ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ µ TOUGH-8010 µ TOUGH-6020 µ TOUGH-3000

of 83 /83
● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Το λογισμικό της εφαρμογής και το αρχείο PDF του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμης της μηχανής. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. ● Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η Olympus διατηρεί το δικαίωμα αναβάθμισης ή τροποποίησης των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. ● Οι εικόνες της οθόνης και της μηχανής που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκαν κατά τα στάδια της ανάπτυξης και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι εξηγήσεις σχετικά με αυτές τις απεικονίσεις αφορούν το μοντέλο STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Embed Size (px)

description

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗSTYLUS TOUGH-8010 / STYLUS TOUGH-6020 / STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-8010 µ TOUGH-6020 µ TOUGH-3000Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση

Transcript of ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ µ TOUGH-8010 µ TOUGH-6020 µ TOUGH-3000

Olympus.,.. PDF. ,. ,Olympus. .STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,.www.olympus-consumer.com/registerOlympus! STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000 2 GR5(PictBridge)(.53)(DPOF)(.56)4 (.3)3 ,(.16)2 (.11) ....... 7 ......... 11, ...................................... 16 ............................................ 23 ......... 28 ..... 33 , ............................. 38 ................................. 44 .................................... 53 ...................... 58 ................................... 631 :.USB(CB-USB6)/(AV)(CB-AVC3)ACUSB(F-2AC)*1STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000LI-50B*1LI-42B*23 GR . FGHI.NORMOKSINGLE PRINTPRINT4/30 4/30MORE10/02/26 12:30 10/02/26 12:30NORM 14MFILE 100 0004 100 000402 26 12 30 : . . 2010MENU OK SET CANCELXY M D TIMEY/ M/ D Y/ M/ D H()G()/D()(.20)F()/ INFO()(.18,21)I()Am,Azoom.MENU OKSEL. IMAGEERASE/CANCELOK SETSHADOW ADJUST AUTOAF MODE FACE/iESPESP/ ESPFINE ZOOM OFFDIGITAL ZOOM OFFCOMPRESSION NORMALMENU OK SET EXIT12312IMAGE SIZE IMAGE SIZE 14M 14M(.16,58)zoom(.17,20)video(.17)q()(.17,18,45)m(.4)E(/)(.22)4 GR ,...m.,.PHOTO SURFINGEVENTBEAUTY FIXEDITERASESETUPSLIDESHOW SLIDESHOWFGA.14M44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPROGRAM AUTO PROGRAM AUTO HIA. FGHI.A.o [SETUP][SETUP],,,.1 [SETUP] , , A.[SETUP].SHADOW ADJUST AUTOAF MODE FACE/iESPESP/ ESPFINE ZOOM OFFDIGITAL ZOOM OFFCOMPRESSION NORMALMENU OK SET EXIT12312IMAGE SIZE IMAGE SIZE 14M 14M2 H . FG I.x--.--.----:-- XMENU OK SET EXITWORLD TIMETV OUTOFF POWER SAVE12312MENU OK SET EXITTV OUT12312OFF POWER SAVEx--.--.----:-- --.--.----:-- XX --.--.----:-- --.--.----:-- XXWORLD TIME13 FG 1 , , A.MENU OK SET EXIT12312--.--.----:-- XWORLD TIMETV OUTxOFF POWER SAVE POWER SAVE OFFMENU OK SET EXIT12312 HOME--.--.----:-- XWORLD TIMEVIDEO OUT TV OUTOFF POWER SAVE POWER SAVE OFFPOWER SAVEONOFF OFF24 FG 2 , , A.,. .(.3352)MENU OK SET EXIT12312--.--.----:-- XWORLD TIMETV OUTxON ON POWER SAVE POWER SAVE5 m . .,.SHADOW ADJUST AUTOAF MODE iESPESP/*1 ESPFINE ZOOM OFFDIGITAL ZOOM OFFCOMPRESSION NORMALMENU OK SET EXIT12312CONFLICTING SETTINGSIMAGE SIZE IMAGE SIZE 14M 14M5 GR 1P(PROGRAMAUTO)... .16M(iAUTO)................ .23s(SCENEMODE).... .23P(MAGICFILTER)... .24p(PANORAMA)........... .25Q(BEAUTY)............ .272.............................. .283Macro............................ .284...... .305... .306.......... .307ISO................................ .318.......................... .329o(SETUP)IMAGESIZE() ................................... .33IMAGESIZE(Video)..... .33COMPRESSION()............... .33IMAGEQUALITY(Video) ................................... .33SHADOWADJUST....... .34AFMODE...................... .34ESP/n........................ .341SLIDESHOW................. .382PHOTOSURFING......... .383EVENTq.................... .394COLLECTIONq......... .395BEAUTYFIX.................. .40, 6EDIT.............................. .407ERASE.......................... .428o(SETUP)PRINTORDER.............. .420()........... .4214M44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPROGRAM AUTO PROGRAM AUTOPHOTO SURFINGEVENTCOLLECTIONBEAUTY FIXEDITERASESETUPSLIDESHOW SLIDESHOW6732154FINEZOOM.................. .35DIGITALZOOM............. .35R()........... .35R(Video)....................... .36IMAGESTABILIZER()/ISMOVIEMODE(Video)........................... .36RECVIEW..................... .36PICORIENTATION*1..... .37ICONGUIDE................. .37REMOTEFLASH*2........ .378983214MENU OK SET EXITPRINT ORDERy0R12312SHADOW ADJUST AUTOAF MODE FACE/iESPESP/ ESPFINE ZOOM OFFDIGITAL ZOOM OFFCOMPRESSION NORMALMENU OK SET EXIT12312IMAGE SIZE IMAGE SIZE 14M 14MREC VIEW ONPIC ORIENTATION ONIMAGE STABILIZER ONICON GUIDE ONREMOTE FLASH ONR OFFMENU OK SET EXIT12312IMAGE SIZE VGAIS MOVIE MODE OFFONIMAGE QUALITY NORMALMENU OK SET EXITR12312657y()............ .43R()................ .43*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-80106 GR1r(1)INTERNAL/SD............... .44MEMORYFORMAT/FORMAT........................ .44DATAREPAIR............... .44uCOPY................. .44l()............... .44RESET........................... .45USBCONNECTION...... .452s(2)qPOWERON............ .45SAVESETTINGS.......... .45PWONSETUP............. .45SOUNDSETTINGS...... .46FILENAME................... .46PIXELMAPPING........... .47s()................... .473t(3)X(/)... .47WORLDTIME................ .48TVOUT......................... .48POWERSAVE............... .50MANOMETER*1............. .50TAPCONTROL*2........... .51LEDILLUMINATOR*2..... .51COPYENGLISHRESETUSB CONNECTION PCMENU OKMEMORY FORMATSET EXITINTERNAL/SDDATA REPAIRAUTO12123321*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010*2 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020 (. 51)( STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020) [TAP CONTROL] [ON].7 GR 1 //...........................112 LOCK()*1....113 YminiHDMI................. .494 ................. .12,13,49,535 // ......................................11,49,71 111112345610789STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-30006 ....................................... .637 /LED*2.....30/.30,528 ......................................... .289 ... .1110 11 *3....................... .35,43*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010*2 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*3 STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-30008 GR16101182345791213142STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-60201 n.................. .14,162 *1....................... .35,433....................... .9,16,47,584 5q()................. .17,18,456A(OK).......................... .37................ .12,138.................... .16,589 zoom.................... .17,2010video............ .1711 ....................... .812........................ .3INFO().............. .18,21D()......... .2013E(/).......................... .2214m......................... .3,4 .*1STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-60209 GR F3.9 1/100 1/100 F3.9PP14M44 NORMPP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO00:34 00:341 3 2456789101115 16 17 18 1413121927 2820222124232526960hPa0m1........................... .13,592 Tapcontrol*1.......................... .6,513............... .16,234......................................... .28 /............................ .585 macro/supermacro/S-macroLED*1.......................... .286................. .307.............. .308..................... .309ISO........................................... .3110..................................... .3211[SETUP].................. .4,5,612........................ .4813()/(video) ................................................ .3614................................... .3415......................................... .3416()........ .33,66,67,6817()........ .33,66,67,6818().......................... .1619...................... .6520(video)...................... .1721 /*2................. .5022 /*2..................... .5023(video).................... .33,66,67,6824.............................. .1825AF... .162627................... .1628.................. .16*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-801010 GR 10 1010/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/3010 10 4/30 4/3000:12/00:341/1000 F3.9 2.0AUTOWBAUTOISOPNORM14MFILE 100 000410/02/26 12:3000:12/00:34 00:12/00:341/1000 F3.9 2.0AUTOWBAUTOISOPFILE 100 000410/02/26 12:30NORM14M1 6 5 4 3 21 6 8 9 11 10 5 4 3 27171214161718192013152221242316960hPa0m Video10 1010/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/3010 10 4/30 4/3000:12/00:341/1000 F3.9 2.0AUTOWBAUTOISOPNORM14MFILE 100 000410/02/26 12:3000:12/00:34 00:12/00:341/1000 F3.9 2.0AUTOWBAUTOISOPFILE 100 000410/02/26 12:30NORM14M1 6 5 4 3 21 6 8 9 11 10 5 4 3 27171214161718192013152221242316960hPa0m1... .13,592/........56/.553................................ .424............ .35,36,435...................... .656/()............ .18/(video)......... .197.............................. .188.................. .169................... .1610ISO........................................... .3111.............. .3012..................... .3013() .............................. .33,66,67,68(video) .............................. .33,66,67,6814..... .33,66,67,6815..................................... .321617........... .14,4718................................... .3419........................................ .3420......................................... .2821............... .16,2322 Macro....................................... .2823/*.................. .5024/*...................... .50*STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-801011 GR 3STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-300012 312 B.(.). . ,,. ,//. ,//. ,. WindowsXP(SP2)/WindowsVista/Windows7 , AC USB . (. 13). 1STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-300032 1////LOCK21////2STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-3000STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300012 GR SD/SDHC. .(ib),. :WindowsXP(SP2)/WindowsVista/Windows7 (ib),(ib).2 , OLYMPUS, . ,.,,. USB,:USB. (),,Setup.exe.3 .1 . USB,USB()() ,..,. ,,,USB. ,.(ib).13 GR AC USB ACUSB(F-2AC)(AC).,AC.: AC AC1 USB,123(AC)USB()123(AC)USB()2STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010::STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020::STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-3000:: .,(STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020:3,STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000:2,5). ,AC,AC. AC,,ACUSB(),()(.63). .,WindowsXP(SP2)/WindowsVista/Windows7,. .44BATTERY EMPTY14M14 GR ,. Windows XP (SP2 )/Windows Vista/Windows 7PDFManual. , H,.1 n ..XY/ M/ DY M D TIME-- -- -- -- : . .MENU CANCEL---- ----2 FG [Y].-- -- -- -- : .MENU CANCELX. Y/ M/ DY M D TIME2010 20103 I [Y].-- -- -- : . . 2010XY/ M/ DY M D TIMEMENU CANCEL00 004 2 3, FGHI A [M] (), [D] (), [TIME] ( ) [Y/M/D] ( ). A,00. ,.[X](/)(.47)5 HI [x] , , A.FG([SUMMER]).10.02.26 12:30SUMMER OK SETSeoulTokyoSeoulTokyo .[WORLDTIME](.48)15 GR .1 [SETUP]. (.4)2 FG r ( 1) I.COPYENGLISHRESETUSB CONNECTION PCMENU OKMEMORY FORMATDATA REPAIRSET EXIT12312INTERNAL/SD INTERNAL/SD AUTO AUTO3 FG [l] A.4 FGHI A.5 m. SD/SDHC ( ) SD/SDHC..SD/SDHC(.64) ,SD/SDHC().1 . .2STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-300012 312 K//,. ()/(video)SD/SDHC(.66) SD/SDHC1 2 ,,.16 GR, 2 . ,,.3 .,()AF.,AF..PP1/400 F3.9 1/400 F3.9F (.60) ( P),,,.,.1 n .' P14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO00:34 00:34(.66,67,68)() P,m,,P.(.4)440.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPROGRAM AUTO PROGRAM AUTO14MPP n.17 GR4 , .PP1/400 F3.9 1/400 F3.9 q.,q. video1 video .00:12 00:12 REC REC00:34 00:34(.66,67,68) video(P,pQ,P).2 video . ,,. video,. STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000:,zoom.videozoom,[R](video)(.36)[OFF]. zoomzoom.(W)(T)14M 44 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO14MPP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO00:34 00:34 00:34 00:34zoom. zoomzoomSTYLUSTOUGH-8010/TOUGH-80105 5STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-60205 5STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-30003,6 5 [FINEZOOM](.35)18 GR [DIGITALZOOM](.35)zoomzoom/zoom.zoomzoomzoomzoomzoomzoom ,,,.1 F (INFO)..(.9)14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO14M 44 NORMPP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO00:34 00:3400:34 00:34 ,.,.. 1 q./ 10/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/302 HI . IH. .,(.20)19 GR A.,A. I.I. H.H. FG. 00:14/00:34 00:14/00:34FG. IH.IH. A. videom. ,A.!. [R]()(.35,43) videovideoA. 10/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/30OK MOVIE PLAY MOVIE PLAYVideo video00:12/00:34 00:12/00:34/20 GR ( )1 G (D).MENU OKERASESEL. IMAGEALL ERASECANCEL CANCELERASESET BACK2 FG [ERASE] A. [ALLERASE](.42)[SEL.IMAGE](.42). , .(10).*1,.*1 (ib).1 zoom.10/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/3010/02/2610/02/26 12:30 10/02/26 12:3024410/02/264 2W TW TWT22 4W T4/30 4/3010/02/2621 GR FGHIA. FGHI . HI,A.. .1 F (INFO)..10 1010/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/3010 10 4/30 4/301/1000 F3.9 2.0AUTOWBAUTOISOFILE 100 000410/02/26 12:30PNORM14M960hPa0m (.18) ,[AUTO][MANUAL]. (p)(.25)1 . (.18)10/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/30OK REPLAY2 A. /:A.,zoom/. :A.,FGHI.:A. :A. :m.22 GR E[SETUP],. (.4) .1 E .IN-CAMERA MANUALLearn about the cameraHistoryMessageOK SET EXITSearch Search 2 ....2 FG, .HistoryMessageIN-CAMERA MANUALOK SET EXITSearchLearn about the camera Learn about the camera.23 GR , ( s)1 s.14M 44SCENE MODE SCENE MODE0.0 0.0AUTOWBAUTOWB2 G .14M 440.0 0.0AUTOWBAUTOWBPORTRAIT PORTRAIT3 HI , , A .14M 440.0 0.0AUTOWBAUTOWB00:34 00:34 (P,M,s,P,p,Q).(.4) ( M)..M,,.1 M.44 14MNORM00:34 00:34. ,. ,P.24 GR s,.,. BPORTRAIT/FLANDSCAPE/GNIGHTSCENE*1/MNIGHT+PORTRAIT/CSPORT/NINDOOR/WCANDLE*1/RSELFPORTRAIT/SSUNSET*1/XFIREWORKS*1/VCUISINE/dDOCUMENTS/qBEACH&SNOW/SNAPSHOT/kWIDE1*2/lWIDE2*2/HMACRO*2/cPET/aSNOW*2.*1 ,.,.*2 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH6020 [SNAPSHOT],[kWIDE1]*1,[lWIDE2]*1,2,[HMACRO]*1.*1STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2[lWIDE2],5,0m(16,4ft.). (.69) ( AF)[SNAPSHOT],[kWIDE1]*

[HMACRO]*,A.*STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-602014M 440.0 0.0AUTOWBAUTOWBAF LOCK AF LOCKAF ,AAF. , , ( [c PET])1HI[cPET]A.2,AFA.,AF.(AF)(.34). ( P),.1 P.MAGIC FILTER MAGIC FILTER0.0 0.0AUTOWBAUTOWB14M 442 G .POP ART0.0 0.0AUTOWBAUTOWB25 GR3 HI , , A .0.0 0.0AUTOWBAUTOWB14M 4400:34 00:34P MAGICFILTER[POPART\PINHOLE][email protected] P,.,. ( p)1 p.PANORAMA PANORAMA0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTO AUTO14M 442 G .3 HI , , A . 1 AUTO..MANUAL..PC,(ib). (ib),(.11). [AUTO][MANUAL],[IMAGESIZE](.33)[2]. ,(.30),zoom(.17)(.30). (.28)$(FLASHOFF). [AUTO]1.2.AUTO AUTOMENU OK SAVE CANCEL26 GR3..AUTO AUTOMENU OK SAVE CANCEL ,A.43.,. ,m. ,[MANUAL][PC]. [MANUAL]1HI.MANUAL MANUAL1 2 1 2MENU BACK2.1MANUAL MANUAL1 2 1 2MANUAL MANUAL1 2 1 2MENU BACK MENU OK SAVE CANCEL3,12.2MANUAL MANUAL1 2 1 2MENU OK SAVE CANCEL4. ,A.534.,. ,m.27 GR [PC]1FGHI,.2,,.PC PC1 2 1 2MENU EXITPC PC1 2 1 2MENU BACK ,..32,,Am,. 10. ,(ib). ( Q),.1 Q.14M 440.0 0.0AUTOWBAUTOWBBEAUTY BEAUTYPP2 . , , ..,. ,.,. [IMAGESIZE][n].28 GR ( macro).1 macro .14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOOFF OFF2 HI A . (.4) .1 .14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOFLASH AUTO FLASH AUTO2 HI A . FLASHAUTO.REDEYE.FILLIN.FLASHOFF .REMOTECONTROL*,(.37).SLAVE*STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010 [REMOTECONTROL][SLAVE],[REMOTEFLASH](.37)[OFF].29 GR OFFmacro.MACRO.zoom(W),.STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300020cm(7,9in.) 10cm(3,9in.)zoom(T),.STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300050cm(19,7in.) 30cm(11,8in.)SUPERMACRO*1..STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-30003cm(1,2in.) 2cm(0,8in.).STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300060cm(23,6in.) 50cm(19,7in.)S-MACROLED*2,3LED720cm(2,87,9in.),.*1 zoom.*2 ISO(.31)[ISOAUTO].*3 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020 (.28)zoom(.17),[aSUPERMACRO][NS-MACROLED].30 GR ,.1 .14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOOFF12 12 22OFF2 HI A . YOFF.Y12SEC10,2,,.Y2SECH2,. H. , m. ( )()(M),.1 .0.00.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPP2 HI A. ( ),.1 .0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPPWB AUTO31 GR2 HI A . WBAUTO.5.3.1.w()x()y()O*(s[kWIDE1]).P*(s[lWIDE2]).Q*(s[HMACRO]).*STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020 ISO .ISO,,ISO100. ISO,,..,.1 ISO .PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISO1600ISO ISO16001/400 F3.9 1/400 F3.9HIGHISOHIGHISOISO AUTO ISO AUTO2 HI A . ISOAUTO.HIGHISOAUTO[ISOAUTO],.ISO.32 GR (),.1 .0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPPSEQUENTIAL SEQUENTIALo.j*1,().W,[j].*1[IMAGESIZE/COMPRESSION](.33). [j],(.28)[REDEYE].,[W],[FLASHOFF]. [W],[IMAGESIZE][3]ISO[ISOAUTO]. LED(STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020),LED.1 [LED ILLUMINATOR] (. 52) [ON].2 F LED.LED,90.LED LED30. ,FLED,30. LEDFLED.33 GR , (. 4). . [IMAGE SIZE/COMPRESSION]I(1)IMAGESIZE/COMPRESSION:PMsPpQ 1 2 IMAGESIZE14M(42883216)*1A3(1117in.).12M(39682976)*28M(32642448) A3(1117in.).5M(25601920) A4(8,511in.).3M(20481536) A4(8,511in.).2M(16001200) A5(57in.).1M(1280960).VGA(640480).16:9G(42882416)*1(39682232)*2A311"17".16:9F(19201080)A55"7".COMPRESSIONFINE .NORMAL .*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2 STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000 ()/(video)SD/SDHC(.66) video [IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY]A(video)IMAGESIZE/IMAGEQUALITY:PMsPpQ 1 2 IMAGESIZE720PVGA(640480)QVGA(320240).IMAGEQUALITY FINE/NORMAL [FINE]. ()/(video)SD/SDHC(.66) [IMAGESIZE][QVGA],[IMAGEQUALITY][FINE].34 GR [SHADOW ADJUST]I(1)SHADOWADJUST:PMsPpQ 2 AUTO.OFF .ON. [ON],[ESP/n](.34)[ESP]. [AF MODE]I(1)AFMODE:PMsPpQ 2 FACE/iESP*1.(,*1.,*2.,.)SPOTAF.AFTRACKING.*1 ,.*2 ,.. ( AF)1,AFA.2,AF.3,A. ,. ,AF. [ESP/n]I(1)ESP/n:PMsPpQ 2 ESP().5()(). [ESP],.35 GR , (. 4). zoom [FINE ZOOM]I(1)FINEZOOM:PMsPpQ 2 OFF zoom .ONzoom.*1*1STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-602033,5(.)STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300022(.) ,pixelpixel. [ON][IMAGESIZE][4]. ,[DIGITALZOOM][ON]. [FINEZOOM][aSUPERMACRO](.28)[NS-MACROLED](.28). zoom [DIGITAL ZOOM]I(1)DIGITALZOOM:PMsPpQ 2 OFFzoom.ONzoomzoom.*1*1STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-602025(.)STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300018(.) ,[FINEZOOM][ON]. [DIGITALZOOM][aSUPERMACRO](.28)[NS-MACROLED](.28). [R]J(2)R:PMsPpQ 2 OFF .ON4.. ,(.7*1,8*2).*1 STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010,STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020*2 STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-300036 GR video [R]A(video)R:PMsPpQ 2 OFF .ON . video,. STYLUSTOUGH-3000/TOUGH-3000:[ON],zoomvideo.videozoom,[R](video)[OFF]. [IMAGE STABILIZER] () /[IS MOVIE MODE] (video)I(1)IMAGESTABILIZER()/A(video)ISMOVIEMODE(video):PMsPpQ 2 OFF..ON. [ON][IMAGESTABILIZER]()[OFF][ISMOVIEMODE](video). [IMAGESTABILIZER]()[ON]. . ,,[IMAGESTABILIZER](). [ISMOVIEMODE](video)[ON],. [REC VIEW]J(2)RECVIEW:PMsPpQ 2 OFF..ON..37 GR , (. 4). [PIC ORIENTATION] (STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020)J(2)PICORIENTATION:PMsPpQ

,[y](.43). ,. 2 OFF/..ON/.. [ICON GUIDE]J(2)ICONGUIDE:PMsPpQ 2 OFF .ON().14M 440.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOPPFunctions can be changed manually.PROGRAM AUTO PROGRAM AUTO [REMOTE FLASH](STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010)J(2)REMOTEFLASH:PMsPpQ 2 OFF.#RCRCOlympus.(:CH1,:A)SLAVE.. RCOlympus(.69)38 GR , . (ib). (ib),(ib). (ib),(.11). [SLIDESHOW]SLIDESHOW 1 2 SLIDEALL/EVENT/COLLECTIONslideshow.BGMOFF/Cosmic/Breeze/Mellow/Dreamy/Urban.TYPESTANDARD/FADE/ZOOM.START slideshow./ :slideshow,IH. [PHOTO SURFING]PHOTOSURFING[PHOTOSURFING],. [PHOTO SURFING]A[PHOTOSURFING].FG,.HI.,A.[PHOTOSURFING],m[BACK]A.2010/02/262010/02/2635N139E35N139EBACK BACK39 GR , (. 4). [EVENT q]EVENTq[EVENTq].(.) [EVENT q]A[EVENTq].(,,,.)HI.[EVENTq],m.10/02/26 12:30 10/02/26 12:304/30 4/30MENUOKEXIT EXITPLAY PLAY , (ib) [COLLECTION q]COLLECTIONq[COLLECTIONq],(ib). [COLLECTION q]A,,FGHI.A.HI.[COLLECTIONq],m.COLLECTIONMENU OK SET BACK (ib) ,(ib). (ib),(ib).[PHOTO SURFING].[EVENT q],(ib). (. 20),(ib).40 GR [BEAUTY FIX]BEAUTYFIX ,. 1 2 ALL [CLEARSKIN],[SPARKLEEYE][DRAMATICEYE].CLEARSKINSOFT/AVG/HARD.3.SPARKLEEYE.DRAMATICEYE.1FG,A.2HIA.. [CLEAR SKIN]FG,A.CLEAR SKINMENU OK SET BACKAVGSOFT SOFTHARD [Q]EDITQ 2 C640480.E3202401HI .2FG,A.. [P]EDITP1HI A.2zoomFGHI .OK SET3A..41 GR , (. 4). [COLOR EDIT]EDITCOLOREDIT 2 BLACK&WHITE,.SEPIA,.HIGHSATURATION,.LOWSATURATION,.COLOR EDITMENU OK SET EXITSEPIA1HI A.2HIA.. [CALENDAR]EDITCALENDARCALENDAROK SET1HIA.2HI.FG,,A.3FG,I.4FGA.. [SHADOW ADJ]EDITSHADOWADJ1HI A.. ,. . [REDEYE FIX]EDITREDEYEFIX1HI A.. ,. .42 GR [ERASE]ERASE 1 ALLERASE.SEL.IMAGE.ERASE/ERASEEVENT*1.CANCEL.*1 G,. ,.,[INTERNAL/SD][IN]. ,[AUTO][INTERNAL/SD].[INTERNAL/SD](.44) . [SEL. IMAGE]1FG [SEL.IMAGE]A.2HI AR.zoomW.FGHI.T.MENU OKSEL. IMAGEERASE/CANCELR32,,m.4FG[YES]A.R. [ALL ERASE]1FG [ALLERASE]A.2FG[YES]A. [PRINT ORDER]q()PRINTORDER (DPOF)(.56) .[INTERNAL/SD][AUTO]. [0]q()0 [ERASE](.20,42),[ERASEEVENT](.42),[SEL.IMAGE](.42)[ALLERASE](.42),[MEMORYFORMAT]/[FORMAT](.44).1HI .2A.A.3,12m.43 GR , (. 4). [y]q()y1HI.2A.3,12m. . [R]q()R1HI.2.STYLUS TOUGH-8010/ TOUGH-8010STYLUS TOUGH-6020/ TOUGH-6020STYLUS TOUGH-3000/ TOUGH-30003A..()4.44 GR . [DATA REPAIR]r(1)[DATAREPAIR] [DATAREPAIR],q.,(ib).(ib). [u COPY]r(1)uCOPY HI A. [l]r(1)l (.15) 2 . [INTERNAL/SD]r(1)INTERNAL/SD 2 AUTO,.,.IN*1.*1. [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]r(1)MEMORYFORMAT/FORMAT ,. ,(ib).,. . 2 YES*1().NO .*1[AUTO][INTERNAL/SD],.,.[IN][INTERNAL/SD],,.45 GR , (. 4). [RESET]r(1)RESET 2 YES.(.28)Macro(.28)(.30)(.30)(.30)ISO(.31)(.32)[I,J,A](.3337)NO. [USB CONNECTION]r(1)USBCONNECTION 2 AUTO,.STORAGE.PC.PRINTPictBridge. Windows : Windows2000Professional/XPHomeEdition/XPProfessional/Vista/Windows7Macintosh : MacOSXv10.3 WindowsXP(SP2)/WindowsVista/Windows7,[STORAGE]. USB,:USB. q [q POWER ON]s(2)qPOWERON 2 YESq.NO.,n. [SAVE SETTINGS]s(2)SAVESETTINGS 2 YES.NOP. [PW ON SETUP]s(2)PWONSETUP 2 OFF.ON.46 GR [SOUND SETTINGS]s(2)SOUNDSETTINGS 2 3 4 SILENTMODE*1,2OFF/ON [ON](,).BEEPSOUNDTYPE 1/2/3().VOLUMEOFF()/LOW/HIGHSHUTTERSOUNDSOUNDTYPE 1/2/3.VOLUMEOFF()/LOW/HIGH8OFF()/LOW/HIGH.qVOLUMEOFF()5.*1 [SILENTMODE][ON],FG.*2 [SILENTMODE][ON],. [FILE NAME]s(2)FILENAME:1C(A=,B=,C=):0131Pmdd DCIM 100OLYMP999OLYMPPmdd0001.jpgPmdd9999.jpg 2 .*1.AUTO,..*1 1000001.47 GR , (. 4). CCD [PIXEL MAPPING]s(2)PIXELMAPPING .. ,pixel.pixel,,. CCD A[START](2).HCCD. [s]s(2)s 1FG,,A.MENU OK SET BACKs [X]t(3)X ,(.14) 1IFG.02 26 12 30 : . . 2010MENU OK SET CANCELXY M D TIMEY/ M/ D Y/ M/ D48 GR [WORLD TIME]t(3)WORLDTIME [WORLDTIME][X]. 2 3 HOME/ALTERNATEx(x2).y(y2).x*1 (x).y*1,2 (y).*1 ,FG([SUMMER]).*2 ,(x),(y). [TV OUT]t(3)TVOUT .,video. 2 3 VIDEOOUTNTSC , ,,'.PAL ,'.HDMI480p/576p720p1080i.HDMICONTROLOFF .ON. . /(AV)1([NTSC]/[PAL]).49 GR , (. 4).2.()()./AV()HDMI1([480p/576p]/[720p]/[1080i]).2. [1080i],1080iHDMI.,,720p480p/576p.,. USB,HDMI.HDMI.HDMIHDMI(C)()//.3INPUTVIDEO(). ,.4HI . HDMIminiHDMIHDMI. /(AV)HDMI,HDMI. ,.50 GR 1[HDMICONTROL][ON].2HDMI.HDMI(.49)3,,.. ,. ,[HDMICONTROL][OFF]. [POWER SAVE]t(3)POWERSAVE 2 OFF [POWERSAVE].ON10,. . / (/ ) [MANOMETER](STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010)t(3)MANOMETER .. 2 3 MANOMETEROFF .ON/(/).(-10m5.000m)CALIBRATE ..m/ftm .ft . [ON],7m(22,9ft).51 GR , (. 4). / 1FG,/A .CALIBRATEMENU OK SET BACK1200 m 1200 m [TAP CONTROL](STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020)t(3)TAPCONTROL 2 OFF [TAPCONTROL].ON [TAPCONTROL].CALIBRATE.(,,&) (: )1.,..2,.3,.14M 44PP0.0 0.0AUTOWBAUTOWBAUTOISOAUTOISOFLASH AUTO FLASH AUTO . ,tapcontrol. tapcontrol,. ,. :. :. :.52 GR :. :([aSNOW]). tap control1[CALIBRATE]2A.2FGA.3[STR]FGI.4[INTVL]FGA.TOPMENU OK SET BACKSTR INTVLNORM AVG AVG . LED [LEDILLUMINATOR](STYLUSTOUGH-8010/TOUGH-8010STYLUSTOUGH-6020/TOUGH-6020)t(3)LEDILLUMINATOR 2 OFF LED.ON LED. LED(.32)53 GR2 , , .USB()OK CUSTOM PRINTEASYPRINT STARTI3 I .4 , HI A. ,USB.OK PRINT EXIT (PictBridge* 1)PictBridge,.PictBridge,.*1 PictBridge. ,.,. ,,. [EASY PRINT] [SETUP],[USBCONNECTION][PRINT].(.4)1 . (.18)54 GR [CUSTOM PRINT]1 1 2 [EASY PRINT] (. 53).2 A.3 FG A.PRINT MODE SELECTMULTI PRINTPRINT ORDERALL INDEXMENU OK SET EXITALL PRINTPRINT PRINT 2 PRINT6.ALLPRINT.MULTIPRINT.ALLINDEX.PRINTORDER*1.*1 [PRINTORDER].(DPOF)(.56)4 FG [SIZE] ( 3) I. [PRINTPAPER],[SIZE],[BORDERLESS][PICS/SHEET].PRINTPAPERSIZE BORDERLESSSTANDARDOK SET MENU BACKSTANDARD STANDARD5 FG [BORDERLESS] [PICS/SHEET] A. 4 OFF/ON*1H([OFF]).([ON]).(.)([PICS/SHEET])[MULTIPRINT]3.*1[BORDERLESS]. [STANDARD]45,.NORMOKSINGLE PRINTPRINT4/30 4/30MORE10/02/26 12:30 10/02/26 12:30NORM 14MFILE 100 0004 100 00046 HI .7 F . G . 1FGHIA.PRINT INFOFILE NAMEPDATEWITHOUTWITHOUTMENU OK SET EXIT