Εισαγωγικά Θέματα WWW

of 26 /26
Εισαγωγικά Θέματα WWW Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες WWW

Embed Size (px)

description

Εισαγωγικά Θέματα WWW. Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες WWW. Ιστορικά στοιχεία. 1990: Ο Tim Berners-Lee κάνει την πρόταση για δημιουργία του WWW και HTTP 1990: ο πρώτος browser 1991: o πρώτος web server στο Stanford 1993: NCSA Mosaic 1994: ο πρώτος Netscape - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εισαγωγικά Θέματα WWW

 • WWW & WWW

 • 1990: Tim Berners-Lee WWW HTTP1990: browser1991: o web server Stanford1993: NCSA Mosaic1994: Netscape1995: HTML 2.0, MS Internet Explorer1997: HTML 3.21998: XML1999: HTML 4.0,

 • TCP/IP: Echo, Ping, Traceroute, Whois, FTP, E-mail (SMTP, POP3, IMAP), TELNET, HTTP

 • TCP (Transfer Control Protocol)DARPA 1973 Web Full Duplex

 • IP (Internet Protocol) hosts

 • IP 32-bit. InterNIC

  : x.x.x.x(x: 0-255) bits 5 Class A-E

 • IP

 • IPv6 IP : IP version 6 (IPv6) 128 bit ( 32) x : x : x : x : x : x : x : x (x 16bit, )FEDC:BA98:4798:8798:FEDC:BA98:78D9:3425 Multicast ( / ) : http://www.ipv6.org

 • Domain Name Service (DNS)Domain Name Service IP .. 150.140.141.181 diogenis.ceid.upatras.gr, InterNicCENTRGR - HOSTMASTER

 • InternetClient Server ( - ) (server) (client) server client

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol) client serverUniform Resource Identifier , ,

  HTTP URL URI ( html .. ) http.. http://www.ceid.upatras.gr/proptyxiaka/mathimata.htm web server

 • HTTP HTTP client server GET ( )GET http://www.w3.org/pub/www/theproject.html HTTP/1.1

  HEAD POSTOPTIONS PUT DELETE TRACE CONNECT

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol)www.panteion.grGET www.panteion.gr HTTP/1.1HTTP/1.1 200 OK

 • HTTP

 • FTP: 2 SMTP: emailICMP: ( ping/traceroute )

 • (Hypertext) HTML, (, , ) (tags), , *.html, *.html

 • HTML

 • . ? ; ; (Search Engines)Google (www.google.com), Yahoo! (www.yahoo.com), Altavista (www.altavista.com)A9 (http://a9.com)

 • 1 Manchester United

 • Manchester United Manchester City"Manchester united" or "Manchester city

  Brown Sugar lyrics Rolling StonesBrown Sugar lyrics stones (Google)

 • Manchester United Manchester City"Manchester united" or "Manchester city

  Brown Sugar lyrics Rolling StonesBrown Sugar lyrics stones (Google)

 • Manchester United Manchester City"Manchester united" or "Manchester city

  Brown Sugar lyrics Rolling StonesBrown Sugar lyrics stones (Google)Advanced Search Altavista

 • Google?

 • [email protected]