02 - ΔΥΑΔΕΣ 2013 - 2014 - iraklionbc.griraklionbc.gr/entypa/diadestetarti4.pdf · ΤΙΤΟΣ...

of 1 /1
ΙRAKLIO BOWLERS CLUB ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 3 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 4 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ 181 187 195 563 Β ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 125 171 203 499 306 2 358 4 398 5 1062 6 17 ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 122 116 152 390 Δ ΞΕΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 88 65 84 237 210 0 181 0 236 0 627 0 0 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 166 151 143 460 Α ΑΡΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 155 163 232 550 321 2 314 2 375 5 1010 5 14 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 5 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 6 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 182 176 217 575 Α ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 180 219 192 591 362 4 395 5 409 6 1166 8 23 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 125 133 141 399 Δ ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 213 150 145 508 338 3 283 1 286 1 907 3 8 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 216 165 162 543 Γ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 128 128 128 384 344 3 293 1 290 1 927 3 8 ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 151 137 169 457 Β ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 167 197 189 553 318 2 334 3 358 4 1010 5 14 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 7 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 8 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 170 157 144 471 Β ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 139 186 136 461 309 2 343 3 280 1 932 3 9 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 156 108 172 436 Γ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 168 169 170 507 324 2 277 1 342 3 943 3 9 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 190 169 200 559 Β ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 148 175 166 489 338 3 344 3 366 4 1048 5 15 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 9 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 10 1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 161 190 201 552 Β ΦΥΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 148 155 169 472 309 2 345 3 370 4 1024 5 14 ΤΣΑΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 124 105 111 340 Δ ΞΥΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 145 115 112 372 269 0 220 0 223 0 712 0 0 ΡΟΥΤΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 186 177 162 525 Α ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122 136 170 428 308 2 313 2 332 3 953 4 11 ΚΟΚΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 134 133 127 394 Γ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 118 165 102 385 252 0 298 1 229 0 779 0 1 ΣΕΤ 3ου ΒΑΘ 3ου ΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΔΥΑΔΑΣ ΒΑΘ ΣΕΤ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΘ ΣΕΤ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΘ ΣΕΤ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΘ 3ου ΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΔΥΑΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘ 1ου ΣΕΤ 1ου ΣΕΤ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘ 1ου ΣΕΤ 1ου ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΤ 2ου ΒΑΘ 2ου ΣΕΤ 3ου ΒΑΘ 3ου ΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΔΥΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΣΕΤ 2ου ΒΑΘ 2ου ΣΕΤ 3ου ΒΑΘ 3ου ΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΔΥΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΒΑΘ 1ου ΣΕΤ 2ου ΒΑΘ 2ου ΣΕΤ 3ου ΣΕΤ 1ου ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2013 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΑΔΩΝ 2013 - 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΤ 1ου ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΒΑΘ ΣΕΤ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΘ 1ου ΣΕΤ 2ου ΒΑΘ 2ου

Embed Size (px)

Transcript of 02 - ΔΥΑΔΕΣ 2013 - 2014 - iraklionbc.griraklionbc.gr/entypa/diadestetarti4.pdf · ΤΙΤΟΣ...

Page 1: 02 - ΔΥΑΔΕΣ 2013 - 2014 - iraklionbc.griraklionbc.gr/entypa/diadestetarti4.pdf · ΤΙΤΟΣ 213 150 145 508 338 3 283 1 286 1 907 3 8 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ...

ΙRAKLIO BOWLERS CLUB

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 3 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 4

1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο

ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ

ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ 181 187 195 563 Β ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 125 171 203 499 306 2 358 4 398 5 1062 6 17

ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 122 116 152 390 Δ ΞΕΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 88 65 84 237 210 0 181 0 236 0 627 0 0

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ166 151 143 460 Α ΑΡΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 155 163 232 550 321 2 314 2 375 5 1010 5 14

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 5 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 6

1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο

ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 182 176 217 575 Α ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 180 219 192 591 362 4 395 5 409 6 1166 8 23

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 125 133 141 399 ΔΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΤΟΣ213 150 145 508 338 3 283 1 286 1 907 3 8

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 216 165 162 543 ΓΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ128 128 128 384 344 3 293 1 290 1 927 3 8

ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 151 137 169 457 ΒΣΑΚΑΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ167 197 189 553 318 2 334 3 358 4 1010 5 14

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 7 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 8

1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο

ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ170 157 144 471 Β

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ139 186 136 461 309 2 343 3 280 1 932 3 9

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 156 108 172 436 Γ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 168 169 170 507 324 2 277 1 342 3 943 3 9

ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 190 169 200 559 Β ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 148 175 166 489 338 3 344 3 366 4 1048 5 15

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 9 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 10

1ο 2ο 3ο 1ο 2ο 3ο

ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ ΚΟΡ

ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 161 190 201 552 ΒΦΥΤΑΚΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ148 155 169 472 309 2 345 3 370 4 1024 5 14

ΤΣΑΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 124 105 111 340 Δ ΞΥΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 145 115 112 372 269 0 220 0 223 0 712 0 0

ΡΟΥΤΖΕΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ186 177 162 525 Α ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122 136 170 428 308 2 313 2 332 3 953 4 11

ΚΟΚΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 134 133 127 394 Γ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 118 165 102 385 252 0 298 1 229 0 779 0 1

ΣΕΤ

3ου

ΒΑΘ

3ου

ΟΛΙΚΟ

ΣΕΤ

ΔΥΑΔΑΣ

ΒΑΘ

ΣΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΩΝ

ΒΑΘ

ΣΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΩΝ

ΒΑΘ

ΣΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΩΝ

ΒΑΘ

3ου

ΟΛΙΚΟ

ΣΕΤ

ΔΥΑΔΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η

ΒΑΘ

1ου

ΣΕΤ

1ου

ΣΕΤ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η

ΒΑΘ

1ου

ΣΕΤ

1ου

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η

ΣΕΤ

2ου

ΒΑΘ

2ου

ΣΕΤ

3ου

ΒΑΘ

3ου

ΟΛΙΚΟ

ΣΕΤ

ΔΥΑΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ

ΣΕΤ

2ου

ΒΑΘ

2ου

ΣΕΤ

3ου

ΒΑΘ

3ου

ΟΛΙΚΟ

ΣΕΤ

ΔΥΑΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ

ΒΑΘ

1ου

ΣΕΤ

2ου

ΒΑΘ

2ου

ΣΕΤ

3ου

ΣΕΤ

1ουΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ

Τετάρτη, 6 Νοέμβριος 2013

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΑΔΩΝ 2013 - 2014

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 1η4η

ΣΕΤ

1ουΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕΤ

ΒΑΘ

ΣΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΩΝ

ΒΑΘ

1ου

ΣΕΤ

2ου

ΒΑΘ

2ου