1ο επαναληπτικό γ1

of 7 /7

Embed Size (px)

Transcript of 1ο επαναληπτικό γ1

Page 1: 1ο επαναληπτικό γ1
Page 2: 1ο επαναληπτικό γ1

Γράφω

Μ για τους μονοψήφιους ,

Δ για τους δ ιψήφιους και

Τ για τους τρ ιψήφ ιους .

Υπολογίζω

τ ις πράξε ις .

7 106 86 547 13 2

80 : 10 =

32 : 4 =

81 : 9 =

15 : 5 =

36 : 4 =

24 : 8 =

4 Χ 0 =

7 Χ 4 =

2 Χ 11 =

9 Χ 8 =

5 Χ 9 =

6 Χ 7 =

Page 3: 1ο επαναληπτικό γ1

Λύνω

το πρόβλημα .

Έχουμε 63 μπαλόνια.

Τα μοιράζουμε σε 7 παιδιά.

Πόσα μπαλόνια θα πάρει το κάθε παιδί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΚΕΨΗ :

ΛΥΣΗ :

Θα κάνω …………………………………………….

Σχήμα ή

Στερεό Σώμα ;

Σημε ιώνω

για το καθένα

τ ι ε ίναι με

και γράφω το

όνομά του.

ΣΧΗΜΑ

ΣΩΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΣΩΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΣΩΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΣΩΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΣΩΜΑ

Page 4: 1ο επαναληπτικό γ1

Γράφω

τ ις πράξε ις κάθετα

και υπολογίζω .

1 9 + 74 5 + 61 + 47 8 1 - 30

Η 1 θήκη έχει 6 αυγά.

Πόσα αυγά έχουν οι 8 θήκες ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΚΕΨΗ :

ΛΥΣΗ :

Θα κάνω ……………………….

Λύνω

το πρόβλημα .

Page 5: 1ο επαναληπτικό γ1

Γράφω

την προπαίδε ια

του …

0 Χ =

1 Χ =

2 Χ =

3 Χ =

4 Χ =

5 Χ =

6 Χ =

7 Χ =

8 Χ =

9 Χ =

10 Χ =

11 Χ =

Λύνω

το πρόβλημα .

Ένα περίπτερο πούλησε το πρωί 27 εφημερίδες ,

το μεσημέρι 36 εφημερίδες και το απόγευμα 15.

Πόσες εφημερίδες πούλησε συνολικά ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΣΚΕΨΗ :

ΛΥΣΗ :

Θα κάνω …………………………………………….

Page 6: 1ο επαναληπτικό γ1
Page 7: 1ο επαναληπτικό γ1

2 4 6 8

3 5 7 9

10 4 6 8

2 4 6 8

3 5 7 9

10 5 7 9

3

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ Δ 0 - 22

ΚΑΛΑ ; Γ ; 23 - 28

ΚΑΛΑ Γ 29 - 34

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ; Β; 35 - 40

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Β 41 - 46

ΑΡΙΣΤΑ ; Α; 47 - 52

ΑΡΙΣΤΑ Α 53 - 58