127. υγιεινή διατροφή

10
όσπρια

Transcript of 127. υγιεινή διατροφή

Page 1: 127. υγιεινή διατροφή

όσπρια

Page 2: 127. υγιεινή διατροφή

το γιαούρτι

248

Page 3: 127. υγιεινή διατροφή

2424

8

Page 4: 127. υγιεινή διατροφή

6 Χ 2 = 12

Page 5: 127. υγιεινή διατροφή

100

100

100

2020

20

10020 60

120120

Page 6: 127. υγιεινή διατροφή

Ανοίγουμε το

Τετράδιο Εργασιών

Page 7: 127. υγιεινή διατροφή

σπίτι

Page 8: 127. υγιεινή διατροφή

σπίτι

Page 9: 127. υγιεινή διατροφή

σπίτι

Page 10: 127. υγιεινή διατροφή