Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

of 12 /12
ΟΙ Θ Ψηλά στον Όλυμ θεοί σ’ ένα λαμπ αμβροσία. Από ανθρώπους. Οι Έ θεές τους σε αγάλματα και του ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ μπο κατοικούσαν οι δώδεκα πρό παλάτι. Έπιναν νέκταρ κ εκεί ψηλά κυβερνούσα Έλληνες λάτρευαν τους θεού λαμπρούς ναούς, τους υς πρόσφεραν δώρα και θυσ Υ αθάνατοι κι έτρωγαν αν τους ύς και τις έφτιαχναν σίες.

Embed Size (px)

Transcript of Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Page 1: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ψηλά στον Όλυµπο

θεοί σ’ ένα λαµπρό

αµβροσία. Από εκεί ψηλά κυβερνούσαν τους

ανθρώπους. Οι Έλληνες

θεές τους σε λαµπρούς

αγάλµατα και τους πρόσφεραν

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Όλυµπο κατοικούσαν οι δώδεκα αθάνατοι

σ’ ένα λαµπρό παλάτι. Έπιναν νέκταρ κι έτρωγαν

αµβροσία. Από εκεί ψηλά κυβερνούσαν τους

Έλληνες λάτρευαν τους θεούς και τις

τους σε λαµπρούς ναούς, τους έφτιαχναν

αγάλµατα και τους πρόσφεραν δώρα και θυσίες.

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

κατοικούσαν οι δώδεκα αθάνατοι

Έπιναν νέκταρ κι έτρωγαν

αµβροσία. Από εκεί ψηλά κυβερνούσαν τους

λάτρευαν τους θεούς και τις

, τους έφτιαχναν

θυσίες.

Page 2: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Ο Απόλλωνας

µαντικής και του

την αδερφή του, την Άρτεµη στη Δήλο κάτω

από ένα φοίνικα

τους, η Λητώ, κυνηγηµένη από τη ζηλιάρα

Ήρα. Τα σύµβολά

στεφάνι.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Απόλλωνας ήταν θεός της µουσικής

και του φωτός. Γεννήθηκε µαζί µε

του, την Άρτεµη στη Δήλο κάτω

φοίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η

τους, η Λητώ, κυνηγηµένη από τη ζηλιάρα

σύµβολά του ήταν η κιθάρα και το

µουσικής, της

. Γεννήθηκε µαζί µε

του, την Άρτεµη στη Δήλο κάτω

. Εκεί είχε καταφύγει η µητέρα

τους, η Λητώ, κυνηγηµένη από τη ζηλιάρα

και το δάφνινο

Page 3: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Άρτεµη ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του

Απόλλωνα. Όλη τη µέρα τριγύριζε στα δάση µε το τόξο

και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα άγρια

ζώα. Τα σύµβολα της ήταν

το ελάφι.

ΑΡΤΕΜΗ

ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του

Απόλλωνα. Όλη τη µέρα τριγύριζε στα δάση µε το τόξο

και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα άγρια

ζώα. Τα σύµβολα της ήταν το τόξο, η θήκη µε βέλη

ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του

Απόλλωνα. Όλη τη µέρα τριγύριζε στα δάση µε το τόξο

και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα άγρια

η θήκη µε βέλη, και

Page 4: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Ο Άρης ήταν θεός

πάντα πανοπλία, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά

τον τρόµο στους ανθρώπους

όπλα.

ΑΡΗΣ

θεός του πολέµου και του µίσους

, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά

ανθρώπους. Το σύµβολό του Άρη ήταν τα

µίσους. Φορούσε

, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά

του Άρη ήταν τα

Page 5: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Δήµητρα ήταν η

ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη και να σπέρνουν το

σιτάρι. Προστάτευε τα δέντρα κι όλα τα φυτά κι άλλαζε

τις εποχές του χρόνου. Κόρη

Τα σύµβολά της ήταν τα στάχυα οι δάδες

ΔΗΜΗΤΡΑ

ήταν η θεά της γεωργίας. Αυτή έµαθε τους

να καλλιεργούν τη γη και να σπέρνουν το

. Προστάτευε τα δέντρα κι όλα τα φυτά κι άλλαζε

εποχές του χρόνου. Κόρη της ήταν η Περσεφόνη.

Τα σύµβολά της ήταν τα στάχυα οι δάδες.

. Αυτή έµαθε τους

να καλλιεργούν τη γη και να σπέρνουν το

. Προστάτευε τα δέντρα κι όλα τα φυτά κι άλλαζε

της ήταν η Περσεφόνη.

Page 6: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Αφροδίτη ήταν

αφρό της θάλασσας

Έρωτα, που µε τα

ανθρώπων. Τα σύµβολά της ήταν

το περιστέρι.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ήταν θεά της οµορφιάς. Γεννήθηκε απ’ τον

θάλασσας. Ήταν µητέρα του φτερωτού θεού

που µε τα βέλη του σηµάδευε τις καρδιές

. Τα σύµβολά της ήταν οι φτερωτοί έρωτες

Γεννήθηκε απ’ τον

Ήταν µητέρα του φτερωτού θεού

καρδιές των

οι φτερωτοί έρωτες και

Page 7: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Εστία ήταν η

νοικοκυριά, γι’ αυτό σ’ όλα τα

βωµός δικός της, η

ΕΣΤΙΑ

ήταν η θεά του σπιτιού. Προστάτευε τα

, γι’ αυτό σ’ όλα τα σπίτια υπήρχε ένας µικρός

δικός της, η εστία.

. Προστάτευε τα

υπήρχε ένας µικρός

Page 8: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Ο Δίας ή Ζευς

ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού, που µάζευε τα

σύννεφα κι έστελνε τη

αστροπελέκια και τα έριχνε, όταν ήταν θυµωµένος.

Λεγόταν και Ξένιος Ζεύς, γιατί προστάτευε τους ξένους.

Τα σύµβολά του ήταν

ΔΙΑΣ

Ζευς ήταν αρχηγός των θεών και των

ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού, που µάζευε τα

σύννεφα κι έστελνε τη βροχή στη γη.

αστροπελέκια και τα έριχνε, όταν ήταν θυµωµένος.

Λεγόταν και Ξένιος Ζεύς, γιατί προστάτευε τους ξένους.

Τα σύµβολά του ήταν κεραυνός, αετός, σκήπτρο

ήταν αρχηγός των θεών και των

ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού, που µάζευε τα

Κρατούσε

αστροπελέκια και τα έριχνε, όταν ήταν θυµωµένος.

Λεγόταν και Ξένιος Ζεύς, γιατί προστάτευε τους ξένους.

Page 9: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Ήρα, η γυναίκα

κόσµου. Προστάτευε το

πολύ ζηλιάρα.

Τα σύµβολά της ήταν το

ΗΡΑ

γυναίκα του Δια, ήταν η βασίλισσα

Προστάτευε το γάµο και την οικογένεια

σύµβολά της ήταν το σκήπτρο, το ρόδι και το

βασίλισσα του

οικογένεια κι ήταν

και το παγώνι.

Page 10: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Η Αθηνά, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των

τεχνών. Πριν ακόµα γεννηθεί η Αθηνά, ο

µητέρα της, τη Σοφή

την Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό που θα το

θρόνο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά

Δίας διέταξε τον

το κεφάλι. Αµέσως βγήκε απ’ το κεφάλι του πάνοπλη η

Αθηνά. Τα σύµβολά

περικεφαλαία και η

ΑΘΗΝΑ

, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των

τεχνών. Πριν ακόµα γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας κατάπιε τη

µητέρα της, τη Σοφή Μήτιδα, γιατί έµαθε πως αυτή, µετά

την Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό που θα του έπαιρνε το

Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά

Δίας διέταξε τον Ήφαιστο να του ανοίξει µ’ ένα

το κεφάλι. Αµέσως βγήκε απ’ το κεφάλι του πάνοπλη η

Τα σύµβολά της ήταν η κουκουβάγια,

και η ελιά.

, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των

κατάπιε τη

έµαθε πως αυτή, µετά

έπαιρνε το

Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά, ο

να του ανοίξει µ’ ένα τσεκούρι

το κεφάλι. Αµέσως βγήκε απ’ το κεφάλι του πάνοπλη η

ουκουβάγια, η

Page 11: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των µετάλλων. Σε

µια σπηλιά στον Όλυµπο είχε το

έλιωνε τα µέταλλα

κουτσός, γιατί κάποτε ο Δίας θύµωσε και τον πέταξε απ’

την κορφή του Όλυµπου στη Λήµνο κι έτσι χτύπησε το

πόδι του.

Τα σύµβολα του ήταν το σφυρί και η λαβίδα.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ήταν θεός της φωτιάς και των µετάλλων. Σε

στον Όλυµπο είχε το εργαστήρι

µέταλλα κι έφτιαχνε πράγµατα περίτεχνα. Ήταν

κουτσός, γιατί κάποτε ο Δίας θύµωσε και τον πέταξε απ’

του Όλυµπου στη Λήµνο κι έτσι χτύπησε το

ήταν το σφυρί και η λαβίδα.

ήταν θεός της φωτιάς και των µετάλλων. Σε

εργαστήρι του, όπου

περίτεχνα. Ήταν

κουτσός, γιατί κάποτε ο Δίας θύµωσε και τον πέταξε απ’

του Όλυµπου στη Λήµνο κι έτσι χτύπησε το

Page 12: Γ1 θεοι του ολυμπου ολα

Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της

λαµπρό παλάτι στο

του, την Αµφιτρίτη.

του τρίαινα τη θάλασσα και σήκωνε κύµατα θεόρατα

σύµβολά του είναι η τρίαινα το άλογο τα δελφίνια

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

ήταν ο θεός της θάλασσας. Είχε ένα

λαµπρό παλάτι στο βυθό και ζούσε εκεί µε τη

Αµφιτρίτη. Όταν θύµωνε, χτυπούσε µε τη φοβερή

τη θάλασσα και σήκωνε κύµατα θεόρατα

σύµβολά του είναι η τρίαινα το άλογο τα δελφίνια

. Είχε ένα

και ζούσε εκεί µε τη γυναίκα

χτυπούσε µε τη φοβερή

τη θάλασσα και σήκωνε κύµατα θεόρατα. Τα

σύµβολά του είναι η τρίαινα το άλογο τα δελφίνια