00 Διπλωματική Εργασία (Ενιαίο)

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 00 Διπλωματική Εργασία (Ενιαίο)

 • ..

  ...

  , 2015

 • ..

  ...

  , 2015

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  - I

  ,

  ..

  , . .

  ..

  , ,

  ...

  ,

  ,

  .. , .

  .

  , ,

  ,

  , .

  ,

  . ,

  , . ,

  .

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  - II

  2014 2015.

  ...

  ,

  . ,

  ... . ,

  . ,

  .

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  - III

  ..

  , ,

  .

  ..

  .

  2015

  .

  , ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  .

  . ,

  ,

  ,

  ,

  .

 • &

  ..

  Abstract

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  IV

  ABSTRACT

  This Diploma Thesis refers to the aggressive driving behavior and specifically

  drivers attitude towards other car drivers, the bicyclists and the pedestrians, in the

  light of driving behavior and traffic psychology. The intention of the present survey is

  the overall understanding and interpretation of the driving behavior of car drivers in

  relation to their interconnection and attitude towards the bicycle and the general

  psychological features of them, as well. The study was based on a questionnaire

  survey that was conducted during the months of April and May 2015 in the city of

  Thessaloniki. In addition, the current survey focuses on other specific features of the

  drivers such as their education level, their economic situation and their knowledge of

  the Highway Code so as to outline a more thorough profile.

  The motivation for the selection of the specific subject was based on the fact that

  aggressive driving in Greece attracts little attention. In addition, the increased use of

  bicycles for daily trips as a result of the construction of the respective infrastructure

  (i.e. bikeways) among other things, led to the selection of the specific subject.

  The present Diploma Thesis is comprised of four chapters. The first chapter presents

  an introduction to the subject. The second chapter refers to the general methodology

  and structure of the questionnaire-based survey. In the third chapter, the results of the

  questionnaire survey are analyzed and interpreted in detail. Finally, conclusions are

  presented in the final chapter of the Diploma Thesis.

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  V

  .................................................................................................................I

  ...............................................................................................................

  ABSTRACT................................................................................................................V

  ........................................................................................................V

  ...............................................................................................X

  ............................................................................XVI

  .........................................................................................XXII

  : .......................................................................1.1

  1.1 ............................................................1.1

  1.2 ....................................................................1.1

  1.3 ........................................................................................................1.2

  1.4 .......................................................................................................1.3

  :

  ..........................................................................................2.1

  2.1 ...............................................................................................................2.1

  2.2 .........................................................2.3

  2.3 ................................................................2.4

  2.4 ................................................................2.9

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  VI

  : ...........................3.1

  3.1 ...............................................................................................................3.1

  3.2 ...........................................................................................3.1

  3.3 .............................3.8

  3.4

  .......................................................................................................3.15

  3.5

  ...........................................................................................................................3.26

  3.6 ................................................................................3.32

  3.7 ..........................................................................3.38

  3.8 / ..........3.43

  3.8.1. .........................................................3.43

  3.8.2. .......................................................3.44

  3.8.3. .........3.45

  3.8.4.

  .......................................................................................3.47

  3.8.5.

  .......................................................................................................................3.48

  3.9

  ..................................................................................................................................3.50

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  VII

  3.9.1.

  ......................................................................................................................3.50

  3.9.2. ...........................................3.51

  3.9.3.

  .......................................................................................................3.52

  3.9.4.

  ...................................................................................3.54

  3.9.5. ,

  ......................................................................3.55

  3.10 ..........3.57

  3.10.1.

  ............................................................................................................3.57

  3.10.2. ..................3.58

  3.11

  ...............................................................................................................3.60

  3.11.1.

  ...........................................................................3.60

  3.12

  ............................................................................................................................3.62

  3.12.1. ... 50 /

  ......................................................................................................................3.62

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  VIII

  3.12.2. ... 50 /

  .................................................3.63

  3.12.3.

  ..............................3.65

  3.12.4.

  ......................................................................................................................3.66

  3.12.5.

  .......................................................................................................3.67

  3.12.6.

  ..

  ..................................................................................................................3.69

  3.12.7.

  ..

  ....................................3.70

  3.12.8. ,

  .....................................3.72

  3.12.9. ,

  .............................................................................3.73

  3.12.10.

  ...................................................................................................3.75

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  IX

  : .....................................................4.1

  .................................................................................................XXIII

  - ....................................................................................XXV

  : ...............................XXVI

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  X

  3.1: .....................3.2

  3.2:

  .. 2014.................................................................................3.3

  3.3:

  .....................................................................................................................................3.4

  3.4:

  .................................................................................................3.5

  3.5:

  .................................................................3.6

  3.6:

  .................................................................................................3.7

  3.7:

  ...............................................................................3.10

  3.8:

  ........................................................................3.11

  3.9:

  .......................................................................................................3.12

  3.10:

  ......................................................................................3.13

  3.11:

  ...............................................................................................................3.15

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XI

  3.12:

  ........................................................................3.17

  3.13:

  .................................................................................................................3.18

  3.14:

  .................................................................................................................3.19

  3.15:

  ...............................................3.21

  3.16:

  ......................................................................3.22

  3.17:

  ..............................................................................3.23

  3.18:

  ..............................................................................................................3.24

  3.19:

  .................................................................................................3.25

  3.20:

  .................................................................................................................3.27

  3.21:

  .............................................................................................................3.28

  3.22:

  .................................................................................3.29

  3.23:

  ..................................................................................................3.31

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XII

  3.24:

  .............................................................................................3.32

  3.25:

  ...........................................................................................................3.33

  3.26:

  ..................................................................................3.35

  3.27:

  .............................................................................3.36

  3.28:

  ..................................................................................................3.37

  3.29: ...........................3.39

  3.30: ........3.40

  3.31: .....................3.41

  3.32: ...............................3.42

  3.33:

  ........................................................................................3.44

  3.34:

  ........................................................................................3.45

  3.35:

  ................................3.47

  3.36:

  ....................................................3.48

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XIII

  3.37:

  ......................................3.49

  3.38:

  ........3.51

  3.39:

  .................................................3.52

  3.40:

  ................................................................................................................3.54

  3.41:

  .......................................................................................................3.55

  3.42:

  .........................................3.56

  3.43:

  ...........................3.58

  3.44:

  ............................................................................................3.59

  3.45:

  ..........3.61

  3.45: ()

  ....................................................................................................................3.61

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XIV

  3.46:

  ..........................................................................3.63

  3.47:

  ........................................................................................................3.64

  3.48:

  .................................................................................................................3.65

  3.49:

  ..........................................................................................3.67

  3.50:

  ..................................3.68

  3.51:

  ..

  ...............................................3.70

  3.52:

  ..

  ........................................................................................................3.71

  3.53:

  ........3.73

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XV

  3.54:

  ...................................3.74

  3.55:

  ............................................................3.76

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XVI

  3.1: .................3.2

  3.2:

  .. 2014.............................................................................3.3

  3.3:

  .............................................................................................................................3.4

  3.4:

  ....................................................................................................................3.5

  3.5:

  ...........................................................................................................3.6

  3.6:

  .................................................................................................3.7

  3.7:

  ..................................................................................3.9

  3.8:

  .........................................................................3.11

  3.9:

  .......................................................................................3.12

  3.10:

  .......................................................................................3.13

  3.11:

  .................................................................................................................3.14

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XVII

  3.12:

  ........................................................................3.16

  3.13:

  .................................................................................................................3.18

  3.14:

  ...........................................................................................................3.19

  3.15:

  ...............................................3.20

  3.16:

  .................................................................3.22

  3.17:

  ..............................................................................3.23

  3.18:

  ........................................................................................................3.24

  3.19:

  ..................................................................................................3.25

  3.20:

  .................................................................................................................3.27

  3.21:

  ..........................................................................................................3.28

  3.22:

  .................................................................................3.29

  3.23:

  ..................................................................................................3.30

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XVIII

  3.24:

  ........................................................................................3.31

  3.25:

  ..........................................................................................3.33

  3.26:

  ..................................................................................3.34

  3.27:

  .......................................................................3.36

  3.28:

  ...............................................................................3.37

  3.29: .......................3.39

  3.30: ....3.40

  3.31: ................3.41

  3.32: ..........................3.42

  3.33:

  ........................................................................................3.43

  3.34:

  ........................................................................................3.45

  3.35:

  ................................3.46

  3.36:

  ...................................................3.48

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XIX

  3.37:

  ......................................3.49

  3.38:

  ........3.50

  3.39:

  .................................................3.52

  3.40:

  .................................................................................................................3.53

  3.41:

  .......................................................................................................3.54

  3.42:

  .........................................3.56

  3.43:

  .............3.57

  3.44:

  ............................................................................................3.59

  3.45:

  ..........3.61

  3.46:

  ..........................................................................3.62

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XX

  3.47:

  .........................................................................................................3.64

  3.48:

  .................................................................................................................3.65

  3.49:

  ..........................................................................................3.66

  3.50:

  ..................................3.68

  3.51:

  ..

  ...............................................3.69

  3.52:

  ..

  ........................................................................................................3.71

  3.53:

  ........3.72

  3.54:

  ...................................3.74

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XXI

  3.55:

  ............................................................3.75

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  XXII

  2.1: ..............................2.6

  2.2: .......................................2.7

  2.3: ..................................................2.8

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  1.1

  :

  1.1

  ..

  .. , .

  ,

  .

  ,

  .

  1.2

  , ,

  , , ,

  .., .

  ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  1.2

  , ,

  . ,

  . ,

  .

  1.3

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  . ,

  (140) .

  ,

  ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  1.3

  1.4

  (4) ,

  :

  , ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.1

  :

  2.1

  .

  .

  . Perepjolkina, V. & Ree, V. 2013

  [8].

  ,

  (Fourth Road Safety Week, UNECE).

  .

  [16].

  .

  ..

  . 181817 5

  2011

  ,

  [9].

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.2

  .

  , ,

  .. ,

  .

  .

  ..

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.3

  2.2

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  [2, 3, 4].

  2001 ,

  .

  , , 2,9 ,

  .

  ,

  . , 600, 2

  2

  5.

  , [3, 6, 7].

  .

  .

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.4

  ( ) [1, 3, 5].

  2.3

  . ,

  ,

  (social desirability effect).

  likert,

  .

  ESS

  (European Social Survey)

  2001 ,

  .

  NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

  Bicyclists anti-harassment law

  [3, 9].

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.5

  :

  .

  .

  .

  . ,

  .

  ,

  ,

  , .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.6

  ,

  ,

  , ,

  .

  , ,

  ,

  . : ,

  ,

  (... .), .

  2.1,

  , .

  2.1:

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.7

  2.2,

  , ...

  2.2: [2, 7, 14]

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.8

  2.3,

  , .

  2.3:

  ,

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2.9

  2.4

  .

  (10)

  7 2015 09:00 .. 11:00 ..

  ,

  , . ,

  .

  16 2015 31 2015.

  .. ,

  . ,

  (140)

  .

  , .

 • 1

  1) ;

  ..

  2) 2014 /;

  ..

  3) ;

  30 / 40 / 50 / 60 / 70 /

  4) ;

  /

  5) / ;

  1 6 1 /

 • 2

  6) :

  /

  7) :

  . ,

  ,

  .

  /

  8) , ;

  /

  9) :

  /

 • 3

  10) , ;

  , /

  11) ;

  , /

  ;

  12)

  /

  13)

  /

  14)

  /

  15)

  /

 • 4

  16) , ;

  , /

  17) ;

  , /

  18) , (.. , )

  ;

  , /

  19) ;

  /

 • 5

  20) ;

  21) ;

  /

  22) ;

  /

 • 6

  23) ;

  ............ (0 30)

  24) ;

  /

  . .

  25) . .

  26) . .

  27) . .

 • 7

  28) . .

  29) ;

  ............

  30) /;

  / /

  / /

  31) ()

  ............

  32)

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  3.1

  :

  3.1

  Excel Microsoft Office.

  ,

  ,

  . , 32

  . ,

  .

  3.2

  . ,

  .

  , 3.1 3.1.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.2

  3.1:

  3.1:

  (%)

  1 4 23 17

  5 9 28 20

  10 14 13 9

  15 19 20 14

  > 20 56 40

  , , (40%),

  20 , (17%)

  , 1 4 .

  ,

  3.2 3.2.

  17%

  20%

  9%14%

  40%

  ;

  1-4

  5-9

  10-14

  15-19

  >20

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.3

  3.2:

  3.2:

  2014

  (%)

  0 3000 33 23

  3001 6000 18 13

  6001 10000 30 21

  10001 15000 36 26

  15001 20000 15 11

  > 20000 9 6

  2014,

  , (26%),

  10001 15000 ,

  (23%), 0 3000 .

  , (6%),

  20000 .

  23%

  13%

  21%

  26%

  11%6%

  2014

  /;

  0-3000 .

  3001-6000 .

  6001-10000 .

  10001-15000 .

  15001-20000 .

  >20000 .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.4

  ,

  3.3 3.3.

  3.3:

  3.3:

  (/)

  (%)

  30 28 20

  40 28 20

  50 82 59

  60 2 1

  70 0 0

  , ,

  (59%) 50 /,

  (20%) 30 /, (20%)

  40 /.

  20%

  20%59%

  1%

  ;

  30 /

  40 /

  50 /

  60 /

  70 /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.5

  ..., o o o o ,

  o o, o 50 ,

  [10, 12, 15].

  ,

  3.4 3.4.

  3.4:

  3.4:

  (%)

  12 9

  122 87

  / 6 4

  ,

  (87%) ,

  9%

  87%

  4%

  ;

  N

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.6

  ,

  .

  , 3.5 3.5.

  3.5:

  3.5:

  (%)

  1 69 49

  6 33 24

  1 20 14

  10 7

  / 8 6

  49%

  24%

  14%

  7% 6%

  /

  ;

  1

  6

  1

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.7

  , ,

  (49%) 1 ,

  / ,

  (7%) (6%) .

  / ,

  .

  , 3.6 3.6.

  3.6:

  77%

  3% 12%8%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.8

  3.6:

  (%)

  108 77

  4 3

  17 12

  / 11 8

  ,

  (77%) ,

  ,

  (.) Eurostat,

  , [11, 12, 13].

  3.3

  .

  .

  (, , ..)

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.9

  .

  , 3.7

  3.7.

  3.7:

  20%

  7%

  73%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.10

  3.7:

  (%)

  .

  28 20

  .

  10 7

  .

  102 73

  / 0 0

  ,

  (73%) ,

  .

  , 3.8

  3.8.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.11

  3.8:

  3.8:

  (%)

  82 58

  57 41

  1 1

  / 0 0

  ,

  (58%) ,

  (41%) . ,

  .

  58%

  41%

  1%

  ,

  ;

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.12

  , 3.9 3.9.

  3.9:

  3.9:

  (%)

  .

  62 44

  .

  77 55

  / . 1 1

  50 , (55%)

  ,

  44%

  55%

  1%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.13

  (44%)

  . ,

  .

  , 3.10

  3.10.

  3.10:

  3.10:

  (%)

  , 22 16

  72 51

  45 32

  / 1 1

  16%

  51%

  32%

  1%

  , ;

  ,

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.14

  , (51%)

  , (32%) . ,

  .

  ,

  3.11 3.11.

  3.11:

  3%

  35%

  62%

  ;

  ,

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.15

  3.11:

  (%)

  , 4 3

  49 35

  87 62

  / 0 0

  ,

  (62%) ,

  (35%)

  ,

  .

  3.4

  ,

  .

  , ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.16

  ,

  .

  . ,

  .

  o

  , 3.12

  3.12.

  3.12: o

  22%

  33%9%

  35%

  1%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.17

  3.12: o

  (%)

  31 22

  47 33

  / 12 9

  49 35

  1 1

  , (35%)

  ,

  (55%),

  ,

  .

  o

  , 3.13 3.13.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.18

  3.13: o

  3.13: o

  (%)

  19 14

  47 33

  / 11 8

  61 44

  2 1

  , (44%)

  , (33%)

  (14%)

  .

  14%

  33%

  8%

  44%

  1%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.19

  .

  ,

  3.14 3.14.

  3.14:

  3.14:

  (%)

  63 45

  30 21

  / 2 2

  34 24

  11 8

  45%

  21%2%

  24%

  8%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.20

  , (45%)

  (24%)

  . ,

  (21%)

  ,

  .

  , 3.15

  3.15.

  3.15:

  12%

  9%

  6%

  47%

  26%

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.21

  3.15:

  (%)

  17 12

  13 9

  / 8 6

  66 47

  36 26

  , (47%)

  , (26%)

  . , ,

  .

  , 3.16 3.16.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.22

  3.16:

  3.16:

  (%)

  , 7 5

  25 18

  107 76

  / 1 1

  ,

  (76%) . ,

  ,

  ,

  .

  5%18%

  76%

  1%

  ,

  ;

  ,

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.23

  , 3.17

  3.17.

  3.17:

  3.17:

  (%)

  , 13 9

  51 37

  76 54

  / 0 0

  ,

  (54%) . ,

  9%

  37%54%

  ;

  ,

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.24

  , (46%)

  .

  , 3.18 3.18.

  3.18:

  3.18:

  (%)

  , 17 12

  62 44

  61 44

  / 0 0

  12%

  44%

  44%

  0%

  , (.. ,

  )

  ;

  ,

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.25

  ,

  (44%) . ,

  ,

  ,

  .

  , 3.19 3.19.

  3.19:

  3.19:

  (%)

  1 1

  8 6

  131 93

  / 0 0

  1%

  6%

  93%

  0%

  ;

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.26

  , ,

  (93%), . ,

  ,

  ,

  , .

  3.5

  ,

  . ,

  , , .

  , ,

  ,

  .

  ,

  .

  , 3.20

  3.20.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.27

  3.20:

  3.20:

  (%)

  .

  13 9

  .

  30 21

  .

  47 34

  .

  50 36

  , (36%)

  ,

  9%

  21%

  34%

  36%

  ;

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.28

  (34%) .

  ,

  (9%),

  ,

  .

  ,

  3.21 3.21.

  3.21:

  3.21:

  (%)

  71 51

  69 49

  / 0 0

  51%49%

  ;

  N

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.29

  ,

  , (51%)

  (49%)

  .

  , 3.22

  3.22.

  3.22:

  3.22:

  (%)

  12 9

  125 89

  / 3 2

  9%

  89%

  2%

  ;

  N

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.30

  ,

  (89%) ,

  .

  , 3.23

  3.23.

  3.23:

  34%

  20%

  40%

  6%

  ;

  0-4

  5-9

  10-19

  20-30

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.31

  3.23:

  (%)

  0 4 24 34

  5 9 14 20

  10 19 28 40

  20 30 4 6

  ,

  , (40%), 10 19 ,

  (34%)

  0 4 . ,

  ,

  5 19 .

  , 3.24 3.24.

  3.24:

  2%

  7%

  90%

  1%

  ;

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.32

  3.24:

  (%)

  1 2

  5 7

  63 90

  / 1 1

  ,

  (90%),

  ,

  .

  3.6

  ,

  . ,

  . ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.33

  , 3.25

  3.25.

  3.25:

  3.25:

  (%)

  36 26

  35 25

  48 34

  10 7

  8 6

  3 2

  26%

  25%

  34%

  7%6%

  2%

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.34

  ,

  ,

  , (85%)

  ,

  .

  , 3.26 3.26.

  3.26:

  47%

  33%

  16%

  2% 1% 1%

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.35

  3.26:

  (%)

  66 47

  46 33

  23 16

  2 2

  1 1

  2 1

  , ,

  (96%) ,

  ,

  .

  , 3.27

  3.27.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.36

  3.27:

  3.27:

  (%)

  55 39

  52 37

  22 16

  8 6

  2 1

  1 1

  , ,

  (92%)

  ,

  39%

  37%

  16%

  6% 1% 1%

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.37

  ,

  .

  , 3.28 3.28.

  3.28:

  3.28:

  (%)

  9 6

  32 23

  42 30

  30 21

  19 14

  8 6

  6%

  23%

  30%

  21%

  14%6%

  .

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.38

  , .

  ,

  ,

  (6%) (14%) ,

  .

  , ,

  ,

  .

  3.7

  ,

  . ,

  , , .

  ,

  .

  ,

  3.29 3.29.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.39

  3.29:

  3.29:

  (%)

  18 24 24 17

  25 35 41 29

  36 54 59 42

  55+ 16 12

  ,

  (42%) , 36 - 54

  , 18 35

  (46%) . ,

  18 54 .

  17%

  29%42%

  12%

  ;

  18-24

  25-35

  36-54

  55+

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.40

  o ,

  3.30 3.30.

  3.30: o

  3.30: o

  (%)

  15 11

  27 19

  / 26 19

  / 39 28

  / 23 16

  9 6

  1 1

  / 0 0

  ,

  , /

  .

  11%

  19%

  19%28%

  16%6%

  1% /;

  /

  /

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.41

  (82%) .

  o ,

  3.31 3.31.

  3.31: o

  3.31: o

  ()

  (%)

  0 3000 1 1

  3001 6000 6 8

  6001 10000 16 21

  10001 15000 21 28

  15001 20000 16 21

  20001 30000 11 15

  30001 50000 4 5

  >50000 1 1

  1%

  8%

  21%

  28%

  21%

  15%5%

  1%

  ;

  0-3000

  3001-6000

  6001-1000

  10001-15000

  150001-20000

  20001-30000

  300001-50000

  >50000

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.42

  ,

  (140) ,

  (76) . ,

  ,

  6000 20000 .

  .

  o , 3.32

  3.32.

  3.32: o

  3.32: o

  (%)

  74 53

  66 47

  53%

  47%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.43

  (140) . ,

  (53%)

  (47%) .

  3.8

  3.8.1.

  ,

  (55%) ,

  (62%). ,

  (45%)

  (38%).

  .

  , 3.33 3.33.

  3.33:

  62%

  55%

  38%

  45%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  =50 (/)

  50 (/)

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.44

  3.33:

  (%)

  =50 (/) 46 36 62 55

  50 (/) 28 30 38 45

  3.8.2.

  ,

  (56%) ,

  (55%). ,

  (44%)

  (45%).

  ,

  .

  , 3.34 3.34.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.45

  3.34:

  3.34:

  (%)

  =50 (/) 33 29 45 44

  50 (/) 41 37 55 56

  3.8.3.

  ,

  (67%) ,

  (78%).

  ,

  (33%)

  45%

  44%

  55%

  56%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  =50 (/)

  50 (/)

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.46

  (22%).

  .

  ,

  .

  , 3.35

  3.35.

  3.35:

  78%

  67%

  22%

  33%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.47

  3.35:

  (%)

  58 44 78 67

  16 22 22 33

  3.8.4.

  ,

  (58%)

  ,

  (59%). ,

  (42%)

  (41%).

  .

  , 3.36

  3.36.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.48

  3.36:

  3.36:

  (%)

  44 38 59 58

  30 28 41 42

  3.8.5.

  , (58%)

  ,

  (51%). ,

  59%

  58%

  41%

  42%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.49

  (42%)

  (49%).

  .

  , 3.37

  3.37.

  3.37:

  3.37:

  (%)

  38 38 51 58

  36 28 49 42

  51%

  58%

  49%

  42%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.50

  3.9

  3.9.1.

  ,

  (47%) ,

  (64%). ,

  (53%)

  (36%).

  .

  , .

  ,

  3.38 3.38.

  3.38:

  64%

  47%

  36%

  53%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.51

  3.38:

  (%)

  47 31 64 47

  27 35 36 53

  3.9.2.

  , (52%)

  ,

  (43%). ,

  (48%)

  (57%).

  . ,

  .

  , 3.39 3.39.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.52

  3.39:

  3.39:

  (%)

  32 34 43 52

  42 32 57 48

  3.9.3.

  ,

  (68%) ,

  (65%). ,

  (32%)

  (35%). ,

  43%

  52%

  57%

  48%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.53

  ,

  .

  ,

  3.40 3.40.

  3.40:

  3.40:

  (%)

  48 45 65 68

  26 21 35 32

  65%

  68%

  35%

  32%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.54

  3.9.4.

  ,

  (20%) ,

  (23%). ,

  (80%)

  (77%). ,

  ,

  .

  ,

  3.41 3.41.

  3.41:

  23%

  20%

  77%

  80%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.55

  3.41:

  (%)

  17 13 23 20

  57 53 77 80

  3.9.5. ,

  ,

  ,

  , (24%)

  ,

  (23%). ,

  (76%)

  (77%).

  ,

  .

  , 3.42

  3.42.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.56

  3.42:

  3.42:

  (%)

  57 50 77 76

  17 16 23 24

  77%

  76%

  23%

  24%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.57

  3.10

  3.10.1.

  ,

  (59%) / ,

  (55%).

  / ,

  (41%)

  (46%). .

  ,

  .

  ,

  3.43 3.43.

  3.43:

  46%

  41%

  55%

  59%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  X

  /

  /

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.58

  3.43:

  (%)

  /

  33 27 46 41

  / 41 39 55 59

  3.10.2.

  ,

  ,

  (53%) ,

  (46%). ,

  (47%),

  (54%).

  .

  , 3.44 3.44.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.59

  3.44:

  3.44:

  (%)

  40 31 54 47

  34 35 46 53

  54%

  47%

  46%

  53%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.60

  3.11

  /

  3.11.1.

  ,

  /,

  (12%)

  ,

  (18%) . ,

  (6%),

  (13%),

  . ,

  , (20%),

  ,

  (31%).

  ,

  3.45 3.45 3.45.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.61

  3.45:

  3.45:

  -

  -

  17 8 28

  25 18 44

  3.45: ()

  (%)

  -

  -

  12 6 20

  18 13 31

  12%

  6%

  20%

  18%

  13%

  31%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  -

  -

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.62

  3.12

  3.12.1. ... 50/

  :

  ... 50

  / ,

  (52%)

  (48%) . , ,

  ,

  .

  , 3.46

  3.46.

  3.46:

  48%

  52%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  ... 50 /

  , :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.63

  3.46:

  (%)

  28 48

  30 52

  3.12.2. 50/

  :

  , ... 50 /

  ,

  (60%)

  (40%)

  .

  , .

  , 3.47 3.47.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.64

  3.47:

  3.47:

  (%)

  35 60

  23 40

  60%

  40%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  ... 50 /

  , :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.65

  3.12.3. :

  ,

  (51%)

  (49%) .

  ,

  .

  ,

  3.48 3.48.

  3.48:

  3.48:

  (%)

  38 49

  39 51

  49%

  51%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  , :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.66

  3.12.4. :

  , ,

  (61%)

  ,

  (39%) .

  ,

  ,

  .

  ,

  3.49 3.49.

  3.49:

  39%

  61%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  ,

  :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.67

  3.49:

  (%)

  30 39

  47 61

  3.12.5. :

  , ,

  (65%)

  ,

  (35%)

  . ,

  ,

  .

  , 3.50

  3.50.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.68

  3.50:

  3.50:

  (%)

  50 65

  27 35

  65%

  35%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  , :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.69

  3.12.6.

  ..:

  .. ,

  (59%)

  (41%) . ,

  ,

  .., .

  ..

  , 3.51

  3.51.

  3.51:

  ..

  65%

  35%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  .. :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.70

  3.51:

  ..

  (%)

  19 59

  13 41

  3.12.7.

  ..:

  .., (78%),

  (22%)

  . ,

  .., .

  ..

  ,

  3.52 3.52.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.71

  3.52:

  ..

  3.52:

  ..

  (%)

  25 78

  7 22

  65%

  35%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  .. :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.72

  3.12.8. ,

  :

  ,

  (61%)

  (39%)

  . ,

  ,

  .

  ,

  3.53 3.53.

  3.53:

  39%

  61%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  , ,

  :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.73

  3.53:

  (%)

  37 39

  58 61

  3.12.9. ,

  :

  ,

  ,

  (53%),

  (47%) .

  ,

  ,

  .

  ,

  3.54 3.54.

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.74

  3.54:

  3.54:

  (%)

  45 47

  50 53

  47%

  53%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  , ,

  :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.75

  3.12.10.

  :

  , (53%),

  (47%) .

  ,

  , .

  , 3.55

  3.55.

  3.55:

  53%

  47%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  , :

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  3.76

  3.55:

  (%)

  42 53

  37 47

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  4.1

  :

  ,

  (, )

  . ,

  50 / , 41%

  . ,

  50/ ,

  55%

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  55%,

  ,

  .

  , .

  ,

  , .

  ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  4.2

  ,

  ,

  . ,

  , 45%

  . ,

  21%

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  , .

  . , 96%

  ,

  ,

  .

 • &

  ..

  :

  _____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  4.3

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  21%

  .

  ,

  ,

  .

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  A XXIII

  1. ., ., (2012),

  , ,

  , : . ,

  , , ...

  2. ., ., ., (2012),

  ,

  , : . ,

  , , ...

  3. .., (2013),

  , , ,

  : . , ,

  , ...

  4. .., (2010),

  ,

  , , ,

  , : . ,

  ...

  5. (2000), ,

  .

  6. ., (2010), .

  , ,

  , : . , ,

  , ...

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  A XXIV

  7. , (2009),

  .

  8. Perepjolkina, V. & Ree, V. (2013), Drivers Age, Gender, Driving Experience,

  and Aggressiveness as Predictors of Aggressive Driving Behaviour. Journal of

  Pedagogy and Psychology "Signum Temporis", 4(1), pp. 62-72, doi: 10.2478/v10195-

  011-0045-2

  9. Bicyclists anti-harassment law, California, Los Angeles Municipal Code, Chapter

  5.10, Article 5.10

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  A XXV

  -

  10. & , http://www.elinyae.gr

  11. E , http://ec.europa.eu/transport

  12. , http://www.astynomia.gr

  13. , http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

  14. , http://www.podilates-thess.gr

  15. Y , & , http://www.yme.gr

  16. Aggressive Driving Behaviour (Background Paper). Road Safety Week (5-11

  April 2004), http://www.unece.org/trans/roadsafe/rs4aggr.html

 • &

  ..

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  A XXVI

  :

  ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 ER9 ER10 ER11 ER12 ER13 ER14 ER15 ER16 ER17 ER18 ER19 ER20

  7 10000 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3

  15 10000 2 3 5 1 2 1 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4

  5 15000 2 3 3 1 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3

  3 8000 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 5 4 3 2 2 3 3

  2 2000 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3

  2 5000 3 3 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 5 3 3 2 3 3

  2 15000 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 3

  3 5000 3 2 5 4 1 2 2 2 3 2 2 1 4 2 1 2 3 3

  3 3000 1 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 4 5 3 3 3 2 3

  1 3000 3 3 1 1 3 1 1 3 3 4 2 2 5 3 2 2 3 2

  6 5000 2 3 1 1 1 1 2 1 2 4 3 4 5 2 3 2 3 3

  5 5000 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3

  32 12000 3 2 3 4 1 1 2 2 3 2 4 2 5 2 3 2 3 3

  9 10000 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 4

  11 4000 1 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3

  18 7000 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2

  8 8000 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3

  6 10000 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3

  19 5000 1 2 4 1 3 1 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3