Περιγραφική Στατιστική με το Spss

download Περιγραφική Στατιστική με το Spss

of 34

Embed Size (px)

Transcript of Περιγραφική Στατιστική με το Spss

 • &

  , 6

  Pivot Tables SPSS

  : .

  2015-16

 • ( )

  SPSS

  , , .

  SPSS .

  1967 Norman Nie Dale Ben, Stanford University San Francisco. : Statistical Package for the Social Science.

  /. 1984 .

  : Superior Performance Software System ( )

 • SPSS

  spss :

  type in data cancel Data Editor, .

  ( )

 • : .

  : (.. ).

  . , , .

  : .

  ( )

 • Data Editor Data Editor : Data View Variable View. Data View . Variable View

  Data View Excel. , SPSS , Variable View!

  ( )

 • SPSS [1]

  Variable View .

  , .

  :

  Name: ( ) . name Data View. DATE, LOG, MATRIX, COUNT, COMPUTE, . Type: type :

  SPSS

  ( )

 • SPSS [2]

  Variable Type . , numeric . , string . SPSS.

  width decimals ( ) Variable Type.

  Label: label . , SPSS . .

  ( )

 • SPSS [3]

  Values: values :

  .

  , , : , . 0, 0 Value Label. Add, . ( Value 1 Label .

  ( )

 • SPSS [4]

  Missing: missing, , .

  columns align .

  Measure: . SPSS : nominal(), ordinal () scale ( numeric ratio).

  ( )

  Measure,

 • :

  : . :

  (nominal, nominal SPSS): ( ) .. , , , , .

  (ordinal, ordinal SPSS): , , . : , , , , ordinal. , &

  [1]

  ( )

 • : . . :

  scale SPSS. , , , scale. , , . , .

  [2]

  ( )

 • SPSS (nominal ordinal)

  :

  o : o : 18-25 26-35 36-45 45o : / /

  SPSS :

  =0 =1

  18-25=1 26-35=2 36-45=3 45=4

  =1 /=2 /=3

  ( )

 • SPSS (nominal ordinal)

  profession (). Values Value Labels

  ( )

 • Data View

  ( )

 • (Pie) [1]

  Graphs, Legacy Dialogs ( Pie)

  SPSS: (Bar)

  (Line)

  (Area) (Boxplot)

  (Error Bar chart)

  (Scatter plot)

  (Histogram)

  (Interactive)

  ( )

 • -Pie [2]

  Define Pie:

  Slices Represent (N of cases) (% of cases).

  Define Slices by . nominal ordinal.

  OK Output View. Chart Editor ( Output View).

  ( )

 • Output View

  , Output View.

  Pie graph gender. Define Slices by % of cases ( ).

  , Chart Editor. , menu Elements, Show Data Labels. , Sans Serif auto, Sans Serif 14.

  ( )

 • SPSS

  Analyse Descriptive Statistics.

  :

  (Frequencies)

  (Descriptives)

  (Crosstabs)

  ( )

 • -

  , .

  3

  ( )

 • [1]

  .

  , :

  (percent)

  (cumulative)

  (cumulative percent) .

  ( )

  (nominal, ordinal)

  , ()

 • [2]

  AnalyseDescriptiveStatisticsFrequencies, :

  Variable(s). OK Output View.

  ( )

 • income ( Descriptives)

  : (Mean), (Median), (Mode).

  : (Range), (Variance) (Std. deviation), (percentiles) (quartiles).

  : (Kurtosis) (Skewness).

  ( )

 • income ( Frequencies) ( )

 • income

  - : 199.Mean - : 11.686,77 Median - : 10.825,18 Mode - : 0 ( )Std. Deviation - : 6.827,538Range : 31.049Minimum - : 0 ()Maximum - : 31.049 Skewness : 0,588Std. Error of Skewness .: 0,172Kurtosis : -0,185Std. Error of Kurtosis : 0,343Percentiles 70: 70% 14.828,82

  Mode

 • income

  . , ( ) . .

  . .

  () () .

  3 (Standard Error of Kurtosis) . , . , Kolmogorov Smirnof Shapiro Wilk .

  ( )

 • income (skewness) &

  (skewness): (skewness=0)

  : :

  (skewness>0)

  : (skewness3)

  (kurtosis

 • income histogram & boxplot ( )

  Max not outlier

  Min not outlier

  Median

 • Crosstabs

  .

  .

  Crosstabs Crosstabs , , .

  .

  .

  ( )

 • Crosstabs [1]

  Analyse Descriptive StatisticsCrosstabs

  ( )

 • Crosstabs [2]

  AnalyseDescriptive Statistics Crosstabs :

  ( )

  ,

 • Cross tabulation ( )

 • Pivot tables SPSS Output View, Pivot table .

  (transpose) , menu Pivot Transpose Rows and Columns. Man Woman .

  ( )

 • Pivot table

  Pivot table, Edit, Create Graph. Output View

  ( )

 • Pivot table

  To Output View. , Chart Editor

  ( )