Λυμένες Ασκήσεις Οπτικής v3 Φεβ2012

of 18 /18
Φυλλάδιο ασκήσεων για το μάθημα Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική (μέρος Β – Οπτική) Δ. ΒΑΡΟΥΤΑΣ Ακαδ. Έτος 2007-08 Σελ 1 από 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ (ΜΕΡΟΣ Β ΟΠΤΙΚΗ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΔΗΜ. ΒΑΡΟΥΤΑΣ Έκδοση 3 η , Φεβ 2012 (Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το μάθημα του 3ου εξαμήνου Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική και η αρχική τους έκδοση προετοιμάστηκε από το διδάσκοντα με την πολύτιμη συνεργασία των κ. Ν. Αβαριτσιώτη και Α. Θεοχαρίδη, Φυσικών, υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Η δεύτερη έκδοση βασίσθηκε στις χρήσιμες παρατηρήσεις των φοιτητών του ακαδ. έτους 2007-08. Για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις και προτάσεις , απευθυνθείτε στο διδάσκοντα.)

Embed Size (px)

Transcript of Λυμένες Ασκήσεις Οπτικής v3 Φεβ2012

( ) . . 2007-08 1 18 ( ) : . 3, 2012 ( 3 .. .,,. . 2007-08. , , .) ( ) . . 2007-08 2 18 1.0 2006 2.0 2008 35-47 34-25, 34-43, 34-4637-2, 37-3 38-11 3.0 2012 : 35-53 ( ) . . 2007-08 3 18 34: 1 34-25.. n=1,31. ( 1 : , ;) : o 0 sin sin n = . : n1) 90 sin( > o n1cos > o 221) sin 1 (n> o 2 221 sin1n n>||.|

\|0 1 ) sin (2 2> 0 n1 sin2 2 s n 01 sin2 s n 0 . 2maxsin 1 n 0 = n=1,31 . 2maxsin (1, 31) 1 0,846 0 = = max57,8o0 = 1. i0 max0 0 > 0 0 sin sin 2 2 2sincl c con n > 0 : ( )i cl co c c con n n 0 0 02 2 2 2 2 2sin cos sin + > +( )2 21sincl cooin nn s 0 , [ ( )2 21cl coon nn : NA (Numerical Aperture) ] ( )2 2max1sincl coon nn s 0 . max0 0 = b) x sL 1 2x sL 2 1 ( ) . . 2007-08 13 18 ( 1):1 1 1x L s f+ =' + ( 2):1 1 1s L x f+ = ' ... 0.2764m x = 35-71.) f, . ) . ); : =' ='+s f s f s s1 1 1 1 1 1 f sf ss= ' ' + = s s df sf ss d+ = ( )( )( )( )( ) ( )+=+ =cc2 2 2221f sf sf sf s ff sf sf sf sf sfsd ( ) ( )( )( )2 2222 2 22 2 2f sf s sf sfs sf ssf f fs f fs ssd== + + =cc == =ccf sssd200 + = =fff f d d2min22 ) 2 ( f d 4min = ( ) . . 2007-08 14 18 35-72.R1,60 1. 2R . . s2RR16R : Rn nsnsna b b a='+ . R s R R s s6 , 0 6 , 121 6 , 0 6 , 1 1='+ ='+R sR s R R s161 , 0 6 , 1 5 , 0 6 , 0 6 , 1= ' =' =' R s R R f s s2 1141 2 1 1 1=' '+ = =' '+' fds4f2f ( ) . . 2007-08 15 18 R sRRs R R s48 , 01429 1141 2 12= ' ' =' ' + =' ' R s R Rn nsnsnb a a b6 , 0 6 , 1) 8 , 4 2 (1 =' ' '+=' ' '+' ' R RR RR R s R s R 52 . 1912 . 152 , 1912 . 052 , 11 6 , 0 6 , 1 6 , 0 6 , 152 , 112= = =' ' '=' ' '+R s 271 . 1 = ' ' ' 2.f1f2, d. . : . L1 1 ( 1) L2, L2. 1f d s = ,F s = ' ( L2). : 2 11 1 1f F f d= + 2 12 1) () (f f dd f fF += . E1L1L2E1E2E2F ( ) . . 2007-08 16 18 37: 37-2 . .110.Q ,55 (.37-17). .) Q;) Q; ) 1( )2m +165m55 110m. 1( ) 1102m + = : 11012m =+,m 0. : m=0 =220m m=1 =73,3m, .. 220m ) m 110m = .m=0 m=1 =110m. . 37-3 , 7,50MHz .110 (.37-17).P, ,x . x P. , v , 0, 1, 2,... v = (110 ) x x . : 55m 110 mxQPA B ( ) . . 2007-08 17 18 (110 ) 110 2 2 110 552x x m x x xv v v = = = = (1) 7,5 MHz, 826 13 10 /0, 4 10 407, 5 10msms= = = (1) 4055 55 202vx v= = =0 x=55m =1, x=35m v=-1 x=75m =2, x=15m =-2 x=95m =3 v=-3 x=115m . 38: 38-11 ..38-11 4da = . () da() () ; ()()sin a m u = 1, 2, 3,... m= , sin d n u =0, 1, 2, 3,... n = sin, : d n na m m= = .(m=1),n- n-.( 0, 1 2 n = 3 n = . 331d na m= = = . ( 38-10) 441d na m= = = 0, 1, 2 3 n = . () ( 2 m= ) n. 3 3d nn ma m= = = .6 n = , 3 n = 6 n = , . 4 5 m koi = . . (2) ( ) . . 2007-08 18 18 3.S1S2 d=5/2. f=10cm. : 1 2 :0 sin d L = : 0t sin2d = . f , P . : t 0t N d 2 sin2= =N NdN5225sin = = = 0 . 1 sin s 0 : 0,1 ,2 . 54,52, 0 sin = 0 = 53 , 23 , 0 0 . 5 0 tan f x =cm cm x 3 . 13 , 37 . 4 , 0 = 12S1 S2 PExf