος από Αναξιμάνδρου έως τέλος 29ο ΔΣ

Πελοπίδα (άνω πόλη) όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Πελοποννήσου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 37ο ΔΣ

Πέλοπος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Πεντζίκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Περγάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Περδίκα 1 77 αρχή έως Κατσιμίδη 2 52 αρχή έως Κατσιμίδη 30ο ΔΣ

Περδίκα 79 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος 54 τέλος από Κατσιμίδη έως τέλος 26ο-80ο ΔΣ

Περίανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Περραιβού Χριστόφορου 25 τέλος από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος 48 τέλος

από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος 105ο ΔΣ

Περσεφόνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Περσέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Πεσόντων Πυροσβεστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Πεστών 1 19 αρχή έως Μαραθώνος 2 20 αρχή έως Μαραθώνος 28ο ΔΣ

Πεστών 21 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 22 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 26ο-80ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 126: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

126

Πετμεζά Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Πέτρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Πετριτσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Πετρόμπεη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Πετροπουλάκηδων κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Πετροπουλάκηδων όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 37ο ΔΣ

Πέτρου του Ερημίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Πετρωνά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πήγασου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Πηγής όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Πηλέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Πηλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Πηνειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πηνελόπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Πινδάρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Πίνδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πισίδη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 21ο-109ο ΔΣ

Πιστών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Πιττακού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Πίψου Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Πλαπούτα Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Πλαστήρα Νικολάου 35 τέλος από Ανταίου έως τέλος κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Πλαστήρα Νικολάου 1 33 αρχή έως Ανταίου όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Πλαταιών 1 23 αρχή έως Μαρτίου 2 30 αρχή έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Πλαταιών 25 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 32 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Πλαταμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Πλάτωνος 1 39 αρχή έως Ολύμπου 2 12 αρχή έως Ολύμπου 36ο ΔΣ

Πλάτωνος 41 49 από Ολύμπου έως τέλος 14 20 από Ολύμπου έως τέλος 37ο ΔΣ

Πλάτωνος Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Πλειστάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Πλήθωνος Γεμιστού

Γεωργίου όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Πλουτάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Πλούτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 127: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

127

Ποζέλι Βιταλιάνο όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Πολέμη Ιωάννη 1 11 αρχή έως Βούλγαρη 2 12 αρχή έως Βούλγαρη 3ο-17ο ΔΣ

Πολέμη Ιωάννη 13 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 14 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 94ο ΔΣ

Πολίτη Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πολυβίου ιστορικού 1 15 αρχή έως Λαμπράκη 2 10 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Πολυβίου ιστορικού 17 69 από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 12 64

από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 24ο ΔΣ

Πολυβίου ιστορικού 71 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 66 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 25ο ΔΣ

Πολυγνώτου 1 27 αρχή έως Λαμπράκη 2 22 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Πολυγνώτου 29 71 από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 24

από Λαμπράκη έως

Μαρωνείας 24ο ΔΣ

Πολυγνώτου 73 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 25ο ΔΣ

Πολυγύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Πολυδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Πολυζωίδη Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πολυκλείτου 1 31 αρχή έως Βιάνδρου 2 34 αρχή έως Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Πολυκλείτου 33 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 36 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Πολυλά Ιακώβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 81ο ΔΣ

Πολυτεχνείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πόντου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Πορφύρα Λάμπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Ποσειδώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Ποτίδαιας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Πουλάκη Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πούλιου αδελφών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Πουλχερίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Πραξαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Πραξιτέλους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Πρασακάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Πρεβέζης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Πρέσπας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πριάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Πριγκηπονήσων κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 128: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

128

Πριγκηπονήσων όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 92ο ΔΣ

Προβελεγγίου Αριστομένη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Προδίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Προδρόμου Θεόδωρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 105ο ΔΣ

Προκοπίου Ικονίου

μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Προκοπίου ιστορικού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Προμηθέως 1 37 αρχή έως Βάκχου 2 42 αρχή έως Βάκχου 63ο ΔΣ

Προμηθέως 39 τέλος από Βάκχου έως τέλος 44 τέλος από Βάκχου έως τέλος 66ο ΔΣ

Προνοίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Προξένων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Προύσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Προφήτη Ηλία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Πρωταγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Πρωτέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Πρωτογένους 1 77 αρχή έως Μαρωνείας 2 50 αρχή έως Μαρωνείας 24ο ΔΣ

Πρωτογένους 79 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 52 τέλος από Μαρωνείας έως τέλος 25ο ΔΣ

Πτολεμαίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Πύδνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Πυθαγόρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Πυθέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Πυλαίας 1 49 αρχή έως Αμφιπόλεως 2 78 αρχή έως Αμφιπόλεως 27ο ΔΣ

Πυλαίας 51 89 από Αμφιπόλεως έως Φιλήντα

Μ. (όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 80 116

από Αμφιπόλεως έως Φιλήντα

Μ. (όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 101o ΔΣ

Πύργου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Πύρρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ραγκαβή Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Ραιδεστού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Ρακτιβάν Κων/νου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Ρακτιβάν Κων/νου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 54ο ΔΣ

Ρέγκου Πολύκλειτου 1 5 αρχή έως Συνδίκα 2 αρχή έως Συνδίκα 89ο ΔΣ

Ρέγκου Πολύκλειτου 7 τέλος από Συνδίκα έως τέλος από Συνδίκα έως τέλος 87ο ΔΣ

Ρεγκούκου Σταμ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Ρεθύμνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 129: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

129

Ρέμπελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ρηγοπούλου Διονυσίου

καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ριάδη Αιμίλιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Ρογκότη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ροδίου Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Ροδοδάφνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ροδοκανάκη Πλάτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Ρόδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ροΐδη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Ρομφέη Βασιλ. πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Ροστάν Εδμόνδου 1 5 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 2 4 αρχή έως Αρχ. Μουσείου 11ο ΔΣ

Ροστάν Εδμόνδου 7 39 από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου 6 42

από Αρχ. Μουσείου έως

Καλλιδοπούλου 9ο ΔΣ

Ροστάν Εδμόνδου 41 τέλος από Καλλιδοπούλου εως τέλος 44 τέλος από Καλλιδοπούλου εως

τέλος 8ο-18ο ΔΣ

Ρούλια Κώττα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Ρουσσίδου καθηγητή 1 41

αρχή έως Γρηγορίου

μητροπολίτη Κυδωνιών (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς)

2 4 αρχή έως Σοφούλη (όρια

Θεσ/νίκης-Καλαμαριάς) 1ο ΔΣ

Ρωμαίου Δ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ρωμανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Ρωξάνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Σααδή Λεβή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Σακελλαρίδη Θεόφραστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Σακελλαρίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Σακελλαρίου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 53ο ΔΣ

Σαλαμίνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σάλλα Γρηγορίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Σαμακοβίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σαμοθράκη Αχιλλέα 1 23 αρχή έως Παπαδάκη 2 28 αρχή έως Παπαδάκη 3ο-17ο ΔΣ

Σαμοθράκη Αχιλλέα 25 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος 30 τέλος από Παπαδάκη έως τέλος 94ο ΔΣ

Σαμοθράκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Σάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 130: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

130

Σαμουήλ μοναχού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Σανταρόζα Σαντόρε όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Σάντας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Σαπφούς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Σαράντα Εκκλησιών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Σαρανταπόρου 1 29 αρχή έως Στρατού 2 34 αρχή έως Στρατού 11ο ΔΣ

Σαρανταπόρου 31 τέλος από Στρατού έως τέλος 36 τέλος από Στρατού έως τέλος 30ο ΔΣ

Σαράντη Αρχιγένη

αρχίατρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Σάρδεων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Σαχίνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Σαχτούρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Σβορώνου Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σβώλου Αλεξάνδρου 1 15 αρχή έως Π.Π.Γερμανού 2 16 αρχή έως Π.Π.Γερμανού 41ο ΔΣ

Σβώλου Αλεξάνδρου 17 τέλος από Π.Π.Γερμανού έως

Αγγελάκη 18 τέλος

από Π.Π.Γερμανού έως

Αγγελάκη 40ο ΔΣ

Σγουρού Ιωακείμ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Σεβίλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Σέκερη Παναγιώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Σελευκιδών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σελεύκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Σεμέλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Σερβίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Σερεμέτη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Σερεντσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Σερίφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Σερρών 1 15 αρχή έως Φιλήντα Μένου 2 12 αρχή έως Φιλήντα Μένου 101o ΔΣ

Σερρών 17 τέλος από Φιλήντα Μένου έως τέλος 14 τέλος από Φιλήντα Μένου έως τέλος 106ο ΔΣ

Σεφέρη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 79ο ΔΣ

Σητείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σθένωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σιατίστης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Σιγάλα Αντωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Σιγάλα Μαρίνου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 131: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

131

Σιδηροκάστρου 1 3 αρχή έως Μαραθώνος 2 8 αρχή έως Μαραθώνος 26ο-80ο ΔΣ

Σιδηροκάστρου 5 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 10 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 28ο ΔΣ

Σιθωνίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Σικελιανού Άγγελου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σινιόσογλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 16ο-83ο ΔΣ

Σινώπης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Σισύφου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Σίφνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Σκαλτσά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Σκαλτσούνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 13ο ΔΣ

Σκανδαλίδου Ιωάν. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σκεπαστού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σκιάθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Σκίπη Σωτήρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Σκλάβου Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Σκοπέλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σκοπού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σκούρα Ελένης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Σκουφά Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σκρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Σκύδρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σκύρου όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Σνωκ Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Σολωμού Διονυσίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Σολωμού Σολωμού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Σόλωνος 1 9 αρχή έως 28ης Οκτωβρίου 2 32 αρχή έως Μητροπούλου 8ο-18ο ΔΣ

Σόλωνος 11 47 από 28ης Οκτωβρίου έως

Συνδίκα 34 66

από Μητροπούλου έως

Συνδίκα 90ο ΔΣ

Σόλωνος 49 69 από Συνδίκα έως Δελφών 68 76 από Συνδίκα έως Δελφών 81ο ΔΣ

Σόλωνος 71 85 από Δελφών έως Μαρτίου 78 98 από Δελφών έως Μαρτίου 4ο ΔΣ

Σόλωνος 87 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 100 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 3ο-17ο ΔΣ

Σουανίδη Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Σουλιώτη Αθανασίου 1 11 αρχή έως Καλλιδοπούλου 2 8 αρχή έως Καλλιδοπούλου 11ο ΔΣ

Σουλιώτη Αθανασίου 13 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 10 τέλος από Καλλιδοπούλου έως τέλος 89ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 132: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

132

Σουνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Σουρή Γεωργίου 1 7 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 2 14 αρχή έως Αγ. Δημητρίου 55ο ΔΣ

Σουρή Γεωργίου 9 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 16 τέλος από Αγ. Δημητρίου έως τέλος 54ο ΔΣ

Σουρμένων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Σούτσου Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σουφλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Σοφοκλέους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Σοφούλη Θεμιστοκλή 1 11 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 22 52 από Παπανδρέου έως

Ρουσσίδου 94ο ΔΣ

Σοφούλη Θεμιστοκλή 13 39

από Παπανδρέου έως

Ρουσσίδου (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

54 76

από Ρουσσίδου έως

Αργοναυτών (όρια Θεσ/νίκης-

Καλαμαριάς)

1ο ΔΣ

Σοφούλη Θεμιστοκλή κανένας κανένας κανένας 2 20 αρχή έως Παπανδρέου Γ. 3ο-17ο ΔΣ

Σπανδωνή Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Σπανδωνίδη Πέτρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Σπανού Αλέξανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 105ο ΔΣ

Σπάρτακου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Σπάρτης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Σπερχειού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Σπετσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Σπευσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Σποράδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Σταγειρίτη Αθανασίου από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος

από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος 105ο ΔΣ

Σταγείρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Σταματοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Σταυριωτών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Σταύρου Αλέξανδρου 1 15 αρχή έως Παπαναστασίου 2 16 αρχή έως Παπαναστασίου 107ο ΔΣ

Σταύρου Αλέξανδρου 17 τέλος από Παπαναστασίου έως

τέλος 18 τέλος

από Παπαναστασίου έως

τέλος 16ο-83ο ΔΣ

Σταύρου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Σταύρου Θεοδόσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Στέα Άλκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Στεφανάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 133: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

133

Στεφάνου Γρηγορίου 1 19 αρχή έως Τσιαπάνου 2 26 αρχή έως Τσιαπάνου 77ο ΔΣ

Στεφάνου Γρηγορίου 21 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 28 τέλος από Τσιαπάνου έως τέλος 105ο ΔΣ

Στεφάνου Δημητρίου

γυμνασιάρχη 1 15 αρχή έως Μυστακίδη 2 26 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Στεφάνου Δημητρίου

γυμνασιάρχη 17 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 28 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Στίλπωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Στοβαίου Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Στουγιαννάκη Ευστάθιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Στουρνάρα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Στρατήγη Γεώργιου 1 17 αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 18

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 21ο-109ο ΔΣ

Στρατού λεωφόρος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Στρατού λεωφόρος όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 30ο ΔΣ

Στρατωνίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Στράτωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Στρυμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Στρωμνίτσης 1 15 αρχή έως Μαρασλή 2 10 αρχή έως Μαρασλή 88ο ΔΣ

Στρωμνίτσης 17 55 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 12 60 από Μαρασλή έως Βούλγαρη 3ο-17ο ΔΣ

Στρωμνίτσης 55Α τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 62 τέλος από Βούλγαρη έως τέλος 94ο ΔΣ

Συγγρού Ανδρέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σύλλα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Σύλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Συμεωνίδη Αλεξάνδρου 1 35 αρχή έως Καραμανλή 2 34 αρχή έως Καραμανλή 30ο ΔΣ

Συμεωνίδη Αλεξάνδρου 37 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 36 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 28ο ΔΣ

Συμεωνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Σύμης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Συμωνίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Συνδίκα Πέτρου 1 5 αρχή έως Όλγας κανένας κανένας κανένας 89ο ΔΣ

Συνδίκα Πέτρου 7 23 από Όλγας έως Κρήτης 8 26 από Όλγας έως Κρήτης 5ο ΔΣ

Συνδίκα Πέτρου 53 τέλος από Δελφών έως τέλος κανένας κανένας κανένας 90ο ΔΣ

Συνδίκα Πέτρου κανένας κανένας κανένας 2 8 αρχή έως Όλγας 87ο ΔΣ

Συνδίκα Πέτρου κανένας κανένας κανένας 28 τέλος από Κρήτης έως τέλος 81ο ΔΣ

Συρακουσών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 134: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

134

Σύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Σφακτηρίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Σφέτσου Θωμά στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Σχινά Αγλαΐας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Σχολαρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Σχολάριου Γεννάδιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Σωκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Σωτηριάδη καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Τάγαρη ανθυπολοχαγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τακαντζά Αθανάσιου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Τανταλίδη Ηλία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Ταντάλου 1 41 αρχή έως Βάκχου 2 38 αρχή έως Βάκχου 63ο ΔΣ

Ταντάλου 43 τέλος από Βάκχου έως τέλος 40 τέλος από Βάκχου έως τέλος 66ο ΔΣ

Τάρη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Τάττη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Τεγέας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Τειρεσία μάντη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Τεκταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Τελαμώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Τέλλογλου Νέστορα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Τεμπών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Τενέδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Τερζόγλου Νικ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Τερτσέτη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Τερψιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Τερψιθέας πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Τερψιχόρης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Τζαβέλα Λάμπρου 1 19 αρχή έως Καραμανλή 2 22 αρχή έως Καραμανλή 3ο-17ο ΔΣ

Τζαβέλα Λάμπρου 21 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 24 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Τζαχείλα Δήμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Τζιτζικώστα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τζοβαροπούλου Γκαίτε όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Τηλέμαχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 34ο ΔΣ

Τηλεφάνους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 135: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

135

Τήλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Τημένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 27ο ΔΣ

Τήνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Τιμοθέου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Τιμοθέου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Τιμολέοντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Τομαρά Δ. ιερέα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Τομπάζη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Τοσίτσα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Τούσα Αντωνίου 1 23 αρχή έως Μυστακίδη 2 16 αρχή έως Μυστακίδη 79ο ΔΣ

Τούσα Αντωνίου 25 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 18 τέλος από Μυστακίδη έως τέλος 92ο ΔΣ

Τραϊανού Πέτρου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Τραπεζούντος 1 25 αρχή έως Ξενοπούλου 2 20 αρχή έως Ξενοπούλου 5ο ΔΣ

Τραπεζούντος 27 τέλος από Ξενοπούλου έως τέλος 22 τέλος από Ξενοπούλου έως τέλος 4ο ΔΣ

Τριανταφυλλίδη Μανόλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τριανταφυλλόπουλου

καθηγητή 1 13

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 16

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 21ο-109ο ΔΣ

Τρικάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Τρικούπη Σπυρίδωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Τρικούπη Χαρίλαου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Τριπόλεως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Τριπτόλεμου 1 13 αρχή έως Λαμπράκη 2 18 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Τριπτόλεμου 15 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 20 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 24ο ΔΣ

Τρίτωνος 1 11 αρχή έως Βιάνδρου 2 12 αρχή έως Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Τρίτωνος 13 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 14 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Τριών Μαρτύρων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Τροίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Τροιζήνας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Τρύφωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Τσακάλωφ Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Τσαλουχίδη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τσαμαδού Αναστασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Τσάμη Λάζαρου 1 3 αρχή έως Βασιλειάδη 2 4 αρχή έως Βασιλειάδη 23ο ΔΣ

Τσάμη Λάζαρου 5 25 από Βασιλειάδη έως 6 32 από Βασιλειάδη έως 21ο-109ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 136: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

136

Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

Τσαρούχα Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Τσελέπη 1 25 αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 24

αρχή έως Τσιαπάνου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 21ο-109ο ΔΣ

Τσέλιου Δήμου 1 3 αρχή έως Βασιλειάδη κανένας κανένας κανένας 23ο ΔΣ

Τσέλιου Δήμου 5 29

από Βασιλειάδη έως

Τσιαπάνου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

κανένας κανένας κανένας 21ο-109ο ΔΣ

Τσέλιου Δήμου κανένας κανένας κανένας 6 26 από ρέμα έως Χωνιάτη 27ο ΔΣ

Τσέλιου Δήμου κανένας κανένας κανένας 28 38 από Χωνιάτη έως Χανδρινού

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 101o ΔΣ

Τσιαπάνου Δημ. 1 15 αρχή έως Στρατήγη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 22

αρχή έως Στρατήγη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 21ο-109ο ΔΣ

Τσιαπάνου Δημ. 25 τέλος από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος κανένας κανένας κανένας 77ο ΔΣ

Τσιαπάνου Δημ. κανένας κανένας κανένας 36 τέλος από Λαμπράκη (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) έως τέλος 105ο ΔΣ

Τσιγκιρίδη Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Τσιμισκή Ιωάννη 1 15 αρχή έως Βενιζέλου 2 28 αρχή έως Αριστοτέλους 55ο ΔΣ

Τσιμισκή Ιωάννη 17 101 από Βενιζέλου έως Π. Μελά κανένας κανένας κανένας 41ο ΔΣ

Τσιμισκή Ιωάννη 103 τέλος από Π. Μελά έως τέλος 108 τέλος από Π.Μελά έως τέλος 40ο ΔΣ

Τσιμισκή Ιωάννη κανένας κανένας κανένας 30 106 από Αριστοτέλους έως

Π.Μελά 43ο ΔΣ

Τσιρογιάννη στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Τσίρου Κων/νου δημάρχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τσόντου Γεωργίου

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Τσόπελα Ευστ. υπολοχαγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Τσορλίνη Βασιλείου 1 33 αρχή έως Μοναστηρίου κανένας κανένας κανένας 64ο ΔΣ

Τσορλίνη Βασιλείου 35 τέλος από Μοναστηρίου έως τέλος όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Τσουκαλά Θεοδ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Τσούντα Χρ. καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Τυδέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 137: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

137

Τύπα Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 94ο ΔΣ

Τυπάλδου Ιουλίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Τύπου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Τυρνάβου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 50ο ΔΣ

Τυρολόης 1 41 αρχή έως Λαμπράκη 2 60 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Τυρολόης 43 81 από Λαμπράκη έως Βιάνδρου 86 94 από Εμπεδοκλέους έως

Βιάνδρου 100ο ΔΣ

Τυρολόης 83 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 96 τέλος από Βιάνδρου έως τέλος 25ο ΔΣ

Τυρολόης κανένας κανένας κανένας 62 84 από Λαμπράκη έως

Εμπεδοκλέους 24ο ΔΣ

Τυρολόης μητροπολίτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Τυρολόης πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

Τυρταίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Τυφώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Υακίνθου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Ύδρας 1 29 αρχή έως Μαραθώνος 2 28 αρχή έως Μαραθώνος 26ο-80ο ΔΣ

Ύδρας 31 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 30 τέλος από Μαραθώνος έως τέλος 28ο ΔΣ

Υμηττού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Υπατίας 1 49 αρχή έως Τυρολόης 2 50 αρχή έως Τυρολόης 100ο ΔΣ

Υπατίας 51 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 52 τέλος από Τυρολόης έως τέλος 24ο ΔΣ

Υψηλάντου 1 29 αρχή έως Καραμανλή 2 46 αρχή έως Καραμανλή 94ο ΔΣ

Υψηλάντου 31 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 48 τέλος από Καραμανλή έως τέλος 29ο ΔΣ

Φαέθωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Φαιάκων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Φαίδρας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Φαληρέως όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 51ο ΔΣ

Φαναριωτών πλατεία όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Φαρμάκη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Φαρμακίδη Θεοκλή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 88ο ΔΣ

Φαρσάλων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Φασιανού Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Φαώνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Φειδίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Φεραίου Ρήγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 138: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

138

Φερεκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Φερεκύδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φερτεκίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φιλαδελφείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φιλελλήνων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 4ο ΔΣ

Φιλήμονος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Φιλήντα Μένου 1 11 αρχή έως Ατλαντίδος 2 14 αρχή έως Ατλαντίδος 106ο ΔΣ

Φιλήντα Μένου 13 23

από Ατλαντίδος έως

Καρανιβάλου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

16 26

από Ατλαντίδος έως

Καρανιβάλου (όρια Θεσ/νίκης-

Πυλαίας)

101o ΔΣ

Φιλικής Εταιρείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 40ο ΔΣ

Φιλίππου 1 19 αρχή έως Βενιζέλου 2 18 αρχή έως Βενιζέλου 55ο ΔΣ

Φιλίππου 21 77 από Βενιζέλου έως Ιασονίδου 20 70 από Βενιζέλου έως Ιασονίδου 36ο ΔΣ

Φιλίππου 79 τέλος από Ιασονίδου έως τέλος 72 τέλος από Ιασονίδου έως τέλος 34ο ΔΣ

Φιλοδήμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Φιλοθέης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Φιλοκτήτου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Φιλολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 24ο ΔΣ

Φιλομήλας 1 9 αρχή έως Εμπεδοκλέους 2 10 αρχή έως Εμπεδοκλέους 100ο ΔΣ

Φιλομήλας 11 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 12 τέλος από Εμπεδοκλέους έως τέλος 25ο ΔΣ

Φιλοξένου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φιλοπάππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Φιλοποιμένος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Φιλοχώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Φιλύρα Ρώμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 106ο ΔΣ

Φίλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φιλώτα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 54ο ΔΣ

Φιντίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Φλέμινγκ Αλέξανδρου 1 47 αρχή έως Γαριβάλδη 2 44 αρχή έως Γαριβάλδη 8ο-18ο ΔΣ

Φλέμινγκ Αλέξανδρου 49 τέλος από Γαριβάλδη έως τέλος 46 τέλος από Γαριβάλδη έως τέλος 13ο ΔΣ

Φλογητών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Φλωρά-Καραβία Θάλειας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Φλώρινας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Φοίνικος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 139: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

139

Φολεγάνδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Φραγκίνη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Φράγκων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Φραντζή Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Φριζή Μαρδοχαίου

συνταγματάρχη 1 7 αρχή έως Αγάθωνος 2 6 αρχή έως Αγάθωνος 63ο ΔΣ

Φριζή Μαρδοχαίου

συνταγματάρχη 9 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 8 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 67ο ΔΣ

Φρίξου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Φρυνίχου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Φωκά Νικηφόρου 1 5 αρχή έως Π. Μελά κανένας κανένας κανένας 43ο ΔΣ

Φωκά Νικηφόρου 7 τέλος από Π. Μελά έως τέλος όλοι όλοι από Π. Μελά έως τέλος 40ο ΔΣ

Φωκαίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Φωκίδας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φωκίωνος στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φωκυλίδου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 23ο ΔΣ

Φωτάκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Φωτήλα Ασημάκη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Φωτίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χαβρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χαϊδευτού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χαιρωνείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ

Χαλεπά Γιαννούλη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Χαλκέων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Χαλκηδόνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Χάλκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Χαλκίδη Γιάννη 1 47 αρχή έως Μαρτίου 2 38 αρχή έως Μαρτίου 107ο ΔΣ

Χαλκίδη Γιάννη 49 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 40 τέλος από Μαρτίου έως τέλος 15ο-69ο ΔΣ

Χαλκιδικής 1 37 αρχή έως Μπότσαρη 2 32 αρχή έως Μπότσαρη 8ο-18ο ΔΣ

Χαλκιδικής 39 61 από Μπότσαρη έως Συνδίκα 34 62 από Μπότσαρη έως Συνδίκα 5ο ΔΣ

Χαλκιδικής 63 69 από Συνδίκα έως Νάστου 64 70 από Συνδίκα έως Νάστου 81ο ΔΣ

Χαλκιδικής 71 τέλος από Νάστου έως τέλος 72 τέλος από Νάστου έως τέλος 4ο ΔΣ

Χαλκίδος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Χαλκοκονδύλη Δημητρίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 140: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

140

Χανδρινού Ανδρέα 1 27 αρχή έως Επιδαύρου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 2 30

αρχή έως Επιδαύρου (όρια

Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 101o ΔΣ

Χανίων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 30ο ΔΣ

Χαραλάμπους Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 41ο ΔΣ

Χαρίση Δημητρίου 7 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 10 τέλος από Λαμπράκη έως τέλος 77ο ΔΣ

Χαρίση Δημήτριου 1 5 αρχή έως Λαμπράκη 2 8 αρχή έως Λαμπράκη 23ο ΔΣ

Χαρίση Θεαγένους 1 53 αρχή έως Κατσιμίδη 2 64 αρχή έως Κατσιμίδη 30ο ΔΣ

Χαρίση Θεαγένους 55 63 από Κατσιμίδη έως

Καραμανλή 66 76

από Κατσιμίδη έως

Καραμανλή 13ο ΔΣ

Χαρίση Θεαγένους 65 117 από Καραμανλή έως

Κλεάνθους 78 116

από Καραμανλή έως

Κλεάνθους 26ο-80ο ΔΣ

Χαρίση Θεαγένους 119 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος 118 τέλος από Κλεάνθους έως τέλος 16ο-83ο ΔΣ

Χάριτος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χαριτώνυμου Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Χαρώνδα νομοθέτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 77ο ΔΣ

Χατζή Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Χατζηανδρέου Βασ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 44ο ΔΣ

Χατζηβασιλείου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 11ο ΔΣ

Χατζηγιαννάκη ιατρού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 31ο ΔΣ

Χατζηδάκη Γεωργίου

καθηγητή 1 15 αρχή έως Μερκουρίου 2 6 αρχή έως Μερκουρίου 1ο ΔΣ

Χατζηδάκη Γεωργίου

καθηγητή 17 τέλος από Μερκουρίου έως τέλος 8 τέλος από Μερκουρίου έως τέλος 94ο ΔΣ

Χατζηκυριάκου Γ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 89ο ΔΣ

Χατζηκώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Χατζηλαζάρου 1 31 αρχή έως Δελφών 2 32 αρχή έως Δελφών 5ο ΔΣ

Χατζηλαζάρου 33 τέλος από Δελφών έως τέλος 34 τέλος από Δελφών έως τέλος 90ο ΔΣ

Χατζητσίρου Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 67ο ΔΣ

Χατζηχρήστου Κώστα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Χατζόπουλου Δημ. όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 66ο ΔΣ

Χάψα Στάμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 55ο ΔΣ

Χείλωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 87ο ΔΣ

Χειμάρρας 1 17 αρχή έως Μπότσαρη 2 24 αρχή έως Μπότσαρη 16ο-83ο ΔΣ

Χειμάρρας 19 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 26 τέλος από Μπότσαρη έως τέλος 107ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 141: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

141

Χειροκράτους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Χείρωνος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 92ο ΔΣ

Χιρς βαρώνου 1 13 αρχή έως Γαμβέτα κανένας κανένας κανένας 9ο ΔΣ

Χιρς βαρώνου 15 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 20 τέλος από Γαμβέτα έως τέλος 13ο ΔΣ

Χιρς βαρώνου κανένας κανένας κανένας 2 18 αρχή έως Γαμβέτα 8ο-18ο ΔΣ

Χλόης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 64ο ΔΣ

Χολομώντος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 25ο ΔΣ

Χορν Παντελή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 15ο-69ο ΔΣ

Χορτάτζη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Χορτιάτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 8ο-18ο ΔΣ

Χουρμούζη Μιχαήλ 1 11 αρχή έως Ανατ. Θράκης 2 6 αρχή έως Ανατ. Θράκης 19ο-72ο ΔΣ

Χουρμούζη Μιχαήλ 13 τέλος από Αν. Θράκης έως τέλος 8 τέλος από Αν. Θράκης έως τέλος 92ο ΔΣ

Χρηστοβασίλη Χρήστου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο-17ο ΔΣ

Χριστομάνου Κων/νου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 106ο ΔΣ

Χριστοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 36ο ΔΣ

Χρυσανθέμων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 100ο ΔΣ

Χρυσίππου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 53ο ΔΣ

Χρυσολωρά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 63ο ΔΣ

Χρυσοσπάθη 1 5 αρχή έως Αγάθωνος 2 6 αρχή έως Αγάθωνος 63ο ΔΣ

Χρυσοσπάθη 7 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 8 τέλος από Αγάθωνος έως τέλος 67ο ΔΣ

Χρυσοστόμου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 45ο ΔΣ

Χρυσοστόμου Σμύρνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 43ο ΔΣ

Χρυσοχόου Αθανασίου

στρατηγού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 9ο ΔΣ

Χωνιάτη Γεωργίου κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 101o ΔΣ

Χωνιάτη Γεώργιου όλοι όλοι όλοι κανένας κανένας κανένας 27ο ΔΣ

Ψάλτου Σταματίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 90ο ΔΣ

Ψαρρού Δημητρίου

συνταγματάρχη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 26ο-80ο ΔΣ

Ψαρών 1 5 αρχή έως Κων/πόλεως 2 6 αρχή έως Κων/πόλεως 8ο-18ο ΔΣ

Ψαρών 7 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 8 τέλος από Κων/πόλεως έως τέλος 16ο-83ο ΔΣ

Ψάχου Κων/νου καθηγητή όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 19ο-72ο ΔΣ

Ψελλού Μιχαήλ 1 29 αρχή έως Καραμανλή 2 36 αρχή έως Καραμανλή 1ο ΔΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 142: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

142

Ψελλού Μιχαήλ 31 από Καραμανλή έως Αλλατίνη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 38

από Καραμανλή έως Αλλατίνη

(όρια Θεσ/νίκης-Πυλαίας) 29ο ΔΣ

Ψυχάρη Γιάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 5ο ΔΣ

Ωκεανίδων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 29ο ΔΣ

Ωραιοπούλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 59ο-61ο ΔΣ

2. Πίνακας οδών της Τριανδρίας σε αλφαβητική σειρά

ΟΔΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΜΟΝΟΙ

ΑΠΌ

ΜΟΝΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΩΝ

ΖΥΓΟΙ

ΑΠΌ

ΖΥΓΟΙ

ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΖΥΓΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

25ης Μαρτίου 1 9 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 2 8 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

25ης Μαρτίου 11 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 10 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αγίου Σπυρίδωνος 1 19 αρχή έως Τρικούπη κανένας κανένας κανένας 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αγίου Σπυρίδωνος 21 τέλος από Τρικούπη έως τέλος κανένας κανένας κανένας 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αγίου Σπυρίδωνος κανένας κανένας κανένας όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αλεξίου Έλλης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αμμουλιανής 19 τέλος από Αμοργού έως τέλος κανένας κανένας κανένας 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Αμοργού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Αριστοτέλους όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο ΔΣ

Αυξεντίου Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βαλάση όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βελουχιώτη Άρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 1 9 από Αγ. Δημητρίου έως

Δαγκλή 2 10

από Αγ. Δημητρίου έως

Δαγκλή 28ο ΔΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 11 τέλος από Δαγκλή έως τέλος 12 τέλος από Δαγκλή έως τέλος 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βερμίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βόρειας Ηπείρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γενναδίου μητροπολίτη αρχή έως Τρικούπη 2 4 αρχή έως Τρικούπη 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γενναδίου μητροπολίτη από Τρικούπη έως τέλος 6 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γληνού Δημητρίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γρηγορίου Ε΄ πατριάρχη 1 7 αρχή έως 25ης Μαρτίου 2 12 αρχή έως 25ης Μαρτίου 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γρηγορίου Ε΄ πατριάρχη 9 τέλος από 25ης Μαρτίου έως

τέλος 14 τέλος από 25ης Μαρτίου έως τέλος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Γυμναστηρίου 1 19 αρχή έως Τρικούπη 2 8 αρχή έως Τρικούπη 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 143: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

143

Γυμναστηρίου 21 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 10 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Δαγκλή 19 37 από Βενιζέλου έως

Μουστακλή 18 34

από Βενιζέλου έως

Μουστακλή 28

ο ΔΣ

Δαγκλή 39 τέλος από Μουστακλή έως τέλος

(Μακρυγιάννη) 36 τέλος

από Μουστακλή έως τέλος

(Μακρυγιάννη) 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Διάκου Αθανασίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Δόξης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 1 1 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 4 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 3 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 6 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ειρήνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ελευθεριάδου Κούλας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ελευθερίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ζαΐμη Αλεξάνδρου 1 5 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 4 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ζαΐμη Αλεξάνδρου 7 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 6 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ηρώων όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Θράκης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κανάρη Κωνσταντίνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

καπετάν-Άγρα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

καπετάν-Κώττα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Καραβαγγέλη Γερμανού όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Καραϊσκάκη Γεωργίου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κατράκη Μάνου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Καυτατζόγλου Λύσανδρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κολοκοτρώνη Θεοδώρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κουντουριώτη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Κύπρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Λαμπράκη Γρηγόρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Λαχανά όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μακεδονίας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μακρυγιάννη Ιωάννη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μανδηλαρά Νικηφόρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μελά Παύλου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 144: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

144

Μεσολογγίου 1 33 αρχή έως Τρικούπη 2 32 αρχή έως Τρικούπη 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μεσολογγίου 35 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 34 τέλος από Τρικούπη έως τέλος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μιαούλη Ανδρέα 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 6 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μιαούλη Ανδρέα 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 8 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μίγγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο

ΔΣ

Μικράς Ασίας 2 4 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 1 3 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μικράς Ασίας 6 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 5 τέλος από Γρηγορίου Ε΄ έως τέλος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Μουστακλή Σπύρου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο

ΔΣ

Μπελογιάννη Νίκου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Νέστορος όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Παππά Εμμανουήλ όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Πέτρουλα Σωτήρη όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Πλαστήρα Νικολάου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Πολυτεχνείου αρχή 9 από αρχή έως Δαγκλή αρχή 10 από αρχή έως Δαγκλή 28ο

ΔΣ

Πολυτεχνείου 11 17 Δαγκλή έως Ελευθερίας 12 18 Δαγκλή έως Ελευθερίας 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Προύσης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 28ο

ΔΣ

Σαράφη Στέφανου όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Σερρών 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 26 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Σερρών 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 28 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Τζουμαγιάς όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Τρικούπη Χαριλάου 1 5 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 2 4 αρχή έως Γρηγορίου Ε΄ 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Τρικούπη Χαριλάου 7 29 από Γρηγορίου Ε΄ έως Αγ.

Σπυρίδωνος 6 28

από Γρηγορίου Ε΄ έως Αγ.

Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Τρικούπη Χαριλάου 31 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 30 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Υψηλάντη Αλέξανδρου 1 23 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2 18 αρχή έως Αγ. Σπυρίδωνος 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Υψηλάντη Αλέξανδρου 25 τέλος από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 20 τέλος

από Αγ. Σπυρίδωνος έως

τέλος 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Φεραίου Ρήγα όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 3ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Φιλικής Εταιρείας όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 1ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Χρυσοστόμου Σμύρνης όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Ψαρών όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι όλοι 2ο ΔΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ
Page 145: 13021 ΑΠΟΦΑΣΗ Σχολ. Περιφ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δήμου ... · 2019-04-17 · 5 . Μαρασλή Γρηγορίου κανένας κανένας. κανένας. 2

145

ΑΔΑ: Ψ74Υ4653ΠΣ-7ΜΛ