ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ · Web viewΩστόσο, παρά την ύπαρξη...

of 100/100
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμός Έκθεσης 40/Α /2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Δ. Κωνσταντίνος Α. Σουλιώτης Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του [0]
 • date post

  28-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ · Web viewΩστόσο, παρά την ύπαρξη...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

PAGE

65

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθμός Έκθεσης

40/Α /2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ

Στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)του Υπουργείου Εξωτερικών

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ Δ.Δ.

Κωνσταντίνος Α. ΣουλιώτηςΔιονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του

Άρθρου4 παρ.4 του ν.3613/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2Α.ΓΕΝΙΚΑ.

2Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3Γ.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.

3Γ.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

4Γ.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)

4Γ.2.α) Αρμόδιες Υπηρεσίες για την Δ.Α.Σ.

5Γ.2.γ) Εκτέλεση Προγραμμάτων Μ.Κ.Ο. (άρθρο 12, Ν. 2731/1999)

6Γ.2.ε) Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Μ.Κ.Ο. (άρθρο 17, 2731/1999)

6Γ.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Δ.Α.Σ.) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ. (άρθρο 18, Ν.2731/1999 & ΆΡΘΡΑ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του Π.Δ. 224/2000)

7Γ.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ.

9Γ.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ.

10Γ.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2010

10Γ.6.α) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

11Γ.6.β) ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΚΑΙ Υ.Δ.Ε.

14Γ.6.γ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

17Γ.6.δ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

18Γ.6.ε) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Υ.Δ.Α.Σ.

18Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

21Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21Άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις

23ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2010»*

58ΠΙΝΑΚΑΣ 2: «Σύγκριση Τεχνικών Δελτίων Υ.Δ.Α.Σ.-6 και Υ.Δ.Α.Σ.-3 (Έτος 2006)»

64ΠΙΝΑΚΑΣ 3: «Σύγχυση μεταξύ καταγραφών ΥΔΑΣ και ΥΔΕ με σχεδόν συνώνυμες ΜΚΟ»

66ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

68Εικόνα 1: Απόσπασμα ενοποιημένου Πίνακα στοιχείων Υ.Δ.Α.Σ. και Υ.Δ.Ε.

69Εικόνα 2: Απόσπασμα Συγκεντρωτικού Συγκριτικού Πίνακα Υ.Δ.Α.Σ. και Υ.Δ.Ε. εγγραφών και ποσών χρηματοδοτήσεων, ανά Μ.Κ.Ο.

70ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑθήνα, Φεβρουάριος 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α.ΓΕΝΙΚΑ.

Α1. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής ελέγχου:

ΣΕΕΔΔ/Φ.2Δ/31/6147/3-6-2011

Α2. Κλιμάκιο Επιθεώρησης-Ελέγχου:

· Ρηγόπουλος Διονύσιος, Επιθεωρητής- Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης.

· Σουλιώτης Κωνσταντίνος, Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης.

Α3. Αντικείμενο της Επιθεώρησης- Ελέγχου:

Ο έλεγχος του τρόπου καταχώρησης στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, των στοιχείων χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), βάσει των διαλαμβανομένων στην με αρ. πρωτ. 166.623 / 27.5.2011 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος).

Α4. Ελεγχόμενη Υπηρεσία:

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών(ΥΠ.ΕΞ.).

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ τ΄Α΄/19) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων ...»

2. Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ τ΄Α΄/138) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων…..»

3. Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄/193),«Για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών»

4. Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ τ.Α /140) «Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών»

5. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄/27)«Υπαλληλικός Κώδικας»

6. Ν.3566/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄/117)«Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»

7. Ν. 2362/95(ΦΕΚ τ.Ά/247 ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ»

Γ.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.Γ.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.-6) του Υπουργείου Εξωτερικών(ΥΠ.ΕΞ.) με το ΑΠ:21/738/ΑΣ 121755/10-12-2010 έγγραφό της, απαντώντας στην υπ΄αριθ.7580/9-12-2010 ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του βουλευτή κου Α. Ντινόπουλου - αλλά και προκειμένου ο Υπουργός Εξωτερικών να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων - απέστειλε συγκεντρωτικούς πίνακες με: α) τα συνολικώς χορηγηθέντα κονδύλια στα πλαίσια (συγ)χρηματοδοτούμενων από την Υ.Δ.Α.Σ. προγραμμάτων Μ.Κ.Ο. για την περίοδο από 4/10/2009 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010, β) τις συνολικές χρηματοδοτήσεις της Υ.Δ.Α.Σ. για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων προς διάφορους φορείς υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και Μ.Κ.Ο., για την περίοδο Ιανουαρίου 1998 έως και το έτος 2004 και γ) χρηματοδοτήσεις από το ΥΠ.ΕΞ. για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων έτους 1997, όπως καταγράφηκαν από το τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

ΠΡ2.Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών(Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος) με το αριθ. πρωτ. 166.623/27-5-2011 έγγραφό της προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρήγγειλε τον έλεγχο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσία μας, του τρόπου καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων χρηματοδότησης, δεδομένου ότι «Στα πλαίσια διενεργούμενης …προκαταρκτικής εξέτασης …σχετικά με τη χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση των δραστηριοποιούμενων στη Ελλάδα Μ.Κ.Ο. κατά το χρονικό διάστημα από τα έτη 1998 και εντεύθεν προέκυψαν τα εξής :Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών…απέστειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο., τα οποία εμφανίστηκαν ως ανακριβή, λόγω σφαλμάτων καταγραφής των χρηματοδοτήσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα της Υ.Δ.Α.Σ. . Μετά πάροδο αρκετού δε χρονικού διαστήματος , το ΥΠ.ΕΞ. δεν έχει ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο, ώστε να μας χορηγήσει τα στοιχεία των χρηματοδοτήσεων του ερευνώμενου χρονικού διαστήματος και των λόγων της εσφαλμένης καταγραφής, ώστε να προχωρήσουμε και εμείς στις δικές μας περαιτέρω ενέργειες…»

Γ.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.) ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)

Γ.2.α) Αρμόδιες Υπηρεσίες για την Δ.Α.Σ.

Για την περίοδο 1997-2002 η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία αποτελούσε ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Β5 Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 24 του Π.Δ. 230/1998, ΦΕΚ 177). Με τις διατάξεις του Π.Δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140/Α΄) πραγματοποιήθηκε η μεταφορά αρμοδιοτήτων θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.). Ωστόσο, η Β2 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία και λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. και η Β6 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, Νομισματικών Υποθέσεων, Αποζημιώσεων κ.λπ. του Υπουργείου Εξωτερικών εξακολουθούν να διατηρούν ορισμένες αρμοδιότητες της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στην Υ.Δ.Α.Σ.

Γ.2.β) Ορισμός - Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. (άρθρα 10 & 11, Ν. 2731/1999 και άρθρα 18 και 19 ΠΔ224/2000)

1.Το Υπουργείο Εξωτερικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ τ΄Α΄/138), περί άσκησης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας, είναι αρμόδιο για το συντονισμό των δράσεων που εκτελούνται από μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και που αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων.

2.Στο άρθρο 11, παρ. 1 του ιδίου Νόμου ορίζονται ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) «μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως αντικείμενο κυρίως, την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών».

3.Οι (Μ.Κ.Ο.) εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο., το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.), ύστερα από αίτησή τους και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρο 11, παρ.2 του ως άνω Νόμου):

α. Έχει κατατεθεί το Καταστατικό της Οργάνωσης στην Υ.Δ.Α.Σ.

β. Προβλέπεται από το Καταστατικό της Οργάνωσης ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της και το αντικείμενό της είναι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1.

γ. Η δράση της Οργάνωσης δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

δ. Για Μ.Κ.Ο. που χρηματοδοτούνται από άλλα Υπουργεία, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από φορείς με κονδύλια προερχόμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για δράσεις Αναπτυξιακής συνεργασίας και Βοήθειας προς τρίτες χώρες απαιτείται πριν από τη χρηματοδότησή τους να είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. που τηρεί η Υ.Δ.Α.Σ., καθώς και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αυτής.

4.Σύμφωνα με τα χορηγηθέντα στο κλιμάκιο ελέγχου στοιχεία από την Υ.Δ.Α.Σ. στο τηρούμενο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2731/99 και Π.Δ.224/2000, από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (Υ.Δ.Α.Σ.) αρχείο, οι Μ.Κ.Ο. που έχουν εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΞ. ανέρχονται σε 539 (βλ. Πίνακα 1 του Παραρτήματος). Από τις ανωτέρω Μ.Κ.Ο. μόνο ένα μέρος (περίπου 150) έχει (συν-)χρηματοδοτηθεί από την Υ.Δ.Α.Σ. για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Γ.2.γ) Εκτέλεση Προγραμμάτων Μ.Κ.Ο. (άρθρο 12, Ν. 2731/1999)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ως άνω Νόμου, δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στους οποίους διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πιστώσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών, επιτρέπεται να χρηματοδοτούν προγράμματα Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχει υποβληθεί αναλυτική πρόταση για τους στόχους του προγράμματος παροχής βοήθειας, σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης, καθώς και λεπτομερές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του προγράμματος.

β. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και διετής εμπειρία της Μ.Κ.Ο. στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που στερούνται την πιο πάνω εμπειρία μπορούν να χρηματοδοτηθούν εφόσον υπάρχει σχετική θετική εισήγηση της Υ.Δ.Α.Σ. για προγράμματα ύψους 60.000 ΕΥΡΩ ετησίως.

γ. Να είναι πραγματοποιήσιμο το πρόγραμμα. Το πραγματοποιήσιμο μπορεί να διασφαλίζεται και μέσω της συνεργασίας με φερέγγυο τοπικό εταίρο ή μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

2. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων βοήθειας, υποχρεούνται μετά το πέρας κάθε προγράμματος να προβαίνουν στην υποβολή λεπτομερών εκθέσεων περί της εκτελέσεως του προγράμματος και δικαιολογητικών για τις γενόμενες δαπάνες, απολογισμό και για το σύνολο των δαπανών, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αποστολής. Σε περίπτωση εκτελέσεως μακροχρόνιου προγράμματος οι Μ.Κ.Ο. έχουν υποχρέωση σε υποβολή εκθέσεων προόδου κάθε εξάμηνο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης παροχής επισιτιστικής βοήθειας, οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας δύναται να προβαίνουν στην εκτέλεση των προγραμμάτων μέσω ελληνικών Μ.Κ.Ο., μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης και με μεταβίβαση των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω οργανισμούς.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συνιστάται Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μ.Κ.Ο. . Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των προγραμμάτων, ο σχεδιασμός, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.

Γ.2.δ) Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μ.Κ.Ο. (άρθρο 20, Π.Δ. 224/2000)

Με τις διατάξεις τού άρθρου 20 του Π.Δ. 224/2000 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστοποίησης και Αξιολόγησης των Μ.Κ.Ο., η οποία εξετάζει και αξιολογεί όλες τις δράσεις και τα προγράμματα των Μ.Κ.Ο. ή συναφών φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που χρηματοδοτούνται από ΥΠ.ΕΞ. ή άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται πόρους της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας. Οι Μ.Κ.Ο. που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού υποχρεούνται να α) να είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο της Υ.Δ.Α.Σ. και β) να υποβάλουν το προς συγχρηματοδότηση πρόγραμμα στην Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης για τη σύμφωνη γνώμη αυτής.

Γ.2.ε) Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Μ.Κ.Ο. (άρθρο 17, 2731/1999)

Στο άρθρο 17 του ως άνω Νόμου προβλεπόταν η σύσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Μ.Κ.Ο., η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ως Προέδρου αυτής και μέλη εκπρόσωποι των αρμόδιων κάθε φορά Υπουργείων και των λοιπών φορέων εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο., του ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλων σχετικών φορέων, που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν δράσεις διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ Α΄193/2000) ο Διευθυντής της Υ.Δ.Α.Σ-4 συγκαλεί την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή ανά εξάμηνο ή εκτάκτως, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις, υπό την προεδρία του Υπουργού των Εξωτερικών ή του οριζόμενου απ` αυτόν αναπληρωτή του. Τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνονται σε έκθεση η οποία αποστέλλεται στη Μόνιμη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Boυλής των Ελλήνων.

Γ.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Δ.Α.Σ.) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ. (άρθρο 18, Ν.2731/1999 & ΆΡΘΡΑ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του Π.Δ. 224/2000)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 224/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄/193), η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.) αποτελεί, ανεξάρτητο αλλά αναπόσπαστο οργανικό τμήμα του ΥΠ.ΕΞ. - βάσει των σχετικών ορισμών του Ν. 2594/84, αντίστοιχο των λοιπών Γενικών Διευθύνσεών του, υπαγόμενο κατ΄ ευθείαν στον Υπουργό Εξωτερικών - στις αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η εποπτεία, ο συντονισμός και η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων επείγουσας, ανθρωπιστικής, επισιτιστικής ή άλλης μορφής βοήθειας, που προωθούνται μέσω Μ. Κ .Ο ή άλλων συναφών οργανώσεων και ιδρυμάτων. Για την χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών απαιτείται α) η εγγραφή τους στο "Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο." της Υ.Δ.Α.Σ. και β) η έγκριση απ` αυτήν των προς χρηματοδότηση δράσεων ή προγραμμάτων τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του "Ειδικού Οδηγού της Υ.Δ.Α.Σ.".

2. Η Υ.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.1β του Ν. 2731/1999. διαχειρίζεται αφ` ενός το σύνολο των πόρων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και αφ` ετέρου πόρους ή δωρεές που της μεταβιβάζονται από Υπουργεία, Οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και το συντονισμό προγραμμάτων των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής `Ένωσης, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα η Υ.Δ.Α.Σ. (άρθρο 18, παρ.2 του ιδίου):

α. Είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση των δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας κατά το άρθρο 10 του παρόντος και εποπτεύει και συντονίζει την εκτέλεσή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες.

β. Ενισχύει την ελληνική συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας Μ.Κ.Ο. της Ευρωπαϊκής `Ένωσης, άλλων πολυμερών διεθνών οργανισμών και ιδιαίτερα σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το European Community Humanitarian Office (ECHO).

γ. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ο.Σ., προτάσεις για τη συγκέντρωση της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας που προωθείται μέσω Μ.Κ.Ο. σε συγκεκριμένες χώρες ή τομείς προτεραιότητας.

δ. Εγκρίνει την εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Ειδικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Επίσης προβαίνει στη διαγραφή Μ.Κ.Ο. από το Ειδικό Μητρώο, εφόσον αυτές έπαυσαν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, υπέπεσαν σε παράνομες πράξεις, εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές που ανέλαβαν ή αδράνησαν για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις της Υ.Δ.Α.Σ.

ε. Προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της συμμετοχής Μ.Κ.Ο. ή άλλων συναφών φορέων.

στ. Οι δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας δύνανται να μεταβιβάζουν μέρος των πιστώσεών τους για προγράμματα επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για την Υ.Δ.Α.Σ., εφόσον, κατά την κρίση τους, η στενή συνεργασία της Υ.Δ.Α.Σ. με ελληνικές Μ.Κ.Ο. δύναται να αποτελέσει πρόσφορο μέσο για την επιτυχή μερική ή ολική εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.

3. Η διάρθρωση των Διευθύνσεων της Υ.Δ.Α.Σ. έχει ως εξής:

α. Διεύθυνση Επείγουσας Ανθρωπιστικής Βοήθειας, (Υ.Δ.Α.Σ.-1),

β. Διεύθυνση Βοήθειας Αναδιάρθρωσης, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης, (Υ.Δ.Α.Σ.-2)

γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής, (Υ.Δ.Α.Σ.-3)

δ. Διεύθυνση Μ.Κ.Ο., Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης, (Υ.Δ.Α.Σ.-4)

ε. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, (Υ.Δ.Α.Σ.-5)

στ. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. (Υ.Δ.Α.Σ.-6 )

Γ.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ.

Η διαδικασία χρηματοδότησης των Μ.Κ.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Ετήσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΥΠ.ΕΞ. προς τις Μ.Κ.Ο. τα Υπουργεία και άλλους φορείς για υποβολή προτάσεων για ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Επιπλέον, έκδοση ειδικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα εκτάκτων περιπτώσεων. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες Μ.Κ.Ο. είναι η εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο της Υ.Δ.Α.Σ., καθώς και η διετής εμπειρία σε προγράμματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρα 11 και 12 του Ν.2731/1999 και άρθρα 18 και 20 του Π.Δ. 224/2000).

2. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων (αίτηση και σχετικός φάκελος) από Φορέα (Μ.Κ.Ο.) προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υ.Δ.Α.Σ., αναλόγως του αντικειμένου του έργου (στην Υ.Δ.Α.Σ.-1 υποβάλλονται προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, στην Υ.Δ.Α.Σ.-2 αναπτυξιακά προγράμματα και στην Υ.Δ.Α.Σ.-4 προγράμματα αναπτυξιακής εκπαίδευσης). Αξιολόγηση των προτάσεων από τις προαναφερθείσες Διευθύνσεις και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στην Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης προγραμμάτων Μ.Κ.Ο.

3. Η Επιτροπή Πιστοποίησης και Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των αρμοδίων Διευθύνσεων για τις υποβληθείσες προτάσεις, τις εγκρίνει με ή άνευ τροποποιήσεων ή τις απορρίπτει. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ως άνω Επιτροπής διαβιβάζονται στην Υ.Δ.Α.Σ. 6 (Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών), η οποία ετοιμάζει τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις και τις προωθεί (μετά των πρακτικών) στο Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας για (προ)έγκριση και κατόπιν για οριστική έγκριση και υπογραφή στο Διπλωματικό Γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών.

4. Έκδοση εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται η διάθεση του ποσού και η καταβολή της α΄ δόσης)

5. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης η Υ.Δ.Α.Σ.-6 αρχικά, και από τον Νοέμβριο του 2007 η Υ.Δ.Α.Σ.-5 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εκπονεί τη σύμβαση χρηματοδότησης, την οποία υπογράφουν από κοινού ο Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. και ο Γενικός Διευθυντής της Υ.Δ.Α.Σ. Από το 2008 και εφεξής οι συμβάσεις χρηματοδότησης προβλέπουν την υποχρέωση εκ μέρους του Αναδόχου παράδοσης εγγυητικής επιστολής για κάθε είσπραξη προκαταβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

6. Η διαδικασία υλοποίησης των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, καθώς και των προγραμμάτων αναπτυξιακής εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις εξής φάσεις:

α) Με την υπογραφή της σύμβασης προκαταβάλλεται στον Ανάδοχο ως α΄ δόση το 50% του εγκριθέντος ποσού, οι δε Μ.Κ.Ο. οφείλουν να υποβάλουν στην Υ.Δ.Α.Σ., εντός των συμβατικά ορισμένων χρονικών πλαισίων, ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις προόδου, σχετικούς οικονομικούς απολογισμούς και πλήρη παραστατικά των αναληφθεισών δαπανών.

Η κατά περίπτωση αρμόδια Υ.Δ.Α.Σ. (Υ.Δ.Α.Σ.-1, 2, 4) ελέγχει τις ως άνω εκθέσεις μετά από έγγραφη ενημέρωση της κατά τόπο αρμόδιας Αρχής του Εξωτερικού περί της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και εισηγείται θετικά ή αρνητικά σχετικά με την καταβολή της β΄ ή γ΄ δόσης χρηματοδότησης. Σε ορισμένα κατασκευαστικά έργα για τεχνικό έλεγχο μεταβαίνει στη χώρα υλοποίησης και εμπειρογνώμονας του ΥΠ.ΕΞ.

β) Με την έγκριση από την Υ.Δ.Α.Σ. της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου, καταβάλλεται στο ανάδοχο η β΄ δόση, δηλ. το 30% του εγκριθέντος ποσού και τελικά με την έγκριση της τελικής εκθέσεως προόδου καταβάλλεται η γ΄ δόση, ήτοι το υπόλοιπο 20% του εγκριθέντος ποσού. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Υ.Δ.Α.Σ. ανέρχεται στο 50% και σε καμιά περίπτωση δεν ξεπερνά το 75% του συνολικού κόστους του προγράμματος, ενώ η Μ.Κ.Ο. είναι υποχρεωμένη να συμβάλει με το 15% τουλάχιστο του συνολικού κόστους του προγράμματος. Ωστόσο, για προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 100% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

7. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. (Υ.Δ.Α.Σ.-6), με την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης και του ενδιάμεσου οικονομικού απολογισμού για τη β΄ φάση χρηματοδότησης, προωθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για ν υπογραφή από τον αρμόδιο Υφυπουργό .

8. Οι Υπουργικές αποφάσεις, κατά τις δύο ανωτέρω φάσεις της χρηματοδότησης, προωθούνται από την Υ.Δ.Α.Σ.-6 στη Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών (ΣΤ 5), Τμήμα ΙΙΙ, του ΥΠ.ΕΞ., η οποία με τη σειρά της τις διαβιβάζει (συνοδευόμενες από πλήρη φάκελο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά) στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, όπου μετά τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών εκδίδεται Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμών (Χ.Ε.Π.)

9. Στοιχεία για Έκδοση Εντάλματος: Φορέας 09 -110, ΚΑΕ-5131(αναπτυξιακή βοήθεια).

Γ.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ.

Σύμφωνα με το Α.Π.Φ. 7510/ΑΣ38971/26-8-2011 έγγραφο υπόμνημα της Υ.Δ.Α.Σ. προς την υπηρεσία μας:

α. Από το 1997 μέχρι το 2002 την ευθύνη της καταχώρησης και επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Κ.Α.Β.) είχε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος φορέας των χρηματοδοτήσεων για την περίοδο αυτή. Το αρχειακό υλικό (Φάκελοι προγραμμάτων μέχρι 2001) έχει πολτοποιηθεί.

β. Ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων χρηματοδότησης προς Μ.Κ.Ο. από την αρμόδια Υ.Δ.Ε. υπάρχει από το 2000 και μετά.

γ. Πριν την εκχώρηση, το 2002, της αρμοδιότητας των θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) στο ΥΠ.ΕΞ., η τεχνική και στατιστική υποστήριξη (με τη μορφή επεξεργασίας των σχετικών στοιχείων) των χρηματοδοτήσεων είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία συμβούλων, η δε συνεργασία αυτή συνεχίστηκε με την Υ.Δ.Α.Σ. μέχρι και το 2006.

δ. Για το διάστημα από το 2002 μέχρι 2006 η Υ.Δ.Α.Σ.-6 προωθούσε τα οικονομικά στοιχεία στην Υ.Δ.Α.Σ.-3 (Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού), η οποία τα διαβίβαζε στην ανωτέρω εταιρία.

Η εν λόγω εταιρία, κατόπιν τεχνικής επεξεργασίας των στοιχείων τα αναδιαβίβαζε στη Υ.Δ.Α.Σ.-3 και η τελευταία τα προωθούσε στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και στη Βουλή των Ελλήνων.

ε. Από το 2007 και εφεξής η καταχώρηση των στοιχείων χρηματοδότησης γίνεται ως εξής:

ε.1) Η Υ.Δ.Α.Σ. 3 αποστέλλει, συνήθως κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, ηλεκτρονικό πίνακα (EXCEL) σε όλους τους κρατικούς φορείς που χρηματοδοτούσαν προγράμματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας προς συμπλήρωση, προκειμένου να συνταχθούν από την Υ.Δ.Α.Σ.-3 οι πίνακες που αποστέλλονται στην D.A.C. /Ο.Ο.Σ.Α.

ε.2) Η Υ.Δ.Α.Σ.-6, η οποία από το 2007 και μετά ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια του έτους από την Υ.Δ.Ε. για την κίνηση του λογαριασμού KAΕ-09-110-5131, συμπληρώνει τον εν λόγω πίνακα με στοιχεία χρηματοδότησης προς Μ.Κ.Ο., διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και λοιπούς δικαιούχους και τον προωθεί ηλεκτρονικά στην Υ.Δ.Α.Σ.-3, η οποία και συνέχεια αποστέλλει τα εν λόγω στοιχεία, ως ετήσια έκθεση στην D.A.C /Ο.Ο.Σ.Α.

στ. Δεν υπήρχε και εξακολουθεί να μην υπάρχει ειδικό λογισμικό για ενιαία καταχώρηση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων οικονομικών στοιχείων προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες της Υ.Δ.Α.Σ., παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την υπηρεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανάθεση έργου, κατ΄ αρχήν το 2005, σε ανάδοχο με αντικείμενο την «Ανάλυση των απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, εποπτεία και συντονισμό των δράσεων της Υ.Δ.Α.Σ.» και στη συνέχεια το 2008 σε ανάδοχο εταιρία με αντικείμενο τη Μελέτη «Ανάλυσης Αναγκών και Σχεδιασμού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Προγραμμάτων της Υ.Δ.Α.Σ.»

ζ. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη των ως άνω μελετών και την δι’ αυτών διάγνωση του προβλήματος δεν εγκαταστάθηκε στην Υ.Δ.Α.Σ. μέχρι σήμερα ένα λογισμικό ενιαίας ηλεκτρονικής καταχώρησης των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων της υπηρεσίας και η καταχώρηση αυτών γίνεται μεμονωμένα από υπαλλήλους – χειριστές των διαφόρων υποθέσεων χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο., βάσει πινάκων εσωτερικής χρήσης (EXCEL, WORD), χωρίς να υφίστανται μια ενιαία ηλεκτρονική επεξεργασία.

Γ.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2010 Γ.6.α) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Προκειμένου το κλιμάκιο ελέγχου να ελέγξει την ορθότητα καταχώρησης των ποσών χρηματοδότησης σε Μ.Κ.Ο. για το διάστημα 2000-2010, καθώς και τις αιτίες από τις οποίες προέκυψαν οι λανθασμένες εγγραφές, υιοθέτησε τη μέθοδο του δειγματοληπτικού ελέγχου, επί συνόλου περίπου 1400 περιπτώσεων πληρωμών, εξετάζοντας 294 εξ΄ αυτών, ήτοι ποσοστό περίπου 20%. (βλέπε στο Παράρτημα, Πίνακας 1 «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2010»).

Ειδικότερα, επέλεξε και εξέτασε για το διάστημα 2000-2010 δέκα (10) περίπου περιπτώσεις χρηματοδοτούμενων Μ.Κ.Ο. κατ΄ έτος: (έτος 2000:8, έτος 2001: 10, έτος 2002: 10, έτος 2003: 10, έτος 2004:10, έτος 2005: 10, έτος 2006:10, έτος 2007:10, έτος 2008:11, έτος 2009:11, έτος 2010: 10), δηλαδή, συνολικά 110 περιπτώσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται 294 περιπτώσεις εκταμιευμένων ποσών προγραμμάτων (έτος 2000:9, έτος 2001: 18, έτος 2002: 34, έτος 2003: 33, έτος 2004:23, έτος 2005: 36, έτος 2006:35, έτος 2007:33, έτος 2008:28, έτος 2009:26, έτος 2010: 19).

Ο έλεγχος της ορθότητας των εγγραφών επιχειρήθηκε κυρίως μέσω της σύγκρισης των στοιχείων της Υ.Δ.Α.Σ. με τα στοιχεία της Υ.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα, τα ποσά χρηματοδότησης που εμφανίζονται στα αντίγραφα των καταστάσεων της Υ.Δ.Α.Σ. που κατατέθηκαν στη Βουλή και καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1998-2004 και στα στατιστικά στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. που χορηγήθηκαν στο κλιμάκιο ελέγχου για το διάστημα 2005-2010, αντιπαραβλήθηκαν με τα εκταμιευμένα ποσά χρηματοδοτήσεων Μ.Κ.Ο. για την περίοδο 2000-2010, που καταγράφονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), με αναγραφή των αντιστοίχων Τακτικών ή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών.

Για την εξακρίβωση της συμφωνίας μεταξύ των εγκριθέντων ποσών χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο. και των πραγματικά εκταμιευμένων έγινε συσχέτιση των αντιστοίχων Υπουργικών Αποφάσεων (ή τροποποιήσεων αυτών, συμβάσεων, προϋπολογισμών προγραμμάτων κ.λπ) και των στοιχείων της Υ.Δ.Ε.. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης επικουρικά και τα αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογιστικά φύλλα), που χορηγήθηκαν από την Υ.Δ.Α.Σ. στο κλιμάκιο ελέγχου. Με τα αρχεία αυτά επιχειρήθηκε και πλήρης αντιπαραβολή των στοιχείων Υ.Δ.Α.Σ. και Υ.Δ.Ε., όπως περιγράφεται στη παρακάτω ενότητα Γ.6.β.

Βάση αναφοράς για το κλιμάκιο ελέγχου αποτέλεσαν τα καταχωρημένα στις καταστάσεις της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) πληρωθέντα ποσά. Ως εκ τούτου δεν αναζητήθηκαν άλλα αποδεικτικά παραστατικά (π.χ. αντίγραφα των πρωτοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης Μ.Κ.Ο., κ.λπ), προκειμένου να συντομευτεί η ολοκλήρωση του ελέγχου. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 26 «έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247 Α), περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ οι δαπάνες του Δημοσίου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, βάσει νόμιμων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους Διατάκτες, και τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του Δημοσίου. Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών από τις οικείες Υ.Δ.Ε. συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Γ.6.β) ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΚΑΙ Υ.Δ.Ε.

Προκειμένου να διαπιστωθεί συστηματικότερα η ορθότητα ή μη του τρόπου καταχώρησης των στοιχείων από την Υ.Δ.Α.Σ., ήταν απαραίτητο να επεκταθεί ο έλεγχος και στα ηλεκτρονικά αρχεία της υπηρεσίας.

Ειδικότερα τα αρχεία (λογιστικά φύλλα Excel) που δόθηκαν στο κλιμάκιο ελέγχου από την Υ.Δ.Α.Σ. είναι:

· Το Μητρώο των Μ.Κ.Ο..

· Ετήσιες καταγραφές της Υ.Δ.Α.Σ. των ποσών που δόθηκαν στις Μ.Κ.Ο. για τα έτη 2000 έως 2010.

· Ετήσιες καταγραφές των εκδοθέντων ενταλμάτων (αρχεία της Υ.Δ.Ε.) για τα έτη 2000 έως 2010.

· Ένα διαχρονικό αλλά όχι πλήρες αρχείο της Υ.Δ.Α.Σ., όπου καταγράφεται η κίνηση των εν ενεργεία προγραμμάτων.

Στα αρχεία αυτά διαπιστώθηκαν:

1ον) Λανθασμένες καταγραφές στο Μητρώο των Μ.Κ.Ο. (π.χ. κεφαλαίοι λατινικοί αντί για ελληνικούς χαρακτήρες μέσα σε ελληνικές ονομασίες και αντίστροφα).

2ον) Κοινή ονομασία σε ζεύγη Μ.Κ.Ο., που δημιουργεί προβλήματα μονοσήμαντης αναγνώρισής τους («ΑΡΩΓΗ» για δύο Μ.Κ.Ο. με κωδικούς 394 και 454 και «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» για δύο Μ.Κ.Ο. με κωδικούς 43 και 181).

3ον) Αποκλίσεις στην καταγραφή ονομάτων των Μ.Κ.Ο. στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. (πεδίο «ΦΟΡΕΑΣ») και της Υ.Δ.Ε. (πεδίο «1ος Δικαιούχος») από την καταχωρημένη στο Μητρώο ονομασία.

4ον) Σε περιπτώσεις συμπραττουσών Μ.Κ.Ο., μη τυποποιημένη αναγραφή όλων των ονομάτων σε ένα πεδίο, με ή χωρίς αρίθμηση, αλλά και με το συνδετικό &.

Παραδείγματα:

Κεφαλαίοι λατινικοί αντί για ελληνικούς χαρακτήρες μέσα σε ελληνικές ονομασίες και αντίστροφα (οι λανθασμένοι χαρακτήρες με έντονα, υπογραμμισμένα πεζά (και κόκκινα) στοιχεία, για να διακρίνονται):

207ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝnhΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

285omoΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

329ΘΕΜΑ 117Α ΛΕΣΧΩΝ ΛΑΙoΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

359EURONET - eΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

374ΟΜΙΛΟΣ UνESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

428ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩn ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΩΝ

464ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡeΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ, ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ,

465ΕΤΑΙΡeΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αναστροφή σειράς λέξεων:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Αναστροφή σειράς λέξεων, αντιστροφή σύνθετης λέξης και παράλειψη λέξης:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ αντί:

ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ "ΣΩΚΡΑΤΗΣ"

Χρήση χαρακτηριστικού τμήματος της ονομασίας:

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ αντί:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ

Χρήση ακρωνυμίου (ή παραλλαγής του) αντί του πλήρους ονόματος:

ΙΝΕΡΠΟΣΤ αντί του:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με ακρωνύμιο στο Μητρώο: ΙΝ.ΕΡ.ΠΟ.ΣΤ.

Χρήση ακρωνυμίου που αντιστοιχεί σε περισσότερες εγγραφές:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κοινό ακρωνύμιο για τις Μ.Κ.Ο.:

123ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

219ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

256ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μητρώο έχει μόνον τον «ΠΡΩΗΝ» τίτλο της Μ.Κ.Ο.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ (ΠΡΩΗΝ ΔΙ.ΔΗ.Ν.Ε.) εντοπίστηκε στο Μητρώο ως:

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΔΙ.ΔΗ.ΝΕ)

Ονομασία χρήσης Υ.Δ.Α.Σ. που δεν φαίνεται στο Μητρώο (διευκρινίστηκε προφορικά):

HANDICAP CARE HELLAS αντί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αγγλικός τίτλος στο Μητρώο: HELLENIC SOCIETY THAT STUDIES NEEDS AND DEVELOPS ABILITIES OF HANDICAPT PEOPLE (Με τη λέξη HANDICAPT αντί HANDICAPPED)

Αρχικό τμήμα του ονόματος, που αντιστοιχεί σε περισσότερες Μ.Κ.Ο.:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ που μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις:

177ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

182ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μη τυποποιημένες καταγραφές συμπραττουσών Μ.Κ.Ο., σε ένα και μόνον πεδίο:

1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -HUMANET,2) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ(ΑΣΑ) & 3) ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡ

1.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 15336 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ-ΤΗΛ.210-8037630) & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, 11855 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-5294002 & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1) ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ", 2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, 3) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

πολλαπλά διαστήματα μεταξύ των λέξεων ή στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος, εναλλακτική χρήση του ΚΑΙ με το &, και άλλες ασήμαντες για έναν αναγνώστη διαφορές, που όμως αποκλείουν την αυτόματη υπολογιστική ομαδοποίηση των εγγραφών.

5ον) Παντελής απουσία των κωδικών αριθμών του Μητρώου των Μ.Κ.Ο. (που θα τις ταυτοποιούσαν μονοσήμαντα) στις καταγραφές.

6ον) Περιγραφική (αντί για κωδικοποιημένη) αναφορά των προγραμμάτων στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. (πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ») και της Υ.Δ.Ε. (πεδίο «Παρατηρήσεις»).

7ον) Επέκταση του πλήθους των καταγραφομένων στοιχείων στα αρχεία της Υ.Δ.Ε., από το 2007, με την προσθήκη πεδίων «Περικοπή», «Παρατηρήσεις» (όπου καταγράφονται κατά περίπτωση δόση, όνομα προγράμματος και ενίοτε τραπεζικοί λογαριασμοί κ.λπ.), «Ημερομηνία εξόφλησης», κ.λπ. Μέχρι το 2006 καταγράφονται μόνον ο αριθμός εντάλματος, η ημερομηνία, το «Ονοματεπώνυμο» του δικαιούχου και το εκταμιευμένο ποσό.

8ον) Τα καταγραφόμενα στο πεδίο «Παρατηρήσεις» των αρχείων της Υ.Δ.Ε. από το 2007, περιλαμβάνονται διάφορες, μη συστηματικά καταγραμμένες πληροφορίες (π.χ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ-ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΡΙΑ,ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.8/5-9-06 ΠΛ.ΠΟΣΟ ΕΚ 35.783,68ΕΥΡΩ,ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ).

9ον) Έλλειψη ενιαίου αρχείου για όλα τα έτη, που θα διευκόλυνε την συνολική παρακολούθηση Μ.Κ.Ο., προγραμμάτων και εκταμιευμένων ποσών.

Γ.6.γ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Από την επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων του δειγματοληπτικού ελέγχου, όπως αποτυπώνονται στον συνταχθέντα από το κλιμάκιο ελέγχου ΠΙΝΑΚΑ 1: «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ.Κ.Ο. ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Δ.Α.Σ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2010»(βλέπε Παράρτημα) προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

1ον) Πενήντα (50) από συνολικό αριθμό 110 «ετήσιων χρηματοδοτήσεων Μ.Κ.Ο.», που εξετάστηκαν στον δειγματοληπτικό έλεγχο για το διάστημα 2000-2010, εμφανίζουν αποκλίσεις στα ποσά μεταξύ στοιχείων Υ.Δ.Α.Σ. και Υ.Δ.Ε.. Ειδικότερα, οι αποκλίσεις εντοπίζονται σε 70 από τις 294 περιπτώσεις εκταμιευμένων ποσών του δείγματος.

2ον) Οι ως άνω παρατηρούμενες αποκλίσεις αφορούν στο χρονικό διάστημα 2000-2008. Σύμφωνα με τα Α.Π.Φ. 7510/ΑΣ 38971/26-8-2011 και 7510/ΑΣ 53046/24-11-2011 έγγραφα της Υ.Δ.Α.Σ. προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., «τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Υ.Δ.Α.Σ. δεν υπήρχε σύστημα αντιπαραβολής και ελέγχου των στοιχείων της Υ.Δ.Α.Σ. με τις εγγραφές της Υ.Δ.Ε. Σημειωτέο ότι μέχρι το 2006, τα δεδομένα των πινάκων της Υ.Δ.Ε. καταγράφονταν σε ένα σύστημα notepad, που δεν καταχώριζε σαφείς λεπτομέρειες ως προς τις καταβολές (αναλυτικοί τίτλοι προγραμμάτων), γεγονός που θα δυσχέραινε μια πρακτική αντιπαραβολής». «Από το 2009 και έπειτα ελαχιστοποιείται η περίπτωση λάθους αφού η συνεργασία Υ.Δ.Α.Σ./Υ.Δ.Ε. είναι συστηματική και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Οι βελτιώσεις στο σύστημα τροφοδοσίας της βάσης δεδομένων της Υ.Δ.Α.Σ. έχουν ήδη αποδώσει και ως αποτέλεσμα έχουμε μηδενική απόκλιση από τα στοιχεία της Υ.Δ.Ε. από το 2009 και έπειτα».

3ον) Όλες οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στο δειγματοληπτικό έλεγχο, οφείλονται σε εσφαλμένες καταχωρήσεις (εγγραφές) από τις υπηρεσίες της Υ.Δ.Α.Σ., δεδομένου ότι όλα τα εγκριθέντα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ποσά, για τις περιπτώσεις αυτές, συμφωνούν με τα τελικώς εκταμιευμένα (πληρωθέντα) ποσά, που αναγράφονται στα στοιχεία της Υ.Δ.Ε. (με τα αντίστοιχά τους εκδοθέντα τακτικά εντάλματα πληρωμών ή Χ.Ε.Π.).

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις κατά την παροχή των στοιχείων χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο. από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Υ.Δ.Α.Σ.-6) προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής (Υ.Δ.Α.Σ.-3), και κατά την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων από την Υ.Δ.Α.Σ.-3, όπως φαίνεται από τα ηλεκτρονικά Τεχνικά Δελτία για το έτος 2006. Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Δελτίων για εκταμιεύσεις του έτους 2006, διαπιστώθηκαν τα ως άνω λάθη ανά Μ.Κ.Ο. που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Παρατηρήσεις του Πίνακα 1 του Δειγματοληπτικού Ελέγχου στο Παράρτημα, υπό τον διακριτικό τίτλο «Αθροιστικά στοιχεία χρηματοδότησης, όπως έχουν καταχωρηθεί στα Τεχνικά Δελτία των Υ.Δ.Α.Σ.-6 & Υ.Δ.Α.Σ.-3».

Οι ως άνω λανθασμένες εγγραφές έχουν διαπιστωθεί από την επεξεργασία ηλεκτρονικών στοιχείων που δόθηκαν από την Υ.Δ.Α.Σ. στο κλιμάκιο ελέγχου, και που συνοπτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος: «Σύγκριση Τεχνικών Δελτίων Υ.Δ.Α.Σ.-6 και Υ.Δ.Α.Σ.-3 (Έτος 2006)».

Επίσης, τα περιεχόμενα του πεδίου «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ» που υπάρχει στα Τεχνικά Δελτία δεν συμπληρώνονταν με ενιαίο τρόπο από την Υ.Δ.Α.Σ., με αποτέλεσμα να έχουν καταχωρηθεί άλλοτε η αιτούμενη χρηματοδότηση, άλλοτε ο συνολικός προϋπολογισμός και άλλοτε η καταβληθείσα δόση ενός προγράμματος. Επιπροσθέτως, το Τεχνικό Δελτίο της D.A.C. /Ο.Ο.Σ.Α. επιβάλλει το πεδίο «ΧΩΡΑ» να συμπληρώνεται με επιλογή από λίστα προκαθορισμένων χωρών, δηλαδή, με μία μόνον χώρα. Συνεπώς, σε περίπτωση προγράμματος επ’ ωφελεία περισσοτέρων χωρών, το πρόγραμμα αναγκαστικά κατανέμεται σε τόσες εγγραφές όσες και οι ωφελούμενες χώρες, με αντίστοιχες εγγραφές ποσών για την κάθε χώρα. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής στις αντίστοιχες εγγραφές καταχωρηθεί το πλήρες ποσό του προγράμματος, το συνολικό ποσό προκύπτει πολλαπλάσιο του πραγματικού κατά τον αριθμό των ωφελουμένων χωρών (όπως αναφέρεται στην ενότητα «Γ.6.γ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ», στη σελ. 14).

Οι λανθασμένες καταχωρήσεις παρέμεναν λόγω της μη αντιπαραβολής των χρηματοδοτικών στοιχείων της Υ.Δ.Α.Σ. με τα αντίστοιχα της Υ.Δ.Ε. κατά το διάστημα 2000 έως 2008.

4ον) Οι αποκλίσεις (εσφαλμένες καταχωρήσεις) οφείλονται στους εξής ειδικότερους λόγους:

· στη διαφορά ECU / Ευρώ κατά το έτος 2000. Συγκεκριμένα στην κατάσταση των χρηματοδοτούμενων Μ.Κ.Ο. του 2000 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα ποσά αναφέρονται με ένδειξη νομίσματος πληρωμής το Ευρώ ενώ στη πραγματικότητα πρόκειται για μετατροπή δραχμών σε ECU. Τα ποσά αυτά εγκρίθηκαν από Υπουργικές Αποφάσεις της περιόδου κατά την οποία ίσχυε ως εθνικό νόμισμα η δραχμή. Οι αντίστοιχες εγγραφές πληρωμών εμφανίζονται στις καταστάσεις της Υ.Δ.Ε. ταυτόχρονα σε δραχμές και σε Ευρώ. Οι αποκλίσεις μεταξύ ποσών στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. και της Υ.Δ.Ε. με ένδειξη νομίσματος πληρωμής Ευρώ, οφείλονται στη διαφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ECU και Ευρώ (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2000: περιπτώσεις 1,2,3,4,5,6,7 και 8). Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ποσά χρηματοδότησης (σε δραχμές) συμφωνούν με τα τελικώς εκταμιευμένα ποσά (σε δραχμές) των καταστάσεων της Υ.Δ.Ε..

· σε λανθασμένη καταχώρηση από την Υ.Δ.Α.Σ. του συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού ενός προγράμματος, αντί της εγκριθείσας με Υπουργική Απόφαση συμμετοχής της Υ.Δ.Α.Σ. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος: έτος 2000: περιπτώσεις 2 και 3, έτος 2001: περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, έτος 2006: περίπτωση 1, έτος 2007: περίπτωση 2).

· σε λανθασμένη καταχώρηση από την Υ.Δ.Α.Σ. ποσού, του οποίου η εκταμίευση ανακλήθηκε ή περικόπηκε κατά ένα μέρος από την Υ.Δ.Ε. χωρίς αυτά να καταγραφούν από την Υ.Δ.Α.Σ. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2000: περίπτωση 4, έτος 2002: περίπτωση 3, έτος 2005: περίπτωση 5).

· στη μη συσχέτιση από την Υ.Δ.Α.Σ. των δικαιούχων Μ.Κ.Ο. με τα ονόματα των υπολόγων, σε περιπτώσεις εκταμιευμένων ποσών για τα οποία εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2002: περίπτωση 1, έτος 2004: περίπτωση 1).

· στην εκ παραδρομής παράλειψη καταχώρησης στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. μιας εκ των καταβληθεισών δόσεων ενός προγράμματος ή (μη ερμηνεύσιμη) εσφαλμένη καταχώρηση ποσού (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2002: περιπτώσεις 2 και 4 , έτος 2003: περίπτωση 4, έτος 2005: περίπτωση 3, έτος 2006: περίπτωση 5, έτος 2007: περίπτωση 3).

· στην καταχώρηση στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. φορέων χρηματοδότησης που δεν είναι Μ.Κ.Ο. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2003: περίπτωση 1).

· στην καταχώρηση από την Υ.Δ.Α.Σ. κατά το έτος της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης ποσών χρηματοδότησης προγραμμάτων που εκταμιεύθηκαν (Υ.Δ.Ε.) το επόμενο έτος από την έγκρισή τους. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2002: περίπτωση 5, έτος 2004: περίπτωση 4, έτος 2005: περιπτώσεις 1, 2 και 4, έτος 2007: περίπτωση 5).

· στην εκ παραδρομής διπλή εγγραφή εκταμιευμένων δόσεων προγραμμάτων (α’ ή β’ ή γ’ δόσης) στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2003: περιπτώσεις 2 και 4, έτος 2006: περίπτωση 3, έτος 2007: περίπτωση 4, έτος 2008: περιπτώσεις 1, 2 και 4 ).

· στην εκ παραδρομής εγγραφή του αθροίσματος της αρχικώς προϋπολογισθείσας και της τροποποιημένης καταβληθείσας δόσης στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, 2007: περίπτωση 5).

· στην καταχώρηση στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. του συνολικού εγκριθέντος ποσού χρηματοδότησης ενός προγράμματος, αντί της εκταμιευμένης δόσης (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2003: περίπτωση 3, έτος 2004: περιπτώσεις 2 και 3, έτος 2006: περιπτώσεις 2 και 6 ).

· στην μη καταχώρηση από την Υ.Δ.Α.Σ. ποσού στη δικαιούχο Μ.Κ.Ο., σε περίπτωση προγράμματος συνεργασίας περισσότερων Μ.Κ.Ο. (όπου το όνομα της δικαιούχου δεν αναγράφεται πρώτο στην ομάδα των συμπραττουσών) (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2003: περίπτωση 5).

· στην εκ παραδρομής πολλαπλή εγγραφή στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. του συνολικού εκταμιευμένου ποσού για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος σε περιπτώσεις που αυτό αφορά περισσότερες χώρες (πολλαπλασιασμός αριθμού συμμετεχουσών χωρών επί το εκταμιευμένο ποσό) (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2003: περιπτώσεις 6 και 10).

· στη συχνή ανομοιομορφία στην αναγραφή της ονομασίας τόσο των Μ.Κ.Ο. όσο και των προγραμμάτων στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. και της Υ.Δ.Ε., που δυσχεραίνει την αναγνώριση και συσχέτιση οικονομικών στοιχείων. (Βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1 Παραρτήματος, έτος 2005: περίπτωση 10, έτος 2006: περίπτωση 3, έτος 2008: περιπτώσεις 1 και 4, και κυρίως τα ηλεκτρονικά αρχεία).

Γ.6.δ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Η χρηματοδότηση της Οικολογικής Κίνησης Δράμας:, όπως παρουσιάζεται στα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1 του Δειγματοληπτικού Ελέγχου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (έτος 2002: περίπτωση 5, έτος 2003: περίπτωση 10, έτος 2004: περίπτωση 10, έτος 2008: περίπτωση 10), συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Χρηματοδότηση Οικολογικής Κίνησης Δράμας

Υπουργική

Απόφαση

Πρόγραμμα

Στοιχεία Υ.Δ.Α.Σ.

Υ.Δ.Ε.

Παρατηρήσεις

ΕΤΟΣ 2002

Φ.2200/28/ΑΣ362/15-7-2002

Διαβαλκανικό Παιδικό Σχέδιο

30.000 €

0

Εκταμιεύτηκε το 2003

Φ.2200/29/ΑΣ363/15-7-2002

Συγγραφή Βιβλίων Βαλκάν. Συγγραφέων

22.500 €

0

Εκταμιεύτηκε το 2003

ΣΥΝΟΛΟ 2002

52.500 €

0

ΕΤΟΣ 2003

Φ.2200/28/ΑΣ362/15-7-2002

Διαβαλκανικό Παιδικό Σχέδιο

480.000 €

30.000 €

ΤΕ/14-5-2003

Φ.2200/29/ΑΣ363/15-7-2002

Συγγραφή Βιβλίων Βαλκάν. Συγγραφέων

22.500 €

ΤΕ/14-5-2003

ΣΥΝΟΛΟ 2003

480.000 €

52.500 €

ΕΤΟΣ 2004

Φ.2200/5/ΑΣ69/20-7-2004

Διαβαλκανικό Παιδικό Σχέδιο

31.500 €

18.000 €

ΤΕ/21-12-2004

Φ.2200/6/ΑΣ70/18-11-2004

Συγγραφή Βιβλίων Βαλκάν. Συγγραφέων

13.500 €

ΤΕ/21-12-2004

ΣΥΝΟΛΟ 2004

31.500 €

31.500 €

ΕΤΟΣ 2008

Φ.2200/ΑΣ256/21-7-2008

Διαβαλκανικό Παιδικό Σχέδιο

8.105 €

8.105 €

ΤΕ/21-11-2008

ΣΥΝΟΛΟ 2008

8.105 €

8.105 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ(2003, 2004, 2008)

92.105 €

Από τον ανωτέρω Πίνακα διαπιστώνονται τα εξής:

α) Τα εκταμιευμένα ποσά για τα έτη 2003, 2004 και 2008 αντιστοίχως είναι 52.500 €, 31.500 € και 8.105 €, ήτοι συνολικά 92.105 €.

β) Τα ως άνω εκταμιευμένα ποσά συμφωνούν με εκείνα των Υπουργικών Αποφάσεων, βάσει των οποίων εγκρίθηκαν και τελικά διατέθηκαν (Βλέπε Πίνακα Δειγματοληπτικού Ελέγχου Παραρτήματος).

γ) Τα χρηματοδοτικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την Υ.Δ.Α.Σ. στη Βουλή των Ελλήνων (έτη 2002, 2003 και 2004) και χορηγήθηκαν στο κλιμάκιο ελέγχου (έτος 2008), για την υπόψη Μ.Κ.Ο. είναι λανθασμένα μόνον για το έτος 2003, κατά το οποίο η Μ.Κ.Ο. φέρεται να έλαβε 480.000 €. Αυτό προφανώς οφείλεται σε πολλαπλασιασμό των ποσών των προγραμμάτων επί τον αριθμό των ωφελούμενων χωρών (Διαβαλκανικό Παιδικό Σχέδιο 30.000 € x 10 = 300.000 €, και Συγγραφή Βιβλίων Βαλκάνιων Συγγραφέων 22.500 € x 8 = 180.000 €).

Γ.6.ε) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Υ.Δ.Α.Σ.

Σύμφωνα με το Α.Π.Φ:7510/ΑΣ38971/26-8-2011 έγγραφο της Υ.Δ.Α.Σ. προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η ελεγχόμενη υπηρεσία προέβη στις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με τις εσφαλμένες καταχωρήσεις ποσών χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο.:

1. Σύστησε από τον Μάρτιο του 2011, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Υ.Δ.Α.Σ., άτυπη ομάδα εργασίας, για τον εντοπισμό των εσφαλμένων καταχωρήσεων, των αιτιών που τις προκάλεσε, αλλά και γενικότερων προβλημάτων και ελλείψεων της υπηρεσίας.

2. Ανέθεσε σε εταιρία ορκωτών λογιστών, με την από 29-9-2011 Σύμβαση συνεργασίας με την Υ.Δ.Α.Σ., τον έλεγχο των στατιστικών στοιχείων της υπηρεσίας για τα έτη 2000 έως 2010, που αφορούν χρηματοδοτήσεις Μ.Κ.Ο..

3. Ολοκλήρωσε την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου της Υ.Δ.Α.Σ.: Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Για την Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας» και Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται η δημιουργία Γραφείου Στατιστικών Δεδομένων, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Διευθυντή της Υ.Δ.Α.Σ.

4. Πρότεινε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Υ.Δ.Α.Σ.

5. Ζήτησε από την ΣΤ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠ.ΕΞ. την απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού από το δημόσιο τομέα στην Υ.Δ.Α.Σ. και την επαρκή στελέχωση της Υ.Δ.Α.Σ.-6.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από το δειγματοληπτικό έλεγχο των στοιχείων των ετών 2000 έως 2010, προκύπτουν αποκλίσεις μεταξύ των καταχωρημένων ποσών χρηματοδότησης Μ.Κ.Ο. στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. και στα αντίστοιχα της Υ.Δ.Ε. μόνον κατά το χρονικό διάστημα 2000-2008. Ωστόσο, όλα τα εγκριθέντα δια Υπουργικών Αποφάσεων ποσά του δειγματοληπτικού ελέγχου συμφωνούν με τα ποσά των ενταλμάτων που αναγράφονται στα στοιχεία της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). Συνεπώς, τα ποσά χρηματοδότησης των Μ.Κ.Ο. νομίμως εκταμιεύτηκαν όσον αφορά τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις.

Οι ως άνω αποκλίσεις οφείλονται στα εξής:

1. Καταχωρήθηκαν εσφαλμένα χρηματοδοτικά στοιχεία κατά την συμπλήρωση και επεξεργασία των Τεχνικών Δελτίων προγραμμάτων Μ.Κ.Ο., τόσο κατά την παροχή των ως άνω στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Υ.Δ.Α.Σ.-6) προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής (Υ.Δ.Α.Σ.-3), όσο και κατά την επεξεργασία τους από την Υ.Δ.Α.Σ.-3.

2. Δεν γινόταν συστηματική αντιπαραβολή για έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων της Υ.Δ.Α.Σ. με τις εγγραφές πληρωμών της Υ.Δ.Ε. έως το 2009. Μάλιστα, στις καταστάσεις (Πίνακες) εκταμιευμένων ποσών της Υ.Δ.Ε., μέχρι το 2006, δεν καταγράφονται καν αναλυτικοί τίτλοι προγραμμάτων στα οποία αντιστοιχούν οι πληρωμές, που θα διευκόλυναν τυχόν επιχειρούμενη αντιπαραβολή.

3. Σε περιπτώσεις που το έτος πληρωμής δεν συμπίπτει με το έτος έκδοσης της Υ.Α., εμφανίζονται, κατά κανόνα, λανθασμένες χρονικά καταχωρήσεις εκταμιευμένων ποσών από την Υ.Δ.Α.Σ., επειδή η καταχώρηση των ποσών χρηματοδότησης γίνεται, από την Υ.Δ.Α.Σ. στο έτος της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης, ενώ η Υ.Δ.Ε. καταχωρεί τα ποσά με τα στοιχεία του εντάλματός πληρωμής τους (αριθμός και ημερομηνία).

4. Σε περιπτώσεις σύμπραξης περισσότερων Μ.Κ.Ο., καταχωρείται ενίοτε λανθασμένα από την Υ.Δ.Α.Σ. η δικαιούχος Μ.Κ.Ο. Η Υ.Δ.Ε. ορθώς καταχωρεί την πληρωμή στη «δικαιούχο» πληρωμών Μ.Κ.Ο., η οποία ορίζεται με ειδικό πληρεξούσιο, ενώ η Υ.Δ.Α.Σ. την καταχωρεί συνήθως στην πρώτη συμπράττουσα Μ.Κ.Ο. Συνεπώς, πέραν του πιθανού λάθους στην καταγραφή των ποσών στις εξουσιοδοτημένες Μ.Κ.Ο. (που εκλαμβάνονται ως αποκλειστικοί αποδέκτες), ουδέποτε κατεγράφη η πραγματική κατανομή των ποσών σε συμπράττουσες Μ.Κ.Ο.

5. Δεν υπάρχει σύστημα καταχώρησης στα στοιχεία της Υ.Δ.Α.Σ. για επιστροφές ή περικοπές χρηματικών ποσών, με αποτέλεσμα την καταχώρηση εσφαλμένων ποσών με βάση την Υπουργική Απόφαση. Επιπλέον, ούτε στην Υ.Δ.Ε. καταγράφονται οι επιστροφές από Μ.Κ.Ο., παρά μόνο οι ακυρώσεις ενταλμάτων.

6. Δεν είναι τυποποιημένος ο τρόπος αναγραφής της ονομασίας των Μ.Κ.Ο. από την Υ.Δ.Α.Σ. και την Υ.Δ.Ε. στις εγγραφές των ποσών των ενταλμάτων. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνονται ο κωδικός αριθμός Μ.Κ.Ο. για υπολογιστική χρήση και, επιπροσθέτως για αναγνωσιμότητα, η ονομασία όπως έχει καταγραφεί στο Μητρώο. (Ενδεικτικά, βλέπε Πίνακα 1 του Παραρτήματος). Σημειώνεται ότι ο κωδικός των Μ.Κ.Ο. αναγράφεται αποκλειστικά στην επικεφαλίδα των Συμβάσεων, ενώ δεν αναφέρεται στις Υπουργικές Αποφάσεις και τα άλλα έγγραφα του προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τα στοιχεία τεκμηρίωσης του δειγματοληπτικού ελέγχου.

7. Δεν χρησιμοποιούνται οι υπάρχ�