Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering...

of 39 /39
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥ . Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΒΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ .Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Embed Size (px)

Transcript of Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering...

Page 1: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΥ. Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Page 2: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Η υπολογιστική τοµογραφία (CT)

!  Στις αρχές της δεκαετίας του1970 ο Hounsfield και οι συνεργάτες του δηµιούργησαν µια τοµή στον τοµέα της Ακτινοδιαγνωστικής προτείνοντας τον σχηµατισµό…

!  εγκαρσίων τοµών ενώ µέχρι τότε λαµβάνονταν µόνο προβολικές εικόνες, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβληµα της δισδιάστατης απεικόνισης τρισδιάστατων δοµών

Page 3: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

!  Ο αξονικός τοµογράφος αποτελείται…

!  από την ακτινολογική λυχνία !  ,από τους κατευθυντήρες που διαµορφώνουν τη

δέσµη ώστε να πέφτει πάνω στον ασθενή σε σχήµα βεντάλιας και ρυθµιζόµενου πάχους,

!  από τους ανιχνευτές !  που ανιχνεύουν την ένταση της εξερχόµενης

δέσµης των ακτίνων –Χ µετά τη διέλευση τους από το σώµα

!  ,τον µετετροπέα του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό,

!  τον Η/Υ και το !  σύστηµα αποθήκευσης-παρουσιάσεως της

εικόνας. !  Η λυχνία και οι ανιχνευτές περιστρέφονται µέσα

στην κεφαλή (Gantry)

Page 4: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Τί είναι το Helical CT; ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΑΤ; Το Helical CT Είναι ένα σύστηµα υπολογιστικής τοµογραφίας (CT) στο οποίο

!  η συνεχής περιστροφή του σωλήνα των ακτίνων X, µέσα στην κεφαλή (Gantry), σε συνδυασµό !  µε ένα συνεχές κινούµενο κρεβάτι εξέτασης , δηµιουργεί έναν !  µεγάλο αριθµό τοµών που καλύπτουν έναν όγκο. Ο όρος είναι ισοδύναµος µε το σπειροειδή ανιχνευτή CT (Spiral CT ) Οι ελικοειδείς ανιχνευτές CT ονοµάζονται µονής τοµής (µονή

φέτα, µονή σειρά ανιχνευτών), διπλής τοµής (διπλή φέτα, διπλή σειρά ανιχνευτών) ή multisection (multislice, multidetector, multirow) σύµφωνα µε τον αριθµό σειρών διαθέσιµων ανιχνευτών.

Page 5: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CT 64 ΤΟΜΩΝ…

Στην καρδιά ενός CT 64 τοµών βρίσκεται ο πολυ-ανιχνευτής 64 ανιχνευτών, ο οποίος παράγει µεγάλης ταχύτητας και υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση . Ο κβαντικός ανιχνευτής επιτρέπει στον ακτινολόγο να αποκτήσει 64 ταυτόχρονες φέτες 0,5 χιλ. µε κάθε περιστροφή της κεφαλής ανά 400 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσµα είναι ακριβής ισοτροπική απεικόνιση οποιασδήποτε περιοχής του

σώµατος κατά τη διάρκεια ενός κρατήµατος της αναπνοής για διάστηµα µικρότερο των δέκα

δευτερολέπτων.

Page 6: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Λεπτότερες φέτες→καλύτερη ανάλυση +

Μικρότεροι χρόνοι

σάρωσης→λιγότερα artifacts

Page 7: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Λεπτότερες φέτες→καλύτερη 3-D απεικόνιση

Page 8: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟΙ ΑΤ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ…..

!  Μέχρι 64 τοµές µε µία περιστροφή της λυχνίας

!  Μεγάλης έκτασης απεικόνιση σε έναν καρδιακό παλµό (64-Slice CT Scanner)

!  Απεικόνιση όλης της καρδιάς σε 5-15 seconds (64-Slice CT Scanner) !  Πολυάριθµες τεχνικές µετεπεξεργασίας

Page 9: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

ΥΤ Αγγειογραφία (ΥΤΑ-CTA)…. Μόνο µε πολυτοµικούς ΑΤ " Υψηλή σκιαγραφική ενίσχυση (>200 HU)

(Εγχυτής) "  ↓πάχος δέσµης 0.5-1.25 mm.

" απεικόνιση σε µία σάρωση " Μεγάλη επικάλυψη εικόνων (τουλάχιστον

50%) " Τεχνικές µετεπεξεργασίας (MPR, MIP,

SSD, VR) ( σταθµός εργασίας)

Page 10: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Πρωτόκολλο Έγχυσης εφ Σκιαγραφικού "  LO-CM, 300-350 mgI/ml "  Συνολική ποσότητα: Διάρκεια σάρωσης Χ ρυθµός

έγχυσης (όχι παραπάνω από 2.5 ml/kg βάρους)+ 40 ml φυσιολογικού ορού.

"  Υψηλοί ρυθµοί έγχυσης-> "  εγχυτής.

Page 11: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

TΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CTΑ…

" Σχηµατισµός τοµών ή προβολών σε άλλο επίπεδο από το εγκάρσιο. Ανάδειξη δοµών ή σχέσεων οργάνων ώστε να είναι καλύτερα αντιληπτές, ιδιαίτερα σε επιµήκεις δοµές όπως τα αγγεία.

Page 12: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

MIP

DSA

SSD Maximum Intensity Projection Shaded Surface Display

Page 13: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

VR CTA Volume Rendering (VR)

Page 14: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTΑ …

RADIATION EXPOSURE

Page 15: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Effective Dose of Selected Radiologic Examinations !  PA/Lateral CXR 0.04-0.06 mSv !  Head CT 1-2 mSv !  Chest CT 5-7 mSv !  Abd/Pelvis CT 8-11 mSv !  Diagnostic Cor Angiogram 3-5 mSv !  MSCT angiography 9.3-11.3 mSv

Morin et al. Circulation 2003;107:917-22. *Average annual background radiation in U.S ~ 3.6 mSv

Page 16: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA + ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ….  

Page 17: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

 ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Περιφερικών Αγγείων…      

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

• ΑΠΟΦΑΣΗ

# ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ # ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ # ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ/ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Page 18: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Για να επιτύχουµε το σκοπό µας πρέπει να γνωρίζουµε τις δυνατότητες και τους περιορισµούς της µεθόδου…

Page 19: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Πολυτοµική Αξονική Τοµογραφία +Τεχνικές µετεπεξεργασίας

(+) !  Εικόνες αγγειογραφίας !  Δυνατότητα

παρατήρησης από οποιαδήποτε γωνία

!  Δυνατότητα παρατήρησης σε σχέση µε τους πέριξ ιστούς

!  Καλή ανάδειξη αρτηριακού τοιχώµατος-

αποτιτανώσεων - stent

(-)9 (

(-) !  Χρονοβόρα µετεπεξεργασία

!  Σε επιπροβολές αγγείων > αδυναµία διαχωρισµού τους

!  (-) Μειωµένη ακρίβεια σε κλάδους κάτωθεν του γόνατος

Page 20: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Atherosclerotic Disease Progression

? Role for CTA >60% stenosis (+) stress/imaging

Calcified Plaque Detected by CT

Page 21: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

 Morphological imaging : techniques and values.

 Morphological imaging : techniques and values. -Duplex ultrasound   identification of plaque and semiquantitative analysis of its structure -CTA    determination of the degree of stenosis and anatomical features of plaque -MRA       detection of morphological characteristics of unstable plaques 

Identification of vulnerable and dangerous carotid atherosclerotic plaques 

E-Journal of the ESC Council for Cardiology Practice 2010

Page 22: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTΑ  …    

Οι εφαρµογές στην απεικόνιση των περιφερικών αγγείων….

Page 23: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations
Page 24: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations
Page 25: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA +ΚΑΡΩΤΙΔES ΑΡΤΗΡΙES

Page 26: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations
Page 27: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

?

Συγκριτικές δυνατότητες µεθόδων…

Treatment planning for peripheral arterial disease based on duplex ultrasonography and computed tomography angiography: consistency, confidence and the value of additional imaging. de VosMS Surgery. 2014 Aug;156(2):492-502.

Page 28: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA +ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙES  

Page 29: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA +ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙES  

«+»

CTA + STENT R.A. + IN STENT RESTENOSIS

Page 30: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA + ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Page 31: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Πολυτοµική Αξονική Τοµογραφία +Τεχνικές µετεπεξεργασίας

(+) !  Εικόνες αγγειογραφίας !  Δυνατότητα

παρατήρησης από οποιαδήποτε γωνία

!  Δυνατότητα παρατήρησης σε σχέση µε τους πέριξ ιστούς

!  Καλή ανάδειξη αρτηριακού τοιχώµατος-

αποτιτανώσεων - stent

(-)9 (

(-) !  Χρονοβόρα µετεπεξεργασία

!  Σε επιπροβολές αγγείων > αδυναµία διαχωρισµού τους

!  (-) Μειωµένη ακρίβεια σε κλάδους κάτωθεν της κνήµης

Page 32: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Τρισδιάστατη Μαγνητική Αγγειογραφία µε i.v. Σκιαγραφικό

(CE 3D-MRA)    

(+) !  Απουσία ακτινοβολίας !  Ανεξάρτητη από τις

αγγειακές ροές ж 2D/3D TOF (Time of

flight) ж 2D/3D PC (Phase contrast) !  Δυνατότητα απεικόνισης

αορτολαγόνιας ανατοµίας υπό οποιαδήποτε γωνία και πάχος τοµής

-> ακριβής αξιολόγηση στενώσης, ανευρύσµατος, διαχωρισµού

!  Αυξηµένη ακρίβεια σε

κλάδους κάτωθεν της κνήµης

(-) !  Αδυναµία απεικόνισης

αποτιτανώσεων

!  Περιορισµοί από κλειστοφοβία/

βηµατοδότες

Gadolinium use in individuals with an eGFR <60 mL/min has been associated with nephrogenic systemic fibrosis (NSF)/nephrogenic fibrosing dermopathy

Page 33: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII

I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III

Η MRA των περιφερικών αρτηριών είναι χρήσιµη για την διάγνωση της θέσης και του βαθµού στένωσης Η MRA των περιφερικών αρτηριών πρέπει να πραγµατοποιείται µε έγχυση iv γαδολινίου

Magnetic Resonance Angiography (MRA)

Hirsch AT, et al. J Am Coll Cardiol. 2006;47:e1-e192

Page 34: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII

III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIII IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIIIIIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII

Η CTA των περιφερικών αρτηριών θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την διάγνωση της ανατοµικής περιοχής σοβαρής αρτηριακής στένωσης

Η CTA των περιφερικών αρτηριών θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο της MRA στους ασθενείς µε αντένδειξη στην MRA

Computed Tomographic Angiography (CTA)

Hirsch AT, et al. J Am Coll Cardiol. 2006;47:e1-e192

Page 35: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

ADA

Page 36: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

CTA έναντι DSA

!  Λιγότερο επεµβατική, µικρότερο κόστος, µικρότερη δόση.

!  Ταυτόχρονη απεικόνιση τόσο του αυλού, όσο και του τοιχώµατος.

!  Δυνατότητα µελέτης από οποιαδήποτε γωνία µε µία µόνο σάρωση.

!  Καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution), σηµαντική παράµετρος στη µελέτη µικρών αγγείων

!  Αιµοδυναµικές πληροφορίες (κλίσεις πιέσεων)

!  Αναγνώριση ανατοµικών παραλλαγών/ παράπλευρου δικτύου

Page 37: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

Πλεονεκτήµατα- Περιορισµοί Απεικονιστικών µεθόδων στην ΠΑ

1. Έγχρωµο Doppler US !  (+)Ακριβείς µετρήσεις στη µηροϊγνυακό άξονα !  (+) Εύκολο, φθηνό, χωρίς ακτινοβολία-σκιαγραφικό

!  (-) Περιορισµός από τις αποτιτανώσεις, στην εκτίµηση στενώσεων

!  (-)Περιορισµένη ειδικότητα κάτωθεν του γόνατος

2. CTA !  (+) Μεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα !  (+) Ακριβής εκτίµηση αορτολαγόνιου άξονα// συνοδών

παθολογιών !  (+) Ακριβής εκτίµηση αποτιτανώσεων / STENT

!  (-) Μειωµένη ακρίβεια σε κλάδους κάτωθεν της κνήµης !  (-) Νεφροτοξικό σκιαγραφικό µέσο 3. MRA !  (+)Αυξηµένη ακρίβεια σε κλάδους κάτωθεν του γόνατος !  (+) Εφαρµογή σε νεφρική δυσλειτουργία

!  (-) βηµατοδότες, κλειστοφοβία

4.DSA !  (+) Αιµοδυναµικές πληροφορίες (κλίσεις πιέσεων) !  (+)Αναγνώριση ανατοµικών παραλλαγών/ παράπλευρου

δικτύου !  (-) Επεµβατική !  (-) Νεφροτοξικό σκιαγραφικό µέσο

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝ

Page 38: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ VS KOΣΤΟΣ…

One group in the Netherlands recently attempted to quantify the comparative average cost and outcome based on choice of the noninvasive imaging test in patients with peripheral vascular disease. !  The average MRA was found to be much more expensive (at 472 Euros/study) !  than both CTA (163 Euros/study) and !  DU (104 Euros/study). !  Diagnostic-only digital subtraction angiograms were estimated to cost 1207 Euros/study.  

Treatment planning for peripheral arterial disease based on duplex ultrasonography and computed tomography angiography: consistency, confidence and the value of additional imaging. de Surgery. 2014Aug;156(2)

Page 39: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ€¦ · VR CTA Volume Rendering (VR) CTΑ … RADIATION EXPOSURE . Effective Dose of Selected Radiologic Examinations

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ….