ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ziti.gr

of 32 /32

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ziti.gr

untitledΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλο αυτ γρφτηκε για τις ανγκες του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ
ΙΙ» που διδσκεται στο Β’ εξμηνο του Τμματος Μαθηματικν του Α.Π.Θ.. Κριος
στχος του βιβλου αυτο εναι να εξοικισει τον αρχριο προγραμματιστ με τις βα-
σικς αρχς του προγραμματισμο των Η/Υ χρησιμοποιντας την γλσσα προγραμμα-
τισμο FORTRAN 90 καθς και στοιχεα της FORTRAN 95.
Για την καλτερη κατανηση της λης οι αναγνστες παροτρνονται
α) να εκτελσουν τα τοιμα προγρμματα που παρουσιζονται στο βιβλο τσι στε να
αποκτσουν μια εξοικωση με τον προγραμματισμ σε Fortran,
β) να προσπαθον να επιλουν τις δραστηριτητες αλλ και τις ασκσεις επανληψης
που προτενονται σε κθε εντητα που χουν ως στχο την ενεργ συμμετοχ τους
και την εμπδωση της λης. Σε περπτωση αδυναμας επλυσης των δραστηριοτ-
των θα πρτεινα μια καλ επανληψη της λης που χει σχση με την επλυση της
δραστηριτητας.
Οι λσεις των δραστηριοττων παρουσιζονται στο τλος κθε εντητας και χρησι-
μεουν ως οδηγς αυτοαξιολγησης για την πορεας εκμθησης του αναγνστη.
Θα θελα να ευχαριστσω για την συγγραφ του βιβλου αυτο τον Καθηγητ κ.
Κωνσταντνο Λζο του Τμματος Πληροφορικς του Α.Π.Θ., για τις πολτιμες συμ-
βουλς του λα αυτ τα χρνια που συνεργαστκαμε, καθς και την κ. Μπλρη Καβ-
βαδα, τον κ. Γιργο Ραχνη και την κ. Κατερνα Χατζηφωτεινο που συνεργαστκαμε
στεν για μεγλο διστημα στη διδασκαλα του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ
ΙΙ». Θα θελα επσης να ευχαριστσω την εταιρεα Compaq και την υπεθυνη του προ-
γρμματος κ. C. Staudinger, οι οποοι διθεσαν δωρεν την Compaq Visual Fortran στο
Τμμα Μαθηματικν για την κλυψη του μαθματος «Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ». Τα
προγρμματα που παρουσιζονται στο βιβλο αυτ χουν γραφε και εκτελεστε στην
Compaq Visual Fortran. Τλος, και πιο πολ απ λους, θα θελα να ευχαριστσω την
γυνακα μου ννα και τα δο παιδι μου Θεοδρα και Αθην για την υπομον αλλ
και συμπαρσταση που μου δεξανε κατ τη συγγραφ του βιβλου αυτο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual
Fortan1
1.1 Ποια εναι τα βασικ μρη απ τα οποα αποτελεται νας Η/Υ ; .......................10
1.2 Ποια εναι η δομ του υλικο ενς Η/Υ ;.............................................................11
1.3 Ποιες εναι οι βασικς κατηγορες λογισμικο ; ..................................................12
1.4 Τι εναι γλσσα προγραμματισμο ; ....................................................................14
1.5 Τι εναι προγραμματισμς ; ..................................................................................16
1.6 Πς θα μεταφρσουμε και θα εκτελσουμε να πργραμμα στη Compaq
Visual Fortran.......................................................................................................19
1.7 Σνοψη..................................................................................................................26
2.1 Πτε δημιουργθηκε FORTRAN 90 ; ..............................................................28
2.2 Ποιο εναι το αλφβητο της FORTRAN 90 ;.......................................................29
2.3 Ποιο εναι το λεξιλγιο της FORTRAN 90 ;........................................................29
2.4 Ποια εναι τα δεδομνα που χειρζεται να πργραμμα και σε ποιες
κατηγορες χωρζονται; ........................................................................................36
2.6 Συναρτσεις ..........................................................................................................41
3.1 Απ τι αποτελεται να πργραμμα FORTRAN 90 ; ...........................................48
3.2 Πς δηλνουμε την επικεφαλδα και το τλος του προγρμματος; ..................48
3.3 Τμμα δηλσεων..................................................................................................48
3.5 Πς δηλνουμε το τμμα των διαδικασιν και συναρτσεων ; .........................55
3.6 Σνοψη..................................................................................................................56
4.1 Ο τελεστς ανθεσης............................................................................................58
4.4 Απλ προβλματα εισδου-εξδου......................................................................69
5.1 Η εντολ GOTO ...................................................................................................80
6.2 Η εντολ DO.......................................................................................................115
7.2 Πνακες στην Fortran 90....................................................................................151
8. Διαδικασες και συναρτσεις
8.1 Τι εναι το υποπργραμμα και ποια εδη υποπρογραμμτων υπρχουν ; .........225
8.2 Συναρτσεις ........................................................................................................227
8.3 Διαδικασες .........................................................................................................240
8.5 Συναρτσεις – Διαδικασες της αριθμητικς IMSL βιβλιοθκης της
Compaq Visual Fortran ......................................................................................257
9.4 Σνοψη................................................................................................................320
διαφορν ............................................................................................................340
10.3 Σνοψη..............................................................................................................349
10.4 Ασκσεις...........................................................................................................350
α) μια συνοπτικ περιγραφ της δομς των Η/Υ
β) μια διαδικασα επλυσης προβλημτων με την βοθεια του Η/Υ και
γ) το περιβλλον της Compaq Visual Fortran.
Προσδοκμενα αποτελσματα
• να δσεις τον ορισμ του υπολογιστ,
• να περιγρψεις τα δο βασικ μρη απ τα οποα αποτελεται ο Η/Υ
• να δσεις το βασικ ορισμ του υλικο (hardware) ενς Η/Υ, να περιγρψεις τη
βασικ δομ του καθς και να δσεις μια σντομη περιγραφ των μερν που το
απαρτζουν,
• να δσεις τον ορισμ του λογισμικο, καθς και να περιγρψεις δο βασικς κατη-
γορες λογισμικο,
• να ορσεις τι εναι γλσσα προγραμματισμο και να περιγρψεις τις δο μεγλες
κατηγορες στις οποες χωρζονται οι γλσσες προγραμματισμο,
• να περιγρψεις τα 7 στδια του προγραμματισμο,
• να εισγεις να πργραμμα γραμμνο σε FORTRAN 90 στο περιβλλον της
Compaq Visual Fortran και να το εκτελες.
10 Κεφλαιο 1
• Λογισμικ συστματος
• Λογισμικ εφαρμογν
• Πηγαος Κδικας
• Αντικεμενο Πργραμμα
Εισαγωγικς Παρατηρσεις
Στο κεφλαιο αυτ θα εισγουμε βασικς ννοιες που αφορον τη δομ του Η/Υ και
θα περιγρψουμε τα στδια υλοποησης ενς προγρμματος με τη βοθεια της
FORTRAN 90.
Πιο συγκεκριμνα, στην εντητα 1.1 θα αναφρουμε τι νας υπολογιστς αποτε-
λεται απ δο βασικ μρη : το υλικ (hardware) και το λογισμικ (software) και θα
προχωρσουμε στη συνοπτικ περιγραφ τους στις εντητες 1.2 και 1.3. Στην εν-
τητα 1.4 θα δομε τι εναι γλσσα προγραμματισμο και σε ποιες βασικς κατηγορες
μπορομε να χωρσουμε τις γλσσες προγραμματισμο, εν στην εντητα 1.5 θα
αναφρουμε τα 7 βασικ στδια του προγραμματισμο. Τλος, στην εντητα 1.6 θα
εξηγσουμε πς μπορε να υλοποιηθε στο περιβλλον της Compaq Visual Fortran
να πργραμμα που χουμε γρψει στη FORTRAN 90.
1.1 Ποια εναι τα βασικ μρη απ τα οποα αποτελεται νας Η/Υ ;
Ο ηλεκτρονικς υπολογιστς (Η/Υ) εναι μια ηλεκτρονικ συσκευ, η οποα επε-
ξεργζεται με μεγλη ακρβεια και ταχτητα ναν τερστιο γκο πληροφοριν. Η βα-
σικ του διαφορ απ λλες ηλεκτρονικς συσκευς βρσκεται στη δυναττητα προ-
γραμματισμο του. Εναι δυνατ ο διος Η/Υ, με τη βοθεια διαφορετικν προγραμμ-
των να εναι το διο χρσιμος σε να Φυσικ, σε να Μαθηματικ, σε να Μηχανικ
κ.τ.λ.
O Η/Υ αποτελεται απ το Hardware υλικ και το Software λογισμικ. Με τον
ρο Hardware αναφερμαστε στις διφορες μονδες εισδου, επεξεργασας και εξδου
του Η/Υ, πως για πρδ. το πληκτρολγιο, η κεντρικ μονδα επεξεργασας, η οθνη
κ.τ.λ., εν με τον ρο Software στα προγρμματα τα οποα κατευθνουν τον Η/Υ. Τα
προγρμματα αυτ αποτελον να σνολο απ οδηγες γραμμνες κατ ττοιο τρπο,
στε να εναι μεσα κατανοητς απ τον Η/Υ.
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 11
Η/Υ
1.2 Ποια εναι η δομ του υλικο ενς Η/Υ ;
Στο παρακτω σχμα φανονται τα βασικ μρη απ τα οποα αποτελεται το υλικ
του Η/Υ :
12 Κεφλαιο 1
που :
Μονδες Εισδου : Εναι το σνολο των μονδων με τις οποες επιτυγχνεται η
εσοδος των πληροφοριν στον Η/Υ, π.χ. πληκτρολγιο, ποντκι, κ.τ.λ.
Κρια Μνμη (RAM) : Η μονδα αυτ χρησιμοποιεται για την αποθκευση του
προγρμματος, των δεδομνων, καθς επσης και των ενδιμεσων και τελικν αποτε-
λεσμτων του προγρμματος, πριν αυτ εμφανιστον στην οθνη τυπωθον στον
εκτυπωτ γραφτον σε κποια μονδα δευτερεουσας μνμης, πως η μαγνητικ δι-
σκτα ο μαγνητικς δσκος.
Κεντρικ Μονδα Επεξεργασας (CPU) : Η μονδα στην οποα γνονται οι κθε
εδους επεξεργασες των πληροφοριν, καθς και ο συντονισμς και λεγχος των λει-
τουργιν του Η/Υ. Αποτελεται απ την αριθμητικ και λογικ μονδα, τη μονδα
ελγχου και μονδες μνμης.
Μονδες Εξδου : Εναι το σνολο των μονδων με τις οποες επιτυγχνεται η ξο-
δος των αποτελεσμτων απ τον Η/Υ στον εξωτερικ κσμο π.χ. οθνη, εκτυπωτς, δι-
σκτα κ.τ.λ.
Μερικς μονδες του Η/Υ, πως οι δισκτες και το modem, μπορον να θεωρηθον
ως μονδες εισδου-εξδου γιατ και δνουν πληροφορες στον Η/Υ και παρνουν απ
αυτν.
1.3 Ποιες εναι οι βασικς κατηγορες λογισμικο ;
Ο Η/Υ αποτελε μια ηλεκτρονικ συσκευ, η οποα λειτουργε μνο κτω απ να
σνολο προγραμμτων, τα οποα λα μαζ αποτελον το λογισμικ software του Η/Υ.
Το λογισμικ του Η/Υ χωρζεται σε δο κατηγορες :
α) στο λογισμικ συστματος και
β) στο λογισμικ των εφαρμογν.
Λογισμικ
Λογισμικ
Συστματος
Λογισμικ
Εφαρμογν
Σχμα 1.3 Κατηγορες λογισμικο
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 13
Λογισμικ Συστματος : Αποτελεται απ λα εκενα τα προγρμματα που εξα-
σφαλζουν τη σνδεση λων των μονδων μεταξ τους και τον λεγχο των λειτουργιν
τους. Το λογισμικ συστματος περιλαμβνει κυρως το λειτουργικ σστημα και τα
μεταφραστικ προγρμματα.
Το λειτουργικ σστημα (Λ.Σ.) εναι ο συνδετικς κρκος μεταξ του υλικο απ τη
μια μερι και των προγραμμτων εφαρμογς απ την λλη. Πρωταρχικς ρλος του
Λ.Σ. εναι η εκολη και αποδοτικ χρησιμοποηση του υλικο απ το χρστη. Σε γενι-
κς γραμμς το Λ.Σ. καθορζει στον υπολογιστ πς να καλε κποιο πργραμμα απ
μια μονδα αποθκευσης, πς να αποθηκεει δεδομνα σ’ αυτς, πς να χειρζεται την
οθνη και τον εκτυπωτ, και σε γενικς γραμμς, αναλαμβνει να συντονζει τα δι-
φορα μρη του υπολογιστ που απαιτονται για την εκτλεση μιας ολοκληρωμνης ερ-
γασας. Το Λ.Σ. και η αρχιτεκτονικ των Η/Υ χουν επηρεσει το να το λλο σε με-
γλο βαθμ. Η ραγδαα εξλιξη, λοιπν, στο χρο της αρχιτεκτονικς των Η/Υ οδ-
γησε και στην αντστοιχη εξλιξη του χρου των λειτουργικν συστημτων (αν και
πολλς φορς συνβη και το αντθετο). Σμερα υπρχουν δο κατηγορες λειτουργικν
συστημτων :
Αυτ που μπορον να εξυπηρετον να χρστη κθε φορ και χρησιμοποιονται
στους μικροπολογιστς. Ττοια λειτουργικ συστματα εναι το MS-DOS, τα
WINDOWS 3.1, τα WINDOWS 95, τα WINDOWS 98 κ.τ.λ.
Λειτουργικ Σστημα
14 Κεφλαιο 1
Αυτ που χουν την δυναττητα να εξυπηρετον συγχρνως περισστερους απ να
χρστες (σε δκτυα υπολογιστν). Ττοια λειτουργικ συστματα εναι το UNIX, τα
WINDOWS 98, τα WINDOWS NT, τα WINDOWS 2000 κ.τ.λ.
Λογισμικ Εφαρμογν : Εδ ανκουν λα τα προγρμματα σνολα προγραμμ-
των που γρφονται για να διεκπεραινουμε με τη βοθεια του Η/Υ διφορες εργασες,
πρδ. προγρμματα επεξεργασας κειμνου, προγρμματα σχεδασης, λογιστικ φλλα
κ.λ.π.
1.4 Τι εναι γλσσα προγραμματισμο ;
Η ανγκη επικοινωνας του ανθρπου με τον Η/Υ σε μια κοιν γλσσα ανπτυξε
τις διφορες γλσσες προγραμματισμο που υπρχουν σμερα. Γλσσα προγραμματι-
σμο εναι να σνολο γραμμτων, αριθμν, λξεων και συντομογραφικν μνημονικν
σημεων που διπονται απ ειδικ συντακτικ και χρησιμοποιονται στην ανπτυξη
αλγορθμων στον υπολογιστ. Η ποικιλα των γλωσσν προγραμματισμο που υπρχει
σμερα οφελεται στο τι κποιες γλσσες υπερτερον ναντι λλων σε συγκεκριμνες
εφαρμογς, προσφρουν καλτερη υποστριξη, εναι ευκολτερες στην εκμθηση
τους. Γενικ, τις γλσσες προγραμματισμο μπορομε να τις χωρσουμε σε δο κατη-
γορες :
Οι γλσσες χαμηλο επιπδου που βρσκονται κοντ στις στοιχειδεις εντολς
μηχανς ενς συγκεκριμνου Η/Υ και γι’ αυτ διαφρουν απ Η/Υ σε Η/Υ. Η γλσσα
που εναι πιο κοντ στο εππεδο της μηχανς εναι η γλσσα μηχανς. Η ανγκη επ-
τευξης μια γλσσας χαμηλο επιπδου που να μοιζει περισστερο στη γλσσα του
ανθρπου, χωρς να ξεφεγει απ το εππεδο της μηχανς, δημιοργησε τη γλσσα
Assembly. Υπρχει μλιστα ειδικ πργραμμα που ονομζεται Assembler, το οποο
αναλαμβνει να μεταφρσει τα προγρμματα που εναι γραμμνα στη γλσσα αυτ, σε
γλσσα μηχανς.
Οι γλσσες υψηλο επιπδου, που προσεγγζουν την ανθρπινη γλσσα περισσ-
τερο απ τι οι γλσσες χαμηλο επιπδου και εναι ειδικ σχεδιασμνες, στε προ-
γρμματα τα οποα εναι γραμμνα σ’ αυτς να εκτελονται απ οποιονδποτε υπολο-
γιστ. Ττοιες γλσσες εναι οι BASIC, FORTRAN, PASCAL, PROLOG, C, κ.τ.λ. Το
πργραμμα που γρφουμε σε μια γλσσα υψηλο επιπδου μεταφρζεται πντοτε
μσω ειδικν προγραμμτων στη γλσσα που καταλαβανει ο Η/Υ, δηλαδ τη γλσσα
μηχανς. Τα προγρμματα που κνουν τη μετφραση αυτ εναι ο Interpreter ο
Compiler.
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 15
Interpreter (Διερμηνας) Μεταφρζει μια-μια τις εντολς συγχρνως με την
εκτλεση τους.
Στη συνχεια το μεταφρασμνο πργραμμα εκτελεται.
Η Fortran 90, που θα αναλσουμε παρακτω, διαθτει μεταφραστ για τη μετα-
τροπ του προγρμματος σε γλσσα μηχανς.
Πηγαος Κδικας
να πργραμμα γραμμνο σε μια γλσσα υψηλο επιπδου ονομζεται συνθως
πηγαος κδικας (source code). Μετ τη μετατροπ του σε γλσσα μηχανς απ το
μεταφραστ (compiler) δημιουργεται το αντικεμενο πργραμμα (object program). Το
αντικεμενο πργραμμα αποθηκεεται σε αρχεο που χει το νομα του αρχεου του πη-
γαου κδικα και επκταση .obj. Το αντικεμενο πργραμμα στη συνχεια συνδεται με
βιβλιοθκες της γλσσας προγραμματισμο και λλα αντικεμενα προγρμματα προ-
κειμνου να δημιουργηθε ο εκτελσιμος κδικας αλλις το εκτελσιμο πργραμμα
(executable program). Το εκτελσιμο πργραμμα αποθηκεεται σε αρχεο που χει το
νομα του αρχεου του πηγαου κδικα και επκταση .exe. Το παραπνω διγραμμα
δεχνει την διαδικασα υλοποησης ενς προγρμματος.
Δραστηριτητα 1.1 Να περιγρψετε τη διαδικασα μετφρασης και εκτ-
λεσης ενς προγρμματος. Ισχει η δια διαδικασα για προγρμματα που
εναι γραμμνα σε γλσσα μηχανς ;
16 Κεφλαιο 1
Προγραμματισμς εναι μια διαδικασα που αποτελεται απ καθορισμνα στδια,
σε καθνα απ τα οποα γνονται διφορες ενργειες με σκοπ το μετασχηματισμ του
προβλματος και της μεθδου λσης του σε μια μορφ που να εναι κατανοητ και
αποδεκτ απ τον Η/Υ.
Φση Ανλυσης (Analysis)
• Η αναγνριση, ο ορισμς και ο καθορισμς των προδιαγραφν του προβλ-
ματος.
Φση Σχεδιασμο (Design)
• Επιλογ και περιγραφ ενς αλγριθμου που να εναι πραγματοποισιμος, σα-
φς, γενικς, αποτελεσματικς, ταχς και οικονομικς.
Φση Υλοποησης (Implementation)
• Επιλογ της γλσσας προγραμματισμο βσει της φσης του προβλματος,
των γνσεν μας σε γλσσες προγραμματισμο και τις δυναττητες περιο-
ρισμος που μας θτει ο Η/Υ. Κωδικοποηση του αλγορθμου σε πργραμμα.
• λεγχος προγρμματος για ανχνευση λαθν. Τα λθη χωρζονται σε τρεις
κατηγορες : α) συντακτικ λθη (syntax errors), λθη δηλαδ ως προς τον
τρπο σνταξης του προγρμματος στην συγκεκριμνη γλσσα προγραμματι-
σμο π.χ. REED αντ για READ, β) λογικ λθη (logical errors), λθη που δεν
εναι μεσα αντιληπτ και συνθως οφελονται σε λανθασμνη απδοση του
αλγορθμου σε περιορισμος της γλσσας του συστματος και οδηγον σε
λθη εκτλεσης (run time errors) π.χ. Χ=−Α/Β χωρς να ελγξουμε αν
0≠B και γ) λθη εκτλεσης, λθη που προκπτουν κατ την διαδικασα
ανγνωσης/εγγραφς, χρσης μη επιτρεπτν δεδομνων, χρσης λανθασμ-
νων ορισμτων σε συναρτσεις, αριθμητικν λαθν (π.χ. πολ μεγλοι αριθ-
μο) γενικ σε λθη του συστματος.
• Χρση του προγρμματος με ποικλα δεδομνα για να διαπιστωθον τυχν
λθη.
Παρακτω δνουμε να παρδειγμα που εφαρμζουμε λα τα στδια του προ-
γραμματισμο.
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 17
Παρδειγμα. Να υπολογιστε το εμβαδν ενς τριγνου ΑΒΓ.
Φση Ανλυσης
• Διαπιστνουμε τι το παραπνω πρβλημα δεν εναι καλ ορισμνο, διτι θα
μποροσαμε να υπολογσουμε το εμβαδν του τριγνου μνο αν γνωρζαμε
τις 3 πλευρς του, τις 2 πλευρς και μια γωνα του, κ.ο.κ.. Επαναδιατυπ-
νουμε λοιπν το πρβλημα με σαφνεια.
«Να υπολογιστε το εμβαδν ενς τριγνου ΑΒΓ εν εναι γνωστ τα μκη
των πλευρν του ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ.»
• Ξεχωρζουμε την εσοδο στο πρβλημ μας, που εναι τα μκη των τριν
πλευρν, στω a,b,c και η ξοδος στο πρβλημα μας θα εναι το εμβαδν του
τριγνου, στω E.
2η διαδικασα. Υπολογισμς του εμβαδο μσω του τπου του ρωνα.
3η διαδικασα. ξοδος των αποτελεσμτων.
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΜΒΑΔΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΝ
ΕΜΒΑΔΟΝ
• Οι παραπνω 3 διαδικασες μπορον να παρασταθον μσω του παρακτω
ψευδοκδικα :
Ψευδοκδικας
Βμα 2ο. Υπολογισμς του
( )( )( )cSbSaSSE −−−=
18 Κεφλαιο 1
του παρακτω λογικο διαγρμματος (δες Παρρτημα Α, Λογικ Διγραμ-
μα, σελ. 365)
Φση Υλοποησης
• Το πργραμμα αυτ εναι πολ απλ και μπορε να υλοποιηθε σε οποιαδποτε
γλσσα προγραμματισμο, χωρς κποια ιδιατερα πλεονεκτματα ναντι κ-
ποιας λλης γλσσας. Παρακτω το πργραμμα υλοποιεται στη FORTRAN
90.
PRINT*,'-----------'
END
Στη γραμμ 1 και 10 δηλνεται η αρχ και το τλος του προγρμματος. Στη
γραμμ 3 δηλνουμε τι οι μεταβλητς που χρησιμοποιομε στο πργραμμα
θα πρπει να δχονται πραγματικς τιμς. Στη γραμμ 4 δεχμαστε τιμς για
τις μεταβλητς A,B,C απ το χρστη. Στις γραμμς 5 και 6 υπολογζουμε το
εμβαδν Ε, εν στις γραμμς 7-9 εκτυπνουμε τα αποτελσματα.
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 19
• Μεταφρζουμε το πργραμμα και εντοπζουμε τα συντακτικ λθη, και στη
συνχεια εκτελομε το πργραμμα για να βρομε τυχν λογικ λθη λθη
εκτλεσης. Πργματι, διαπιστνουμε λθη ταν οι τιμς των A,B,C δεν απο-
τελον πλευρς τριγνου. Στην περπτωση αυτ, η υπριζη ποστητα εναι
αρνητικ και μας οδηγε σε λθη εκτλεσης. Θα πρεπε να χουμε ναν επι-
πλον λεγχο για τις πλευρς του τριγνου. Σε παρακτω εντητες θα δομε
την πλρη επλυση του προβλματος αυτο.
1.6 Πς θα μεταφρσουμε και θα εκτελσουμε να πργραμμα στη
Compaq Visual Fortran
Παρακτω δνουμε λα τα βματα που πρπει να κνετε για να εισγετε να πρ-
γραμμα που χετε γρψει στο περιβλλον της Compaq Visual Fortran, να το μεταφρ-
σετε και τλος να το εκτελσετε.
Βμα 1. Εκκνηση προγρμματος
Απ την επιλογ ναρξη (Start) διαλγουμε Προγρμματα (Programs) στη συνχεια
Visual Fortran 6.0 και τλος Developer Studio
Εναλλακτικ λση: Σε περπτωση που υπρχει το εικονδιο του Microsoft Developer
Studio στην επιφνεια εργασας, κνουμε διπλ κλκ επνω του.
Βμα 2. Απ την επιλογ File διαλγουμε Close Workspace. Σε περπτωση που η επι-
λογ αυτ εναι απενεργοποιημνη, συνεχζουμε με το επμενο βμα.
20 Κεφλαιο 1
Βμα 3. Απ την επιλογ File διαλγουμε New
Στο παρακτω πλασιο :
επιλγουμε Fortran Console Application. Στο πλασιο Project *ame συμπληρνουμε
Εισαγωγ στους Η/Υ και στο Περιβλλον της Compaq Visual Fortran 21
το νομα του Project Workspace (π.χ. EMBADON) εν στο Location συμπληρνουμε
τον κατλογο και την δευτερεουσα μονδα μνμης που θλουμε να δημιουργηθε το
Project Workspace (π.χ. Α: αν θλουμε να αποθηκευτε στη δισκτα. Τλος κνουμε
κλικ στο OK. To Project Workspace δημιουργεται για να τοποθετσουμε το σνολο
των αρχεων που θα χρειαστομε στο πργραμμα μας. Αν θλουμε οι εφαρμογς μας να
περιχουν και γραφικ να εκτελονται σε παρθυρο των Windows θα πρπει να επι-
λξουμε μια διαφορετικ κατηγορα (δες οδηγ βοθειας). Στις πρτες εντητες που
θα μελετσουμε θα χουμε να μνο αρχεο που θα εναι το πργραμμα μας. Στη συν-
χεια, ταν θα αναφερθομε σε συναρτσεις/διαδικασες/modules θα δομε τι το πρ-
γραμμα μας μπορε να συνδεται με εξωτερικς συναρτσεις/διαδικασες/modules. Στις
περιπτσεις αυτς το Project Workspace θα αποτελεται απ περισστερα απ να αρ-
χεα, πως το κυρως πργραμμα και τα αρχεα που περιχουν τις εξωτερικς συναρτ-
σεις/διαδικασες/modules.
Βμα 4. Στο πλασιο που εμφανζεται επιλγουμε το A simple project και στη συνχεια
κνουμε κλκ στο Finish.
22 Κε&p