04 Phys I Stiliaris - eclass.uoa.gr · ΔΙΑΝΥΣΜΑΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ v dt duˆ dt dv...

of 26 /26
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗ Μέση και Στιγμιαία Ταχύτητα ‐ Επιτάχυνση Διαφορικές & Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Κίνησης Σταθερή Επιτάχυνση Κατακόρυφη Ρίψη ΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διάνυσμα Θέσης ‐ Μετατόπιση Διανυσματικός Ορισμός Ταχύτητας – Επιτάχυνσης Καμπυλόγραμμη Κίνηση Εφαπτομενική και Κάθετη Συνιστώσα της Επιτάχυνσης ΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κυκλική Κίνηση Κίνηση Βλημάτων Παραμετρικές Εξισώσεις ‐ Εξισώσεις Τροχιάς ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ι ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α Α Ευστάθιος Ευστάθιος Στυλιάρης Στυλιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N N ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , 201 , 201 6 6 201 201 7 7 Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 1

Embed Size (px)

Transcript of 04 Phys I Stiliaris - eclass.uoa.gr · ΔΙΑΝΥΣΜΑΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ v dt duˆ dt dv...

 • &

  NN ,201,2016620120177

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 1

 • NN ,201,2016620120177

  ALONSOALONSOFINNFINN

  GIANCOLIGIANCOLI HALLIDAYHALLIDAYRESNICKRESNICKWALKERWALKERYOUNGYOUNG

  FREEDMANFREEDMAN

  5.1,5.2,5.3,5.1,5.2,5.3,5.45.4

  2.1,2.2,2.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.92.7,2.8,2.9

  2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.92.6,2.7,2.8,2.9

  2.1,2.2,2.3,2.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.62.5,2.6

  5.5,5.6,5.8,5.5,5.6,5.8,5.115.11

  3.5,3.63.5,3.6 4.1,4.2,4.3,4.44.1,4.2,4.3,4.4 3.1,3.23.1,3.2

  5.9,5.105.9,5.10 5.2,5.55.2,5.5 4.74.7 3.43.4

  5.75.7 3.7,3.83.7,3.8 4.5,4.64.5,4.6 3.33.3

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 2

 • ::

  :: ((x)x) ((t)t)

  tsvav

  =

  O x

  A B

  x

  ::ToTo vvavav tt 00

  txlimvlimv

  0tav0t

  == dt

  dxv =

  +===t

  t0

  t

  t0

  t

  t

  x

  x 0000

  dtvxxdtvxxdtvdx

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 3

 • ::

  :: ((v)v) ((t)t)

  tvaav

  =

  ::ToTo aaavav tt 00

  tvlimalima

  0tav0t

  == dt

  dva =

  +===t

  t0

  t

  t0

  t

  t

  v

  v 0000

  dtavvdtavvdtadv

  O x

  A B

  x

  v

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 4

 • ::

  ::

  2

  2

  dtxda

  dtdx

  dtda

  dtdva =

  ==

  dxadvvdtdxdtadvvdtadv =

  ==

  =

  =x

  x

  20

  2x

  x

  v

  v00

  0dxa

  2vvdxavdv

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 5

 • a=a=

  )tt(avvdtavv 00t

  t0

  0

  +=+=

  [ ] ++=++=+=t

  t0

  t

  t00

  t

  t000

  t

  t0

  0000

  dt)tt(adtvxdt)tt(avxxdtvxx

  20000 )tt(a2

  1)tt(vxx ++=

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 6

 • 200

  0

  at21tvxx

  tavvconsta

  ++=

  +==

  v=v(t)v=v(t) x=x(t)x=x(t)

  a=cta=ct

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 7

 • 200

  0

  at21tvxx

  tavvttanconsa

  ++=

  +==

  20

  20

  20000

  2

  200

  00

  0

  vva)xx(2

  )vv()vv(v2a)xx(2a

  )vv(a21

  avvvxx

  avvt

  =

  +=

  +

  +=

  =

  a)xx(2vv 020

  2 += ::

  )xx(a2vv)xx(a2vvdxavdvadxvdv 0

  20

  20

  20

  2x

  x

  v

  v 00

  +==

  ==

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 8

 • 200

  0

  at21tvxx

  tavvttanconsa

  ++=

  +==

  t2vvxx

  t)vv(21tvxx

  ttvv

  21tvxx

  tvva

  00

  000

  2000

  0

  +=

  ++=

  ++=

  =

  t2vvxx 00

  +=

  ,, v(t)v(t)::

  t2vvxxvdtdxvdtdx 00

  t

  0

  x

  x0

  +===

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 9

 • (( g=g=9.8ms9.8ms22).).

  200

  0

  gt21tvyy

  tgvvga

  +=

  ==

  gr

  0y0 =

  0vr

  ( )g2v

  g2vg

  21

  gvvHg/vtyHy

  gvt0v

  20

  200

  00max

  0

  =====

  ==

  g2vH20=

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 10

 • 1rr

  2rr

  kzjyixrrrr zyx ++=++=rrrr

  ( ) ( )

  kzjyixr

  k)zz(j)yy(i)xx(r

  kzjyixkzjyixrrr

  121212

  11122212

  ++=

  ++=

  ++++==

  r

  r

  rrr

  ktzj

  tyi

  tx

  tkzjyix

  trvav

  +

  +

  =

  ++=

  =r

  r

  kdtdzj

  dtdyi

  dtdx)kzjyix(

  dtd

  dtrdv

  trlimv

  0t++=++==

  =

  rr

  rr

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 11

 • kdtdzj

  dtdyi

  dtdx)kzjyix(

  dtd

  dtrdv ++=++==r

  r

  2z

  2y

  2x

  zyx

  vvvv

  kvjvivv

  ++=

  ++=r

  tv

  tvva 12av

  =

  =rrr

  r

  kdtdvj

  dtdv

  idtdv)kvjviv(

  dtd

  dtvda

  tvlima zyxzyx0t ++=++==

  =

  rr

  rr

  2z

  2y

  2x

  zyx

  aaaa

  kajaiaa

  ++=

  ++=r

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 12

 • ss ..

  =

  =

  =

  tslim

  srlimv

  ts

  srlim

  trlimv

  0t0s

  0t0tr

  r

  rrr

  ss rr,, ,, (()) ..

  Tvr

  vdtds

  tslim

  udrrd

  srlim

  0t

  T0s

  ==

  ==

  rr

  vudtdsuv TT ==

  r

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 13

 • :: Tar

  C t v a. a .

  : .

  Tar

  x

  y

  Nar a

  rCC

  vr

  :: Nar

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 14

 • vdtud

  dtdvuv)u(

  dtda

  dtvda TTT +===

  rr

  r

  Tu

  Nu

  'uT

  rr 'uT

  Tu Tud

  x

  y

  d

  , uT :

  vu

  ddvu

  dsdvu

  dtds

  dsdu

  dtdu

  dtudduud NNNNNTNT ======

  duud1uduud NNNTT ===

  uN, duT uT, .:

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 15

 • vdtud

  dtdvuv)u(

  dtda

  dtvda TTT +===

  rr

  r

  NT

  2

  NTNT aavu

  dtdvuv

  vu

  dtdvua

  rrr+=+=+=

  aaTT:: .. (( vv)),, aaTT ..

  aaNN:: .. ,, ..

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 16

 • RR

  vr

  :: RR,, ..

  :

  dtdR)R(

  dtd

  dtdsv ===r

  dtd

  =

  dd//dtdt

  ,, ..

  ::rad/s=srad/s=s11

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 17

 • RR

  vr

  rr . :

  vrr

  RR

  rr

  rvrrr

  =

  dtdRR)asinr(sinrv ====

  rrr

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 18

 • RR

  vr

  :

  ==dd//dt=constdt=const

  ::

  == 22// =2=2ff

  f:f:

  f=1/Tf=1/T

  :

  ====t

  00 tdtddtddt

  d

  0

  t0 +=

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 19

 • vr

  ar Ta

  r

  Nar

  NT

  2

  NT aavu

  dtdvua rrr +=+=

  :

  uT uN , .

  :

  RR v v=v= RR dv/dt dv/dt=Rddv/dt=Rd/dt/dt

  +=+= N22

  T

  2

  NT uRRu

  dtdR

  vu

  dtdvuar N

  2T uRudt

  dRa rrr +=

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 20

 • vr

  ar Ta

  r

  Nar

  aT aN, .

  aT v

  aN

  N2

  T uRudtdRa +=r

  ,, dd//dtdt 22RR,, ..

  N2

  N2

  T uRuRudtdRa rrrr =+=

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 21

 • vr

  ar

  xar

  yar

  xvr

  yvr

  xx

  yy

  .

  j)cosv(dtdi)sinv(

  dtdj

  dtdv

  idtdv

  dtvda yx

  rrrrrr +=+==

  v :

  jsinvicosvjdtdsinvi

  dtdcosva

  rrrrr

  ==

  RsincosRajsinRicosRa 222222 =+== rrrr

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 22

 • () gg.

  v0=vi 0=i

  jsinvicosvjvivv 00000y0x0 +=+=r

  rr vv ,, aa ((aa==gg).).

  !!

  ..

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 23

 • ( )tcosvxxtvxx 000x00 +==

  ( ) 20002y00 gt21tsinvyygt

  21tvyy +==

  gtsinvv 00y =

  a)yy(2vv

  0

  2y0

  2y = ( ) ( )02002y yyg2sinvv =

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 24

 • , .

  ( )tcosvxx 000 +=

  ( ) 2000 gt21tsinvyy +=

  00

  0

  cosvxxt

  =

  ( )2

  00

  0

  00

  0000 cosv

  xxg21

  cosvxxsinvyy

  +=

  ( )( )200

  2

  0 cosv2gxxtany

  =

  0yx 00 ==

  Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 25

 • RR ..

  t)cosv(xxR 000 ==

  ,, yyyy00=0=0::

  200 gt2

  1t)sinv(0 =

  ::

  = 0020 cossingv2R 0

  20 2singvR =

  00=45=45Stathis STILIARIS, UoA 2016-2017 26