00 CV 3P192068-1H - · PDF filePortugues Рóссêий English Türkçe...

Click here to load reader

 • date post

  02-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 00 CV 3P192068-1H - · PDF filePortugues Рóссêий English Türkçe...

 • INSTALLATION MANUALR410A Split Series

  Models 4MXS68F2V1B 4MKS75F2V1B4MXS68F3V1B3MXS68G2V1B3MXS68G3V1B

  Deutsch

  Franais

  Nederlands

  Espaol

  Italiano

  Portugues

  English

  Trke

  Installation manualR410A Split series

  Montaj klavuzlar R410A Split serisi

  InstallationsanleitungSplit-Baureihe R410A

  Manuel dinstallationSrie split R410A

  MontagehandleidingR410A Split-systeem

  Manual de instalacinSerie Split R410A

  Manuale dinstallazioneSerie Multiambienti R410A

  R410A

  Manual de Instalao Srie split R410A

  R410A

  00_CV_3P192068-1H.fm Page 1 Saturday, July 28, 2012 9:07 PM

 • 1 Trke

  Gvenlik nlemleri Burada aklanan nlemler, UYARILAR ve KAZLAR olarak snflandrlmaktadr. Her ikisi de gvenlikle ilgili nemli bilgiler ierir. Btn nlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz.

  UYARILAR ve KAZLAR ifadelerinin anlam

  UYARILAR ............ Bu talimatlarn dzgn bir ekilde yerine getirilmemesi, kiisel yaralanmalara veya lme neden olabilir.

  KAZLAR .......... Bu talimatlarn dzgn bir ekilde yerine getirilmemesi, bulunulan artlarn ciddiyetine bal olarak, maddi hasar veya kiisel yaralanma ile sonulanabilir.

  Bu klavuzda gsterilen gvenlik iaretleri aadaki anlamlara sahiptir:

  Montaj tamamladktan sonra, hatalara kar kontrol iin bir deneme almas gerekletirin ve mteriye kullanma klavuzu yardmyla klimann kullanm ve bakm hakknda bilgi verin.

  Talimatlara kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak balants kurun. Asla denemeyin.

  UYARILAR Montaj ilemini, bayiniz veya yetkili personelin yapmasn isteyin.

  Klimay kendi banza monte etmeye almayn. Yanl montaj su sznts, elektrik arpmas veya yangna neden olabilir.

  Klimay bu montaj klavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak monte edin.Yanl montaj su sznts, elektrik arpmas veya yangna neden olabilir.

  Montaj ilemi iin sadece belirtilen aksesuarlar ve paralar kullann.Belirtilen paralarn kullanlmamas halinde, nitenin dmesi, su sznts, elektrik arpmas veya yangn gibi riskler mevcuttur.

  Klima cihazn nitenin arln tayabilecek salam bir temel zerine monte edin.Yetersiz dayanma gcne sahip bir temel, ekipmann dmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.

  Elektrik ileri, ilgili yerel ve ulusal dzenlemelere ve bu montaj klavuzundaki talimatlara uygun olarak yaplmaldr. Kesinlikle ayr bir g kayna devresi kullann.Yetersiz g devresi kapasitesi ve uygun olmayan iilik, elektrik arpmas veya yangna neden olabilir.

  Yeterli uzunlukta bir kablo kullann.Dalm kablolar veya uzatma kablosu kullanmayn; aksi halde ar snma, elektrik arpmas veya yangn ortaya kabilir.

  Tm kablolarn salam balanm olmasna, belirtilen kablolarn kullanlmasna ve u balantlar veya kablolar zerinde yk olmamasna dikkat edin.Balantlarn yanl yaplmas veya kablolarn gerektii gibi balanmamas, ar s birikmesine veya yangna neden olabilir.

  G kayna kablosunu ekerken ve i ve d niteler arasndaki kablolar balarken, kablolar kontrol kutusunun kapa skca kapal olacak ekilde konumlandrn.Kontrol kutusu kapann yanl yerletirilmesi, elektrik arpmas, yangn veya ularn ar snmasna neden olabilir.

  Eer montaj esnasnda soutucu gaz kaa sz konusu olursa, bulunulan alan hemen havalandrn. Soutma gaz atele temas ederse, zehirli gazlar ortaya kabilir.

  Montaj tamamladktan sonra, soutucu gaz kaa olmadn kontrol edin.Soutma gaznn odaya szmas ve fanl stc, frn veya ocak gibi bir ate kayna ile temas etmesi halinde, zehirli gaz ortaya kabilir.

  Klima cihazn monte ederken veya yerini deitirirken, soutucu devresinin havasn alarak iinde hava kalmamasna dikkat edin ve sadece belirtilen soutucuyu (R410A) kullann.Soutucu devresinde hava veya baka yabanc maddelerin bulunmas, ekipman hasar ve hatta yaralanmaya yol aabilecek ekilde ar basn ykselmesine neden olur.

  Montaj srasnda, kompresr altrmadan nce soutucu borularn salam ekilde takn.Kompresr alrken, soutucu borular bal deilse ve kapatma vanas aksa, ieriye hava emilerek soutucu dngsnde anor-mal basnca sebep olur ve bu da arzaya hatta yaralanmaya yol aabilir.

  Pompa durduunda, soutucu borularn karmadan nce kompresr durdurun.Pompa kapalyken, kompresr almaya devam ediyorsa ve kapatma vanas aksa, soutucu borular kartldnda ieriye hava emilerek soutma devresinde anormal basnca sebep olur ve bu da arzaya hatta yaralanmaya yol aabilir.

  Klima cihazn mutlaka topraklayn.niteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayn. Eksik topraklama elektrik arpmasna yol aabilir.

  Kesinlikle bir toprak kaa kesicisi takn. Toprak drenaj kesicisinin taklmamas, elektrik arpmas veya yangna neden olabilir.

  KAZLAR Klima cihazn, yanc gaz kaa tehlikesinin olduu yerlere monte etmeyin.

  Bir gaz kaa durumunda, gazn klima cihaznn yannda birikmesi yangn kmasna neden olabilir.

  Bu montaj klavuzundaki talimatlar uygularken, yeterli drenaj salamak iin drenaj borularn takn ve younlamay nlemek iin borular izole edin. Drenaj borularnn yetersiz olmas halinde, ieriye su szabilir ve mal hasarna yol aabilir.

  Geniletme somunlarn, rnein bir tork anahtar ile, belirtilen ynteme uygun olarak skn.Geniletme somunu ok fazla sklrsa, uzun bir sre sonra geniletme somunu atlayp gaz kaana neden olabilir.

  D nitenin kk hayvanlar tarafndan bir snak olarak kullanlmasn nlemek iin yeterli nlemleri aldnzdan emin olunuz.Kk hayvanlar, elektrik paralarna temas ettiinde arza, duman veya yangna neden olabilir. Ltfen mteriye, nitenin etrafndaki alan temiz tutmas gerektiini bildiriniz.

  Soutucu devresinin scakl yksek olacaktr, ltfen niteler aras kabloyu, sl olarak izole edilmemi olan bakr borulardan uzak tutun.

  10_TR_3P192068-1H.fm Page 1 Tuesday, September 25, 2012 1:18 PM

 • Trke 2

  AksesuarlarD nite ile birlikte verilen aksesuarlar:

  Yer Seiminde nlemler1) nitenin arlna ve titreimine dayanabilecek salamlkta ve alma grltsn arttrmayacak bir yer sein.2) D niteden kan scak havann veya alma grltsnn komularnz rahatsz etmeyecei bir yer sein.3) alma grltsnn rahatszlk yaratmamas iin, yatak odas gibi yerlerden uzak durun.4) nitenin ieri ve dar tanabilmesi iin yeterince yer olmaldr.5) Hava girii ii yeterli yer olmas ve hava giri ve k noktalarnda engel olmamaldr.6) nitenin yaknnda bir yerde alev alabilir gaz kaa ihtimali olmamaldr.

  niteyi, grlt ve boaltlan scak havann komularnz rahatsz etmemesi zere konumlaynz.7) niteleri, elektrik kablolarn ve niteler aras kablolar televizyon ve radyo setlerinden en az 3m. uzaa

  yerletirin. Bu elektrikli aygtlarda grnt ve ses bozulmalarn nlemek iindir. (Radyo dalgalarnn durumuna bal olarak, 3m uzakta olduklarnda da parazit ortaya kabilir.)

  8) Ky blgelerinde veya slfat gaz ieren tuzlu atmosfer olan dier yerlerde, anma klima cihaznn mrn ksaltabilir.

  9) Drenaj d niteden ktndan, nitenin altna nemden korunmas gereken hi bir ey koymayn.

  AIKLAMA:Tavandan asl halde veya yl olarak monte edilemez.

  KAZLARKlima cihazn dk d ortam scaklnda altrrken aada aklanan talimatlara kesinlikle uyun. Rzgara maruz kalmay nlemek iin, d niteyi emi taraf duvara bakacak ekilde monte edin.

  D niteyi emi tarafnn dorudan rzgara maruz kalaca bir yere yere asla monte etmeyin.

  Rzgara maruz kalmay nlemek iin, d nitenin hava tahliye tarafna bir kontrol plakas yerletirin.

  Youn kar ya alan blgelerde, karn dorudan niteyi etkilemeyecei bir montaj yeri sein.

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  A ! "#B

  $%& 'C

  #( ))E *)

  +) ") ),)

  D

  -) , )) ". / ' ))F

  10_TR_3P192068-1H.fm Page 2 Tuesday, September 25, 2012 1:18 PM

 • 3 Trke

  nite/D nite Montaj izimleri nitelerin montaj hakknda, cihazla birlikte verilen montaj klavuzuna bavurun. (ekilde ve duvara monte bir nite gsterilmektedir.)

  KAZLAR Sadece boru balantlarn yaparken, daha sonra baka bir i nite eklemek iin, i niteyi balamadan gml tali borular ve d niteyi balamayn.Gml tali borularn hibir tarafndan kir ya da nem girmemesine dikkat edin.Ayrntlar iin sayfa 9deki 7 Soutucu borular blmne bakn.

  Is pompas tipi: niteye sadece bir oda iin balanmak imkanszdr. En az 2 odaya balandnzdan emin olunuz. Sadece soutma tipi: niteye sadece bir oda iin balanmak mmkndr.

  !!"

  # $%!

  & "

  '( ")

  %*! '(

  "

  )

  !

  + , - "

  .& &- & ' ) #

  "

  / & ' ")

  0

  , " +

  1

  2

  1

  2

  10_TR_3P192068-1H.fm Page 3 Tuesday, September 25, 2012 1:18 PM

 • Trke 4

  Montaj niteyi yatay olarak monte edin. Drenaj iyiyse nite dorudan bir beton veranda veya salam bir zemin zerine monte edilebilir. Binaya titreim aktarlma olasl varsa, titreim nleyici bir kauuk kullann (yerinde temin edilir).

  1. Balantlar (balant portu) niteyi, i nite snf ve ona karlk gelen port arasndaki balanty gsteren aadaki tabloya gre monte edin.Bu niteye balanabilen tm i nite snflar:

  Is pompa tr: 3MXS68 11,0kWye kadar4MXS68 11,0kWye kadar

  Yalnz Soutma tipi: 4MKS75 13,5kWye kadar

  Montaj nlemleri nitenin montaj sonrasnda herhangi bir alma titreimi veya grltye yol amamas iin, montaj zemininin dayanklln ve seviyesini kontrol edin.

  niteyi temel izimine uygun olarak, temel cvatalaryla salam biimde sabitleyin. (Piyasadan temin edebileceiniz drt set M8 veya M10 temel cvatas, somun ve rondelay hazrlayn.)

  Temel cvatalarn ular temel yzeyinden 20mm olana kadar vidalamanz en iyisidir.

  !" #$# # #%#&'(#)# "*

  +' ! #%#&'(#)#'# "

  +' ! #%#&'(#)#'# "

  +' ! #%#&'(#)#'# "

  ,'%-"#( ! +' .'"#'# #$# (/ 0%"# 12%#&'(#)# !3 4-!-' "*

  20

  10_TR_3P192068-1H.fm Page 4 Tuesday, September 25, 2012 1:18 PM

 • 5 Trke

  D nite Montaj Kurallar D nitenin gi