120 Προβλήματα στη Μηχανική ΙΙ

download 120 Προβλήματα στη Μηχανική ΙΙ

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  81
 • download

  16

Embed Size (px)

description

Mechanics

Transcript of 120 Προβλήματα στη Μηχανική ΙΙ

 • ii

  : , ISBN: 978-960-99020-4-5 Copyright: , 2009 :

  [email protected] http://johnchios.webs.com

  :

  Copy Factory 87 210 77 82 394 210 77 17 730

  [email protected] http://www.copyfactory.gr 2010 - . 2121/93.

 • iii

 • iv

 • v

  - . - 17 Isaac Newton Johannes Kepler Tycho Brahe. Lagrange Hamilton. 20 Henri Poin-care, . - . . - , - . 120 . - . - - . - - :

  http://www.cc.uoa.gr/~pji/mech2.

 • vi

 • r

  pr

  E2 > 0

  E2 > 0 E1 < 0 E1 < 0

 • 2

  ................................................................................................3 .....6 ...................................................................13 ..................................................................................22 ................................................................................26 ...............................................................................30 ..................................................................................................31 Lagrangian.............................................................................................35 .............................................................41 .................................................................................44 ..................................46 ............................47 ...........50 ............................................................................54 ............61 .........................................................................67 .................................................71 .................76 .......86 ................................................................................................89 .................................................105 .........................................................................111 ....................................................................................129 ....................................................................................131

 • 3

  (x,y,z) : r xx yy zz 2 2 2 2r x y z : r xx yy zz 2 2 2 2x y z : r xx yy zz (r,,) : r rr 2 2r r : r rr r r sin 2 2 2 2 2 2 2r r r sin

  :

  2 2

  2

  r r r sin r

  2r r r sin cos

  2r 2r sin r sin

  (r,,z) : r rr zz 2 2 2r r z : r rr r zz 2 2 2 2 2r r z : 2 r r r 2r r zz qi . , qi = x,y,z, qi = r,,z.

 • 4

  Lagrangian Lagrangian :

  L T V (1) V . Euler - Lagrange Euler Lagrange :

  i i

  L d L 0q dt q

  (2)

  ii

  Lpq (3)

  ii

  Lpq (4)

  B

  A

  t

  t

  S Ldt (5) Hamilton tA, tB, - (S) .

  df q, tL q,q, t L q,q, tdt

  (6) Lagrangian L q,q, t , Lagrangian L q,q, t .

 • 5

  Lagrangian / , Lagrangian q m , , :

  21L mx q x q2

  (7)

  Lagrangian Hamiltonian Hamiltonian (p,q) :

  i ii

  p q L (8)

  Hamilton i

  i

  Hqp , i i

  Hpq

  (9)

  Poisson Poisson :

  i i i i i

  A B A B,q p p q

  (10) (q,p) :

  dA A,Hdt

  (11) , (q,p,t), :

  dA A A,Hdt t

  (12)

 • 6

  1. . ;

  :

  1 2r r . 2. . ;

  :

  1 2r r .

  1r

  2r

  1r

  2r

  1 2r r

  1r

  2r

 • 7

  3. 1 1 1r x , y 2 2 2r x , y . . ; . 1 2r r .

  1 2 1 2 1 2r r x x y y .

  -, : 1 2r r , 1 2r r , 1 2r , r 1 2r r . 1 2r r 1 2r r .

  1r r1 1r :

  2 21 1 1r x y

  , 2 2

  2 2 2r x y , , :

  1 2 1 2r r r r cos :

  2 2 2 21 2 1 1 2 2

  1 2 1 2 1 2

  r r x y x ycos cos

  r r x x y y

 • 8

  4. 1r 2r , : ) 1 2r 5r ) 1 25r r ) 1 2 1 1 2 2r r r r r r ) 1 2 1 2r r r r ) 21r ) ) ) ) ) , : 22 21 1 1 1 1r r r r r . 5. 1 1 1 1r x , y ,z 2 2 2 2r x , y ,z . . ; - ;

  1 2 1 2 1 2 1 2r r x x y y z z . 1r : 2 2 21 1 1 1r x y z ,

  2 2 22 2 2 2r x y z

  , ,

  1 2 1 2r r r r cos :

  1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 2

  1 2 1 1 1 2 2 2

  r r x x y y z zcos cosr r x y z x y z

  , 2 2 21 2 1 2 1 2 1 2r r x x y y z z

 • 9

  6. , 1r 2r ; :

  1 2 1 2r r r r cos , = /2. , - :

  1 2r r 0

  cos 02 .

  7. , 1r 2r ; , = 0. ,

  1 2 1 2r r r r cos0 1 . 8. , 1r 2r ; , = . -,

  1 2 1 2r r r r cos 1 .

 • 10

  9. 1 1 1 1r x , y ,z 2 2 2 2r x , y ,z ; -

  , ; :

  1 2 1 1 1

  2 2 2

  x y zy z

  x y zr r x

  x, y,z x, y z .

  1 1 1

  2 2 2

  1 1 1 1 1 1

  2 2 2 2 2 2

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

  x y zy z

  x y z

  y z x z x y x y z

  y z x z x y x y z z y y x z z x z x y z y

  x

  , :

  1 2 1 2r rr r sin

  n - , -: 1 2 1 2 nr r r r

  1r

  2r

  n

  1 2r r

 • 11

  10. ; 1 2r r , .

  1 2r r 0

  11. ; -.

  ie 1 12. - r ;

  rrr

  13. ; .

  2 2

  1 2 e e 1 1 2 e e 0 14. -; .

 • 12

  15. 1r , 2r 3r , - : ) 1 2r r ) 1 2 3r r r ) 1 1 2r r r ) 1 2 1 3r r r r ) 1 2 3r r r ) 1 2r r . ) 1 2 3r r r , 1r 2 3r r . ) 1 1 2r r r , 1r 1 2r r . ) 1 2 1 3r r r r , 1 2r r 1 3r r ) 1 2 3r r r , 1r 2 3r r . 16. , 1r , 2r 3r . ) 21 2r r ) 1 2 3r r r ) 1 2 1 3r r r r ) 1 2 3r r r )

  1

  1r , ) 1 2

  1r r

  ) 22 22 2 2 2 2r r r r r , 21 2r r . -. ), ) . ) , , -, 1 2 3r r r , . 1 2 3 1 2 3r r r r r r 1 2r r 3r . ) , . ) , .

 • 13

  17. -. r xx yy x, y x, y t, : ) ; ) , ) , ) ; ) , , t; ) , , t; ) r ; ) ; , :

  r xx yy x y (x = x(t), y = y(t)). ) - :

  2 2r r x y

  ) :

  r xx yy

  (dot) . , r dr / dt . ) :

  2 2x y

 • 14

  :

  2 2 2x y

  ) :

  r xx yx ) r r cos

  2 2 2 2

  r xx yycosr x y x y

  ) r r cos

  2 2 2 2

  r xx yycosr x y x y

  ) r :

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  r r xx yy x y x y r x y ,r r x y x y x y x y x y

  ) :

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  xx yy x y x y x y ,x y x y x y x y x y

  , r , x r x. - .

 • 15

  18. xy r x y. ; -

  x r cos y r sin

  19. ) r xy, - ; ) ;

  ) r xx yy r rr , r,

  . ) :

  r cos x sin y sin x cos y

  O

  y

  x

  r

  x

  y

  r

  r

  O

  y

  x

  r

  x

  y

 • 16

  20. : r r .

  r sin x cos y sin x cos y

  cos x sin y r 21. -. r -: ) , ) ) . ) : r, . , :

  r rr

  :

  r rr rr zz zz rr r

  , :

  2 2 2 2 2r r z

  : 2 r r r 2r r

  1 0

  r rr r r r r r r r r

  0 1

  rr r r r r r

 • 17

  22. , , , .

  - C. -, r , r t . -

  , :

  r xx yy zz x,y,z (x = x(t), y = y(t), z = z(t)). :

  r xx yy zz :

  2 2 2 2x y z

  , :

  r xx yx zz

  y

  r

  x y

  z

  x

  z

  C

 • 18

  23. ) - ; ) ;

  )

  x r cos y r sin

  z z )

  r cos x sin y sin x cos y z z

  O y

  x

  z

  r

  z

  x

  y

  z

  r

 • 19

  24. : r , r , z 0

  r sin x cos y sin x cos y

  cos x sin y r z 0 25. , , , . , :

  r rr zz

  :

  r rr rr zz zz rr r zz

  , :

  2 2 2 2 2r r z

  : 2 r r r 2r r zz

 • 20

  26. ) ; ) ;

  ) -

  x r cos sin y r sin sin z r cos

  )

  r cos sin x sin sin y cos z cos cos x sin cos y sin z sin x cos y

  x

  y

  z

  r P

  r

  A

 • 21

  27. , , , . , :

  r rr

  - .

  r sin sin r cos r cos

  :

  r rr r r sin

  , :

  2 2 2 2 2 2 2r r r sin

  , :

  2 2

  2

  r r r sin r

  2r r r sin cos

  2r 2r sin r sin

 • 22

  28. m - ; :

  21T m2

  22 2 . 29. m - x;

  2 21 1T m mx

  2 2

  30. m - xy, ;

  2 2 21 1T m m x y2 2 xx yy 2 2 2x y . 31. m - ;

  2 2 2 21 1T m m x y z2 2

  xx yy zz 2 2 2 2x y z .

 • 23

  32. m - xy, ;

  2 2 2 21 1T m m r r2 2 r rr r 2 2 2 2r r . 33. m - , ;

  2 2 2 2 21 1T m m r r z2 2 r rr r zz 2 2 2 2 2r r z . 34. m - , ;

  2 2 2 2 2 2 21 1T m m r r r sin2 2 r rr r r sin 2 2 2 2 2 2 2r r r sin . 35. m - R, xy; , :

  2 2 2 21 1T m m r r2 2

 • 24

  r = R, r 0 . , - :

  2 2 21 1T m mR2 2

  36. m - R ; , (-) , :

  ddt

  ,

  2 2 21 1T m mR2 2

  37. m - xy; .

  2 2 2 2 2 2 21 1 1T m m r r m r r2 2 2 , , .

  R

 • 25

  38. m - R; . , - :

  2 2 2 2 2 2 21 1T m m r r r sin2 2

  , r = R. , :

  2 2 2 2 2 21 1T m m R R sin2 2

  , , , . :

  2 2 2 2x y z R

  , :

  2222 2 2

  xx yy2xx 2yy 2zz 0 xx yy zz 0 zz

  xx yyxx yyzz R x y

  , :

  22 2 2 2 2 2 2 2 2xx yy1 1 1T m m x y z m x y2 2 2 R x y

 • 26

  39. m1 m2 , ; 1 1 1 1r x , y ,z m1 2 2 2 2r x , y ,z m2, :

  2 2 2 2 2 2 2 21 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 21 1 1 1T m m m x y z m x y z2 2 2 2 40. N ; mi i i i i ir x , y ,z - , :

  N N2 2 2 2i i i i i ii 1 i 1

  1 1T m m x y z2 2

  41. m z ;

  V mgz ,

  V mgz

  42. - g;

  N

  i ii 1

  V m gz

 • 27

  43. - k - .

  x - , x . , :

  21V k x2

  44. - k .

  x , :

  21V kx2

  , - .

  F

  x

  km

  F

  x

  km

 • 28

  45. m1 m2 .

  , - ;

  x1 x2 ( x1 > x2 >0), - x1, x1 x2, x2. , :

  22 21 1 2 1 2 3 21 1 1V k x k x x k x2 2 2

  46. m1 m2 .

  , - ;

  x1 x2 ( x1 > x2 > 0), - x1 x1 x2. , :

  221 1 2 1 21 1V k x k x x2 2

  m1 m2k1 k2

  x1 x2

  m1 m2k1 k2 k3

  x1 x2

 • 29

  47. - , 3 2 - , 2 . - - m1 m2 - k, . , - ;

  21 21V k x x2

  48. m1, m2 m3 - , . , -;

  S1 = R1, S2 = R2 S3 = R3 ( S1 > S2 > S3 > 0), - S1 S2, S2 S3 - S1 S3. i - -. :

  2 2 22 2 21 1 2 2 2 3 3 1 31 1 1V k R k R k R2 2 2

  m1

  m2

  k2

  k3

  m3

  R

  k1

  1

  23

  m1

  m2

  k2

  k3

  m3

  R

  k1

  m1 m2k

  x1 x2

 • 30

  49. .

  , . . , m :

  F mr , , .

  50. ;

  1 2, . , , 2 - . 1 ( ) . , - - , .

 • 31

  51. ; 2 . 52. ;

  3 (2 ) - , - . , ( ) . 53. -;

  2 . (.. , - Coriollis ...) - .

  54. Lagrangian - ;

  Lagrangian - :

  L T V .

 • 32

  55. ; ; .

  qi . :

  ii

  dqqdt

  i - .

  1 2 3q x,q y,q z

  1 2 3q r,q ,q ...

  56. ; - .

  57. ;

  - .. x,y,z., .

  58. ; , - .

 • 33

  59. ; .

  60. R;

  ( -) . - 2 2 2 2x y z R r = R. , - 3 1 = 2. , , .

  61. - x ;

  , . , , , x1 x2 = , x1, x2 - .

  62. ; () , , , - . -.

 • 34

  63. R;

  - 2 2 2 2x y z R r < R. -. , 3.

  64. m V;

  3 , 3 - . , - , .

 • 35

  LLaaggrraannggiiaann 65. Lagrangian x. ; , V = 0. x. , Lagrangian :

  2 21 1L T V m mx2 2

  , Lagrangian x.

  66. Lagrangian m . ; ) z , Lagrangian :

  2 21 1L T V m mgz mz mgz2 2

  . 67. Lagrangian m - k. ; ) x ,

  21V kx2

  Lagrangian :

  2 2 2 21 1 1 1L T V m kx mx kx2 2 2 2

  (1 )

  F

  x

  km

 • 36

  68. Lagrangian m . ; . Lagrangian - :

  2 2 2 21 1L T V m mgz m x y z mgz2 2 . 69. Lagrangian . -; Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 21 1 1 1L T T m m m x y z m x y z2 2 2 2 , . 70. Lagrangian -, m , - i jV V r r .

  N N N2i i i ji 1 i 1 j 1,

  i j

  1 1L m r V r r2 2

  22i ir r . - , - i,j .

 • 37

  71. Lagrangian m R. ;

  . Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2 21 1L T V m m r r r sin2 2

  , - r r = R, r R 0 ( ). , Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  1L m R R R sin21 m R R sin21 mR sin2

  . , , , . , Lagrangian - : . , .

  Ry

  x

  z

 • 38

  72. Lagrangian m R. - ; - . Lagrangian :

  2 2 2 2 21 1L T V m m r r z2 2

  r r = R, r R 0 , Lagrangian :

  2 2 2 2

  2 2 2

  1L m R R z21 m R z2

  , - . , , -, . , Lagrangian - : z z .

  R

  y

  x

  z

 • 39

  73. Lagrangian m R . ;

  . - . Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2 21 1L T V m mgz m r r r sin mgR cos2 2

  r r = R, r R 0 , Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  1L m R R R sin mgR cos21 m R R sin mgR cos21 mR sin mgR cos2

  .

  R y

  x

  z

  g

 • 40

  74. Lagrangian m R - . .

  Lagrangian :

  2 2 2 2 21 1L T V m mgz m r r z mgz2 2 r r = R, r R 0 , Lagrangian :

  2 2 2 2

  2 2 2

  1L m R R z mgz21 m R z mgz2

  .

  R

  y

  x

  z

  g

 • 41

  75. m m. , - , . ) Lagrangian. ) ;

  1x r cos 1x r cos r sin 2 2 2 2 2 21x r cos r sin 2rr cos sin

  1y r sin 1y r sin r cos 2 2 2 2 2 21y r sin r cos 2rr cos sin

  2 2 2 2 21 1x y r r

  :

  2 2 2 2 2 21 1 1 11 1 1T m m x y m r r2 2 2 :

  22 2 21 2 21 1 1 d 1T m mz m r mr2 2 2 dt 2

  : 2 2V mgz mg r

  ) Lagrangian : 2 2 21 2 2 1L T T V m 2r r mg r2

  ) 2 .

  z

  yx x

  y

  r

  z2 = r

  g

 • 42

  76. i iL L q ,q , t Lagrangian , - , qi;

  ii

  Lpq

  . , - iq , iq . .

  77. i iL L q ,q , t Lagrangian , - , qi;

  ii

  Lpq

  78. i iL L q ,q , t Lagrangian , - Hamiltonian;

  i i

  ip q L

  , iq , pi. Hamiltonian -.

 • 43

  79. ) i iL L q ,q , t Lagrangian , - Euler Lagrange. ) ;

  ) Euler Lagrange qi, :

  i i

  L d L 0q dt q

  ) Euler Lagrange, , - , , S, . Hamilton. Euler Lagrange - .

  80. ; i iL L q ,q , t Lagrangian iq - qi i i iq q q , t , iq qi . Lagrangian , : i iL L q ,q , t Euler Lagrange:

  i i

  L d L 0q dt q

  Euler Lagrange , - .

 • 44

  81. ) Lagrangian - x ; ) ; ) ; ) ; () ) ; ) Hamiltonian . ) V = 0. x. , Lagrangian :

  2 21 1L T V m mx2 2

  , Lagrangian - x.

  &

  i

  i

  Lpq , i i

  Lpq

  qi = x pi = px. ) H : x L 1p m2x mxx 2

  ) : x Lp 0x

  . , - px, , m. ) Euler Lagrange:

  L d L 0x dt x

 • 45

  2L 1 mx 0x x 2

  2L 1 mx mxx x 2

  d L d mx mxdt x dt

  Euler Lagrange, -:

  mx 0 2 . ) x 0 , , :

  xx const

  , :

  o xx t x t

  Lagrangian Hamiltonian

  Hamiltonian : i i

  ip q L

  -.

  ) :

  xx

  pp mx xm

  , -, Hamiltonian :

  2 22 x x x

  x x xp p p1 1p x L p x mx p m

  2 m 2 m 2m

 • 46

  82. ) Lagrangian m - zo z. ) . ) . ) z. Lagrangian :

  2 21 1L T V m mgz mz mgz2 2

  (1 ) ) Euler Lagrange, - . Euler Lagrange z :

  L d L 0z dt z

  2L 1 mz mgz mgz z 2

  2L 1 mz mgz mzz 2z

  d L d mz mzdt dtz

  Euler Lagrange, -:

  mz mg 0 mz mg 2 .

  z

  oz

  tz

  z z0

  d) mz mg z g g d gdt d g dtdt

  , : z z gt

  o

  z t2

  z z z z o zz 0

  dz 1gt gt dz gt dt z z t gtdt 2

  , :

  2o z

  1z z t gt2

 • 47

  83. ) Lagrangian m k -. ) ; ) ; ) ; () ) ; ) Hamiltonian . ) ; ) .

  ) . x , :

  21V kx2

  Lagrangian :

  2 2 2 21 1 1 1L T V m kx mx kx2 2 2 2

  (1 )

  &

  i

  i

  Lpq , i i

  Lpq

  qi = x pi = px ) H : x Lp mxx

  ) : x Lp kxx

  ) Euler Lagrange. Euler Lagrange x :

  L d L 0x dt x

 • 48

  2 2L 1 1mx kx kxx x 2 2

  2L 1 mx mxx x 2

  d L d mx mxdt x dt

  Euler Lagrange, -:

  mx kx 0

  2 -. ) 2 k / m , :

  2x x 0

  : x t cos t Bsin t

  ( = x(0) = (0)/).

  Lagrangian Hamiltonian

  Hamilton : i i

  ip q L

  -.

  ) : x

  xpp mx xm

  , -, Hamiltonian :

  22 2 2x

  x xp1 1 1p x L p x mx kx kx

  2 2 2m 2

 • 49

  Lagrangian ( ), Jacobi Hamiltonian.

  ) Lagrangian , .

  2 2 2 2

  2 2x x x2 2

  p p p1 k xE kx x 1 12m 2 2m 2E 2E2m

  k

  2 2

  2 2

  x y 1

  ) , - .

  x

  px

  2mE

  2mE2E / k 2E / k

  x

  y

  y =

  y = x = x =

 • 50

  84. ) Lagrangian m . ) . ) . ) . Lagrangian :

  2 2 2 21 1L T V m mgz m x y z mgz2 2 (3 ..) ) Euler Lagrange ( ) . Euler Lagrange x :

  L d L 0x dt x

  y : L d L 0y dt y

  z :

  L d L 0z dt z

  L 0x L mxx d L mxdt x

  L 0y L myy d L mydt y

  L mgz

  L mzz d L mzdt z

  Euler Lagrange, :

  mx 0 my 0 mz mg :

  o xx t x t o yy t y t 2o z 1z t z t gt2 xo, yo, zo x, y, z .

 • 51

  85. m R. h . ) Lagrangian. ) ; ) .

  2 h z

  hz2

  H Lagrangian :

  2

  2 2 2 2

  r R2 2 2

  hz 22

  2 2 2

  22 2

  1L T V m mgz2

  1 m r r z mgz21 m R z mgz2

  1 h hm R mg2 2 2

  1 h mghm R2 2 2

  1

  R

  y

  x

  z

  hg

 • 52

  Euler Lagrange :

  L d L 0dt

  2

  2 2L 1 h mgh mghm R2 2 2 2

  2 2

  2 2 2L 1 h mgh hm R m R2 2 2 2

  2 2

  2 2d L d h hm R m Rdt dt 2 2

  , :

  22 h mghm R

  2 2

  22

  gh2

  hR2

  :

  21t t2

  , : 21 t

  2

  2h 1z t2 2

  2

  2gh h/ R2 2

  , -

  .

 • 53

  86. m y = x2 . ) Lagrangian. ) ; ) . ) H Lagrangian :

  2

  2

  2 2

  y x 22 2

  2 2 2 2

  1L T V m mgy2

  1 m x y mgy2

  1 m x 2 xx mg x2

  1 m 1 4 x x mg x2

  ) 1 . ) Euler Lagrange x :

  L d L 0x dt x

  2 2 2 2 2 2L 1 m 1 4 x x mg x 4m xx 2mg xx x 2 2 2 2 2 2 2L 1 m 1 4 x x mg x m 1 4 x x

  x x 2

  2 2 2 2 2 2d L d m 1 4 x x 8m xx m 1 4 x xdt x dt Euler Lagrange, :

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  8m xx m 1 4 x x 4m xx 2mg x 0

  m 1 4 x x 4m xx 2mg x

  x

  y

  O

  g

 • 54

  87. m . k o . , . . ) Lagrangian. ) ; ) .

  x = r o :

  oF kx k r :

  22 o1 1V kx k r2 2

  -, , :

  V mgy mgr cos

  , , :

  or

  or

  y

  x

  r

 • 55

  2o1V k r2

  :

  2 2 2 21 1m m r r2 2

  ) H Lagrangian :

  22 2 2 o1 1L T V m r r mgr cos k r2 2 ) . Euler Lagrange :

  L d L 0r dt r

  L d L 0

  dt

  2 oL mr mgcos k rr

  L mrr

  d L mrdt r

  L mgrsin 2L mr

  2d L 2mrr mrdt

  Euler Lagrange, :

  2 omr mr mgcos k r 2mgrsin 2mrr mr

 • 56

  88. i iL L q ,q , t Lagrangian , L L , , .

  Lagrangian :

  i i i i i i

  L d L L d L L d L0 0 0q dt q q dt q q dt q

  , .

  89. i iL L q ,q , t Lagrangian , L L f , f , - .

  i i i i i i

  L f L fL d L d L d L0 0 0q dt q q dt q q dt q

  90. Lagrangian L q,q, t , Lagrangian df q, tL q,q, t L q,q, t

  dt

  .

  i i i i

  df dfL LL d L d L d Ldt dt0 0 0q dt q q dt q q dt q

  , Ham-ilton.

 • 57

  91. Atwood. R , Lagrange - .

  . m1 :

  2 21 1 1 1 1

  1 1T m m z2 2

  m2 :

  2 22 2 2 2 2

  1 1T m m z2 2

  m1 : 1 1 1V m gz . m2 : 2 2 2V m gz . , Lagrangian :

  2 21 1 2 2 1 1 2 2

  1 1L m z m z m gz m gz2 2

  , Lagrangian - . Atwood, - () . :

  1 2z z R , . z1 :

  R

  m2 m1

  g

  R

  m2 m1

  z1 z2

 • 58

  2 1z R z

  :

  2 1z z

  . , Lagrangian :

  221 1 2 1 1 1 2 1

  21 2 1 1 2 1 2

  1 1L m z m z m gz m g R z2 2

  1 m m z m m gz m g R2

  Lagrangian , - . Euler Lagrange :

  1 1

  L d L 0z dt z

  1 21

  L m m gz

  1 2 11

  L m m zz

  1 2 11

  d L m m zdt z

  Euler Lagrange, :

  1 2 1 2 1m m g m m z 1 2

  1 21 2

  m mz g zm m

 • 59

  92. Lagrangian q m , :

  21L mr q r q2

  B A

  AEt

  c . ; ; r x, y,z r x, y,z . ,

  2 2 2 x y z1L m x y z q x y A z q2

  x,y,z :

  x xLp mx qAx , y y

  Lp my qAy , z z

  Lp mz qAz

  :

  p m qA , , :

  2L 1p mr q r q mr q m qA2r r

  p , , m . qA - B .

 • 60

  L

  r Lagrangian r

  .

  , 2r 2rr 2r

  . , -, :

  L L L L, ,x y zr

  q1,q2,q3, :

  1 2 3

  L L L L, ,q q qr

  , -!

  . - Lp

  r

  m . , .

 • 61

  93. q m x - B Bz . ) - A Bxy . ) Lagrangian. ) ; ) , :

  x y z

  B A Bzx y z0 Bx 0

  Lagrangian

  , Lagrangian q m , - :

  21L mr q r q2

  ) , E 0 0 , :

  r xx

  2 2 21 1 1 L mr q r mx qBxy xx mx2 2 2

  ) 1 .

 • 62

  (A) 20 2007 94. m q = e Lor-entz :

  F kr k e r -. ) Lagrangian :

  1A r B2

  ) Jacobi - m kr r . - B . ) :

  em r B r B r B2 ) , - r B . or , r B t.

  F V V F d

  ) F kr :

  2 21 1V F d k r dr k rdr kr kr2 2

  22 2r r r V 0 0 .

 • 63

  21L mr q r q2

  H Lagrangian :

  2 2

  2 2

  1 1L m e kr2 21 e 1m r B kr2 2 2

  ) Lagrangian , - Jacobi Hamiltonian . , . Lagrangian Hamiltonian

  i i

  ip q L

  :

  L L ep m r B2r

  :

  2 2

  2 2 2

  2 2

  E p Le 1 e 1m r B m r B kr2 2 2 2e 1 e 1m r B m r B kr2 2 2 2

  1 1m kr2 2

 • 64

  - . ( - ), . . 2 2m kr r m kr 2E . ) H Euler Lagrange :

  L d L 0r dt

  2 2

  r B r2

  L 1 e 1m r B krr r 2 2 2

  e 1r krr 2 2

  e kr2

  2 2L 1 e 1m r B kr

  2 2 2em r B2

  d L em Bdt 2

  Euler Lagrange, :

  e em B kr 02 2 m e kr 0 (1)

 • 65

  em r B r B r B2em B r r B r B2

  em r B r B r B2

  em r B r B2

  :

  0

  (1)

  d e em B r B m r B Bdt 2 2

  e em r B B r B m B r B B2 2

  m r B e B r B m B

  m e B r B e kr

  e kr e

  0

  B r B

  k r r B 0

  ) , :

  B

  2

  2

  m e kr 0 m B e B krB 0

  dm B krB 0 m rB krB 0dt

  , t r t B rB . , :

  2 km

  2m k 0 0

 • 66

  :

  t Acos t Bsin t , :

  or 0 r or 0 B r B r 0 0 o0 r 0 B r B

  , :

  o kt cos t r B r B cos tm

 • 67

  (B) 4 2009

  95. m x V(x) Lagrangian:

  22 2L mc 1 V xc

  ( x ) c . ) . )

  V x Fx ) - x(t) . :

  ox

  2o2

  0

  x dx 1 1 x1 x

  2 42 61 1 2 8

  ) ; ) Hamiltonian . ) ;

  Euler Lagrange x :

  L d L 0x dt x

  22 2L dVmc 1 V xx x c dx

  2

  22 22 2 2

  2 2 2 2

  2 2 2

  21cL mcmc 1 V x mc mc

  x c2 1 2 1 1

  c c c

 • 68

  2

  2

  d L dmdt x dt

  1c

  Euler Lagrange, :

  2

  2

  d dVm 0dt dx

  1c

  ) V x Fx , :

  2 2

  2 2

  t

  2 20

  2 2

  02 2 22 2

  2 22 2

  2 22 2

  d Fm F 0 d dtdt m

  1 1c c

  F Fd dt tm m

  1 1c c

  Ft Ft Ft1m c m m c

  Ft Ft Ft1mc m mc

  2 22 Ft

  m

  2

  Ftm

  Ft1mc

 • 69

  ) :

  t Fty Ft

  mcmcFdy dtt mc

  2 20

  0

  0Ftmc

  22 2

  2

  0

  2 42

  22

  Ftyc mcmx t t dt dt dx

  F1 yFt1mc

  mc y mc Ftdx 1 1F F mc1 y

  mc 1 Ft 1 Ft1 1F 2 mc 8 mc

  mc 1 Ft 1 FtF 2 mc 8 mc

  4

  2 2 3 4

  3 2

  mc Ft F tF 2m 8m c

  , Lagrangian :

  21L T V mx Fx2

  Euler Lagrange, :

  mx F , , -, :

  221 F Ftx t t2 m 2m

  , 3 4

  3 2

  F t8m c

  .

 • 70

  ) :

  2

  2

  L mpx

  1c

  H :

  2 2 2

  pcm c p

  ,

  2

  2

  m1c p

  Lagrangian Hamiltonian

  Hamiltonian : i i

  ip q L

  -.

  22

  2

  2 4 2 2

  p L

  p mc 1 V xc

  m c p c V x

  Lagrangian , - Jacobi Hamiltonian -. ,

  2 4 2 2E m c p c V x

 • 71

  (A) 27 2008

  96. m1 m2 - 1x 2x - ( ):

  1 2

  kVx x

  . 1 2k Gm m . ) Lagrangian . ) 1x 2x 1 2x x x 1 1 2 2

  1 2

  m x m xXm m

  .

  Lagrangian . ) Hamiltonian ; ) ; . ) Lagrangian :

  2 21 1 2 2

  1 2

  1 1 kL m x m x2 2 x x

  1 1 1 1x x , y ,z 2 2 2 2x x , y ,z . ) : 1 2x x x (1) :

  1 2

  1 1 1m m

  : 1 1 2 21 2

  m x m xXm m

  (2)

  : 1 2M m m :

  1 2 1 2

  1 2

  m m m mm m M

 • 72

  (1) (2) 1 2x ,x x,X .

  2 1

  (1)x x x

  1 1 2 2 1 1 2 2 1 21 2

  1 2

  1 2 1 2 21 1 1

  1 2 2 21 1

  m x m x m x m x m mX x xm m M M M

  m m m m mx x x x xM M M M M

  m m m mx x x xM M M

  21

  mx X xM

  (1), :

  1 2x x x 2 2

  2 1

  2 2 1 2

  m mx x x X x x X 1 xM M

  m M m m mX x X xM M

  12

  mx X xM

  ,

  21 2 1

  1 1 2 21

  21 2

  mx x x x X xMm x m xX mx X xm mM

  :

  2

  1mx X xM

  2

  2 2 22 21 2

  m mx X 2 xX xM M

  1

  2mx X xM

  2

  2 2 21 12 2

  m mx X 2 xX xM M

 • 73

  :

  1 2

  k kVx x x

  Lagrangian :

  2 21 1 2 2

  1 2

  1 1 kL m x m x2 2 x x

  2 22 2 2 22 2 1 1

  1 22 2

  m m m m1 1 km X 2 xX x m X 2 xX x2 M M 2 M x

  LM

  2 22 2 2 22 2 1 1

  1 1 1 2 2 22 2

  m m m m1 1 1 1 1 1 km X m 2 xX m x m X m 2 xX m x2 2 M 2 M 2 2 2 M x

  LM

  2 22 21 2 2 1 1 2 2 11 2 2 2m m m m m m m m1 1 km m X xX xX x2 M M 2 M M xL

  2 22 21 2 2 1 1 2 2 11 2 2 2m m m m m m m m1 1 km m X xX xX x2 M M 2 M M xL

  2 21 1 kMX x2 x

  L2

  , 2 2 2 2 1 2 2 11 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2

  2 2 2 2 2

  m m m mm m m m m m m m m m M m mM M M M M M

  Lagrangian La-grangians. H :

  2CM

  1L MX2

  2relative

  1 kL x2 x

  .

 • 74

  : LP MXX

  :

  Lp xx

  Lagrangian Hamiltonian

  Hamiltonian : i i

  ip q L

  2 2

  i ii

  P p P pp q P X p x P pM M

  :

  2 2 2 22 2

  2 2 2 2 2 2

  P p P p 1 1 kL MX xM M 2 2 x

  P p P p k P p kM 2M x 2M 2 x

  , Hamiltonian :

  2 2P p k2M 2 x

 • 75

  Hamiltonian Ham-iltonians. :

  2

  CMP2M

  : 2

  relativep k2 x

  , Hamiltonian, : i

  i

  Hpq

  :

  HP 0X

  . Hamiltonian x r . -. x r, , , :

  r 2

  H H kpr x x

  , Hp 0 ,

  Hp 0

  , - , ( ).

 • 76

  () 27 2008 97. m e - x A : B A . x,y,z. . ) Lagrangian . ) Hamiltonian . ) Poisson:

  x y zx,p , y,p , z,p px, py, pz , - x,y,z . ) Poisson:

  x x x yx,A , x,m , m ,m ) - x y zA By, A A 0 B ( - z) x(t), y(t), z(t) x(0) = y(0) = z(0) = 0 x(0) = 1, y(0) = 0, z(0) = 0.

  Lagrangian

  , Lagrangian q m , - :

  21L mr q r q2

  ) , = 0, q = e, :

  21L mr e r2

 • 77

  : Lp mr er

  mr .

  Lagrangian Hamiltonian

  Hamiltonian : i i

  ip q L

  ) : p mr e mr p e

  p erm (1)

  i ii

  p ep q p r pm

  (1)2

  i ii

  p e 1p q L p mr e rm 2

  2p e 1 p e p ep m e

  m 2 m m

  2p e 1 p ep e mm 2 m

  2 2p e p e1m 2 m

  2p e2m

 • 78

  Poisson

  i i i i i

  A B A B,q p p q

  x x x x x xxx x y y z z

  1 0 0 00 0

  p p p p p px x x x x xx,p 1x p p x y p p y z p p z

  , : yy,p 1 , zz,p 1 ) x x x x x xx

  x x y y z z

  0 0 0 00 0

  A A A A A Ax x x x x xx,A 0x p p x y p p y z p p z

  x x x x xx,m x,mx x,p e x,p e x, 1 0 1 y x x x y ym ,m mx,my p e ,p e

  2x y x y x y x yp ,p e , e p , e A ,p y x0 0 e e

  x y

  yx zze e A eBy x

  y xe ex x

 • 79

  ) xyzA ByA 02 22 2 A 0y yx x z zp e p ep e p eH

  2m 2m 2m 2m

  2 2 2yx zpp eBy pH2m 2m 2m

  Hamilton

  i

  i

  Hqp , i i

  Hpq

  x

  x

  p eByHxp m

  (2) xHp 0x

  (5) y

  y

  pHyp m (3)

  xy

  p eByHp eBy m

  (6)

  z

  z

  pHzp m (4) z

  Hp 0z

  (7) (5) x x,op t const p (7) y y,op t const p (2) (6), :

  ypxeB

  ydpdx 1dt eB dt

  y1dx dpeB y

  y,o

  pxy y,o

  y0 p

  p p1dx dp xeB eB

  y y,op t px t

  eB (8)

 • 80

  (2), : xp eByx

  m

  (3) (8)yx y y,02 2pp eBy eB eB eB eBx y p eBx pm m m m m m 2

  y,02

  eB eBx x pm m

  2

  y y2

  eB eBx x m 0 eA 0m m

  2eBx x 0

  m

  2x x 0 H : x t Acos t Bsin t eB

  m . :

  m eBx t cos teB m

  , (3)

  ypym

  (6)y x2p eBy p eBym m

  2

  x2

  eB eBy y pm m

  2 x x2eB eBy y m 0 eA 0m m 2

  2

  eB eBy ym m

  , :

  m eBy t 1 cos teB m

  2 2

  2 m mx yeB eB

  , (x,y) (0, m/eB) R = m/eB.

 • 81

  98. - ;

  B

  A

  t

  t

  S Ldt

  99. Hamilton. ; tA, - tB, , (S) , :

  S 0

  Hamilton - .

  100. , tA t, - .

  B

  B

  AA

  tt2

  t t

  1S Ldt m dt2

  101. , tA t, - .

  B B B

  B

  AA A A

  t t tt

  2 2 2

  tt t t

  1 1 1S Ldt m mgz dt mz mgz dt mz mgz dt2 2 2

  x

  y

  z

 • 82

  102. Taylor f(x) - xo.

  2o oo o of x f xf x f x x x x x ...1! 2!

  103. Taylor f(x,y) - (xo,yo).

  o o o o

  o o o ox ,y x ,y

  f x, y f x, yf x f x , y x x y y ...

  x y

  104. L x,x, t x,x, t .

  x,x,t x,x,t

  L x,x, t L x,x, tL x, x, t L x, x, t x x x x ...

  x x

  105. : x t x t t

 • 83

  106. Lagrangian L x,x, t , Hamilton .

  - x(t), . :

  BA

  t

  t

  S L x,x, t dt x t

  x t x t t

 • 84

  : B

  A

  t

  t

  L d LS S dtx dt x

  , S = S S 0 , :

  B

  A

  t

  t

  L d L dt 0x dt x

  L d L 0x dt x

  Hamilton Euler La-grange. qi :

  i i

  L d L 0q dt q

  107. ; . ,

  21L mx2

  Euler Lagrange, mx 0 , .

 • 85

  108. t = 0 x = 0 1 . t L . , - 2 - . ) - 0 t ,L. ) - : t T / 2 .

  :

  t T t T2 2 2 2 2 21 2 1 2 1 2 t

  0 t0 t

  2 2

  2 2

  22

  2 22

  1 1 1 1 1 1S m dt m dt m dt m dt m t m T t2 2 2 2 2 2

  1 L 0 1 0 Lm t m T t2 t 0 2 T t

  1 L 1 Lm t m T t2 t 2 T t

  1 L 1 L 1 1 1m m mL2 t 2 T t 2 t T t

  ) , :

  2tS 10 0

  t t T t

  Tt2

  1 = 2, .

  t

  x(t)

  T/2

  L

  T

 • 86

  () 26 2008

  109. m R. . ) t = 0 . Lagrangian ( ). ) -

  t t t z t z t

  , zo . (0), (), (0) , () = 0. ; ) , - . ) - ; - .

  rr r zz 2 2 2 2 2r r z

  B

  A

  t

  t

  S Ldt ) Lagrangian :

  2 2 2 2 21 1L T V m m r r z2 2

 • 87

  , - . - . , r R ( r R 0 ), Lagran-gian :

  2 2 21L m R z2 : T T 2 2 2

  0 0

  1S Ldt m R z dt2

  ) t t t , z t z t 0

  0 0 t t 0 0 2k

  T T 2k T T 2k T T 2k T 0 , 2k

  T k 0, 1, 2,...

  z 0 z z 0 z 0 0 z z

  z z 0 ) t t t z t z t z

  :

  TT 22 2 2 2 20 0

  1 1S m R z dt m R dt2 2

  T 2 2 2 2

  0

  1 m R 2 d2

  S t

 • 88

  T 2 2 2 2 2 20

  1 m R R 2 dt2

  S R T T2 2 2 2 2 2

  0 0

  1 1 1mR T m R 2 dt m R dt2 2 2

  S TT2 2 2 2 2 20

  0

  S 1 1mR T mR t m R dt2 2

  T2 2 2 2 2

  0

  1 1mR T m RS dt2 2

  . - , (t) = (t) = (0) = (0) = 0, :

  t t z t z ) :

  2k 2T2 2 2

  min1 2 mRS mR T k2

  k 2k

  T , z = zo

  .

 • 89

  --

  () 27 2008 110. Lagrangian: 2 2 2mL r r2 . 1. . Lagrangian , , :

  2 2 21L m r r2 Lagrangian , - , . , . m .

  2. ,

  2 2 2r r Lagrangian 2 2 2r r ; Euler La-grange, :

  L d L 0r dt r

  2m r mr 0 2r r 0 (1)

  , dA 0dt

  , :

  (1)2 2 2 2 2d r r 2r r 2 rr 2r r r 0dt

  , 2 2 2r r .

  (1)2 2 2 2 2 2 2 2d r r 2r r 2 rr 2r r r 2r r r 4 r rdt

 • 90

  3. m Lagrangian, - ; Euler Lagrange, - . :

  2 2 21L r r2 L d L 0r dt r

  2r r 0 2r r 0

  Lagrangian , - . , .

  4. Lagrangian

  2mL r r2

  .

  2mL r r2

  Euler Lagrange :

  L d L 0r dt r

  , 2 2L m r r m r r m r m r

  r r 2

  2L m r r m r rr r 2

 • 91

  d L d m r r mr m rdt r dt

  ,

  L d L 0r dt r

  2m r m r mr m r 0

  2m r mr 0 2r r 0 2r r 0 ( 1) , Lagrangian .

  df q, tL q,q, t L q,q, tdt

  Lagrangian L q,q, t - -, Lagrangian L q,q, t .

  Lagrangian :

  2 2 21L m r r2 Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2 2m m m mL r r r 2r r r r r 2r r2 2 2 2 2 2m m d d mL 2rr L r L r

  2 2 dt dt 2L

  , Lagrangian, m rr , - 2d m r

  dt 2 , -

  .

 • 92

  Lagrangian . 5. - . :

  L d L 0r dt r

  2m r mr 0 2r r 0

  : 2r LF m rr

  , Fr = 0, r = 0 ( r 0 ).

  6. t = 0 - r = ro, ; (2) . :

  2r r 0 :

  t t1 1r t A e B e :

  r t Asinh t Bcosh t r t A cosh t B sinh t

  , . o o or 0 r Asinh 0 Bcosh 0 r B r r 0 0 A cosh 0 B sinh 0 A=0

  , or t r cosh t , : or t r sinh t ( t = 0, ).

 • 93

  x xe esinh x

  2

  x xe ecosh x

  2

  cosh(x)

  2 2cosh x sinh x 1 2 2sinh x cosh x cosh 2x

  sinh x cosh x cosh x sinh x

  10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

  1000

  800

  600

  400

  200

  200

  400

  600

  800

  1000

  x

  y

  f(x) = sinh (x)

  10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

  1000

  800

  600

  400

  200

  200

  400

  600

  800

  1000

  x

  y

  f(x) = cosh

 • 94

  7. t = 0 - r = ro.

  Hamilton

  B

  A

  t

  t

  S Ldt - tA, - tB, , (S) .

  t = 0 t = T :

  T

  T2 2 2

  00

  mS Ldt r r dt2

  , or t r cosh t 2 2 2or r cosh t or t r sinh t 2 2 2 2or r sinh t

  , :

  T

  2 2 2 2 2 2o o

  0

  mS r sinh t r cosh t dt2

  T2 2 2 2o0

  m r sinh t cosh tS t d2

  (*) T

  2 2o

  0

  m r cosh 2 tdtS2

  T

  2 2o

  0

  m sinh 2 tr dt2 2

  S

  2 2om r sinS h 2 T4

 • 95

  8. , -; ( ) - . , . or t r cosh t . :

  r t r t t r t r t t 0 0 . - , . Lagrangian :

  2 2 21L m r r2 Lagrangian :

  2 22 2 2 2m mL r r r r2 2 2 2 2 2 2m r 2r r 2r2 2 2 2 2 2 2m mr r 2r 2r2 2 2 2 2 2 2 2 2m m mr r 2r 2r2 2 2 2 2 2 2o om mL 2 r sinh t 2r cosh t2 2

 • 96

  , : T T 2 2 2o

  0 0

  mS S mr sinh t cosh t dt dt2

  T T 2 2 2o

  0 0

  mS mr sinh t dt dt2

  S T 0 0T 2 2 2o 0

  0

  mS mr sinh t dt2

  S

  T 2 2 2

  0

  0

  mS dS t2

  , S S . = 0, - .

  9. Hamiltonian Lagrangian . :

  2 2 2r L 1p m r r mrr r 2 rpr

  m

  , Hamiltonian : 2 2 2i i r r

  i

  1p q L p r L p r m r r2

  2

  2 2r rr

  p p1p m rm 2 m

  2 2 2 2

  2 2 2 2r r r r2

  22r

  p p p p1 1 1m r m rm 2 m m 2 m 21 p m r

  2m

 • 97

  10. Hamilton.

  Hamilton

  i

  i

  Hqp , i i

  Hpq

  22 rrr r

  pH 1r p m rp p 2m m

  22 2r rH 1p p m r m rr r 2m

  11. . , :

  22r1E p m r2m 2 2 2 2r2mE p m r 2

  2 2r 2m 1p r

  2mE 2mE

  2 2r

  2

  12E2mEm

  p r

  , - . 0 - :

  2 2r

  2

  2m Ep r r m r m r

  2 Em

 • 98

  2 2

  2 2

  x y 1

  2 2

  2 2

  y x 1

  > 0, r, < 0, pr.

  = 0.

  x

  y

  y x y x

  x

  y y x y x

  r

  pr

  E2 > 0

  y 2r E1 < 0

 • 99

  , .. 1 < 0, r = 0.

  12. :

  1Q p m r2m

  , 1P p m r

  2m

  (r,p Hamiltonian).

  Hamiltonian -. , :

  Q,P q,pA, B A, B

  i i i i i

  A B A B,q p p q

  Q,P Q P Q PQ,P 1Q P P Q

  r,p

  r,p

  r

  r,

  ,p

  p

  Q P Q PQ,Pr p p r

  1 1p m r p m rr p2m 2m

  1 1p m r p m rp r2m 2m

  m 1 1 m2m 2m 2m 2m

  m m 12m 2m

  Q,P

  Q,P

  Q,P

  , , (Q,P) .

 • 100

  13. Hamiltonian Q,P Hamilton .

  1Q p m r2m

  , 1P p m r

  2m

  Hamiltonian :

  22r1 1p m r p m r p m r2m 2m 1 2m P 2m Q PQ

  2m

  Hamilton -

  HQ QP

  dQ dt

  Q toQ Q e

  HP PQ

  dP dtP

  toP P e

 • 101

  14. Lagrangian:

  22 2 2 2 2 2 21 1 2 2 1 2mL r r r r r r2 - .

  Lagrangian : ij i j ij i j

  i, j

  1 1L T X X V X X2 2

  T T1 1L X X X X

  2 2 T V

  Tij - - Vij - V.

  Lagrange 2 (2 r1, r2). , - :

  1

  2

  rX

  r

  Lagrangian :

  22 2 2 2 2 2 21 1 2 2 1 2

  2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 2 2 1 1 2 2 2 1

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 2 1 2 2 1

  mL r r r r r r2

  m r r r r r r r r r r21 1m r r m r r r r r r2 2

  :

  2 21 21T m r r2

 • 102

  :

  11 2212 21

  T

  1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2

  1 1 1 2 2 1 2 2T TT T

  11 2

  2X

  X

  1 1T m r r r r m r 1 r r 0 r r 0 r r 1 r2 21 r m r r 0 r r 0 r r m r2

  rm 01 r rr0 m2

  T

  , :

  11 12

  21 22

  T T m 0 1 0m

  T T 0 m 0 1

  T

  :

  11 12 21 22

  T

  2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 2 2 1

  2 2 2 2 2 21 1 1 2 2 2 2 1

  2 2 2 2 2 21 1 1 2 2 1 2 2

  V V V V

  2 2 2

  1 2 2 2 2

  X

  1V m r r r r r r21 m r r r r r r r r2

  1 r m r r m r r m r r m r2

  m m1 r r2 m m

  1

  2

  X

  rr

  V

  , :

  2 2 2 2 2 211 12

  2 2 22 2 221 22

  m mV Vm

  V V m m

  V

 • 103

  , Lagrangian : T T1 1L X X X X

  2 2 T V

  Euler Lagrange L d L 0X dt X , :

  X X 0 V T (1) i tX e , : 2 0 V T (2) , : 2 0 V T

  2 2 22

  2 2 2

  1 0m m 0

  0 1

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  00

  0

  2 2 2 2

  2 2 2 2 0

  2 22 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0

  2 2 2 2 22 0 , :

  2 2 2 2 22 2 2 . . ( )

  2 2 , (1), : 2 0 V T

  2 2 2 2

  2 2 2 20

 • 104

  2 1 1 01 1

  0 = = 1, = 1,

  , :

  1

  11

  , ( ) 2 2 22 -:

  2

  11

  (1) : 1i t

  1 1X e

  2i t2 2X e

  15. 2 ;

  V , , 2i - . V -, , 2i , - i te , .

  , 2 2 , , . , 2 2 22 , 2 22 2 22 .

 • 105

  () 26 2008 111. , mi (i = 1,2,,N) . i i. - :

  N 2j 1 jj 1

  kV2

  k 1 1 . Lagrangian :

  2 N2

  j jj 1

  L m V2

  ) i . ) - . ; ) - = 2, m1 = kT2/2 m2 = 2kT2/2, -. ) Lagrangian :

  2 N N 22j j j 1 jj 1 j 1

  kL m2 2

  Euler Lagrange

  i i

  L d L 0q dt q

  qi Euler Lagrange i :

  i i

  L d L 0dt

  (1)

 • 106

  2 N N 22j j j 1 jj 1 j 1i i

  L km2 2

  22 2N Nj 2

  j j j ij i ij j 1ii 1

  m 0 2L m m2 2

  2 2i i i ii

  d L d m mdt dt

  (2) ,

  2 N N 22j j j 1 jj 1 j 1i i

  L km2 2

  N 2j 1 j

  jii 1

  k02

  L

  i [ 3 ]

  N 2 2 2 2 2j 1 j 2 1 3 2 i i 1 i 1 ij 1

  ... ...

  :

  N 2 2 2j 1 j i i 1 i 1 i i i 1 i 1 ij 1i i

  2 2

  :

  i i 1 i 1 i i i 1 i 1 ii

  L k 2 2 k k2

  (3) (2) (3), Euler Lagrange -: 2 i i i i 1 i 1 im k k 0

  2 i i i i 1 i 1 im k k 0 2 i i i 1 i 1 im k 2 0

 • 107

  , , , . , i = 0, :

  i 1 i 1 i2 = 0 , i 1 i 1 i . , , (-). ) , - . , -. , , - . . )

  2

  1 2

  kTm 2

  2 2

  kTm 2 , Lagran-gian :

  2 2 2 22j j j 1 jj 1 j 1

  kL m2 2

  1

  22 22 2

  1 1 2 2 2 1 2 1 2km m

  2 2L

  : 1 1 . , :

  2 2 2 2 22 21 2 2 1 1 22 2kT kT kL 22 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 1 1 1 1 2 21 kkT 2kT 2 2L 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 1 2 2 1 21 kkT 2kT 2 2 22L 2

  Lagrange 2 (2 1, 2). , :

  1

  2

 • 108

  Lagrangian : ij i j ij i j

  i, j

  1 1L T X X V X X2 2

  T T1 1L X X X X

  2 2 T V

  V - .

  :

  2 2 2 21 2

  2 21 1 1 2 2 1 2 2

  1 kT 2kT2

  1 kT 0 0 2kT2

  12 21

  11 22

  2 21 1 1 2 2 1 2 2

  1 kT 0 0 2kT2

  , :

  11 12 2

  21 22

  T T 1 0kT

  T T 0 2

  T

  :

  2 21 1 2 2 1 2kV 2 2 22 1 1 1 2 2 1 2 21 2k 2k 2k 2k2

  , :

  11 12

  21 22

  V V 2 2k

  V V 2 2

  V

 • 109

  , Lagrangian : T T1 1L2 2

  T V

  Euler Lagrange L d L 0dt

  , : 0 V T (1)

  i te , : 2 0 V T (2) , : 2 0 V T 2 22 2 1 0k kT 0

  2 2 0 2

  2 2

  2 2

  2 T 20

  2 2 2 T

  2 2 2 22 T 2 2 T 4 0 2 2 2 2 4 44 4 T 2 T 2 T 4 0

  2 2 4 46 T 2 T 0 4 4 2 2T 3 T 0

  2 2 2 2T 1 3 T 0 , :

  1 0 2 3 . 1 0 , (2) : 2 0 V T 0 V 2 2k 02 2

  1 10

  1 1

  0 = , =1 =1

  1

  11

 • 110

  = 0 ( 1i t1 1e ) :

  1 21

  2 2

  c t cc t c

  , :

  1 1 2

  2 2 2

  c t cc t c

  t = 0, 1 = 0 2 = , : 1 1

  2 2

  c tc t

  , , :

  1

  2

  tt

  12

  , ( ) 2 3 , :

  2

  21

  (1) :

  2i t

  2 2e

  3i t

  2

  2e

  1

  1

  2

  32 cos t

  3cos t

 • 111

  () 4 2009

  112. m x y. , :

  2 21V x, y k 4x 2y 2 xy2 ) . ) . ) . ) - ; ; ) , .

  Lagrangian : ij i j ij i j

  i, j

  1 1L T X X V X X2 2

  T T1 1L X X X X

  2 2 T V

  ) H Lagrangian :

  2 2 2 21 1L T V m x y k 4x 2y 2 xy2 2

  Lagrange 2 (2 x, y). , -:

  xX

  y

  : 2 21T m x y

  2

 • 112

  : 1 1T m xx yy m x 1 x x 0 y y 0 x y 1 y

  2 2

  11 2212 21T TT T

  T1 x m x x 0 y y 0 x yL m y2

  , :

  11 12

  21 22

  T T m 0 1 0m

  T T 0 m 0 1

  T

  :

  11 2212 21

  2 2

  V VV V

  1V k 4x 2y 2 xy21 x4kx x ky y kx y2ky21 x 4k x x k y y k x y 2k y2

  , :

  11 12

  21 22

  V V 4k k 4k

  V V k 2k 2

  V

  ( ). - , .

 • 113

  V 10 k 8x 2 y 0 4x y 0x 2 x, y 0,0V 1 2y x 00 k 4y 2 x 0y 2

  , : x, y 0,0 . ) Lagrangian :

  T T1 1L X X X X2 2

  T V

  Euler Lagrange L d L 0X dt X , :

  X X 0 V T (1)

  i tX e , : 2 0 V T (2) :

  2 24 1 00 k m 02 0 1 V T 2

  2

  4k m k0

  k 2k m

  2 2 2 24k m 2k m k 0 2 2

  2m m4 2 0k k

  , 2mxk

  . ,

 • 114

  2 2 2

  2 2

  2

  1,2

  2

  1,2

  2

  1,2

  21,2

  4 x 2 x 0 8 4x 2x x 0

  x 6x 8 0

  6 36 4 8x

  26 36 32 4x

  26 4 4x

  2x 3 1

  - .

  2 21,2 k 3 1m , - (2). 1,2 , (2) :

  21,22

  1,2 21,2

  21,2

  21,2

  1,2

  1,2

  1,2 2

  1,2

  2

  2

  4k m k0 0

  k 2k m

  m4

  k 0m

  2k

  4 x0

  2 x

  4 x 03 1

  2 x 0

  1 1 0

  1 1 0

  V T

  =1, : 1,2 21

  1 1 /

  .

 • 115

  )

  1, 2, - . , :

  1 2 2 1

  2

  21 2

  2 2 2

  2

  11 11 1 1

  1 1 1 1 1 11 1 0

  , .

  , (2) - . -, , , .

  ) 2 2 , , - . ,

  2 2 , - . , , - 2 2 . ) - .

 • 116

  113. M = 2m ( k) - . m - . ) Lagrangian . ) .

  ) . - x , . M : Mr x,0 m : mr x sin , cos . :

  M x,0 m x cos , sin m :

  2 2 2 2m 1T m x cos sin2 :

  21T Mx2

  m

  m

  x

 • 117

  , m :

  mV mgz mg cos

  , :

  2M

  1V kx2

  , Lagrangian :

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2

  1 1 1L T V m x cos sin Mx mg cos kx2 2 2

  1 1 1Mx m x 2 x cos mg cos kx2 2 2

  ) Euler Lagrange. Euler Lagrange :

  x : L d L 0x dt x

  : L d L 0

  dt

  L kxx

  L Mx m x cosx 2d L M m x m cos m sin

  dt x

  L mg xsin mg sin

  2L m m x cos

  2d L m m x cos m x sindt

  Euler Lagrange, :

  2M m x m cos m sin kx 0 (1) 2m m x cos mg sin 0 (2)

  : 2 k3x cos sin x 0

  m (3)

  x gcos sin 0 (4)

 • 118

  114. M = 2m m . k - . - , . g. ) Lagrangian . ) . ) , - .

  ) . - - r, . , - . , - r .

  Mk

  m

  Mk

  m

  r r

 • 119

  m :

  2 2m 1T m r r2

  :

  2 21 d 1T M r Mr2 dt 2

  , m :

  mV mgz mgr cos

  , : 2M 1V k r2

  Lagrangian :

  22 2 21 1 1L T V m r r Mr mgr cos k r2 2 2 ) Euler Lagrange

  r : L d L 0r dt r

  :

  L d L 0dt

  2L mr mgcos k rr

  M 2mL mr Mr 3mr

  r

  d L 3mrdt r

  L mgrsin

  2L mr

  2d L 2mrr mrdt

  Euler Lagrange, :

  23mr mr mgcos k r 0 (1) 22mrr mr mgrsin 0 (2)

 • 120

  :

  2 k3r r gcos r 0m

  (3) 2r r gsin 0 (4)

  ) :

 • 121

  115. Lagrangian:

  2

  4 2

  q 1L2q 2q

  ) Hamiltonian - Hamilton. ) Poisson 1q ,p . ) .

  i

  i

  Lpq

  ) : 4

  L qpq q

  4q q p Lagrangian Hamiltonian

  Hamiltonian : i i

  ip q L

  -.

  Hamiltonian :

  24 2 4

  44 2 2

  q p 1 p q 1pq L p q p2q 2q 2 2q

  Hamilton :

  4Hq pqp

  (1) 2 3

  3

  H 1p 2p qq q

  (2) .

 • 122

  Poisson

  i i i i i

  A B A B,q p p q

  ) 1 11 20

  q p q p 1q ,pq p p q q

  ) (1), :

  4

  (2)4 3 2 3 4 3

  3

  qpq

  2 7 3

  1q pq 4pq q q 2p q q 4pq qq

  qq 2p q q 4pq q q 2 qq

  -:

  2 2 3

  1 u u 2uq q qu u u u

  :

  u u 0 :

  u t Asin t . ,

  1 1q tu Asin t

  , :

  4 44 2 2

  2 2

  q 1p cos t A sin tq A sin t

  cos t sin t

 • 123

  116. m . g. ) Hamiltonian . ) .

  -. ) . - - r . r . :

  x r cos x r cos r sin (1) y r sin y r sin r cos (2)

  :

  (1),(2)2 2 2 2 21 1 1T mx my m r r2 2 2

  ( - y = 0) :

  2 21 1V mgy k r mgrsin k r2 2

  , Lagrangian :

  22 2 21 1L T V m r r mgrsin k r2 2

  : r

  rplp mr r

  r m

  m

  k

  m

  m

  k

  m

  r

 • 124

  22

  plp mrmr

  Hamiltonian :

  r

  2222r r

  r 2 2

  2 22 22r r

  2 2

  222r

  2

  p r p L

  p pp p1 1p p m r mgrsin k rm mr 2 m mr 2

  p pp p1 1mgrsin k rm mr 2 m mr 2

  pp 1mgrsin k r2m 2mr 2

  ) : r

  r

  pHrp m

  2r 3pHp mgsin k rr mr

  2

  pHp mr

  Hp mgr cos

  x,y.

  2 21 1T mx my2 2

  22 21V mgy k x y2

 • 125

  (A) 3 2006 117. m1 m2 .

  k1 = k3 = k k2 = k. ) Lagrangian - . ) -. ) m1 = , ; ) k = 0, -; ) k = 0, ; ) - ,,.

  . - . . x1 x2 ( x1 > x2 >0), x1, x1 x2, x2.

  m1 m2k1 k2 k3

  m1 m2k1 k2 k3

  x1 x2

 • 126

  H Lagrangian :

  22 2 2 21 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2

  22 2 2 21 1 2 2 1 1 2 2

  1 1 1 1 1L m x m x k x k x x k x2 2 2 2 21 1 1 1 1m x m x kx k ' x x kx2 2 2 2 2

  . ) Euler Lagrange. Euler Lagrange

  m1 :

  1 1

  L d L 0x dt x

  m2 :

  2 2

  L d L 0x dt x

  1 1 21

  1 2

  L kx k ' x xx

  k k ' x k 'x

  1 11

  L m xx

  1 11

  d L m xdt x

  2 1 22

  1 2

  L kx k ' x xx

  k 'x k k ' x

  2 22

  L m xx

  1 22

  d L m xdt x

  , :

  1 1 1 2m x k k ' x k 'x (1) 1 2 1 2m x k 'x k k ' x (2)

  , , , :

 • 127

  i t1 1x A e

  i t2 2x A e (1),(2) i te , :

  21 1 2

  21 2 2

  k k ' m k 'A 0

  k ' k k ' m A 0

  1, 2. 1, 2 , -. ,

  21

  22

  k k ' m k '0

  k ' k k ' m

  2 2 21 2

  2 2 4 22 1 2

  24 2 21 2 1 2

  2 24 21 2

  1 2 1 2

  k k ' m k k ' m k ' m 0

  k k ' m k k ' m m k ' 0

  m m m m k k ' k ' k k ' 0

  k k ' k 'm m k k ' 0m m m m

  2 1 21 2

  m mm m

  , -:

  2 221 2

  k k ' k 'k k ' 0m m

  ,

  2 2 21,2

  1 2

  k k ' k 'k k ' 1 k k ' 42 2 m m

  2 2 221,2

  1 2

  k k ' k 'k k ' k k '2 2 m m

 • 128

  ) m1 , :

  2

  k k 'm 0

  , m1 k1 . m2 - . ) k , :

  k ' 0

  . ) k , :

  1

  km

  2

  km

  . ) - 21,2 .

 • 129

  118. ) Lagrangian . ) . ) .

  ) - . - m. - 2 2 2x y .

  -. , - . :

  x siny cos

  2 2 2 21 1T m x y m2 2

  - . , () - (). , , . -, :

  V mgy mg cos

  - , V mg mg cos . .

  Lagrangian :

  21L T V m mg cos2

  m

  O

  A

  y

  x

 • 130

  H Euler Lagrange :

  L d L 0dt

  L mg sin

  2L m

  2d L mdt

  , :

  2 gm mg sin 0 sin 0

  ( ).

  ) : 1 sin . :

  2 g

  2g 0 0

  :

  t Acos t Bsin t , , t t 0 , :

  t cos t : 2 2

  g

  .

 • 131

  119. . ) Lagrangian . ) . ) . ) m1 = m2 = m

  1 2 . ) - -.

  ) 2 - 1, 2. m1, :

  1 1 1x sin 1 1 1y cos

  m1 :

  1 1 1 1x cos 1 1 1 1y sin

  m1 : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 1 1T m x y m cos sin m2 2 2

  m2, : 2 1 1 2 2x sin sin 2 1 1 2 2y cos cos

  , 2 1 1 1 2 2 2x cos cos 2 1 1 1 2 1 2y sin sin 2 2 2 2 2 2 22 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2x cos cos 2 cos cos 2 2 2 2 2 2 22 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2y sin sin 2 sin sin

  m2 : 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 11 1T m x y m 2 cos2 2

  2

  m1

  1O

  y1

  x1

  2

  m2 x2

  1

 • 132

  , :

  1 1 1 1 1 1V m gy m g cos 2 2 2 2 1 1 2 2V m gy m g cos cos

  , Lagrangian :

  1 2 1 2

  2 2 2 2 2 21 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1

  1 1 1 2 1 1 2 2

  L T T V V1 1m m 2 cos2 2

  m g cos m g cos cos

  ) H Euler Lagrange 1 :

  1 1

  L d L 0dt

  2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 11

  2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1

  L m sin m g sin m g sin

  m sin m m g sin

  2 21 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1

  1

  21 2 1 1 2 1 2 2 2 1

  L m m m cos

  m m m cos

  2

  1 2 1 1 2 1 2 2 2 11

  2 1 2 2 2 1 2 1

  d L m m m cosdt

  m sin

  , 1 :

  2 2

  1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1

  1 2 1 1

  m m m cos m sin

  m m g sin

  (1)

 • 133

  H Euler Lagrange 2 :

  2 2

  L d L 0dt

  2 1 2 1 2 2 1 2 2 22

  L m sin m g sin

  22 2 2 2 1 2 1 2 12

  L m m cos

  2

  2 2 2 2 1 2 1 2 12

  2 1 2 1 2 1 2 1

  d L m m cosdt

  m sin

  , 2 : 2 22 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2m m cos m m g sin (2)

  ) , (1) (2) : 21 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1m m m m m g sin (3)

  22 2 2 2 1 2 11 2 2 2m m m g (4)

  2 1cos 1 , 2 1sin 0 , 2 2sin , 1 1sin , 21 0 . ) m1 = m2 = m 1 2 , :

  2 21 2 12m m 2mg (5)

  2 22 11 2m m mg (6)

  m , : 1 2 12 2g (7) 2 11 2g (8)

 • 134

  ) i t1 1e i t2 2e . (7) (8), :

  2 21 2

  2 21 2

  2 g 0

  g 0

  (9)

  1 2 , - .

  2 22 2

  2 g0

  g

  2 4 2 24 g 2g 0 , :

  2 2 2 221,2 2

  4 g 16 g 8 g 2 2 g2

  21 2 2 g , (9) : 2 1A 2A

  - .

  22 2 2 g , (9) : 2 1A 2A

  - .

  2

  m1

  O

  m2

  1

  2

  m1

  O

  m2

  1

 • 135

  (A) 26 2008 120. Hamiltonian m - :

  22 2 2y2 t 2 tx

  pp kx kyH e e2m 2m 2 2

  ) Hamilton. px py - xp yp . x y. ; ) , - x,y px py. ) < = k / m . ) Poisson y xxp yp ,H - y xxp yp , , . ) Hamiltonian :

  22 2 2y2 t 2 tx

  pp kx kyH e e2m 2m 2 2

  Hamilton

  i

  i

  Hqp , i i

  Hpq

  :

  22 2 2y2 t 2 t 2 tx x

  x x

  pp pH kx kyx e e ep p 2m 2m 2 2 m

  (1)

  22 2 2y2 t 2 t 2 tx

  x

  ppH kx kyp e e e kxx x 2m 2m 2 2

  (2)

 • 136

  22 2 2y y2 t 2 t 2 tx

  y y

  p ppH kx kyy e e ep p 2m 2m 2 2 m

  (3)

  22 2 2y2 t 2 t 2 tx

  y

  ppH kx kyp e e e kyy y 2m 2m 2 2

  (4)

  (1) :

  2 tx 2 t

  mxp mxee

  2 t 2 t 2 t 2 t 2 tx d d dp mxe m x e mx e mxe 2 mxedt dt dt (5) (2) (5) :

  2 t2 t 2 t 2 tx

  2 t 2 tx

  p e kxe kx mxe 2 me

  p mxe 2 mxe

  mx kx 2 mx 0 (6) (3) :

  2 ty 2 t

  myp myee

  2 t 2 t 2 t 2 t 2 ty d d dp mye m y e my e mye 2 myedt dt dt (7) (3) (7) :

  2 ty 2 t 2 t 2 t

  2 t 2 ty

  p e kye ky mye 2 mye

  p mye 2 mye

  my ky 2 my 0 (8) (6) (8) x y. ) , x (2):

  2 t2 t x

  xp ep e kx x

  k

  2 t 2 tx xp e p ex 2k k

  (9)

  (1) (9) : 2 t 2 t

  2 t x x xp p e p ee 2m k k

 • 137

  x x xkp p 2 p 0m

  (10) , :

  y y ykp p 2 p 0m

  (11) ) (6):

  mx kx 2 mx 0 2 = k/m, :

  2x 2 x x 0 rtx e , : rtx re , 2 rtx r e . - ert, :

  2 2r 2 r 0 2 2r 2 r 0

  r. : 2 2 2 2 24 4 4 4

  > 0, > , . = 0, = , . < 0, < , . < , :

  1

  2 22 2

  1,2 1

  2 i 4ir i i

  2 2

  , : 1 11 2 1 1i t i tr t r t i t i tt t1 2 1 2 1 1x t A e B e A e B e A e e B e e

  Euler ie cos isin , -:

  t t1 1x t Ae cos t Be sin t , . - :

  tx 1 xx t C e cos t

 • 138

  mx 2 mx kx 0 : tx 1 xx t C e cos t

  txC e . , my 2 my ky 0 , :

  ty 1 yy t C e cos t

  tyC e . , 2x x xp 2 p p 0 :

  tx ox 1 xp t p e cos t toxp e . , 2y y yp 2 p p 0 :

  ty oy 1 xp t p e cos t

  toyp e .

  Poisson &

  Poisson :

  i i i i i

  A B A B,q p p q

  (q,p) - :

  dA A,Hdt

  = (q,p,t), :

  dA A A,Hdt t

 • 139

  )

  y x y x y x

  x x

  y x y xy y

  H Hxp yp ,H xp yp xp ypx p p x

  H Hxp yp xp ypy p p y

  y xy xx y

  H H H Hp y pxp yp xp p

  ,Hx y

  (12) ,

  2 t

  xx

  H e pp m

  2 t

  yy

  H e pp m

  2 tH e kxx

  2 tH e kyy

  , (12) :

  2 t 2 t2 t 2 ty x y x x ye exp yp ,H p p ye kx p p xe ky 0m m

  , .

  x y z

  i j kL r p x y z

  p p p

  z y x z y x i yp zp j zp xp k xp yp x y z iL jL kL

  , y xxp yp .

 • 140

 • 141

  - [1] , -

  , . [2] ,

  , . [3] , , -

  . [4] , , -

  , . [5] , , -

  , . [6] ,

  . [7] , Serway, -

  , . [8] Course of Theoritical Physics, Volume I, L.D. Landau

  & E.M. Lifshitz, Pergamon. [9] Classical Mechanics, H. Goldstein, Addison - Wesley [10]

  , W. E. Boyce & R. C. Diprima, - .

  [11] , M. R. Spiegel, . [12] Lagrangian and Hamiltonian Mechanics, M. G. Calkin,

  World Scientific [13] Problems and Solutions on Mechanics, Lim Yung

  Kuo, World Scientific. [14] Classical Mechanics, David Morin. Harvard University,

  Massachusetts.

 • 142

 • 143

  Hamiltonian, 42, 48 Lagrangian, 4, 31, 35 Lagrangian , 5, 59 Poisson, 5, 138 , 71 , 4 Hamilton, 4, 81 1 104 , 32

  - , 4 - , 32 - , 4, 42 - , 32

  , 47 , 33 , 13, 16, 17, 19, 21 , 4 81

  , 26

  - , 129 - , 131 - , 54

  , 44 Euler Lagrange, 4, 43 Hamilton, 5 , 10 , 14, 16, 17, 19, 21 , 8 , 104 , 71 , 3 , 46 , 22 , 3 , 4, 91 , 7 Atwood, 57 , 11

 • 144

  , 30 Jacobi, 49 , 32

  - , 11 - , 115

  , 11 , 111

  - , 101 - , 101

  , 112 , 43 , 139 , 71 , 3 , 71 , 67 , 41 , 105

  , 136 , 13, 16, 17, 19, 21 , 84 , 103 , 103 , 5

  0 1 2