1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις

4

Transcript of 1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις

Page 1: 1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις
Page 2: 1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις

1η Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση 2014

Διαδικασία – Ψηφοφορία - Αποφάσεις

Η 1η Γενική Απολογιστική Συνέλευση έγινε, σύμφωνα με το καταστατικό, με την

παρουσία των 2/3, των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Οι παρόντες υπέγραψαν σε

κατάσταση, που παρέδωσε ο γραμματέας μελών, συνάδελφος Κοντές Δημήτρης

Αμέσως μετά άρχισε η διαδικασία.

Ανάλυση Θεμάτων

1. Απολογισμός πεπραγμένων 2013-2014 Διοικητικού Συμβουλίου

Η γραμματέας, συνάδελφος Κάρτα Μαριάνθη, έκανε τον απολογισμό των

πεπραγμένων από την ίδρυση της ΕΔΙΕ, 4/7/2013, έως τις 31/12/14. Αντίγραφο των

πεπραγμένων έχει ήδη αναρτηθεί στις κλειστές ομάδες μελών των social media και θα

σταλεί σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.

2. Πρόγραμμα δράσης ΕΔΙΕ 2014-2016

Τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία ανέφερε, ότι το πρόγραμμα δράσεων 2015, για το

οποίο έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη μέσω mail, αλλά και από τις κλειστές ομάδες

μελών του facebook, ήδη επικοινωνείται και συνεχίζεται κανονικά. Η ΕΔΙΕ έχει συνάψει

συμφωνία με την εταιρεία Energyline, με αμοιβή το 25% επί του συνόλου των χορηγιών,

με στόχο την εύρεση χορηγών του προγράμματος 2015.

Ήδη ο Φοιτητικός Διαγωνισμός έχει την αποκλειστική χορηγία της εταιρείας ΙΚΕΑ με το

ποσό των 8.500€, η χορηγία (κλείστηκε με την προσωπική προσπάθεια της

προέδρου)εξαιρείται από την σύμβαση.

Το πρόγραμμα 2016, τόνισε η πρόεδρος, θα εξαρτηθεί, κατά πολύ, από την ταμειακή

μας επάρκεια, που στο τέλος του έτους 2014 είναι ισχνή. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε

καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο 2015. Πάντως, συνέχισε, το 2016 προγραμματίζεται

να είναι έτος προετοιμασίας του 1ου Συνεδρίου 2017, παράλληλα με το υπόλοιπο

ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της ΕΔΙΕ, το οποίο πρέπει να είναι ουσιαστικό και όχι μια

«βεγγέρα». Γεγονός που θέλει νέες ιδέες, ενδιαφέρουσα θεματολογία, σωστούς

ομιλητές, σοβαρότητα αντιμετώπισης, τεράστια και λεπτομερή προετοιμασία.

Συνεχίζοντας η πρόεδρος πρότεινε, να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια εγγραφής

νέων συναδέλφων-μελών, αλλά και επιχειρηματικών και λοιπών μελών. Αυτό μπορεί να

επιτύχει, εάν υπάρχει συντονισμένη και συνεχής ενημέρωση των σπουδαστών, των

αποφοίτων, των νέων και παλαιών επαγγελματιών συναδέλφων, μια προσπάθεια στην

όποια πρέπει να συμμετέχουν ΟΛΟΙ και να μην περιμένουν από 10 άτομα να τα

τρέξουν όλα. Ήδη προγραμματίστηκαν συναντήσεις μελών του Δ.Σ. με επιχειρηματίες,

αλλά και με σχολές και συναδέλφους.

Σκόπιμο είναι να έχουν όλοι οι συνάδελφοι στο μυαλό τους, ότι οι άνθρωποι, που

τρέχουν, το κάνουν εθελοντικά και είναι και αυτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που

σημαίνει ότι διαθέτουν τον προσωπικό τους χρόνο, για να τα βγάλουν πέρα, αλλά ότι

πετυχαίνουν αφορά ΟΛΟΥΣ μας και την προβολή του επαγγέλματος.

Η Πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα.

3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2015

Ο ταμίας, συνάδελφος Χαλέγουα Λέων, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό,

επισημαίνοντας, ότι δεν γίνεται να ξεκινάμε μια τόσο σημαντική προσπάθεια με αιτήσεις

εγγραφής από μέλη, τα οποία δεν δίνουν ποτέ την συνδρομή τους, αδιαφορούν

πλήρως σε κάθε επικοινωνία και ενημέρωση, αλλά απαιτούν έργο από την Ένωση.

Page 3: 1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις

Αυτό συνέχισε πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό, η δύναμη της Ένωσης είναι τα

μέλη της και τα έσοδα είναι οι συνδρομές των μελών της, χωρίς αυτά δεν έχει ούτε την

δύναμη, ούτε την δυνατότητα να παράγει έργο επωφελές για το σύνολο των

συναδέλφων. Στην συνέχεια ζήτησε να ψηφίσουν οι παρόντες, εάν θα συνεχίσουμε

μόνον με τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη η με όλα τα εγγεγραμμένα, διότι ήδη μπήκε

νέος χρόνος και ακόμα δεν έχει κλείσει ο προηγούμενος οικονομικά.

Η Απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα είναι να γίνει μια τελευταία ενημέρωση σε όλα

τα μέλη και εάν δεν ανταποκριθούν και πάλι, να συνεχίσουμε με λιγότερους, αλλά

συνεπείς, γιατί η συνέπεια δείχνει και την σοβαρότητα της αντιμετώπισης των

επαγγελματικών μας θεμάτων.

4. Εγγραφή ΕΔΙΕ στις Διεθνείς Ενώσεις BEDA & IFI

Τον λόγο πήρε και πάλι η πρόεδρος κάνοντας, καταρχήν, αναφορά στην

αλληλογραφία της ΕΔΙΕ με τις δυο ενώσεις BEDA & IFI.

Εξήγησε το οικονομικό εμπόδιο, που δυστυχώς δεν λύνεται με την νοοτροπία, που

επικρατεί και σύνδεσε το θέμα με τα λεγόμενα του ταμία.

Συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν παίρνουμε κάποια επιδότηση

από το κράτος. Επίσης το κράτος αδιαφορεί για τα προβλήματα μας. Συνεπώς τα

θέματα που μας ταλανίζουν θα τα λύσουμε εμείς. Την επαγγελματική μας θέση θα την

αναβαθμίσουμε εμείς. Τις συνθήκες δουλειάς θα τις διαμορφώσουμε εμείς. Τον τρόπο

για να φέρουμε νέους πελάτες θα τον βρούμε εμείς. Τους κανόνες θα τους βάλουμε

εμείς. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται και το πιστεύει, το κάνει και πράξη και υπάρχουν

πολλοί τρόποι για να το κάνει …

Στην συνέχεια, αφού είπε, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι πρώτο μέλημα να

έχουμε δίπλα μας διεθνείς ενώσεις, με μεγαλύτερη εμπειρία των θεμάτων από μας,

έκανε σαφές ότι, πεποίθηση της είναι να γίνουμε πάση θυσία μέλη και ζήτησε να

ψηφίσουν οι παρόντες με ποια μέλη θα εγγραφούμε σ΄ αυτές τις ενώσεις, διότι μας

ζητούν αριθμό μελών, μόνον με τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη η με όλα τα

εγγεγραμμένα;

Η Απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα είναι ίδια με την προηγούμενη να γίνει μια

τελευταία ενημέρωση σε όλα τα μέλη και εάν δεν ανταποκριθούν και πάλι, να

συνεχίσουμε με λιγότερους, αλλά συνεπείς, γιατί η συνέπεια δείχνει και την σοβαρότητα

της αντιμετώπισης των επαγγελματικών μας θεμάτων.

Μετά την τελευταία ψηφοφορία έληξε η Γενική Συνέλευση και έγινε η κοπή της πίττας,

συζητώντας, παράλληλα, διάφορα θέματα σε χαλαρή ατμόσφαιρα.

Ο τυχερός για το 2015 ήταν το δόκιμο μέλος Νίκος Ντιούδης και το δώρο ήταν ένα

μεγάλο κεραμικό ρόδι

Για την Γραμματεία

Μαριάνθη Κάρτα Δημήτρης Κοντές

Γενική Γραμματέας Γραμματέας μελών

[email protected] [email protected]

Page 4: 1η Γ.Συνελευση ΕΔΙΕ 2014. Διαδικασία ψηφοφορία-αποφάσεις