Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’...

23
ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής 1 58/1339 ΑΜ653668 39.60 50.00 100.00 100.00 48.00 50.00 187.60 200.00 2 58/1325 ΑΗ833104 27.00 34.09 100.00 100.00 46.60 48.54 173.60 182.63 ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής 1 58/1289 ΑΖ261691 14.85 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 164.85 200.00 2 58/910 Τ441775 8.55 28.79 100.00 100.00 47.00 47.00 155.55 175.79 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Κ.Υ-ΝΑΟΥΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018 ΥΠΕ : 3 η & 4 η ΥΠΕ ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄ Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄ 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Κ.Υ-ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018 ΥΠΕ : 3 η & 4 η ΥΠΕ

Transcript of Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’...

Page 1: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1339 ΑΜ653668 39.60 50.00 100.00 100.00 48.00 50.00 187.60 200.00

2 58/1325 ΑΗ833104 27.00 34.09 100.00 100.00 46.60 48.54 173.60 182.63

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1289 ΑΖ261691 14.85 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 164.85 200.00

2 58/910 Τ441775 8.55 28.79 100.00 100.00 47.00 47.00 155.55 175.79

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΝΑΟΥΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 2: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1159 ΑΖ157680 17.00 50.00 100.00 100.00 45.00 45.00 162.00 195.00

2 58/1237 Φ178856 15.00 44.12 100.00 100.00 50.00 50.00 165.00 194.12

3 58/1289 ΑΖ261691 14.85 43.68 100.00 100.00 50.00 50.00 164.85 193.68

4 58/910 Τ441775 8.55 25.15 100.00 100.00 47.00 47.00 155.55 172.15

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1479 ΑΖ296388 8.55 21.65 100.00 100.00 50.00 50.00 158.55 171.65

2 58/798 ΑΕ425837 19.75 50.00 100.00 100.00 47.40 47.40 167.15 197.40

3 58/970 ΑΝ462860 5.00 12.66 82.00 82.00 40.00 40.00 127.00 134.66

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ- ΓΡΕΒΕΝΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ- ΕΔΕΣΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 3: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/395 ΑΕ667495 36.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 186.00 200.00

2 58/1773 ΑΖ668940 32.70 45.42 100.00 100.00 50.00 50.00 182.70 195.42

3 58/839 ΑΙ166310 28.55 39.65 100.00 100.00 50.00 50.00 178.55 189.65

4 58/89 ΑΕ200626 27.00 37.50 100.00 100.00 49.00 49.00 176.00 186.50

5 58/1237 Φ178856 15.00 20.83 100.00 100.00 50.00 50.00 165.00 170.83

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/395 ΑΕ667495 36.00 37.50 100.00 100.00 50.00 50.00 186.00 187.50

2 58/632 ΑΖ901815 48.00 50.00 100.00 100.00 48.00 48.00 196.00 198.00

3 58/1339 ΑΜ653668 39.60 41.25 100.00 100.00 48.00 48.00 187.60 189.25

4 58/956 ΑΕ919973 35.40 36.88 100.00 100.00 46.00 46.00 181.40 182.88

5 58/1325 ΑΗ833104 27.00 28.13 100.00 100.00 46.60 46.00 173.60 174.13

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ- ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 4: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1339 ΑΜ653668 39.60 50.00 100.00 100.00 48.00 48.00 187.60 198.00

2 58/1325 ΑΗ833104 27.00 34.09 100.00 100.00 46.60 46.00 173.60 180.09

3 58/1306 ΑΜ686600 34.20 43.18 100.00 100.00 31.00 31.00 165.20 174.18

4 58/1159 ΑΖ157680 17.00 21.46 100.00 100.00 45.00 45.00 162.00 166.46

5 58/839 ΑΙ166310 28.55 36.05 100.00 100.00 50.00 50.00 178.55 186.05

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1306 ΑΜ686600 34.20 50.00 100.00 100.00 31.00 50.00 165.20 200.00

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Π.Π.Ι-ΙΕΡΙΣΣΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 5: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/395 ΑΕ667495 36.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 186.00 200.00

2 58/1325 ΑΗ833104 27.00 37.50 100.00 100.00 46.60 46.00 173.60 183.50

3 58/1306 ΑΜ686600 34.20 47.50 100.00 100.00 31.00 31.00 165.20 178.50

4 58/1159 ΑΖ157680 17.00 23.61 100.00 100.00 45.00 45.00 162.00 168.61

5 58/839 ΑΙ166310 28.55 39.65 100.00 100.00 50.00 50.00 178.55 189.65

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/1773 ΑΖ668940 32.70 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 182.70 200.00

2 58/1159 ΑΖ157680 17.00 25.99 100.00 100.00 45.00 45.00 162.00 170.99

3 58/547 ΑΙ199275 10.80 16.51 100.00 100.00 49.40 49.40 160.20 165.91

4 58/1122 ΑΖ344682 7.65 11.70 88.00 88.00 47.00 47.00 142.65 146.70

5 58/1180 Φ327744 7.20 11.01 88.00 88.00 50.00 50.00 145.20 149.01

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 6: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/395 ΑΕ667495 36.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 186.00 200.00

2 58/1773 ΑΖ668940 32.70 45.42 100.00 100.00 50.00 50.00 182.70 195.42

3 58/547 ΑΙ199275 10.80 15.00 100.00 100.00 49.40 49.40 160.20 164.40

4 58/89 ΑΕ200626 27.00 37.50 100.00 100.00 49.00 49.00 176.00 186.50

5 58/1122 ΑΖ344682 7.65 10.63 88.00 88.00 47.00 47.00 142.65 145.63

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/839 ΑΙ166310 28.55 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 178.55 200.00

2 58/547 ΑΙ199275 10.80 18.91 100.00 100.00 49.40 49.40 160.20 168.31

3 58/1122 ΑΖ344682 7.65 13.40 88.00 88.00 47.00 47.00 142.65 148.40

4 58/1180 Φ327744 7.20 12.61 88.00 88.00 50.00 50.00 145.20 150.61

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 7: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/89 ΑΕ200626 27.00 45.00 100.00 100.00 49.00 49.00 176.00 194.00

2 58/684 ΑΕ200827 30.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 180.00 200.00

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/547 ΑΙ199275 10.80 46.15 100.00 100.00 49.40 49.40 160.20 195.55

2 58/429 ΑΗ931902 11.70 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 161.70 200.00

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΕΧΙΝΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 8: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/89 ΑΕ200626 27.00 50.00 100.00 100.00 49.00 50.00 176.00 200.00

2 58/116 ΑΖ920140 5.60 10.37 100.00 100.00 48.00 48.98 153.60 159.35

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/547 ΑΙ199275 10.80 50.00 100.00 100.00 49.40 49.40 160.20 199.40

2 58/1180 Φ327744 7.20 33.33 88.00 88.00 50.00 50.00 145.20 171.33

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κ.Υ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 9: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ

Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής Προ Αναγωγής Μετά Αναγωγής

Προ

Αναγωγής

Μετά

Αναγωγής

1 58/956 ΑΕ919973 35.40 50.00 100.00 100.00 46.00 46.00 181.40 196.00

2 58/116 ΑΖ920140 5.60 7.91 100.00 100.00 48.00 48.00 153.60 155.91

3 58/89 ΑΕ200626 27.00 38.14 100.00 100.00 49.00 49.00 176.00 187.14

4 58/684 ΑΕ200827 30.00 42.37 100.00 100.00 50.00 50.00 180.00 192.37

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1339 ΑΜ653668 298.33 984.07 187.60 200.00 485.93 1184.07

2 58/1325 ΑΗ833104 241.70 729.74 173.60 182.63 415.30 912.38

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας

Μοριοδότησης

Συνέντευξη Σύνολο

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

Βαθμολογία Συνέντευξης για θέσεις Επιμελητών Β΄

1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Π.Π.Ι-ΦΕΡΡΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ : 3η & 4η ΥΠΕ

Page 10: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1289 ΑΖ261691 53.34 500.00 164.85 200.00 218.19 700.00

2 58/910 Τ441775 15.95 149.51 155.55 175.79 171.50 325.30

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1159 ΑΖ157680 125.25 968.76 162.00 195.00 287.25 1163.76

2 58/1237 Φ178856 60.23 526.92 165.00 194.12 225.23 721.04

3 58/1289 ΑΖ261691 53.34 472.66 164.85 193.68 218.19 666.34

4 58/910 Τ441775 15.95 141.34 155.55 172.15 171.50 313.49

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ-ΕΔΕΣΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΑΟΥΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

Page 11: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1479 ΑΖ296388 224.40 700.00 158.55 171.65 382.95 871.65

2 58/798 ΑΕ425837 152.54 392.34 167.15 197.40 319.69 589.74

3 58/970 ΑΝ462860 55.42 343.12 127.00 134.66 182.42 477.78

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/395 ΑΕ667495 357.85 1000.00 186.00 200.00 543.85 1200.00

2 58/1773 ΑΖ668940 223.35 515.92 182.70 195.42 406.05 711.34

3 58/839 ΑΙ166310 126.17 254.06 178.55 189.65 304.72 443.71

4 58/89 ΑΕ200626 47.77 165.23 176.00 186.50 223.77 351.73

5 58/1237 Φ178856 60.23 130.01 165.00 170.83 225.23 300.85

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΓΡΕΒΕΝΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

Page 12: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/395 ΑΕ667495 357.85 756.80 186.00 187.50 543.85 944.30

2 58/632 ΑΖ901815 467.55 710.91 196.00 198.00 663.55 908.91

3 58/1339 ΑΜ653668 298.33 658.83 187.60 189.25 485.93 848.08

4 58/956 ΑΕ919973 316.50 465.18 181.40 182.88 497.90 648.06

5 58/1325 ΑΗ833104 241.70 396.43 173.60 174.13 415.30 570.55

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1339 ΑΜ653668 298.33 984.07 187.60 198.00 485.93 1182.07

2 58/1325 ΑΗ833104 241.70 729.74 173.60 180.09 415.30 909.83

3 58/1306 ΑΜ686600 221.87 616.96 165.20 174.18 387.07 791.15

4 58/1159 ΑΖ157680 125.25 510.42 162.00 166.46 287.25 676.89

5 58/839 ΑΙ166310 126.17 308.10 178.55 186.05 304.72 494.14

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 13: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1306 ΑΜ686600 221.87 800.00 165.20 200.00 387.07 1000.00

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/395 ΑΕ667495 357.85 831.72 186.00 200.00 543.85 1031.72

2 58/1325 ΑΗ833104 241.70 575.47 173.60 183.50 415.30 758.97

3 58/1306 ΑΜ686600 221.87 441.88 165.20 178.50 387.07 620.38

4 58/1159 ΑΖ157680 125.25 336.73 162.00 168.61 287.25 505.34

5 58/839 ΑΙ166310 126.17 254.06 178.55 189.65 304.72 443.71

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Π.Π.Ι-ΙΕΡΙΣΣΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 14: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1773 ΑΖ668940 223.35 653.17 182.70 200.00 406.05 853.17

2 58/1159 ΑΖ157680 125.25 631.89 162.00 170.99 287.25 802.88

3 58/547 ΑΙ199275 62.30 238.79 160.20 165.91 222.50 404.71

4 58/1122 ΑΖ344682 20.55 51.23 142.65 146.70 163.20 197.93

5 58/1180 Φ327744 10.00 24.93 145.20 149.01 155.20 173.94

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/395 ΑΕ667495 223.35 653.17 186.00 200.00 409.35 853.17

2 58/1773 ΑΖ668940 125.25 631.89 182.70 195.42 307.95 827.30

3 58/547 ΑΙ199275 62.30 238.79 160.20 164.40 222.50 403.19

4 58/89 ΑΕ200626 20.55 51.23 176.00 186.50 196.55 237.73

5 58/1122 ΑΖ344682 10.00 24.93 142.65 145.63 152.65 170.56

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 15: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/839 ΑΙ166310 126.17 500.00 178.55 200.00 304.72 700.00

2 58/547 ΑΙ199275 62.30 367.64 160.20 168.31 222.50 535.95

3 58/1122 ΑΖ344682 20.55 81.44 142.65 148.40 163.20 229.84

4 58/1180 Φ327744 10.00 39.63 145.20 150.61 155.20 190.24

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/89 ΑΕ200626 47.77 609.41 176.00 194.00 223.77 803.41

2 58/684 ΑΕ200827 0.00 0.00 180.00 200.00 180.00 200.00

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΕΧΙΝΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 16: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/547 ΑΙ199275 62.30 700.00 160.20 195.55 222.50 895.55

2 58/429 ΑΗ931902 37.75 446.22 161.70 200.00 199.45 646.22

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/89 ΑΕ200626 62.30 700.00 176.00 200.00 238.30 900.00

2 58/116 ΑΖ920140 37.75 446.22 153.60 159.35 191.35 605.57

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/547 ΑΙ199275 62.30 700.00 160.20 199.40 222.50 899.40

2 58/1180 Φ327744 37.75 446.22 145.20 171.33 182.95 617.55

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 17: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/956 ΑΕ919973 316.50 700.00 181.40 196.00 497.90 896.00

2 58/116 ΑΖ920140 68.55 333.16 153.60 155.91 222.15 489.07

3 58/89 ΑΕ200626 47.77 199.25 176.00 187.14 223.77 386.39

4 58/684 ΑΕ200827 0.00 0.00 180.00 192.37 180.00 192.37

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1339 ΑΜ653668 298.33 984.07 187.60 200.00 485.93 1184.07

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας

Μοριοδότησης

Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας & Κατάταξης

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Π.Π.Ι- ΦΕΡΡΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 18: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1289 ΑΖ261691 53.34 500.00 164.85 200.00 218.19 700.00

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1159 ΑΖ157680 125.25 968.76 162.00 195.00 287.25 1163.76

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1479 ΑΖ296388 224.40 700.00 158.55 171.65 382.95 871.65

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΓΡΕΒΕΝΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ-ΕΔΕΣΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΑΟΥΣΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 49737/18.12.2018

Page 19: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/395 ΑΕ667495 357.85 1000.00 186.00 200.00 543.85 1200.00

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/632 ΑΖ901815 467.55 710.91 196.00 198.00 663.55 908.91

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

3 58/1306 ΑΜ686600 221.87 616.96 165.20 174.18 387.07 791.15

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 20: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1325 ΑΗ833104 241.70 575.47 173.60 183.50 415.30 758.97

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1773 ΑΖ668940 223.35 653.17 182.70 200.00 406.05 853.17

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Π.Π.Ι-ΙΕΡΙΣΣΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 21: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/1122 ΑΖ344682 10.00 24.93 142.65 145.63 152.65 170.56

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/839 ΑΙ166310 126.17 500.00 178.55 200.00 304.72 700.00

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/684 ΑΕ200827 0.00 0.00 180.00 200.00 180.00 200.00

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΕΧΙΝΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 22: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/429 ΑΗ931902 37.75 446.22 161.70 200.00 199.45 646.22

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/89 ΑΕ200626 62.30 700.00 176.00 200.00 238.30 900.00

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/547 ΑΙ199275 62.30 700.00 160.20 199.40 222.50 899.40

ΥΠΕ: 3η & 4

η ΥΠΕ

Α/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑ/Α Αρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Κ.Υ- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018

Page 23: Βαθμολοία Σνέν x ξης ια θέσις Επιμλη ών Β΄ · ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολοία

Α/Α

Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή Βαθμολογία Αναγωγή

1 58/956 ΑΕ919973 316.50 700.00 181.40 196.00 497.90 896.00

ΥΠΕ: 3η & 4η ΥΠΕΑρ. Πρωτ. ΑΔΤ Τελικός Πίνακας Συνέντευξη Σύνολο

Πίνακας Επιλογής

ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ: 1 ΘΕΣH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Π.Π.Ι- ΦΕΡΡΩΝ Προκήρυξη υπ΄αριθμ. 51655/20.12.2018