ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -Z

of 21 /21
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Embed Size (px)

description

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -Z. Μετασχηματισμός - z. Ιδιότητες Μετασχηματισμού -z. Γραμμικότητα Χρονική Ολίσθηση Κλιμάκωση στο Επίπεδο- z Παραγώγιση Συνέλιξη στο Πεδίο του Χρόνου Κατοπτρισμός στο Πεδίο του Χρόνου Συσχέτιση Συζυγές Σήμα - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -Z

Fourier

-Z

&

- z -z

-z

- z -z -z

- z Cauchy-Riemann

- Cauchy - z f(z) (, R) & . :

Im{z}Re{z}(, R)

f(z) z= f(z) (, R)-{} (, R).

Im{z}Re{z}(, R)

- z f(z) - z=, z= :

- z

- f(z) - z=, z= f() :

1.

2. f(z) z= m :

, f(z) m z=a

- z

- H f(z)

g(z) :

- z

- : g(z) f(z) z=.

-(m-k) , k=0,1,,m-1 - z

-

:: - z:

Cauchy n(C,) !! - z

- z , m, , -z :

:

- z - z1, z2,zN

- z

R(z) i, i=1,2,, : Si(z) R(z) z=i P(z) .

- z , .

- z - z= f(z)

Laurent. : z=

z= m &

z= n.

- z C ( zi , i=0,1,N-1), , :

Im{z}0C(k)Re{z}

- z , m, , :

:

- z C, ( zi , i=0,1,N-1), , :

- z