1 2 7 6 5 · 16. Παναγία Μυρτιδιώτισσα 17. Oικία Γιάννη Ρίτσου...

of 1 /1
15 8 2 3 7 6 10 13 9 4 5 14 1. Είσοδος 2. Ελκόμενος Χριστός 3. Αγία Άννα ή Άγιοι Ακίνδυνοι 4. Αγία Άννα η καθολική 5. Αγία Άννα ή Παναγία Μάλτας 6. Αγία Παρασκευή 7. Άγιος Ανδρέας 8. Άγιος Αντώνιος και Άγιος Δημήτριος 9. Άγιος Ιωάννης 10. Άγιος Νικόλαος 11. Άγιος Σπυρίδων 12. Άγιοι Τεσσαράκοντα 13. Παναγία Χρυσαφίτισσα 14. Σωτήρας (Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού) 15. Το Τζαμί - Άγιος Πέτρος 16. Παναγία Μυρτιδιώτισσα 17. Oικία Γιάννη Ρίτσου 18. Πορτέλλο 19. Αγία Σοφία ή Παναγία Οδηγήτρια 20. Φάρος 1. Entrance 2. Elkomenos Christos 3. Aghia Anna or Aghioi Akindinoi 4. Aghia Anna the Catholic 5. Aghia Anna or Panaghia Maltas 6. Aghia Paraskevi 7. Aghios Andreas 8. Aghios Antonios & Aghios Dimitrios 9. Aghios Ioannis 10. Aghios Nikolaos 11. Aghios Spiridon 12. Aghioi Tessarakonta 13. Panaghia Chrisaffitisa 14. Sotiras (Metamorfosi Sotiros) 15. Aghios Petros (Μosque) 16. Panaghia Myrtidiotissa 17. Giannis Ritsos residence 18. Portello 19. Aghia Sophia or Panaghia Odigitria 20. Lighthouse 11 12 17 16 Προς άνω πόλη & Αγία Σοφία Υπόμνημα/ index To upper town & Aghia Sophia 18 Map illustration: Panos Tsirigotis Creative direction: www.un-hooked.com Προς φάρο To lighthouse 20 19 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Ρεσεψιόν - Κτίριο Γιαννούλη Café Byzantino - Κτίριο Αετός Κτίριο Σεράι Κτίριο Βαρώνου Κτίριο Χαμάμ Κτίριο Αρτέμης Junior Suite

Embed Size (px)

Transcript of 1 2 7 6 5 · 16. Παναγία Μυρτιδιώτισσα 17. Oικία Γιάννη Ρίτσου...

Page 1: 1 2 7 6 5 · 16. Παναγία Μυρτιδιώτισσα 17. Oικία Γιάννη Ρίτσου 18. Πορτέλλο 19. Αγία Σοφία ή Παναγία Οδηγήτρια

15

8

2

3

7

6

10

13

9

4

5

14

1. Είσοδος2. Ελκόμενος Χριστός3. Αγία Άννα ή Άγιοι Ακίνδυνοι4. Αγία Άννα η καθολική5. Αγία Άννα ή Παναγία Μάλτας6. Αγία Παρασκευή7. Άγιος Ανδρέας8. Άγιος Αντώνιος και Άγιος Δημήτριος9. Άγιος Ιωάννης10. Άγιος Νικόλαος11. Άγιος Σπυρίδων12. Άγιοι Τεσσαράκοντα13. Παναγία Χρυσαφίτισσα14. Σωτήρας (Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού)15. Το Τζαμί - Άγιος Πέτρος16. Παναγία Μυρτιδιώτισσα17. Oικία Γιάννη Ρίτσου18. Πορτέλλο19. Αγία Σοφία ή Παναγία Οδηγήτρια20. Φάρος

1. Entrance 2. Elkomenos Christos3. Aghia Anna or Aghioi Akindinoi4. Aghia Anna the Catholic5. Aghia Anna or Panaghia Maltas6. Aghia Paraskevi7. Aghios Andreas8. Aghios Antonios & Aghios Dimitrios9. Aghios Ioannis10. Aghios Nikolaos11. Aghios Spiridon12. Aghioi Tessarakonta13. Panaghia Chrisaffitisa14. Sotiras (Metamorfosi Sotiros)15. Aghios Petros (Μosque)16. Panaghia Myrtidiotissa17. Giannis Ritsos residence18. Portello19. Aghia Sophia or Panaghia Odigitria20. Lighthouse

11

12

17

16

Προς άνω πόλη &Αγία Σοφία

Υπόμνημα/index

To upper town & Aghia Sophia

18

Map

illu

stra

tion:

Pan

os T

sirig

otis

Cre

ativ

e di

rect

ion:

ww

w.u

n-ho

oked

.com

Προς φάροTo lighthouse

20

19

1

1 2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ρεσεψιόν - Κτίριο Γιαννούλη

Café Byzantino - Κτίριο Αετός

Κτίριο Σεράι

Κτίριο Βαρώνου

Κτίριο Χαμάμ

Κτίριο Αρτέμης

Junior Suite