1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη

of 31 /31
1 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΘΟΥ ΖΩΓΡΑΦΘΚΗ-ΚΟΛΑΖ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΣΕΛΛΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ08

Embed Size (px)

Transcript of 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη

Page 1: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη

1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ

ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΘΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΘΚΗ-ΚΟΛΑΖ

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΣΕΛΛΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΤΗΛ

ΠΕ08

Page 2: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 3: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 4: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 5: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 6: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 7: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 8: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 9: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 10: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 11: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 12: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 13: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 14: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 15: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 16: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 17: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 18: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 19: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 20: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 21: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 22: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 23: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 24: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 25: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 26: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 27: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 28: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 29: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 30: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη
Page 31: 1ο γυμνασιο καρπενησιου ζωγραφικη γ΄ταξη