Αυτόματη Σχεδίαση VLSI Ανάλυση Κυκλωμάτων. SPICE -...

of 55 /55

Embed Size (px)

Transcript of Αυτόματη Σχεδίαση VLSI Ανάλυση Κυκλωμάτων. SPICE -...

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 1

 • VLSI . SPICE - Microwind

  ..........................................................................................................2 ............................................................................................................3 1. SPICE.......................................................................................................................3

  1.1 ........................................................................................................3 1.2 SPICE ................................................................................................................4 1.3 spice.............................................................................5 1.4 ..............................................................................................7 1.5 .............................................................................................8 1.6 ........................................................................................................14 1.7 .........................................................................................................14 1.8 ..............................................................................................................15 1.9 (BJT) .............................................................................16 1.10 ....................................................................................................18

  .........................................................................................20 2. .........................................................................20

  2.1 Nand ...................................................................................................20 2.2 BIPOLAR TRANSISTOR..............................22 2.3 . ............................................24 2.4 ..........................................................25 2.5 ..............................................26

  ....................................................................................................27 3 MICROWIND .....................................................................................................27

  3.1 Microwind:................................................................................27 3.2 MICROWIND:......................................................................29 3.3 FILE MENU: .....................................................................................................30 3.4 VIEW MENU:...................................................................................................33 3.5 EDIT MENU: ....................................................................................................37 3.6 SIMULATE MENU: ........................................................................................41 3.7 COMPILE MENU:..........................................................................................44 3.8 ANALYSIS MENU:.........................................................................................46

  4 Microwind:...........................................................50 4.1 -well: .......................................................................50 4.2 : ....................................................................50 4.3 :.............................................................51 4.4 2o :..............................................................51 4.5 (contact): .............................................................51 4.6 via: ............................................................52 4.8 3 via3: ........................................................53 4.9 4 via4: ........................................................54 4.10 5 via5: ......................................................54 4.11 6: ....................................................................54 4.12 PADS:.............................................................................54

  5 :....................................................................................................55

  VLSI 2

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 3

  1. SPICE

  1.1

  , .

  .

  , . , , , (dc) ( ), ac, (, ) . , , .

  . , . , , Computer Aided Circuit Analysis. 1960

  . , IBM ECAP (Electric Circuit Analysis Program). , , ( , nodal notation), . , . ECAP , . , . ECAP . SPECTRE, TRAC, NET CIRCUS. SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). PSpice (Personal computer Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). .

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1.2 SPICE

  To SPICE, , Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ( ). 1970 Berkeley California ... SPICE Dr Lawrence Nagel.

  Nagel SPICE. To SPICE , (bugs), . SPICE, . (file)

  ( ) SPICE. To (, , , , ..) . , , . SPICE . , ,

  ( 0). . Kirchhoff () . SPICE . Newton - Raphson. SPICE.

  . , , PSpice SPICE MicroSim. To PSpice, , Schematics Probe. To Schematics GUI (Graphical User Interface) (menu) . .SCH . , PSpice text files . .

  To Probe , .PROBE. text files ( .CIR)

  VLSI 4

 • VLSI . SPICE - Microwind

  . PSpice , , .

  1.3 spice

  SPICE : ) (source file) . ) . ) . ( .CIR) , . To PSpice . , , . , (schematic) , SPICE, : 1) . 1. PSpice . SPICE, SPICE2G.6 Berkeley . PSpice RLOAD rbaseql . 2) , 0. 0. . . 3) ( ) . ' . .

  . To SPICE ac, dc, (transient), dc, dc, , Fourier. () . , ac, ( ) . , .. .

  VLSI 5

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1 C ()D F G I J - (JFET) K L - -

  (MOSFET)Q (BJT) T V

  SPICE . . . ' , SPICE . (default)

  . .TF (), .

  . .PRINT . .PLOT .

  PSpice. , , . , PSpice graphics postprocessor

  ( ) PROBE. To PROBE , SPICE. To PROBE . PSpice .PROBE . PROBE (command shell) .

  VLSI 6

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 7

  , : SPICE (text editor). To PSpice . .CIR. . .END. . ( ) . PSpice , .OUT. .

  1.4

  To SPICE . (scientific notation) 5.23E04, 8.45-6 , 10. 2. , () . (SI). 2 . , . .. 270V 270 ( V) 0.27KW 270 ( 1*103 W ) 0.27 270 ( 1*103 ).

  2 F 1xl0-15 fempto 1x10-12 picoU 1x10-6 micro 1x10-3 milli- 1 Basic Unit 1x103 kiloMEG 1x106 megaG 1xl09 giga 1x1012 tera

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1.5

  .

  .DC dc . . DC .

  ,

  .DC SRC START STOP INCR

  SRC START STOP INCR . volt ampere SRC2 . . .PRINT .PLOT , xxx.out.

  .AC . SPICE dc (, ). . .

  .AC LIN NP FSTART FSTOP .AC DEC ND FSTART FSTOP .AC OCT NO FSTART FSTOP

  FSTART ( ) FSTOP . ,

  LIN () FSTART FSTOP. =1 FSTART = FSTOP = .

  DC ND ND . . FSTOP () FSTART, FSTOP.

  VLSI 8

 • VLSI . SPICE - Microwind

  OCT NO NO . . FSTOP FSTART, FSTOP.

  .DC . ac . .PRINT .PLOT xxx.out.

  .TRAN transient (, ) . .

  .TRAN TSTEP TSTOP

 • VLSI . SPICE - Microwind

  dc ( INPUTSCR) ( OUTPUTVAR) , , , .

  : .TF V(5) VIN

  5 VIN. .

  .TF I(VIDRAIN) VGAIN

  VEDRAIN VGATE. .

  .SENS dc .

  .SENS OV1 ...

  OV1 , .

  .DISTO .AC .

  .DISTO RLOAD INTER

 • VLSI . SPICE - Microwind

  .DISTO , HD2, f1, f2. HD3, f1 f2. SIM2, (f1 + f2). DEM2, (f1 - f2). DEM3, (2f1 - f2)

  .NOISE .AC .

  .NOISE OUTPUTV INPUTSRC NUMSUM

  ac . OUTPUTV . INPUTSRC . NUMSUM , . NUMSUM . NSUM = 5 ( ) 5 ac.

  .NOISE V(2,3) VIN1 10

  ac. 10 ac. 2 3 VIN1.

  .FOUR Fourier . . 9 dc.

  .FOUR FREQ OV1

  .TRAN! dc 9 . FREQ . OV1 () Fourier. ( TSTART - ( )) TSTOP. ' 1/FREQ.

  ( .TRAN) ( ) 7100 .

  VLSI 11

 • VLSI . SPICE - Microwind

  .FOUR 50 V(6) I(VSOURCE)

  , Fourier 6 VSOURCE. 50z.

  .TEMP SPICE .

  .2

 • VLSI . SPICE - Microwind

  ( ) . .IC , . , .

  .WIDTH: ,

  WIDTH IN = COLNUMIN OUT = COLNUMOUT

  COLNUMIN SPICE. . . COLNUMOUT, 80 133. 133 , , .WIDTH OUT = 80 80 .

  .OPTIONS: 32 (options) . . =x . 27 C.

  .OPTIONS OPT1 2 = VAL...

  .OPTIONS TNOM=0

  0C.

  .NODESET: , .NODESET V(NODENUM1) =

  VAL1 V(NODENUM2) = VAL2...

  NODENUM ( 0) VAL . To SPICE DC , . . SPICE . , .

  VLSI 13

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1.6 Rxxxxxx Nl N2 VALUE Rxxxxxx 1 2. value, (tnom) temp : VALUE(temp) = VALUE(tnom)* (1 + TC1*(temp-tnom) + TC2 (temp-tnom)2 ) TCI TC2 . TC1 TC2 , . : : R1 5 11 3.63 R1 5 11 3,6x 103 = 3600 .

  1.7 Cxxxxxx N+ - VALUE N1, N2 . + - . C . , .TRAN UIC (use initial conditions, ). .TRAN (transient), . : C15 31 7 15U IC=-1V C15, 31 ( ) 7 ( ). 15*10-6F = 15 F 1V 31 7. , : Cxxxxxx + - POLY C0 C1 C2... C0, C1, C2... : C= C0 +C1*V +C2*V2+... To C farad V volt. VLSI 14

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1.8 , Dxxxxxx N+ - MODNAME Dxxxxxx . + - . MODNAME .MODEL. , AREA - MODNAME Dxxxxxx. OFF - Dxxxxxx dc . IC=VD - SPICE VD , . , .MODEL MODNAME D MODNAME . To D . PARxx = PVALxxx 3.

  3

  . #

  1 IS saturation current A 1,0 X 10-14 2 RS ohmic resistance 0 3 emission coefficient - 1 4 transit time s 0 5 CJO zero bias junction capacitance F 0 6 VJ junction potential V 1 7 grading coefficient - 0,5 8 EG activation energy eV 1,11 9 saturation current

  temperature exponent - 3

  10 KF flicker noise coefficient - 0 11 AF flicker noise exponent - 1 12 FC coefficient for forward bias

  depletion capacitance formula - 0,5

  13 BV Reverse breakdown voltage V Infinite 14 IVB Current at breakdown voltage A 1,0 X 10-3

  VLSI 15

 • VLSI . SPICE - Microwind

  D1 7 9 H11 ( ). .MODEL H11 D(RS=0.5 BV=400 IBV=50M) , D1 + = 7 - = 9 11. 7 9. H11 0,5 , 400 V 50 mA

  1.9 (BJT) , Qxxxxxx NC MODNAME To Q . Qxxxxxx . NC, , . MODNAME .MODEL . , NS - (substrate), 0. AREA - (BJT) MODNAME Qxxxxxx . OFF - Qxxxxxx dc . C = VBE, VCE - , UIC .TRAN. SPICE VBE , VCE - -, . , .MODEL MODNAME NPN : Q11 4 10 5 SMALLS .MODEL SMALLS NPN (BF=140) , Q11 (BJT), 4, 10 5. =140. NPN . 40 (PAR PVAL) . 4 .

  VLSI 16

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 17

  4 ( Modified Gummel-Poon BJT )

  # ' 1 IS transport saturation current A 1,0 X 10-16 2 BF ideal maximum forward beta - 100 3 NF forward current emission coefficient - 1 4 VAF forward early voltage V Infinite

  5 IKF corner for forward beta high current roll-off A Infinite

  6 ISE B-E leakage saturation current A 1,0 X 10-13 7 B-E leakage emission coefficient - 1,5 8 BR Ideal maximum reverse beta - 1 9 NR reverse current emission coefficient - 1 10 VAR reverse Early voltage V Infinite 11 IKR corner for reverse beta high current roll-off A Infinite 12 ISC B-C leakage saturation current A 0 13 NC B-C leakage emission coefficient - 21,5 14 RB zero bias base resistance Ohms 0

  15 IRB current where base resistance galls halfway to its min value A Infinite

  16 RBM minimum base resistance at high currents Ohms RB 17 RE emitter resistance Ohms 0 18 RC collector resistance Ohms 0 19 CJE B-E zero-bias depletion capacitance F 0 20 VJE B-E built-in potential V 0,75 21 MJE B-E junction exponential factor - 0,33 22 TF ideal forward transit time sec 0 23 XTF coefficient for bias dependence of TF - 0 24 VTF voltage describing VBC dependence of TF V Infinite 25 IRF high-current parameter for effect of TF A 0 26 PRF excess phase at freq=l,0/(TF*2PI)Hz deg 0 27 CJC B-C zero-bias depletion capacitance F 0 28 VJC B-C built-in potential V 0,75 29 MJC B-C junction exponential factor - 0,33

  30 XCJC fraction of B-C depletion capacitance connected to interval base node - 1

  31 TR ideal reverse transit time Sec 0 32 CJS zero-bias collector-substrate capacitance F 0 33 VJS substrate junction built-in potential V 0,75 34 MJS substrate junction exponential factor - 0

  35 forward and reverse beta temperature exponent - 0

  36 EG energy gap for temperature effect on IS EV 1,11 37 temperature exponent for effect on IS - 3 38 KF flicker-noise coefficient - 0 39 AF flicker-noise exponent - 1

 • VLSI . SPICE - Microwind

  40 FC coefficient for forward-bias depletion capacitance formula - 0,5

  1.10 : Vxxxxxx + - To N+ - + - . . To DC + - . To DC/TRAN-VALUE (VALUE) DC . . To AC . ACMAG ACPHASE ( ). ACMAG ACPHASE ACMAG 1 V ACPHASE . , , 5 , 5 , (TRANKIND): pulse, sinusoidal, exponential, piece wise linear FM : 1. PULSE. . Vxxxxxx N+ N- PULSE (V1 V2 TD TR TF PW PER) PULSE . V1 volt ampere ( ), V2 volt ampere ( ), TD ( , default, 0) second, TR ( tstep) second, TF ( tstep) second, PW ( tstop) second, PER ( tstop) second. TSTEP TSTOP .TRAN TSTEP TSTOP . 1.

  VLSI 18

 • VLSI . SPICE - Microwind

  2. SIN. . () . : Vxxxxxx N+ N- SIN(V0 VA FREQ TD THETA) V0 (offset) volt ampere ( ), VA volt ampere ( ), FREQ ( 1/TSTOP) Hz, TD ( 0) second, ( 0) 1/s. 2.

  TSTEP TSTOP .TRAN TSTEP TSTOP . t TD V = V0 t TD V = V0 + VA * exp( -(t-TD) * theta) * sin (2 * *freq * (t - TD ))

  VLSI 19

 • VLSI . SPICE - Microwind

  2.

  2.1 Nand

  1) PSPICE Nand7400.cir text editor .

  2) . 3) DC

  (V8) (V1) 4) Transient . 5) ;

  VLSI 20

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Input File . STANDARD 7400 TTL INPUT VCC 3 0 DC 5V VIN 1 0 PULSE (0V 5V 0S 2NS 2NS 50NS 100NS) RB 3 2 4K RC 3 4 1.6K RCP 3 6 120 RD 5 0 1K DP 7 8 METAB1 DC 0 1 METAB1 .MODEL METAB1 D (CJO=0.5PF) Q1 9 2 1 METAB2 QS 4 9 5 METAB2 QP 6 4 7 METAB2 QO 8 5 0 METAB2 . MODEL METAB2 NPN (BF=100 VA=80 IS=1E-14 VA=80 + RB=100OHM RC=2OHM CJC=2PF CJE=4PF) .DC VIN 0V 5V 0.1V .PLOT DC V (8) .TRAN 1NS 125NS .PLOT TRAN V(1) V(8) .END

  VLSI 21

 • VLSI . SPICE - Microwind

  2.2 BIPOLAR TRANSISTOR

  1) PSPICE Bipolar.cir Input File .

  2) PSPICE 0,1,2, 3.

  3) DC , , I(VM).

  1

  VLSI 22

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 23

  4) Input File

  Bipolar transistor characteristics .MODEL Q2N2222 NPN IS=3f VAF=140 BF=250 VAR=60 BR=7 + TR=50n TF=450p VTF=10 XTF=2 ITF=.1 NF=1.0 NR=1.1 NE=1.55 + NC=2 ISE=150f ISC=100f NK=0.9 IKF=20m IKR=5m RB=50 RC=10 + RE=0.2 CJC=15p VJC=.75 MJC=.45 FC=.5 CJE=25p VJE=.75 + MJE=.33 XTI=3 XTB=1.5 EG=1.11 IB 0 1 VC 3 0 VM 3 2 QA 2 1 0 Q2N2222 .DC VC 0 5V 0.05V IB 10U 100U 10U .PRINT DC I(VM) .END

 • VLSI . SPICE - Microwind

  2.3 .

  1) spice input file .

  2) Spice 3) V(3) , V(6) . 3) . 4) transient ,

  input file. 2 1, SPICE , :

  12

  1INVR

  Rout

  = ..

  24

  31 INVRR

  out

  += ..

  VLSI 24

 • VLSI . SPICE - Microwind

  inverting and non-inverting amplifiers .SUBCKT AMP 1 2 3 RIN 1 2 1MEG ROUT 3 4 1K E1 4 0 1 2 1MEG .ENDS AMP VIN1 1 0 DC 1V VIN2 4 0 DC 1V R1 2 3 10K R2 1 2 1K R3 5 6 10K R4 5 0 1K X1 0 2 3 AMP X2 4 5 6 AMP .TF V(3)VIN1 *.TF V(6) VIN2 .OP .TRAN 1 1 0 .END

  2.4

  RE. CE.

  CE

  VLSI 25

 • VLSI . SPICE - Microwind

  1. transit Vin Vout CE

  2. AV, CE 3. .

  VIN 0 1MV 1 spice Q : IS=1.9E-14 BF=150 VAF=100 IKF=.175 ISE=5E-11 NE=2.5 + BR=7.5 VAR=6.38 IKR=.012 ISC=1.9E-13 NC=1.2 RC=.4 + XTB=1.5 CJE=26PF TF=.5E-9 CJC=11PF TR=30E-9 KF=3.2E-16 + AF=1.0

  2.5

  1) V1,V2 1 0 . 5V.

  2) spice () : IS=1E-14 CJO=30p VJ=0.8 TT=1n RS=5 M=0.5 BV=50 IBV=2m

  3) .

  4) transit . 5) ;

  VLSI 26

 • VLSI . SPICE - Microwind

  3 MICROWIND

  3.1 Microwind:

  Microwind (INSA) Microwind . . editor . , . (2D 3D , VERILOG MOS). ( ) . ( , .). , . (3D) , 2D.

  VLSI 27

 • VLSI . SPICE - Microwind

  MICROWIND : nanoLambda: CMOS 90nm DSCH: VirtuosoFab: - PROthumb : PROtutor : MEMsim : Microwind. Microwind, . Microwind2 Microwind3, .

  VLSI 28

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 29

  3.2 MICROWIND: File New | Open | Insert | Import CIF | Save/Save As | Convert Into | Select Foundry | Colors | Properties | Print Layout | Leave Microwind

  View Refresh | Unselect All | View All | Zoom In/Out | View Node | Mos List | Label List |Navigator Window | Palette Window | Simulation Icons

  Edit Undo | Cut | Copy | Paste | Move Area or Stretch | Move Step by Step | Flip & Rotate | Protect/Unprotect All | Generate | Virtual RLC | Duplicate XY | Connect Layers | Draw Box | Measure Distance

  Simulate Run simulation | Using model | Simulation on Layout | With crosstalk | Simulation parameters | UV Exposure | MOS characteristics | Process section in 2D | Process steps in 3D

  Compile Compile one line | Compile Verilog File

  Analysis Design Rule Checker | Parametric Analysis | Find Floating Nodes | Measure Distance | Resonant Frequency | Interconnect Analysis with FEM

  Help About Microwind | Design Rules | Reference Manual

  Getting Started :

  MICROWIND, :

  CD-ROM MICROWIND . 95/NT, click (

  Start Execute). D:install ENTER. click Microwind .

  . . . Microwind click "Properties".

 • VLSI . SPICE - Microwind

  3.3 FILE MENU: New (File menu): click File New . , . Undo . Open (File Menu) : . ".MSK" . CIF ".CIF". CIF CIF MSK . Insert (File Menu) : File Insert MSK . . .

  Import CIF (File Menu) :

  File Import CIF ( ) File Open (with type "CIF file") CIF , : CADENCE, MENTOR, ZUKEN ...

  VLSI 30

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Microwind CIF . .RUL , CIF : "CIF ". , Microwind "metal" "mtl1" CIF . metal boxes 0,01m CIF , 0.01m CIF . overetch , 2 . : cif metal mtl1 0.01 Save/Save as (File Menu) :

  click File Save . ".MSK".

  "Save As", , . . " Save ". .MSK.

  Convert into (File Menu) : o Microwind CIF , "File Convert Into CIF layout file". CIF CAD VLSI. Microwind CIF, over-etch. overetch CIF , .

  click " Convert to CIF " . .

  1nm. CAD tools.

  CMOS 0.25m (cmos025.RUL), overetch . overetch

  , .

  Microwind SPICE netlist "File Convert Into SPICE netlist". SPICE. , SPICE netlist . . : model 1, model 3 model 9.

  VLSI 31

 • VLSI . SPICE - Microwind

  SPICE n-channel p-channel (transistor) & .

  , , .

  SPICE .CIR

  Select Foundry (File menu): File -> Select Foundry. . . 1.2m - 0,05m. .

  Core supply (V)

  Core Oxide (nm)

  Chip size (mm)

  Input/output pads

  K

  1.2m 1986 2 5.0 25 5x5 250 Cmos12.rul 0.7m 1988 2 5.0 20 7x7 350 Cmos08.rul 0.5m 1992 3 3.3 12 10x10 600 Cmos06.rul 0.35m 1994 5 3.3 7 15x15 800 Cmos035.rul0.25m 1996 6 2.5 5 17x17 1000 Cmos025.rul0.18m 1998 6 1.8 3 20x20 1500 Cmos018.rul0.12m 2001 6-8 1.2 2 22x20 1800 Cmos012.rul90nm 2003 6-10 1.0-1.2 1.2 25x20 2000 Cmos90n.rul65nm 2005 6-12 1.0-1.2 1.2 25x20 3000 Cmos65n.rul

  Colors (File Menu) :

  : . . "Alt" + "Print" . , Word, "Edit Paste". .

  . , .

  Properties (File Menu) :

  File Properties , . "extract now ", .

  VLSI 32

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Print Layout (File Menu):

  click File Print Layout . , + . text editor graphic editor, click "Edit Paste ". (File Colors Switch to Monochrom). .

  Leave Microwind (File Menu) :

  click File Leave Microwind o . , . Windows.

  3.4 VIEW MENU: Refresh (View Menu): .

  Unselect All (View Menu):

  click View Unselect All ( ) . , View Interconnect View Node, .

  View All (View Menu CTRL+A):

  click View View All .

  Zoom In/Out (View Menu CTRL+A, CTRL+O):

  . , . , .

  click , .

  Ctrl+A "View All ", Ctrl+o . View Node (View Menu CTRL+N): VLSI 33

 • VLSI . SPICE - Microwind

  click "View Node" o View View Node. , click . , . , . , , (navigator window). "Unselect", "Hide", View Unselect All , - .

  Mos List (View Menu):

  "View MOS List" n-channel p-channel MOS . MOS navigator window. click MOS , . Label List (View Menu): click "View Label List" . navigator window. . .

  Navigator Window (View Menu): navigator window :

  VLSI 34

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Palette Menu (View Menu): . tick . (PO). :

  tick , . (Cut), (Stretch) (Copy), .

  View Protect all . tick .

  View Unprotect all . .

  Simulation Icons (Palette window):

  . , . . VLSI 35

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VDD & VSS: Vdd, 0V Vss. CLOCK: , : , , , . - (ns). , .

  0 1 .

  VDD VSS, Invert L/H.

  Period * 2 , .

  Period / 2 , . PULSE: "Level 0" (0 by default) "Level 1" (VDD by default), .

  "0101100" " Insert". .

  "Erase" .

  SINUS: (amplitude), (offset), (frequency) (phase). VISIBLE NODE: , . , , .

  VLSI 36

 • VLSI . SPICE - Microwind

  3.5 EDIT MENU:

  Undo (Edit Menu): Undo (Edit Undo) . , Cut, Paste, Copy, Move, Stretch, Edit Compile.

  Cut (Edit Cut or CTRL+X):

  click Cut. , . , . click Undo .

  . , .

  . tick .

  click, . .

  Copy (Edit Copy or Ctrl+C):

  click Copy. , . , . . click . click Undo Copy. VLSI 37

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Paste (Edit Menu):

  click .

  Move Area or Stretch (Edit Menu): , click Stretch,Move " Edit Move Area or Stretch". , . , . , . .

  , click . tick.

  , click . . . .

  : , , .

  Move step by step (Edit Menu):

  lamda lamda, click " Edit Move Step by Step". , . . , . ( lamda) Edit.

  Flip & Rotate (Edit menu):

  flip , Edit Flip & Rotate. :

  Flip horizontal Flip vertical Rotate 90 Rotate -90

  , .

  Protect/Unprotect All (Edit Menu):

  "View Protect All" . tick .

  " View Unprotect All" . tick .

  VLSI 38

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Generate (Edit Menu):

  contacts, devices pads. , . Edit Generate.

  : / , - / , - / / metal2 metal2 / Metal3, , . . . pad .

  MOS: n-channel p-channel transistor. : ( ), , . , . .

  PADS: pad, pad ( 30x30 m), pads VDD VSS. ( pds), pads VDD VSS, pads VDD/VSS.

  : . , . . VDD VSS .

  BUS: , . bus .

  : . . Microwind, , .

  Virtual R,L,C (Edit Menu):

  : , . : . VLSI 39

 • VLSI . SPICE - Microwind

  , a/d . :

  1. .

  2. " Edit Virtual RLC Resistance "

  3. .

  , :

  ( 1200) : R(poly),R(metal), R(All).

  , , Microwind .

  : , . : , .

  Duplicate XY (Edit Duplicate XY):

  Duplicate XY RAM . Edit Duplicate XY, . , 2. . , . .

  Connect Layers (Edit Menu):

  " Connect Layers" . . , 3 , poly/metal, metal/Metal2 metal2/metal3 . Draw Box (Edit Menu Generate Box): " Draw Box " . . .

  VLSI 40

 • VLSI . SPICE - Microwind

  " Draw Box ", . , . . . . . tick , . tick . Measure distance (Edit Menu): (dx dy) , lamda . () m. View Menu ( View Refresh) .

  3.6 SIMULATE MENU:

  Run Simulation (Simulate Menu CTRL+S):

  "Run simulation" Run Start Simulation . Voltage vs Time t

  . , VDD/2. ,

  VLSI 41

 • VLSI . SPICE - Microwind

  . . Voltage and Currents

  VDD, VSS MOS . , . Voltage vs Voltage

  - - . . ( ), , Schmitt . 0 VDD. "Simulate" VDD 0. Frequency & Voltages

  . Using Models (Simulate Menu): . , MOS BSIM4. LEVEL1 MOS level1, LEVEL3 MOS level3, BSIM4 BSIM4. Simulation Parameters (Simulate Menu): () (). . MOS 1.3 BSIM4. . . Simulation on Layout (Simulate Menu): . DAC. Crosstalk (Simulate Menu): . crosstalk affector . "Simulate With crosstalk" . "Evaluate Min/Max" crosstalk.

  VLSI 42

 • VLSI . SPICE - Microwind

  : ) , ) ) crosstalk. , crosstalk . crosstalk (w=4) (d=4). Microwind, W . 1/d. Simulation parameters (Simulate Menu): . . . VDD &VSS: Vdd (0V) Vss. CLOCK: , : , level one, level zero. (ns). , . level 0 level 1 . VDD VSS, Invert L/H. Period*2 . eriod/2 . PULSE: "Level 0" ( 0 by default) "Level 1" (VDD by default) . : "0101100" "Insert". . "Erase": , . SINUS: , offset . VISIBLE NODE: . , , . UV Exposure (Simulate Menu): ( 2nm). , , . MOS Characteristics (Simulate Menu): "MS characteristics". Id/Vd MOS ( W=20m, L-L) . 1 MOS, 3 MOS MOS BSIM4.

  VLSI 43

 • VLSI . SPICE - Microwind

  (/), . "ld vs. Vg" threshold voltage. "ld(log) vs. Vg" sub-threshold . "Threshold Voltage" VT . "Capacitance" Cgs & Cgd. ".MES" file. . Process Section in 2D (Simulate Menu): "Process View" "Simulate Process in 2D" . . , . . Process Steps in 3D (Simulate Menu): "3D" "Simulation Process Steps in 3D" 3D . "Next step" . . .

  3.7 COMPILE MENU:

  Compile one line (Compile Menu): CMOS . Compile Compile one line. . "=", "~" "&" "|". . 8 .

  VLSI 44

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Cell Formula Inverter out=~in NAND gate n=(~a&b) 3 Input OR s=a|b|c 3 Input NAND out-~(a&b&c) AND=OR Gate cgate=a&(b|c) CARRY Cell cout=(a&b)|(cin(a|b)

  Transistor: . NMOS PMOS PILE. : p-channel n-channel . , . " ~" " = ", . NAND . Compile Verilog (Compile Menu Compile

  VERILOG file): - VERILOG . Compile Compile Verilog File. VERILOG "Generate". .

  PRIMITIVE NODES EXAMPLE

  dreg Inputs : Data,RESET, CLOCK

  Outputs: Q, nQ

  dreg reg1(d,rst,h,q,nq);

  Inv, not Inputs : IN

  Outputs: OUT

  inv inv1(s,e); // both inv and not

  not inv1(s,e); // can be used

  And Inputs : 2 to 4

  Outputs: S

  and and1(s,a,b,c,d); // limit inputs to 4

  nand Inputs : 2 to 4

  Outputs: S

  nand nand1(s,a,b,c,d);

  VLSI 45

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Or Inputs : 2 to 4

  Outputs: S

  or or3(s,a,b,c);

  Nor Inputs : 2 to 4

  Outputs: S

  nor my_nor4(s,a,b,c,d);

  Xor Inputs : a,b

  Outputs: S

  xor xor_gate(xor_out,d0,d1);

  Nmos Inputs: gate, source

  Outputs: drain

  nmos nmos1(d,s,g);

  3.8 ANALYSIS MENU:

  Design Rule Checker (Analysis Design Rule Checker CTRL+D):

  (DRC: Design Rule Checker) . click Analysis Design Rule Checker DRC. , . . , click Help Design Rules, .

  Parametric Analysis (Analysis Menu):

  Microwind . . , .

  click Analysis Parametric Analysis.

  , . . .

  , "node capacitance". .

  , , .

  VLSI 46

 • VLSI . SPICE - Microwind

  "Start Analysis". . , .

  Find Floating Nodes (Analysis menu):

  click Analysis Find Floating Nodes, . navigator menu. . . .

  Measure Distance (Analysis menu):

  (dx dy) lamda . mm.

  Resonant Frequency (Analysis menu):

  resonant . resonant (2*3.14)/(L*C)^(1/2), (L*C)^(1/2).

  Interconnect Analysis with FEM (Analysis menu):

  R, L C . ground plane. , RUL.

  Add Text : ADD TEXT, . . , :

  ADD TEXT. . . "Label name:" "Assign".

  o .

  VLSI 47

 • VLSI . SPICE - Microwind

  :

  ADD TEXT, . . "Assign".

  , , VDD VSS . : highlights:

  Microwind E. Sicard.

  CMOS: MOS polysilicon Gate N+ diffusion Source Drain. MOS polysilicon Gate + diffusion Source Drain.

  MICROWIND: MSK: a Mask editor. Device Generator: an auto-router standard : MOS, CAP, IND, RES, PAD. CIF converter: Microwind Calma . DRC: EXTRACT: . SIM: , DSCH: . 2D & 3D viewer: 2D and 3D .

  Microwind: (Layout editor)

  VLSI 48

 • VLSI . SPICE - Microwind

  Microwind: 1. To Microwind MSK (mask)

  , 2. Microwind

  . 3. To Microwind MSK CIF (Caltech

  Intermediate Format) internet MOSIS.

  4. Microwind MOS . ( Microwind).

  VLSI 49

 • VLSI . SPICE - Microwind

  4 Microwind:

  4.1 -well: R101 : 12* R102 : 12* R110 : 144*2

  4.2 : R201 + + : 4* R202 + + : 4* R203 -well + : 6* R204 + -well: 6* R205 + : 2* R206 N-well + : 6* R210 : 24*2

  VLSI 50

 • VLSI . SPICE - Microwind

  4.3 : R301 : 2* R302 : 2* R303 MOS: 4* R304 block : 3* R305 : 2* R306 : 4* R307 : 3* R310 : 8*2

  4.4 2o : R311 polysilicon2: 2* R312 polysilicon2 : 2*

  4.5 (contact): R401 : 2* R402 : 5* R403 : 2* R404 polysilicon : 2* R405 : 2* R406 poly : 3*

  VLSI 51

 • VLSI . SPICE - Microwind

  4.6 via: R501 : 4* R502 : 4* R510 : 32*2 R601 via: 2* R602 via: 5* R603 via : 0 R604 via: 2* R605 2 via: 2*

  VLSI 52

 • VLSI . SPICE - Microwind

  4.7 2 via2: R701 : 4* R702 2: 4* R710 : 32*2 R801 via2: 2* R802 via2: 5* R804 2 via2: 2* R805 3 via2: 2*

  4.8 3 via3: R901 3: 4* R902 3: 4* R910 : 32*2 RA01 via3: 2* RA02 via3: 5* RA04 3 via3: 2* RA05 4 via3: 2*

  VLSI 53

 • VLSI . SPICE - Microwind

  4.9 4 via4: RB01 4: 4* RB02 4: 4* RB10 : 32*2 RC01 via4: 2* RC02 via4: 5* RC04 4 via4: 3* RC05 5 via4: 3*

  4.10 5 via5: RD01 5: 8* RD02 5: 8* RD10 : 100*2 RE01 via5: 4* RE02 via5: 6* RE04 5 via5: 3* RE05 6 via5: 3*

  4.11 6: RF01 6: 8* RF02 6: 8* RF10 : 300*2

  4.12 PADS: RP01 pad: 100m RP02 pad: 100m RP03 via: 5 m RP04 : 5 m RP05 pad & : 20m

  VLSI 54

 • VLSI . SPICE - Microwind

  VLSI 55

  5 : . Principles of CMOS Vlsi design: A system perspective Neighl H.E. Weste Karmaran Eshraghian http://www.ateneonline.it/spirito/materiali_didattici_integrativi/tutorialmw2/tutorial.swf http://iteso.mx/~emguerrero/Cursos/TDFCSE/III_CAD_tools_O2006.pdf http://www.csit-sun.pub.ro/courses/as/Curs_VLSI_6/Curs_6-VLSI.pdf http://www.inf.uth.gr/~bisdounis/VLSI_laboratory.pdf

  http://www.ateneonline.it/spirito/materiali_didattici_integrativi/tutorialmw2/tutorial.swfhttp://www.ateneonline.it/spirito/materiali_didattici_integrativi/tutorialmw2/tutorial.swfhttp://iteso.mx/%7Eemguerrero/Cursos/TDFCSE/III_CAD_tools_O2006.pdfhttp://www.csit-sun.pub.ro/courses/as/Curs_VLSI_6/Curs_6-VLSI.pdfhttp://www.inf.uth.gr/%7Ebisdounis/VLSI_laboratory.pdf