Ηλιακή γεωμετρία - Solar geometry

download Ηλιακή γεωμετρία - Solar geometry

of 15

Transcript of Ηλιακή γεωμετρία - Solar geometry

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  1/15

  .

  2001

  s s s s s x .

  x x s s s x s s s.

  s , s . . : . 010 65 19403, 097 78284 14 delaxo@centra l .ntua.gr

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  2/15

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  3/15

  . 10/12/200 1

  3

  4 & s

  s s s s sx s s:

  s 21/12 x ( )

  s 21/6 x ( ).

  s 21/3 & 23/9 90 ( &).

  s s s s s s s, x z & .

  5

  :

  s s 23.5

  s s23.5.

  z s s :

  ss s 66.5

  ss 66.5 .

  s s s

  x 24 0 s s s .

  6 s

  s s s s s.

  , s 21/12 , x . , xs s - z , s s.

  s s, x x .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  4/15

  . 10/12/200 1

  4

  7 s s

  x s -.

  s s 24 , ss s s .

  x

  s

  s

  . s s s xz .

  8 s s

  s s s : s s z z s s.

  x z z , ss s z s s s.

  9 x

  x xz sx s s s .

  , x x .

  s x s s .

  1 0 s

  s .

  ss. z . z

  s, s .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  5/15

  . 10/12/200 1

  5

  1 1 s s

  s s zs ( &z), z .

  ss s zs s s. zx 0, z 90.

  z s zss s s s s s . z, , .

  1 2 x s s s

  s s s xs s s x z / , .x. x.

  s s ss s xs.

  xz z s s xz

  s ( ACB).

  x ( PBC).

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  6/15

  . 10/12/200 1

  6

  1 3

  s x s s s, s .

  xs x s s , s:

  .

  1. s s, =1. . .365

  2. s, =360./365 .25

  3. , D= arc si n{0 .3978 .si n[ A- 80.2 +1.92.s in(A -2 .8)] }

  4. h, =15(h-12)

  5. , =arcsin(sinL.sinD+cos.co sL .c osD )

  6. z , =arcos[(sinL.sin -sinD)/cosL.cos ]

  cosD.sin/c os

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  7/15

  . 10/12/200 1

  7

  1 6

  xs z x s s s s.

  s. x z s s s

  .

  , x s , x zs , s s x.

  x s x ,.x. .

  1 7 s

  s s s, s:

  zss, z & , s & zs s x.

  z , z &.

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  8/15

  . 10/12/200 1

  8

  1 8 x s

  x s s x s 3- 2-.

  s :

  s s x.

  z z & z .

  z s x s s s s.

  z x s ss s.

  ss.

  s s s.

  ss s x s s & ss .

  s x s. xs s s s s s .

  s (s )x s, x .

  1 9 s s

  s z s:

  ,

  ,

  &

  .

  2 0

  , z z.

  xx zs .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  9/15

  . 10/12/200 1

  9

  2 1

  s s , s s z .

  xs s z z,s s, s s z s

  s.

  z 40 sx x x.

  2 2

  ss s s s , s s s.

  s xs s .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  10/15

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  11/15

  . 10/12/200 1

  11

  2 5

  s s.

  s s s .

  s s x s

  , xs s & .

  s s s . s . xzx.

  2 6 s

  s s ss x x: s z z s s s, s s s s(z & ).

  , z s s x s - z

  s s s.s x s .

  s s, s s .

  2 7

  s s s s s

  , s z &.

  s (s &s) z s s z & .

  x s s .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  12/15

  . 10/12/200 1

  12

  2 8

  s s 2 s 5.

  x s, x , s x.

  2 9

  s x , s s & z .

  3 0 x

  , s s s .

  & z:

  s s:

  rs = r.

  cosD / (sinL + sinD)

  ds = r.

  cosL / (sinL + sinD)

  s s:

  dt = r . tanL

  rh = r / [cosL . sin(15h)]

  dh = r / [cosL . tan ( 15h)]

  L sD s s ( s

  )

  h

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  13/15

  . 10/12/200 1

  13

  3 1 s

  ss s x z s s s .

  x s s x s s xs, s, & s.

  s s s

  x .

  3 2

  x .

  s ss x, - s.

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  14/15

  . 10/12/200 1

  14

  3 3 s

  x s s s x , , x, s.

  CAD x s

  x , s x 3- .

  xss , z.

  3 4 s z s

  s s 24 xszs 360/24 = 15 s x zs Greenwich. z s x.

  s s z s , s s s.

  x zs ss s 180, ( s ) ( s ) .

 • 7/28/2019 - Solar geometry

  15/15

  . 10/12/200 1

  15

  3 5 x

  s x 24 , s x s s, ( ) 24 s s.

  s s ss s s -18

  +15 , s. z x, z .

  ss s s s x.

  3 6 &

  xs z s s s s xs s z s, sx s (.x .-s).

  s s ss s s z s.