ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden...

36
ξύλινα παράθυρα : wooden windows

Transcript of ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden...

Page 1: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

ξύλινα παράθυρα : wooden windows

Page 2: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

SYLOR windows

Page 3: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

3 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ιδιωτική κατοικία, Σίφνος : Private residence, Sifnos (Greece)

Page 4: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

4SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Παραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το κέντρο των εργασιών της. Το πάθος μας για το ξύλο δημιούργησε μια ιστορία 27 χρόνων και έναν εκτεταμένο κύκλο εργασιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και αρκετές χώρες του εξωτερικού.

Έχοντας ως κύρια επιδίωξη μας την ικανοποίηση των πελατών μας, προσεγγίζουμε το κάθε έργο με μεράκι και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Με οδηγό μας πάντα τη βελτίωση της δικής σας ποιότητας ζωής συνεχίζουμε, θέτοντας ψηλά τον πήχη στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική.

SYLOR - Wooden Solutions specialises in wooden windows which traditionally consist the heart of its projects. Our passion for wood generated our 27 years old history and an extended working cycle all over Greece and in several other countries.

Aiming at our customers’ satisfaction, we approach every project with commitment and attention to detail. The concept that characterises our working method throughout all these years, is based on the improvement of your quality of life, constantly raising the bar in terms of safety, functionality and aesthetics.

Page 5: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

5 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ξενοδοχειακό Συγκρότημα, Ομάν : Hotel Complex, Oman

Page 6: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

6SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Η ομάδα της SYLOR - Wooden Solutions απαρτίζεται από ανθρώπους έμπειρους, εξειδικευμένους, με άριστη γνώση του ξύλινου κουφώματος, γεγονός που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας και ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας μας.

Επιλέγοντας ένα παράθυρο της SYLOR - Wooden Solutions, είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει συνεργάτες που θα σας καθοδηγήσουν σωστά στην αναζήτηση των καλύτερων τεχνικών λύσεων, για την κατασκευή και για τη χρήση των κουφωμάτων σας. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα έχετε επιλέξει ένα παράθυρο υψηλής ποιότητας, ελεγμένο, πιστοποιημένο και κατασκευασμένο με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.

SYLOR - Wooden Solutions’ team, consisting of qualified executives, highly experienced in the field of wooden windows, is our competitive advantage and one of the main success-factors.

By choosing a window from our collection, you can be sure that you will collaborate with professionals that can guide you safely throughout the search of the best technical solutions for installing and using your windows. Above all, you can be confident of having chosen certified, high quality windows, constructed with state-of-the-art technology.

Page 7: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

7 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Εμπορικό Κατάστημα, οδός Ερμού - Αθήνα : Commercial Space, Ermou str. - Athens (Greece)

Page 8: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

8SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ιδιωτική Κατοικία, Τελ Αβίβ (Ισραήλ) : Private Residence, Tel Aviv (Israel)

Page 9: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

9 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Οικιστικό & Ξενοδοχειακό Συγκρότημα, Κύπρος : Residential & Hotel Complex, Cyprus

Page 10: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

10SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΞΥΛΟ : REASONS TO CHOOSE WOOD

Το ξύλο αποτέλεσε ήδη από τα αρχαία χρόνια δομικό υλικό και πρώτη ύλη για πλήθος προϊόντων. Εξαιτίας της ανθεκτικότητας και της ευκολίας στην επεξεργασία χρησιμοποιείται ακόμα ευρέως σε αρχιτεκτονικές κατασκευές και δημόσιους χώρους, παρά την ανάπτυξη ανταγωνιστικών υλικών. Σε αντιδιαστολή με κουφώματα από άλλα υλικά, τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να διατηρηθούν καινούρια με απλή συντήρηση. Πρόσφατη έκθεση του διεθνούς οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος WWF αναφέρει ότι η αναμενόμενη ζωή ενός ξύλινου παράθυρου 1,5 m2 είναι 60 έτη.

Since the antiquity, timber has been a construction material and a raw material for producing a wide range of goods. Due to its resistance and convenience to be treated, it is still used widely in architecture and public spaces, despite the emergence of other competitive materials. Contrary to windows made of other materials, wooden windows can remain at their initial condition, simply by following some specific maintenance rules. According to a recent WWF report, the life expectancy of a wooden window 1,5 m2 is 60 years.

Page 11: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

11 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

■ Σταθερότητα

Η αντικολλητή τεχνολογία (3 ή 5 στρώσεις ξύλου) αποτρέπει τις φυσικές στρεβλώσεις του ξύλου.

■ Αντοχή

Η διαδικασία συγκόλλησης σε υψηλές συχνότητες καθιστά την αντικολλητή ξυλεία πολύ πιο ανθεκτική από το μασίφ ξύλο.

■ Βιωσιμότητα

Η αντικολλητή ξυλεία είναι ένα φυσικό προϊόν που δεν περιέχει επιβλαβή υλικά, όπως πλαστικό, πετρέλαιο κ.τ.λ.

■ Stability

The laminated technology (3 or 5 wood layers) prevents the natural distortion of wood.

■ Resistance

The welding process in high frequency renders the laminated timber much more resistant than solid wood.

■ Sustainability

The laminated wood panels are a natural product that contains no harmful materials such as plastic, oil etc.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

LAMINATED WOOD TECHNOLOGY

Page 12: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

παράθυρα : windows

Page 13: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

13 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ιδιωτική Κατοικία, Λουτράκι : Private Residence, Loutraki (Greece)

Page 14: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

14SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΠΡΟΦΙΛ : PROFILES

Page 15: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

15 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

TUTTO LEGNO 70

Στρογγυλεμένες ακμές παρέχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή βερνικιού Round edges provide a smoother aesthetic result and a more even coating application

Τρικολλητή ξυλεία διατομής 70Χ80mmLaminated wood 70Χ80mm (3 solid wood layers)

Δύο τσιμούχες περιμετρικά στο φύλλο για ηχομόνωση και συγκράτηση του νερούTwo gaskets along the wing perimeter for acoustic insulation and watertightness

Ξύλινο κατωκάσσι με οπές για την έξοδο των νερών Wooden drainage system with perforations for water runoff

Συντελεστής θερμοπερατότητας του αποστάτη αλουμινίου του κρυστάλλουThermal coefficient of the spacer of the glazing Συντελεστής θερμοπερατότητας ξύλινου πλαισίου (φύλλο και κάσσα)Thermal coefficient of wooden frame (sash and frame) Δίφυλλο παράθυρο διαστάσεων: 1230x1480mmDouble window with dimensions: 1230X1480mm

Υαλοπίνακας 4 + 18 + 4 low e Glass pane 4 + 18 + 4 low eUg. 1,1

Ψg 0,040Uf 1,35

Uw 1,4 W/m2K

Κανάλι σιλικόνης (4Χ4 mm) Space for silicone (4Χ4 mm)

Page 16: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

16SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Page 17: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

17 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

LEGNO CLIMA 92

Ξύλινο κατωκάσσι με οπές για την έξοδο των νερών Wooden drainage system with perforations for water runoff

Αντικολλητή ξυλεία διατομής 92Χ80mmLaminated wood 92Χ80mm (4 solid wood layers)

Υαλοπίνακας πάχους 48 χιλ. Glass pane of 48 mm width

Συντελεστής θερμoπερατότητας του αποστάτη αλουμινίου του κρυστάλλουThermal coefficient of the spacer of the glazing Συντελεστής θερμoπερατότητας ξύλινου πλαισίου (φύλλο και κάσσα) Thermal coefficient of wooden frame (sash and frame) Δίφυλλο παράθυρο διαστάσεων: 1230x1480mmDouble window with dimensions: 1230X1480mm

Υαλοπίνακας 4low e + 18 + 4 + 18 + 4 low e Glass pane 4low e + 18 + 4 + 18 + 4 low eUg. 0,5

Ψg 0,040Uf 1,1

Uw 0,88 W/m2K

Τέσσερις τσιμούχες για στεγανοποίηση, υδατοστεγανότητα και ακουστική μόνωσηFour gaskets for sealing, watertightness and acoustic insulation

Κανάλι σιλικόνης (4Χ4 mm) Space for silicone (4Χ4 mm)

Page 18: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

18SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Page 19: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

19 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Συντελεστής θερμοπερατότητας του αποστάτη αλουμινίου του κρυστάλλουThermal coefficient of the spacer of the glazing Συντελεστής θερμοπερατότητας ξύλινου πλαισίου (φύλλο και κάσσα) Thermal coefficient of wooden frame (sash and frame) Δίφυλλο παράθυρο διαστάσεων: 1230x1480mmDouble window with dimensions: 1230X1480mm

Υαλοπίνακας 4 + 18 + 4 low eGlass pane 4 + 18 + 4 low eUg. 1,1

Ψg 0,040Uf 1,35

Uw 1,35 W/m2K

COVER LEGNO 88

Ένωση του πλαισίου αλουμινίου με ηλεκτρική συγκόλληση πριν τη βαφή Seamless corner joined with electric welding before the application of paint

Τρίτη τσιμούχα εξωτερικάThird gasket at the exterior part

Ξύλο της επιλογής σας (συνολική διατομή: 88Χ80mm)Wood type of your choice (total profile size: 88X80mm)

Ξύλινο κατωκάσσι με θερμομονωτικές ιδιότητεςWooden drainage system with thermal insulation properties

Δύο τσιμούχες περιμετρικά στο φύλλο για ηχομόνωση και συγκράτηση του νερούTwo gaskets along the wing perimeter for acoustic insulation and watertightness

Page 20: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

20SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ : TYPOLOGIES

Page 21: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

21 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ : TILT-TURN

μπαλκονόπορτες : terrace doors ειδικές τυπολογίες : special typologies

παράθυρα : windows

ΣΧΕΔΙΑ : DESIGNS

Page 22: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

22SYLOR WOODEN SOLUTIONS

■ Ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα

■ Εξοπλισμένο με σύγχρονους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν άριστη υδατοστεγανότητα και θερμομόνωση

■ Χαμηλό κατωκάσσι 25 mm, με δυνατότητα τοποθέτησης σε ευθεία με το εσωτερικό δάπεδο

■ Ideal for large openings

■ Equipped with state-of-the-art mechanisms that ensure water-tightness and thermal insulation

■ Low threshold 25 mm - may be placed at same level to internal floor

ΣΥΡΟΜΕΝΑ : SLIDING

2 φύλλα : sashes

4 φύλλα : sashes

3 φύλλα : sashes

6 φύλλα : sashes

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ : OPENING OPTIONS

Page 23: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

23 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

■ Ο πιο κομψός τρόπος να συνδέσετε δύο χώρους χωρίς εμπόδιο

■ Αθόρυβη και εύκολη κύλιση των φύλλων κατά το άνοιγμα

■ Χαμηλός οδηγός ύψους 25 mm

■ Most beautiful way to connect two spaces without optical barrier

■ Folding wings move gently on the guide while opening

■ Low threshold of 25 mm height

ΦΥΣΟΥΝΕΣ : FOLDING

6 φύλλα : sashes

4 φύλλα : sashes

3 φύλλα : sashes

7 φύλλα : sashes

5 φύλλα : sashes

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ : OPENING OPTIONS

Page 24: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

εξώθυρες : entry doors

Page 25: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

25 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ως η πρώτη και τελευταία εικόνα κατά την επίσκεψη μας σε ένα κτήριο, η πόρτα εισόδου ολοκληρώνει το ύφος του. Στη SYLOR – Wooden Solutions μπορείτε να επιλέξετε την εξώθυρα που ταιριάζει στον προσωπικό σας χώρο μέσα από μία μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Πέρα από την αισθητική, οι πόρτες εισόδου πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και ενεργειακά οφέλη. Οι εξώθυρες της SYLOR - Wooden Solutions διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας από ατσάλι με πολλαπλά σημεία κλειδώματος και ρυθμιζόμενους μεντεσέδες. Το τριπλό λάστιχο στεγανοποίησης εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, ηχομόνωση και υδατοστεγανότητα.

As the first and last image when visiting a building, entry doors define your home’s style. At SYLOR – Wooden Solutions you may choose the entrance door that fits to your personal space from a wide variety of designs. More than aesthetics, the doors should provide security and energy savings. SYLOR - Woden Solutions’s entry doors carry security lock made of steel, multiple locking points and adjustable heavy duty hinges. The triple seal gaskets ensure hermetic closing, sound insulation, watertightness and energy savings.

Page 26: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

26SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Εξώθυρα: ταμπλάδες κόντρα πλακέ οκουμέ με οριζόντιες χαράξεις,

απόχρωση RALEntry door: okume veneered plywood

panels with horizontal incisions, RAL colour

Page 27: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

27 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Εξώθυρα: ταμπλάδες από αντικολλητή ξυλεία, ανοιγόμενο πορτάκι & διακοσμητική σιδεριά,

απόχρωση καρυδί Entry door : solid laminated wood panels,

opening window and decorative iron guard, walnut natural finish

Εξώθυρα: φύλλο κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξεις και οριζόντιες τραβέρσες,

απόχρωση μελίEntry door : okume veneered plywood with

vertical incisions and additional decorative rails, honey natural finish

Εξώθυρα: αλογόπορτα, ταμπλάς κόντρα πλακέ οκουμέ με οριζόντιες χαράξεις και

τζάμι επάνω, απόχρωση RALEntry door: traditional Greek design, okume

veneered plywood panel with horizontal incisions and glazing, RAL colour

Page 28: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

πατζούρια : shutters

Page 29: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

29 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Ιδιωτική Κατοικία, Σέριφος : Private Residence, Serifos (Greece)

Page 30: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

30SYLOR WOODEN SOLUTIONS

Στη SYLOR - Wooden Solutions σας περιμένει μια μεγάλη σειρά εξωφύλλων που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κάθε σύγχρονης ή παραδοσιακής κατασκευής. Έχοντας υπόψιν μας τις κατασκευαστικές ανάγκες της ελληνικής αρχιτεκτονικής, προσφέρουμε πλήθος επιλογών, αλλά και τη δυνατότητα κατασκευής νέων ειδικών σχεδίων. Συνδυάζοντας την ευελιξία του παραδοσιακού ξυλουργού με την τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μέσα παραγωγής, εγγυόμαστε τη διατήρηση της βαθιάς αρχιτεκτονικής παράδοσης στους ορεινούς οικισμούς και τα ελληνικά νησιά.

At SYLOR - Wooden Solutions a vast range of shutters is waiting for you, that corresponds to every demand of a contemporary or traditional construction. Keeping in mind the diverse construction needs of each region, we offer a wide spectrum of choices and the possibility of constructing new designs on demand. Combining the flexibility of a traditional carpenter with the know-how and the contemporary means of production, we can guarantee the maintenance of profound architectural tradition in mountainous villages, islands or city centres.

1 2

31. λεπτομέρεια πατζουριού με δύο ταμπλάδες μασίφ (αντικολλητή ξυλεία) σε απόχρωση καρυδί shutter detail: laminated solid wood raised panels in natural finish

2. λεπτομέρεια πατζουριού με γρύλλια επάνω και ίσιο ταμπλά κόντρα πλακέ οκουμέ κάτω σε απόχρωση RAL shutter detail: louver boards and okume veneered plywood flat panels in RAL colour

3. λεπτομέρεια πατζουριού κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξεις σε απόχρωση RAL shutter detail: okume veneered plywood with vertical incisions in RAL colour

Page 31: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

31 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΓρύλλιαLouver board

Κόντρα πλακέ οκουμέ με χάραξη σε σχέδιοOkume veneered

plywood with special design

Γρύλλια - ταμπλάς κόντρα πλακέ οκουμέ

Louver board and okume veneered

plywood raised panel

Κόντρα πλακέ οκουμέ με οριζόντιες χαράξεις

Okume veneered plywood with

horizontal incisions

Ταμπλάς μασίφ (αντικολλητή ξυλεία)

Laminated solid wood raised panel

Κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξειςOkume veneered

plywood with vertical incisions

Ταμπλάς κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξειςOkume veneered plywood raised panel with vertical

incisions

Κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξεις και

διακοσμητικές τραβέρσεςOkume veneered plywood with vertical incisions and

decorative rails

Ταμπλάς κόντρα πλακέ οκουμέ με ρόμβοOkume veneered

plywood raised panel with decoration

Κόντρα πλακέ οκουμέ με κάθετες χαράξεις και

σχέδιο “ζήτα”Okume veneered

plywood with vertical incisions and “Z” design

Page 32: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

32SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : COLOURS

Η βαφή των ξύλινων κουφωμάτων της SYLOR – Wooden Solutions γίνεται ηλεκτροστατικά σε υπερσύγχρονες ρομποτικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών. Η ηλεκτροστατική βαφή εγγυάται υψηλή ποιότητα, ομοιογένεια και πρόσφυση βαφής ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες επιφάνειες του κουφώματος. Τα κουφώματα βάφονται σε οποιαδήποτε απόχρωση της κλίμακας RAL και σε σειρά διάφανων βερνικιών, με βαφές ειδικά προσαρμοσμένες στις μεσογειακές συνθήκες ηλιοφάνειας εμπλουτισμένες με οξείδιο σιδήρου και U.V. absorbers (απορροφητές υπεριωδών ακτινών).

The wooden windows provided by our company are painted in technologically advanced state-of-the-art plants of international standards. Electrostatic painting guarantees high quality and paint adherence even to the most hidden surfaces of the window. The windows may be painted in any RAL tone or natural wood hue, with advanced painting materials, appropriate for the strong sunlight found in Mediterranean climates, and enriched with iron oxide and UV absorbers.

* Οι τελικές αποχρώσεις των προϊόντων ενδέχεται να έχουν αποκλίσεις από τα παραπάνω δείγματα. * The colour tones presented in this brochure are indicative and may not accurately represent actual colour tones.

ΙΡΟΚΟ : IROKO

ΟΚΟΥΜΕ : OKUME

μελί : honey

μελί : honey κοκκινωπό : red

καρυδί : walnut

καρυδί : walnut

σκούρο καρυδί : dark walnut

σκούρο καρυδί : dark walnut

παλίσανδρος : palisander

Page 33: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

33 SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΥΑΛΩΣΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ : GLAZING & METAL FITTINGSΚΡΥΣΤΑΛΛΑ : GLAZING

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ : FITTINGS

Αδιαμφισβήτητα από τα κύρια συστατικά του παραθύρου, τα κρύσταλλα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην καταπολέμηση του θορύβου και των ενεργειακών απωλειών. Στη SYLOR - Wooden Solutions μπορείτε να επιλέξετε από ποικιλία κρυστάλλων, με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη χρήση και την τοποθεσία του ακινήτου.

Undoubtedly one of the major components of the window, glazing can contribute significantly to the reduction of noise and energy losses. At SYLOR - Wooden Solutions you can select from a variety of types, with different specifications depending on the use and location of the building.

Εξοπλισμένα με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς με πολλαπλά κλειδώματα, τα κουφώματα παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανισμών (προσθήκη ειδικών εξαρτημάτων ασφαλείας, αντικρυσμάτων συναγερμού κά.) ενισχύοντας την ασφάλεια σας.

Armed with European mechanisms and multiple locking system, windows provide high-standard basic protection, while they can be upgraded by installing special hardware to further increase your security.ΠΟΜΟΛΑ : HANDLESΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ : LOCKING POINTS

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΚΟ : ANTI-VANDAL4 + 0,1AM + 4 - 15 - 5 + 0,5AM + 5

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : SECURITY3 + 0,1AM + 3 - 16 - 3 + 0,1AM + 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ : THERMAL4 low e. - 18 argon - 4 low e.

ευγενές αέριο

μεμβράνη ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος

αντιβανδαλική μεμβράνη

αποστάτης με πυριτικά άλατα

αποστάτης με πυριτικά άλατα

αποστάτης με πυριτικά άλατα

σιλικόνησιλικόνη σιλικόνη

noble gas

safety interlayer in case of an accident

anti-vandal interlayer

spacer with silica fill

spacer with silica fill

spacer with silica fill

silicone sealsilicone seal silicone seal

Page 34: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

34SYLOR WOODEN SOLUTIONS

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ : ALWAYS AT YOUR SERVICE

Σε σειρά εργαστηριακών δοκιμών για την αντοχή σε ανεμοπιέσεις, την υδατοστεγανότητα, τη θερμική και ακουστική μόνωση, τα κουφώματα της SYLOR κατατάσσονται στις ανώτατες κατηγορίες που αναγνωρίζονται στην Ε.Ε. και εγγυώνται άριστες επιδόσεις και αντοχή στο χρόνο.

SYLOR - Wooden Solutions provides wooden windows that have completed a range of laboratory tests on watertightness, thermal and acoustic insulation and classified in top categories acknowledged by the EU, in all of them.

Στοχεύοντας πάντα στην παροχή διαρκούς εξυπηρέτησης σε όλους εσάς, η SYLOR - Wooden Solutions διατηρεί εξειδικευμένο συνεργείο συντηρήσεων και επισκευών. Οι εργασίες καλύπτουν συντηρήσεις σε χρώματα και μηχανισμούς ξύλινων κουφωμάτων και επισκευές σε αλλοιώσεις που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου.

Aiming in offering you always the best services throughout the years, SYLOR provides maintenance and repair services by a group of specialised professionals. The operations include maintenance to paints, mechanisms and ironmongery, as well as repairs to damages caused by the passage of time.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : CERTIFICATIONS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : MAINTENANCE

Page 35: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

χώρες countries

χρόνια λειτουργίας years of operation

πελάτες customers

κατασκευασμένα παράθυρα constructed windows

Γίνετε μέρος της πολυπληθέστερης ομάδας.Be part of the most populous team.

15

3.16827

92.124

SYLORWOODEN SOLUTIONS

ΟμάνOman

ΑίγυπτοςEgypt

ΙσραήλIsrael

ΚύπροςCyprus

ΕλλάδαGreece

ΑλβανίαAlbania

ΣερβίαSerbia

ΜάλταMalta

ΑρμενίαArmenia

ΡουμανίαRomania

ΕλβετίαSwitzerland

ΓερμανίαGermany

ΙταλίαItaly

Γαλλία France

Ηνωμένο ΒασιλείοUK

Page 36: ξύλινα παράθυρα : wooden windows - SYLORΠαραδοσιακά η SYLOR - Wooden Solutions ειδικεύεται στο ξύλινο παράθυρο, το οποίο

Δ\ 16ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ελαιών, Κηφισιά Α\ 16th km Athinon - Lamias National Hwy. and Eleon str., Kifisia, Attica

Τ\ (+30) 210 62 56 959 - 210 62 56 956

F\ 211 770 1570

E\ [email protected]

W\ www.sylor-windows.gr

ΕΚΘΕΣΗ : SHOWROOM

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

WOODEN WINDOWS - ALUMINIUM SYSTEMS - INTERIOR DOORS - KITCHEN FURNITURE - WARDROBES - WOODEN FLOORINGS