13 Προγράμματα C

download 13 Προγράμματα C

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

C Προγράμματα Καλοκαίρι 1997 & Καλοκαίρι 2011 Το πρόγραμμα αυτό «διαβάζει» έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο και τον εμφανίζει στην οθόνη … do int i; /* Ορίζουμε την μεταβλητή i σαν τύπου integer */ Εδώ εμφανίζουμε στην οθόνη όλους τους χαρακτήρες του πληκτρολο- γίου, με κωδικούς από 65 έως 122. { { } } {