04-2015 - esos.gr · PDF file Πολιτικής...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 04-2015 - esos.gr · PDF file Πολιτικής...

 • Σελ. 1 από 15.

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4322/15-04-2015

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Απόσπασμα Πρακτικού 20/15-04-2015

  Σήμερα 15 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου

  του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό

  Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

  (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά.

  Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του

  Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης

  Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας.

  Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος.

  Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο

  Ι.Ε.Π.

  Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ....................................................................................................................................................

  Θέμα: «Έγκριση του με αρ. 22/09-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων – Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» του ΙΕΠ.».

  Ο Πρόεδρος επαναφέρει το θέμα της έγκρισης του με αρ. 22/09-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων – Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», μετά από ηλεκτρονική αλληλογραφία με την κ. Αγγελική Σαπουνά, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κουράκη, η οποία μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη του κ. Υπουργού για την προώθηση των διαδικασιών κατάρτισης των Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των αντίστοιχων βιβλίων.(αρ. πρωτ.: 1578/15-04-2015):

  «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/09-02-2015

  Συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων - Εμπειρογνωμόνων σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 14100/08-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», η οποία ορίστηκε με

  ΑΔΑ: 7ΠΦΗΟΞΛΔ-ΝΤ6

 • Σελ. 2 από 15.

  την Πράξη 13/10-03-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ ΒΙΚΝΟΞΛΔ-ΞΞΕ) και τροποποιήθηκε με την Πράξη 45/07-07-2014 του ΔΣ του ΙΕΠ (ΑΔΑ 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ), α)για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων, β) την εισήγηση για την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο και γ) την επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων.

  Την 09-02-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνεδρίασε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

  Πολιτικής επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων του Έργου η οποία ορίστηκε με την Πράξη 13/10-3-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 7465/11-07-2014 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΑΓΦΟΞΛΔ-ΡΩΛ/11- 7-2014), με θέμα:

  Α) Πρόταση επιλογής των Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και την επιστημονική εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια και

  Β) Πρόταση επιλογής των Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Eκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ 295450.

  Στη Συνεδρίαση παρέστησαν : Α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:

  Αντωνίου Ιωάννης, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ, αναπληρωτής του Προέδρου. Β) Τα μέλη :

  Γραμμένος Νικόλαος , ΠΕ19 Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, αναπληρωματικό μέλος.

  Παπαδοπούλου Ελένη, ΠΕ02 Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ , αναπληρωματικό μέλος.

  Χρέη Γραμματέως της επιτροπής άσκησε η κ. Πανταζίδου Μερόπη , Αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ 07, στο ΙΕΠ.

  Α) Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων, αφού έλαβε υπόψη : α.) τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην με αρ. 14100/08-12-2014

  (ΑΔΑ:ΩΜΜΖΟΞΛΔ-Λ54) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ενταγμένων μελών και τα κριτήρια για την ανάθεση έργου της εκπόνησης ΠΣ και οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών

  β.) τους πίνακες των εντασσόμενων στο μητρώο εκπόνησης των Π.Σ και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 436/ 14-01-2015 (ΑΔΑ : ΨΘΔΠΟΞΛΔ-ΧΚΚ) έγκριση ένταξης στο Μητρώο, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι εντασσόμενοι στο μητρώο έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όποτε αυτά απαιτηθούν από το ΙΕΠ.

  γ.) τα βιογραφικά, τα ατομικά στοιχεία και τις αιτήσεις συμμετοχής των εντασσόμενων στο Μητρώο για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των οδηγών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια

  δ.) τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων, ως προς την ακρίβεια και την αλήθεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης βάσει της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και

  ε.) τις απόψεις των μελών της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Ειδικών Επιστημόνων της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο πρόγραμμα σπουδών»

  ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΙΕΠ τους παρακάτω ειδικού