ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Tόμος B

163
5/19/2018 TB-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/-t55cf9421550346f57b9fcf2e 1/163  ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ Β’ ΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ B: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2013

description

Ν. Ασπράγκαθος, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Tόμος B

Transcript of ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Tόμος B

 • &

  B:

  2013

 • . , . , . . , / .

  , 6 . . . . . . .

  , .

  . .

  , . . .

  2010 . , . , .

 • III

  11 11

  1.1 3 1.2 4 1.3 7 1.4 11 1.5 13 1.6 16 1.7 16

  23 24

  22 2277

  2.1 29 2.2 29 2.3 31 2.4 36 2.5 41 2.6 44 2.7 48 2.8 48

  50 50

  33 5533

  3.1 55 3.2 55 3.3 59 3.4 61 3.5 64

  69 69

  44 7711

  4.1 73 4.2 73 4.3 79 4.4 81 4.5 83 4.6 86 4.7 89

  91 92

 • IV

  55 9955

  5.1 97 5.2 97 5.3 100 5.4 101 5.5 103 5.6 107 5.7 113 5.8 115

  118 118

  66 112211

  6.1 123 6.2 124 6.3 127 6.4 131 6.5 133 6.6 135 6.7 140 6.8 141 6.9 141

  143 143

  II 114477

  IIII 115511

  IIIIII 115555

  115566

 • 11

  Michael Faraday 1791- 1867

  :

  .

  .

  .

  .

  .

 • .

  3

  1.1

  , , . . . .

  , , . . .

  . . . , . .

  , . . .

  . . ,

 • 4

  .

  1.2 . 1.1

  .

  S . . , , . 1.1

  B Tesla (T),

  /( )T N Am

  T5.2 .

  A , , :

  (1.1)

  Webers Wb , 2 /Wb Tm Nm A

  , .

  ,

  090 ,

  cosBA

  . . 1.2 ,

  , i . . .

  . 1.1

  . 1.1

  1.1

 • .

  5

  .

  2

  iB (1.2)

  ,

  . (1.2) Biot-Savart, . .

  . 1.2

  (Wb/Am) (H/m).

  .

  0 , 0 = 4 *10-7

  Wb/Am . ,

  ,

  .

  or /

  r

  ,

  ,

  5.1

  , .

  . 1.3

  ()

  ()

 • 6

  , , . 1.3.

  h

  2

  dh , Ampere1,

  h

  NiB

  (1.3)

  N .

  . (1.3) . (1.1)

  Ni

  h

  d2

  2

  Ni

  () F .

  , ( ) . 1.4,

  Ni (1.4)

  ,

  2 r .

  1 Ampere IdsB O ,

  I . N

  i NiI

  . 1.4

 • .

  7

  1.1

  800

  5r cm , 5d cm 1000r ,

  0.6i A . ,

  .

  4.1

  0 0.612r NiB Tesla

  r

  2 ( / 2) 1.2d mWb

  1.3

  .

  , i , . 1.5,

  iBf

  Bif (1.5)

  (1.5)

  ,

  f =i B (1.6)

  ,

  090 .

 • 8

  , , , .

  , (1.5)

  . 1.6, i .

  W . u

  iuBfuPm

  .

  ,

  iPe

  ,

  , me PP ,

  . 1.5 ()

  ()

  1.1

 • .

  9

  . , , .

  eP mP

  u u

  . 1.6.

  af

  u , . e , () (electromotive force, emf).

  R ,

  R .

  . 1.6 ()

  ()

 • 10

  if ( ) . :

  eiiuufP am

  ue (1.7)

  e

  Lenz . e () , , . . u , .

  iueiPe

  .

  (bilatelar transducer). 1.6, .

  ,

  if

  ue . ,

  u . (. 1.6). , fa ,

  af i . ,

 • .

  11

  (. 1.6). , . . 1.6 . , , .

  1.2

  (. 1.6), T2 m1

  100kg sec/1mu .

  .

  Vu 2 . ,

  Nmkgf 980sec/8,9100 , ,

  / 490i f A

  1.4

  Faraday , e

  dt

  dNe

  (1.8)

  dtd / ,

  Lenz :

  , .

  Faraday

  , , . . 1.3,

  . 3.1 , ()

 • 12

  dt

  di

  h

  NAN

  dt

  dNe

  -

  dtdiLe / , L

  h

  ANL

  2

  / /NA h i

  iL

  (1.9)

  ,

  .

  2

  21 LiW

  AB / , AhNi /

  AhBA

  hNii

  i

  NLi 2

  222 1

  AhBW 2

  2

  1

  (1.10)

  Ah . .

  , . (1.9) i. (1.10)

  Ah .

 • .

  13

  1.3

  . 1.6, (1.7)

  Faraday .

  u x ,

  x

  1N . (1.8),

  u

  dt

  dx

  dt

  xde

  dt

  dxu

  1.5

  , , , , . .

  , . .

  F

  i (1.11)

  , .

  mtA / ( ).

  i .

 • 14

  ( ) .

  (1.11) (1.4)

  (1.12)

  / .

  . 1.7 .

  . 1.7

  ,

  .

  , , . 1.8.

  P . ,

  r , .

 • .

  15

  ,

  r ,

  .

  c .

  1r

  mtAc /104 . ,

  , .

  ,

  c ,

  - , . 1.8. , , .

  , ( ) . , .

  , .

  2Ri ,

  . . , .

  , ,

  t , .

  .

  . 1.9 t . , , .

  50% .

  . 1.8

 • 16

  . 1.9 )

  )

  , . 1.9.

  m ,

  mA C /

  CmRR

  2/1 m

  .

  1.6

  . , .

  . , , , .

  . 1.10, , - ,

 • .

  17

  . 1.10 )

  )

  . , , . , () (magnetomotive force, mmf)

  =F Ni (1.13)

  tA . ( , ) .

  R

  RF

  Ohm. 1.1 .

 • 18

  1.1

  Wb

  =F Ni A-t . R A-t/Wb Wb/Am . . . A-t/m .

  (1.1) (1.4)

  A

  Ni

  (1.14)

  R (1.15)

  , .

  .

  1.4

  1.4 ,

  A .

  2 .

  . .1.4

  F1 + R2 R

  F2

  +

  R1 R3

  1

  2

 • .

  19

  . 1.4 ,

  .

  1 1 i1F 2 2 2iF .

  ,

  1R

  A

  h

  2RA

  h

  3R

  A

  h

  ( h )

  RAo

  2 1 1 2 2

  2 2

  1 2 2 3 2

  R F R R F

  R R R R R R

  1.7

  , , , . , , , . , .

 • 20

  . 1.11

  . 1.11 ,

  .

  f

  .

  ,

  ds

  dsfdwm . dw

  ,

  ds ,

  0 dwdsf ,

  ds

  dwf (1.16)

  ,

  dw . . (1.10)

  dsdsdwo22

  2

  0

  2

  ,

  0

  2

  0

  2

  22

  f (1.17)

 • .

  21

  , .

  1.5

  . 1.5 .

  , . i

  , .

  f i x

  .

  . 1.5

  ,

  i R

  0 i

  x

  (1.16),

 • 22

  0

  2

  0

  2

  1

  x

  Nif

  2

  0

  2

  2 x

  Nif

  () .

  1.6

  . 1.6

  , ..

  (scrap) . 1 2 2283,0 m

  mm2 .

  , 1000kg . (

  )

  . 1.6

  (1.16)

  20

  2

  10

  2

  22

  f (i)

  i

  R

  20

  10

  R

  i

 • .

  23

  20222.0 Nif

  1000kg

  Nmkgf 9800sec/8.91000

  9800664

  0,0222Ni t

  :

  1.1 .

  1.2 , ,

  1.3 ; ;

  1.4 ;

  1.5 . . .

  1.6 .

  1.7 ( ) .

  1.8 .

  1.9 . , .

  1.10 ;

  1.11 .

  1.12 .

  1.13 ;

 • 24

  1.1. 10 , 5cm. mWb1 ; ;

  1.2. u , .1.6 120V 20 B=1T m5.0 . uu 10 .

  1.3. r 1.1 L=10 mH. =1 mWb.

  1.4. . 1.10 12cm x 12cm, 3cm x 2cm. RC, L

  3108.1 C , N=100

  i ==2.5A.

  1.5. . 1.5

  mm8 mm3 , 2

  1 cm .

  NfC610

  1.6.

  m1 , m5,0 .

  ,

  10000 .

  1.7. . 1.7. . 500

  A4.0 .

  24105 m

  m4105

  m41010 .

  1.8. . 1.8 . . . 1.8.

  1.9. . 1.9 . . ,

  d

  dw . b . 1.9.

  . 1.7

  . 1.8

  ( )

 • .

  25

  1.10. ) A i B

  siniabBT a, b

  n . A

  , ;

  ) 50 ()

  cmcm 95 A1.0 060 T5.0 , ,

  .

  1.11. . 1.6 () , W . m , . () .

  . .1.10

  . 1.9

  . .1.9

 • 26

 • 22

  :

  , .

  .

  .

 • .

  29

  2.1

  , , .

  , . , .

  2.2

  , , . , , . , , . . 2.1 , . ,

  15 27kV kV . ,

  150kV 1000kV . . .

  RI 2 .

  I ,

  () R .

  (, , ). .

 • 30

  20kV

  ( 250kVA ),

  6kV , .

  . 2. 1 , ,

  , , , .

  6kV 20kV

  hp1000 .

  V380

  6 / 380kV V .

 • .

  31

  V12 V6 , .

  . 2.1 .

  .

  . . ,

  VV 220/220 () ( ), .

  2.3

  , , , , , , . .

  (.) , (..) . .. ..

  . , ( , ).

  , .2.2, , . , , , , . , .

 • 32

  , . 2.3 , . . 2.2 . 2.3 :

  1 .., 2 .., 3 4 .

  . 2. 2

  )

  )

  . 2. 3

  () ( )

  ()

 • .

  33

  ,

  A , B

  C .

  . 2.4 , . .2.4 , . . 2.4 , . . 2.4.

  , .

  ( ) , , . . .

  . , () 0,35 0,5mm ( 1.5). , . .

  . 2.4 . ()

  ()

  ()

 • 34

  . , , .

  , , . 2.5. . (. 2.5, ).

  (. 2.5).

  , .

  , : , . .

  ,

  . , .. . , , .

  , , (. 2.2, 2.3 . 2.4) (sandwich) (. 2.2, 2.3 . 2.4).

  .

  . 2.5 () . () . ()

  .

 • .

  35

  (. 2.6) . (. 2.7), . , , , .

  .. .. .. . .

  , . , . :

  ) , (

  25kVA). , , .

  ) . . .

  ) .

  .

  atm5,0 .

  , . :

  ) 30kVA .

  . 2.7 .

  . 2.6 .

 • 36

  )

  3000kVA , 50mm 2 3 (. 2.8).

  .

  , , .. , .

  , , . , . . , . . . . , . , .

  2.4

  . , , . ( . 1.8), , .

  Fourier

  . 2.8 , .

 • .

  37

  , . , , .

  max .

  . . .

  .

  02 i (. 2.9). . , ,

  1 .

  Rm ,

  mi

  /1 mi Rm.

  mL

  mm LX

  .

  dtde /11 122 / edtde ,

  12 / .

  Rc mjX

  , e1 .

  Rc Ci .

  . 2.9 () .

  () .

 • 38

  1

  ,

  11 L .

  1L

  mL .

  1wR

  , 1

  . ,

  (. 2.9) 1V 1E

  1wR

  1jX .

  2i

  d ,

  1E .

  bI

  b

  d .

  . 2.10.

  2wR

  22 L

  ,

  2V

  2E

  2wR

  2X .

  . 2.10 () . () . ()

  .

 • .

  39

  2 (.2.10).

  12 INI ,

  1wR

  1X

  . . 2.11,

  2

  21 / www RRR 2

  21 / .

  ( )

  mcR (. 2.11).

  , , . , . , . , , , , . . , .

  2.1

  3

  11

  2

  1

  V220 Hz50 45LR .

  3.006.0,34,50 wmc RR .

  , , . , . .

  . 2.11 () .

  () ( )

 • 40

  )

  53

  4522N

  RR LL

  AV

  I 445

  2201

  AI

  NI 65.14

  112

  VVNNV 660/ 1122

  WAVIVPL 96800.165.14660cos22

  .

  ) . 2.1

  .

  Ajj

  VIA

  VI mC 5.6

  34

  220,4.4

  50

  220

  Ae

  j

  V

  j

  VI J

  04.32 4.43

  3.006.5

  220

  3.006.05

  2203

  AeIIII jmC08.10

  21 5.483

  AeI j04.3

  2 46.14

  VeIRV L04.13

  22 651

  2

  2 9409L LP R I W

  . 2.1

 • .

  41

  , ,

  , .

  .

  1 1 cos 10481inP V I W / 0.90L inP P 90%.

  2.5

  . , , , . . , . .. 50Hz, 30kVA, 1200/240V

  22

  22

  240 ,

  30 / 240 125 ,

  240 /1200 1/ 5

  V V V

  I I kVA V A

  N

  ,

  11 1200V V V 11 25I I A .

  , ( ). (WM), () (VM) .

  . .2.12 .

  OCP

  cR , 1V 1I

 • 42

  2

  1 c

  OC

  VR

  P (2.1)

  2 2

  1 1 OC OCS V I P Q

  mjX .

  mOC XVQ /2

  1

  2

  1 1

  22

  1 1 1

  1 /m

  OCOC

  V V

  Q I P V I

  (2.2)

  .

  ,

  CR mX

  ( ) .

  1.1

  . 2.12 . () .

  () .

 • .

  43

  1I .

  . 2.12. .

  1V

  .

  wR X

  cR mX

  cR mX

  .

  2

  1

  SCw

  PR

  I

  2

  1

  SCQXI

  (2.3)

  2 2

  1 1SC SCQ V I P

  , , .

  2.2

  , 50 , 10 , 1000 / 290Hz kVA V V

  Poc =200W 1 1I A

  WPsc 300 VV 51 .

  .

  1

  1000010

  1000

  VAI A

  V ,

  . (2.1)

  2 210005

  200C

  VR k

  W

 • 44

  (2.2)

  2

  2 2

  1000 1.02

  2001 1

  1000 1

  m k

  . (2.3)

  310

  3002W

  R

  410

  3001052

  222

  2.6

  . , .

  , . 2.13. , .

  ,

  V

  abV

  00j

  ab eVV 0120j

  bc eVV

  0120j

  ca eVV

  . 2.13 .

 • .

  45

  a-b-c.

  ,

  00 30/30/ 3 jjbcbcab eVeVNVNVNV

  VNV 3/ (2.4)

  030

  .

  . . 2.14 () (3-) (1-) , , ,

  . pV

  pVN /220 ,

  V220 , (a, b, c) n, .

  , (.. a b)

  V3802203 . , . . 2.15

  . 2.14

  .

 • 46

  .. .. .. ... .

  . 2.15

 • .

  47

  D Y ,

  D

  Y

  d, y, z

  d

  y

  z (-)

  .. ..

  030

  (. 2.16).

  2.3

  20 / 400kV kV

  4.02.0

  250,400

  w

  mc

  R

  XR

  , . 100MW =0.8 300kV.

  cR mX wR X

  . 2.16 ) Dy 5. ) Yz 11.

  . 2.3

 • 48

  0

  2

  100416.5 37

  300 0.8

  MWI A

  kV

  Ae j037

  2 8330

  VeVjjeV jj00 2.537

  1 1844916687.1837320

  3000004.02.08330

  2.7

  (.. ), . .

  :

  1. ( . 2.15)

  2.

  . %5.0

  3.

  4. 3:1

  .

  2.8

  )

  , ... .. .. .. (. 2.17).

  .

  . 2.17 .

 • .

  49

  , . .

  )

  , , . .

  .. , , . 2.18. , . .. . , .

  , . 2.19. , .

  . 2.18 .

  . 2.19 .

 • 50

  2.1 .

  2.2 .

  2.3 .

  2.4 ;

  2.5 ;

  2.6 ;

  2.7 .

  2.8 ; .

  2.9 ;

  2.1. . 2.1 1:. . 2.1 . 2.1.

  2.2. 2.1

  51 , VV 2201 21 jZ L .

  .

  2.3. 1V 2V 1I 2I . 2.10

  CR . . 2.3

  mNXM .

  . .2.1

 • .

  51

  2.4. 2.3 . 1I .

  2.5. 81 , 2 CR k , 0.8 m k , 4wR ,

  15 . QPIV ,,, 22

  VV 22001 4.3LZ

  2.6. 2.5 8.04.3 jZ L .

  2.7. . 2.10

  . www RNRR 21/ 221

  XNXX 21/ 221 . CI mI

  2.1 10LZ .

  .

  2.8. sV sR . 2.11.

  . cw RR , mXX

  cs RR . Thevenin

  .

  2.9. /abV . 2.13 a-b-c

  abV ( 00 ).

  2.10. . 2.14

  28.8 kW =0.8 .

  20

  1 . ba II , cI .

  aV a-b-c.

  2.11. . 2.17 .

  2.12. 200kVA 220V/1000V 1% 5% .

  ) .

  ) , , 8.0I , .

  . .2.3

 • 52

 • 33

  : ( ) .

  .

  .

  .

  "lightning-magnetic self-rotor", 1827.

  (Museum of Applied Arts, Budapest.)

 • .

  55

  3.1

  , .

  , MW ( ) , . , .

  (), . .

  (AC) . .

  , . . .

  3.2

  , , , , .

  . 3.1 , , , , .

  N

  , , r .

  m ,

 • 56

  . () (), .

  () t1 t2 , .

  . , . .

  . (1.7), :

  utBte 11 )( utBte )()( 22 (3.1)

  , 1e 2e

  (. 3.1) . Kirchhoff

  tBtBAeete m 2121 2

  1)( (3.2)

  rA 2 mru .

  e(t), . ,

  . 3.1 () .

  () .

 • .

  57

  2 1 2 cos 1 cos 22

  mm m m

  B AIT B t i t r B t i t r B AI t t

  .

  . 3.2, B

  ,

  cos BB (3.3)

  B

  ,

  0 .

  . 3.2 tm

  (3.3)

  tBB mcos (3.4)

  .

  (3.4) 0 0180 ,

  tt mcos1 tt mcos2 . . (3.2)

  tAte mm cos (3.5)

  te

  , 2/mABE

  ()

  m .

  ,

  ti . . 3.2 . 3.1, . ,

  te

  cos 2 cosm m mi t I t I t .

  . (1.5), , 3.2. ,

  (3.6)

  . 3.2

  .

 • 58

  . 3.3., tB1 ti .

  2/AIBT , ,

  .

  N , (. 3.5)

  (. 3.6) N .

  , , .

  ( ) ,

  B

  . , , . , .

  3.1

  mm TP ,

  ,

  N .

  titetPe

  tANBte mm cos . (3.5) tIti mm cos

  tIANBtP mmme cos2

  T T

  mmmee dttT

  IANBdttPT

  P0 0

  2 cos1

  1

  ( ) aaxx

  axdx4

  sin

  2cos2

  . 3.3 B1(t),

  i(t), T(t)

 • .

  59

  IANBIANBP mmme 2

  12/ , 2/m

  (3.6) AINBT 2

  1

  mm AINBP 2

  1

  me PP .

  3.3

  , , . , .. . . . . 3.4 , , , .

  (S)

  090 ()

  090 .

  , , . .

  ti . , ,

  090cos tikB (3.7)

  . 3.4

  .

 • 60

  k

  , , .

  tIti mm cos

  (3.8)

  2/21 mkBB . B

  . 1B

  tm 090 , 2B

  tm 090 .

  . 3.5

  mIkBBB 21 .

  B .

  3.5, tT , . 3.2. ,

  1B B 0

  1 90 T

  . 2B

  tm 2900

  2 ,

  .

  tTT m2cossin 2 , T

  tTtT m2cos1 .

  , , . 3.5.

  1B 090

  ( , ),

  T . 2B

  . 3.5 () . () .

  () .

  0

  1

  0

  2

  cos 90

  cos 90

  m

  m

  B B t

  B t

 • .

  61

  .

  3.2

  . 3.5 00tm ,

  045 090 .

  21 sinsin TtT tT . 3.3 .

  () 1B 2B 00tm , . 3.2 0

  1 90 0

  2 90 200 TT . () . 3.2 045tm

  0

  1 90 0

  2 0 1450 TT .

  () 090tm .3.2

  0

  1 90 0

  2 90 00900 TT .

  . 3.3 T

  T2 , T1 0 00tm , 045 090 .

  .

  3.4

  . . . 3.6 . . ,

  fI ,

  . , . 3.6, , .

  . .3.2 () mt = 0, () mt = 45 () mt = 90.

 • 62

  , , . 3.6.

  . p

  , p 2/p

  () . ,

  mp 2/ . Hertz,

  2/f

  (rpm, revolutions per minute)

  sn ,

  p

  f

  pn ms 120

  60

  2

  60

  (3.9)

  s .

  Hzf 50 ,

  20-

  () rpm30020/6000 ,

  2p 4 3000sn rpm1500 .

  , . 3.6 .

  . 3.6 .

 • .

  63

  .

  2p

  . 3.7. , , . . 3.7 ,

  p/3602 0

  p .

  , ,

  96.082.0 wk .

  3.3

  . 3.6

  2cos BB ,

  . . 3.1 N 00 ,

  090 , 0180 0270 tANBte cos m 2 .

  . 3.3 4321)( eeeete ,

  (3.2) 43212

  )( BBBBA

  Nte m rA 2 . iB ,

  i=1,4 2cos BB , mt

  )(2cos tBB m .

  0 tBB m2cos1

  0

  90

  . 3.7 () . () p- .

 • 64

  tBtBtBB mmm 2cos)2180cos()90(2cos0

  2

  0

  180

  tBtBB mm 2cos)2360cos(0

  3

  0

  270

  tBtBB mm 2cos)2540cos(0

  4

  tBNAtBA

  Nte mm cos2cos42

  )(

  m 2 .

  3.5

  , .

  , , (), , . . () .

  . 3.3 () . ()

 • .

  65

  . , .

  , 100%.

  ,

  P

  PP

  (3.10)

  P P

  . . . . .

  . 3.8 () ( ) .

  . 2-10% 1-15% 75-97%.

  . 3.8

  .

 • 66

  , . , .

  . . .

  . (Ni) , . , ( ) , . . . , , , . , , () , .

  . , . . .

  . . 3.9

 • .

  67

  ( ) , .

  ONI

  ONV .

  , .

  () , . ( ). V ( , ). (voltage regulation)

  ON

  ON

  V

  VVVR

  (3.11)

  , , , . 3.9.

  .. , , . 3.10.

  ONn

  n

  (speed regulation)

  . 3.9 .

 • 68

  ON

  ON

  n

  nnSR

  (3.12)

  ( ) 30-50% ,

  . oT (

  ) ONT

  .

  -. , . .. , , .

  .

  3.4

  Hzf 50

  hp100 . 10%

  . , .

  me PPPP .

  m PP 1.0 mPP 1.0.

  Whp

  WhpPP me 89520

  7461002.12.1 89.5kW

  m

  mmm

  PTTP

  Whp

  WhpPradpf mm 74600746100sec,/6

  504/4

  NmT 4.712

  e

  m

  P

  P = 0.83 83%

  . 3.10

  .

 • .

  69

  3.1 .

  3.2 ;

  3.3 ;

  3.4 , ; ; .

  3.5 ; 3000 rpm 6 .

  3.6 ; .

  3.7 ; .

  3.8 ;

  3.9 ;

  3.1 3.3 00

  0180 ,

  0te .

  3.2 . 3.1

  /2 045 ,

  045 , 0135 0135 .

  (3.3)

  00 45cos45cos2

  1 ttANBte mmm . 0t

  maxe mw ANBek /max .

  3.3 24 10105.2 IV

  AION 20 . -, oV ONV

  .

  3.4 26500 Tn

  5ONT . , On , ONn maxT

  .

 • 70

  3.5 2/311000 VTn V . 22Tn . ( ) VV 100 .

  3.6 (3.8) B , 1B , 2B

  00000000 360315,270,225,180,135,90,45,0 tm . B

  ;

  3.7 Hz50

  1000 rpm . . Hz60 ,

  sec/rad rpm .

  3.8 3.3. ,

  R .

  3.9 3.8 3.1.

  3.10 3.2.

 • 44

  : .

  .

  .

  .

  .

  123 VA, 68.2 RPM .. ,

 • .

  73

  4.1

  , n

  f .

  . , , , .

  . , .

  , .

  4.2

  . () . , . , . , . , . , (.. ) .

  T , ,

 • 74

  . , . , , . , ( ) . .

  4.2.1

  , .

  . 4.1

  , MW6 , rpm3000 ,

  . . , 4- 125 145 m/sec. 2- 170 180 m/sec. , , .

 • .

  75

  (. 4.2) . --

  MoNiCr -- VMoCr ,

  2/800 mmN 550 2/660 mmN . .

  ( ) (. 4.2) (), . 1/3 .

  , , . 4.2. . , .

  . 4.1 .

  1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15. . 16. . 17. . 18.

  19. . 20. . 21. . 22. .

 • 76

  , , , , .

  0.35 0.5mm , . 4.3. , . 4.3.

  . ( 12m) ( 1.2m). .

  , , . . .

  . 1.500MVA , 98%.

  . 4.2 () . ()

  . () .

  . 4.3 () .

  () .

 • .

  77

  4.2.2

  , , ( 200rpm).

  , , . .

  . 4.4. .

  1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. . 10. . 11. .

 • 78

  . , 6 , 15 0.15 0.2.

  . 4.4. . 4.5

  . . (. 4.5), , , . . 4.5 3400 . 1.8mm, . (. 4.6). , , (. 4.6).

  , .

  . , .

  . 4.5. .

  . 4.6. () . ()

  ( )

 • .

  79

  4.3

  , , , .

  , . . , , . , . , .

  , . 100MW. ,

  . 4.7. .

 • 80

  (). , ( 30 40MW), .

  . 4.7 . (1) . , (3) (6) . . 4.7 , . .

  1940-48 . , .

  6.7 10 .

  MW10050 , rpm3000 %8,0

  98.6% 98.8%. , ,

  . .

  MW200 . -.

  , ,

  . 4.8. .

 • .

  81

  . . 4.8 . .

  4.4

  , () . .

  , .

  , 2//1200 p ,

  0120 . . 4.9 ,

  : 21aa , 21bb 21cc .

  ,

  fI

  B .

  pfn ms /1202/60

  0t .

  B

  , :

  tEtEte ma cos2cos

  ( ) ( ) ( )00 120-+cos2=120-+cos= tEtEte mb

  ( ) ( ) ( )00 120++cos2=120++cos= tEtEte mc

  f 2 .

  . 4.9. () .

  () ()

 • 82

  0120

  .

  (3.5) :

  swm AnNBk

  E 60

  2 (4.2)

  wk

  2

  60 msn .

  pAB /2 120/spnf ,

  fNkE wm 2 (4.2)

  fI ff IN= / R.

  , .

  cosI , .

  ,

  tIi ma cos

  21 aa

  , 1aB 2aB

  bi ci .

  , 6. , ,

  3

  0120 .

  6 . 4.10 (3.7)

  0120

  .

  . 4.10. ()

  ()

 • .

  83

  1 1 1a b cB B B B

  .

  B B

  ,

  B , . 4.10. B

  B . B

  E

  .

  B

  SE ,

  SjX , . 4.11.

  .

  sR

  ss XR .

  Kirchhoff

  IjXVE st (4.3)

  . 4.12, .

  E IjX s

  B B ,

  tV B E tV

  B B .

  , ( ).

  ,

  B

  B .

  4.1

  1b

  B 2b

  B

  4.10.

  . 4.11. .

  . 4.12. .

 • 84

  b 120 a,

  (3.7) : )12090+cos()t(ik=B bb mi ( ) I cos(t 120 )b t =

  m I cos(t 120 )cos( 90 120 )bB k= +

  : )]y+xcos(+)yx[cos(2

  1=ycosxcos

  ,

  )240)t(+90+cos(B+))t(90+cos(B=B 2b1bb

  1b

  B )t(+90=

  2b

  B o 240+)t(+90=

  . 4.10.

  4.5

  , , , . , .

  . 4.12

  sincos EIX s

  cosIVP t ,

  sins

  t

  X

  EVP (4.4)

  . A , , ,

  sin3

  =3

  =ms

  t

  m X

  EVPT (4.5)

  . 4.13

  . . .

  .

  0

  max 90s

  t

  X

  EVP (4.6)

  . 4.13. () .

 • .

  85

  , 090

  .

  tV E 090 ,

  . , ,

  B

  B .

  090

  , , .

  . 4.14

  tV

  fI

  . 1.7. tV

  E .

  ,

  tV

  I .. , . 4.15.

  tV

  .

  fI

  . .

  4.2

  8=sX

  KVVt 20= . 9P MW

  6.0.. , . .

  . 4.14. .

  . 4.15. .

 • 86

  6.0cos 01.53 .

  VKV

  Vt 115403

  20 . A

  V

  WI 1300

  115406.0

  109 6 .

  (4.3) 053.4 11.2311540 8 1300 16j jE j e e kV .

  %28 ( ).

  00 ,

  015.1211.54 3.12 11.95 jE kV j kV e kV .

  ,

  sins

  t

  X

  EVP .

  4.6

  ,

  sn .

  . 4.16 ,

  tV .

  E (4.2), E

  I ,

  .

  .

  4.16: IXjEV st

  . 4.16

  tV E

  . . ,

  . sin/ st XEVP 0 , . . 4.13, , . 4.17 ,

  . 4.16. . ) . )

  .

  ) .. =1 )

  .

 • .

  87

  maxP

  .

  s

  t

  m X

  EpVPT

  2

  33 maxmax (4.7)

  tV I

  . 4.16, , .

  fI

  222 )( IXVE st (4.8)

  I

  tV 00 ,

  . 4.16. , ,

  1.. .

  I tV 0 , .

  090 00 (. 4.16)

  0P .

  IVQ t , ,

  ( ). , .

  , .

  V , . 4.18.

  ,

  1..

  . 4.17. P .

  . 4.18. V .

 • 88

  . .

  , , , . . . , , .

  , . ,

  , .

  4.3

  900kW

  = -900 =5kV 6tV kV . 540kW

  ..=1 - =5kV,

  , tV .

  s

  t

  X

  EVP max ,

  6 5100

  300s

  kV kVX

  kW . 540kW

  ..=1 180

  306

  kWI A

  kV .

  . (4.7)

  2 2( ) 4t sV E X I kV 01 86.36

  4

  3tan

  4.4

  4.3

  6E kV , 5tV kV sec/377rad .

  . 4.16 IXVE st

 • .

  89

  AV

  X

  VEI

  s

  t 10100

  101 3

  50010

  50001

  A

  V

  I

  V

  C

  t

  1 15.3

  500 500 377 / secC F

  rad

  4.7

  , , . , , , .

  , :

  1. () , .

  2. .

  3. .

  4. () .

  . , . 3 .

  2 4 . 4.19.

 • 90

  , . . 4.19 . 4.19 . , , () . . 4.19 . .

  . 1-1 . 2-3 3-2. . 4.19 () .

  . , . , .

  , ( ).

  . 4.19.

 • .

  91

  .

  , . .

  4.1 : , .

  4.2 : , , .

  4.3 .

  4.4 .

  4.5 . ;

  4.6 tV -

  E , ; .. ;

  4.7 . =0, ,

  tV .

  4.8 V;

  4.9 .

  4.10 .

  4.11 .

  4.12 .

  4.13 . ;

  4.14 . .

 • 92

  .. =1. :

  )

  )

  )

  4.15 30 . . , ;

  ) 10%

  ) 10%, .

  ) 10%,

  ) 10%, .

  4.16 . . 10% . , , ; .

  4.1 4.1 E

  01.53 . tVE

  . .

  4.2 1CB 2CB . 4.11

  0120cos2 tIiC 00 12090cos CsC ikB .

  4.3 f=50hz, VE 3000max , 12sX AION 100 .

  0.1.. . ,

  VVt 1600 , =0, 60 120. tV

  =180.

  4.4 tV , ,

  =0, 60 120, E

  maxE . tV I .

 • .

  93

  4.5 4.3 VE 2000 AI 120 . tV , , P

  : 1, 0.8 0.8 .

  4.6 86.0.. 18P kW V220 (). 0 2sX

  . E I .

  4.7 HzVVt 50,220 , AI 30

  8.0.. . , .

  4.8 2tV kV , 3E kV 60sX .

  maxP I , sinVIQ .

  4.9 11=Xs VVt 220

  6P kW / . , I 300E , 500 V700 . I E V-.

  4.10 4 8sX 10MW 8.0..

  20kV Hz50 . , , . .. , . .. .

  4.11 30 1.95 . , 2000hp, 2300 V 60 Hz . , :

  )

  )

  )

  )

  4.12 4.11 0.8 0.8 . , , .

  4.13 2 MW, 2000 V 50 Hz. Xs , .

 • 94

 • 55

  :

  .

  .

  .

  .

  -.

  .

  .

  .

  Original Tesla motor, science museum, London

 • .

  97

  5.1

  , , , , , , , . , , . , (-). , , . .

  , , , .

  , , .

  5.2

  , .

  , () .

  :

  ) (. 5.1), .

 • 98

  . 5.6. , . .

  ) (. 5.2) . , : , . (. 5.3) , . , .

  . 5.1 .

  . 5.2 () ()

 • .

  99

  . 5.3. ,

  R , .

  ,

  S (. 5.3) , . ,

  W , .

  R R . . 5.3 , , . 5.3 .

  , (. 5.1 5.2). : .

  , . (. 5.4) (. 5.4).

  . (. 5.4).

  . 5.3 . () . () . () () . ()

  . 5.4 . () . () . () .

 • 100

  , .

  , . 5.2.

  19 , . . 20

  .

  , :

  ) .

  ) .

  ) .

  ) , .

  5.3

  , . 5.5., . , .

  f ,

  B

  (rotations per minute, rpm)

  rpmfns 60 . B

  , ,

  B

  .

  B

  B

  . 5.5 () . () .

 • .

  101

  mn

  .

  , m sn =n

  , , .

  B

  60

  s mm

  r2(n -n )u=r -

  60

  s2n

  60

  mm

  2n , r ,

  ( u )

  u . p

  ( / 2)

  s

  60fn

  p

  nm< ns.

  B ,

  :

  s m

  s

  n ns

  n

  (5.1)

  1m sn s n .

  05.001.0 s .

  s s msn n n u

  B

  3 ,

  B

  / 60ssf sn .

  ssn

  . ssn

  mn

  B m s sn sn n

  B .

  , m sn n .

  , 3.

 • 102

  5.4

  , ( ) ( ) . ,

  / secs rad

  s N , . . 5.6 , .

  . V 1E

  - .

  . 5.6 .

 • .

  103

  , , .

  B

  ssn

  , ,

  1EsN

  5.6.

  2221 IjsXREsN . s

  222

  1 IjXs

  REN

  (5.2)

  . 5.6.

  . 5.6

  , 22 , Xs

  R

  ,

  s

  N

  R

  s

  R

  2

  2/

  2

  22'

  2 N

  XX .

  s

  sRR

  s

  R 1/2

  /

  2

  /

  2

  , /

  2R

  s

  sR1/

  2

  . 1X

  /

  2X /

  21 XXX

  . 5.6.

  s .

  1R , /

  2R

  .

 • 104

  5.5

  s

  sRjXRR

  VI

  1/

  2

  /

  21

  (5.3)

  mn s ,

  . 5.7.

  ONI .

  , .

  /2 / 2 2

  2 2/ 2 2

  1 2

  11m

  sRsP I R s V

  s s R R s X

  (5.4)

  23 3

  2m

  m

  P pVT

  222/21

  /

  2

  XsRsR

  sR

  (5.5)

  2 / 1 m p s , p .

  T s

  1m sn s n , -, . 5.7.

  :

  ) 1s , () , .

  10 s 0s .

  ) , ,

  sn

  %51 . 0.01 0.05s .

  . 5.7 .

 • .

  105

  Hzf 50

  rpm 2900-2970 1450-1480, 950-990, 2, 4, 6 .

  ) oT 0mn

  1s ,

  ONn (

  ).

  ) maxT ,

  , ,

  ONTT

  .

  maxT

  .

  2

  max2 2

  1 1

  3

  4

  pVT

  R R X

  (5.6)

  22

  1

  /

  2

  XR

  Rs

  (5.6)

  . (5.6)

  (5.5) s 0/ dsdT s .

  cu RRIP 212 (5.7)

  ,

  m P3=P .

  5.1

  6- , 380V (), 50Hz,

  mN350 .

  : 26.01R , 14.0/

  2R , 40.0X

  2.5kW . .

 • 106

  rpmns 1000 ,

  . 1sR sX /

  2R

  ( ), (5.5)

  2

  /

  2

  3pV s

  2R

  6p , VV 2203/380 314 / sec.rad

  s 035.0s rpmnn sON 965965.0 .

  2965/60 = 101 rad/sec.

  350 101 / sec 35.37mP Nm rad kW 48 (hp).

  () 35.37 2.5 32.87P kW kW kW .

  32.87325.44

  101 / sec

  kWT Nm

  rad .

  1s . (5.5) 606OT Nm

  73% ONT . (5.6) max 937T Nm -

  29.0s 710mn rpm .

  , 69.7 kW. .

  5.2

  . 5.6 , , , .

  sRRs

  sR /

  1 /2

  /

  2

  /

  2

  jXsRRZ /21

  Z

  VI

  sRR

  X

  /tan

  /

  21

  1) 1s 0454.024.04.04.014.026.0 jejjZ

  AI 3904.02

  220450

  7.045cos.. 0

  2) 04.2884.04.074.04.029.0/14.026.029.0 jejjZs ,

  04.28 ,

  220262

  0.84I A 88.04.28cos.. 0

 • .

  107

  3) 034.527.44.026.44.0035.0/14.026.0035.0 jejjZs ,

  AI 4.5127.4

  220 99.034.5cos.. 0

  5.3

  50Hz, 14.5 hp 1470 rpm. 0.3 770 W, , .

  P () P

  P .

  W11587W770hp/W746hp5.14s

  )s1(R3PPP 2

  2

  =+=+=

  02.01500

  14701500

  s ,

  A

  Rs

  sPI 24.16

  13 /2

  5.6

  5.2, . () , . , .

  , .

  . 5.8 () .

  () -.

 • 108

  ) ( 5.2)

  . 5.8 - . (5.6)

  extR /

  2R .

  , /

  2R ,

  s maxTT

  2

  2

  2

  XR

  RRs

  ext

  (5.8)

  . ( ) , . , .

  )

  , . . 5.3, , .

  /

  2R ( )

  /

  2X ,

  . ,

  1s

  /

  2X .

  () . (),

  05.0s

  /

  2R

  . .

 • .

  109

  . , .

  . , . .

  . , . .

  C. , . .

  D. , . .

  . 5.9 - . , 75% . , . , D.

  )

  . 5.10 , : ( ) , ,

  sR (

  ).

  sR V

  (5.3) (5.5) . , ,

  sR

  R, S, T, N. () (F)

  . 5.9 .

 • 110

  .

  , , .

  ) -

  . , .

  . . 5.11 ,

  . 5.10 .

  . 5.11 .

 • .

  111

  VV 380 VV 2203

  380 ,

  .

  3

  VV , ,

  Z

  V

  Z

  VI

  3

  (5.9)

  ( . 5.5)

  3

  22

  V

  KKVTY (5.10)

  (. 5.5), .

  Z

  VII 33 (5.11)

  2

  KVT (5.12)

  . . 5.12 . (. 5.12).

  )

  .

  . (4 ) .

  . 5.12 .

 • 112

  . , , 0-120Hz 0V . , (Pulse-Width Modulation). .

  (cycloconverters) - (reclifier-inverter).

  )

  . , (. 5.13) . . (. ), (), .

  . 5.13 .

 • .

  113

  5.4

  , 5.1,

  VV 380 .

  s=1

  5.2 390YI A

  . (5.5)

  2

  2 2

  3 6 220 0.14

  2 314 0.26 0.14 0.4YT

  606.9 Nm

  3803 3 1164

  0.4 2

  VI A

  Z

  2

  2 2

  3 6 380 0.14

  2 314 0.26 0.14 0.4T

  1810.7 Nm

  5.5

  60 Hz 75 kW ( ).

  WPr 900 , 4.2 kW

  2.7 kW. 100 . 3.75% ().

  : 3 75900mP W

  25300mP W

  : 2 ' '2 21 / 0.078 mP I s s R R

  :

  2 '

  2 0.8cu cuP I R P kW :

  kWPcu 4.23

  88.0)7.22.44.29.075(

  75

  kW

  kW

  P

  P

  :

  248.16

  (2 / )(1 ) m

  P PT T Nm

  p s

 • 114

  5.7

  , 5hp.

  . , .

  , . .

  5.14 1B 2B .

  sn

  . 1B

  ( )

  (. 5.7) 2B

  ( ). . 5.14 .

  . , , .

  ,

  090 ( )

  (. 5.15).

  . . , . . 5.15 (splitphase motor).

  . 5.14 () ()

  . 5.15

  ()

  ()

 • .

  115

  . . ( (1/20)hp) (shading coils) (. 5.16). , . 5.16.

  , .. , .

  , V (. (5.5)). . 5.17, .

  . .

  5.8

  1/10HP. . , , .

  . . 5.18,

  FV

  CV 090

  .

  . 5.16

  . 5.17 .

  . 5.18 .

 • 116

  . 5.18,

  ( )2

  C m

  F s

  V nT K

  V n (5.13)

  25% sn .

  .

  . . 5.19 , , .

  .

  (Hysteresis motors) . 5.20. ,

  .

  sn

  (1/10)HP. , - .

  (reluctance motors) , . 5.21. .

  . . . , .

  . 5.21 () ()

  . 5.20 .

  . 5.19

  .

 • .

  117

  (Shading coil) . .

  , . . 5.21,

  P

  . 4.18.

  (Harmonic-drive motors)

  . , . 5.22. . . 5.23 . . .

  , . . 5.22.

  . .

  . 5.22 .

  . 5.23 .

 • 118

  5.1 .

  5.2 .

  5.3 ; , .

  5.4 ; .

  5.5 .

  5.6 .

  5.7 .

  5.8 .

  5.9 .

  5.10 ;

  5.11 ;

  5.12 ;

  5.1 12- Hzf 50 4%.

  .

  5.2 rpm950 Hz50 . s .

  5.3 Hz50 , 40hp

  rpmnON 1450 . ONT ONs .

  mn ONTT 2.1 ONTT 8.0 .

  5.4 Hz60 .

  , 5.1, mn

  NmT 220 .

 • .

  119

  5.5 5.1 . ( sT , )

  ( 1s , 0T ), ( s , maxT ) ( ONs , ONT )

  5.1.

  5.6 5.1 maxT 5.0s .

  . ( ).

  5.7 1/

  2 RR . 0T

  1.0s , 13RX . 0max /TT .

  5.8 . 5.6 )/1/()1(/ 21

  em RsRsPP , ,

  .

  5.9 (5.6). : (5.5)

  2s , sRy //2 dydT / .

  5.10 ,

  090 .

  tVtUA cos2)( )90cos(2)(0 tVtUB .

  . 3.5 4.10 .

  5.11 , 380 V, 50 Hz, 1R =

  0.3, '2R = 0.15 X =0.5.

  450 Watt. s=0.03 , , , .

  5.12 , '2R = 0.25. ,

  .

  '2R = 0.15 .

 • 120

 • 66

  : .

  .

  .

  .

  .

  .

 • .

  123

  6.1

  () , , () .

  , ( ). , .

  , . . , .

  , ( ) .

  Watts 10MW. ( ). , . .

  , .

  .

 • 124

  . 6.2 () : 1-, 2-

  , 3- , 4- , 5-, 6-

  () : 1-, 2-

  6.2

  , . . 6.1, , , , .

  , , . , . . , , . .

  . 6.2. (4) (3). , (5)

  . 6.1 .

 • .

  125

  1mm . (6), . (1) , . (2) 1 2mm, . .

  (. 6.2). (1) , (2). .

  .

  ()

  , , . , . () 35 45cm, . , . , .

  (. 6.3) 0.5mm .. 20 60Hz. , 0.03 0.05mm. .

  . 6.4, , . ,

  . 6.3

  .

 • 126

  .

  . , ,

  .

  , . . 6.5 . (1) , . . , (4). , (.. ) .

  , . , . . , , .

  . 6.5 1- , 2 , 3- (), 4-, 5-.

  . 6.4 . ) : 1 3- 2 4-

  ) , )

 • .

  127

  . 6.6 . ,

  1.5 2/5.2 cmN .

  . . (. 6.7). -, .

  6.3

  3 . , . . ( ) .

  ,

  . 6.6 . 1- , 2-, 3-

  , 4-

  . 6.7 .

 • 128

  ( ).

  . 6.8, ,

  fB

  , , . 6.8. ( ) .

  (3 ) . , . , , .

  , . . 6.8, .

  . 6.8, . , ().

  p-

  tp m2/ tm . 6.8.

 • .

  129

  . 6.8 (),() .

  (),(),()

  .

  .

 • 130

  , . 6 . 6.9. . 6.9 . , , ()

  , (. 6.9). ,

  060

  1/3 . 6.9.

  , , ,

  ( dtLdiL / , ). , , , .

  .

  . 6.9 () 6 . () . () () .

 • .

  131

  6.4

  3, .

  r , p ,

  prAp /2

  p

  rBAB fpf

  2

  fB .

  m . (1.7)

  :

  f m m m

  pE N B r N k

  2= = = (6.1)

  aN ,

  k N p / 2= . , E

  60 / 2m mn ,

  m

  E k n

  30= (6.1)

  . , ,

  m P EI=

  m

  EIT k

  = = (6.2)

  aI .

  fI

  , . . 6.11 - (. 1.7),

  F = ff IN .

  /ff IN R (6.1) (6.2)

  . 6.10 .

  . 6.11 ( ) .

 • 132

  f f mE k I = , aff IIkT (6.3)

  /f a fk k N R / 2a fN N p R

  r 0fI .

  . , . .

  6.1

  , ,

  , mWb15,0 , 4

  . VE 5 rpm1000 , aN .

  Hertz

  rpm2000 .

  ) , ,

  4 30

  a mE k n 2/pNk aa

  60 / 4250

  a

  m

  EN

  p n .

  )

  33.360

  mm

  nf Hz

  4*33.3 133.3f Hz

  VEE 25.14

  1

 • .

  133

  6.5

  , .

  . 6.12 .

  , aI

  . (. 6.12) ,

  aI fI .

  (. 6.12) ,

  fI aI

  ,

  aI DR .

  (. 6.12)

  , af II ,

  .

  CR ,

  fI .

  (. 6.12) , . .

  , (.. )

  m

  EVT

  . TV

  I , .

  , . ,

  . 6.12 ) , ) , )

  , ) . ( Rf

  .)

 • : , . (6.4) ( )

  ( ) ( ) ( )T adi t

  V t E t L R i tdt

  ,

  .

  134

  . 6.13, IIa

  IRkIREV amaaT (6.4)

  IVT

  aR , . 6.14.

  ONaON IREV

  ( )

  EVT 0I .

  fV fff RVI / .

  = = =m m f f a m aP T k I I EI

  fff IVP Te IVP .

  ,

  IVT

  , . 6.14.

  V

  V

  .

  IVT .

  . 6.12

  fI ,

  . , . ,

  fI ,

  .

  , IVT

  , .

  , IVT

  . 6.13

  . 6.14

  .

 • .

  135

  . , . ,

  VVON .

  6.2

  ,

  DR . . 6.11

  4800mak , 35,0aR 45,0fR , fN VVT 220

  AI 25 . 50, E TV

  .

  . 6.2.

  fa III .

  ,

  VVIRRE Tfa 240

  mWbWbkE ma 5005,0/

  . 6.11

  tAIN ff /1000 4025/1000 fN .

  AI 50 , . 6.11

  Wb068,0 326a mE k V

  VIRREV faT 286 .

  %7.87877.0 E

  V

  EI

  IV

  P

  PT

  a

  T

  .

  6.6

  , , . 6.15. ( ) . .

  . 6.15 ,

  TV .

  . .6.2.

 • 136

  maaaT kIRV ,

  aaaTm kIRV / . aa IkT (rpm),

  )( Tn :

  2

  30

  ( )aT

  m

  a a

  RVn T n bT

  k k

  (6.5)

  fI .

  )( Tn

  . 6.16,

  aT kVn /30 2)(/30 aa kRb .

  nbTON nnON

  .

  , TV

  . , mn

  aTa REVI /)(

  aa IkT . ,

  ( 0)mn bnT /0 .

  n

  TV .

  , n TV ,

  , (;).

  , 5kW . , , . Ward Leonard, . Ward Leonard . . / , , . .

  . 6.15. . () () () (Universal)

  ()

 • .

  137

  (6.5) , . 6.15.

  fTf RVI /

  . 2:1.

  (. 6.15) , .

  (6.3)

  af III af RRR .

  ,

  ERIVT ,

  2

  60 30

  mf m f f m

  nE k I k I k In

  f

  faffk

  TIIkIIkT 2

  (6.6)

  mn

  :Tn

  30 1( )

  T

  m

  ff

  V Rn

  kk T (6.7)

  . 6.16.

  ,

  0mn

  ,

  n 0T . , .

  (6.6) ,

  tIi cos2

  . 6.16.

 • 138

  tIktT f 22 cos2)( .

  (universal motor), ( ).

  . 6.17 , , . .

  5000 15000 rpm. , , . , / .

  () ( )

  , . 6.16. , .

  6.3

  60aN , 35.0aR ,

  AtIN ff 1300 V250 . n ,

  ONn ONT ,

  (speed regulation) aI

  ( 0)mn .

  . 6.11, AtIN ff 1300 Wb058.0 .

  21.382

  pN

  k aa . (6.5)

  Tn 681.01078

  rpmn 1078 NmT 1583681.0/10780 .

  (Full Load)

  ON ONP 20ONT kW (2 / 60) 20ON ONn T kW ONON Tn 681.1070 .

  . 6.17. .

 • .

  139

  NmTON 203 rpmnON 941 .

  1078 941( ) 0,15

  941SR

  15%.

  . 0mn

  0E AVIa 71435.0/250 . ,

  .

  6.4

  VVT 120 , 20R

  09.0fk . , , 10000rpm

  .

  (6.7) T ,

  NmT 099.0 .

  , .

  2IkT f

  Ak

  TI

  f

  05.1

  2 103.5

  60

  mm m

  nP T T Watts 0.139mP hp

  82.0IV

  R

  P

  P

  T

  m

  e

  m 82%

  6.5

  ,

  2

  30

  f f

  m a

  f f T

  R Rn R T

  k k V

  (6.3)

  mff IkE aff IIkT

 • 140

  . 6.15

  ERIIRV aaffT

  af II , E

  mffa

  ff

  ffT IkRIk

  TRIV Tm

  f

  Tfa

  f

  Tf

  VR

  VkR

  R

  Vk

  T

  Tf

  f

  a

  f

  Tf

  TmVk

  RR

  R

  Vk

  TV )( ))(( 2 TR

  Vk

  R

  k

  Ra

  Tf

  f

  f

  f

  m

  2 / 60m mn=

  230 ( )

  f f

  m a

  f f T

  R Rn R T

  k k V

  6.7

  , (. 6.18). .

  , . Alnico,

  )( A , )(Ni ,

  )(Co

  , .

  (SmCo5) Alnico . .

  . .

  . 6.18. .

  () .

  () .

 • .

  141

  6.8

  . , 6.3.

  , , . .

  6.9

  , , , , . , () , .

  .

  , , , . , .

  . , .

  , . , .

  (Pulse width Modulation, PWM), . .

 • 142

  6.6

  500 / 200 V 30A . 0.5 0.15 . , 0.25 200 V 25. .

  ) . 6.15 : f I=I=I

  ( ) ( )T f T fV E I R R E V I R R= + + = +

  15.0=R,5.0=R,A30=I,V200=V fT

  = 183.75 V. nm = 2500 ./ m2

  261.7 / sec60

  nrad= =

  . (6.3) m

  0.023 sec/f f

  Ek rad

  I= =

  ) ,

  A25=I=I

  D

  D

  15.6f

  f

  R

  R R= =

  +

  ( ) 185.15 VD f

  T

  D f

  R RE V I R

  R R= + =

  +

  .(6.3)

  516 / secm

  f f

  Erad

  k I= =

  60 4930 . /

  2m

  mn = =

  , . .

  =Ia

  6.6

  + VT

  Rf If

  R

  RD

  ID

 • .

  143

  6.1

  6.2 ;

  6.3 . ; ;

  6.4 ( ) ;

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  )

  ) , .

  6.5 .

  6.6 , ;

  6.1 4 , 6 100 . =0.2 mWb 1500 rpm.

  6.2 8 , 12 100 , . =0.4 mWb, 1600 rpm.

  6.3 20 kW VON = 250V 1200 rpm. = 60 Ra = 0.35. f = 2A Vf = 250V, ( . 6.11). .

  6.4 VV f 250 650fN .

  fR VVON 250 ,

 • 144

  960mn rpm .

  .

  6.5 , . 6.13

  . fa RR ffk /

  aTfT RVRVKI )/( mfakkK /

  .

  6.6 1aR ,

  100fR 200K . 200,300,400TV

  V100 . IVT .

  6.7 , VVT 200 mWb40 . n ONn

  ) VVT 250 =40mWb

  ) VVT 200 =50mWb

  6.8 TV rpmn 1000

  rpmnON 950 ;

  6.9 VVT 200

  400fR . (n-T) 6.5

  n ONn

  ) VVT 250 400fR

  ) VVT 200 500fR

  6.10 TV fR rpmn 1000

  rpmnON 950 ;

  6.11 12 mn n .

  6.12 mm 4.04.0 . 6.8 ,

  TB f 3.0 . 24V 0.4.

  600 rad/sec , . .

  6.13 0.3. 250 V 1000 rpm 100 . 1.7 , , .

  6.14 0.2 0.04 .

 • .

  145

  200V 80A 500 rpm. . .

  6.15 250V, 35 100 rpm. 0.6 . , , .

  6.16 , , 150 0.5 . 250 V 2.3 9000 rpm. , 110 rpm 32 , .

 • 146

 • 147

  1. 50 kVA, 2300:230 V, 60 Hz , , 220 W. , 1.2 1.8 .

  () 30 kW ..=0.8 . , 230 V.

  .

  :

  AION 74.212300

  000.50

  wR

  VVw 6.272300100

  2.1 27.1

  ON

  ww

  I

  VR

  X VV 4.412300100

  8.1

  9.1ONI

  VX .

  , ( )

 • 148

  AV

  PI 3.16

  8.02300

  30000

  cos

  WIRP wx 5.3372

  WP 200

  WPPPP x 5.30537

  jez

  3.16

  2300

  086.36

  66.8488.112 jz

  5.8615.114 jjxRzz w

  02.3715.114

  56.86tan 797,0cos..

  2. , 440 V (), 60 Hz 50 kW ..=0.9 .

  ) rpm

  )

  ) = 0.95.

  ) rpmp

  fns 900

  2

  60

  ) =(50/3) kW

  AV

  PI 9.72

  cos

  3

  ) :

  kWPPm 5.473

  sec

  2.94

  2

  2 radp

  fm

  NmP

  Tm

  m 99.503

  .

 • 149

  3. , , : 50HP,

  440V (), 60 Hz . 1.01R , 12.0/

  2R ,

  35.01X 4.0/

  2X . : kWP 2.1

  kWPr 95.0 . 2.5%

  :

  )

  ) Nm

  ) HP

  )

  . 5.6

  VV 2543

  440 , 22.0/21 RR , 75.0X

  68.4

  1 /2R

  s

  s

  )

  Ae

  Rs

  sjXRR

  VI j

  07.8

  /

  2

  /

  21

  3.511

  988.0)7.8cos(.. 0

  )

  /2

  2

  2/ 2 2

  1 2

  3

  2

  sRpVT

  sR R s X

  2 60 4p

  , NmT 200

  ) rm PPP kWRssIPm 87.36/13/

  2

  2

  kWP 925.35 48.7 HP

  ) = kWRI 03.13 12

  = kWRI 945.03 /22

  kWPr 95.0

  kWP 125.4945.095.003.12.1

  kWPPP e 40

  898.0

  eP

  P 89.8%

  4. 150 V, 5 kW, =0.8 1000 /min.

 • 150

  ,

  af RR 5 .

  Nm

  PT

  m

  m 7.47

  AV

  PI

  VI

  P mm 6.41

  . 6.15

  maafT kIRRV

  I

  Tka

  6.0/

  6

  5

  5 I

  ITVR

  II

  TV

  RR

  mTf

  mT

  f

  f 12.0

  5

  f

  a

  RR

  5. 50 Hz 14.5 hp 1470 rpm.

  3.0/2R 770

  W, , .

  mP

  11400 W.

  2.01500

  14701500

  S

  S

  n

  nns

  A

  Rs

  s

  PI m 1.16

  13 /2

 • 151

  1. , s = 0.05. 8 60 Hz, . (. n = 855 rpm).

  2. 60 Hz 1710 rpm. . (. 0.05, 3 Hz).

  3. , 6 , 60 Hz, 15 hp 220 V

  : 1 0.128=R , /

  2 0.0935=R , /

  1 2 0.4962+ =X X .

  3% :

  )

  ) hp

  )

  4. , 2200 V 60 Hz, 20 14 kW.

  0.4 . /

  2R 0.2

  =2 . 2%, :

  ) ,

  ) .

  5. , , 50 hp 60Hz, 35 kW, 51 , 440 V () 1152 rpm. , 8.3 kW, 21.3 A 440 V 1164 rpm. 0.25 . :

  )

  ) hp.

  )

  6. 3 kW 60 Hz 380 V (). 5 . :

 • 152

  )

  )

  ) , . (. 1800 rpm, = 0.915, = 16.2 Nm).

  7. , - , 1732 V ()

  10 / =sX . 9 kW,

  390 HP. (), 2500 V .

  ) .

  ) () .

  8. 45 kW 0.8 , 208 V, 60 Hz. 0.6 ,

  . maxT ,

  .

  9. , ,

  10sX . .

  10 380 V, 50 Hz 0.8 :

  ) kW

  ) , kVAR

  )

  )

  )

  ) .

  10. 440 V, 60 Hz. -

  06.6sX . , =200 V

  04.36 .

  )

  ) .

  11. 750 rpm 80 230 V. 0.11 . 20 40% 80 , 20 230 V.

  12. 10 hp 230 V , 0.3 170 . , 2400 rpm, 2.7 . ,

 • 153

  38.4 , . ;

  13. 230 V 3000 rpm 0.1 . 10 kW 0.5 kW.

  )

  )

  ) .

  14. , , , . 50 hp, 190 A, 220 V, 600 rpm. :

  = 3.7%

  = 3.2%

  = 2.8%

  . 220 V , :

  ) rpm

  ) hp.

  15. 5 , 15 kf=0.09. , 120 V 10000 . . .

  16. 2 kf=0.1, 200 V 10400 W 2

  . N , , 300 W. .

  17. , 380 V, 50 Hz 12.6 0.6 . , 90%. , .

  18. 200 Nm 873 / 60 Hz. , , hp. 0.85 . 850 / 50%.

 • 154

  19. 2 , 28 , 1500 2000 V 60 Hz . . , , , , , .

 • 155

  1.

  )

  )

  )

  2.

  )

  )

  )

  3. ; .

  4. . ;

  5. .

  6. , ;

  7. 20:1 . ; ( ).

  8. 4.20 . ;

  9. ;

  10. ; ;

  11. ;

  12. (- ) , ;

  13. 1400 1500 rpm;

  14. ;

 • 156

 • 1. S.J. Chapman, AC-DC, , 2003.

  2. Fitzgerald, Kingsley, Kusko, Electric Machinery, McGraw-Hill, 1971.

  3. J. E. Adams, Electrical Principles and Practices, McGraw Hill, 1973.

  4. McIntyre-Losee, , , 1993.

  5. A. B. Carlson, D. G. Gisser, Electrical Engineering, Concepts and Applications, Addison Wesley, 1981.

  6. E. V. Armensky, G. B. Falk, Fractional Horsepower Electrical Machines, MIR Publishers, Moscow, 1975.

  7. R. Krishan, , , 2009

  8. J. F. Gieras, Advancements in Electric Machines, Springer, 2008