Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους...

of 35 /35
Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ασθενείς; ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ

Embed Size (px)

Transcript of Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους...

Page 1: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Συμβατική TUR ή NBI ήPPD.Υπάρχει διαφορά και

σε ποιους ασθενείς;

ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΕΠΙΜ Β

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ

Page 2: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

Είναι η πιο συχνή νεοπλασίατου ουροποιητικού

η 7η πιό συχνή στους άντρεςκαι η 17η για τις γυνάικες

Page 3: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Men women

Page 4: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΤΝΜ

Page 5: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 6: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

• Πολυεστιακότητα• Υποτροπή• Την συχνότητα των υποτροπών• Την εξέλιξη της νόσου σε πιο επιθετική μορφή

Τα ουροθηλιακά νεοπλάσματαχαρακτηρίζονται

Page 7: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Εξέταση εκλογής

Page 8: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

• Μπορεί να χάσει ενα 22.6%νεοπλασμάτων pTa και T1

Bruger et.al. Eu.U 2013. 64

• και 25% των in CIS

Η κυστεοσκόπησηέχει ευαισθησία και ειδικότητα

Page 9: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Blue light380-440 nm

Page 10: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Hexyl aminolevulinate5 aminolevulinicacid

HEXVIX

2-4h 1h

Page 11: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 12: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 13: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

βιβλιογραφία

8000

2000-2012

300

Page 14: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Αναγνωρίζει περισσότερα pTa-pT1

Page 15: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

CIS

Page 16: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

10.01 0.1 0.1 0.01

Risk Ratio and 95% CIBL WL

Meta-analysis Υποτροπή στους 12 μήνες

Herman et.al

Stenz et.al

Dragoescu et.al

Page 17: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Υποτροπή

Page 18: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥOS and CSS

2012 BJU INTERNATIONAL | 110, E209–E215

Page 19: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 20: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

4 ΧΡΟΝΙΑ FOLLOW UP

Page 21: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

8 ΧΡΟΝΙΑ FOLLOW UP

Page 22: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΑΡΝΗΤΙΚΉ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Page 23: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

23%

35%

23%

18%

δισπλασία

In situ

θήλωμα

2008 BJU INTERNATIONAL | 103, 484–487

Page 24: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Ουρητηροσκόπηση ανιούσα πυελογραφία

9 μήνες

Ένας στους δύο θα αναπτύξει θήλωμα

50%

2008 BJU INTERNATIONAL | 103, 484–487

Page 25: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

BLUE LIGHT

BURGER ET.AL EUR UR (64) 2013

• Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα pTa υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου

• Αναγνωρίζει ~ 8% περισσότερα pT1 αλλά όχι αν είναι απο υποτροπή

• ~ 35% CIS

Page 26: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

BLUE LIGHT ΠΟΤΕ ?

BURGER ET.AL EUR UR (64) 2013

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ TUR-BT

ΣΤΑ IN CITU

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ

Page 27: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

NARROW BAND IMAGING

415-540 nm

Page 28: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 29: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 30: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα
Page 31: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Μετανάλυση 1040 ασθενών από 7μελέτες

Changjian z, et al BJU INT 2012

Αναγνωρίζει περισσότερα νεοπλάσματα

Page 32: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

Μετανάλυση

Changjian z, et al BJU INT 2012

Περισσότεροι ασθενείς με επιπλέον νεοπλάσματα

Page 33: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

cis

Changjian z, et al BJU INT 2012

Page 34: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΨΕΥΔΟΣ ΘΕΤΙΚΑ

Changjian z, et al BJU INT 2012

Page 35: Συμβατική TUR ή NBI ή PPD.Υπάρχει διαφορά και σε ποιους ......blue light burger et.al eur ur (6 4) 2013 • Αναγνωρίζει ~ 10% περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ