Εισαγωγή στο WordPress και στην ανάπτυξη WordPress Plugins & Themes

download Εισαγωγή στο WordPress και στην ανάπτυξη WordPress Plugins & Themes

of 19

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  970
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Η παρουσίαση αυτή έγινε στο 3ο Jelly Ioannina Meeting - δείτε το http://jelly-ioannina.gr

Transcript of Εισαγωγή στο WordPress και στην ανάπτυξη WordPress Plugins & Themes

 • 1. WordPress WordPress Plugins & Themes http:ngtech.eu 20 , Jelly Ioannina
 • 2. : VPS. WordPress . & . WordPress. Themes & Plugins plugin & Theme
 • 3. WordPress & ; WordPress ! . WordPress : http://wordpress.org - http://codex.wordpress.org - Documentation http://wordpress.org/showcase/ - http://wordpress.org/extend/ - Plugins / Themes etc :-) http://wordpress.org/extend/kvetch/ site WordPress !
 • 4. WordPress (1/2): To WordPress . Windows Linux Server : PHP >= 5.2.4 MySQL >= 5.0.0 Linux / xxBSD suPHP Apache 2.2 / Nginx, Windows Server. Web Server . Cherokee rewrite rules, Apache . & MySQL upload server.
 • 5. WordPress (2/2): : http://wordpress.org/download/ Server SFTP SSH ( FTP!) : http://example.com/blog/wp-admin/install.php wp-config.php . ! . live EC2 Server
 • 6. WordPress : SWF ScreenCast : : http://jelly-ioannina.gr/files/3rd/wordpress_install.html !
 • 7. & Login cloud server Jelly Ioannina. paste chat / paste chat .
 • 8. WordPress: : / core files (wp-settings.php, wp-config.php, ) /wp-admin micro-site css, js & includes directories /wp-includes classes, libraries, scripts for entire app, JS libraries, images /wp-content /plugins plugins, . /themes (WordPress Themes) PHP Code... /uploads year/month permissions web server ()
 • 9. WordPress (1/2):
 • 10. WordPress (2/2):wp_comments & wp_commentmeta: comments .wp_links: admin Interface.... ( )wp_options WordPress - . developers serialization Options / Settings & Transients API ... plugin , tips .wp_postmeta extra (custom) meta data posts/pages. API page / post.wp_posts pages / posts menus / links / shop items etc ( custom page types / taxonomies )wp_terms & wp_term_relationships & wp_term_taxonomy WordPress categories, tags, link categories and custom taxonomies. custome page types tables. ( Drupalades CCK Content Construction Kit) !wp_usermeta & wp_users meta WordPress. API & .
 • 11. : Credits to @nacin & @xentek
 • 12. Plugins
 • 13. WordPress Plugin: PHP /wp-content/plugins :( WordPress .) plugin PHP / Javascript / CSS & HTML WordPress. WordPress : Hooks ( Actions & Filters) / Widgets / Shortcodes Pluggable Functions ...
 • 14. WordPress Hooks API: Actions & Filter Hooks API WordPress WordPres . WordPress / filter & action hooks . Actions: Actions are the hooks that the WordPress core launches at specific points during execution, or whenspecific events occur. Your plugin can specify that one or more of its PHP functions are executed at thesepoints, using the Action API. Filters: Filters are the hooks that WordPress launches to modify text of various types before adding it to thedatabase or sending it to the browser screen. Your plugin can specify that one or more of its PHP functions isexecuted to modify specific types of text at these times, using the Filter API. http://codex.wordpress.org/Plugin_API
 • 15. WordPress Functions: Actions & Filter Hook API WordPress plugin . : Post, Custom Post Type, Page, Attachment and Bookmarks Functions Category, Tag and Taxonomy Functions User and Author Functions Feed Functions Comment, Ping, and Trackback Functions Action, Filter, and Plugin Functions Theme-Related Functions Formatting Functions Multisite functions & http://codex.wordpress.org/Function_Reference
 • 16. Widgets & Short Codes: WordPress Themes Side Bars, blocks / WordPress. Widgets WordPress plugins. widget plugin API. shotcodes [bbcode] forum. [] . http://codex.wordpress.org/WordPress_Widgets & http://codex.wordpress.org/Shortcode_API
 • 17. Themes ... demo site ...
 • 18. ; ?;
 • 19. WordPress... ngdata@gmail.com www.ngtech.eu