1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες...

30
1 ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 1 Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες 1) Αν δοθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ , ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου , για τα οποία ισχύει ˆ 90 . Λύση Αν θεωρήσουμε τον κύκλο με διάμετρο ΑΒ τότε είναι γνωστό ότι για κάθε σημείο Μ του κύκλου εκτός από τα Α , Β είναι ˆ 90 , ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος σαν σύνολο σημείων είναι υποσύνολο του γεωμετρικού τόπου . Για να δείξουμε ότι είναι ο γεωμετρικός τόπος πρέπει να δείξουμε ότι κάθε άλλο σημείο που δεν ανήκει στο κύκλο δεν ανήκει και στον τόπο . Πράγματι αν πάρουμε ένα σημείο Σ εκτός του κύκλου τότε η γωνία ˆ 90 , αφού η θ είναι εξωτερική στο ΣΛΒ και η ορθή εξωτερική στο ΑΛΜ . Επίσης αν πάρουμε ένα σημείο Ν μέσα στο κύκλο τότε η γωνία ˆ 90 , αφού η ω είναι εξωτερική στο ΝΚΒ και φ εξωτερική στο ΑΜΚ . Τελικά ο γεωμετρικός τόπος είναι ο κύκλος διαμέτρου ΑΒ χωρίς τα Α ,Β. 2) Πότε ένας κύκλος διαμέτρου ΑΒ διέρχεται από σημείου Μ του επιπέδου ; Λύση Με βάση τα όσα είπαμε και στο προηγούμενο ερώτημα η απάντηση είναι όταν ˆ 90 . 3) Γιατί στο παρακάτω σχήμα οι χορδές ΑΒ και ΓΔ είναι ίσες ; Θα συνέβαινε το ίδιο αν ˆ ˆ 120 . Λύση

Transcript of 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες...

Page 1: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 1

Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες

1) Αν δοθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ , ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου , για τα οποία ισχύει ˆ 90 .

Λύση

Αν θεωρήσουμε τον κύκλο με διάμετρο ΑΒ τότε είναι γνωστό ότι για κάθε σημείο Μ του κύκλου εκτός από τα Α , Β είναι ˆ 90 , ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος σαν σύνολο σημείων είναι υποσύνολο του γεωμετρικού τόπου . Για να δείξουμε ότι είναι ο γεωμετρικός τόπος πρέπει να δείξουμε ότι κάθε άλλο σημείο που δεν ανήκει στο κύκλο δεν ανήκει και στον τόπο . Πράγματι αν πάρουμε ένα σημείο Σ εκτός του κύκλου τότε η γωνία

ˆ 90 , αφού η θ είναι εξωτερική στο ΣΛΒ και η ορθή εξωτερική στο ΑΛΜ . Επίσης αν πάρουμε ένα σημείο Ν μέσα στο κύκλο τότε η γωνία

ˆ 90 , αφού η ω είναι εξωτερική στο ΝΚΒ και φ εξωτερική στο ΑΜΚ . Τελικά ο γεωμετρικός τόπος είναι ο κύκλος διαμέτρου ΑΒ χωρίς τα Α ,Β. 2) Πότε ένας κύκλος διαμέτρου ΑΒ διέρχεται από σημείου Μ του επιπέδου ;

Λύση Με βάση τα όσα είπαμε και στο προηγούμενο ερώτημα η απάντηση είναι όταν ˆ 90 . 3) Γιατί στο παρακάτω σχήμα οι χορδές ΑΒ και ΓΔ είναι ίσες ; Θα συνέβαινε το ίδιο αν ˆ ˆ 120 .

Λύση

Page 2: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 2

Είναι = 120 αφού η αντίστοιχη επίκεντρη είναι 120 . Επίσης 240 αφού η αντίστοιχη εγγεγραμμένη είναι 120 οπότε το υπόλοιπο τόξο 360 240 120 . Επομένως οι χορδές ΑΒ και ΓΔ είναι ίσες γιατί αντιστοιχούν σε ίσα τόξα του ίδιο κύκλου . Το γεγονός αυτό οφείλεται στην σύμπτωση το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 360 240 120 . Αν οι γωνίες ήταν ίσες αλλά όχι 120 δεν θα συνέβαινε το ίδιο . 4) Στο παρακάτω σχήμα να βρείτε την προβολή του Β πάνω στην ε .

Λύση

Είναι ˆ 90 ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Αυτό σημαίνει ότι ΒΜ ε και επειδή από το Β στην ε μπορούμε να φέρουμε μόνο μια κάθετη , συμπεραίνουμε ότι η προβολή του Β στην ε είναι το σημείο Μ . 5) Ποια είναι η σχέση των γωνιών ω και φ στο παρακάτω σχήμα , όπου οι ΜΑ , ΜΒ είναι εφαπτομένες του κύκλου ;

Λύση

Είναι 1 1ˆ ˆ αφού οι γωνίες 1 1

ˆ ˆ, σχηματίζονται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο το ίδιο με αυτό της εγγεγραμμένης γωνίας φ . Στο έτσι και αλλιώς ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΒ είναι ω + 2φ = 180 , που είναι η σχέση που συνδέει τις γωνίες ω και φ .

Page 3: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 3

6) Αν οι ΑΒ και ΑΓ είναι εφαπτομένες του κύκλου , να εξηγήσετε γιατί

1 ( )2

.

Λύση

Όπως δείξαμε στο προηγούμενο ερώτημα είναι 180 2 (1) .

Επίσης 2 (2) αφού η φ είναι εγγεγραμμένη με αντίστοιχο τόξο το . Επίσης 360 (3) . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι 360 360 2 2 360 4 2(180 2 ) 2

δηλαδή 1 ( )2

.

7) Να υπολογίσετε τις γωνίες στα παρακάτω σχήματα

Page 4: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 4

Α) Η γωνία χ είναι η αντίστοιχη επίκεντρη της γωνίας Α και άρα θα είναι διπλάσια . Επομένως 88 . Η γωνία Α βαίνει σε τόξο 88 . Συνεπώς

το υπόλοιπο τόξο είναι 360 88 272 . Επομένως η επίκεντρη ψ

είναι το μισό του αντιστοίχου τόξου της , δηλαδή 272 1362

.

Β) Η εγγεγραμμένη γωνία χ βαίνει σε τόξο 130 και άρα 130 652

Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ορθογώνιο αφού η γωνία Α βαίνει σε ημικύκλιο . Επομένως οι γωνίες χ , ψ είναι συμπληρωματικές και επομένως

90 65 25 . Το ίδιο ισχύει και για τις γωνίες ω και 60 και επομένως 90 60 30 . Γ) Τα εφαπτόμενα τμήματα ΜΑ , ΜΒ είναι ίσα και επομένως το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισοσκελές . Συνεπώς 180 55 55 70 . Η γωνία χ είναι η αντίστοιχη επίκεντρη της γωνίας 55 που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και επομένως 2 55 110 .

Δ) Το τρίγωνο ΔΚΓ είναι ισοσκελές και άρα 180 150 152

.

Η εγγεγραμμένη γωνία φ είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης

ˆ και επομένως 150 752

Οι εγγεγραμμένες γωνίες ψ και ˆ βαίνουν στο ίδιο τόξο και επομένως είναι ίσες , δηλαδή 32 . Οι εγγεγραμμένες γωνίες θ και ˆ είναι ίσες ως εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο και επομένως ˆ ˆ 20 15 20 35 . Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΑΔΓ είναι 180 και άρα ˆ ˆ ˆ ˆ32 15 20 180 75 32 15 15 20 180 23 .

Η γωνία ρ είναι εξωτερική στο τρίγωνο με κορυφές τα Γ , Δ και το σημείο τομής των ΒΔ , ΑΓ και άρα ˆ ˆ ˆ15 20 23 15 15 20 73 .

Ε) Αν φέρουμε την ακτίνα ΚΒ τότε το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισόπλευρο αφού όλες οι πλευρές είναι ίσες με την ακτίνα του κύκλου . Επομένως όλες οι γωνίες είναι 60 .Η γωνία χ που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη

είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης , δηλαδή 60ˆ 302

.

ΣΤ) Το τόξο έχει αντίστοιχη επίκεντρη 120 και άρα = 120 . Το τόξο έχει είναι διπλάσιο από την εγγεγραμμένη 15 που βαίνει σε αυτό και άρα = 2 15 30 .

Από γνωστή εφαρμογή ξέρουμε ότι 1 1 1ˆ ( ) (120 30 ) 90 452 2 2

Page 5: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 5

8) Θεωρούμε δύο κάθετες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου (Κ , α) τέτοιες ώστε να ισχύει ˆ50 45 . Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΓΒΔ .

Λύση

Οι γωνίες ˆ ˆ, βαίνουν στο τόξο 50 ,οπότε

50ˆ ˆ 252

Οι γωνίες ˆ ˆ, είναι ίσες ως εγγεγραμμένες που

βαίνουν στο ίδιο τόξο και επομένως ˆ ˆ 45 . Επομένως ˆ ˆ ˆ 25 45 70 . Από τα ορθογώνια τρίγωνα του σχήματος συμπεραίνουμε ότι

ˆˆ 90 90 45 45 και ˆ ˆ90 90 25 65 . Επομένως ˆ ˆ ˆ 45 65 110 .

Επίσης 100 130ˆ 110

2 2

.

Τέλος ˆ ˆˆ ˆ360 70 . 9) Θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου ΑΒΓ, στο οποίο ΑΒ < ΑΓ . Φέρουμε το ύψος ΑΔ και έστω Ε το αντιδιαμετρικό σημείο του Α . Να δείξετε ότι οι γωνίες ˆ ˆ έχουν κοινή διχοτόμο .

Page 6: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 6

Λύση

Για να δείξουμε ότι οι γωνίες ˆ ˆ έχουν κοινή διχοτόμο , αρκεί να δείξουμε ότι 1 2

ˆ ˆ . Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ έχουμε ότι 1

ˆ ˆ90 (1) . Η γωνία ˆ είναι ορθή ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο .Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΕ έχουμε ότι

2ˆ ˆ90 (2) . Επίσης ˆ ˆ (3) ως εγγεγραμμένες που βαίνουν στο

ίδιο τόξο . Από ( 1 ) , (2) ,(3) έχουμε ότι 1 2ˆ ˆ .

10) Ας είναι Δ , Ε , Ζ τα σημεία επαφής του εγγεγραμμένου κύκλου τριγώνου ΑΒΓ με τις πλευρές του . Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΔΕΖ με τη βοήθεια των γωνιών του ΑΒΓ .

Λύση

Το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές αφού τα εφαπτόμενα τμήματα ΑΖ και ΑΕ είναι ίσα . Έτσι για τη γωνία ω έχουμε

ˆ ˆ180ˆ 2 180 902 2

.

Όμως η γωνία ω σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και άρα θα είναι ίση με την εγγεγραμμένη Δ γιατί έχουν το ίδιο αντίστοιχο τόξο .

Επομένως ˆˆ 902

. Ομοίως ˆˆ 902

και ˆˆ 902

.

Page 7: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 7

11) Αν δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Α , Β και Γ , Δ είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία του Α στους δύο κύκλους , να δείξετε ότι η ευθεία ΓΔ διέρχεται από το σημείο Β .

Λύση

Για να δείξουμε ότι τα σημεία Γ , Β , Δ είναι συνευθειακά , αρκεί να δείξουμε ότι ˆ 180 . Φέρνουμε την κοινή χορδή ΑΒ των δύο κύκλων . Η γωνία ˆ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο και επομένως

ˆ =90 . Ομοίως ˆ 90 . Τελικά ˆ ˆ ˆ 90 90 180 . 12) Σε κύκλο διαμέτρου ΑΒ να φέρετε τη χορδή ΑΓ για την οποία να ισχύει

ˆ 30 . Η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Γ τέμνει την ευθεία ΑΒ στο σημείο Δ . Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΓΔ είναι ισοσκελές .

Λύση

Η γωνία ˆ είναι ορθή ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Η γωνία ˆ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και άρα είναι ίση με τη γωνία ˆ που είναι εγγεγραμμένη με το ίδιο αντίστοιχο τόξο . Επομένως ˆ = 30 . Τελικά ˆ ˆ ˆ 90 30 120 . Από το τρίγωνο ΑΓΔ έχουμε ότι ˆ 180 120 30 30 πράγμα που σημαίνει ότι το τρίγωνο ΑΓΔ είναι ισοσκελές .

Page 8: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 8

13) Να γράψετε τον κύκλο με διάμετρο την ακτίνα ΚΑ του κύκλου ( Κ , α ) . Να δείξετε ότι κάθε χορδή του κύκλου (Κ , α ) διχοτομείται από τον άλλο κύκλο .

Λύση

Θα δείξουμε ότι το σημείο Μ είναι το μέσο της ΑΒ . Το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές αφού ΚΑ = ΚΒ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου . Στο τρίγωνο αυτό η ΜΚ είναι ύψος αφού η γωνία ˆ είναι ορθή ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο στο μικρό κύκλο . Επομένως το ύψος ΜΚ είναι και διάμεσος και συνεπώς Μ μέσο της ΑΒ .

14) Ας είναι Ε , Ζ , Η , Θ τα μέσα των διαδοχικών τόξων , , , ενός κύκλου . Να δείξετε ότι . Συμβαίνει το ίδιο όταν Ε , Ζ , Η , Θ τα μέσα των χορδών ΑΒ , ΒΓ , ΓΔ , ΔΑ ;

Λύση

Θα δείξουμε ότι ˆ 90 . Τη γωνία φ την έχουμε υπολογίσει στην εφαρμογή και είναι

3602 2 2 2ˆ 902 2 2 4 4

Αν Ε , Ζ , Η , Θ τα μέσα των χορδών ΑΒ , ΒΓ , ΓΔ , ΔΑ τότε το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι παρ/μο και δεν είναι απαραίτητο οι διαγώνιές του να τέμνονται κάθετα .

Page 9: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 9

15) Να αποδείξετε ότι δύο χορδές του κύκλου , κάθετες στα άκρα τρίτης χορδής είναι ίσες .

Λύση

Θεωρούμε λοιπόν δύο χορδές ΑΔ και ΒΓ για τις οποίες ισχύει

. Θα δείξουμε ότι ΑΔ = ΒΓ . Αφού η εγγεγραμμένη γωνία ˆ είναι ορθή συμπεραίνουμε ότι το αντίστοιχο τόξο της είναι ημικύκλιο . Επομένως ημικύκλιο θα είναι και το τόξο και συνεπώς και η εγγεγραμμένη γωνία ˆ είναι ορθή . Το τετράπλευρο λοιπόν ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο αφού έχει 3 ορθές και επομένως για τις απέναντι πλευρές ισχύει ΑΔ = ΒΓ . 16) Θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο (Ο , ρ) τριγώνου ΑΒΓ και το ορθόκεντρό του Η . Από την κορυφή Β φέρουμε τη χορδή ΒΔ του κύκλου , κάθετη στη ΒΓ . Να δείξετε ότι :

α) , β) ΒΔ = ΑΗ , γ) 2

, όπου Μ μέσο της ΒΓ .

Λύση

α) Επειδή η εγγεγραμμένη γωνία ˆ είναι ορθή συμπεραίνουμε ότι η ΓΔ είναι διάμετρος . Επομένως ορθή θα είναι και η εγγεγραμμένη γωνία ˆ , πράγμα που σημαίνει ότι . β) Επειδή , συμπεραίνουμε ότι ΑΗ // ΒΔ . Επίσης , οπότε είναι και ΒΗ // ΑΔ . Το τετράπλευρο λοιπόν ΑΔΒΗ είναι παρ/μο και επομένως οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες , πράγμα που σημαίνει ότι ΒΔ = ΑΗ .

Page 10: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 10

γ) Το απόστημα ΟΜ συνδέει τα μέσα των πλευρών ΓΔ , ΒΓ του τριγώνου

ΒΓΔ και επομένως είναι 2

και επειδή από πριν είναι ΒΔ = ΑΗ

έχουμε ότι 2

.

17) Δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά ή εσωτερικά στο σημείο Α . Από το Α φέρουμε δύο ευθείες που τέμνουν τον έναν κύκλο στα σημεία Β , Γ και τον άλλο στα Δ , Ε . Να δείξετε ότι ΒΓ // ΔΕ .

Λύση

Θέλουμε να δείξουμε ότι ΒΓ // ΔΕ . Οι ΒΓ , ΔΕ τέμνονται από την ΓΔ . Αν λοιπόν δείξουμε ότι σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ ίσες τότε πράγματι ΒΓ // ΔΕ . Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι ˆ̂ . Φέρνουμε την κοινή εφαπτομένη ε . Είναι 1

ˆ̂ (1) αφού η 1̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο το ίδιο με αυτό της εγγεγραμμένης γωνίας ̂ . Για τον ίδιο λόγο είναι 2

ˆ ˆ (2) . Τέλος είναι 1 2

ˆ ˆ (3) ως κατά κορυφή . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι ˆ̂ .

Αντίστοιχα όταν οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά . 18) Σε κύκλο διαμέτρου ΑΒ φέρουμε δύο παράλληλες χορδές ΑΓ και ΒΔ . Να δείξετε ότι α) ΑΓ = ΒΔ και β) ΓΔ διάμετρος

Λύση

Page 11: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 11

α) Επειδή ΑΓ // ΒΔ είναι 1 1

ˆ ˆ ως εντός εναλλάξ . Επομένως και τα αντίστοιχα τόξα τους είναι ίσα , δηλαδή . Επειδή η ΑΒ είναι διάμετρος τα τόξα , είναι ημικύκλια .

Έτσι 180 180 οπότε και οι αντίστοιχες χορδές είναι ίσες δηλαδή ΑΓ = ΒΔ . β) Το τετράπλευρο ΑΓΒΔ είναι παρ/μο αφού ΑΓ // ΒΔ και ΑΓ = ΒΔ . Οι διαγώνιες του λοιπόν διχοτομούνται , πράγμα που σημαίνει ότι η ΓΔ θα περάσει από το μέσο της ΑΒ που είναι το κέντρο του κύκλου . Επομένως και η ΓΔ είναι διάμετρος . Φυσικά το ΑΓΒΔ είναι και ορθογώνιο αφού οι διαγώνιές του ως διάμετροι είναι και ίσες . 19) Στον περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε τις χορδές ΒΔ και ΓΕ παράλληλες στις πλευρές ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα . Να δείξετε ότι η χορδή ΔΕ είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Α .

Λύση

Οι ευθείες ε και ΔΕ τέμνονται από τη ΑΚ . Αν λοιπόν δείξουμε ότι σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ ίσες , τότε θα είναι παράλληλες .

Page 12: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 12

Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι ˆ ˆ . Η ˆ σχηματίζεται από χορδή

και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο οπότε ˆ =

2 .

Επίσης από την εφαρμογή έχουμε ότι

ˆ2

.

Επομένως για να είναι ˆ ˆ αρκεί να είναι . Επειδή ΒΔ // ΑΓ σχηματίζονται εγγεγραμμένες γωνίες ίσες ˆ ˆ ως εντός εναλλάξ οπότε και τα αντίστοιχα τόξα θα είναι ίσα δηλαδή . Ομοίως ΓΕ // ΑΒ οπότε . Τελικά . 20) Θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ . Αν Μ οποιοδήποτε σημείο του τόξου να δείξετε ότι ΜΒ + ΜΓ = ΜΑ .

Λύση

Πάνω στη ΜΑ θεωρούμε ένα σημείο Ν έτσι ώστε ΜΝ = ΜΓ . Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι ΜΒ = ΝΑ . Αυτό θα προκύψει από την ισότητα των τριγώνων ΑΓΝ και ΒΜΓ . Τα τρίγωνα αυτά έχουν ΑΓ = ΒΓ ως πλευρές του ισοπλεύρου ΑΒΓ ,

1 1ˆ ˆ ως εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο και

1 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ60

αφού το τρίγωνο ΝΓΜ είναι ισοσκελές ( ΝΓ = ΜΝ ) με μια γωνία του

1ˆ ˆ = 60 , δηλαδή ισόπλευρο και άρα ˆ 60 .

Τα τρίγωνα λοιπόν ΑΓΝ και ΒΜΓ είναι ίσα ( Γ – Π – Γ ) και συνεπώς ΜΝ = ΜΓ . 21) Από σημείο Α εκτός κύκλου φέρουμε την εφαπτομένη ΑΒ και μια ευθεία που τέμνει τον κύκλο στα σημεία Γ και Δ . Αν η διχοτόμος της γωνίας

ˆ τέμνει τη ΓΔ στο Ε , να δείξετε ότι ΑΕ = ΑΒ .

Page 13: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 13

Λύση

Για να δείξουμε ότι ΑΒ = ΑΕ αρκεί να δείξουμε ότι 1

ˆ ˆ . Είναι 1

ˆ ˆ (1) . Επίσης 1 1

ˆˆ (2) ( 1̂ εξωτερική στο ΕΒΔ ) Τέλος 1 1

ˆ̂ (3) αφού η 1̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο το ίδιο με αυτό της εγγεγραμμένης 1̂ . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι 1

ˆ ˆ .

22) Δύο κάθετες χορδές ΑΒ και ΓΔ κύκλου (Κ, α ) τέμνονται στο σημείο Ε . Αν Μ και Ν είναι τα μέσα των χορδών ΑΔ και ΒΓ αντίστοιχα , να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΜΕΝ είναι παρ/μο .

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι οι απέναντι πλευρές του ΚΜΕΝ είναι ίσες .

Page 14: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 14

Θα δείξουμε ότι ΚΝ = ΕΜ και όμοια θα είναι και ΕΝ = ΜΚ . Παίρνουμε το αντιδιαμετρικό σημείο Ζ του Β . Το τρίγωνο ΒΓΖ είναι ορθογώνιο αφού η γωνία ˆ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Στο τρίγωνο αυτό τα Κ , Ν είναι μέσα των πλευρών

ΒΖ , ΒΓ οπότε ΚΝ = 2 (1) .

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΔ η ΕΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην

υποτείνουσα , οπότε 2

(2) .

Από τις (1) , (2) καταλαβαίνουμε ότι για να δείξουμε ότι ΕΜ = ΚΝ , αρκεί να δείξουμε ότι οι χορδές ΓΖ και ΑΔ είναι ίσες ή ισοδύναμα αρκεί να δείξουμε ότι . Είναι 2 1

ˆ̂ ως εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο .

Επίσης 1 1 2 1ˆ ˆ ˆ ˆ90 90 , οπότε είναι και .

Όμως . 23) Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ο κύκλος με διάμετρο την ΑΒ τέμνει την υποτείνουσα ΒΓ στο Μ . Να δείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου στο Μ διέρχεται από το μέσο της ΑΓ .

Λύση

Η γωνία ˆ είναι ορθή ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Επομένως ˆ 90 και ΑΜ ύψος στο ΑΒΓ . Έτσι 1

ˆ ˆ ˆ90 (1) και 1ˆ ˆ (2) ( 1̂ χορδή και εφαπτομένη )

Από (1) , (2) έχουμε ότι 1 1ˆ ˆ δηλαδή ΑΔ = ΔΜ (3) .

Επίσης 2 1 1ˆˆ ˆ ˆ90 90 οπότε ΔΜ = ΔΓ (4) .

Από (3) , (4) έχουμε ότι ΑΔ = ΔΓ , δηλαδή Δ μέσο της ΑΓ .

24) Δύο κύκλοι (Ο , ρ ) και ( Κ , α ) εφάπτονται εξωτερικά στο Α . Μια ευθεία ε εφάπτεται του ( Ο , ρ ) και τέμνει τον άλλο στα σημεία Γ και Δ . Να δείξετε ότι η ΑΒ είναι η διχοτόμος της εξωτερικής γωνίας Α του ΑΓΔ .

Page 15: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 15

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι ˆ ˆ . Προεκτείνουμε την ΑΔ που τέμνει το κύκλο ( Ο , ρ ) στο Ε . Φέρνουμε την κοινή εφαπτομένη δ των δύο κύκλων που τέμνει την ε στο Ζ . Τα εφαπτόμενα τμήματα ΑΖ , ΒΖ είναι ίσα οπότε 1 1

ˆ ˆ (1) . Η γωνία ˆ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και συνεπώς είναι ίση με την αντίστοιχη εγγεγραμμένη 1̂ , ˆ = 1̂ (2) . Τέλος η γωνία ˆ είναι εξωτερική στο ΑΒΔ και έτσι

ˆ = 1̂ + 1̂ (3) και 1ˆ ˆ ˆ (4) .

Από (1) , (2) , (3) , (4) έχουμε ότι ˆ ˆ . 25) Να αποδείξετε ότι δύο ίσα τρίγωνα έχουν ίσους περιγεγραμμένους κύκλους

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι έχουν ίσες ακτίνες , δηλαδή αρκεί ΚΒ = ΟΕ . Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ίσα , οπότε ΒΓ = ΕΖ και ˆ ˆ . Αφού ˆ ˆ θα είναι ίσες και αντίστοιχες επίκεντρες , δηλαδή ˆˆ Τα ισοσκελή τρίγωνα ΒΚΓ και ΕΟΖ είναι ίσα ( Γ – Π – Γ ) , αφού

ΒΓ = ΕΖ και ˆˆ180 180ˆ ˆ ˆ ˆ

2 2

.

Page 16: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 16

Από την ισότητα των τριγώνων αυτών έχουμε ότι ΚΒ = ΟΕ . 26) Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆ 90 , να δείξετε ότι το ύψος ΑΔ του τριγώνου είναι εφαπτομένη του περιγεγραμμένου κύκλου του .

Λύση

Φέρνουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Α και θα δείξουμε ότι είναι ύψος του τριγώνου ΑΒΓ . Αφού ˆ ˆ 90 έχουμε ότι ˆ ˆ 90 (1) . Η γωνία ˆ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο το ίδιο με αυτό της εγγεγραμμένης Γ , οπότε ˆ ˆ (2) . Από (1) , (2) έχουμε ότι ˆ ˆ 90 Επίσης η γωνία Β είναι εξωτερική στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ και συνεπώς ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( 90 ) 90 90 . Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή ΑΔ ύψος του ΑΒΓ και επειδή σε σημείο του κύκλου μπορούμε να φέρουμε μία μόνο εφαπτομένη του κύκλου , συμπεραίνουμε ότι η εφαπτομένη στο Α και το ύψος ΑΔ ταυτίζονται . 27) Δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά στο Α . Αν ΒΓ μια κοινή εξωτερική εφαπτομένη των κύκλων , να δείξετε ότι ˆ 90 .

Λύση

Page 17: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 17

Φέρνουμε την κοινή εφαπτομένη τους που τέμνει τη ΒΓ στο σημείο Μ . Η γωνία ˆ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχη

επίκεντρη τη ˆ . Συνεπώς ˆ = ˆ

2 (1) .

Όμοια στον άλλο κύκλο ισχύει ˆ = ˆ

2 (2) .

Τέλος οι ακτίνες ΟΒ και ΚΓ είναι κάθετες στη κοινή εφαπτομένη ΒΓ και επομένως οι γωνίες ˆ ˆ 90 . Από το τραπέζιο λοιπόν ΟΒΓΚ έχουμε ότι ˆ ˆ 180 (3) . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι

ˆ ˆˆ ˆ 180ˆ ˆ ˆ 902 2 2 2

.

28) Θεωρούμε χορδή ΑΒ κύκλου ( Ο , ρ ) και την εφαπτομένη ε του κύκλου στο σημείο Α . Πάνω στην ε παίρνουμε σημείο Γ τέτοιο ώστε ΑΓ = ΑΒ . Αν Δ το σημείο τομής της ΒΓ με τον κύκλο να δείξετε ότι ΔΓ = ΔΑ .

Λύση

Page 18: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 18

1η περίπτωση ( σχήμα 1 ) Αρκεί να δείξουμε ότι 1 2 1

ˆ ˆ ˆ . Επειδή ΑΒ = ΑΓ έχουμε ότι 1 1ˆ ˆ (1)

Η γωνία 1 2ˆ ˆ̂ (2) ως εξωτερική στο ΑΒΔ .

Τέλος 1ˆ ˆ (3) αφού η 1̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με

αντίστοιχο τόξο το ίδιο με την εγγεγραμμένη ̂ . Συνδυάζοντας τις (1 ) , (2) , (3) έχουμε ότι 1 2 1

ˆ ˆ ˆ . 2η περίπτωση ( σχήμα 2 ) Αρκεί να δείξουμε ότι ˆ ˆ . Επειδή ΑΒ = ΑΓ έχουμε ότι ˆ ˆ (1) και ˆ ˆ (2) ( χορδή και εφαπτομένη ) . Από (1) ,(2) έχουμε ότι ˆ ˆ . 29) Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆ2 . Η εφαπτομένη του περιγεγραμμένου κύκλου του στο σημείο Α τέμνει την προέκταση της ΒΓ στο Δ . Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΔΑ είναι ισοσκελή .

Λύση

Από την υπόθεση έχουμε ότι ˆ ˆ2 (1) . Η γωνία 1̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη με αντίστοιχο τόξο το ίδιο με αυτό της εγγεγραμμένης Δ , οπότε ˆ ˆ (2) . Επίσης η γωνία Β είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΒΔ και άρα

1ˆ ˆ̂ (3) .

Συνδυάζοντας τις (1) , (2) , (3) έχουμε ότι 1ˆ ˆ ˆ πράγμα που σημαίνει ότι

τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΓ είναι ισοσκελή .

Page 19: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 19

30) Θεωρούμε κύκλο ( Ο , ρ ) και δύο κάθετες χορδές του ΑΒ , ΓΔ που τέμνονται στο Κ . Αν Μ μέσο του ΑΔ , να δείξετε ότι .

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι 2

ˆ ˆ 90 . Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΔ η ΚΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα . Επομένως το τρίγωνο ΚΜΔ είναι ισοσκελές και άρα 1

ˆ̂ και επειδή 1 2

ˆ ˆ ως κατά κορυφή , έχουμε ότι 2ˆ̂ (1) .

Οι γωνίες Α και Γ είναι εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο και επομένως ˆ ˆ (2) .Τέλος από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΔ έχουμε ότι ˆ ˆ 90 (3) . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι 2

ˆ ˆˆ ˆ 90 .

31) Θεωρούμε κύκλο (Ο , ρ ) , Μ εξωτερικό σημείο και ΜΑ , ΜΒ εφαπτόμενες του κύκλου . Αν η διακεντρική ευθεία ΜΟ τέμνει τον κύκλο στα σημεία Γ και Δ , να δείξετε ότι οι ημιευθείες ΑΓ , ΑΔ διχοτομούν τις γωνίες Α και Αεξ του τριγώνου ΜΑΒ .

Λύση

Είναι γνωστό ότι τα εφαπτόμενα τμήματα ΜΑ , ΜΒ είναι ίσα και ότι η διακεντρική ευθεία ΟΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ˆ . Έτσι στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΒ η διχοτόμος ΟΜ είναι και φορέας του ύψους και άρα . Η γωνία ˆ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο και άρα είναι ορθή .Επίσης η γωνία 2̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και συνεπώς 2

ˆ ˆ (1) . Επίσης 1ˆ ˆ (2) ως οξείες με

τις πλευρές τους κάθετες ( , ) . Από (1) , (2) έχουμε ότι 1 2

ˆ ˆ δηλαδή ΑΓ διχοτόμος της γωνίας Α του τριγώνου ΜΑΒ . Και επειδή συμπεραίνουμε ότι ΑΔ διχοτόμος της Αεξ .

Page 20: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 20

Λυμένες ασκήσεις στα εγγράψιμα τετράπλευρα

1) Ποια παρ/μα είναι εγγράψιμα σε κύκλο ;

Λύση Είδαμε στην εφαρμογή 1 ότι για να είναι ένα παρ/μο εγγράψιμο πρέπει αναγκαστικά να είναι ορθογώνιο . Συνεπώς εγγράψιμα παρ/μα είναι τα ω ορθογώνια και τα τετράγωνα .

2) Πότε ένας ρόμβος είναι εγγράψιμος σε κύκλο ;

Λύση Με όσα είπαμε και παραπάνω πρέπει να είναι και ορθογώνιο . Επομένως όταν είναι τετράγωνο .

3) Οι μεσοκάθετες των 3 πλευρών τετραπλεύρου διέρχονται από το ίδιο σημείο Κ . Το τετράπλευρο αυτό είναι εγγράψιμο ;

Λύση

Αφού το Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΒΓ είναι ΚΓ = ΚΒ . Αφού το Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ είναι ΚΑ = ΚΒ . Αφού το Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΔ είναι ΚΑ = ΚΔ . Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ΚΑ = ΚΒ = ΚΓ = ΚΔ , δηλαδή τα Α , Β , Γ , Δ ισαπέχουν από το Κ , πράγμα που σημαίνει ότι ανήκουν σε περιφέρεια κύκλου με κέντρο το Κ και επομένως το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο . 4) Αν ένα τετράπλευρο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο κέντρου Κ , οι μεσοκάθετες των πλευρών του είναι συντρέχουσες ευθείες ;

Λύση Αφού το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο , οι κορυφές του ανήκουν σε περιφέρεια κύκλου με κέντρο το Κ . Επομένως ΚΑ = ΚΒ = ΚΓ = ΚΔ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου . Αυτό σημαίνει ότι το Κ ισαπέχει από τα Α , Β , Γ , Δ και άρα το Κ ανήκει και στις 4 μεσοκάθετες των πλευρών του τετραπλεύρου . Η απάντηση λοιπόν είναι ότι είναι συντρέχουσες ευθείες , αφού διέρχονται από το Κ . 5) Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε τα ύψη ΑΔ , ΒΕ , ΓΖ και έστω Η το ορθόκεντρο του . Για ποιο λόγο είναι εγγράψιμα σε κύκλο τα τετράπλευρα ΑΕΗΖ , ΒΔΗΖ , ΓΔΗΕ , ΑΒΔΕ , ΒΓΕΖ και ΑΓΔΖ ;

Page 21: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 21

Λύση

Το ΑΕΗΖ είναι εγγράψιμο αφού οι απέναντι γωνίες του ˆ ˆ, είναι ορθές και άρα παραπληρωματικές . Το ΒΔΗΖ είναι εγγράψιμο αφού οι απέναντι γωνίες του ˆ ˆ, είναι ορθές και άρα παραπληρωματικές . Το ΓΔΗΕ είναι εγγράψιμο αφού οι απέναντι γωνίες του ˆˆ , είναι ορθές και άρα παραπληρωματικές . Το ΑΒΔΕ είναι εγγράψιμο αφού η πλευρά ΑΒ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Δ και Ε υπό τις ίσες ως ορθές γωνίες ˆ ˆ, . Το ΒΓΕΖ είναι εγγράψιμο αφού η πλευρά ΒΓ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Ζ και Ε υπό τις ίσες ως ορθές γωνίες ˆ ˆ, . Το ΑΓΔΖ είναι εγγράψιμο αφού η πλευρά ΑΓ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Δ και Ζ υπό τις ίσες ως ορθές γωνίες ˆ ˆ, . 6) α) Γιατί οι διαγώνιοι εγγεγραμμένου σε κύκλο ορθογωνίου είναι διάμετροι του κύκλου ; Σε ποια περίπτωση το ορθογώνιο αυτό είναι τετράγωνο ; β) Πως κατασκευάζεται τετράγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο ;

Λύση α)Οι γωνίες του ορθογωνίου είναι ορθές . Επίσης είναι και εγγεγραμμένες στο περιγεγραμμένο κύκλο του τετραπλεύρου και ως ορθή θα πρέπει να βαίνει σε ημικύκλιο .Αυτό σημαίνει ότι η διαγώνιός του ως χορδή του κύκλου έχει αντίστοιχο τόξο ημικύκλιο και άρα είναι διάμετρος του κύκλου . Αν επιπλέον οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα τότε είναι και τετράγωνο . β) Αρκεί να σχεδιάσουμε δύο κάθετες διαμέτρους του κύκλου και να ενώσουμε τα άκρα των διαμέτρων αυτών . 7) Να αποδείξετε ότι ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές αν και μόνο αν είναι εγγράψιμο σε κύκλο .

Λύση

Page 22: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 22

Ευθύ Θα δείξουμε ότι αν είναι ισοσκελές θα είναι και εγγράψιμο . Είναι ˆ ˆ (1) αφού είναι ισοσκελές . Επίσης ˆ ˆ 180 (2) ως εντός και επί τα αυτά . Από (1) , (2) έχουμε ότι ˆˆ 180 που σημαίνει ότι ΑΒΓΔ εγγράψιμο διότι έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές . Αντίστροφα Θα δείξουμε ότι αν είναι εγγράψιμο θα είναι και ισοσκελές . Αφού είναι εγγράψιμο θα έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές και επομένως ˆˆ 180 (1) . Επίσης ˆ ˆ 180 (2) ως εντός και επί τα αυτά . Από (1) , (2) έχουμε ότι ˆ ˆ πράγμα που σημαίνει ότι το τραπέζιο είναι ισοσκελές . 8) Να αποδείξετε ότι δύο χορδές του κύκλου που δεν είναι διάμετροι δεν μπορούν να διχοτομούνται .

Λύση

Έστω ότι οι διαγώνιοι διχοτομούνται . Θα καταλήξουμε σε άτοπο . Αν οι διαγώνιοι διχοτομούνται τότε θα είναι διαγώνιοι παρ/μου . Αυτό το παρ/μο ως εγγράψιμο θα πρέπει να είναι αναγκαστικά ορθογώνιο . Επομένως οι διαγώνιοί του θα είναι διάμετροι του κύκλου που είναι αντίθετο με την υπόθεση . Έτσι καταλήξαμε σε άτοπο και άρα δεν μπορεί να διχοτομούνται χωρίς να είναι διάμετροι .

9) Δύο κύκλοι τέμνονται στα σημεία Α και Β . Δύο ευθείες που διέρχονται από τα Α και Β τέμνουν τον έναν κύκλο στα Γ και Δ και τον άλλο στα Ε και Ζ . Να αποδείξετε ότι ΓΔ // ΕΖ .

Page 23: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 23

Σε ποια περίπτωση ισχύει και ΓΔ = ΕΖ ;

Λύση

Το ΑΒΔΓ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο και επομένως 1

ˆ ˆ 180 (1) . Το ΑΒΖΕ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο και επομένως 2

ˆ ˆ 180 (2) . Τέλος 1 2

ˆ ˆ 180 (3) . Προσθέτουμε τις (1) , (2) κατά μέλη και έχουμε 1 2

ˆ ˆ ˆ ˆ 180 180 Και από τη (3) έχουμε ˆ ˆ ˆ ˆ180 180 180 180 . Η τελευταία σχέση μας λέει ότι οι ΓΔ και ΕΖ τεμνόμενες από την ΓΕ σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες παραπληρωματικές . Αυτό σημαίνει ότι ΓΔ // ΕΖ . Αν επιπλέον είναι και ΓΔ = ΕΖ τότε το ΓΔΖΕ είναι παρ/μο οπότε ΓΕ // ΔΖ . Για να είναι λοιπόν και ΓΔ = ΕΖ θα έπρεπε οι δύο ευθείες που φέραμε από τα Α και Β να είναι και παράλληλες . 10) Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε τα ύψη ΑΔ και ΒΕ . Να αποδείξετε ότι η ΔΕ είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη του περιγεγραμμένου κύκλου του ΑΒΓ στο σημείο Γ .

Λύση

Θα δείξουμε ότι ΔΕ // ε . Οι ΔΕ και ε τεμνόμενες από την ΑΓ σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες 1 1

ˆ ˆ . Αν δείξουμε ότι 1 1ˆ ˆ τότε θα

είναι και ΔΕ // ε .Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι 1 1ˆ ˆ .

Page 24: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 24

Το ΑΒΔΕ είναι εγγράψιμο αφού η πλευρά ΑΒ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Δ και Ε υπό τις ίσες ως ορθές γωνίες ˆ ˆ . Επομένως η γωνία Β θα είναι ίση με την εξωτερική 1̂ της ˆ αφού και οι δύο είναι παραπληρωματικές με την ˆ . Άρα 1

ˆ ˆ (1) . Επίσης η 1̂ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και επομένως θα είναι ίση με την εγγεγραμμένη Β αφού έχουν ίδιο αντίστοιχο τόξο . Άρα 1

ˆ ˆ (2) Από (1) , (2) έχουμε ότι 1 1

ˆ ˆ . 11) Ας είναι Ε ένα τυχαίο σημείο του ύψους ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ και Ζ , Η οι προβολές του Ε στις πλευρές ΑΒ , ΑΓ αντίστοιχα . Να δείξετε ότι υπάρχει κύκλος που διέρχεται από τα σημεία Β , Γ , Η , Ζ .

Λύση

Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κύκλος που διέρχεται από τα σημεία Β , Γ , Η , Ζ , δηλαδή να δείξουμε ότι το ΒΓΗΖ εγγράψιμο . Αρκεί να δείξουμε ότι έχει δύο απέναντι γωνίες παραπληρωματικές . Θα δείξουμε ότι ˆ ˆ 180 . Το ΒΔΕΖ είναι εγγράψιμο αφού

ˆˆ 90 90 180 . Επομένως είναι και ˆ ˆ 180 (1) . Επίσης ΑΖΕΗ εγγράψιμο αφού ˆ ˆ 90 90 180 και άρα η πλευρά ΑΖ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Ε και Η υπό ίσες γωνίες , δηλαδή

1 1ˆ ˆ (2) . Επομένως με τη βοήθεια των (1) , (2) έχουμε

1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ180 180 180 αφού 1

ˆ ˆ180 και

1ˆ ˆ180 δηλαδή ˆ ˆ 180 που είναι το ζητούμενο .

12) Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι των γωνιών κυρτού τετραπλεύρου , τεμνόμενες ανά δύο σε διαφορετικά σημεία , σχηματίζουν εγγράψιμο τετράπλευρο .

Λύση

Page 25: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 25

Έστω λοιπόν το κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ και οι διχοτόμοι των γωνιών του που τεμνόμενες ανά δύο σε διαφορετικά σημεία σχηματίζουν το τετράπλευρο ΕΖΗΘ . Θέλουμε να δείξουμε ότι το ΕΖΗΘ είναι εγγράψιμο και για να το πετύχουμε αυτό αρκεί να δείξουμε ότι οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές . Αρκεί να δείξουμε λοιπόν ότι 1 1

ˆ ˆ 180 .

Είναι 1 1 1 1

ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ, , ,2 2 2 2

αφού φέραμε τις διχοτόμους

Είναι 1 2 1 1

ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ180 1802 2

(1) .

Επίσης 1 2 1 1

ˆˆˆˆ ˆ ˆ180 1802 2

(2) .

Από (1) , (2) έχουμε

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ 360ˆ ˆ 180 180 360 360 1802 2 2 2 2 2

αφού ˆ ˆˆ ˆ 360 . 13) Σε τρίγωνο ΑΒΓ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και Γ τέμνονται στο σημείο Ι , ενώ οι διχοτόμοι των εξωτερικών γωνιών Β και Γ τέμνονται στο σημείο Κ . Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΙΓΚ είναι εγγράψιμο σε κύκλο και να βρείτε το κέντρο του .

Λύση

Αφού ΒΙ , ΒΚ διχοτόμοι έχουμε ότι 1 2 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ .

Επίσης 1 2 3 4 2 3 2 3ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ180 2 2 180 90

Δηλαδή ˆ 90 (1) .Όμοια έχουμε ότι ˆ 90 (2) . Από (1) , (2) έχουμε ότι ˆ ˆ 90 90 180 , πράγμα που σημαίνει ότι το τετράπλευρο ΙΒΚΓ είναι εγγράψιμο διότι έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές . Στο εγγράψιμο αυτό τετράπλευρο η γωνία ˆ 90 πράγμα που σημαίνει ότι η αντίστοιχη χορδή της στον περιγεγραμμένο κύκλο ΙΚ είναι διάμετρος.Το κέντρο λοιπόν του κύκλου είναι το μέσο της διαμέτρου ΙΚ

Page 26: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 26

14) Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες ενός κύκλου στα άκρα δύο κάθετων χορδών του σχηματίζουν τετράπλευρο εγγράψιμο σε κύκλο .

Λύση

Έστω λοιπόν οι κάθετες χορδές ΑΒ και ΓΔ και οι εφαπτόμενες στα άκρα αυτών που σχηματίζουν το τετράπλευρο ΕΖΗΘ . Θέλουμε να δείξουμε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι εγγράψιμο και για να το πετύχουμε αυτό , ένας τρόπος είναι να δείξουμε ότι οι απέναντι γωνίες είναι παραπληρωματικές .Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι ˆˆ 180 . Το τρίγωνο ΖΓΒ είναι ισοσκελές αφού τα εφαπτόμενα τμήματα ΖΓ και ΖΒ είναι ίσα . Έτσι ˆ ˆ180 2 . Η γωνία ˆ σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη και άρα είναι ίση με την ˆ που είναι εγγεγραμμένη που βαίνει στο ίδιο τόξο . Επομένως ˆˆ 180 2 (1) . Όμοια βρίσκουμε ότι ˆ ˆ ˆ180 2 180 2 (2) . Επίσης ˆ ˆ 90 (3) ως οξείες γωνίες του ορθογωνίου ΚΑΓ . Από (1) , (2) , (3) έχουμε :

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ180 2 180 2 360 2( ) 360 2 90 180 . 15) Να δείξετε ότι σε ένα τρίγωνο τα μέσα των πλευρών του και το ίχνός ενός ύψους του είναι κορυφές είναι κορυφές εγγράψιμου τετραπλεύρου .

Λύση

Page 27: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 27

Έστω το ύψος ΑΔ και τα μέσα των πλευρών Κ , Λ , Μ . Θα δείξουμε ότι ΚΛΜΔ εγγράψιμο . Επειδή Κ , Λ μέσα έχουμε ότι ΚΛ // ΒΓ δηλ ΚΛΜΔ τραπέζιο .

Επειδή Λ , Μ μέσα έχουμε ότι 2

(1) .

Επειδή ΚΔ διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου ΑΒΔ

έχουμε ότι 2

(2) .

Από (1) , (2) έχουμε ότι ΚΔ = ΛΜ που σημαίνει ότι το τραπέζιο ΚΛΜΔ είναι ισοσκελές .Από μία άσκηση ξέρουμε ότι κάθε ισοσκελές τραπέζιο είναι εγγράψιμο . Επομένως το ΚΛΜΔ είναι εγγράψιμο . 16) Θεωρούμε τον περιγεγραμμένο κύκλο ( Κ , ρ ) τριγώνου ΑΒΓ και φέρουμε τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ . Να δείξετε ότι η ακτίνα ΚΑ είναι κάθετη στη ΔΕ

Λύση

Αν φέρουμε την εφαπτόμενη ε στο σημείο Α τότε η ακτίνα ΚΑ είναι κάθετη στην ε . Για να δείξουμε ότι η ΚΑ είναι κάθετη στη ΔΕ αρκεί να δείξουμε ότι ΔΕ // ε . Αυτό όμως ισχύει και το έχουμε δείξει στην άσκηση 10 17) Να αποδείξετε ότι οι προβολές κάθε σημείου του περιγεγραμμένου κύκλου τριγώνου ΑΒΓ είναι συνευθειακά σημεία και αντιστρόφως .

Λύση

Page 28: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 28

Ευθύ Έστω Δ τυχαίο σημείο του περιγεγραμμένου κύκλου του ΑΒΓ και έστω Κ , Λ , Μ οι προβολές του Δ στις πλευρές του ΑΒΓ . Θα δείξουμε ότι Κ , Λ , Μ συνευθειακά και για αυτό αρκεί να δείξουμε ότι ˆ 180 . Το τετράπλευρο ΑΚΔΛ είναι εγγράψιμο αφού ˆˆ 90 90 180 . Επομένως η πλευρά ΚΔ θα φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες και άρα ˆ ˆ (1) . Το τετράπλευρο ΔΛΜΓ είναι εγγράψιμο διότι η πλευρά ΓΔ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Δ , Μ υπό τις ίσες ως ορθές γωνίες ˆ ˆ και επομένως είναι ˆ ˆ 180 (2) . Τέλος από το εγγεγραμμένο τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχουμε ότι

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ180 180 (3) . Από (1) , (2) , (3) έχουμε ότι :

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 180 Αντίστροφο Αν Κ , Λ , Μ συνευθειακά θα δείξουμε ότι το Δ ανήκει στον περιγεγραμμένο κύκλο του ΑΒΓ , δηλαδή θα δείξουμε ότι ΑΒΓΔ εγγράψιμο . Για να δείξουμε ότι ΑΒΓΔ εγγράψιμο αρκεί να δείξουμε ότι

ˆ ˆ 180 ή ισοδύναμα αρκεί να δείξουμε ότι ˆˆ . Όπως και πριν έχουμε ότι ˆ ˆ και ˆ ˆ 180 και τώρα ξέρουμε ότι ˆ 180 .Συνδυάζοντας αυτές τις σχέσεις έχουμε ότι

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 180 δηλαδή ˆˆ . 18) Να αποδείξετε ότι τα συμμετρικά κάθε σημείου του περιγεγραμμένου κύκλου ενός σημείου ως προς τις πλευρές του είναι συνευθειακά σημεία .

Λύση

Page 29: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 29

Έστω λοιπόν τα Π , Ρ , Σ τα συμμετρικά τυχαίου σημείου Δ του περιγεγραμμένου κύκλου του ΑΒΓ ως προς τις πλευρές . Θα δείξουμε ότι Π , Ρ , Σ συνευθειακά . Στο τρίγωνο ΔΠΡ , τα Κ , Λ είναι μέσα οπότε ΚΛ // ΠΡ . Όμοια στο ΔΡΣ , τα Λ , Μ μέσα οπότε ΜΛ // ΡΣ . Όμως από πριν ξέρουμε ότι Κ , Λ , Μ συνευθειακά , οπότε και Π , Ρ , Σ συνευθειακά , αφού από το Ρ διέρχεται μοναδική παράλληλη στη ΚΜ . 19) Σε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ θεωρούμε τους κύκλους που εφάπτονται μιας πλευράς και των προεκτάσεων των δύο άλλων προσκείμενων πλευρών του . Να δείξετε ότι τα κέντρα των κύκλων αυτών είναι κορυφές εγγράψιμου τετραπλεύρου .

Λύση

Σχεδιάσαμε έναν από αυτούς τους κύκλους και ας δούμε τι συμβαίνει για το κέντρο του Ο .Τα τμήματα ΟΚ , ΟΛ ,ΟΜ είναι ίσα ως ακτίνες του κύκλου πράγμα που σημαίνει ότι το ισαπέχει απ΄ τις πλευρές ΔΑ , ΑΒ , ΓΒ και επομένως ανήκει στις διχοτόμους των εξωτερικών γωνιών Α και Β .

Επομένως ˆ ˆ

ˆ 1802 2

.

Αντίστοιχα έχουμε και για τα κέντρα των υπόλοιπων κύκλων . Εμείς θέλουμε να δείξουμε το τετράπλευρο που σχηματίζουν αυτά τα κέντρα είναι εγγράψιμο . Αρκεί να δείξουμε ότι το άθροισμα δύο απέναντι γωνιών του είναι 180 . Το άθροισμα όμως των απέναντι γωνιών του σύμφωνα με τις σχέσεις που δείξαμε είναι

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ180 180 360

2 2 2 2 2ˆ ˆˆ ˆ180 180 180 180 4 180 360360 360 360 180 180

2 2

Page 30: 1 ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες γωνίες˜εωρία και...Λυμένες ασκήσεις στις εγγράψιμες

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιμέλεια : Άρης Αεράκης 30

20) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΑΔ , ΒΕ . Αν Η το ορθόκεντρο του τριγώνου , Ζ το μέσο της πλευράς ΑΓ και Θ το μέσο του τμήματος ΑΗ , να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΖΕΘ είναι εγγράψιμο σε κύκλο .

Λύση

Αρκεί να δείξουμε ότι ˆ ˆ 180 .Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ορθογώνιο και η ΔΖ διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα . Το τρίγωνο λοιπόν ΔΖΓ είναι ισοσκελές με ΔΖ=ΖΓ και η Ζ ως εξωτερική στο τρίγωνο αυτό είναι ˆ ˆ2 (1) Επίσης το ΑΕΗ ορθογώνιο και ΕΘ διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα Το τρίγωνο λοιπόν ΕΘΗ είναι ισοσκελές με ΘΗ=ΘΕ και άρα ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ180 2 180 2 2(90 ) 2 (2) .

Τέλος από το ορθογώνιο ΒΕΓ έχουμε ότι ˆ ˆ 90 (3) . Συνδυάζοντας τις (1) , (2) , (3) έχουμε ότι ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2 2 2( ) 2 90 180 . 21) Δίνεται ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ και μια ευθεία ε που τέμνει το ημικύκλιο στα σημεία Γ και Δ . Ας είναι Ε η προβολή του Α πάνω στην ε και Ζ , Η οι προβολές των Γ , Δ στη ΑΒ . Να δείξετε ότι ˆ ˆ .

Λύση

Το τετράπλευρο ΑΕΔΗ είναι εγγράψιμο αφού ˆ ˆ 90 90 180 . Επομένως η πλευρά ΑΗ θα φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες , πράγμα που σημαίνει ότι ˆˆ (1) . Το τετράπλευρο ΑΕΖΓ είναι εγγράψιμο αφού ˆ ˆ 90 90 180 . Επομένως η πλευρά ΑΕ θα φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες , πράγμα που σημαίνει ότι ˆ ˆ (2) . Οι γωνίες ˆ ˆ (3) ως εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο . Τέλος ˆˆ (4) ως οξείες με τις πλευρές τους κάθετες , αφού και αφού η ˆ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο . Από (1) , (2) , (3) , (4) έχουμε ότι ˆ ˆ .