1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72...

16
1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πειραιάς, 10/11/2016 Αντιστοίχιση παλαιών και νέων υποδειγμάτων αναφορών SafeSeaNet

Transcript of 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72...

Page 1: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου

ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πειραιάς, 10/11/2016

Αντιστοίχιση παλαιών και νέων υποδειγμάτων αναφορών SafeSeaNet

Page 2: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

1Β. Νέα αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου

Υπόδειγμα 1 - Αναγγελία άφιξης (template01-PortArrivalHCG v1.00.xlsm)

Υπόδειγμα 3 - Επιθεώρηση κράτους λιμένα (template03-PSC v1.00.xlsx)

Page 3: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

2Α. Παλαιά αναφορά 24 ωρών προ κατάπλου

Page 4: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

2Β. Νέα αναφορά 24 ωρών προ κατάπλου

Υπόδειγμα 1 - Αναγγελία άφιξης (template01-PortArrivalHCG v1.00.xlsm)

Page 5: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

3Α. Παλαιά αναφορά προ κατάπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

Page 6: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,
Page 7: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

3Β. Νέα αναφορά προ κατάπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

Υπόδειγμα 1 - Αναγγελία άφιξης (template01-PortArrivalHCG v1.00.xlsm)

Page 8: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

Υπόδειγμα 4 - Επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα προ κατάπλου (template04-CargoDeclarationArrival v1.00)

Page 9: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

4Α. Παλαιά αναφορά πραγματικού χρόνου κατάπλου (ATA)

Page 10: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

4B. Νέα αναφορά πραγματικού χρόνου κατάπλου (ATA)

Υπόδειγμα 1 - Αναγγελία άφιξης (template01-PortArrivalHCG v1.00.xlsm)

Page 11: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

5Α. Παλαιά αναφορά προ απόπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

Page 12: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,
Page 13: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

5Β. Νέα αναφορά προ απόπλου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

Υπόδειγμα 2 - Αναγγελία αναχώρησης (template02-PortDeparture v1.00.xlsm)

Page 14: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

Υπόδειγμα 5 - Επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα κατά τον απόπλου (template05-CargoDeclarationDeparture v1.00.xlsx)

Page 15: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

6Α. Παλαιά αναφορά πραγματικού χρόνου απόπλου (ATD)

Page 16: 1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο1Α. Παλαιά αναφορά 72 ωρών προ καάπλο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Πιραιάς,

6Β. Νέα αναφορά πραγματικού χρόνου απόπλου (ATD)

Υπόδειγμα 2 - Αναγγελία αναχώρησης (template02-PortDeparture v1.00.xlsm)